- Aug18
UsernamePuntiTempoGiocopm tentData
lenzo10000:04:28XXVn2018-08-31
bob19559900:08:04XXVn2018-08-31
Carloplus9800:14:02XXVn2018-08-31
stefidigrona9700:14:25XXVn2018-08-31
Giulius9600:17:09XXVn2018-08-31
cyra56000:00:00XXV2018-08-31
lenzo10000:04:43xvn2018-08-31
bob19559900:07:15xvn2018-08-31
stefidigrona9800:07:23xvn2018-08-31
giogio609700:13:16xvn2018-08-31
baron de roc9600:13:34xvn2018-08-31
felezeu 1000:00:00xv2018-08-31
tres4o000:00:00xv2018-08-31
Giulius000:00:00xv2018-08-31
alexdon10000:11:07xframen2018-08-31
genovese volante9900:13:46xframen2018-08-31
Cita000:00:00xframe2018-08-31
koala000:00:00xframe2018-08-31
GPARPI000:00:00xframe2018-08-31
ale1959000:00:00xframe2018-08-31
tres4o10000:03:39untouchn2018-08-31
faber629900:03:54untouchn2018-08-31
boghe9800:05:40untouchn2018-08-31
bartez9700:09:23untouchn2018-08-31
marsal439600:12:16untouchn2018-08-31
Mach29500:13:25untouchn2018-08-31
tardar9400:14:07untouchn2018-08-31
ugo229300:03:09untouchy2018-08-31
koala10000:18:04True or Lien2018-08-31
savo9900:12:02True or Liey2018-08-31
bjelico000:00:00True or Lie2018-08-31
cyra56000:00:00True or Liey2018-08-31
yuma6710000:01:30Trisn2018-08-31
bartez9900:01:31Trisn2018-08-31
alexdon9800:01:40Trisn2018-08-31
tres4o9800:01:40Trisn2018-08-31
faber629600:01:46Trisn2018-08-31
mik19500:02:02Trisn2018-08-31
ANANKE9400:02:06Trisn2018-08-31
epifanio9300:02:19Trisn2018-08-31
paola599200:02:21Trisn2018-08-31
boscardinale9100:02:40Trisn2018-08-31
baron de roc9000:03:06Trisn2018-08-31
Carloplus8900:03:14Trisn2018-08-31
giogio608800:03:15Trisn2018-08-31
bob19558700:03:24Trisn2018-08-31
ugo228600:03:40Trisn2018-08-31
marsal438500:03:48Trisn2018-08-31
tardar8400:05:21Trisn2018-08-31
max52000:00:00Tris2018-08-31
lenzo10000:10:05Touchyn2018-08-31
bartez9900:14:23Touchyn2018-08-31
giogio609800:16:35Touchyn2018-08-31
emilio9700:19:24Touchyn2018-08-31
prof_matarazzo10000:07:29Sum 9y2018-08-31
bartez10000:05:55subset5x1n2018-08-31
flin689900:07:37subset5x1n2018-08-31
savo9800:12:56subset5x1n2018-08-31
lenzo000:00:00subset5x12018-08-31
bartez10000:09:45subset4x2n2018-08-31
koala10000:06:10subset3x3n2018-08-31
bartez9900:09:17subset3x3n2018-08-31
mik1000:00:00subset3x32018-08-31
bartez10000:05:45subset3x2n2018-08-31
flin6810000:02:05subset2x2n2018-08-31
mik19900:02:08subset2x2n2018-08-31
yuma679800:02:22subset2x2n2018-08-31
savo9700:02:42subset2x2n2018-08-31
faber629600:02:43subset2x2n2018-08-31
giorgio19579500:03:14subset2x2n2018-08-31
angiolo9400:03:32subset2x2n2018-08-31
ugo229300:04:18subset2x2n2018-08-31
tida9200:04:20subset2x2n2018-08-31
bartez9100:06:56subset2x2n2018-08-31
cyra569000:14:45subset2x2n2018-08-31
tres4o10000:03:10Stripesn2018-08-31
purifire9900:03:15Stripesn2018-08-31
savo9800:03:56Stripesn2018-08-31
lenzo9700:03:57Stripesn2018-08-31
faber629600:04:51Stripesn2018-08-31
epifanio9500:05:06Stripesn2018-08-31
pecos9400:07:08Stripesn2018-08-31
mimicima9300:08:12Stripesn2018-08-31
ugo229200:02:10Stripesy2018-08-31
lenzo10000:02:42Straightn2018-08-31
bartez9900:03:25Straightn2018-08-31
Giulius9800:04:08Straightn2018-08-31
Giscard9700:04:09Straightn2018-08-31
flin689600:04:19Straightn2018-08-31
xanx9500:08:55Straightn2018-08-31
josehans000:00:00Straight2018-08-31
baron de roc000:00:00Straight2018-08-31
bartez10000:12:28Spiraln2018-08-31
emilio9900:01:50Spiraly2018-08-31
dario529800:02:21Spiraly2018-08-31
ugo229700:05:24Spiraly2018-08-31
lenzo10000:04:57Slot Machinen2018-08-31
savo9900:06:46Slot Machinen2018-08-31
koala9800:07:13Slot Machinen2018-08-31
purifire9700:10:28Slot Machinen2018-08-31
gpace843000:00:00Slot Machine2018-08-31
lenzo10000:03:15Skyscrapern2018-08-31
tres4o9900:03:37Skyscrapern2018-08-31
cebruma9800:06:31Skyscrapern2018-08-31
jonnie559700:23:33Skyscrapern2018-08-31
ugo229600:14:29Skyscrapery2018-08-31
savo10000:12:51Rossini Outsiden2018-08-31
simonetta9900:18:17Rossini Outsiden2018-08-31
bjelico9800:27:46Rossini Outsiden2018-08-31
koala9700:12:28Rossini Outsidey2018-08-31
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey2018-08-31
savo10000:08:21Rossinin2018-08-31
pecos9900:14:45Rossinin2018-08-31
GPARPI9800:23:25Rossinin2018-08-31
arancia9700:45:12Rossinin2018-08-31
lenzo000:00:00Rossini2018-08-31
gpace843000:00:00Rossini2018-08-31
masogiovanni000:00:00Rossiniy2018-08-31
prof_matarazzo10000:15:05repeated neighboursy2018-08-31
tres4o10000:04:49queenn2018-08-31
lucavip9900:08:55queenn2018-08-31
faber629800:11:22queenn2018-08-31
salvo9619700:19:33queenn2018-08-31
charlypapon489600:20:52queenn2018-08-31
tardar9500:23:00queenn2018-08-31
dario529400:04:32queeny2018-08-31
SUDOMICH10000:02:35quadruplen2018-08-31
boghe9900:04:12quadruplen2018-08-31
koala9800:04:54quadruplen2018-08-31
bjelico9700:05:09quadruplen2018-08-31
falco29600:06:14quadruplen2018-08-31
yuma679500:06:59quadruplen2018-08-31
peppech9400:12:16quadruplen2018-08-31
felezeu 1000:00:00quadruple2018-08-31
bartez000:00:00quadruple2018-08-31
claudio toffon000:00:00quadruple2018-08-31
bartez10000:07:43Quadron2018-08-31
giogio609900:26:50Quadron2018-08-31
falco29801:51:13Quadron2018-08-31
emilio10000:15:35QuadMax 4Even4Oddn2018-08-31
lucavip10000:10:01QGLn2018-08-31
Giulius9900:12:41QGLn2018-08-31
lenzo10000:02:27Pooln2018-08-31
flin689900:02:30Pooln2018-08-31
Bely9800:02:32Pooln2018-08-31
Ciao Emmanuel9700:02:34Pooln2018-08-31
francoclaudio9600:02:36Pooln2018-08-31
bartez9500:03:04Pooln2018-08-31
purifire9400:03:38Pooln2018-08-31
faber629300:04:00Pooln2018-08-31
emilio9200:04:15Pooln2018-08-31
yuma679100:04:39Pooln2018-08-31
carmela969000:04:54Pooln2018-08-31
bobobo8900:06:44Pooln2018-08-31
tardar8800:11:55Pooln2018-08-31
alexdon8706:22:59Pooln2018-08-31
migza20068600:03:35Pooly2018-08-31
ugo228500:04:48Pooly2018-08-31
cyra56000:00:00Pool2018-08-31
prof_matarazzo10000:23:01PlusOrMinusy2018-08-31
tardar000:00:00PlusOrMinus2018-08-31
lenzo10000:03:04pencilmarksn2018-08-31
yuma679900:03:31pencilmarksn2018-08-31
purifire9800:03:54pencilmarksn2018-08-31
dario529700:04:04pencilmarksn2018-08-31
Carloplus9600:04:15pencilmarksn2018-08-31
faber629500:04:24pencilmarksn2018-08-31
beca9400:04:38pencilmarksn2018-08-31
boghe9300:04:41pencilmarksn2018-08-31
ale19599200:05:06pencilmarksn2018-08-31
Akuma219100:05:26pencilmarksn2018-08-31
peluri9000:05:30pencilmarksn2018-08-31
migza20068900:05:51pencilmarksn2018-08-31
alexdon8800:06:31pencilmarksn2018-08-31
cebruma8700:06:57pencilmarksn2018-08-31
Mara8600:06:59pencilmarksn2018-08-31
zeno08500:08:03pencilmarksn2018-08-31
bjelico8400:08:32pencilmarksn2018-08-31
baron de roc8300:08:42pencilmarksn2018-08-31
emilio8200:09:09pencilmarksn2018-08-31
Marq938100:12:25pencilmarksn2018-08-31
nerina8000:12:35pencilmarksn2018-08-31
maxxghi7900:12:43pencilmarksn2018-08-31
boscardinale7800:16:28pencilmarksn2018-08-31
Eti 1147700:16:56pencilmarksn2018-08-31
josehans7600:19:56pencilmarksn2018-08-31
molinomalla7500:22:06pencilmarksn2018-08-31
epifanio7400:23:53pencilmarksn2018-08-31
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks2018-08-31
kabar000:00:00pencilmarks2018-08-31
Kalsgaard000:00:00pencilmarks2018-08-31
paola59000:00:00pencilmarks2018-08-31
vencanas000:00:00pencilmarks2018-08-31
masogiovanni000:00:00pencilmarks2018-08-31
lupogrigio10000:07:55Patchworkn2018-08-31
koala9900:09:12Patchworkn2018-08-31
gianburrasca9800:26:50Patchworkn2018-08-31
simonetta000:00:00Patchwork2018-08-31
xanx000:00:00Patchwork2018-08-31
lenzo10000:04:03Palindromon2018-08-31
purifire9900:04:19Palindromon2018-08-31
savo9800:04:50Palindromon2018-08-31
alexdon9700:05:51Palindromon2018-08-31
ugo229600:04:14Palindromoy2018-08-31
francoclaudio10000:13:13outsiden2018-08-31
savo9900:16:17outsiden2018-08-31
purifire9800:17:12outsiden2018-08-31
Carloplus9700:23:22outsiden2018-08-31
arancia9600:26:03outsiden2018-08-31
alexdon9500:27:55outsiden2018-08-31
beca9400:42:24outsiden2018-08-31
Eti 1149300:42:33outsiden2018-08-31
claudio toffon9200:42:52outsiden2018-08-31
salvo9619101:03:47outsiden2018-08-31
koala9000:13:45outsidey2018-08-31
SUDOMICH000:00:00outside2018-08-31
hiyomi000:00:00outsidey2018-08-31
bjelico000:00:00outside2018-08-31
angiolo000:00:00outside2018-08-31
tres4o000:00:00outside2018-08-31
faber62000:00:00outside2018-08-31
Kalsgaard000:00:00outside2018-08-31
Jegiakiss000:00:00outside2018-08-31
lupogrigio000:00:00outsidey2018-08-31
charlypapon48000:00:00outside2018-08-31
albfilip000:00:00outside2018-08-31
tardar10000:09:29offsetn2018-08-31
falco29900:12:38offsetn2018-08-31
ugo229800:02:25offsety2018-08-31
Akuma2110000:01:33Nurikaben2018-08-31
angiolo9900:01:55Nurikaben2018-08-31
flin689800:02:02Nurikaben2018-08-31
Puzzleland9700:02:17Nurikaben2018-08-31
bartez9600:02:18Nurikaben2018-08-31
emilio9500:02:21Nurikaben2018-08-31
beca9400:03:03Nurikaben2018-08-31
genovese volante9300:03:25Nurikaben2018-08-31
josehans9200:03:50Nurikaben2018-08-31
stefidigrona9100:05:00Nurikaben2018-08-31
Jegiakiss9000:06:01Nurikaben2018-08-31
nerina8900:06:22Nurikaben2018-08-31
claudio toffon8800:07:01Nurikaben2018-08-31
purifire8700:08:02Nurikaben2018-08-31
francoclaudio8600:11:00Nurikaben2018-08-31
xanx000:00:00Nurikabe2018-08-31
tres4o000:00:00Nurikabe2018-08-31
lupogrigio000:00:00Nurikabe2018-08-31
francoclaudio10000:05:07non consecutivon2018-08-31
genovese volante9900:09:12non consecutivon2018-08-31
Kalsgaard9800:10:00non consecutivon2018-08-31
peppech9700:10:35non consecutivon2018-08-31
supermaxnan9600:11:16non consecutivon2018-08-31
Eti 1149500:14:38non consecutivon2018-08-31
marsal439400:25:48non consecutivon2018-08-31
lenzo9300:40:54non consecutivon2018-08-31
ugo229200:05:13non consecutivoy2018-08-31
nerina9100:19:22non consecutivoy2018-08-31
simonetta000:00:00non consecutivo2018-08-31
Mach2000:00:00non consecutivo2018-08-31
faber62000:00:00non consecutivo2018-08-31
bartez10000:12:50NoMirrorn2018-08-31
migza20069900:05:47NoMirrory2018-08-31
tres4o10000:06:10Next to 9n2018-08-31
purifire9900:06:37Next to 9n2018-08-31
lenzo000:00:00Next to 92018-08-31
genovese volante10000:05:11neighboursn2018-08-31
molinomalla9900:19:52neighboursn2018-08-31
giomas629800:24:56neighboursn2018-08-31
faber62000:00:00neighbours2018-08-31
emilio10000:00:16multiplen2018-08-31
lenzo9900:01:27multiplen2018-08-31
francoclaudio9800:01:28multiplen2018-08-31
mik19700:01:55multiplen2018-08-31
bjelico9600:02:41multiplen2018-08-31
niki539500:02:59multiplen2018-08-31
purifire9400:03:41multiplen2018-08-31
bartez9300:07:01multiplen2018-08-31
peluri9200:24:26multiplen2018-08-31
flin68000:00:00multiple2018-08-31
Eti 114000:00:00multiple2018-08-31
lenzo10000:11:13Monopolyn2018-08-31
baffo19519900:25:10Monopolyn2018-08-31
giomas629800:35:34Monopolyn2018-08-31
prof_matarazzo10000:23:59modulon2018-08-31
prof_matarazzo10000:22:45mirror twinn2018-08-31
koala9900:05:27mirror twiny2018-08-31
lenzo000:00:00mirror twin2018-08-31
bartez10000:02:49mirror 10n2018-08-31
faber629900:03:41mirror 10n2018-08-31
migza20069800:02:13mirror 10y2018-08-31
ugo229700:02:39mirror 10y2018-08-31
faber6210000:01:43mirrorn2018-08-31
alexdon9900:03:03mirrorn2018-08-31
epifanio9800:03:17mirrorn2018-08-31
baron de roc9700:03:47mirrorn2018-08-31
effeti509600:03:48mirrorn2018-08-31
orko9500:04:08mirrorn2018-08-31
tardar9400:04:58mirrorn2018-08-31
mauro439300:05:08mirrorn2018-08-31
yuma679200:16:41mirrorn2018-08-31
migza20069100:04:30mirrory2018-08-31
ugo229000:14:03mirrory2018-08-31
jonnie5510000:06:50minmaxn2018-08-31
bartez9900:08:15minmaxn2018-08-31
lenzo10000:02:16minin2018-08-31
faber629900:02:38minin2018-08-31
francoclaudio9800:03:12minin2018-08-31
matteo889700:03:19minin2018-08-31
orko9600:03:25minin2018-08-31
ANANKE9500:03:39minin2018-08-31
flin689400:03:41minin2018-08-31
alexdon9300:04:21minin2018-08-31
boscardinale9200:04:36minin2018-08-31
lupogrigio9100:04:42minin2018-08-31
carmela969000:04:56minin2018-08-31
molinomalla8900:05:07minin2018-08-31
peluri8800:05:34minin2018-08-31
kabar8700:05:39minin2018-08-31
epifanio8600:05:52minin2018-08-31
emilio8500:06:21minin2018-08-31
zeno08400:06:33minin2018-08-31
tres4o8300:06:35minin2018-08-31
pigno628200:07:36minin2018-08-31
szita8100:07:37minin2018-08-31
albfilip8000:07:44minin2018-08-31
boghe7900:07:47minin2018-08-31
bob19557800:08:18minin2018-08-31
Blumare7700:08:29minin2018-08-31
ugo227600:08:50minin2018-08-31
claudio toffon7500:09:18minin2018-08-31
bob497400:12:18minin2018-08-31
yuma677300:12:52minin2018-08-31
ladyeagle7200:13:00minin2018-08-31
peppech7100:13:30minin2018-08-31
Eti 1147000:14:09minin2018-08-31
bartez6900:15:27minin2018-08-31
falco26800:19:10minin2018-08-31
tardar6700:21:16minin2018-08-31
rossy246600:27:08minin2018-08-31
vencanas6500:32:52minin2018-08-31
marsal436400:45:06minin2018-08-31
GPARPI000:00:00mini2018-08-31
bjelico000:00:00mini2018-08-31
Ciao Emmanuel000:00:00mini2018-08-31
gpace843000:00:00mini2018-08-31
SUDOMICH000:00:00mini2018-08-31
Akuma21000:00:00mini2018-08-31
Bely000:00:00mini2018-08-31
baron de roc000:00:00mini2018-08-31
Carloplus000:00:00mini2018-08-31
paola59000:00:00mini2018-08-31
giomas62000:00:00mini2018-08-31
bobobo000:00:00mini2018-08-31
prof_matarazzo10000:34:18Memoryn2018-08-31
baffo19519900:36:24Memoryy2018-08-31
gpace843000:00:00Memory2018-08-31
tardar10000:01:30Master Mind72018-08-31
stefidigrona10000:01:30Master Mind72018-08-31
flin689800:01:21Master Mind82018-08-31
yuma679700:01:28Master Mind92018-08-31
niki539600:02:02Master Mind92018-08-31
maxxghi9500:02:11Master Mind92018-08-31
ugo229400:01:43Master Mind102018-08-31
emilio9300:04:16Master Mind132018-08-31
ugo2210000:00:43Logic Mind52018-08-31
yuma679900:00:45Logic Mind72018-08-31
stefidigrona9800:00:59Logic Mind62018-08-31
mik19700:01:03Logic Mind92018-08-31
flin689600:01:10Logic Mind72018-08-31
tardar9500:01:12Logic Mind72018-08-31
niki539400:01:28Logic Mind92018-08-31
emilio9300:01:32Logic Mind102018-08-31
bartez9200:03:15Logic Mind152018-08-31
Puzzleland10000:01:33lampionsn2018-08-31
emilio9900:01:50lampionsn2018-08-31
stefidigrona9800:02:51lampionsn2018-08-31
bartez9700:02:57lampionsn2018-08-31
francoclaudio9600:03:08lampionsn2018-08-31
flin689500:04:53lampionsn2018-08-31
purifire10000:03:00kurven2018-08-31
lenzo9900:03:47kurven2018-08-31
faber629800:04:42kurven2018-08-31
SUDOMICH9700:05:57kurven2018-08-31
baron de roc9600:06:14kurven2018-08-31
lucavip9500:07:51kurven2018-08-31
boscardinale9400:19:44kurven2018-08-31
orko9300:01:07kurvey2018-08-31
ugo229200:04:31kurvey2018-08-31
epifanio000:00:00kurve2018-08-31
tres4o10000:03:43kropkin2018-08-31
lenzo9900:04:55kropkin2018-08-31
bjelico9800:06:13kropkin2018-08-31
ale19599700:11:46kropkin2018-08-31
jonnie559600:13:39kropkin2018-08-31
Bely000:00:00kropki2018-08-31
claudio toffon000:00:00kropki2018-08-31
falco210000:17:20knightn2018-08-31
simonetta9900:23:14knightn2018-08-31
pecos9800:23:35knightn2018-08-31
supermaxnan9700:28:33knightn2018-08-31
boghe9601:10:20knightn2018-08-31
Akuma21000:00:00knight2018-08-31
tres4o000:00:00knight2018-08-31
gpace843000:00:00knight2018-08-31
francoclaudio10000:06:01Killer Variantn2018-08-31
savo9900:11:06Killer Variantn2018-08-31
masogiovanni9809:07:14Killer Varianty2018-08-31
boghe000:00:00Killer Variant2018-08-31
matteo8810000:04:16Killer Pairn2018-08-31
savo9900:06:12Killer Pairn2018-08-31
alexdon9800:06:40Killer Pairn2018-08-31
zeno09700:13:12Killer Pairn2018-08-31
orko9600:03:16Killer Pairy2018-08-31
masogiovanni9507:55:26Killer Pairy2018-08-31
francoclaudio10000:05:28killern2018-08-31
tres4o9900:06:03killern2018-08-31
georgedg9800:06:36killern2018-08-31
matteo889700:06:53killern2018-08-31
alexdon9600:08:09killern2018-08-31
orko9500:08:38killern2018-08-31
koala9400:08:43killern2018-08-31
angiolo9300:08:47killern2018-08-31
xanx9200:09:16killern2018-08-31
niki539100:10:51killern2018-08-31
GPARPI9000:11:52killern2018-08-31
josehans8900:12:16killern2018-08-31
Limbo8800:12:34killern2018-08-31
savo8700:12:59killern2018-08-31
giorgio19578600:13:42killern2018-08-31
pecos8500:15:05killern2018-08-31
jonnie558400:15:19killern2018-08-31
masogiovanni8300:15:58killern2018-08-31
giogio608200:16:52killern2018-08-31
lenzo8100:17:16killern2018-08-31
serigaia8000:19:32killern2018-08-31
cebruma7900:19:33killern2018-08-31
Jegiakiss7800:21:20killern2018-08-31
Carloplus7700:23:37killern2018-08-31
ladyeagle7600:32:03killern2018-08-31
max527514:32:09killern2018-08-31
Giscard7400:06:25killery2018-08-31
effeti507300:08:27killery2018-08-31
nerina7200:15:10killery2018-08-31
cyra56000:00:00killer2018-08-31
hiyomi000:00:00killery2018-08-31
lupogrigio000:00:00killer2018-08-31
zeno0000:00:00killer2018-08-31
miroilfox58000:00:00killer2018-08-31
gheo62000:00:00killer2018-08-31
tida000:00:00killery2018-08-31
giomas62000:00:00killer2018-08-31
gpace843000:00:00killer2018-08-31
georgedg10000:02:05KakuroDokun2018-08-31
francoclaudio9900:02:18KakuroDokun2018-08-31
niki539800:02:37KakuroDokun2018-08-31
lenzo9700:03:21KakuroDokun2018-08-31
Mara9600:03:38KakuroDokun2018-08-31
bartez9500:03:56KakuroDokun2018-08-31
ale19599400:04:00KakuroDokun2018-08-31
genovese volante9300:04:26KakuroDokun2018-08-31
simonetta9200:04:49KakuroDokun2018-08-31
zeno09100:05:25KakuroDokun2018-08-31
Limbo9000:06:10KakuroDokun2018-08-31
bjelico8900:07:06KakuroDokun2018-08-31
charlypapon488800:09:20KakuroDokun2018-08-31
alexdon8700:11:26KakuroDokun2018-08-31
simonetta10000:10:56Jigsaw Hybridn2018-08-31
Mach29900:26:50Jigsaw Hybridn2018-08-31
tres4o10000:12:27jigsawn2018-08-31
alexdon9900:14:05jigsawn2018-08-31
lenzo9800:17:30jigsawn2018-08-31
carmela969700:19:46jigsawn2018-08-31
Carloplus9600:22:49jigsawn2018-08-31
lucavip9500:25:45jigsawn2018-08-31
cebruma9400:28:27jigsawn2018-08-31
Mach29300:31:17jigsawn2018-08-31
pecos9200:45:29jigsawn2018-08-31
vindim000:00:00jigsaw2018-08-31
bce000:00:00jigsawy2018-08-31
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-31
faber62000:00:00jigsaw2018-08-31
Eti 114000:00:00jigsaw2018-08-31
Giulius000:00:00jigsaw2018-08-31
giomas62000:00:00jigsaw2018-08-31
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-31
masogiovanni10000:09:06isokillern2018-08-31
zeno09900:09:43isokillern2018-08-31
bartez9800:10:14isokillern2018-08-31
peppech9700:16:25isokillern2018-08-31
zobar9601:14:38isokillern2018-08-31
ugo229500:05:01isokillery2018-08-31
max52000:00:00isokiller2018-08-31
emilio10000:11:50ison2018-08-31
genovese volante9900:16:49ison2018-08-31
peppech9807:28:16ison2018-08-31
dario529700:04:19isoy2018-08-31
ugo229600:09:49isoy2018-08-31
zeno09500:16:31isoy2018-08-31
baffo195110000:11:40integern2018-08-31
bjelico10000:14:03Hybridn2018-08-31
koala9900:06:11Hybridy2018-08-31
bartez10000:01:35Fuzulin2018-08-31
lenzo9900:01:53Fuzulin2018-08-31
emilio9800:02:41Fuzulin2018-08-31
josehans9700:05:34Fuzulin2018-08-31
ugo229600:01:55Fuzuliy2018-08-31
flin68000:00:00Fuzuli2018-08-31
lenzo10000:02:52Futoshikin2018-08-31
tres4o9900:03:55Futoshikin2018-08-31
bartez9800:05:07Futoshikin2018-08-31
flin689800:05:07Futoshikin2018-08-31
gianburrasca9800:05:07Futoshikin2018-08-31
simonetta9500:06:51Futoshikin2018-08-31
niki539400:07:50Futoshikin2018-08-31
lupogrigio9300:08:18Futoshikin2018-08-31
peppech9200:09:15Futoshikin2018-08-31
boscardinale9100:20:20Futoshikin2018-08-31
Cita9000:20:49Futoshikin2018-08-31
Akuma21000:00:00Futoshiki2018-08-31
max52000:00:00Futoshiki2018-08-31
zeno0000:00:00Futoshiki2018-08-31
alexdon10000:13:06framen2018-08-31
claudio toffon9900:15:32framen2018-08-31
rossy249800:46:33framen2018-08-31
GPARPI000:00:00frame2018-08-31
matteo88000:00:00frame2018-08-31
miroilfox58000:00:00frame2018-08-31
bartez10000:17:22Fortressn2018-08-31
giomas62000:00:00Fortress2018-08-31
salvo96110000:31:00exclusion2n2018-08-31
ANANKE9900:33:03exclusion2n2018-08-31
beca9800:56:51exclusion2n2018-08-31
koala9700:16:49exclusion2y2018-08-31
paola5910000:14:01exclusion1n2018-08-31
ANANKE9900:14:18exclusion1n2018-08-31
tres4o10000:01:39EvenOddn2018-08-31
epifanio9900:02:34EvenOddn2018-08-31
bartez9800:02:51EvenOddn2018-08-31
matteo889700:03:06EvenOddn2018-08-31
effeti509600:03:38EvenOddn2018-08-31
paola599600:03:38EvenOddn2018-08-31
ANANKE9400:03:39EvenOddn2018-08-31
peppech9300:03:47EvenOddn2018-08-31
tardar9200:04:36EvenOddn2018-08-31
ugo229100:04:46EvenOddn2018-08-31
mimicima9000:05:55EvenOddn2018-08-31
Blumare8900:07:00EvenOddn2018-08-31
lupogrigio8800:08:39EvenOddn2018-08-31
marsal438700:11:10EvenOddn2018-08-31
faber62000:00:00EvenOdd2018-08-31
Carloplus10000:09:06Even Odd Viewn2018-08-31
tardar9900:10:38Even Odd Viewy2018-08-31
claudio toffon000:00:00Even Odd View2018-08-31
josehans000:00:00Even Odd View2018-08-31
rossy24000:00:00Even Odd View2018-08-31
koala10000:06:16Distancen2018-08-31
claudio toffon9900:08:13Distancen2018-08-31
Carloplus9800:08:57Distancen2018-08-31
savo10000:15:45Diagonal Consecutiven2018-08-31
lenzo9900:24:36Diagonal Consecutiven2018-08-31
stefidigrona9800:28:48Diagonal Consecutiven2018-08-31
tres4o10000:03:30diagonaln2018-08-31
faber629900:04:13diagonaln2018-08-31
savo9900:04:13diagonaln2018-08-31
ffischer9700:04:25diagonaln2018-08-31
lucavip9600:04:36diagonaln2018-08-31
genovese volante9500:04:48diagonaln2018-08-31
matteo889400:05:00diagonaln2018-08-31
serigaia9300:05:10diagonaln2018-08-31
lenzo9200:05:23diagonaln2018-08-31
bob19559100:06:18diagonaln2018-08-31
cebruma9000:06:47diagonaln2018-08-31
carmela968900:07:50diagonaln2018-08-31
mauro438800:08:25diagonaln2018-08-31
Blumare8700:09:11diagonaln2018-08-31
salvo9618600:09:36diagonaln2018-08-31
slaveVARESE8500:09:45diagonaln2018-08-31
falco28400:09:46diagonaln2018-08-31
GPARPI8300:10:18diagonaln2018-08-31
jonnie558200:10:20diagonaln2018-08-31
tardar8100:10:29diagonaln2018-08-31
szita8000:10:41diagonaln2018-08-31
effeti507900:11:23diagonaln2018-08-31
Carloplus7800:12:40diagonaln2018-08-31
tida7700:02:01diagonaly2018-08-31
carlita27600:02:50diagonaly2018-08-31
ugo227500:03:06diagonaly2018-08-31
kabar7400:03:27diagonaly2018-08-31
francoclaudio7300:04:37diagonaly2018-08-31
luciomat000:00:00diagonal2018-08-31
zobar000:00:00diagonal2018-08-31
felezeu 1000:00:00diagonal2018-08-31
albfilip10000:08:29Descriptive Pairsn2018-08-31
savo9900:09:22Descriptive Pairsn2018-08-31
koala9800:09:46Descriptive Pairsn2018-08-31
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs2018-08-31
orko000:00:00Descriptive Pairs2018-08-31
lenzo10000:03:01cubicn2018-08-31
tres4o9900:04:01cubicn2018-08-31
SUDOMICH9800:05:41cubicn2018-08-31
lucavip9700:06:37cubicn2018-08-31
giomas629600:10:56cubicn2018-08-31
baron de roc9500:13:21cubicn2018-08-31
carmela969400:14:33cubicn2018-08-31
giogio609300:22:35cubicn2018-08-31
Blumare9200:28:12cubicn2018-08-31
bob19559101:07:26cubicn2018-08-31
ladyeagle9001:08:46cubicn2018-08-31
ugo228900:03:11cubicy2018-08-31
dario528800:03:45cubicy2018-08-31
cyra56000:00:00cubicy2018-08-31
tardar000:00:00cubicy2018-08-31
faber62000:00:00cubic2018-08-31
molinomalla000:00:00cubic2018-08-31
lenzo10000:08:53CrossSumn2018-08-31
giogio609900:50:39CrossSumn2018-08-31
lucavip000:00:00CrossSum2018-08-31
georgedg10000:01:18Countingn2018-08-31
Ciao Emmanuel9900:02:17Countingn2018-08-31
migza20069800:02:18Countingn2018-08-31
stefidigrona9700:02:34Countingn2018-08-31
emilio9600:05:59Countingn2018-08-31
yuma679500:06:35Countingn2018-08-31
francoclaudio9400:29:44Countingn2018-08-31
niki539301:10:12Countingn2018-08-31
baron de roc9202:11:50Countingn2018-08-31
beca000:00:00Counting2018-08-31
flin68000:00:00Counting2018-08-31
bartez000:00:00Counting2018-08-31
lenzo10000:11:38consecutive -Nn2018-08-31
baffo19519901:02:37consecutive -Ny2018-08-31
tres4o10000:06:27consecutiven2018-08-31
stefidigrona9900:08:33consecutiven2018-08-31
lenzo9800:12:30consecutiven2018-08-31
claudio toffon9700:17:34consecutiven2018-08-31
falco29600:24:17consecutiven2018-08-31
miroilfox589500:41:48consecutiven2018-08-31
lenzo10000:07:40ColorsGroupsn2018-08-31
prof_matarazzo9900:20:31ColorsGroupsn2018-08-31
baron de roc9800:29:02ColorsGroupsn2018-08-31
rossy249700:31:49ColorsGroupsn2018-08-31
emilio10000:31:42Clock Facesy2018-08-31
orko000:00:00Clock Facesy2018-08-31
cyra56000:00:00Clock Faces2018-08-31
Kalsgaard10000:03:38classicn2018-08-31
lenzo9900:03:59classicn2018-08-31
ffischer9800:04:22classicn2018-08-31
tres4o9700:04:32classicn2018-08-31
Bely9600:04:36classicn2018-08-31
savo9500:04:44classicn2018-08-31
francoclaudio9400:04:51classicn2018-08-31
cebruma9300:04:57classicn2018-08-31
boghe9200:05:22classicn2018-08-31
alexdon9100:05:43classicn2018-08-31
matteo889000:06:22classicn2018-08-31
faber628900:06:40classicn2018-08-31
zobar8800:08:01classicn2018-08-31
albfilip8700:08:14classicn2018-08-31
feb3098600:08:49classicn2018-08-31
boscardinale8500:09:01classicn2018-08-31
supermaxnan8400:09:10classicn2018-08-31
serigaia8300:09:17classicn2018-08-31
lucavip8200:09:57classicn2018-08-31
arancia8100:10:04classicn2018-08-31
bob498000:10:19classicn2018-08-31
effeti507900:10:30classicn2018-08-31
mario497800:10:33classicn2018-08-31
falco27700:10:48classicn2018-08-31
annetta7600:11:04classicn2018-08-31
peluri7500:11:10classicn2018-08-31
szita7400:11:31classicn2018-08-31
epifanio7300:11:54classicn2018-08-31
rosalpina7200:12:29classicn2018-08-31
Andrea127100:16:34classicn2018-08-31
mauro437000:17:29classicn2018-08-31
beppe586900:20:23classicn2018-08-31
fracal6800:20:39classicn2018-08-31
Blumare6700:28:51classicn2018-08-31
ladyeagle6600:30:17classicn2018-08-31
marsal436500:46:08classicn2018-08-31
luciomat6401:17:56classicn2018-08-31
dario526300:02:02classicy2018-08-31
tida6200:02:15classicy2018-08-31
ugo226100:05:31classicy2018-08-31
carlita26000:15:25classicy2018-08-31
bjelico5900:32:50classicy2018-08-31
frase60545800:33:30classicy2018-08-31
gierre5714:26:27classicy2018-08-31
ANANKE000:00:00classic2018-08-31
masogiovanni000:00:00classic2018-08-31
eugenio000:00:00classic2018-08-31
claudio toffon000:00:00classic2018-08-31
miroilfox58000:00:00classic2018-08-31
mimicima000:00:00classic2018-08-31
tardar000:00:00classicy2018-08-31
Carloplus000:00:00classic2018-08-31
kabar000:00:00classicy2018-08-31
vindim000:00:00classic2018-08-31
Ciao Emmanuel000:00:00classic2018-08-31
tres4o10000:00:50cityn2018-08-31
lenzo9900:00:53cityn2018-08-31
flin689800:00:59cityn2018-08-31
emilio9700:01:05cityn2018-08-31
bartez9600:01:18cityn2018-08-31
albfilip9500:01:25cityn2018-08-31
maxxghi9400:01:27cityn2018-08-31
josehans9300:01:49cityn2018-08-31
baffo19519200:02:11cityn2018-08-31
cyra569100:03:00cityn2018-08-31
vindim9000:04:09cityn2018-08-31
ugo228900:07:43cityn2018-08-31
lenzo10000:02:23Chainsn2018-08-31
bartez9900:05:57Chainsn2018-08-31
lucavip10000:12:19CentersSumn2018-08-31
lenzo10000:02:43Bricksn2018-08-31
bartez9900:13:48Bricksn2018-08-31
lupogrigio9800:37:52Bricksn2018-08-31
ugo229700:05:25Bricksy2018-08-31
migza20069600:06:07Bricksy2018-08-31
gierre000:00:00Bricks2018-08-31
matteo8810000:05:36Between1e9n2018-08-31
tres4o9900:06:00Between1e9n2018-08-31
charlypapon489800:13:11Between1e9n2018-08-31
rossy249700:13:16Between1e9n2018-08-31
lenzo10000:04:39Averagen2018-08-31
charlypapon489900:19:20Averagen2018-08-31
emilio9800:02:06Averagey2018-08-31
cyra569700:03:24Averagey2018-08-31
migza20069600:03:34Averagey2018-08-31
szita000:00:00Anti XXV 2018-08-31
tres4o10000:10:14Anti XV n2018-08-31
simonetta9900:11:28Anti XV n2018-08-31
bob19559800:12:20Anti XV n2018-08-31
boghe9700:14:17Anti XV n2018-08-31
bjelico9600:18:53Anti XV n2018-08-31
Marq939500:36:42Anti XV n2018-08-31
claudio toffon10000:13:46Anti Pairs 2n2018-08-31
emilio9900:21:57Anti Pairs 2n2018-08-31
tres4o10000:09:30Anti Diagonaln2018-08-31
bob19559900:19:31Anti Diagonaln2018-08-31
migza20069800:09:08Anti Diagonaly2018-08-31
ugo229700:13:20Anti Diagonaly2018-08-31
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal2018-08-31
Akuma2110000:00:47alberin2018-08-31
masogiovanni9900:00:51alberin2018-08-31
Puzzleland9800:00:54alberin2018-08-31
claudio toffon9700:00:57alberin2018-08-31
lenzo9600:00:58alberin2018-08-31
flin689500:00:59alberin2018-08-31
yuma679400:01:00alberin2018-08-31
Limbo9300:01:05alberin2018-08-31
francoclaudio9200:01:08alberin2018-08-31
xanx9200:01:08alberin2018-08-31
Hongkong9200:01:08alberin2018-08-31
angiolo9200:01:08alberin2018-08-31
emilio8800:01:13alberin2018-08-31
Ciao Emmanuel8700:01:15alberin2018-08-31
koala8600:01:29alberin2018-08-31
stefidigrona8500:01:33alberin2018-08-31
bob19558400:01:46alberin2018-08-31
tres4o8300:01:49alberin2018-08-31
cyra568200:01:51alberin2018-08-31
Cita000:00:00alberi2018-08-31
claudio toffon10000:01:02abcn2018-08-31
purifire10000:01:02abcn2018-08-31
Akuma219800:01:05abcn2018-08-31
tres4o9700:01:19abcn2018-08-31
bartez9600:01:27abcn2018-08-31
emilio9500:01:32abcn2018-08-31
ugo229400:02:02abcn2018-08-31
flin689300:04:23abcn2018-08-31
cyra569200:15:45abcn2018-08-31
faber6210000:06:014 Boxn2018-08-31
tres4o9900:06:184 Boxn2018-08-31
boghe9800:06:584 Boxn2018-08-31
Carloplus9700:07:234 Boxn2018-08-31
lucavip9600:07:334 Boxn2018-08-31
bob19559500:08:124 Boxn2018-08-31
carmela969400:08:314 Boxn2018-08-31
pecos9300:09:234 Boxn2018-08-31
masogiovanni9200:10:244 Boxn2018-08-31
gpace8439100:14:424 Boxn2018-08-31
mauro439000:16:064 Boxn2018-08-31
GPARPI8900:22:574 Boxn2018-08-31
dario528800:01:034 Boxy2018-08-31
ugo228700:01:114 Boxy2018-08-31
tres4o10000:06:122even2oddn2018-08-31
lucavip9900:08:092even2oddn2018-08-31
gheo629800:11:552even2oddn2018-08-31
lupogrigio9700:12:122even2oddn2018-08-31
ugo229600:04:002even2oddy2018-08-31
migza20069500:04:372even2oddy2018-08-31
tardar9400:25:582even2oddy2018-08-31
clelia75000:00:002even2oddy2018-08-31
Puzzleland10000:01:321and2n2018-08-31
angiolo9900:01:521and2n2018-08-31
Ciao Emmanuel9800:01:561and2n2018-08-31
SUDOMICH9700:02:021and2n2018-08-31
boghe9600:02:051and2n2018-08-31
ANANKE9500:02:131and2n2018-08-31
bob19559400:02:171and2n2018-08-31
emilio9300:02:441and2n2018-08-31
koala9200:02:471and2n2018-08-31
alexdon9100:03:141and2n2018-08-31
lucavip9000:03:471and2n2018-08-31
bartez8900:03:531and2n2018-08-31
lupogrigio8800:03:551and2n2018-08-31
tardar8700:04:001and2n2018-08-31
vindim8600:04:431and2n2018-08-31
cyra568500:06:001and2n2018-08-31
Marq938400:06:531and2n2018-08-31
clelia758300:08:171and2n2018-08-31
bjelico8200:18:401and2n2018-08-31
Giulius8100:24:191and2n2018-08-31
max52000:00:001and22018-08-31
bobobo000:00:001and22018-08-31
lenzo10000:05:21XXVn2018-08-30
bob19559900:07:45XXVn2018-08-30
Giulius9800:16:55XXVn2018-08-30
cyra56000:00:00XXV2018-08-30
Bely10000:02:56xvn2018-08-30
lenzo9900:03:03xvn2018-08-30
tres4o9800:03:43xvn2018-08-30
Akuma219700:03:45xvn2018-08-30
faber629600:04:18xvn2018-08-30
bob19559500:05:22xvn2018-08-30
ingmanc9400:06:24xvn2018-08-30
baron de roc9300:07:47xvn2018-08-30
claudio toffon9200:08:03xvn2018-08-30
giogio609100:09:32xvn2018-08-30
Giulius9000:11:30xvn2018-08-30
ugo228900:09:32xvy2018-08-30
alexdon10000:05:32xframen2018-08-30
GPARPI9900:14:24xframen2018-08-30
baffo19519800:22:59xframen2018-08-30
merlin559700:50:56xframen2018-08-30
gpace843000:00:00xframe2018-08-30
tres4o10000:04:51untouchn2018-08-30
faber629900:05:01untouchn2018-08-30
epifanio9800:07:18untouchn2018-08-30
bartez9700:08:33untouchn2018-08-30
magnificoo9600:08:40untouchn2018-08-30
marsal439500:21:08untouchn2018-08-30
tardar9400:21:16untouchn2018-08-30
ugo229300:05:13untouchy2018-08-30
Bely000:00:00untouch2018-08-30
bjelico10000:22:42True or Lien2018-08-30
savo9900:05:45True or Liey2018-08-30
cyra569800:11:49True or Liey2018-08-30
Akuma2110000:00:55Trisn2018-08-30
tres4o9900:01:25Trisn2018-08-30
faber629800:01:26Trisn2018-08-30
yuma679700:01:31Trisn2018-08-30
mik19700:01:31Trisn2018-08-30
ANANKE9500:01:53Trisn2018-08-30
paola599400:01:55Trisn2018-08-30
bob19559300:01:56Trisn2018-08-30
bartez9200:02:00Trisn2018-08-30
claudio toffon9100:02:29Trisn2018-08-30
giogio609000:02:41Trisn2018-08-30
boscardinale8900:02:42Trisn2018-08-30
bjelico8800:02:43Trisn2018-08-30
epifanio8700:02:48Trisn2018-08-30
marsal438600:03:17Trisn2018-08-30
ugo228500:03:34Trisn2018-08-30
flin688400:04:36Trisn2018-08-30
baron de roc000:00:00Tris2018-08-30
max52000:00:00Tris2018-08-30
lucavip000:00:00Tris2018-08-30
giogio6010000:09:16Touchyn2018-08-30
ugo229900:02:13Touchyy2018-08-30
prof_matarazzo10000:10:32Sum 9y2018-08-30
flin6810000:03:05subset5x1n2018-08-30
bartez9900:04:07subset5x1n2018-08-30
savo9800:04:28subset5x1n2018-08-30
lenzo9700:05:40subset5x1n2018-08-30
cyra56000:00:00subset5x12018-08-30
flin6810000:04:06subset4x2n2018-08-30
bartez9900:06:09subset4x2n2018-08-30
emilio9800:23:33subset4x2n2018-08-30
flin6810000:02:32subset3x3n2018-08-30
bartez9900:02:51subset3x3n2018-08-30
mik19800:04:45subset3x3n2018-08-30
ugo229700:04:49subset3x3n2018-08-30
flin6810000:04:23subset3x2n2018-08-30
bartez9900:14:55subset3x2n2018-08-30
mik110000:02:25subset2x2n2018-08-30
faber629900:02:26subset2x2n2018-08-30
tida9800:02:29subset2x2n2018-08-30
yuma679700:02:57subset2x2n2018-08-30
flin689600:03:48subset2x2n2018-08-30
ugo229500:03:55subset2x2n2018-08-30
bartez9400:04:25subset2x2n2018-08-30
giorgio19579300:04:58subset2x2n2018-08-30
savo9200:05:54subset2x2n2018-08-30
cyra56000:00:00subset2x22018-08-30
ANANKE000:00:00subset2x22018-08-30
epifanio10000:04:40Stripesn2018-08-30
tres4o9900:05:32Stripesn2018-08-30
savo9800:06:02Stripesn2018-08-30
purifire9700:06:43Stripesn2018-08-30
bartez9600:07:53Stripesn2018-08-30
pecos9500:08:08Stripesn2018-08-30
faber629400:08:21Stripesn2018-08-30
gpace8439300:10:49Stripesn2018-08-30
ugo229200:05:20Stripesy2018-08-30
lenzo10000:03:53Straightn2018-08-30
flin689900:04:11Straightn2018-08-30
bartez9800:04:36Straightn2018-08-30
magnificoo9700:06:49Straightn2018-08-30
Giulius9600:07:23Straightn2018-08-30
Giscard9500:07:45Straightn2018-08-30
josehans9400:07:54Straightn2018-08-30
baron de roc9300:12:14Straightn2018-08-30
cyra569200:12:15Straightn2018-08-30
bartez10000:13:49Spiraln2018-08-30
emilio9900:03:20Spiraly2018-08-30
dario529800:06:05Spiraly2018-08-30
lenzo10000:03:28Slot Machinen2018-08-30
savo9900:04:46Slot Machinen2018-08-30
gpace8439800:06:34Slot Machinen2018-08-30
purifire9700:07:59Slot Machinen2018-08-30
lenzo10000:04:12Skyscrapern2018-08-30
tres4o9900:05:19Skyscrapern2018-08-30
SAYAN9800:10:52Skyscrapern2018-08-30
ugo229700:06:31Skyscrapery2018-08-30
magnificoo10000:15:32Rossini Outsiden2018-08-30
savo9900:18:04Rossini Outsiden2018-08-30
bjelico9800:26:16Rossini Outsiden2018-08-30
simonetta9700:32:17Rossini Outsiden2018-08-30
albfilip9600:38:28Rossini Outsiden2018-08-30
emy89500:15:33Rossini Outsidey2018-08-30
ripafi000:00:00Rossini Outside2018-08-30
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey2018-08-30
arancia000:00:00Rossini Outside2018-08-30
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-30
savo10000:08:45Rossinin2018-08-30
SAYAN9900:10:59Rossinin2018-08-30
pecos9800:41:02Rossinin2018-08-30
arancia9704:08:13Rossinin2018-08-30
magnificoo000:00:00Rossini2018-08-30
masogiovanni000:00:00Rossiniy2018-08-30
ripafi000:00:00Rossini2018-08-30
GPARPI000:00:00Rossini2018-08-30
gpace843000:00:00Rossini2018-08-30
lenzo000:00:00Rossini2018-08-30
prof_matarazzo10000:25:08repeated neighboursy2018-08-30
tres4o10000:06:57queenn2018-08-30
faber629900:11:12queenn2018-08-30
epifanio9800:12:43queenn2018-08-30
lucavip9700:13:30queenn2018-08-30
salvo9619600:15:05queenn2018-08-30
dario529500:05:45queeny2018-08-30
baron de roc9401:06:59queeny2018-08-30
ripafi000:00:00queen2018-08-30
lenzo10000:04:03quadruplen2018-08-30
tres4o9900:04:38quadruplen2018-08-30
bjelico9800:06:13quadruplen2018-08-30
bartez9700:07:01quadruplen2018-08-30
yuma679600:07:50quadruplen2018-08-30
falco29500:13:12quadruplen2018-08-30
SUDOMICH000:00:00quadruple2018-08-30
bartez10000:08:47Quadron2018-08-30
tres4o9900:13:20Quadron2018-08-30
faber629800:14:36Quadron2018-08-30
falco29701:38:50Quadron2018-08-30
emilio10000:40:45QuadMax 4Even4Oddn2018-08-30
prof_matarazzo10000:08:32Quad Maxy2018-08-30
lucavip10000:09:52QGLn2018-08-30
baron de roc9901:23:54QGLn2018-08-30
Giulius000:00:00QGL2018-08-30
Bely10000:01:00Pooln2018-08-30
lenzo9900:01:10Pooln2018-08-30
purifire9800:01:13Pooln2018-08-30
flin689700:01:20Pooln2018-08-30
yuma679600:01:32Pooln2018-08-30
bartez9500:01:49Pooln2018-08-30
faber629500:01:49Pooln2018-08-30
carmela969300:02:17Pooln2018-08-30
emilio9200:02:44Pooln2018-08-30
cyra569100:03:51Pooln2018-08-30
baron de roc9000:04:37Pooln2018-08-30
josehans8900:04:48Pooln2018-08-30
ugo228800:02:33Pooly2018-08-30
tardar000:00:00Pool2018-08-30
boscardinale10000:04:02pencilmarksn2018-08-30
Ciao Emmanuel9900:05:30pencilmarksn2018-08-30
peluri9800:06:26pencilmarksn2018-08-30
josehans9700:06:30pencilmarksn2018-08-30
epifanio9600:06:32pencilmarksn2018-08-30
dario529500:06:40pencilmarksn2018-08-30
flin689400:06:54pencilmarksn2018-08-30
claudio toffon9300:08:00pencilmarksn2018-08-30
Carloplus9200:08:05pencilmarksn2018-08-30
maxxghi9100:08:39pencilmarksn2018-08-30
emilio9000:09:44pencilmarksn2018-08-30
purifire8900:10:15pencilmarksn2018-08-30
Eti 1148800:11:43pencilmarksn2018-08-30
Marq938700:12:15pencilmarksn2018-08-30
molinomalla8600:15:56pencilmarksn2018-08-30
bjelico8500:18:17pencilmarksn2018-08-30
vencanas8402:43:07pencilmarksn2018-08-30
baron de roc000:00:00pencilmarks2018-08-30
faber62000:00:00pencilmarks2018-08-30
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-30
beca000:00:00pencilmarks2018-08-30
alexdon000:00:00pencilmarks2018-08-30
zeno0000:00:00pencilmarks2018-08-30
paola59000:00:00pencilmarks2018-08-30
Akuma21000:00:00pencilmarks2018-08-30
lenzo000:00:00pencilmarks2018-08-30
gianburrasca10000:03:33Patchworkn2018-08-30
lupogrigio9900:08:18Patchworkn2018-08-30
flin689800:48:32Patchworkn2018-08-30
xanx000:00:00Patchwork2018-08-30
bartez000:00:00Patchwork2018-08-30
simonetta000:00:00Patchwork2018-08-30
purifire10000:06:46Palindromon2018-08-30
savo9900:07:25Palindromon2018-08-30
beca9800:13:57Palindromon2018-08-30
ugo229700:15:53Palindromoy2018-08-30
masogiovanni9600:46:03Palindromoy2018-08-30
lenzo000:00:00Palindromo2018-08-30
SUDOMICH10000:05:57outsiden2018-08-30
tres4o9900:06:02outsiden2018-08-30
francoclaudio9800:06:06outsiden2018-08-30
purifire9700:07:04outsiden2018-08-30
alexdon9600:07:13outsiden2018-08-30
faber629500:07:59outsiden2018-08-30
arancia9400:09:01outsiden2018-08-30
magnificoo9300:09:37outsiden2018-08-30
albfilip9200:10:41outsiden2018-08-30
Eti 1149100:14:54outsiden2018-08-30
salvo9619000:14:57outsiden2018-08-30
savo8900:16:49outsiden2018-08-30
beca8801:12:00outsiden2018-08-30
Mach28703:17:57outsiden2018-08-30
koala8600:04:04outsidey2018-08-30
lupogrigio8500:11:30outsidey2018-08-30
Cita000:00:00outside2018-08-30
Bely000:00:00outside2018-08-30
zephyr000:00:00outsidey2018-08-30
claudio toffon000:00:00outside2018-08-30
charlypapon48000:00:00outside2018-08-30
Carloplus000:00:00outside2018-08-30
maxxghi10000:17:27offsetn2018-08-30
falco29900:33:00offsetn2018-08-30
ugo229800:16:31offsety2018-08-30
tardar000:00:00offsety2018-08-30
Cita000:00:00offset2018-08-30
ladyeagle000:00:00offset2018-08-30
Puzzleland10000:00:36Nurikaben2018-08-30
Akuma219900:00:39Nurikaben2018-08-30
stefidigrona9800:00:51Nurikaben2018-08-30
emilio9700:00:53Nurikaben2018-08-30
flin689600:00:59Nurikaben2018-08-30
claudio toffon9500:01:11Nurikaben2018-08-30
bartez9500:01:11Nurikaben2018-08-30
purifire9300:01:15Nurikaben2018-08-30
josehans9200:01:23Nurikaben2018-08-30
xanx9100:01:26Nurikaben2018-08-30
beca9000:01:29Nurikaben2018-08-30
francoclaudio8900:01:37Nurikaben2018-08-30
nerina8800:01:53Nurikaben2018-08-30
lupogrigio8700:02:18Nurikaben2018-08-30
SAYAN000:00:00Nurikabe2018-08-30
tres4o10000:09:30non consecutivon2018-08-30
flin689900:14:27non consecutivon2018-08-30
francoclaudio9800:14:29non consecutivon2018-08-30
lenzo9700:21:25non consecutivon2018-08-30
emilio9600:29:33non consecutivon2018-08-30
marsal439500:35:10non consecutivon2018-08-30
alexdon9400:48:41non consecutivon2018-08-30
ugo229300:26:00non consecutivoy2018-08-30
peppech000:00:00non consecutivo2018-08-30
koala000:00:00non consecutivoy2018-08-30
SAYAN000:00:00non consecutivo2018-08-30
Akuma21000:00:00non consecutivo2018-08-30
slaveVARESE000:00:00non consecutivo2018-08-30
Eti 114000:00:00non consecutivo2018-08-30
bartez10000:05:49NoMirrorn2018-08-30
tres4o10000:03:44Next to 9n2018-08-30
lenzo9900:04:09Next to 9n2018-08-30
purifire9800:05:20Next to 9n2018-08-30
mik110000:08:16neighboursn2018-08-30
giomas629900:14:44neighboursn2018-08-30
molinomalla9800:15:10neighboursn2018-08-30
Eti 11410000:01:07multiplen2018-08-30
francoclaudio9900:01:31multiplen2018-08-30
bartez9800:01:50multiplen2018-08-30
bjelico9700:02:10multiplen2018-08-30
lenzo9600:02:54multiplen2018-08-30
niki539500:03:04multiplen2018-08-30
mik19400:03:06multiplen2018-08-30
flin689300:03:39multiplen2018-08-30
emilio9200:04:25multiplen2018-08-30
peluri9100:06:45multiplen2018-08-30
SAYAN9000:06:55multiplen2018-08-30
purifire8900:07:35multiplen2018-08-30
beca000:00:00multiple2018-08-30
baffo195110000:17:30Monopolyn2018-08-30
giomas62000:00:00Monopoly2018-08-30
prof_matarazzo10000:12:14modulon2018-08-30
koala10000:08:24mirror twiny2018-08-30
faber6210000:06:16mirror 10n2018-08-30
bartez10000:06:16mirror 10n2018-08-30
epifanio9800:07:00mirror 10n2018-08-30
ugo229700:01:47mirror 10y2018-08-30
orko10000:03:18mirrorn2018-08-30
epifanio9900:03:30mirrorn2018-08-30
Ciao Emmanuel9800:03:38mirrorn2018-08-30
flin689700:04:09mirrorn2018-08-30
faber629600:04:21mirrorn2018-08-30
tardar9500:04:37mirrorn2018-08-30
baron de roc9400:06:44mirrorn2018-08-30
effeti509300:07:53mirrorn2018-08-30
mauro439200:08:39mirrorn2018-08-30
ugo229100:05:24mirrory2018-08-30
bartez10000:04:29minmaxn2018-08-30
jonnie559900:05:01minmaxn2018-08-30
SUDOMICH10000:01:03minin2018-08-30
flin689900:01:05minin2018-08-30
alexdon9800:01:10minin2018-08-30
faber629700:01:20minin2018-08-30
Bely9600:01:23minin2018-08-30
tres4o9500:01:37minin2018-08-30
emilio9400:01:46minin2018-08-30
peluri9300:01:57minin2018-08-30
bartez9200:02:00minin2018-08-30
lupogrigio9100:02:17minin2018-08-30
SAYAN9000:02:21minin2018-08-30
boghe8900:02:25minin2018-08-30
bob19558800:02:27minin2018-08-30
orko8700:02:50minin2018-08-30
lucavip8600:02:51minin2018-08-30
zeno08500:02:52minin2018-08-30
carmela968400:02:53minin2018-08-30
lenzo8300:03:00minin2018-08-30
yuma678200:03:02minin2018-08-30
ojku888100:03:04minin2018-08-30
bjelico8000:03:06minin2018-08-30
vencanas7900:03:12minin2018-08-30
paola597800:03:18minin2018-08-30
claudio toffon7700:03:31minin2018-08-30
ugo227600:03:39minin2018-08-30
albfilip7500:03:43minin2018-08-30
pigno627400:03:46minin2018-08-30
baron de roc7300:03:48minin2018-08-30
molinomalla7200:04:29minin2018-08-30
boscardinale7100:04:31minin2018-08-30
tardar7000:04:41minin2018-08-30
epifanio6900:04:42minin2018-08-30
bene626800:04:58minin2018-08-30
ladyeagle6700:05:39minin2018-08-30
bob496600:05:40minin2018-08-30
Eti 1146500:05:58minin2018-08-30
marsal436400:07:05minin2018-08-30
szita6300:08:06minin2018-08-30
rossy246200:09:35minin2018-08-30
Blumare6100:19:50minin2018-08-30
GPARPI000:00:00mini2018-08-30
Carloplus000:00:00mini2018-08-30
giomas62000:00:00mini2018-08-30
Ciao Emmanuel000:00:00mini2018-08-30
gpace84310000:14:27Memoryn2018-08-30
baffo19519900:18:35Memoryy2018-08-30
baron de roc000:00:00Memoryy2018-08-30
yuma6710000:00:33Master Mind52018-08-30
flin689900:00:48Master Mind62018-08-30
maxxghi9800:01:58Master Mind62018-08-30
emilio9700:01:04Master Mind72018-08-30
ugo229600:01:01Master Mind82018-08-30
tardar9500:01:36Master Mind82018-08-30
stefidigrona9400:04:32Master Mind82018-08-30
niki539300:02:51Master Mind92018-08-30
stefidigrona10000:00:47Logic Mind72018-08-30
yuma679900:00:56Logic Mind82018-08-30
chiedidime9800:01:03Logic Mind102018-08-30
mik19700:01:10Logic Mind92018-08-30
niki539600:01:13Logic Mind92018-08-30
emilio9500:01:25Logic Mind92018-08-30
ugo229400:01:26Logic Mind102018-08-30
flin689300:02:18Logic Mind112018-08-30
bartez9200:02:37Logic Mind102018-08-30
tardar9100:04:37Logic Mind122018-08-30
bartez10000:00:33lampionsn2018-08-30
Puzzleland9900:01:23lampionsn2018-08-30
flin689800:01:51lampionsn2018-08-30
francoclaudio9700:02:32lampionsn2018-08-30
emilio9600:05:06lampionsn2018-08-30
lenzo10000:03:45kurven2018-08-30
SAYAN9900:05:30kurven2018-08-30
boscardinale9800:07:47kurven2018-08-30
epifanio9700:08:49kurven2018-08-30
lucavip9602:15:38kurven2018-08-30
orko9500:02:57kurvey2018-08-30
ugo229400:05:22kurvey2018-08-30
zeno09300:09:48kurvey2018-08-30
baron de roc9200:13:45kurvey2018-08-30
faber62000:00:00kurve2018-08-30
SUDOMICH000:00:00kurve2018-08-30
claudio toffon000:00:00kurve2018-08-30
lenzo10000:03:28kropkin2018-08-30
tres4o9900:05:00kropkin2018-08-30
bjelico9800:05:56kropkin2018-08-30
flin689700:07:13kropkin2018-08-30
claudio toffon9600:09:42kropkin2018-08-30
ale1959000:00:00kropki2018-08-30
Bely10000:10:16knightn2018-08-30
lenzo9900:13:06knightn2018-08-30
SAYAN9800:16:27knightn2018-08-30
tres4o9700:18:51knightn2018-08-30
supermaxnan9600:26:35knightn2018-08-30
pecos000:00:00knight2018-08-30
Ciao Emmanuel000:00:00knight2018-08-30
simonetta000:00:00knight2018-08-30
faber62000:00:00knight2018-08-30
gpace843000:00:00knight2018-08-30
claudio toffon000:00:00knight2018-08-30
Akuma21000:00:00knight2018-08-30
baron de roc000:00:00knighty2018-08-30
falco2000:00:00knight2018-08-30
boghe000:00:00knight2018-08-30
savo10000:06:53Killer Variantn2018-08-30
emy8000:00:00Killer Varianty2018-08-30
masogiovanni000:00:00Killer Variant2018-08-30
koala10000:06:06Killer Pairn2018-08-30
savo9900:07:08Killer Pairn2018-08-30
zeno09800:07:45Killer Pairn2018-08-30
orko9700:03:36Killer Pairy2018-08-30
masogiovanni000:00:00Killer Pair2018-08-30
lenzo10000:06:31killern2018-08-30
Hongkong9900:08:13killern2018-08-30
georgedg9800:08:39killern2018-08-30
flin689700:10:33killern2018-08-30
savo9600:11:55killern2018-08-30
koala9500:12:14killern2018-08-30
magnificoo9400:13:41killern2018-08-30
tres4o9300:13:48killern2018-08-30
gpace8439200:13:57killern2018-08-30
Carloplus9100:14:22killern2018-08-30
josehans9000:15:15killern2018-08-30
Limbo8900:16:33killern2018-08-30
merlin558800:16:58killern2018-08-30
xanx8700:18:11killern2018-08-30
niki538600:18:28killern2018-08-30
pecos8500:20:06killern2018-08-30
Bruno618400:20:37killern2018-08-30
serigaia8300:21:31killern2018-08-30
bene628200:22:31killern2018-08-30
GPARPI8100:22:36killern2018-08-30
orko8000:23:04killern2018-08-30
giogio607900:27:31killern2018-08-30
cebruma7800:28:29killern2018-08-30
giorgio19577700:36:12killern2018-08-30
zeno07600:55:08killern2018-08-30
masogiovanni7506:55:40killern2018-08-30
francoclaudio7411:25:30killern2018-08-30
emy87300:07:44killery2018-08-30
zephyr7200:08:19killery2018-08-30
Giscard7100:10:49killery2018-08-30
hiyomi7000:12:53killery2018-08-30
tida6900:21:26killery2018-08-30
effeti506800:43:04killery2018-08-30
jonnie55000:00:00killer2018-08-30
max52000:00:00killer2018-08-30
nerina000:00:00killery2018-08-30
giomas62000:00:00killer2018-08-30
Jegiakiss000:00:00killer2018-08-30
miroilfox58000:00:00killer2018-08-30
cyra56000:00:00killer2018-08-30
alexdon10000:14:24KakuroDokun2018-08-30
Bruno619900:16:05KakuroDokun2018-08-30
francoclaudio9800:19:07KakuroDokun2018-08-30
Limbo9700:29:03KakuroDokun2018-08-30
lupogrigio9600:23:52KakuroDokuy2018-08-30
magnificoo000:00:00KakuroDoku2018-08-30
zeno0000:00:00KakuroDoku2018-08-30
simonetta10000:50:02Jigsaw Hybridn2018-08-30
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-30
Cita000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-30
tres4o10000:09:31jigsawn2018-08-30
lenzo9900:11:45jigsawn2018-08-30
alexdon9800:16:49jigsawn2018-08-30
Giulius9700:19:38jigsawn2018-08-30
beca9600:21:51jigsawn2018-08-30
Carloplus9500:22:22jigsawn2018-08-30
carmela969400:23:39jigsawn2018-08-30
pecos9300:26:04jigsawn2018-08-30
molinomalla9200:29:24jigsawn2018-08-30
lucavip9100:30:41jigsawn2018-08-30
Eti 1149000:31:15jigsawn2018-08-30
cebruma8900:35:11jigsawn2018-08-30
Cita000:00:00jigsaw2018-08-30
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-30
vindim000:00:00jigsaw2018-08-30
claudio toffon000:00:00jigsaw2018-08-30
gpace843000:00:00jigsaw2018-08-30
lenzo10000:03:20isokillern2018-08-30
SAYAN9900:06:06isokillern2018-08-30
masogiovanni9800:08:34isokillern2018-08-30
bartez9700:08:52isokillern2018-08-30
zeno09600:29:32isokillern2018-08-30
zobar9501:11:01isokillern2018-08-30
peppech9408:40:16isokillern2018-08-30
ugo229300:10:52isokillery2018-08-30
max52000:00:00isokiller2018-08-30
zeno010000:11:05isoy2018-08-30
ugo229900:15:04isoy2018-08-30
dario529800:20:16isoy2018-08-30
baffo195110000:12:18integern2018-08-30
bjelico10000:17:07Hybridn2018-08-30
koala9900:04:26Hybridy2018-08-30
lucavip10000:40:20greatern2018-08-30
flin6810000:01:53Fuzulin2018-08-30
emilio9900:02:48Fuzulin2018-08-30
lenzo9800:02:50Fuzulin2018-08-30
josehans9700:03:15Fuzulin2018-08-30
bartez9600:03:39Fuzulin2018-08-30
baron de roc9500:04:21Fuzulin2018-08-30
ugo229400:05:31Fuzuliy2018-08-30
cyra56000:00:00Fuzuliy2018-08-30
lenzo10000:04:01Futoshikin2018-08-30
flin689900:04:14Futoshikin2018-08-30
magnificoo9800:04:59Futoshikin2018-08-30
faber629700:06:59Futoshikin2018-08-30
bartez9600:07:38Futoshikin2018-08-30
lupogrigio9500:09:03Futoshikin2018-08-30
cyra569400:09:33Futoshikin2018-08-30
niki539300:10:15Futoshikin2018-08-30
zeno09200:10:24Futoshikin2018-08-30
boscardinale9100:10:29Futoshikin2018-08-30
emilio9000:10:57Futoshikin2018-08-30
tres4o8900:14:42Futoshikin2018-08-30
gianburrasca8800:15:06Futoshikin2018-08-30
max52000:00:00Futoshiki2018-08-30
tida000:00:00Futoshiki2018-08-30
claudio toffon10000:12:11framen2018-08-30
GPARPI9900:15:51framen2018-08-30
peppech9800:22:53framen2018-08-30
rossy249700:26:30framen2018-08-30
baffo19519600:29:33framen2018-08-30
Cita000:00:00frame2018-08-30
bartez10000:31:45Fortressn2018-08-30
giomas62000:00:00Fortress2018-08-30
ANANKE10000:10:31exclusion2n2018-08-30
salvo9619900:18:32exclusion2n2018-08-30
beca9800:20:32exclusion2n2018-08-30
koala9700:10:42exclusion2y2018-08-30
paola5910000:22:24exclusion1n2018-08-30
ANANKE9900:26:53exclusion1n2018-08-30
koala9800:20:34exclusion1y2018-08-30
tres4o10000:01:54EvenOddn2018-08-30
ANANKE9900:03:28EvenOddn2018-08-30
paola599800:03:34EvenOddn2018-08-30
Eti 1149700:04:37EvenOddn2018-08-30
epifanio9600:05:37EvenOddn2018-08-30
alexdon9500:05:39EvenOddn2018-08-30
effeti509400:05:43EvenOddn2018-08-30
bartez9300:07:26EvenOddn2018-08-30
ugo229200:08:02EvenOddn2018-08-30
Blumare9100:15:35EvenOddn2018-08-30
marsal439000:25:43EvenOddn2018-08-30
tardar000:00:00EvenOdd2018-08-30
koala10000:07:43Even Odd Viewn2018-08-30
Carloplus9900:13:29Even Odd Viewn2018-08-30
rossy249800:23:48Even Odd Viewn2018-08-30
tardar9700:09:13Even Odd Viewy2018-08-30
koala10000:08:15Distancen2018-08-30
Carloplus9900:10:36Distancen2018-08-30
claudio toffon9800:12:23Distancen2018-08-30
lenzo10000:05:11Diagonal Consecutiven2018-08-30
savo9900:12:56Diagonal Consecutiven2018-08-30
koala9800:08:14Diagonal Consecutivey2018-08-30
SAYAN000:00:00Diagonal Consecutive2018-08-30
tres4o10000:04:55diagonaln2018-08-30
ffischer10000:04:55diagonaln2018-08-30
alexdon9800:05:23diagonaln2018-08-30
flin689700:05:24diagonaln2018-08-30
slaveVARESE9600:05:49diagonaln2018-08-30
SAYAN9500:05:50diagonaln2018-08-30
serigaia9400:06:03diagonaln2018-08-30
francoclaudio9300:06:06diagonaln2018-08-30
lenzo9200:06:19diagonaln2018-08-30
epifanio9100:07:01diagonaln2018-08-30
faber629000:07:33diagonaln2018-08-30
savo8900:08:00diagonaln2018-08-30
Carloplus8800:08:43diagonaln2018-08-30
lucavip8700:10:27diagonaln2018-08-30
effeti508600:11:02diagonaln2018-08-30
szita8500:12:58diagonaln2018-08-30
ojku888400:14:34diagonaln2018-08-30
tardar8300:14:36diagonaln2018-08-30
mauro438300:14:36diagonaln2018-08-30
salvo9618100:16:55diagonaln2018-08-30
bob19558000:25:17diagonaln2018-08-30
vencanas7901:02:22diagonaln2018-08-30
ugo227800:03:14diagonaly2018-08-30
tida7700:05:55diagonaly2018-08-30
baron de roc7600:07:37diagonaly2018-08-30
Blumare000:00:00diagonal2018-08-30
zobar000:00:00diagonal2018-08-30
orko10000:12:02Descriptive Pairsn2018-08-30
albfilip9900:14:17Descriptive Pairsn2018-08-30
savo9800:24:52Descriptive Pairsn2018-08-30
baron de roc9702:57:35Descriptive Pairsn2018-08-30
lenzo10000:08:50cubicn2018-08-30
SAYAN9900:10:09cubicn2018-08-30
carmela969800:11:01cubicn2018-08-30
bob19559700:12:32cubicn2018-08-30
baron de roc9600:12:51cubicn2018-08-30
lucavip9500:13:55cubicn2018-08-30
molinomalla9400:20:58cubicn2018-08-30
tres4o9300:34:25cubicn2018-08-30
Blumare9203:22:03cubicn2018-08-30
migza20069100:07:25cubicy2018-08-30
dario529000:08:14cubicy2018-08-30
tigna000:00:00cubic2018-08-30
Akuma21000:00:00cubic2018-08-30
SUDOMICH000:00:00cubic2018-08-30
flin68000:00:00cubic2018-08-30
ojku88000:00:00cubic2018-08-30
giomas62000:00:00cubic2018-08-30
cyra56000:00:00cubicy2018-08-30
faber62000:00:00cubic2018-08-30
ladyeagle000:00:00cubic2018-08-30
giogio60000:00:00cubic2018-08-30
lenzo10000:04:57CrossSumn2018-08-30
bartez9900:05:53CrossSumn2018-08-30
claudio toffon9800:12:31CrossSumn2018-08-30
georgedg10000:00:15Countingn2018-08-30
Ciao Emmanuel9900:00:17Countingn2018-08-30
SAYAN9800:00:19Countingn2018-08-30
yuma679700:00:20Countingn2018-08-30
emilio9600:00:23Countingn2018-08-30
flin689500:00:35Countingn2018-08-30
baron de roc9400:00:55Countingn2018-08-30
bartez9300:01:01Countingn2018-08-30
niki539200:01:29Countingn2018-08-30
beca9100:01:53Countingn2018-08-30
prof_matarazzo10000:41:35consecutive -Nn2018-08-30
baffo19519900:24:20consecutive -Ny2018-08-30
tres4o10000:08:29consecutiven2018-08-30
stefidigrona9900:20:12consecutiven2018-08-30
lenzo9800:55:19consecutiven2018-08-30
claudio toffon000:00:00consecutive2018-08-30
Akuma21000:00:00consecutive2018-08-30
falco2000:00:00consecutive2018-08-30
orko000:00:00consecutivey2018-08-30
baron de roc10000:33:11ColorsGroupsn2018-08-30
rossy249900:33:36ColorsGroupsn2018-08-30
orko10000:08:57Clock Facesy2018-08-30
emilio9900:15:23Clock Facesy2018-08-30
lenzo10000:02:54classicn2018-08-30
Ciao Emmanuel9900:03:14classicn2018-08-30
alexdon9800:04:08classicn2018-08-30
masogiovanni9700:04:53classicn2018-08-30
flin689600:05:03classicn2018-08-30
ffischer9500:05:20classicn2018-08-30
albfilip9400:06:03classicn2018-08-30
boghe9300:07:25classicn2018-08-30
boscardinale9200:07:53classicn2018-08-30
savo9100:08:09classicn2018-08-30
claudio toffon9000:08:15classicn2018-08-30
arancia8900:08:27classicn2018-08-30
serigaia8800:09:06classicn2018-08-30
carlita28700:09:36classicn2018-08-30
supermaxnan8600:09:38classicn2018-08-30
annetta8500:09:45classicn2018-08-30
maxxghi8400:10:01classicn2018-08-30
peluri8300:10:26classicn2018-08-30
szita8200:11:30classicn2018-08-30
feb3098100:12:06classicn2018-08-30
beca8000:12:22classicn2018-08-30
bob497900:12:44classicn2018-08-30
effeti507800:12:49classicn2018-08-30
valvolino7700:14:49classicn2018-08-30
molinomalla7600:15:06classicn2018-08-30
Blumare7500:15:16classicn2018-08-30
epifanio7400:15:48classicn2018-08-30
mauro437300:17:04classicn2018-08-30
fracal7200:20:01classicn2018-08-30
bjelico7100:20:34classicn2018-08-30
frase60547000:22:47classicn2018-08-30
beppe586900:25:35classicn2018-08-30
marsal436800:36:21classicn2018-08-30
pigiamino636701:34:29classicn2018-08-30
tida6600:02:07classicy2018-08-30
ugo226500:03:01classicy2018-08-30
dario526400:03:13classicy2018-08-30
gierre6305:59:49classicy2018-08-30
Carloplus000:00:00classic2018-08-30
magnificoo000:00:00classic2018-08-30
faber62000:00:00classic2018-08-30
tardar000:00:00classicy2018-08-30
zeno0000:00:00classic2018-08-30
tres4o000:00:00classic2018-08-30
paola59000:00:00classic2018-08-30
ANANKE000:00:00classic2018-08-30
vindim000:00:00classic2018-08-30
mario49000:00:00classic2018-08-30
luciomat000:00:00classic2018-08-30
zobar000:00:00classic2018-08-30
SAYAN000:00:00classic2018-08-30
Andrea12000:00:00classic2018-08-30
minox000:00:00classic2018-08-30
lenzo10000:00:38cityn2018-08-30
SAYAN9900:00:46cityn2018-08-30
tres4o9800:00:54cityn2018-08-30
emilio9800:00:54cityn2018-08-30
maxxghi9600:01:16cityn2018-08-30
albfilip9500:01:33cityn2018-08-30
josehans9400:01:55cityn2018-08-30
cyra569300:02:05cityn2018-08-30
bartez9200:02:07cityn2018-08-30
Cita9100:02:34cityn2018-08-30
ugo229000:02:54cityn2018-08-30
vindim8900:03:16cityn2018-08-30
flin688800:03:33cityn2018-08-30
lenzo10000:04:02Chainsn2018-08-30
emilio9900:11:44Chainsn2018-08-30
bartez000:00:00Chains2018-08-30
lenzo10000:06:14CentersSumn2018-08-30
epifanio9900:06:38CentersSumn2018-08-30
lucavip9800:11:58CentersSumn2018-08-30
bartez9700:14:09CentersSumn2018-08-30
baffo19519600:21:59CentersSumn2018-08-30
lenzo10000:02:43Bricksn2018-08-30
bartez9900:04:15Bricksn2018-08-30
SAYAN9800:05:31Bricksn2018-08-30
lupogrigio9700:07:54Bricksn2018-08-30
ugo229600:03:17Bricksy2018-08-30
lenzo10000:03:14Between1e9n2018-08-30
tres4o9900:04:29Between1e9n2018-08-30
rossy249800:08:57Between1e9n2018-08-30
charlypapon489700:25:07Between1e9n2018-08-30
emilio10000:17:50Averagey2018-08-30
charlypapon489900:30:35Averagey2018-08-30
cyra56000:00:00Averagey2018-08-30
giomas62000:00:00Average2018-08-30
tres4o10000:13:06Anti XV n2018-08-30
Marq939900:28:02Anti XV n2018-08-30
boghe000:00:00Anti XV 2018-08-30
simonetta000:00:00Anti XV 2018-08-30
emilio10000:14:55Anti Pairs 2n2018-08-30
prof_matarazzo9900:21:11Anti Pairs 2n2018-08-30
tres4o10000:03:40Anti Diagonaln2018-08-30
bob19559900:07:20Anti Diagonaln2018-08-30
bene629800:10:24Anti Diagonaln2018-08-30
baron de roc9700:12:57Anti Diagonaln2018-08-30
ugo229600:03:03Anti Diagonaly2018-08-30
Akuma2110000:00:43alberin2018-08-30
Ciao Emmanuel9900:00:54alberin2018-08-30
SAYAN9800:01:05alberin2018-08-30
Hongkong9700:01:06alberin2018-08-30
claudio toffon9600:01:09alberin2018-08-30
Puzzleland9500:01:16alberin2018-08-30
francoclaudio9400:01:23alberin2018-08-30
emilio9300:01:45alberin2018-08-30
flin689300:01:45alberin2018-08-30
lenzo9100:01:47alberin2018-08-30
bob19559000:01:50alberin2018-08-30
tres4o8900:01:55alberin2018-08-30
Limbo8800:02:03alberin2018-08-30
yuma678700:02:13alberin2018-08-30
Cita8600:02:51alberin2018-08-30
cyra568500:03:14alberin2018-08-30
xanx000:00:00alberi2018-08-30
masogiovanni000:00:00alberi2018-08-30
tres4o10000:00:53abcn2018-08-30
purifire9900:00:57abcn2018-08-30
flin689900:00:57abcn2018-08-30
bartez9900:00:57abcn2018-08-30
claudio toffon9600:00:59abcn2018-08-30
emilio9500:01:07abcn2018-08-30
SAYAN9400:01:29abcn2018-08-30
ugo229300:01:36abcn2018-08-30
cyra569200:02:00abcn2018-08-30
faber6210000:04:564 Boxn2018-08-30
lucavip9900:06:154 Boxn2018-08-30
bob19559800:06:274 Boxn2018-08-30
Carloplus9700:07:054 Boxn2018-08-30
SAYAN9600:07:284 Boxn2018-08-30
epifanio9500:08:294 Boxn2018-08-30
pecos9400:10:084 Boxn2018-08-30
mauro439300:11:014 Boxn2018-08-30
tres4o9200:12:284 Boxn2018-08-30
masogiovanni9100:12:344 Boxn2018-08-30
beca9000:16:504 Boxn2018-08-30
GPARPI8900:17:494 Boxn2018-08-30
bene628800:18:134 Boxn2018-08-30
salvo9618700:19:374 Boxn2018-08-30
dario528600:02:494 Boxy2018-08-30
ugo228500:03:124 Boxy2018-08-30
nerina8400:34:434 Boxy2018-08-30
tres4o10000:07:062even2oddn2018-08-30
lucavip9900:08:322even2oddn2018-08-30
tardar9800:12:522even2oddn2018-08-30
ugo229700:04:152even2oddy2018-08-30
Puzzleland10000:01:411and2n2018-08-30
boghe9900:01:491and2n2018-08-30
SAYAN9800:02:031and2n2018-08-30
bob19559700:02:231and2n2018-08-30
Spock9600:02:301and2n2018-08-30
SUDOMICH9500:02:331and2n2018-08-30
bartez9400:02:471and2n2018-08-30
emilio9300:03:181and2n2018-08-30
vindim9200:03:201and2n2018-08-30
Akuma219100:04:011and2n2018-08-30
Marq939100:04:011and2n2018-08-30
lupogrigio8900:04:021and2n2018-08-30
max528800:04:271and2n2018-08-30
cyra568700:04:481and2n2018-08-30
bene628600:05:331and2n2018-08-30
ANANKE8500:06:191and2n2018-08-30
Giulius8400:07:001and2n2018-08-30
claudio toffon8300:15:301and2n2018-08-30
clelia758200:25:261and2n2018-08-30
alexdon8100:29:391and2n2018-08-30
Ciao Emmanuel000:00:001and22018-08-30
lenzo10000:03:58XXVn2018-08-29
stefidigrona9900:05:36XXVn2018-08-29
Giulius9804:49:52XXVn2018-08-29
zephyr9700:05:00XXVy2018-08-29
cyra56000:00:00XXV2018-08-29
lenzo10000:05:49xvn2018-08-29
Akuma219900:07:19xvn2018-08-29
tres4o9800:08:05xvn2018-08-29
stefidigrona9700:10:14xvn2018-08-29
baron de roc9600:13:12xvn2018-08-29
faber629500:15:16xvn2018-08-29
vencanas9407:20:22xvn2018-08-29
zephyr9300:13:06xvy2018-08-29
bob1955000:00:00xv2018-08-29
cyra56000:00:00xv2018-08-29
giogio60000:00:00xv2018-08-29
koala10000:08:51xframen2018-08-29
ale19599900:25:01xframen2018-08-29
boghe10000:04:17untouchn2018-08-29
bartez9900:07:09untouchn2018-08-29
faber629800:08:24untouchn2018-08-29
magnificoo9700:09:25untouchn2018-08-29
marsal439600:14:58untouchn2018-08-29
tardar9509:36:08untouchn2018-08-29
koala10000:10:55True or Lien2018-08-29
savo9900:12:32True or Liey2018-08-29
cyra569800:27:58True or Liey2018-08-29
Akuma2110000:01:45Trisn2018-08-29
faber629900:01:59Trisn2018-08-29
ANANKE9800:02:03Trisn2018-08-29
mik19700:02:06Trisn2018-08-29
yuma679600:02:31Trisn2018-08-29
paola599500:02:57Trisn2018-08-29
stefania9400:03:18Trisn2018-08-29
claudio toffon9300:03:23Trisn2018-08-29
boscardinale9200:03:26Trisn2018-08-29
bob19559100:03:30Trisn2018-08-29
baron de roc9000:03:48Trisn2018-08-29
bartez8900:04:02Trisn2018-08-29
alexdon8800:04:59Trisn2018-08-29
lucavip8700:05:23Trisn2018-08-29
max528600:06:12Trisn2018-08-29
Spock8500:07:10Trisn2018-08-29
giogio608400:07:56Trisn2018-08-29
marsal438300:09:57Trisn2018-08-29
ugo228200:02:02Trisy2018-08-29
tardar000:00:00Tris2018-08-29
bartez10000:12:02Touchyn2018-08-29
emilio9900:41:55Touchyy2018-08-29
giogio60000:00:00Touchy2018-08-29
lenzo10000:02:36Super Hybridn2018-08-29
SAYAN9900:08:43Super Hybridn2018-08-29
lenzo10000:04:38subset5x1n2018-08-29
bartez9900:04:47subset5x1n2018-08-29
emilio9800:08:48subset5x1n2018-08-29
savo9700:10:27subset5x1n2018-08-29
stefidigrona9600:10:59subset5x1n2018-08-29
baron de roc9500:29:48subset5x1n2018-08-29
emilio10000:34:28subset4x2n2018-08-29
emilio10000:05:15subset3x3n2018-08-29
bartez9900:07:01subset3x3n2018-08-29
mik1000:00:00subset3x32018-08-29
tida10000:06:14subset3x2n2018-08-29
bartez9900:15:56subset3x2n2018-08-29
angiolo10000:01:35subset2x2n2018-08-29
yuma679900:01:43subset2x2n2018-08-29
faber629800:02:08subset2x2n2018-08-29
savo9700:02:21subset2x2n2018-08-29
mik19600:02:31subset2x2n2018-08-29
bartez9500:02:34subset2x2n2018-08-29
tida9400:03:08subset2x2n2018-08-29
cyra569300:04:26subset2x2n2018-08-29
Ciao Emmanuel9200:04:43subset2x2n2018-08-29
ugo229100:06:11subset2x2n2018-08-29
purifire10000:03:18Stripesn2018-08-29
savo9900:06:06Stripesn2018-08-29
bartez9800:07:59Stripesn2018-08-29
gpace8439700:17:11Stripesn2018-08-29
mimicima9600:20:12Stripesn2018-08-29
ugo229500:14:31Stripesy2018-08-29
faber62000:00:00Stripes2018-08-29
lenzo10000:02:59Straightn2018-08-29
magnificoo9900:05:42Straightn2018-08-29
bartez9800:05:45Straightn2018-08-29
xanx9700:07:30Straightn2018-08-29
josehans9600:10:16Straightn2018-08-29
baron de roc9501:06:11Straightn2018-08-29
Giulius9404:10:11Straightn2018-08-29
Giscard9307:57:17Straightn2018-08-29
cyra56000:00:00Straight2018-08-29
bartez10000:21:33Spiraln2018-08-29
dario529900:02:09Spiraly2018-08-29
ugo229800:03:31Spiraly2018-08-29
emilio9700:05:49Spiraly2018-08-29
lenzo10000:03:33Slot Machinen2018-08-29
purifire9900:04:08Slot Machinen2018-08-29
savo9800:05:27Slot Machinen2018-08-29
gpace8439700:10:23Slot Machinen2018-08-29
lenzo10000:03:52Skyscrapern2018-08-29
cebruma9900:11:13Skyscrapern2018-08-29
ugo229800:06:11Skyscrapery2018-08-29
Jegiakiss000:00:00Skyscraper2018-08-29
savo10000:10:38Rossini Outsiden2018-08-29
albfilip9900:13:28Rossini Outsiden2018-08-29
simonetta9800:15:41Rossini Outsiden2018-08-29
arancia9700:16:26Rossini Outsiden2018-08-29
ale19599600:21:39Rossini Outsiden2018-08-29
koala9500:08:37Rossini Outsidey2018-08-29
emy89404:46:33Rossini Outsidey2018-08-29
diana000:00:00Rossini Outside2018-08-29
stefania000:00:00Rossini Outside2018-08-29
ripafi000:00:00Rossini Outside2018-08-29
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-29
magnificoo000:00:00Rossini Outside2018-08-29
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey2018-08-29
lenzo10000:13:50Rossinin2018-08-29
savo9900:17:48Rossinin2018-08-29
vencanas9800:54:55Rossinin2018-08-29
magnificoo000:00:00Rossini2018-08-29
masogiovanni000:00:00Rossiniy2018-08-29
pecos000:00:00Rossini2018-08-29
GPARPI000:00:00Rossini2018-08-29
baron de roc10000:18:04queenn2018-08-29
salvo9619900:18:42queenn2018-08-29
lucavip9803:28:11queenn2018-08-29
dario529700:10:34queeny2018-08-29
tardar9600:28:10queeny2018-08-29
bartez10000:06:40quadruplen2018-08-29
bjelico9900:09:44quadruplen2018-08-29
stefania9800:12:10quadruplen2018-08-29
boghe9700:16:02quadruplen2018-08-29
falco29600:18:30quadruplen2018-08-29
peppech9500:28:22quadruplen2018-08-29
yuma679400:35:51quadruplen2018-08-29
lenzo000:00:00quadruple2018-08-29
bartez10000:08:17Quadron2018-08-29
falco29900:17:23Quadron2018-08-29
lenzo000:00:00Quadro2018-08-29
emilio10000:18:42QuadMax 4Even4Oddn2018-08-29
emilio10000:27:15QGLn2018-08-29
lucavip9900:44:32QGLn2018-08-29
baron de roc000:00:00QGL2018-08-29
Giulius000:00:00QGL2018-08-29
lenzo10000:01:05Pooln2018-08-29
SAYAN9900:01:06Pooln2018-08-29
francoclaudio9800:01:10Pooln2018-08-29
faber629700:01:18Pooln2018-08-29
bartez9600:01:20Pooln2018-08-29
carmela969500:02:03Pooln2018-08-29
purifire9400:02:07Pooln2018-08-29
stefania9300:02:24Pooln2018-08-29
cyra569200:02:38Pooln2018-08-29
josehans9100:02:43Pooln2018-08-29
yuma679000:02:46Pooln2018-08-29
emilio8900:02:58Pooln2018-08-29
baron de roc8800:02:59Pooln2018-08-29
tardar8700:30:32Pooln2018-08-29
migza20068600:03:28Pooly2018-08-29
ugo228500:04:55Pooly2018-08-29
Ciao Emmanuel10000:02:56pencilmarksn2018-08-29
baron de roc9900:03:32pencilmarksn2018-08-29
lenzo9800:03:46pencilmarksn2018-08-29
molinomalla9700:04:34pencilmarksn2018-08-29
dario529600:08:13pencilmarksn2018-08-29
yuma679600:08:13pencilmarksn2018-08-29
Mara9400:08:51pencilmarksn2018-08-29
emilio9300:08:59pencilmarksn2018-08-29
Bruno619200:10:45pencilmarksn2018-08-29
moso9100:11:05pencilmarksn2018-08-29
faber629000:13:17pencilmarksn2018-08-29
josehans8900:13:28pencilmarksn2018-08-29
boscardinale8800:13:53pencilmarksn2018-08-29
vencanas8700:14:02pencilmarksn2018-08-29
cebruma8600:15:53pencilmarksn2018-08-29
peluri8500:16:13pencilmarksn2018-08-29
maxxghi8400:17:33pencilmarksn2018-08-29
migza20068300:17:35pencilmarksn2018-08-29
nerina8200:18:17pencilmarksn2018-08-29
Marq938100:22:03pencilmarksn2018-08-29
Carloplus8000:25:21pencilmarksn2018-08-29
Eti 1147900:29:35pencilmarksn2018-08-29
bjelico7800:30:55pencilmarksn2018-08-29
alexdon7700:33:07pencilmarksn2018-08-29
Akuma21000:00:00pencilmarks2018-08-29
Kalsgaard000:00:00pencilmarks2018-08-29
purifire000:00:00pencilmarks2018-08-29
paola59000:00:00pencilmarks2018-08-29
kabar000:00:00pencilmarks2018-08-29
masogiovanni000:00:00pencilmarks2018-08-29
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-29
bartez000:00:00pencilmarks2018-08-29
zeno0000:00:00pencilmarks2018-08-29
beca000:00:00pencilmarks2018-08-29
Spock000:00:00pencilmarks2018-08-29
ale1959000:00:00pencilmarks2018-08-29
gianburrasca10000:06:37Patchworkn2018-08-29
simonetta9900:29:29Patchworkn2018-08-29
yuma679800:31:46Patchworkn2018-08-29
Betta9700:34:24Patchworkn2018-08-29
lupogrigio9607:11:26Patchworkn2018-08-29
bartez000:00:00Patchwork2018-08-29
lenzo10000:02:52Palindromon2018-08-29
savo9900:06:01Palindromon2018-08-29
stefania9800:06:55Palindromon2018-08-29
alexdon9700:09:46Palindromon2018-08-29
beca9600:13:03Palindromon2018-08-29
ugo229500:09:04Palindromoy2018-08-29
emy8000:00:00Palindromoy2018-08-29
gpace843000:00:00Palindromo2018-08-29
alexdon10000:13:15outsiden2018-08-29
stefania9900:14:00outsiden2018-08-29
savo9800:16:01outsiden2018-08-29
albfilip9700:16:17outsiden2018-08-29
Bruno619600:17:22outsiden2018-08-29
Mach29500:20:19outsiden2018-08-29
arancia9400:22:32outsiden2018-08-29
salvo9619300:24:17outsiden2018-08-29
faber629200:34:51outsiden2018-08-29
beca9100:40:05outsiden2018-08-29
Eti 1149006:48:53outsiden2018-08-29
masogiovanni8907:42:18outsiden2018-08-29
koala8800:08:54outsidey2018-08-29
lupogrigio8700:20:32outsidey2018-08-29
zephyr8600:56:34outsidey2018-08-29
francoclaudio8513:24:33outsidey2018-08-29
tres4o000:00:00outside2018-08-29
Kalsgaard000:00:00outside2018-08-29
Jegiakiss000:00:00outside2018-08-29
charlypapon48000:00:00outside2018-08-29
magnificoo000:00:00outside2018-08-29
maxxghi10000:10:00offsetn2018-08-29
falco29900:11:00offsetn2018-08-29
tardar9800:15:21offsetn2018-08-29
ugo229700:09:59offsety2018-08-29
Puzzleland10000:01:09Nurikaben2018-08-29
Akuma219900:01:14Nurikaben2018-08-29
emilio9800:01:31Nurikaben2018-08-29
bartez9700:01:32Nurikaben2018-08-29
tres4o9600:02:01Nurikaben2018-08-29
genovese volante9500:02:08Nurikaben2018-08-29
josehans9400:02:26Nurikaben2018-08-29
stefidigrona9300:02:27Nurikaben2018-08-29
claudio toffon9200:02:41Nurikaben2018-08-29
angiolo9100:02:43Nurikaben2018-08-29
nerina9000:02:49Nurikaben2018-08-29
SAYAN8900:03:15Nurikaben2018-08-29
Bely8800:03:20Nurikaben2018-08-29
lupogrigio8700:03:32Nurikaben2018-08-29
beca8600:04:04Nurikaben2018-08-29
Jegiakiss8500:04:06Nurikaben2018-08-29
purifire8400:04:13Nurikaben2018-08-29
Kalsgaard10000:14:47non consecutivon2018-08-29
genovese volante9900:17:40non consecutivon2018-08-29
supermaxnan9800:21:47non consecutivon2018-08-29
emilio9700:29:22non consecutivon2018-08-29
stefidigrona9600:42:14non consecutivon2018-08-29
marsal439502:09:38non consecutivon2018-08-29
ugo229400:29:03non consecutivoy2018-08-29
simonetta000:00:00non consecutivo2018-08-29
Mach2000:00:00non consecutivo2018-08-29
Eti 114000:00:00non consecutivo2018-08-29
lenzo000:00:00non consecutivo2018-08-29
faber62000:00:00non consecutivo2018-08-29
bartez10000:06:00NoMirrorn2018-08-29
migza20069900:03:50NoMirrory2018-08-29
cyra56000:00:00Next to 92018-08-29
genovese volante10000:10:56neighboursn2018-08-29
faber629900:12:50neighboursn2018-08-29
mik19800:13:12neighboursn2018-08-29
giomas62000:00:00neighbours2018-08-29
molinomalla000:00:00neighbours2018-08-29
purifire10000:00:28multiplen2018-08-29
mik19900:00:32multiplen2018-08-29
lenzo9800:00:36multiplen2018-08-29
Eti 1149700:00:41multiplen2018-08-29
bartez9600:01:27multiplen2018-08-29
niki539500:01:42multiplen2018-08-29
bjelico9400:01:53multiplen2018-08-29
peluri9400:01:53multiplen2018-08-29
emilio9200:03:09multiplen2018-08-29
francoclaudio9100:03:16multiplen2018-08-29
baffo195110000:12:54Monopolyn2018-08-29
giomas62000:00:00Monopoly2018-08-29
stefania10000:15:36mirror twinn2018-08-29
koala9900:04:07mirror twiny2018-08-29
faber6210000:03:34mirror 10n2018-08-29
bartez9900:05:00mirror 10n2018-08-29
ugo229800:02:00mirror 10y2018-08-29
migza20069710:05:46mirror 10y2018-08-29
Giulius000:00:00mirror 102018-08-29
Spock10000:02:51mirrorn2018-08-29
Ciao Emmanuel10000:02:51mirrorn2018-08-29
mauro439800:04:51mirrorn2018-08-29
baron de roc9700:04:53mirrorn2018-08-29
tardar9600:06:17mirrorn2018-08-29
Giulius9500:16:22mirrorn2018-08-29
orko9400:00:51mirrory2018-08-29
ugo229300:01:48mirrory2018-08-29
migza20069200:03:12mirrory2018-08-29
faber62000:00:00mirror2018-08-29
bartez10000:05:00minmaxn2018-08-29
jonnie559900:10:56minmaxn2018-08-29
alexdon10000:00:55minin2018-08-29
faber629900:01:05minin2018-08-29
lenzo9800:01:07minin2018-08-29
orko9700:01:11minin2018-08-29
Bely9600:01:18minin2018-08-29
emilio9500:01:23minin2018-08-29
bjelico9400:01:28minin2018-08-29
bartez9300:01:35minin2018-08-29
Kalsgaard9300:01:35minin2018-08-29
matteo889100:01:38minin2018-08-29
Ciao Emmanuel9000:01:41minin2018-08-29
Akuma218900:01:45minin2018-08-29
boghe8800:01:47minin2018-08-29
kabar8700:01:59minin2018-08-29
pigno628600:02:04minin2018-08-29
peluri8500:02:08minin2018-08-29
yuma678400:02:11minin2018-08-29
lupogrigio8300:02:22minin2018-08-29
francoclaudio8200:02:28minin2018-08-29
bob19558100:02:47minin2018-08-29
carmela968100:02:47minin2018-08-29
zeno07900:02:52minin2018-08-29
tardar7800:02:55minin2018-08-29
molinomalla7700:02:59minin2018-08-29
baron de roc7600:03:02minin2018-08-29
paola597500:03:07minin2018-08-29
vencanas7400:03:21minin2018-08-29
ladyeagle7300:03:26minin2018-08-29
rossy247200:03:43minin2018-08-29
szita7100:03:48minin2018-08-29
Carloplus7000:03:50minin2018-08-29
albfilip6900:04:10minin2018-08-29
bob496800:04:45minin2018-08-29
ugo226700:04:47minin2018-08-29
lucavip6600:04:57minin2018-08-29
boscardinale6500:05:07minin2018-08-29
claudio toffon6400:05:15minin2018-08-29
Blumare6300:05:42minin2018-08-29
bene626200:05:44minin2018-08-29
GPARPI6100:05:54minin2018-08-29
marsal436000:09:04minin2018-08-29
Eti 1145900:09:22minin2018-08-29
giomas625800:09:44minin2018-08-29
baron de roc10000:34:11Memoryy2018-08-29
gpace843000:00:00Memory2018-08-29
stefidigrona10000:02:14Master Mind72018-08-29
yuma679900:00:58Master Mind82018-08-29
niki539800:01:52Master Mind92018-08-29
maxxghi9700:04:25Master Mind92018-08-29
emilio9600:02:13Master Mind102018-08-29
ugo229500:01:50Master Mind112018-08-29
tardar9400:08:20Master Mind112018-08-29
stefidigrona10000:01:01Logic Mind82018-08-29
niki539900:01:08Logic Mind82018-08-29
yuma679800:01:09Logic Mind102018-08-29
emilio9700:01:28Logic Mind92018-08-29
mik19600:01:32Logic Mind122018-08-29
ugo229500:02:05Logic Mind122018-08-29
bartez9400:02:26Logic Mind132018-08-29
emilio10000:01:13lampionsn2018-08-29
Puzzleland9900:02:27lampionsn2018-08-29
stefidigrona9800:02:50lampionsn2018-08-29
bartez9700:09:09lampionsn2018-08-29
lenzo10000:04:14kurven2018-08-29
lucavip9900:07:14kurven2018-08-29
faber629800:08:10kurven2018-08-29
baron de roc9700:11:58kurven2018-08-29
boscardinale9600:28:11kurven2018-08-29
orko9500:01:39kurvey2018-08-29
ugo229400:05:11kurvey2018-08-29
lenzo10000:05:01kropkin2018-08-29
bjelico9900:11:14kropkin2018-08-29
ale19599800:12:21kropkin2018-08-29
stefidigrona9700:16:30kropkin2018-08-29
Bely000:00:00kropki2018-08-29
gpace843000:00:00kropki2018-08-29
matteo88000:00:00kropki2018-08-29
Jegiakiss000:00:00kropki2018-08-29
tres4o10000:04:45knightn2018-08-29
alexdon9900:05:25knightn2018-08-29
Kalsgaard9800:05:32knightn2018-08-29
supermaxnan9700:07:14knightn2018-08-29
faber629600:09:26knightn2018-08-29
falco29500:11:03knightn2018-08-29
gpace8439400:18:09knightn2018-08-29
boghe9301:01:49knightn2018-08-29
baron de roc9200:12:31knighty2018-08-29
simonetta000:00:00knight2018-08-29
khuski000:00:00knighty2018-08-29
savo10000:07:46Killer Variantn2018-08-29
niki539900:08:05Killer Variantn2018-08-29
boghe9800:19:19Killer Variantn2018-08-29
emy89700:03:46Killer Varianty2018-08-29
grafiro000:00:00Killer Variant2018-08-29
savo10000:09:55Killer Pairn2018-08-29
xanx9900:11:09Killer Pairn2018-08-29
koala9800:13:40Killer Pairn2018-08-29
stefania9700:16:48Killer Pairn2018-08-29
masogiovanni9600:16:59Killer Pairn2018-08-29
zeno09500:21:59Killer Pairn2018-08-29
orko9400:12:44Killer Pairy2018-08-29
Mach2000:00:00Killer Pair2018-08-29
emy8000:00:00Killer Pairy2018-08-29
Bely10000:04:30killern2018-08-29
georgedg9900:04:42killern2018-08-29
francoclaudio9800:05:21killern2018-08-29
tres4o9700:05:51killern2018-08-29
Hongkong9600:06:05killern2018-08-29
orko9500:06:15killern2018-08-29
savo9400:06:36killern2018-08-29
matteo889300:07:18killern2018-08-29
Carloplus9200:07:42killern2018-08-29
serigaia9100:08:02killern2018-08-29
xanx9000:08:32killern2018-08-29
Limbo8900:08:37killern2018-08-29
Mara8800:08:40killern2018-08-29
niki538700:10:24killern2018-08-29
Jegiakiss8600:10:34killern2018-08-29
gpace8438500:10:45killern2018-08-29
miroilfox588400:11:58killern2018-08-29
jonnie558300:12:58killern2018-08-29
Mach28200:13:04killern2018-08-29
stefania8100:13:09killern2018-08-29
bartez8000:13:16killern2018-08-29
GPARPI7900:13:44killern2018-08-29
koala7800:14:30killern2018-08-29
cebruma7700:16:11killern2018-08-29
pecos7600:16:17killern2018-08-29
max527500:16:22killern2018-08-29
ripafi7400:16:37killern2018-08-29
josehans7300:17:19killern2018-08-29
luciomat7200:22:10killern2018-08-29
giogio607100:24:14killern2018-08-29
giorgio19577000:26:25killern2018-08-29
vencanas6900:38:28killern2018-08-29
masogiovanni6801:48:26killern2018-08-29
emy86700:06:45killery2018-08-29
hiyomi6600:13:42killery2018-08-29
nerina6500:14:01killery2018-08-29
bce6400:14:10killery2018-08-29
tida6300:14:37killery2018-08-29
zephyr6200:17:38killery2018-08-29
Giscard6107:46:12killery2018-08-29
cyra56000:00:00killer2018-08-29
magnificoo000:00:00killer2018-08-29
zeno0000:00:00killer2018-08-29
giomas62000:00:00killer2018-08-29
ladyeagle000:00:00killer2018-08-29
francoclaudio10000:02:36KakuroDokun2018-08-29
Bely9900:03:39KakuroDokun2018-08-29
bartez9800:04:13KakuroDokun2018-08-29
genovese volante9700:04:47KakuroDokun2018-08-29
alexdon9600:05:15KakuroDokun2018-08-29
georgedg9500:05:25KakuroDokun2018-08-29
niki539400:05:32KakuroDokun2018-08-29
magnificoo9300:05:49KakuroDokun2018-08-29
Mara9200:06:00KakuroDokun2018-08-29
ale19599100:07:24KakuroDokun2018-08-29
simonetta9000:08:23KakuroDokun2018-08-29
stefania8900:08:37KakuroDokun2018-08-29
zeno08800:11:19KakuroDokun2018-08-29
cyra56000:00:00KakuroDoku2018-08-29
Jegiakiss000:00:00KakuroDoku2018-08-29
Limbo000:00:00KakuroDoku2018-08-29
charlypapon48000:00:00KakuroDoku2018-08-29
simonetta10000:20:59Jigsaw Hybridn2018-08-29
koala9900:04:57Jigsaw Hybridy2018-08-29
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-29
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-29
lenzo10000:08:13jigsawn2018-08-29
Kalsgaard9900:11:59jigsawn2018-08-29
tres4o9800:17:17jigsawn2018-08-29
Carloplus9700:18:30jigsawn2018-08-29
emilio9600:24:23jigsawn2018-08-29
cebruma9500:28:50jigsawn2018-08-29
alexdon9400:44:12jigsawn2018-08-29
lucavip9303:27:02jigsawn2018-08-29
faber62000:00:00jigsaw2018-08-29
pecos000:00:00jigsaw2018-08-29
minox000:00:00jigsaw2018-08-29
Eti 114000:00:00jigsaw2018-08-29
Mach2000:00:00jigsaw2018-08-29
carmela96000:00:00jigsaw2018-08-29
gpace843000:00:00jigsaw2018-08-29
bce000:00:00jigsawy2018-08-29
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-29
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-29
masogiovanni10000:07:24isokillern2018-08-29
bartez9900:09:50isokillern2018-08-29
zeno09800:16:43isokillern2018-08-29
ugo229700:07:29isokillery2018-08-29
max52000:00:00isokiller2018-08-29
zobar000:00:00isokiller2018-08-29
genovese volante10000:15:00ison2018-08-29
zeno09900:09:43isoy2018-08-29
dario529800:13:05isoy2018-08-29
ugo229700:14:46isoy2018-08-29
emilio9600:40:11isoy2018-08-29
simonetta000:00:00iso2018-08-29
baffo195110000:10:01integern2018-08-29
emilio10000:18:37Hybridn2018-08-29
bjelico9900:43:30Hybridn2018-08-29
koala9800:06:17Hybridy2018-08-29
lucavip10000:34:17greatern2018-08-29
bartez10000:00:46Fuzulin2018-08-29
lenzo9900:01:05Fuzulin2018-08-29
emilio9800:01:34Fuzulin2018-08-29
ugo229700:01:46Fuzulin2018-08-29
josehans9600:02:08Fuzulin2018-08-29
baron de roc9500:05:29Fuzulin2018-08-29
cyra569400:02:35Fuzuliy2018-08-29
lenzo10000:01:56Futoshikin2018-08-29
tres4o9900:02:29Futoshikin2018-08-29
faber629800:02:30Futoshikin2018-08-29
gianburrasca9700:02:33Futoshikin2018-08-29
magnificoo9600:02:40Futoshikin2018-08-29
boscardinale9500:03:05Futoshikin2018-08-29
simonetta9400:03:28Futoshikin2018-08-29
max529300:04:36Futoshikin2018-08-29
cyra569200:04:47Futoshikin2018-08-29
niki539100:05:15Futoshikin2018-08-29
tida9000:05:33Futoshikin2018-08-29
lupogrigio8900:06:27Futoshikin2018-08-29
bartez8800:11:48Futoshikin2018-08-29
gand8700:12:23Futoshikin2018-08-29
zeno08600:40:45Futoshikin2018-08-29
lucavip8500:42:08Futoshikin2018-08-29
miroilfox58000:00:00frame2018-08-29
rossy24000:00:00frame2018-08-29
claudio toffon000:00:00frame2018-08-29
bartez10000:15:51Fortressn2018-08-29
giomas62000:00:00Fortress2018-08-29
ANANKE10000:07:01exclusion2n2018-08-29
salvo9619900:20:37exclusion2n2018-08-29
beca9800:24:34exclusion2n2018-08-29
koala9700:07:41exclusion2y2018-08-29
ANANKE10000:08:10exclusion1n2018-08-29
paola599900:46:31exclusion1n2018-08-29
ugo229800:09:48exclusion1y2018-08-29
faber6210000:02:27EvenOddn2018-08-29
bartez9900:03:38EvenOddn2018-08-29
mimicima9800:07:43EvenOddn2018-08-29
lucavip9700:08:21EvenOddn2018-08-29
ugo229600:08:22EvenOddn2018-08-29
paola599500:08:44EvenOddn2018-08-29
marsal439400:13:37EvenOddn2018-08-29
Blumare9300:20:24EvenOddn2018-08-29
tardar000:00:00EvenOdd2018-08-29
ANANKE000:00:00EvenOdd2018-08-29
Carloplus10000:12:06Even Odd Viewn2018-08-29
tardar9900:05:24Even Odd Viewy2018-08-29
claudio toffon000:00:00Even Odd View2018-08-29
rossy24000:00:00Even Odd View2018-08-29
koala10000:05:48Distancen2018-08-29
Carloplus9900:18:14Distancen2018-08-29
claudio toffon000:00:00Distance2018-08-29
savo10000:17:22Diagonal Consecutiven2018-08-29
stefidigrona000:00:00Diagonal Consecutive2018-08-29
francoclaudio10000:04:52diagonaln2018-08-29
ffischer9900:05:04diagonaln2018-08-29
Bely9800:05:21diagonaln2018-08-29
Kalsgaard9700:07:23diagonaln2018-08-29
alexdon9600:07:42diagonaln2018-08-29
lenzo9500:07:44diagonaln2018-08-29
savo9400:08:14diagonaln2018-08-29
faber629300:09:16diagonaln2018-08-29
Carloplus9200:09:17diagonaln2018-08-29
gpace8439100:09:21diagonaln2018-08-29
serigaia9000:12:15diagonaln2018-08-29
luciomat8900:12:16diagonaln2018-08-29
cebruma8800:12:55diagonaln2018-08-29
slaveVARESE8700:15:59diagonaln2018-08-29
lucavip8600:16:27diagonaln2018-08-29
mauro438500:22:08diagonaln2018-08-29
tardar8400:22:09diagonaln2018-08-29
minox8300:24:34diagonaln2018-08-29
Blumare8300:24:34diagonaln2018-08-29
kabar8100:01:49diagonaly2018-08-29
ugo228000:04:36diagonaly2018-08-29
tida7900:33:01diagonaly2018-08-29
baron de roc7800:55:51diagonaly2018-08-29
szita000:00:00diagonal2018-08-29
jonnie55000:00:00diagonal2018-08-29
vencanas000:00:00diagonal2018-08-29
zobar000:00:00diagonal2018-08-29
GPARPI000:00:00diagonal2018-08-29
albfilip10000:07:24Descriptive Pairsn2018-08-29
orko9900:09:58Descriptive Pairsn2018-08-29
savo9800:10:02Descriptive Pairsn2018-08-29
stefania9700:24:49Descriptive Pairsn2018-08-29
baron de roc9600:31:57Descriptive Pairsn2018-08-29
lucavip10000:05:02cubicn2018-08-29
lenzo9900:06:02cubicn2018-08-29
molinomalla9800:07:37cubicn2018-08-29
carmela969700:08:32cubicn2018-08-29
bartez9600:11:19cubicn2018-08-29
Blumare9500:13:06cubicn2018-08-29
giogio609400:15:07cubicn2018-08-29
ladyeagle9300:16:02cubicn2018-08-29
baron de roc9200:26:23cubicn2018-08-29
faber629100:31:22cubicn2018-08-29
alexdon9003:47:00cubicn2018-08-29
cyra568900:03:47cubicy2018-08-29
ugo228800:04:55cubicy2018-08-29
migza20068700:06:21cubicy2018-08-29
dario528600:07:55cubicy2018-08-29
giomas62000:00:00cubic2018-08-29
lenzo10000:04:32CrossSumn2018-08-29
bartez9900:08:16CrossSumn2018-08-29
lucavip9800:10:24CrossSumn2018-08-29
vencanas9703:13:21CrossSumn2018-08-29
georgedg10000:00:15Countingn2018-08-29
baron de roc10000:00:15Countingn2018-08-29
bartez9800:00:23Countingn2018-08-29
Ciao Emmanuel9700:00:24Countingn2018-08-29
SAYAN9600:00:29Countingn2018-08-29
beca9500:01:01Countingn2018-08-29
migza20069400:01:04Countingn2018-08-29
yuma679300:01:05Countingn2018-08-29
niki539200:01:28Countingn2018-08-29
emilio9100:03:47Countingn2018-08-29
stefidigrona9000:07:55Countingn2018-08-29
baffo195110001:10:08consecutive -Nn2018-08-29
lenzo10000:20:03consecutiven2018-08-29
stefidigrona9900:23:48consecutiven2018-08-29
falco2000:00:00consecutive2018-08-29
orko000:00:00consecutivey2018-08-29
claudio toffon000:00:00consecutive2018-08-29
miroilfox58000:00:00consecutive2018-08-29
baron de roc10001:16:49ColorsGroupsn2018-08-29
orko10000:02:48Clock Facesy2018-08-29
emilio9900:03:55Clock Facesy2018-08-29
lenzo10000:01:57classicn2018-08-29
savo9900:02:30classicn2018-08-29
alexdon9800:02:40classicn2018-08-29
faber629700:02:41classicn2018-08-29
matteo889600:02:52classicn2018-08-29
Ciao Emmanuel9500:03:03classicn2018-08-29
lucavip9400:03:21classicn2018-08-29
albfilip9300:03:34classicn2018-08-29
boghe9200:03:39classicn2018-08-29
peluri9100:03:40classicn2018-08-29
serigaia9000:03:53classicn2018-08-29
pigno628900:04:11classicn2018-08-29
cebruma8800:04:24classicn2018-08-29
Spock8700:04:27classicn2018-08-29
magnificoo8600:04:36classicn2018-08-29
feb3098500:04:42classicn2018-08-29
ffischer8400:04:51classicn2018-08-29
masogiovanni8300:04:52classicn2018-08-29
minox8200:05:05classicn2018-08-29
maxxghi8100:05:22classicn2018-08-29
annetta8000:05:26classicn2018-08-29
miroilfox587900:05:29classicn2018-08-29
ladyeagle7800:05:33classicn2018-08-29
Carloplus7700:05:39classicn2018-08-29
bob497600:05:42classicn2018-08-29
supermaxnan7500:06:13classicn2018-08-29
carlita27400:06:28classicn2018-08-29
luciomat7300:06:34classicn2018-08-29
mauro437200:06:39classicn2018-08-29
tardar7100:06:52classicn2018-08-29
falco27000:06:57classicn2018-08-29
Blumare7000:06:57classicn2018-08-29
mario496800:07:15classicn2018-08-29
zobar6700:07:21classicn2018-08-29
marsal436600:08:07classicn2018-08-29
boscardinale6500:08:22classicn2018-08-29
szita6500:08:22classicn2018-08-29
ugo226300:09:12classicn2018-08-29
arancia6200:09:17classicn2018-08-29
beppe586100:09:44classicn2018-08-29
batclara6000:09:50classicn2018-08-29
emilio5900:10:06classicn2018-08-29
mimicima5800:10:43classicn2018-08-29
bjelico5700:12:11classicn2018-08-29
gand5600:13:33classicn2018-08-29
gierre5500:14:25classicn2018-08-29
vindim5400:14:33classicn2018-08-29
Andrea125300:16:02classicn2018-08-29
vencanas5200:16:17classicn2018-08-29
frase60545106:53:39classicn2018-08-29
kabar5000:00:46classicy2018-08-29
dario524900:01:01classicy2018-08-29
tida4800:01:10classicy2018-08-29
bce4700:01:12classicy2018-08-29
Bely000:00:00classic2018-08-29
Kalsgaard000:00:00classic2018-08-29
maxxghi10000:05:45cityn2018-08-29
emilio9900:06:38cityn2018-08-29
baffo19519800:08:09cityn2018-08-29
tres4o9700:10:02cityn2018-08-29
SAYAN9600:10:22cityn2018-08-29
josehans9500:10:24cityn2018-08-29
vindim000:00:00city2018-08-29
cyra56000:00:00city2018-08-29
albfilip000:00:00city2018-08-29
gand000:00:00city2018-08-29
Akuma21000:00:00city2018-08-29
lenzo000:00:00city2018-08-29
bartez000:00:00city2018-08-29
lenzo10000:05:33Chainsn2018-08-29
emilio9900:05:44Chainsn2018-08-29
bartez9800:11:26Chainsn2018-08-29
bartez10000:09:08CentersSumn2018-08-29
baffo19519900:24:54CentersSumn2018-08-29
lucavip000:00:00CentersSum2018-08-29
lenzo10000:02:33Bricksn2018-08-29
bartez9900:11:43Bricksn2018-08-29
lupogrigio9800:16:26Bricksn2018-08-29
cyra569700:10:31Bricksy2018-08-29
masogiovanni10000:09:34Between1e9n2018-08-29
rossy249900:10:37Between1e9n2018-08-29
charlypapon489800:11:20Between1e9n2018-08-29
lenzo10003:36:56Averagen2018-08-29
migza20069900:12:31Averagey2018-08-29
emilio9800:15:23Averagey2018-08-29
charlypapon489700:25:52Averagey2018-08-29
giomas62000:00:00Average2018-08-29
cyra56000:00:00Averagey2018-08-29
grafiro000:00:00Anti XXV 2018-08-29
boghe10000:06:46Anti XV n2018-08-29
simonetta9900:10:18Anti XV n2018-08-29
Marq939800:10:58Anti XV n2018-08-29
khuski9700:06:50Anti XV y2018-08-29
emilio10000:05:39Anti Pairs 2y2018-08-29
Kalsgaard10000:04:01Anti Diagonaln2018-08-29
bene629900:17:49Anti Diagonaln2018-08-29
baron de roc9800:26:03Anti Diagonaln2018-08-29
khuski9700:06:10Anti Diagonaly2018-08-29
ugo229600:09:15Anti Diagonaly2018-08-29
Akuma2110000:00:44alberin2018-08-29
lenzo9900:00:47alberin2018-08-29
Puzzleland9800:00:59alberin2018-08-29
Limbo9700:01:03alberin2018-08-29
xanx9700:01:03alberin2018-08-29
Hongkong9500:01:05alberin2018-08-29
tres4o9400:01:08alberin2018-08-29
SAYAN9300:01:11alberin2018-08-29
stefidigrona9200:01:21alberin2018-08-29
emilio9100:01:23alberin2018-08-29
yuma679000:01:29alberin2018-08-29
angiolo8900:01:32alberin2018-08-29
Ciao Emmanuel8800:01:34alberin2018-08-29
claudio toffon8700:01:50alberin2018-08-29
francoclaudio8600:02:23alberin2018-08-29
bob19558500:02:50alberin2018-08-29
cyra568400:03:46alberin2018-08-29
khuski000:00:00alberi2018-08-29
masogiovanni000:00:00alberi2018-08-29
tres4o10000:02:19abcn2018-08-29
bartez9900:03:18abcn2018-08-29
purifire9800:04:20abcn2018-08-29
SAYAN9700:05:54abcn2018-08-29
cyra569600:06:06abcn2018-08-29
stefania9500:06:28abcn2018-08-29
claudio toffon9400:07:27abcn2018-08-29
emilio9300:07:40abcn2018-08-29
Akuma21000:00:00abc2018-08-29
tres4o10000:05:594 Boxn2018-08-29
boghe9900:07:344 Boxn2018-08-29
gpace8439800:10:414 Boxn2018-08-29
faber629700:10:524 Boxn2018-08-29
Carloplus9600:12:514 Boxn2018-08-29
masogiovanni9500:13:074 Boxn2018-08-29
lucavip9400:17:424 Boxn2018-08-29
pecos9300:19:294 Boxn2018-08-29
baron de roc9200:23:314 Boxn2018-08-29
carmela969100:25:374 Boxn2018-08-29
alexdon9000:35:294 Boxn2018-08-29
mauro438900:37:204 Boxn2018-08-29
GPARPI8800:39:204 Boxn2018-08-29
nerina8701:09:144 Boxn2018-08-29
ugo228600:03:574 Boxy2018-08-29
dario528500:05:174 Boxy2018-08-29
khuski8400:40:054 Boxy2018-08-29
tres4o10000:07:442even2oddn2018-08-29
bartez9900:13:092even2oddn2018-08-29
lucavip9800:18:072even2oddn2018-08-29
lupogrigio9700:38:302even2oddn2018-08-29
tardar9610:16:192even2oddn2018-08-29
ugo229500:02:492even2oddy2018-08-29
khuski9400:03:252even2oddy2018-08-29
clelia759300:09:182even2oddy2018-08-29
Giulius000:00:002even2odd2018-08-29
Puzzleland10000:01:451and2n2018-08-29
Ciao Emmanuel9900:02:031and2n2018-08-29
SAYAN9800:02:051and2n2018-08-29
lupogrigio9700:02:341and2n2018-08-29
Spock9600:03:121and2n2018-08-29
angiolo9500:03:151and2n2018-08-29
vindim9400:03:321and2n2018-08-29
Marq939300:03:511and2n2018-08-29
boghe9200:04:101and2n2018-08-29
stefania9100:05:111and2n2018-08-29
bene629000:05:121and2n2018-08-29
ANANKE8900:05:131and2n2018-08-29
emilio8800:06:311and2n2018-08-29
lucavip8700:06:391and2n2018-08-29
alexdon8600:06:521and2n2018-08-29
bob19558500:07:341and2n2018-08-29
zephyr8400:29:141and2n2018-08-29
Giulius8301:04:541and2n2018-08-29
cyra568203:21:121and2n2018-08-29
clelia758104:43:421and2n2018-08-29
bartez000:00:001and22018-08-29
bjelico000:00:001and22018-08-29
max52000:00:001and22018-08-29
lenzo10000:03:52XXVn2018-08-28
Bely9900:05:37XXVn2018-08-28
bob19559800:07:36XXVn2018-08-28
stefidigrona9700:09:07XXVn2018-08-28
Giulius9604:04:11XXVn2018-08-28
cyra56000:00:00XXV2018-08-28
lenzo10000:05:34xvn2018-08-28
stefidigrona9900:08:38xvn2018-08-28
faber629800:09:09xvn2018-08-28
bob19559700:10:22xvn2018-08-28
tres4o9600:12:02xvn2018-08-28
Giulius9500:18:20xvn2018-08-28
giogio609400:26:28xvn2018-08-28
cyra56000:00:00xv2018-08-28
Ciao Emmanuel000:00:00xv2018-08-28
baron de roc000:00:00xv2018-08-28
gpace84310000:12:31xframen2018-08-28
ale19599900:32:05xframen2018-08-28
peppech9801:03:53xframen2018-08-28
koala000:00:00xframe2018-08-28
lenzo10000:06:09untouchn2018-08-28
bartez9900:09:25untouchn2018-08-28
boghe9800:14:31untouchn2018-08-28
marsal439700:21:31untouchn2018-08-28
faber62000:00:00untouch2018-08-28
lenzo10000:05:55True or Lien2018-08-28
savo9900:03:21True or Liey2018-08-28
koala9800:03:44True or Liey2018-08-28
cyra569700:06:38True or Liey2018-08-28
Akuma2110000:00:57Trisn2018-08-28
faber629900:01:16Trisn2018-08-28
yuma679900:01:16Trisn2018-08-28
bartez9700:01:32Trisn2018-08-28
Ciao Emmanuel9600:01:45Trisn2018-08-28
ANANKE9500:01:55Trisn2018-08-28
bob19559400:02:00Trisn2018-08-28
paola599300:02:05Trisn2018-08-28
baron de roc9200:02:18Trisn2018-08-28
claudio toffon9100:02:34Trisn2018-08-28
boscardinale9000:03:07Trisn2018-08-28
max528900:03:20Trisn2018-08-28
giogio608800:03:24Trisn2018-08-28
marsal438700:03:27Trisn2018-08-28
peppech8600:04:01Trisn2018-08-28
ugo228500:04:02Trisn2018-08-28
mik18400:20:55Trisn2018-08-28
lenzo10000:07:29Touchyn2018-08-28
bartez9900:23:07Touchyn2018-08-28
giogio609802:15:04Touchyn2018-08-28
prof_matarazzo10000:04:20Sum 9y2018-08-28
lenzo10000:05:16sumn2018-08-28
bartez9900:09:08sumn2018-08-28
lenzo10000:03:15subset5x1n2018-08-28
bartez9900:03:40subset5x1n2018-08-28
Ciao Emmanuel9800:05:15subset5x1n2018-08-28
savo9700:05:44subset5x1n2018-08-28
stefidigrona9600:06:45subset5x1n2018-08-28
giorgio19579500:08:13subset5x1n2018-08-28
mik19400:09:00subset5x1n2018-08-28
topi19759300:18:19subset5x1n2018-08-28
cyra56000:00:00subset5x12018-08-28
baron de roc000:00:00subset5x12018-08-28
bartez10000:08:04subset4x2n2018-08-28
emilio9900:15:37subset4x2n2018-08-28
bartez10000:08:46subset3x3n2018-08-28
cyra569900:09:19subset3x3n2018-08-28
mik19800:09:59subset3x3n2018-08-28
koala9700:21:32subset3x3n2018-08-28
baron de roc000:00:00subset3x32018-08-28
bartez10000:05:19subset3x2n2018-08-28
tida9900:12:02subset3x2n2018-08-28
faber6210000:02:00subset2x2n2018-08-28
bartez9900:02:06subset2x2n2018-08-28
angiolo9800:02:17subset2x2n2018-08-28
mik19700:02:25subset2x2n2018-08-28
giorgio19579600:02:42subset2x2n2018-08-28
yuma679500:03:02subset2x2n2018-08-28
Ciao Emmanuel9400:03:05subset2x2n2018-08-28
savo9300:03:18subset2x2n2018-08-28
cyra569200:03:37subset2x2n2018-08-28
tida9100:04:17subset2x2n2018-08-28
ugo229000:04:39subset2x2n2018-08-28
savo10000:05:13Stripesn2018-08-28
faber629900:06:21Stripesn2018-08-28
purifire9800:06:58Stripesn2018-08-28
gpace8439700:11:11Stripesn2018-08-28
mimicima9600:14:40Stripesn2018-08-28
pecos9500:31:16Stripesn2018-08-28
ugo229400:09:04Stripesy2018-08-28
xanx10000:15:40Straightn2018-08-28
cyra569900:18:45Straightn2018-08-28
Giulius9800:26:01Straightn2018-08-28
bartez9700:38:29Straightn2018-08-28
lenzo000:00:00Straight2018-08-28
baron de roc000:00:00Straight2018-08-28
bartez10000:14:00Spiraln2018-08-28
dario529900:02:28Spiraly2018-08-28
ugo229800:03:54Spiraly2018-08-28
purifire10000:03:01Slot Machinen2018-08-28
gpace8439900:04:10Slot Machinen2018-08-28
savo9800:05:29Slot Machinen2018-08-28
koala9700:10:00Slot Machinen2018-08-28
lenzo000:00:00Slot Machine2018-08-28
lenzo10000:07:15Skyscrapern2018-08-28
xanx9900:11:50Skyscrapern2018-08-28
Jegiakiss9800:16:24Skyscrapern2018-08-28
cebruma9701:10:17Skyscrapern2018-08-28
simonetta10000:18:14Rossini Outsiden2018-08-28
savo9900:20:45Rossini Outsiden2018-08-28
ripafi9800:33:25Rossini Outsiden2018-08-28
koala9700:12:00Rossini Outsidey2018-08-28
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey2018-08-28
Jegiakiss000:00:00Rossini Outside2018-08-28
albfilip000:00:00Rossini Outside2018-08-28
lenzo10000:14:13Rossinin2018-08-28
savo9900:17:29Rossinin2018-08-28
GPARPI9800:45:50Rossinin2018-08-28
ripafi9700:55:24Rossinin2018-08-28
Jegiakiss000:00:00Rossini2018-08-28
pecos000:00:00Rossini2018-08-28
gpace843000:00:00Rossini2018-08-28
prof_matarazzo10000:08:34repeated neighboursy2018-08-28
dario5210000:02:25queeny2018-08-28
ugo229900:07:29queeny2018-08-28
baron de roc9800:09:31queeny2018-08-28
ripafi000:00:00queen2018-08-28
bjelico10000:07:28quadruplen2018-08-28
falco29900:17:25quadruplen2018-08-28
bartez000:00:00quadruple2018-08-28
lenzo10000:03:19Quadron2018-08-28
bartez9900:03:59Quadron2018-08-28
falco29800:19:58Quadron2018-08-28
prof_matarazzo10000:07:41Quad Maxn2018-08-28
lucavip10000:06:53QGLn2018-08-28
Giulius9900:08:36QGLn2018-08-28
baron de roc9800:12:44QGLn2018-08-28
lenzo10000:00:37Pooln2018-08-28
Bely9900:00:46Pooln2018-08-28
Ciao Emmanuel9800:01:09Pooln2018-08-28
faber629700:01:16Pooln2018-08-28
francoclaudio9600:01:21Pooln2018-08-28
bartez9500:01:25Pooln2018-08-28
carmela969400:01:39Pooln2018-08-28
purifire9300:01:46Pooln2018-08-28
baron de roc9200:02:53Pooln2018-08-28
cyra569100:04:03Pooln2018-08-28
yuma679000:05:59Pooln2018-08-28
emilio8900:07:10Pooln2018-08-28
ugo228800:00:53Pooly2018-08-28
prof_matarazzo10000:13:49PlusOrMinusy2018-08-28
Ciao Emmanuel10000:05:00pencilmarksn2018-08-28
koala9900:06:50pencilmarksn2018-08-28
xanx9800:07:43pencilmarksn2018-08-28
angiolo9700:07:48pencilmarksn2018-08-28
moso9600:08:29pencilmarksn2018-08-28
peppech9500:08:40pencilmarksn2018-08-28
josehans9400:09:40pencilmarksn2018-08-28
dario529300:09:51pencilmarksn2018-08-28
alexdon9200:10:34pencilmarksn2018-08-28
beca9100:11:31pencilmarksn2018-08-28
faber629000:11:52pencilmarksn2018-08-28
peluri8900:11:59pencilmarksn2018-08-28
maxxghi8800:12:40pencilmarksn2018-08-28
baron de roc8700:13:11pencilmarksn2018-08-28
boscardinale8600:14:17pencilmarksn2018-08-28
emilio8500:15:23pencilmarksn2018-08-28
cebruma8400:17:37pencilmarksn2018-08-28
Eti 1148300:19:00pencilmarksn2018-08-28
molinomalla8200:20:30pencilmarksn2018-08-28
purifire8100:24:06pencilmarksn2018-08-28
nerina8000:26:56pencilmarksn2018-08-28
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-28
lenzo000:00:00pencilmarks2018-08-28
paola59000:00:00pencilmarks2018-08-28
bartez000:00:00pencilmarks2018-08-28
Bely10000:02:10Patchworkn2018-08-28
gianburrasca9900:02:25Patchworkn2018-08-28
lupogrigio9800:03:17Patchworkn2018-08-28
xanx9700:03:34Patchworkn2018-08-28
simonetta9600:03:42Patchworkn2018-08-28
yuma679500:03:52Patchworkn2018-08-28
purifire10000:05:13Palindromon2018-08-28
savo9900:06:46Palindromon2018-08-28
lenzo9800:08:15Palindromon2018-08-28
ugo229700:08:59Palindromoy2018-08-28
alexdon10000:06:26outsiden2018-08-28
purifire9900:07:36outsiden2018-08-28
faber629800:07:41outsiden2018-08-28
tres4o9800:07:41outsiden2018-08-28
savo9600:14:23outsiden2018-08-28
albfilip9500:14:46outsiden2018-08-28
Eti 1149400:22:07outsiden2018-08-28
salvo9619300:35:22outsiden2018-08-28
koala9200:09:47outsidey2018-08-28
francoclaudio9100:11:14outsidey2018-08-28
lupogrigio9000:11:54outsidey2018-08-28
beca000:00:00outside2018-08-28
charlypapon48000:00:00outside2018-08-28
Jegiakiss000:00:00outside2018-08-28
masogiovanni000:00:00outside2018-08-28
maxxghi10000:20:50offsetn2018-08-28
falco29902:12:37offsetn2018-08-28
Puzzleland10000:00:50Nurikaben2018-08-28
Akuma219900:01:10Nurikaben2018-08-28
stefidigrona9800:01:11Nurikaben2018-08-28
bartez9700:01:23Nurikaben2018-08-28
emilio9600:01:24Nurikaben2018-08-28
tres4o9500:01:30Nurikaben2018-08-28
genovese volante9400:01:34Nurikaben2018-08-28
claudio toffon9300:01:36Nurikaben2018-08-28
nerina9200:01:37Nurikaben2018-08-28
giorgio19579100:01:43Nurikaben2018-08-28
angiolo9000:01:46Nurikaben2018-08-28
josehans8900:01:51Nurikaben2018-08-28
xanx8800:02:05Nurikaben2018-08-28
beca8700:02:08Nurikaben2018-08-28
purifire8600:02:18Nurikaben2018-08-28
francoclaudio8500:02:46Nurikaben2018-08-28
Bely8400:02:49Nurikaben2018-08-28
lupogrigio8300:03:36Nurikaben2018-08-28
Jegiakiss8200:04:43Nurikaben2018-08-28
lenzo10000:06:19non consecutivon2018-08-28
genovese volante9900:06:44non consecutivon2018-08-28
Eti 1149800:11:40non consecutivon2018-08-28
stefania9700:23:15non consecutivon2018-08-28
marsal439601:14:26non consecutivon2018-08-28
ugo229500:16:52non consecutivoy2018-08-28
francoclaudio9400:50:12non consecutivoy2018-08-28
Bely000:00:00non consecutivo2018-08-28
simonetta000:00:00non consecutivo2018-08-28
bartez10000:11:57NoMirrorn2018-08-28
annetta000:00:00NoMirror2018-08-28
purifire10000:04:57Next to 9n2018-08-28
lenzo9900:10:31Next to 9n2018-08-28
cyra56000:00:00Next to 92018-08-28
genovese volante10000:10:57neighboursn2018-08-28
molinomalla9900:25:50neighboursn2018-08-28
mik19800:14:42neighboursy2018-08-28
giomas62000:00:00neighbours2018-08-28
francoclaudio10000:01:06multiplen2018-08-28
bartez9900:01:24multiplen2018-08-28
lenzo9800:01:59multiplen2018-08-28
purifire9700:02:00multiplen2018-08-28
mik19600:02:06multiplen2018-08-28
bjelico9500:02:33multiplen2018-08-28
niki539400:03:07multiplen2018-08-28
peluri9300:03:19multiplen2018-08-28
Eti 1149200:06:26multiplen2018-08-28
emilio9100:14:05multiplen2018-08-28
giomas6210000:26:02Monopolyn2018-08-28
baffo19519900:34:24Monopolyn2018-08-28
prof_matarazzo10000:13:18modulon2018-08-28
bartez10000:08:45mirror 10n2018-08-28
migza20069900:03:51mirror 10y2018-08-28
ugo229800:15:56mirror 10y2018-08-28
faber62000:00:00mirror 102018-08-28
faber6210000:01:57mirrorn2018-08-28
purifire9900:02:56mirrorn2018-08-28
Ciao Emmanuel9800:03:00mirrorn2018-08-28
Bely9700:03:02mirrorn2018-08-28
orko9600:03:30mirrorn2018-08-28
mauro439500:05:58mirrorn2018-08-28
baron de roc9400:08:49mirrorn2018-08-28
carlita29300:09:00mirrorn2018-08-28
migza20069200:02:31mirrory2018-08-28
ugo229100:02:59mirrory2018-08-28
yuma67000:00:00mirror2018-08-28
bartez10000:07:01minmaxn2018-08-28
lenzo10000:00:50minin2018-08-28
Bely9900:01:00minin2018-08-28
Ciao Emmanuel9800:01:01minin2018-08-28
francoclaudio9700:01:12minin2018-08-28
faber629600:01:15minin2018-08-28
peluri9500:01:17minin2018-08-28
bartez9400:01:20minin2018-08-28
boghe9300:01:22minin2018-08-28
alexdon9200:01:30minin2018-08-28
emilio9100:01:32minin2018-08-28
carmela969000:01:37minin2018-08-28
yuma678900:01:38minin2018-08-28
tres4o8800:01:44minin2018-08-28
Carloplus8700:01:49minin2018-08-28
orko8600:01:51minin2018-08-28
baron de roc8500:01:53minin2018-08-28
albfilip8500:01:53minin2018-08-28
lupogrigio8300:02:02minin2018-08-28
gpace8438200:02:07minin2018-08-28
bjelico8100:02:09minin2018-08-28
paola598000:02:21minin2018-08-28
bob497900:02:33minin2018-08-28
peppech7800:02:37minin2018-08-28
claudio toffon7700:02:40minin2018-08-28
ANANKE7700:02:40minin2018-08-28
pigno627700:02:40minin2018-08-28
Eti 1147400:02:44minin2018-08-28
ugo227400:02:44minin2018-08-28
molinomalla7200:02:51minin2018-08-28
GPARPI7100:03:00minin2018-08-28
boscardinale7000:03:01minin2018-08-28
szita6900:03:10minin2018-08-28
giomas626800:03:37minin2018-08-28
Blumare6700:04:39minin2018-08-28
bob19556600:06:18minin2018-08-28
marsal436500:06:31minin2018-08-28
gpace84310000:08:21Memoryn2018-08-28
baron de roc9900:15:48Memoryn2018-08-28
Jegiakiss000:00:00Memory2018-08-28
stefidigrona10000:01:13Master Mind72018-08-28
niki539900:01:15Master Mind72018-08-28
maxxghi9800:01:25Master Mind72018-08-28
emilio9700:01:16Master Mind82018-08-28
ugo229600:01:19Master Mind82018-08-28
Jegiakiss000:00:00Master Mind112018-08-28
emilio10000:00:56Logic Mind72018-08-28
mik19900:00:57Logic Mind92018-08-28
niki539800:00:58Logic Mind72018-08-28
ugo229700:01:20Logic Mind82018-08-28
stefidigrona9600:02:00Logic Mind62018-08-28
bartez9500:02:40Logic Mind152018-08-28
emilio10000:00:15lampionsn2018-08-28
bartez9900:00:16lampionsn2018-08-28
Puzzleland9800:00:18lampionsn2018-08-28
francoclaudio9700:00:30lampionsn2018-08-28
stefidigrona9600:00:36lampionsn2018-08-28
lenzo10000:03:23kurven2018-08-28
purifire9900:05:07kurven2018-08-28
baron de roc9800:07:03kurven2018-08-28
faber629700:07:40kurven2018-08-28
boscardinale9600:07:45kurven2018-08-28
lucavip9500:09:19kurven2018-08-28
migza20069400:01:31kurvey2018-08-28
orko9300:02:03kurvey2018-08-28
ugo229200:02:38kurvey2018-08-28
lenzo10000:03:52kropkin2018-08-28
moso9900:04:31kropkin2018-08-28
tres4o9800:05:38kropkin2018-08-28
bjelico9700:05:51kropkin2018-08-28
ale19599602:14:26kropkin2018-08-28
claudio toffon000:00:00kropki2018-08-28
Bely000:00:00kropki2018-08-28
owen000:00:00kropki2018-08-28
Jegiakiss000:00:00kropki2018-08-28
tres4o10000:08:53knightn2018-08-28
Ciao Emmanuel9900:08:55knightn2018-08-28
boghe9800:10:18knightn2018-08-28
faber629700:10:27knightn2018-08-28
ripafi9600:16:16knightn2018-08-28
simonetta9500:17:04knightn2018-08-28
falco29400:40:33knightn2018-08-28
baron de roc9300:10:05knighty2018-08-28
Bely000:00:00knight2018-08-28
Akuma21000:00:00knight2018-08-28
francoclaudio10000:09:37Killer Variantn2018-08-28
boghe9900:11:17Killer Variantn2018-08-28
savo9800:11:27Killer Variantn2018-08-28
Jegiakiss9700:21:18Killer Variantn2018-08-28
gpace843000:00:00Killer Variant2018-08-28
savo10000:03:34Killer Pairn2018-08-28
koala9900:03:42Killer Pairn2018-08-28
masogiovanni9800:06:34Killer Pairn2018-08-28
Jegiakiss9700:06:37Killer Pairn2018-08-28
orko9600:04:06Killer Pairy2018-08-28
Mach2000:00:00Killer Pair2018-08-28
francoclaudio10000:05:42killern2018-08-28
orko9900:06:06killern2018-08-28
georgedg9800:07:16killern2018-08-28
xanx9700:08:16killern2018-08-28
tres4o9600:08:28killern2018-08-28
lenzo9500:08:39killern2018-08-28
Carloplus9400:09:41killern2018-08-28
giorgio19579300:09:49killern2018-08-28
Ciao Emmanuel9200:11:29killern2018-08-28
savo9100:11:44killern2018-08-28
koala9000:12:05killern2018-08-28
josehans8900:14:52killern2018-08-28
stefanol8800:15:20killern2018-08-28
GPARPI8700:16:31killern2018-08-28
pecos8600:17:34killern2018-08-28
masogiovanni8500:20:32killern2018-08-28
serigaia8400:20:55killern2018-08-28
giogio608300:24:57killern2018-08-28
luciomat8200:27:55killern2018-08-28
Jegiakiss8100:30:24killern2018-08-28
niki538000:47:10killern2018-08-28
cebruma7900:54:15killern2018-08-28
alexdon7802:17:41killern2018-08-28
vencanas7704:58:09killern2018-08-28
max527611:13:13killern2018-08-28
hiyomi7500:09:48killery2018-08-28
nerina7400:10:14killery2018-08-28
tida7300:10:40killery2018-08-28
bce7200:14:34killery2018-08-28
ugo227100:17:03killery2018-08-28
lupogrigio000:00:00killery2018-08-28
Mach2000:00:00killer2018-08-28
cyra56000:00:00killer2018-08-28
gpace843000:00:00killer2018-08-28
giomas62000:00:00killer2018-08-28
angiolo000:00:00killer2018-08-28
miroilfox58000:00:00killer2018-08-28
lenzo10000:13:04KakuroDokun2018-08-28
genovese volante9900:13:16KakuroDokun2018-08-28
francoclaudio9800:28:37KakuroDokun2018-08-28
cyra569701:57:43KakuroDokun2018-08-28
khuski000:00:00KakuroDokuy2018-08-28
peppech000:00:00KakuroDoku2018-08-28
zeno0000:00:00KakuroDoku2018-08-28
ale1959000:00:00KakuroDoku2018-08-28
Jegiakiss000:00:00KakuroDoku2018-08-28
lupogrigio000:00:00KakuroDokuy2018-08-28
lenzo10000:16:38Jigsaw Hybridn2018-08-28
simonetta9900:17:11Jigsaw Hybridn2018-08-28
Carloplus9800:19:03Jigsaw Hybridn2018-08-28
koala9700:08:48Jigsaw Hybridy2018-08-28
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-28
lenzo10000:09:05jigsawn2018-08-28
tres4o9900:09:30jigsawn2018-08-28
faber629800:26:21jigsawn2018-08-28
carmela969700:34:35jigsawn2018-08-28
lucavip9600:37:14jigsawn2018-08-28
alexdon9500:45:05jigsawn2018-08-28
cebruma9400:55:21jigsawn2018-08-28
pecos9301:08:09jigsawn2018-08-28
Giulius9204:07:55jigsawn2018-08-28
Cita000:00:00jigsaw2018-08-28
Eti 114000:00:00jigsaw2018-08-28
gpace843000:00:00jigsaw2018-08-28
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-28
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-28
Carloplus000:00:00jigsaw2018-08-28
max5210000:07:19isokillern2018-08-28
bartez9900:09:37isokillern2018-08-28
masogiovanni9800:09:43isokillern2018-08-28
peppech9700:15:14isokillern2018-08-28
zeno09600:23:31isokillern2018-08-28
ugo229500:03:56isokillery2018-08-28
genovese volante10000:13:31ison2018-08-28
zeno09900:13:53isoy2018-08-28
dario529800:16:05isoy2018-08-28
baffo19519700:29:14isoy2018-08-28
baffo195110000:06:48integern2018-08-28
max52000:00:00integer2018-08-28
bartez10000:25:44Hybridn2018-08-28
bjelico9900:45:51Hybridn2018-08-28
koala9800:11:07Hybridy2018-08-28
bartez10000:03:52Fuzulin2018-08-28
lenzo9900:06:43Fuzulin2018-08-28
josehans9800:07:11Fuzulin2018-08-28
emilio9700:23:19Fuzulin2018-08-28
baron de roc9603:22:06Fuzulin2018-08-28
cyra56000:00:00Fuzuliy2018-08-28
tres4o10000:02:06Futoshikin2018-08-28
Ciao Emmanuel9900:02:08Futoshikin2018-08-28
bartez9800:02:44Futoshikin2018-08-28
simonetta9700:02:48Futoshikin2018-08-28
faber629600:03:03Futoshikin2018-08-28
giorgio19579500:03:28Futoshikin2018-08-28
max529400:03:58Futoshikin2018-08-28
boscardinale9300:04:49Futoshikin2018-08-28
Jegiakiss9200:04:50Futoshikin2018-08-28
lenzo9100:04:54Futoshikin2018-08-28
gianburrasca9000:05:00Futoshikin2018-08-28
lupogrigio8900:06:46Futoshikin2018-08-28
peppech8803:12:44Futoshikin2018-08-28
cyra56000:00:00Futoshiki2018-08-28
niki53000:00:00Futoshiki2018-08-28
tida000:00:00Futoshiki2018-08-28
claudio toffon10000:12:32framen2018-08-28
peppech9900:18:36framen2018-08-28
Ciao Emmanuel000:00:00frame2018-08-28
GPARPI000:00:00frame2018-08-28
bapusp90000:00:00frame2018-08-28
bartez10000:08:01Fortressn2018-08-28
giomas62000:00:00Fortress2018-08-28
ANANKE10000:07:27exclusion2n2018-08-28
koala9900:10:50exclusion2y2018-08-28
beca000:00:00exclusion22018-08-28
Mach210000:18:37exclusion1n2018-08-28
ANANKE9900:38:30exclusion1n2018-08-28
paola599803:41:43exclusion1n2018-08-28
paola5910000:06:12EvenOddn2018-08-28
faber629900:08:43EvenOddn2018-08-28
mimicima9800:09:30EvenOddn2018-08-28
marsal439700:10:34EvenOddn2018-08-28
ANANKE9600:12:50EvenOddn2018-08-28
Eti 1149500:19:49EvenOddn2018-08-28
ugo229401:06:48EvenOddn2018-08-28
migza20069300:03:09EvenOddy2018-08-28
Blumare000:00:00EvenOdd2018-08-28
bartez000:00:00EvenOdd2018-08-28
Carloplus10000:22:08Even Odd Viewn2018-08-28
claudio toffon000:00:00Even Odd View2018-08-28
Carloplus10000:06:18Distancen2018-08-28
claudio toffon9900:17:16Distancen2018-08-28
lenzo10000:05:13Diagonal Consecutiven2018-08-28
savo9900:10:54Diagonal Consecutiven2018-08-28
koala9800:05:47Diagonal Consecutivey2018-08-28
serigaia10000:04:54diagonaln2018-08-28
ffischer9900:06:22diagonaln2018-08-28
faber629800:07:56diagonaln2018-08-28
lenzo9700:08:12diagonaln2018-08-28
Carloplus9600:08:21diagonaln2018-08-28
genovese volante9500:09:26diagonaln2018-08-28
savo9400:10:11diagonaln2018-08-28
cebruma9300:11:44diagonaln2018-08-28
francoclaudio9200:12:02diagonaln2018-08-28
baron de roc9100:13:05diagonaln2018-08-28
lucavip9000:17:11diagonaln2018-08-28
GPARPI8900:18:55diagonaln2018-08-28
luciomat8800:29:24diagonaln2018-08-28
ugo228700:04:42diagonaly2018-08-28
tida8600:05:29diagonaly2018-08-28
carlita28500:06:24diagonaly2018-08-28
Blumare000:00:00diagonal2018-08-28
szita000:00:00diagonal2018-08-28
mauro43000:00:00diagonal2018-08-28
minox000:00:00diagonal2018-08-28
orko10000:08:02Descriptive Pairsn2018-08-28
albfilip9900:08:12Descriptive Pairsn2018-08-28
savo9800:08:37Descriptive Pairsn2018-08-28
baron de roc9700:26:49Descriptive Pairsn2018-08-28
lenzo10000:02:14cubicn2018-08-28
faber629900:03:42cubicn2018-08-28
giogio609800:05:37cubicn2018-08-28
carmela969700:06:15cubicn2018-08-28
lucavip9600:06:47cubicn2018-08-28
baron de roc9500:07:30cubicn2018-08-28
Blumare9400:07:33cubicn2018-08-28
molinomalla9300:07:36cubicn2018-08-28
giomas629200:08:40cubicn2018-08-28
dario529100:01:19cubicy2018-08-28
ugo229000:01:56cubicy2018-08-28
migza20068900:03:00cubicy2018-08-28
nerina000:00:00cubic2018-08-28
cyra56000:00:00cubic2018-08-28
bartez10000:21:56CrossSumn2018-08-28
gpace8439900:25:45CrossSumn2018-08-28
giogio60000:00:00CrossSum2018-08-28
lucavip000:00:00CrossSum2018-08-28
bartez10000:00:29Countingn2018-08-28
niki539900:00:31Countingn2018-08-28
Ciao Emmanuel9800:01:06Countingn2018-08-28
beca9700:01:28Countingn2018-08-28
baron de roc9600:01:50Countingn2018-08-28
georgedg9500:01:51Countingn2018-08-28
yuma679400:01:54Countingn2018-08-28
migza20069300:01:56Countingn2018-08-28
emilio9200:03:35Countingn2018-08-28
SAYAN000:00:00Counting2018-08-28
baffo195110000:49:32consecutive -Nn2018-08-28
lenzo10000:24:29consecutiven2018-08-28
stefidigrona9900:26:51consecutiven2018-08-28
claudio toffon000:00:00consecutive2018-08-28
falco2000:00:00consecutive2018-08-28
baron de roc10000:32:02ColorsGroupsn2018-08-28
prof_matarazzo9900:44:01ColorsGroupsn2018-08-28
Jegiakiss000:00:00ColorsGroups2018-08-28
peppech000:00:00ColorsGroups2018-08-28
orko10000:05:56Clock Facesy2018-08-28
emilio9900:10:47Clock Facesy2018-08-28
koala9800:11:04Clock Facesy2018-08-28
alexdon10000:04:11classicn2018-08-28
Bely9900:05:05classicn2018-08-28
faber629800:05:24classicn2018-08-28
ffischer9700:06:12classicn2018-08-28
peluri9600:06:31classicn2018-08-28
savo9500:07:10classicn2018-08-28
szita9400:07:51classicn2018-08-28
albfilip9300:08:12classicn2018-08-28
ANANKE9200:08:33classicn2018-08-28
lenzo9100:08:47classicn2018-08-28
serigaia9000:08:51classicn2018-08-28
pigno628900:08:55classicn2018-08-28
supermaxnan8800:09:20classicn2018-08-28
valvolino8700:10:13classicn2018-08-28
feb3098600:10:15classicn2018-08-28
maxxghi8500:10:22classicn2018-08-28
claudio toffon8400:11:02classicn2018-08-28
luciomat8300:12:51classicn2018-08-28
minox8300:12:51classicn2018-08-28
mimicima8100:13:00classicn2018-08-28
gierre8000:16:30classicn2018-08-28
boghe7900:19:06classicn2018-08-28
Blumare7800:19:13classicn2018-08-28
marsal437700:20:02classicn2018-08-28
boscardinale7600:22:49classicn2018-08-28
Andrea127500:26:31classicn2018-08-28
eugenio7400:28:07classicn2018-08-28
beppe587300:28:30classicn2018-08-28
batclara7200:34:31classicn2018-08-28
frase60547107:31:38classicn2018-08-28
dario527000:03:43classicy2018-08-28
cyra566900:05:10classicy2018-08-28
ugo226800:05:35classicy2018-08-28
carlita26700:09:32classicy2018-08-28
tida6600:17:20classicy2018-08-28
kabar000:00:00classicy2018-08-28
annetta000:00:00classic2018-08-28
cebruma000:00:00classic2018-08-28
Jegiakiss000:00:00classic2018-08-28
bjelico000:00:00classic2018-08-28
vencanas000:00:00classic2018-08-28
bob49000:00:00classic2018-08-28
Ciao Emmanuel000:00:00classic2018-08-28
Carloplus000:00:00classic2018-08-28
mario49000:00:00classic2018-08-28
maxxghi10000:08:13cityn2018-08-28
baffo19519900:12:31cityn2018-08-28
lenzo9800:15:10cityn2018-08-28
cyra569700:16:11cityn2018-08-28
emilio9600:23:02cityn2018-08-28
josehans9501:43:18cityn2018-08-28
Cita000:00:00city2018-08-28
albfilip000:00:00city2018-08-28
tres4o000:00:00city2018-08-28
bartez000:00:00city2018-08-28
SAYAN000:00:00city2018-08-28
Mach2000:00:00city2018-08-28
emilio10000:07:02Chainsn2018-08-28
lenzo9900:12:29Chainsn2018-08-28
bartez9800:16:41Chainsn2018-08-28
migza2006000:00:00Chains2018-08-28
bartez10000:08:01CentersSumn2018-08-28
lucavip9900:25:06CentersSumn2018-08-28
bartez10000:05:44Bricksn2018-08-28
lenzo9900:07:38Bricksn2018-08-28
lupogrigio9800:11:21Bricksn2018-08-28
cyra569700:09:53Bricksy2018-08-28
charlypapon4810000:36:56Between1e9n2018-08-28
charlypapon4810000:30:05Averagey2018-08-28
emilio9900:36:49Averagey2018-08-28
cyra56000:00:00Averagey2018-08-28
ANANKE000:00:00Anti XV 2018-08-28
simonetta000:00:00Anti XV 2018-08-28
prof_matarazzo10000:06:16Anti Pairs 2y2018-08-28
baron de roc10000:07:39Anti Diagonaln2018-08-28
peppech9900:25:03Anti Diagonaln2018-08-28
migza20069800:04:20Anti Diagonaly2018-08-28
ugo229700:07:54Anti Diagonaly2018-08-28
khuski000:00:00Anti Diagonaly2018-08-28
Akuma2110000:00:24alberin2018-08-28
xanx9900:00:34alberin2018-08-28
Hongkong9900:00:34alberin2018-08-28
tres4o9900:00:34alberin2018-08-28
lenzo9600:00:38alberin2018-08-28
bob19559600:00:38alberin2018-08-28
emilio9400:00:39alberin2018-08-28
yuma679300:00:40alberin2018-08-28
angiolo9200:00:45alberin2018-08-28
Puzzleland9100:00:53alberin2018-08-28
koala9000:00:54alberin2018-08-28
claudio toffon8900:00:55alberin2018-08-28
stefidigrona8800:00:57alberin2018-08-28
Jegiakiss8700:01:05alberin2018-08-28
cyra568600:01:08alberin2018-08-28
francoclaudio8500:01:24alberin2018-08-28
Limbo8400:01:25alberin2018-08-28
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2018-08-28
baron de roc000:00:00alberi2018-08-28
masogiovanni000:00:00alberi2018-08-28
SAYAN10000:01:10abcn2018-08-28
bartez9900:01:27abcn2018-08-28
purifire9800:01:48abcn2018-08-28
claudio toffon9700:03:46abcn2018-08-28
cyra569600:03:57abcn2018-08-28
emilio9500:04:21abcn2018-08-28
ugo229400:04:28abcn2018-08-28
tres4o9300:04:56abcn2018-08-28
Jegiakiss000:00:00abc2018-08-28
boghe10000:09:434 Boxn2018-08-28
tres4o9900:13:184 Boxn2018-08-28
Carloplus9800:16:564 Boxn2018-08-28
nerina9700:20:594 Boxn2018-08-28
baron de roc9600:23:214 Boxn2018-08-28
mauro439500:26:324 Boxn2018-08-28
lucavip9400:29:114 Boxn2018-08-28
pecos9300:30:124 Boxn2018-08-28
dario529200:05:494 Boxy2018-08-28
ugo229100:09:014 Boxy2018-08-28
khuski9000:13:084 Boxy2018-08-28
bene62000:00:004 Box2018-08-28
Ciao Emmanuel000:00:004 Box2018-08-28
GPARPI000:00:004 Box2018-08-28
masogiovanni000:00:004 Box2018-08-28
salvo961000:00:004 Box2018-08-28
faber62000:00:004 Box2018-08-28
tres4o10000:11:032even2oddn2018-08-28
lucavip9900:15:382even2oddn2018-08-28
lupogrigio9800:48:372even2oddn2018-08-28
khuski9700:06:142even2oddy2018-08-28
migza20069600:07:122even2oddy2018-08-28
ugo229500:09:402even2oddy2018-08-28
Puzzleland10000:02:111and2n2018-08-28
angiolo9900:02:281and2n2018-08-28
koala9800:02:321and2n2018-08-28
Spock9700:03:041and2n2018-08-28
SAYAN9600:03:211and2n2018-08-28
emilio9600:03:211and2n2018-08-28
Ciao Emmanuel9400:03:301and2n2018-08-28
boghe9300:04:071and2n2018-08-28
bob19559200:04:151and2n2018-08-28
ANANKE9100:04:291and2n2018-08-28
lupogrigio9000:23:171and2n2018-08-28
max52000:00:001and22018-08-28
bene62000:00:001and22018-08-28
vindim000:00:001and22018-08-28
cyra56000:00:001and22018-08-28
lucavip000:00:001and22018-08-28
bartez000:00:001and22018-08-28
lenzo10000:06:57XXVn2018-08-27
bob19559900:07:49XXVn2018-08-27
stefidigrona9800:09:45XXVn2018-08-27
Giulius000:00:00XXV2018-08-27
cyra56000:00:00XXV2018-08-27
tres4o10000:03:37xvn2018-08-27
lenzo9900:05:57xvn2018-08-27
stefidigrona9800:06:12xvn2018-08-27
moso9700:07:23xvn2018-08-27
bob19559600:12:03xvn2018-08-27
giogio609500:25:02xvn2018-08-27
Giulius9400:25:59xvn2018-08-27
baron de roc000:00:00xv2018-08-27
khuski000:00:00xv2018-08-27
vencanas000:00:00xv2018-08-27
ale195910000:41:46xframen2018-08-27
GPARPI9900:43:11xframen2018-08-27
koala9800:11:03xframey2018-08-27
gpace843000:00:00xframe2018-08-27
faber6210000:07:21untouchn2018-08-27
boghe9900:08:01untouchn2018-08-27
magnificoo9800:08:14untouchn2018-08-27
Mach29700:15:10untouchn2018-08-27
marsal439601:30:45untouchn2018-08-27
lenzo10000:04:38True or Lien2018-08-27
koala9900:04:52True or Lien2018-08-27
savo9800:02:34True or Liey2018-08-27
cyra569700:08:01True or Liey2018-08-27
faber6210000:01:56Trisn2018-08-27
ANANKE9900:02:25Trisn2018-08-27
boscardinale9800:02:40Trisn2018-08-27
bob19559700:02:47Trisn2018-08-27
yuma679600:02:57Trisn2018-08-27
lenzo9500:03:04Trisn2018-08-27
bartez9400:03:30Trisn2018-08-27
mik19300:03:51Trisn2018-08-27
stefania9200:04:48Trisn2018-08-27
giogio609100:05:19Trisn2018-08-27
paola599000:05:24Trisn2018-08-27
lucavip8900:07:00Trisn2018-08-27
marsal438800:07:13Trisn2018-08-27
ugo228700:03:10Trisy2018-08-27
max52000:00:00Tris2018-08-27
baron de roc000:00:00Tris2018-08-27
khuski000:00:00Tris2018-08-27
lenzo10000:06:08Touchyn2018-08-27
giogio609900:14:31Touchyn2018-08-27
ugo229800:06:33Touchyy2018-08-27
lenzo10000:08:49Toroidaln2018-08-27
lenzo10003:39:10Sum 9n2018-08-27
prof_matarazzo9900:10:30Sum 9y2018-08-27
prof_matarazzo10000:43:39sumn2018-08-27
lenzo000:00:00sum2018-08-27
giorgio195710000:07:02subset5x1n2018-08-27
lenzo9900:07:16subset5x1n2018-08-27
savo9800:13:00subset5x1n2018-08-27
bartez9700:13:03subset5x1n2018-08-27
stefidigrona9600:13:39subset5x1n2018-08-27
cyra56000:00:00subset5x12018-08-27
bigado000:00:00subset5x12018-08-27
bartez10000:14:23subset4x2n2018-08-27
koala10000:04:03subset3x3n2018-08-27
bartez9900:05:01subset3x3n2018-08-27
mik19800:06:03subset3x3n2018-08-27
yuma679701:03:42subset3x3n2018-08-27
bartez10000:07:54subset3x2n2018-08-27
tida9900:14:02subset3x2n2018-08-27
faber6210000:02:50subset2x2n2018-08-27
angiolo9900:03:30subset2x2n2018-08-27
tida9800:04:02subset2x2n2018-08-27
cyra569700:04:04subset2x2n2018-08-27
giorgio19579600:04:31subset2x2n2018-08-27
bartez9500:04:35subset2x2n2018-08-27
mik19400:05:45subset2x2n2018-08-27
savo9300:07:07subset2x2n2018-08-27
yuma679200:07:37subset2x2n2018-08-27
purifire10000:04:59Stripesn2018-08-27
faber629900:05:31Stripesn2018-08-27
lenzo9800:05:52Stripesn2018-08-27
savo9700:09:33Stripesn2018-08-27
mimicima9600:13:06Stripesn2018-08-27
pecos9500:13:45Stripesn2018-08-27
ugo229400:06:10Stripesy2018-08-27
khuski000:00:00Stripes2018-08-27
lenzo10000:03:02Straightn2018-08-27
bartez9900:03:25Straightn2018-08-27
magnificoo9800:06:02Straightn2018-08-27
Giulius9700:07:03Straightn2018-08-27
josehans9600:09:56Straightn2018-08-27
xanx9500:11:58Straightn2018-08-27
baron de roc9400:13:38Straightn2018-08-27
cyra56000:00:00Straight2018-08-27
bartez10000:10:29Spiraln2018-08-27
dario529900:02:00Spiraly2018-08-27
ugo229800:04:53Spiraly2018-08-27
lenzo10000:03:50Slot Machinen2018-08-27
savo9900:04:23Slot Machinen2018-08-27
purifire9800:05:16Slot Machinen2018-08-27
gpace8439700:17:02Slot Machinen2018-08-27
khuski000:00:00Slot Machine2018-08-27
lenzo10000:08:25Skyscrapern2018-08-27
bigado9900:14:48Skyscrapern2018-08-27
jonnie55000:00:00Skyscraper2018-08-27
savo10000:23:40Rossini Outsiden2018-08-27
arancia9908:18:57Rossini Outsiden2018-08-27
masogiovanni9802:07:21Rossini Outsidey2018-08-27
simonetta000:00:00Rossini Outside2018-08-27
magnificoo000:00:00Rossini Outside2018-08-27
ripafi000:00:00Rossini Outside2018-08-27
ale1959000:00:00Rossini Outside2018-08-27
albfilip000:00:00Rossini Outside2018-08-27
magnificoo10000:14:40Rossinin2018-08-27
savo9900:17:24Rossinin2018-08-27
lenzo9800:19:27Rossinin2018-08-27
arancia9700:20:18Rossinin2018-08-27
giorgio19579600:24:00Rossinin2018-08-27
GPARPI9500:26:36Rossinin2018-08-27
pecos9400:30:07Rossinin2018-08-27
ripafi000:00:00Rossini2018-08-27
gpace843000:00:00Rossini2018-08-27
stf5510000:10:42repeated neighboursn2018-08-27
prof_matarazzo9900:09:58repeated neighboursy2018-08-27
lucavip10000:08:52queenn2018-08-27
stf559900:10:37queenn2018-08-27
salvo9619800:11:22queenn2018-08-27
ripafi9700:14:32queenn2018-08-27
baron de roc9600:15:26queenn2018-08-27
dario529500:09:41queeny2018-08-27
khuski000:00:00queen2018-08-27
lonewolf63000:00:00queen2018-08-27
bjelico10000:05:13quadruplen2018-08-27
yuma679900:05:52quadruplen2018-08-27
boghe9800:08:21quadruplen2018-08-27
bigado9700:08:46quadruplen2018-08-27
falco29600:09:30quadruplen2018-08-27
felezeu 1000:00:00quadruple2018-08-27
khuski000:00:00quadruple2018-08-27
bartez10000:05:45Quadron2018-08-27
lenzo9900:10:29Quadron2018-08-27
falco29800:43:11Quadron2018-08-27
khuski000:00:00Quadro2018-08-27
angiolo10000:09:44QGLn2018-08-27
lucavip9900:17:51QGLn2018-08-27
baron de roc9800:42:13QGLn2018-08-27
Cita9701:04:00QGLn2018-08-27
sf2l000:00:00QGL2018-08-27
francoclaudio10000:00:56Pooln2018-08-27
lenzo9900:01:09Pooln2018-08-27
purifire9800:01:18Pooln2018-08-27
carmela969700:01:48Pooln2018-08-27
faber629600:01:52Pooln2018-08-27
bartez9500:02:15Pooln2018-08-27
yuma679400:03:37Pooln2018-08-27
cyra569300:09:24Pooln2018-08-27
baron de roc9200:10:06Pooln2018-08-27
migza20069100:01:56Pooly2018-08-27
ugo229000:33:08Pooly2018-08-27
bobobo000:00:00Pool2018-08-27
yuma6710000:04:18pencilmarksn2018-08-27
maxxghi9900:06:47pencilmarksn2018-08-27
peluri9800:07:18pencilmarksn2018-08-27
boscardinale9700:07:23pencilmarksn2018-08-27
angiolo9600:07:30pencilmarksn2018-08-27
lenzo9500:07:32pencilmarksn2018-08-27
vencanas9400:07:33pencilmarksn2018-08-27
zeno09300:08:45pencilmarksn2018-08-27
bigado9200:10:17pencilmarksn2018-08-27
beca9100:10:22pencilmarksn2018-08-27
Eti 1149000:10:28pencilmarksn2018-08-27
josehans8900:10:30pencilmarksn2018-08-27
paola598800:10:55pencilmarksn2018-08-27
boghe8700:11:48pencilmarksn2018-08-27
migza20068600:11:58pencilmarksn2018-08-27
baron de roc8500:12:35pencilmarksn2018-08-27
dario528400:12:45pencilmarksn2018-08-27
molinomalla8300:13:12pencilmarksn2018-08-27
savo8200:14:26pencilmarksn2018-08-27
Marq938100:14:41pencilmarksn2018-08-27
alexdon8000:14:47pencilmarksn2018-08-27
masogiovanni7900:35:02pencilmarksn2018-08-27
nerina000:00:00pencilmarks2018-08-27
faber62000:00:00pencilmarks2018-08-27
kabar000:00:00pencilmarks2018-08-27
bartez000:00:00pencilmarks2018-08-27
Carloplus000:00:00pencilmarks2018-08-27
ale1959000:00:00pencilmarks2018-08-27
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-27
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks2018-08-27
lonewolf63000:00:00pencilmarks2018-08-27
hiyomi000:00:00pencilmarks2018-08-27
gianburrasca10000:07:52Patchworkn2018-08-27
lupogrigio9900:09:39Patchworkn2018-08-27
simonetta000:00:00Patchwork2018-08-27
xanx000:00:00Patchwork2018-08-27
lenzo10000:02:28Palindromon2018-08-27
stf559900:04:38Palindromon2018-08-27
savo9800:05:07Palindromon2018-08-27
lonewolf639700:06:51Palindromon2018-08-27
masogiovanni9600:08:53Palindromon2018-08-27
khuski9500:06:44Palindromoy2018-08-27
ugo229400:15:10Palindromoy2018-08-27
francoclaudio10000:10:16outsiden2018-08-27
lenzo9900:13:13outsiden2018-08-27
giorgio19579800:14:36outsiden2018-08-27
alexdon9700:15:53outsiden2018-08-27
stefania9600:16:29outsiden2018-08-27
arancia9500:17:10outsiden2018-08-27
masogiovanni9400:33:36outsiden2018-08-27
tres4o9300:35:08outsiden2018-08-27
beca9200:37:03outsiden2018-08-27
Eti 1149100:40:08outsiden2018-08-27
savo9001:05:21outsiden2018-08-27
salvo9618904:00:33outsiden2018-08-27
albfilip8809:23:12outsiden2018-08-27
koala8700:07:54outsidey2018-08-27
lupogrigio8600:14:40outsidey2018-08-27
charlypapon48000:00:00outside2018-08-27
hiyomi000:00:00outside2018-08-27
faber62000:00:00outside2018-08-27
Carloplus000:00:00outside2018-08-27
lonewolf63000:00:00outside2018-08-27
angiolo000:00:00outside2018-08-27
maxxghi10000:11:44offsetn2018-08-27
falco29900:15:54offsetn2018-08-27
ugo229800:08:32offsety2018-08-27
stefidigrona10000:01:40Nurikaben2018-08-27
angiolo9900:01:42Nurikaben2018-08-27
bartez9900:01:42Nurikaben2018-08-27
Puzzleland9700:01:45Nurikaben2018-08-27
genovese volante9700:01:45Nurikaben2018-08-27
nerina9500:02:05Nurikaben2018-08-27
josehans9400:02:08Nurikaben2018-08-27
xanx9300:02:09Nurikaben2018-08-27
emilio9200:02:28Nurikaben2018-08-27
claudio toffon9100:02:41Nurikaben2018-08-27
lupogrigio9000:03:54Nurikaben2018-08-27
francoclaudio8900:04:22Nurikaben2018-08-27
purifire8800:07:50Nurikaben2018-08-27
Cita8700:13:40Nurikaben2018-08-27
beca8600:36:09Nurikaben2018-08-27
genovese volante10000:05:37non consecutivon2018-08-27
francoclaudio9900:07:00non consecutivon2018-08-27
stefidigrona9800:07:50non consecutivon2018-08-27
lenzo9700:08:59non consecutivon2018-08-27
stefania9600:11:30non consecutivon2018-08-27
faber629500:12:36non consecutivon2018-08-27
bigado9400:21:41non consecutivon2018-08-27
peppech9300:24:36non consecutivon2018-08-27
marsal439200:32:18non consecutivon2018-08-27
ugo229100:17:51non consecutivoy2018-08-27
masogiovanni000:00:00non consecutivo2018-08-27
simonetta000:00:00non consecutivo2018-08-27
bartez10000:08:40NoMirrorn2018-08-27
migza20069900:06:00NoMirrory2018-08-27
mik110000:05:34neighboursn2018-08-27
genovese volante9900:06:21neighboursn2018-08-27
boghe9800:06:31neighboursn2018-08-27
molinomalla9700:13:30neighboursn2018-08-27
giomas62000:00:00neighbours2018-08-27
emilio10000:02:35multiplen2018-08-27
francoclaudio9900:03:20multiplen2018-08-27
yuma679800:07:35multiplen2018-08-27
lenzo9700:08:24multiplen2018-08-27
purifire9600:11:08multiplen2018-08-27
peluri9500:12:48multiplen2018-08-27
niki539400:19:55multiplen2018-08-27
stefidigrona000:00:00multiple2018-08-27
Eti 114000:00:00multiple2018-08-27
bartez000:00:00multiple2018-08-27
bjelico000:00:00multiple2018-08-27
mik1000:00:00multiple2018-08-27
lenzo10000:06:13Monopolyn2018-08-27
baffo19519900:18:14Monopolyn2018-08-27
khuski000:00:00Monopoly2018-08-27
giomas62000:00:00Monopoly2018-08-27
prof_matarazzo10000:35:52mirror twinn2018-08-27
koala9900:05:23mirror twiny2018-08-27
bartez10000:09:49mirror 10n2018-08-27
faber629900:13:31mirror 10n2018-08-27
migza20069800:04:18mirror 10y2018-08-27
ugo229700:15:15mirror 10y2018-08-27
Black Tiger10000:01:36mirrorn2018-08-27
orko9900:02:19mirrorn2018-08-27
faber629800:02:20mirrorn2018-08-27
mauro439700:03:44mirrorn2018-08-27
baron de roc9600:05:29mirrorn2018-08-27
ugo229500:03:39mirrory2018-08-27
migza20069400:06:49mirrory2018-08-27
bartez10000:05:22minmaxn2018-08-27
jonnie559900:05:40minmaxn2018-08-27
Black Tiger10000:00:54minin2018-08-27
Bely9900:01:02minin2018-08-27
lenzo9800:01:08minin2018-08-27
Ciao Emmanuel9800:01:08minin2018-08-27
yuma679600:01:16minin2018-08-27
alexdon9600:01:16minin2018-08-27
kabar9400:01:35minin2018-08-27
bartez9300:01:36minin2018-08-27
matteo889200:01:38minin2018-08-27
peluri9100:01:39minin2018-08-27
lucavip9000:01:40minin2018-08-27
orko9000:01:40minin2018-08-27
boghe8800:01:42minin2018-08-27
francoclaudio8700:01:44minin2018-08-27
faber628700:01:44minin2018-08-27
bjelico8500:01:46minin2018-08-27
carmela968400:02:01minin2018-08-27
claudio toffon8300:02:14minin2018-08-27
pigno628200:02:17minin2018-08-27
bob19558100:02:27minin2018-08-27
GPARPI8000:02:28minin2018-08-27
boscardinale7900:02:31minin2018-08-27
bigado7800:02:34minin2018-08-27
bobobo7700:02:43minin2018-08-27
albfilip7600:02:47minin2018-08-27
rossy247500:02:48minin2018-08-27
Blumare7400:02:49minin2018-08-27
bob497400:02:49minin2018-08-27
Eti 1147200:02:57minin2018-08-27
hiyomi7100:03:02minin2018-08-27
lupogrigio7000:03:24minin2018-08-27
gpace8436900:03:25minin2018-08-27
paola596800:03:28minin2018-08-27
ugo226700:03:34minin2018-08-27
szita6600:03:35minin2018-08-27
giomas626500:03:51minin2018-08-27
zeno06400:03:57minin2018-08-27
bene626300:04:08minin2018-08-27
ojku886200:05:29minin2018-08-27
molinomalla6100:06:23minin2018-08-27
ANANKE6000:08:45minin2018-08-27
marsal435900:13:51minin2018-08-27
vencanas5800:24:24minin2018-08-27
lonewolf63000:00:00mini2018-08-27
baron de roc000:00:00mini2018-08-27
Carloplus000:00:00mini2018-08-27
khuski000:00:00mini2018-08-27
gpace84310000:23:43Memoryn2018-08-27
yuma6710000:00:49Master Mind62018-08-27
niki539900:01:06Master Mind82018-08-27
stefidigrona9800:01:39Master Mind82018-08-27
emilio9700:01:48Master Mind82018-08-27
ugo229700:01:48Master Mind82018-08-27
maxxghi9500:02:15Master Mind82018-08-27
niki5310000:00:58Logic Mind82018-08-27
mik19900:01:19Logic Mind112018-08-27
yuma679800:01:21Logic Mind92018-08-27
stefidigrona9700:01:26Logic Mind72018-08-27
emilio9600:01:48Logic Mind102018-08-27
ugo229500:01:57Logic Mind102018-08-27
bartez9400:02:03Logic Mind142018-08-27
Puzzleland10000:00:42lampionsn2018-08-27
bartez9900:00:50lampionsn2018-08-27
stefidigrona9800:01:27lampionsn2018-08-27
emilio9700:02:15lampionsn2018-08-27
francoclaudio9600:04:19lampionsn2018-08-27
lenzo10000:04:36kurven2018-08-27
lucavip9900:15:14kurven2018-08-27
boscardinale9800:22:38kurven2018-08-27
orko9700:03:02kurvey2018-08-27
migza20069600:04:53kurvey2018-08-27
ugo229500:05:31kurvey2018-08-27
baron de roc9400:10:53kurvey2018-08-27
Bely10000:03:26kropkin2018-08-27
lenzo9900:03:34kropkin2018-08-27
stefidigrona9800:09:45kropkin2018-08-27
bjelico9700:11:16kropkin2018-08-27
ale19599600:15:57kropkin2018-08-27
gpace843000:00:00kropki2018-08-27
tres4o10000:09:57knightn2018-08-27
boghe9900:12:19knightn2018-08-27
Ciao Emmanuel9800:15:21knightn2018-08-27
simonetta9700:19:07knightn2018-08-27
ripafi9600:26:07knightn2018-08-27
falco29501:57:21knightn2018-08-27
faber62000:00:00knight2018-08-27
alexdon000:00:00knight2018-08-27
pecos000:00:00knight2018-08-27
baron de roc000:00:00knighty2018-08-27
savo10000:08:15Killer Variantn2018-08-27
boghe9900:19:00Killer Variantn2018-08-27
masogiovanni9800:22:37Killer Variantn2018-08-27
grafiro000:00:00Killer Variant2018-08-27
gpace843000:00:00Killer Variant2018-08-27
khuski000:00:00Killer Variant2018-08-27
koala10000:10:31Killer Pairn2018-08-27
savo9900:12:14Killer Pairn2018-08-27
stefania9800:16:37Killer Pairn2018-08-27
masogiovanni9700:17:23Killer Pairn2018-08-27
genovese volante9600:19:24Killer Pairn2018-08-27
xanx9500:34:24Killer Pairn2018-08-27
zeno09400:35:04Killer Pairn2018-08-27
orko9300:04:38Killer Pairy2018-08-27
lonewolf63000:00:00Killer Pair2018-08-27
khuski000:00:00Killer Pair2018-08-27
francoclaudio10000:04:38killern2018-08-27
lenzo9900:04:56killern2018-08-27
georgedg9800:06:22killern2018-08-27
koala9700:06:44killern2018-08-27
matteo889600:07:10killern2018-08-27
orko9500:07:15killern2018-08-27
Carloplus9400:07:21killern2018-08-27
savo9300:07:35killern2018-08-27
giorgio19579200:08:28killern2018-08-27
josehans9100:08:34killern2018-08-27
jonnie559000:09:16killern2018-08-27
alexdon8900:10:02killern2018-08-27
niki538800:10:20killern2018-08-27
xanx8700:11:28killern2018-08-27
magnificoo8600:12:29killern2018-08-27
bigado8500:12:54killern2018-08-27
pecos8400:13:13killern2018-08-27
GPARPI8300:14:09killern2018-08-27
giogio608200:14:19killern2018-08-27
bene628100:15:24killern2018-08-27
cebruma8000:16:20killern2018-08-27
ripafi7900:17:24killern2018-08-27
serigaia7800:18:23killern2018-08-27
masogiovanni7700:19:12killern2018-08-27
tres4o7600:19:52killern2018-08-27
luciomat7500:20:58killern2018-08-27
zeno07400:28:35killern2018-08-27
stefanol7300:29:11killern2018-08-27
nerina7200:13:11killery2018-08-27
hiyomi7100:13:55killery2018-08-27
tida7000:15:08killery2018-08-27
lupogrigio6900:15:22killery2018-08-27
zephyr000:00:00killery2018-08-27
lonewolf63000:00:00killer2018-08-27
giomas62000:00:00killer2018-08-27
khuski000:00:00killer2018-08-27
cyra56000:00:00killer2018-08-27
gpace843000:00:00killer2018-08-27
miroilfox58000:00:00killer2018-08-27
max52000:00:00killer2018-08-27
angiolo000:00:00killer2018-08-27
vencanas000:00:00killer2018-08-27
francoclaudio10000:04:15KakuroDokun2018-08-27
genovese volante9900:05:57KakuroDokun2018-08-27
niki539800:06:03KakuroDokun2018-08-27
magnificoo9700:06:10KakuroDokun2018-08-27
zeno09600:06:17KakuroDokun2018-08-27
alexdon9500:11:06KakuroDokun2018-08-27
ale19599400:13:23KakuroDokun2018-08-27
koala9300:04:12KakuroDokuy2018-08-27
lupogrigio9200:20:06KakuroDokuy2018-08-27
khuski000:00:00KakuroDoku2018-08-27
simonetta000:00:00KakuroDoku2018-08-27
charlypapon48000:00:00KakuroDoku2018-08-27
cyra56000:00:00KakuroDoku2018-08-27
lenzo10000:21:56Jigsaw Hybridn2018-08-27
simonetta9900:42:37Jigsaw Hybridn2018-08-27
masogiovanni9800:23:59Jigsaw Hybridy2018-08-27
hiyomi000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-27
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-27
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-27
tres4o10000:08:17jigsawn2018-08-27
lenzo9900:22:12jigsawn2018-08-27
carmela969800:27:31jigsawn2018-08-27
cebruma9700:33:56jigsawn2018-08-27
lucavip9600:35:56jigsawn2018-08-27
Giulius9500:37:37jigsawn2018-08-27
pecos9400:56:54jigsawn2018-08-27
alexdon9310:20:40jigsawn2018-08-27
pigno629211:38:10jigsawn2018-08-27
masogiovanni9100:33:36jigsawy2018-08-27
Carloplus000:00:00jigsaw2018-08-27
stf55000:00:00jigsaw2018-08-27
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-27
gpace843000:00:00jigsaw2018-08-27
vindim000:00:00jigsaw2018-08-27
bce000:00:00jigsawy2018-08-27
faber62000:00:00jigsaw2018-08-27
masogiovanni10000:06:53isokillern2018-08-27
bartez9900:07:28isokillern2018-08-27
bigado9800:11:00isokillern2018-08-27
zeno09700:15:48isokillern2018-08-27
ugo229600:03:53isokillery2018-08-27
nerina000:00:00isokiller2018-08-27
hiyomi000:00:00isokillery2018-08-27
genovese volante10000:06:20ison2018-08-27
ugo229900:04:33isoy2018-08-27
dario529800:05:01isoy2018-08-27
baffo19519700:05:24isoy2018-08-27
zeno09600:06:41isoy2018-08-27
hiyomi000:00:00iso2018-08-27
lenzo10000:03:23integern2018-08-27
baffo19519900:08:25integern2018-08-27
koala10000:22:57Hybridy2018-08-27
hiyomi000:00:00Hybrid2018-08-27
lucavip10000:12:58greatern2018-08-27
emilio10000:01:10Fuzulin2018-08-27
bartez9900:01:15Fuzulin2018-08-27
lenzo9800:01:21Fuzulin2018-08-27
josehans9700:01:31Fuzulin2018-08-27
baron de roc9600:02:58Fuzulin2018-08-27
ugo229500:03:08Fuzulin2018-08-27
migza20069400:00:54Fuzuliy2018-08-27
cyra569300:02:05Fuzuliy2018-08-27
lenzo10000:01:05Futoshikin2018-08-27
bartez9900:01:46Futoshikin2018-08-27
magnificoo9800:01:49Futoshikin2018-08-27
lupogrigio9700:02:09Futoshikin2018-08-27
simonetta9600:02:13Futoshikin2018-08-27
niki539500:02:14Futoshikin2018-08-27
peppech9400:02:22Futoshikin2018-08-27
max529300:02:31Futoshikin2018-08-27
lucavip9200:02:43Futoshikin2018-08-27
faber629100:03:05Futoshikin2018-08-27
gianburrasca9000:03:08Futoshikin2018-08-27
cyra568900:03:13Futoshikin2018-08-27
zeno08800:03:23Futoshikin2018-08-27
boscardinale8700:03:43Futoshikin2018-08-27
tida8600:03:51Futoshikin2018-08-27
rossy2410000:41:33framen2018-08-27
claudio toffon000:00:00frame2018-08-27
GPARPI000:00:00frame2018-08-27
peppech000:00:00frame2018-08-27
bartez10000:10:43Fortressn2018-08-27
giomas62000:00:00Fortress2018-08-27
ANANKE10000:08:44exclusion2n2018-08-27
beca9900:17:16exclusion2n2018-08-27
peppech9800:17:52exclusion2n2018-08-27
salvo9619700:38:01exclusion2n2018-08-27
koala9600:11:56exclusion2y2018-08-27
paola5910000:14:40exclusion1n2018-08-27
pigno629900:18:42exclusion1n2018-08-27
ANANKE9800:21:39exclusion1n2018-08-27
faber6210000:02:08EvenOddn2018-08-27
ANANKE9900:03:01EvenOddn2018-08-27
paola599800:03:15EvenOddn2018-08-27
mimicima9700:05:08EvenOddn2018-08-27
ugo229600:05:13EvenOddn2018-08-27
lupogrigio9500:05:19EvenOddn2018-08-27
Blumare9400:06:09EvenOddn2018-08-27
Eti 1149300:06:11EvenOddn2018-08-27
marsal439200:08:14EvenOddn2018-08-27
lonewolf63000:00:00EvenOdd2018-08-27
khuski000:00:00EvenOdd2018-08-27
Carloplus10000:15:01Even Odd Viewn2018-08-27
claudio toffon9900:26:39Even Odd Viewn2018-08-27
rossy249800:27:00Even Odd Viewn2018-08-27
Carloplus10000:10:55Distancen2018-08-27
francoclaudio9900:15:37Distancey2018-08-27
lenzo10000:04:49Diagonal Consecutiven2018-08-27
stefidigrona9900:07:15Diagonal Consecutiven2018-08-27
lenzo10000:02:16diagonaln2018-08-27
serigaia9900:03:03diagonaln2018-08-27
Ciao Emmanuel9800:03:39diagonaln2018-08-27
faber629700:04:21diagonaln2018-08-27
lucavip9600:05:22diagonaln2018-08-27
savo9500:05:34diagonaln2018-08-27
Carloplus9400:05:49diagonaln2018-08-27
cebruma9300:06:02diagonaln2018-08-27
jonnie559200:07:05diagonaln2018-08-27
genovese volante9100:07:34diagonaln2018-08-27
bob19559000:07:49diagonaln2018-08-27
alexdon8900:07:56diagonaln2018-08-27
GPARPI8800:08:28diagonaln2018-08-27
salvo9618700:08:44diagonaln2018-08-27
szita8600:08:57diagonaln2018-08-27
luciomat8500:09:07diagonaln2018-08-27
minox8400:09:12diagonaln2018-08-27
mauro438300:09:51diagonaln2018-08-27
Blumare8200:11:32diagonaln2018-08-27
bene628100:19:17diagonaln2018-08-27
kabar8000:01:30diagonaly2018-08-27
ugo227900:01:33diagonaly2018-08-27
tida7800:02:04diagonaly2018-08-27
ojku88000:00:00diagonal2018-08-27
felezeu 1000:00:00diagonal2018-08-27
orko10000:05:56Descriptive Pairsn2018-08-27
albfilip9900:07:57Descriptive Pairsn2018-08-27
savo9800:10:14Descriptive Pairsn2018-08-27
baron de roc9700:50:43Descriptive Pairsn2018-08-27
lenzo10000:09:45cubicn2018-08-27
lonewolf639900:10:35cubicn2018-08-27
bob19559800:13:50cubicn2018-08-27
stf559700:14:30cubicn2018-08-27
tres4o9600:18:34cubicn2018-08-27
carmela969500:19:36cubicn2018-08-27
molinomalla9400:20:37cubicn2018-08-27
Blumare9300:21:38cubicn2018-08-27
baron de roc9200:28:49cubicn2018-08-27
giogio609100:37:37cubicn2018-08-27
lucavip9003:55:43cubicn2018-08-27
cyra568900:06:32cubicy2018-08-27
ugo228800:12:16cubicy2018-08-27
migza20068700:14:58cubicy2018-08-27
dario528600:29:45cubicy2018-08-27
giomas62000:00:00cubic2018-08-27
ojku88000:00:00cubic2018-08-27
lenzo10000:02:44CrossSumn2018-08-27
giogio609900:08:33CrossSumn2018-08-27
lucavip9800:11:45CrossSumn2018-08-27
gpace843000:00:00CrossSum2018-08-27
georgedg10000:00:15Countingn2018-08-27
niki539900:00:19Countingn2018-08-27
Ciao Emmanuel9900:00:19Countingn2018-08-27
yuma679700:00:25Countingn2018-08-27
bartez9600:00:32Countingn2018-08-27
stefidigrona9500:00:40Countingn2018-08-27
beca9400:00:50Countingn2018-08-27
emilio9300:00:56Countingn2018-08-27
baron de roc9200:06:46Countingn2018-08-27
migza20069100:08:26Countingn2018-08-27
lenzo10000:18:09consecutive -Nn2018-08-27
baffo19519902:26:51consecutive -Ny2018-08-27
lenzo10000:07:13consecutiven2018-08-27
stefidigrona9900:21:59consecutiven2018-08-27
falco2000:00:00consecutive2018-08-27
orko000:00:00consecutivey2018-08-27
miroilfox58000:00:00consecutive2018-08-27
prof_matarazzo10000:24:20ColorsGroupsn2018-08-27
rossy249900:24:27ColorsGroupsn2018-08-27
baron de roc9800:26:40ColorsGroupsn2018-08-27
peppech000:00:00ColorsGroups2018-08-27
orko10000:07:58Clock Facesy2018-08-27
sigmatau10000:04:16classicn2018-08-27
Black Tiger9900:04:42classicn2018-08-27
faber629800:05:19classicn2018-08-27
matteo889700:05:21classicn2018-08-27
lenzo9600:05:23classicn2018-08-27
Ciao Emmanuel9500:06:34classicn2018-08-27
alexdon9400:06:50classicn2018-08-27
serigaia9300:06:57classicn2018-08-27
albfilip9200:07:34classicn2018-08-27
carlita29100:07:57classicn2018-08-27
luciomat9000:08:45classicn2018-08-27
feb3098900:09:46classicn2018-08-27
peluri8800:10:03classicn2018-08-27
arancia8700:10:18classicn2018-08-27
Blumare8600:10:44classicn2018-08-27
savo8500:11:23classicn2018-08-27
lucavip8400:11:43classicn2018-08-27
maxxghi8300:12:06classicn2018-08-27
stf558200:12:27classicn2018-08-27
boscardinale8100:14:44classicn2018-08-27
cebruma8000:17:04classicn2018-08-27
minox7900:27:47classicn2018-08-27
Andrea127800:28:58classicn2018-08-27
eugenio7700:30:17classicn2018-08-27
marsal437600:35:31classicn2018-08-27
beppe587500:35:53classicn2018-08-27
szita7400:37:26classicn2018-08-27
masogiovanni7300:41:26classicn2018-08-27
batclara7200:55:44classicn2018-08-27
vencanas7101:14:10classicn2018-08-27
frase60547001:58:08classicn2018-08-27
boghe6902:35:42classicn2018-08-27
ugo226800:01:59classicy2018-08-27
dario526700:03:23classicy2018-08-27
tida6600:04:29classicy2018-08-27
stefanol000:00:00classic2018-08-27
kabar000:00:00classicy2018-08-27
magnificoo000:00:00classic2018-08-27
mimicima000:00:00classic2018-08-27
mario49000:00:00classic2018-08-27
lonewolf63000:00:00classic2018-08-27
bigado000:00:00classic2018-08-27
zeno0000:00:00classic2018-08-27
annetta000:00:00classic2018-08-27
Carloplus000:00:00classic2018-08-27
mauro43000:00:00classic2018-08-27
khuski000:00:00classic2018-08-27
paola59000:00:00classic2018-08-27
bjelico000:00:00classicy2018-08-27
cyra56000:00:00classicy2018-08-27
bob49000:00:00classic2018-08-27
vindim000:00:00classic2018-08-27
claudio toffon000:00:00classic2018-08-27
lenzo10000:01:04cityn2018-08-27
maxxghi9900:01:34cityn2018-08-27
bartez9800:02:21cityn2018-08-27
baffo19519700:02:33cityn2018-08-27
albfilip9600:05:55cityn2018-08-27
emilio9500:07:27cityn2018-08-27
ugo229400:08:23cityn2018-08-27
josehans9305:01:01cityn2018-08-27
Cita000:00:00city2018-08-27
vindim000:00:00city2018-08-27
cyra56000:00:00city2018-08-27
lenzo10000:17:34Chainsn2018-08-27
bartez000:00:00Chains2018-08-27
migza2006000:00:00Chainsy2018-08-27
baffo195110001:14:46CentersSumn2018-08-27
lucavip9905:22:28CentersSumn2018-08-27
lenzo10000:04:10Bricksn2018-08-27
lupogrigio9900:09:37Bricksn2018-08-27
ugo229800:03:18Bricksy2018-08-27
migza20069700:04:39Bricksy2018-08-27
cyra569600:18:37Bricksy2018-08-27
bartez000:00:00Bricks2018-08-27
masogiovanni10000:10:32Between1e9n2018-08-27
rossy249900:12:01Between1e9n2018-08-27
charlypapon489800:26:44Between1e9n2018-08-27
lenzo10000:06:13Averagen2018-08-27
giomas629900:25:38Averagen2018-08-27
cyra569800:03:43Averagey2018-08-27
migza20069700:05:14Averagey2018-08-27
charlypapon489600:18:07Averagey2018-08-27
stefidigrona10000:35:33Anti XXV n2018-08-27
grafiro9900:39:42Anti XXV n2018-08-27
lenzo10000:03:26Anti XV n2018-08-27
stefidigrona9900:05:35Anti XV n2018-08-27
boghe9800:08:21Anti XV n2018-08-27
Marq939700:08:47Anti XV n2018-08-27
simonetta000:00:00Anti XV 2018-08-27
lenzo10000:12:14Anti Pairs 2n2018-08-27
prof_matarazzo9900:17:42Anti Pairs 2n2018-08-27
claudio toffon9800:17:52Anti Pairs 2n2018-08-27
koala9700:05:44Anti Pairs 2y2018-08-27
bob195510000:06:52Anti Diagonaln2018-08-27
bene629900:10:22Anti Diagonaln2018-08-27
peppech9800:10:54Anti Diagonaln2018-08-27
ugo229700:03:44Anti Diagonaly2018-08-27
baron de roc9600:12:56Anti Diagonaly2018-08-27
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal2018-08-27
Limbo10000:01:56alberin2018-08-27
lenzo9900:02:07alberin2018-08-27
Puzzleland9800:02:10alberin2018-08-27
tres4o9700:03:04alberin2018-08-27
masogiovanni9600:03:21alberin2018-08-27
yuma679500:03:41alberin2018-08-27
claudio toffon9400:04:35alberin2018-08-27
angiolo9300:04:56alberin2018-08-27
bob19559200:05:14alberin2018-08-27
francoclaudio9100:05:32alberin2018-08-27
stefidigrona9000:06:05alberin2018-08-27
xanx8900:07:06alberin2018-08-27
emilio8800:07:26alberin2018-08-27
Ciao Emmanuel8700:07:36alberin2018-08-27
cyra568600:07:38alberin2018-08-27
Cita8500:12:20alberin2018-08-27
Akuma21000:00:00alberi2018-08-27
emilio10000:02:22abcn2018-08-27
bartez9900:02:37abcn2018-08-27
stefania9800:03:27abcn2018-08-27
ugo229700:03:34abcn2018-08-27
claudio toffon9600:03:54abcn2018-08-27
purifire9500:05:19abcn2018-08-27
cyra569400:06:05abcn2018-08-27
pecos10000:09:464 Boxn2018-08-27
carmela969900:14:284 Boxn2018-08-27
Carloplus9800:15:524 Boxn2018-08-27
faber629700:16:034 Boxn2018-08-27
lucavip9600:17:454 Boxn2018-08-27
masogiovanni9500:27:254 Boxn2018-08-27
bob19559400:33:454 Boxn2018-08-27
GPARPI9300:39:474 Boxn2018-08-27
tres4o9200:47:224 Boxn2018-08-27
bene629101:00:234 Boxn2018-08-27
mauro439001:05:224 Boxn2018-08-27
dario528900:19:424 Boxy2018-08-27
nerina8800:50:454 Boxy2018-08-27
gpace843000:00:004 Box2018-08-27
felezeu 1000:00:004 Box2018-08-27
salvo961000:00:004 Box2018-08-27
boghe000:00:004 Box2018-08-27
hiyomi000:00:004 Box2018-08-27
tres4o10000:03:442even2oddn2018-08-27
lupogrigio9900:07:122even2oddn2018-08-27
lucavip9800:07:352even2oddn2018-08-27
ugo229700:02:052even2oddy2018-08-27
boghe10000:01:381and2n2018-08-27
angiolo9900:01:461and2n2018-08-27
ANANKE9800:01:581and2n2018-08-27
bob19559700:01:591and2n2018-08-27
Puzzleland9600:02:101and2n2018-08-27
emilio9500:02:291and2n2018-08-27
lupogrigio9400:02:441and2n2018-08-27
bobobo9300:02:551and2n2018-08-27
stefania9200:03:021and2n2018-08-27
vindim9100:03:151and2n2018-08-27
lucavip9000:03:201and2n2018-08-27
Marq938900:03:421and2n2018-08-27
lonewolf638800:04:071and2n2018-08-27
cyra568700:07:081and2n2018-08-27
bene628600:10:591and2n2018-08-27
Ciao Emmanuel000:00:001and22018-08-27
max52000:00:001and22018-08-27
alexdon000:00:001and22018-08-27
bob195510000:04:53XXVn2018-08-26
lenzo9900:05:28XXVn2018-08-26
stefidigrona9800:05:50XXVn2018-08-26
Carloplus9700:10:43XXVn2018-08-26
cyra569600:12:51XXVn2018-08-26
ANANKE000:00:00XXV2018-08-26
lenzo10000:01:49xvn2018-08-26
Bely9900:02:04xvn2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:02:23xvn2018-08-26
tres4o9700:02:47xvn2018-08-26
bob19559600:03:05xvn2018-08-26
stefidigrona9500:03:34xvn2018-08-26
bjelico9400:03:50xvn2018-08-26
ANANKE9300:04:06xvn2018-08-26
giogio609200:05:00xvn2018-08-26
jonnie559100:07:55xvn2018-08-26
ugo229000:04:43xvy2018-08-26
vencanas000:00:00xv2018-08-26
yuma67000:00:00xv2018-08-26
koala10000:15:36xframen2018-08-26
jonnie559900:21:37xframen2018-08-26
epifanio10000:06:08untouchn2018-08-26
marsal439900:30:22untouchn2018-08-26
ugo229800:04:05untouchy2018-08-26
koala10000:09:35True or Lien2018-08-26
cyra569900:07:40True or Liey2018-08-26
Akuma2110000:01:15Trisn2018-08-26
epifanio9900:01:35Trisn2018-08-26
yuma679800:01:36Trisn2018-08-26
bob19559700:02:05Trisn2018-08-26
Ciao Emmanuel9600:02:13Trisn2018-08-26
boscardinale9500:02:20Trisn2018-08-26
ANANKE9400:02:30Trisn2018-08-26
paola599300:02:32Trisn2018-08-26
baron de roc9200:02:57Trisn2018-08-26
giogio609100:03:00Trisn2018-08-26
ugo229000:03:25Trisn2018-08-26
ladyeagle8900:03:33Trisn2018-08-26
max528800:04:09Trisn2018-08-26
marsal438700:04:16Trisn2018-08-26
lenzo10000:12:08Touchyn2018-08-26
giogio609900:21:30Touchyn2018-08-26
lenzo10000:09:48Toroidaln2018-08-26
lenzo10000:03:57Sum 9n2018-08-26
stefidigrona9900:05:33Sum 9n2018-08-26
lenzo10000:07:15sumn2018-08-26
prof_matarazzo9900:19:12sumn2018-08-26
lenzo10000:02:24subset5x1n2018-08-26
diana9900:03:02subset5x1n2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:03:07subset5x1n2018-08-26
stefidigrona9700:05:49subset5x1n2018-08-26
giorgio19579600:05:51subset5x1n2018-08-26
jonnie559500:08:08subset5x1n2018-08-26
cyra56000:00:00subset5x12018-08-26
diana10000:05:28subset4x2n2018-08-26
diana10000:02:53subset3x3n2018-08-26
ANANKE9900:06:12subset3x3n2018-08-26
diana10000:02:34subset3x2n2018-08-26
tida9900:04:21subset3x2n2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:01:58subset2x2n2018-08-26
cyra569900:03:26subset2x2n2018-08-26
ugo229800:04:04subset2x2n2018-08-26
yuma679700:04:18subset2x2n2018-08-26
giorgio19579600:04:49subset2x2n2018-08-26
ANANKE9500:05:45subset2x2n2018-08-26
tida9400:31:49subset2x2n2018-08-26
diana000:00:00subset2x22018-08-26
Ciao Emmanuel10000:02:49Stripesn2018-08-26
mimicima9900:09:36Stripesn2018-08-26
pecos9800:09:38Stripesn2018-08-26
koala9700:14:31Stripesn2018-08-26
epifanio9600:19:09Stripesn2018-08-26
ugo229500:02:00Stripesy2018-08-26
lenzo10000:04:04Straightn2018-08-26
Ciao Emmanuel9900:08:05Straightn2018-08-26
francoclaudio9800:16:07Straightn2018-08-26
cyra56000:00:00Straight2018-08-26
baron de roc000:00:00Straight2018-08-26
dario5210000:02:52Spiraly2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:03:16Slot Machinen2018-08-26
lenzo9900:04:19Slot Machinen2018-08-26
jonnie5510000:13:13Skyscrapern2018-08-26
cebruma9900:20:29Skyscrapern2018-08-26
koala9800:06:28Skyscrapery2018-08-26
ugo229700:10:34Skyscrapery2018-08-26
diana10000:14:50Rossini Outsiden2018-08-26
simonetta9900:15:50Rossini Outsiden2018-08-26
bjelico9800:20:37Rossini Outsiden2018-08-26
ripafi9700:24:54Rossini Outsiden2018-08-26
koala9600:08:50Rossini Outsidey2018-08-26
arancia000:00:00Rossini Outside2018-08-26
GPARPI10000:28:40Rossinin2018-08-26
pecos000:00:00Rossini2018-08-26
prof_matarazzo10000:06:13repeated neighboursy2018-08-26
epifanio10000:08:56queenn2018-08-26
salvo9619900:34:41queenn2018-08-26
dario529800:05:30queeny2018-08-26
charlypapon48000:00:00queen2018-08-26
ripafi000:00:00queen2018-08-26
baron de roc000:00:00queen2018-08-26
bjelico10000:08:58quadruplen2018-08-26
falco29900:36:43quadruplen2018-08-26
peppech9811:02:43quadruplen2018-08-26
falco210000:20:25Quadron2018-08-26
giogio609900:37:26Quadron2018-08-26
prof_matarazzo10000:08:04Quad Maxy2018-08-26
elena trieste000:00:00Quad Max2018-08-26
baron de roc10000:21:20QGLn2018-08-26
bobobo10000:01:14Pooln2018-08-26
francoclaudio9900:02:25Pooln2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:03:06Pooln2018-08-26
lenzo9700:03:42Pooln2018-08-26
lulu20089600:06:24Pooln2018-08-26
baron de roc9500:09:17Pooln2018-08-26
carmela969400:13:24Pooln2018-08-26
cyra569300:13:27Pooln2018-08-26
ugo229200:06:33Pooly2018-08-26
prof_matarazzo10000:16:31PlusOrMinusy2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:02:40pencilmarksn2018-08-26
yuma679900:02:44pencilmarksn2018-08-26
lenzo9800:03:26pencilmarksn2018-08-26
Bruno619700:04:16pencilmarksn2018-08-26
alexdon9600:04:19pencilmarksn2018-08-26
maxxghi9500:05:08pencilmarksn2018-08-26
francoclaudio9400:05:41pencilmarksn2018-08-26
boscardinale9300:05:49pencilmarksn2018-08-26
epifanio9200:06:50pencilmarksn2018-08-26
peluri9100:06:55pencilmarksn2018-08-26
dario529000:06:59pencilmarksn2018-08-26
Marq938900:07:20pencilmarksn2018-08-26
Eti 1148800:08:10pencilmarksn2018-08-26
molinomalla8700:10:45pencilmarksn2018-08-26
noidea8600:13:17pencilmarksn2018-08-26
nerina8500:13:19pencilmarksn2018-08-26
ladyeagle8400:14:41pencilmarksn2018-08-26
Carloplus000:00:00pencilmarks2018-08-26
sf2l000:00:00pencilmarks2018-08-26
kabar000:00:00pencilmarks2018-08-26
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-26
paola59000:00:00pencilmarks2018-08-26
ANANKE000:00:00pencilmarks2018-08-26
koala10000:07:48Patchworkn2018-08-26
gianburrasca9900:07:50Patchworkn2018-08-26
lupogrigio9800:09:25Patchworkn2018-08-26
yuma679700:10:36Patchworkn2018-08-26
simonetta9600:11:09Patchworkn2018-08-26
sf2l000:00:00Patchwork2018-08-26
lenzo10000:04:40Palindromon2018-08-26
bene629900:13:00Palindromon2018-08-26
ugo229800:03:21Palindromoy2018-08-26
kwaka10000:03:31outsiden2018-08-26
Ciao Emmanuel9900:06:20outsiden2018-08-26
tres4o9800:06:30outsiden2018-08-26
francoclaudio9700:11:31outsiden2018-08-26
giorgio19579600:12:42outsiden2018-08-26
albfilip9500:16:23outsiden2018-08-26
hiyomi9400:19:13outsiden2018-08-26
lupogrigio9300:21:26outsiden2018-08-26
salvo9619200:29:42outsiden2018-08-26
Eti 1149108:15:57outsiden2018-08-26
Mach29009:17:31outsiden2018-08-26
koala8900:08:34outsidey2018-08-26
charlypapon48000:00:00outside2018-08-26
beca000:00:00outside2018-08-26
falco210000:06:34offsetn2018-08-26
maxxghi9900:07:24offsetn2018-08-26
ugo229800:04:14offsety2018-08-26
elena trieste000:00:00offset2018-08-26
Puzzleland10000:00:46Nurikaben2018-08-26
stefidigrona9900:01:00Nurikaben2018-08-26
tres4o9800:01:17Nurikaben2018-08-26
giorgio19579700:01:38Nurikaben2018-08-26
sf2l9600:01:39Nurikaben2018-08-26
xanx9500:01:46Nurikaben2018-08-26
nerina9400:01:58Nurikaben2018-08-26
francoclaudio9300:02:56Nurikaben2018-08-26
claudio toffon9200:02:58Nurikaben2018-08-26
noidea9100:06:37Nurikaben2018-08-26
beca9000:08:17Nurikaben2018-08-26
lupogrigio8900:19:28Nurikaben2018-08-26
lenzo10000:03:41non consecutivon2018-08-26
francoclaudio9900:04:41non consecutivon2018-08-26
stefidigrona9800:15:34non consecutivon2018-08-26
Eti 1149700:17:57non consecutivon2018-08-26
nerina9600:24:59non consecutivon2018-08-26
ugo229500:08:57non consecutivoy2018-08-26
simonetta000:00:00non consecutivo2018-08-26
migza200610000:11:46NoMirrory2018-08-26
lenzo10000:10:59No 3 Consecutiven2018-08-26
koala9900:07:20No 3 Consecutivey2018-08-26
koala000:00:00Next to 92018-08-26
molinomalla10000:17:06neighboursn2018-08-26
bjelico10000:00:05multiplen2018-08-26
kwaka9900:00:48multiplen2018-08-26
Eti 1149800:01:48multiplen2018-08-26
niki539700:03:49multiplen2018-08-26
francoclaudio9600:03:59multiplen2018-08-26
lenzo9500:05:33multiplen2018-08-26
peluri9400:25:32multiplen2018-08-26
lenzo10000:03:20Monopolyn2018-08-26
baffo19519900:30:12Monopolyn2018-08-26
koala10000:08:42mirror twiny2018-08-26
epifanio10000:04:34mirror 10n2018-08-26
ugo229900:02:12mirror 10y2018-08-26
migza20069800:03:01mirror 10y2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:01:25mirrorn2018-08-26
epifanio9900:01:56mirrorn2018-08-26
orko9800:02:21mirrorn2018-08-26
mauro439700:05:01mirrorn2018-08-26
carlita29600:05:10mirrorn2018-08-26
peppech9500:13:06mirrorn2018-08-26
migza20069400:04:45mirrory2018-08-26
ugo229300:05:13mirrory2018-08-26
jonnie5510000:10:52minmaxn2018-08-26
lenzo10000:01:47minin2018-08-26
francoclaudio9900:02:10minin2018-08-26
Akuma219800:02:15minin2018-08-26
tres4o9700:02:33minin2018-08-26
peluri9600:02:34minin2018-08-26
bjelico9500:02:37minin2018-08-26
diana9400:03:59minin2018-08-26
epifanio9300:04:39minin2018-08-26
claudio toffon9200:04:47minin2018-08-26
alexdon9100:06:32minin2018-08-26
lupogrigio9000:07:08minin2018-08-26
Eti 1148900:08:00minin2018-08-26
ANANKE8800:08:52minin2018-08-26
yuma678700:09:14minin2018-08-26
lulu20088600:09:38minin2018-08-26
pigno628500:09:44minin2018-08-26
Bely8400:11:10minin2018-08-26
molinomalla8300:11:18minin2018-08-26
paola598200:11:40minin2018-08-26
bob19558100:12:04minin2018-08-26
boscardinale8000:14:13minin2018-08-26
Blumare7900:17:26minin2018-08-26
marsal437800:29:12minin2018-08-26
bob497700:32:22minin2018-08-26
szita7600:36:56minin2018-08-26
albfilip000:00:00mini2018-08-26
Ciao Emmanuel000:00:00mini2018-08-26
falco2000:00:00mini2018-08-26
bene62000:00:00mini2018-08-26
kabar000:00:00mini2018-08-26
orko000:00:00mini2018-08-26
bobobo000:00:00mini2018-08-26
GPARPI000:00:00mini2018-08-26
carmela96000:00:00mini2018-08-26
Carloplus000:00:00mini2018-08-26
baron de roc000:00:00mini2018-08-26
prof_matarazzo10000:23:35Memoryn2018-08-26
baffo19519900:13:36Memoryy2018-08-26
yuma6710000:00:46Master Mind72018-08-26
stefidigrona9900:00:50Master Mind72018-08-26
maxxghi9800:02:56Master Mind72018-08-26
epifanio9700:01:18Master Mind82018-08-26
niki539600:02:38Master Mind82018-08-26
ugo229500:03:49Master Mind152018-08-26
yuma6710000:01:08Logic Mind82018-08-26
stefidigrona9900:01:10Logic Mind72018-08-26
epifanio9800:01:20Logic Mind82018-08-26
niki539700:01:40Logic Mind92018-08-26
ugo229600:02:02Logic Mind112018-08-26
Puzzleland10000:01:06lampionsn2018-08-26
stefidigrona9900:01:22lampionsn2018-08-26
francoclaudio9800:04:14lampionsn2018-08-26
epifanio10000:03:24kurven2018-08-26
lenzo9900:03:37kurven2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:03:55kurven2018-08-26
ladyeagle9700:07:05kurven2018-08-26
baron de roc9600:09:08kurven2018-08-26
boscardinale9500:22:23kurven2018-08-26
orko9400:01:00kurvey2018-08-26
ugo229300:02:48kurvey2018-08-26
lenzo10000:07:51kropkin2018-08-26
bjelico9900:08:17kropkin2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:11:39kropkin2018-08-26
stefidigrona9700:15:00kropkin2018-08-26
jonnie559600:19:48kropkin2018-08-26
lulu20089503:56:52kropkin2018-08-26
ale19599407:23:09kropkin2018-08-26
Bely000:00:00Knight forced2018-08-26
Akuma2110000:04:34knightn2018-08-26
tres4o9900:07:02knightn2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:08:52knightn2018-08-26
simonetta9700:27:29knightn2018-08-26
falco29603:32:25knightn2018-08-26
ripafi000:00:00knight2018-08-26
Bely000:00:00knight2018-08-26
francoclaudio10000:03:44Killer Variantn2018-08-26
bjelico9900:15:25Killer Variantn2018-08-26
grafiro9800:16:12Killer Variantn2018-08-26
nerina9700:07:56Killer Varianty2018-08-26
francoclaudio10000:03:48Killer Pairn2018-08-26
koala9900:05:16Killer Pairn2018-08-26
bjelico9800:13:08Killer Pairn2018-08-26
orko9700:06:03Killer Pairy2018-08-26
francoclaudio10000:08:57killern2018-08-26
Ciao Emmanuel9900:10:22killern2018-08-26
orko9800:12:46killern2018-08-26
grafiro9700:13:27killern2018-08-26
GPARPI9600:14:08killern2018-08-26
tres4o9500:15:39killern2018-08-26
miroilfox589400:16:37killern2018-08-26
koala9300:17:06killern2018-08-26
giorgio19579200:17:59killern2018-08-26
jonnie559100:18:30killern2018-08-26
serigaia9000:19:30killern2018-08-26
cebruma8900:28:11killern2018-08-26
peppech8800:28:46killern2018-08-26
georgedg8700:29:44killern2018-08-26
niki538600:30:39killern2018-08-26
bene628500:33:31killern2018-08-26
pecos8400:57:44killern2018-08-26
josehans8302:18:08killern2018-08-26
giogio608203:12:55killern2018-08-26
alexdon8106:35:36killern2018-08-26
tida8000:09:07killery2018-08-26
hiyomi7900:11:22killery2018-08-26
bce7800:16:53killery2018-08-26
lupogrigio7700:23:29killery2018-08-26
nerina7609:25:32killery2018-08-26
cyra56000:00:00killer2018-08-26
stefanol000:00:00killer2018-08-26
lenzo000:00:00killer2018-08-26
ripafi000:00:00killer2018-08-26
max52000:00:00killer2018-08-26
xanx000:00:00killer2018-08-26
ladyeagle000:00:00killer2018-08-26
Carloplus000:00:00killer2018-08-26
mapima000:00:00killer2018-08-26
georgedg10000:04:08KakuroDokun2018-08-26
francoclaudio9900:05:00KakuroDokun2018-08-26
peppech9800:09:49KakuroDokun2018-08-26
niki539700:14:47KakuroDokun2018-08-26
cyra569600:16:54KakuroDokun2018-08-26
koala9500:06:22KakuroDokuy2018-08-26
ale1959000:00:00KakuroDoku2018-08-26
zeno0000:00:00KakuroDoku2018-08-26
Carloplus10000:19:18Jigsaw Hybridn2018-08-26
koala9900:15:26Jigsaw Hybridy2018-08-26
simonetta000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-26
lenzo10000:07:11jigsawn2018-08-26
Carloplus9900:15:39jigsawn2018-08-26
tres4o9800:16:29jigsawn2018-08-26
Mach29700:23:29jigsawn2018-08-26
pigno629600:32:06jigsawn2018-08-26
Eti 1149500:34:39jigsawn2018-08-26
carmela969400:36:18jigsawn2018-08-26
pecos9300:37:33jigsawn2018-08-26
molinomalla9200:38:59jigsawn2018-08-26
cebruma9101:15:22jigsawn2018-08-26
bce9000:29:40jigsawy2018-08-26
vindim000:00:00jigsaw2018-08-26
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw2018-08-26
lulu2008000:00:00jigsaw2018-08-26
peppech10000:08:31isokillern2018-08-26
ugo229900:03:30isokillery2018-08-26
zeno09800:13:24isokillery2018-08-26
nerina9700:32:04isokillery2018-08-26
max52000:00:00isokiller2018-08-26
epifanio10000:18:45ison2018-08-26
dario529900:07:56isoy2018-08-26
zeno09800:15:10isoy2018-08-26
peppech000:00:00iso2018-08-26
lenzo10000:03:08integern2018-08-26
baffo19519900:09:46integern2018-08-26
koala10000:04:24Hybridy2018-08-26
koala10000:08:24greatern2018-08-26
lulu200810000:01:05Fuzulin2018-08-26
lenzo9900:01:17Fuzulin2018-08-26
baron de roc9800:01:32Fuzulin2018-08-26
ugo229700:01:42Fuzulin2018-08-26
cyra569600:01:10Fuzuliy2018-08-26
lenzo10000:03:16Futoshikin2018-08-26
gianburrasca9900:05:19Futoshikin2018-08-26
giorgio19579800:07:37Futoshikin2018-08-26
tres4o9700:07:58Futoshikin2018-08-26
simonetta9600:09:35Futoshikin2018-08-26
boscardinale9500:09:56Futoshikin2018-08-26
peppech9400:10:18Futoshikin2018-08-26
lupogrigio9300:11:44Futoshikin2018-08-26
tida000:00:00Futoshiki2018-08-26
cyra56000:00:00Futoshiki2018-08-26
Ciao Emmanuel000:00:00Futoshiki2018-08-26
max52000:00:00Futoshiki2018-08-26
francoclaudio10000:10:51framen2018-08-26
miroilfox589900:32:57framen2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:38:36framen2018-08-26
elena trieste000:00:00frame2018-08-26
claudio toffon000:00:00frame2018-08-26
bapusp90000:00:00frame2018-08-26
ANANKE10000:09:54exclusion2n2018-08-26
salvo9619900:15:19exclusion2n2018-08-26
koala9800:08:04exclusion2y2018-08-26
ANANKE10000:15:32exclusion1n2018-08-26
pigno629900:21:58exclusion1n2018-08-26
paola59000:00:00exclusion12018-08-26
epifanio10000:02:33EvenOddn2018-08-26
paola599900:04:16EvenOddn2018-08-26
ugo229800:05:31EvenOddn2018-08-26
Eti 1149800:05:31EvenOddn2018-08-26
mimicima9600:06:21EvenOddn2018-08-26
ANANKE9500:06:32EvenOddn2018-08-26
marsal439400:06:37EvenOddn2018-08-26
Blumare9300:06:43EvenOddn2018-08-26
ladyeagle9200:07:22EvenOddn2018-08-26
Carloplus10000:15:29Even Odd Viewn2018-08-26
claudio toffon000:00:00Even Odd View2018-08-26
francoclaudio10000:04:15Distancen2018-08-26
koala9900:02:42Distancey2018-08-26
Carloplus000:00:00Distance2018-08-26
lenzo000:00:00Distance2018-08-26
stefidigrona10000:20:18Diagonal Consecutiven2018-08-26
koala9900:18:52Diagonal Consecutivey2018-08-26
lenzo10000:03:46diagonaln2018-08-26
francoclaudio9900:04:06diagonaln2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:04:46diagonaln2018-08-26
alexdon9700:07:04diagonaln2018-08-26
serigaia9600:07:22diagonaln2018-08-26
ffischer9500:07:30diagonaln2018-08-26
epifanio9400:07:51diagonaln2018-08-26
pigno629300:09:06diagonaln2018-08-26
jonnie559200:10:40diagonaln2018-08-26
Carloplus9100:11:04diagonaln2018-08-26
bob19559000:11:36diagonaln2018-08-26
mauro438900:15:08diagonaln2018-08-26
slaveVARESE8800:15:53diagonaln2018-08-26
szita8700:16:33diagonaln2018-08-26
Blumare8600:16:47diagonaln2018-08-26
cebruma8500:22:42diagonaln2018-08-26
tida8400:03:45diagonaly2018-08-26
kabar8300:04:25diagonaly2018-08-26
ugo228200:04:39diagonaly2018-08-26
carlita28100:07:13diagonaly2018-08-26
luciomat000:00:00diagonal2018-08-26
orko10000:08:37Descriptive Pairsn2018-08-26
albfilip9900:09:10Descriptive Pairsn2018-08-26
claudio toffon000:00:00Descriptive Pairs2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:04:03cubicn2018-08-26
carmela969900:04:37cubicn2018-08-26
bob19559800:05:02cubicn2018-08-26
Blumare9700:12:57cubicn2018-08-26
molinomalla9600:15:38cubicn2018-08-26
ladyeagle9500:19:30cubicn2018-08-26
giogio609400:42:24cubicn2018-08-26
dario529300:03:03cubicy2018-08-26
ugo229200:03:38cubicy2018-08-26
migza20069100:03:47cubicy2018-08-26
baron de roc9000:11:53cubicy2018-08-26
cyra568901:18:26cubicy2018-08-26
tigna000:00:00cubic2018-08-26
alfbus000:00:00cubic2018-08-26
giogio6010000:13:26CrossSumn2018-08-26
georgedg10000:01:15Countingn2018-08-26
stefidigrona9900:16:48Countingn2018-08-26
migza20069803:05:23Countingn2018-08-26
baron de roc000:00:00Counting2018-08-26
yuma67000:00:00Counting2018-08-26
koala000:00:00Counting2018-08-26
Ciao Emmanuel000:00:00Counting2018-08-26
niki53000:00:00Counting2018-08-26
beca000:00:00Counting2018-08-26
lenzo10000:09:34consecutive -Nn2018-08-26
prof_matarazzo9901:11:35consecutive -Nn2018-08-26
baffo19519800:25:30consecutive -Ny2018-08-26
lulu2008000:00:00consecutive -N2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:06:09consecutiven2018-08-26
lenzo9900:06:27consecutiven2018-08-26
falco29800:15:59consecutiven2018-08-26
miroilfox589700:20:29consecutiven2018-08-26
stefidigrona9600:26:09consecutiven2018-08-26
elena trieste000:00:00consecutive2018-08-26
koala10000:11:13Clock Facesy2018-08-26
orko000:00:00Clock Facesy2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:03:08classicn2018-08-26
lenzo9900:03:31classicn2018-08-26
Bely9800:03:35classicn2018-08-26
serigaia9700:03:42classicn2018-08-26
alexdon9600:03:54classicn2018-08-26
francoclaudio9500:04:03classicn2018-08-26
ffischer9400:04:43classicn2018-08-26
epifanio9300:05:06classicn2018-08-26
Carloplus9200:05:51classicn2018-08-26
ANANKE9100:06:05classicn2018-08-26
albfilip9000:06:16classicn2018-08-26
feb3098900:06:38classicn2018-08-26
maxxghi8800:07:11classicn2018-08-26
kabar8700:07:35classicn2018-08-26
paola598600:07:37classicn2018-08-26
boscardinale8500:07:39classicn2018-08-26
peluri8400:08:02classicn2018-08-26
pigno628300:08:13classicn2018-08-26
mauro438200:08:17classicn2018-08-26
Blumare8100:08:35classicn2018-08-26
falco28000:09:16classicn2018-08-26
miroilfox587900:09:35classicn2018-08-26
szita7800:09:49classicn2018-08-26
mimicima7700:11:34classicn2018-08-26
mario497700:11:34classicn2018-08-26
bob497500:12:34classicn2018-08-26
luciomat7400:12:46classicn2018-08-26
cebruma7300:14:07classicn2018-08-26
ugo227200:14:14classicn2018-08-26
vindim7100:14:33classicn2018-08-26
Andrea127000:15:48classicn2018-08-26
beppe586900:18:01classicn2018-08-26
ladyeagle6800:20:24classicn2018-08-26
annetta6700:21:03classicn2018-08-26
gierre6600:21:10classicn2018-08-26
carlita26500:33:54classicn2018-08-26
marsal436401:06:09classicn2018-08-26
batclara6301:12:04classicn2018-08-26
bjelico6201:19:26classicn2018-08-26
cyra566100:02:01classicy2018-08-26
dario526000:02:52classicy2018-08-26
tida5900:09:13classicy2018-08-26
frase60545800:44:10classicy2018-08-26
zobar000:00:00classic2018-08-26
tres4o10000:01:14cityn2018-08-26
maxxghi9900:01:33cityn2018-08-26
lenzo9800:01:46cityn2018-08-26
cyra569700:03:01cityn2018-08-26
baffo19519600:03:14cityn2018-08-26
albfilip9500:06:17cityn2018-08-26
ugo229400:07:52cityn2018-08-26
vindim9300:12:25cityn2018-08-26
lenzo10000:18:25Chainsn2018-08-26
Ciao Emmanuel9900:19:19Chainsn2018-08-26
epifanio10000:07:22CentersSumn2018-08-26
lenzo10000:02:32Bricksn2018-08-26
Ciao Emmanuel9900:04:58Bricksn2018-08-26
lupogrigio9800:05:28Bricksn2018-08-26
lulu20089700:06:38Bricksn2018-08-26
cyra569600:06:55Bricksy2018-08-26
ugo229500:11:47Bricksy2018-08-26
charlypapon4810000:21:28Between1e9n2018-08-26
migza200610000:13:26Averagey2018-08-26
cyra569900:17:49Averagey2018-08-26
charlypapon489800:17:52Averagey2018-08-26
ANANKE10000:13:30Anti XXV n2018-08-26
stefidigrona9900:13:56Anti XXV n2018-08-26
grafiro9800:15:41Anti XXV n2018-08-26
stefidigrona10000:07:06Anti XV n2018-08-26
simonetta9900:08:12Anti XV n2018-08-26
ANANKE9800:09:57Anti XV n2018-08-26
Marq939700:14:52Anti XV n2018-08-26
claudio toffon10000:12:31Anti Pairs 2n2018-08-26
lenzo9900:15:05Anti Pairs 2n2018-08-26
prof_matarazzo9800:10:49Anti Pairs 2y2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:05:55Anti Diagonaln2018-08-26
bob19559900:07:56Anti Diagonaln2018-08-26
bene629800:13:51Anti Diagonaln2018-08-26
ugo229700:06:40Anti Diagonaly2018-08-26
Hongkong10000:00:35alberin2018-08-26
claudio toffon9900:00:52alberin2018-08-26
Ciao Emmanuel9800:00:55alberin2018-08-26
Puzzleland9700:01:02alberin2018-08-26
francoclaudio9600:01:03alberin2018-08-26
tres4o9600:01:03alberin2018-08-26
xanx9400:01:16alberin2018-08-26
bob19559300:01:18alberin2018-08-26
lulu20089200:01:33alberin2018-08-26
stefidigrona9100:01:38alberin2018-08-26
cyra569000:01:43alberin2018-08-26
Limbo8900:02:12alberin2018-08-26
yuma678800:02:16alberin2018-08-26
lenzo8700:02:33alberin2018-08-26
sf2l000:00:00alberi2018-08-26
tres4o10000:05:16abcn2018-08-26
ugo229900:05:35abcn2018-08-26
cyra569800:05:45abcn2018-08-26
claudio toffon9700:05:48abcn2018-08-26
Ciao Emmanuel10000:16:434 Boxn2018-08-26
Carloplus9900:22:164 Boxn2018-08-26
tres4o9800:44:094 Boxn2018-08-26
GPARPI9700:59:214 Boxn2018-08-26
dario529600:10:444 Boxy2018-08-26
pecos000:00:004 Box2018-08-26
carmela96000:00:004 Box2018-08-26
batclara000:00:004 Box2018-08-26
epifanio000:00:004 Box2018-08-26
mauro43000:00:004 Box2018-08-26
bene62000:00:004 Box2018-08-26
tres4o10000:05:142even2oddn2018-08-26
lupogrigio9900:14:132even2oddn2018-08-26
ugo229800:04:232even2oddy2018-08-26
Puzzleland10000:01:431and2n2018-08-26
bob19559900:01:441and2n2018-08-26
ANANKE9800:02:131and2n2018-08-26
bobobo9700:02:371and2n2018-08-26
Ciao Emmanuel9600:02:521and2n2018-08-26
Marq939500:02:551and2n2018-08-26
lupogrigio9400:03:301and2n2018-08-26
vindim9300:03:511and2n2018-08-26
max529200:04:301and2n2018-08-26
bene629100:04:371and2n2018-08-26
sf2l9000:05:021and2n2018-08-26
hiyomi8900:06:231and2n2018-08-26
cyra568800:07:021and2n2018-08-26
lenzo10000:04:43XXVn2018-08-25
bob19559900:06:25XXVn2018-08-25
stefidigrona9800:09:09XXVn2018-08-25
cyra56000:00:00XXV2018-08-25
lenzo10000:05:27xvn2018-08-25
stefidigrona9900:13:50xvn2018-08-25
bjelico9800:14:10xvn2018-08-25
tres4o9700:17:41xvn2018-08-25
baron de roc9600:25:49xvn2018-08-25
bob19559500:41:26xvn2018-08-25
vencanas000:00:00xv2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00xv2018-08-25
ANANKE000:00:00xv2018-08-25
charlypapon48000:00:00xframey2018-08-25
ale1959000:00:00xframe2018-08-25
peppech000:00:00xframe2018-08-25
koala000:00:00xframe2018-08-25
epifanio10000:04:59untouchn2018-08-25
marsal439900:26:54untouchn2018-08-25
ugo229800:06:40untouchy2018-08-25
koala10000:13:55True or Lien2018-08-25
bjelico9900:22:19True or Lien2018-08-25
cyra569800:16:17True or Liey2018-08-25
nerina000:00:00True or Liey2018-08-25
peppech000:00:00True or Lie2018-08-25
francoclaudio10000:02:01Trisn2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:02:01Trisn2018-08-25
epifanio9800:02:11Trisn2018-08-25
bob19559700:02:12Trisn2018-08-25
mik19600:02:34Trisn2018-08-25
bartez9500:02:39Trisn2018-08-25
flin689400:03:02Trisn2018-08-25
yuma679300:03:34Trisn2018-08-25
marsal439200:06:16Trisn2018-08-25
Spock9100:07:03Trisn2018-08-25
ANANKE9000:09:33Trisn2018-08-25
boscardinale8900:10:20Trisn2018-08-25
peppech8800:12:18Trisn2018-08-25
lucavip8703:10:26Trisn2018-08-25
ugo228600:02:07Trisy2018-08-25
kabar000:00:00Tris2018-08-25
baron de roc000:00:00Tris2018-08-25
max52000:00:00Tris2018-08-25
ugo2210000:12:43Touchyy2018-08-25
stefidigrona10000:05:28Sum 9n2018-08-25
charlypapon489900:11:19Sum 9n2018-08-25
prof_matarazzo10000:21:49sumn2018-08-25
charlypapon48000:00:00sum2018-08-25
prof_matarazzo10000:20:28Sudoku Nn2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:02:12subset5x1n2018-08-25
stefidigrona9900:03:13subset5x1n2018-08-25
mik19800:05:00subset5x1n2018-08-25
bartez9700:10:05subset5x1n2018-08-25
cyra56000:00:00subset5x12018-08-25
bartez10000:02:58subset3x3n2018-08-25
mik19900:07:14subset3x3n2018-08-25
koala9800:07:37subset3x3n2018-08-25
tida10000:06:41subset3x2n2018-08-25
flin6810000:01:26subset2x2n2018-08-25
bartez9900:04:00subset2x2n2018-08-25
tida9800:04:16subset2x2n2018-08-25
mik19700:09:03subset2x2n2018-08-25
cyra569600:09:24subset2x2n2018-08-25
yuma679501:41:02subset2x2n2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x22018-08-25
purifire10000:03:10Stripesn2018-08-25
epifanio9900:04:56Stripesn2018-08-25
mimicima9800:11:40Stripesn2018-08-25
ugo229700:02:59Stripesy2018-08-25
flin6810000:03:55Straightn2018-08-25
francoclaudio9900:04:26Straightn2018-08-25
lenzo9800:07:04Straightn2018-08-25
bartez9700:07:09Straightn2018-08-25
cyra56000:00:00Straight2018-08-25
dario5210000:01:36Spiraly2018-08-25
ugo229900:03:14Spiraly2018-08-25
purifire10000:03:51Slot Machinen2018-08-25
Ciao Emmanuel9900:05:12Slot Machinen2018-08-25
koala9800:05:27Slot Machinen2018-08-25
lenzo9700:05:43Slot Machinen2018-08-25
ugo2210000:09:41Skyscrapery2018-08-25
koala9900:09:44Skyscrapery2018-08-25
albfilip10000:20:15Rossini Outsiden2018-08-25
simonetta9900:23:40Rossini Outsiden2018-08-25
bjelico9800:27:00Rossini Outsiden2018-08-25
arancia9702:35:41Rossini Outsiden2018-08-25
koala9600:07:41Rossini Outsidey2018-08-25
ripafi000:00:00Rossini Outside2018-08-25
ripafi10000:17:47Rossinin2018-08-25
arancia9903:10:54Rossinin2018-08-25
GPARPI000:00:00Rossini2018-08-25
stf5510000:06:53repeated neighboursn2018-08-25
prof_matarazzo9900:18:35repeated neighboursy2018-08-25
epifanio10000:05:05queenn2018-08-25
stf559900:09:43queenn2018-08-25
lucavip9800:14:14queenn2018-08-25
charlypapon489700:15:35queenn2018-08-25
dario529600:04:27queeny2018-08-25
ripafi000:00:00queen2018-08-25
bjelico10000:05:59quadruplen2018-08-25
peppech9900:14:13quadruplen2018-08-25
falco2000:00:00Quadro2018-08-25
prof_matarazzo10000:13:14QuadMax 4Even4Oddy2018-08-25
prof_matarazzo10000:08:56Quad Maxy2018-08-25
lucavip10000:06:41QGLn2018-08-25
lenzo10000:00:41Pooln2018-08-25
francoclaudio9900:00:42Pooln2018-08-25
yuma679800:00:55Pooln2018-08-25
alexdon9700:00:56Pooln2018-08-25
carmela969600:00:59Pooln2018-08-25
koala9500:01:00Pooln2018-08-25
bartez9400:01:05Pooln2018-08-25
flin689300:01:13Pooln2018-08-25
purifire9200:01:20Pooln2018-08-25
emilio9100:01:21Pooln2018-08-25
bobobo9000:01:28Pooln2018-08-25
Ciao Emmanuel8900:01:42Pooln2018-08-25
cyra568800:03:42Pooln2018-08-25
tardar8700:09:40Pooln2018-08-25
ugo228600:03:22Pooly2018-08-25
prof_matarazzo10000:21:30PlusOrMinusy2018-08-25
bjelico10000:06:29pencilmarksn2018-08-25
francoclaudio9900:06:35pencilmarksn2018-08-25
Spock9800:07:29pencilmarksn2018-08-25
epifanio9700:07:56pencilmarksn2018-08-25
maxxghi9600:08:23pencilmarksn2018-08-25
kabar9500:09:35pencilmarksn2018-08-25
boscardinale9400:10:12pencilmarksn2018-08-25
purifire9300:10:25pencilmarksn2018-08-25
vencanas9200:11:43pencilmarksn2018-08-25
emilio9100:13:58pencilmarksn2018-08-25
alexdon9000:16:14pencilmarksn2018-08-25
Eti 1148900:17:53pencilmarksn2018-08-25
dario528800:24:59pencilmarksn2018-08-25
molinomalla8700:30:48pencilmarksn2018-08-25
nerina8600:48:48pencilmarksn2018-08-25
cebruma8501:04:02pencilmarksn2018-08-25
baron de roc000:00:00pencilmarks2018-08-25
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks2018-08-25
Marq93000:00:00pencilmarks2018-08-25
beca000:00:00pencilmarks2018-08-25
koala10000:06:19Patchworkn2018-08-25
gianburrasca9900:08:46Patchworkn2018-08-25
lupogrigio9800:17:45Patchworkn2018-08-25
simonetta000:00:00Patchwork2018-08-25
purifire10000:04:42Palindromon2018-08-25
lenzo9900:04:56Palindromon2018-08-25
stf559800:05:26Palindromon2018-08-25
francoclaudio9700:06:55Palindromon2018-08-25
beca9600:09:47Palindromon2018-08-25
ugo229500:05:42Palindromoy2018-08-25
koala9400:07:20Palindromoy2018-08-25
purifire10000:08:29outsiden2018-08-25
tres4o9900:09:05outsiden2018-08-25
fenicia9800:11:16outsiden2018-08-25
albfilip9700:12:12outsiden2018-08-25
francoclaudio9600:16:25outsiden2018-08-25
claudio toffon9500:26:48outsiden2018-08-25
Mach29400:30:56outsiden2018-08-25
arancia9300:31:26outsiden2018-08-25
beca9200:36:04outsiden2018-08-25
Eti 1149100:41:38outsiden2018-08-25
salvo9619000:50:27outsiden2018-08-25
koala8900:07:12outsidey2018-08-25
lupogrigio8800:14:26outsidey2018-08-25
Betta000:00:00outside2018-08-25
charlypapon48000:00:00outside2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00outside2018-08-25
hiyomi000:00:00outsidey2018-08-25
maxxghi10000:06:45offsetn2018-08-25
falco29900:24:25offsetn2018-08-25
ugo229800:03:27offsety2018-08-25
Puzzleland10000:00:42Nurikaben2018-08-25
stefidigrona9900:00:47Nurikaben2018-08-25
flin689800:00:50Nurikaben2018-08-25
bartez9700:00:52Nurikaben2018-08-25
nerina9600:00:56Nurikaben2018-08-25
emilio9500:01:07Nurikaben2018-08-25
genovese volante9400:01:20Nurikaben2018-08-25
claudio toffon9400:01:20Nurikaben2018-08-25
purifire9200:01:48Nurikaben2018-08-25
beca9100:02:20Nurikaben2018-08-25
lupogrigio9000:03:06Nurikaben2018-08-25
francoclaudio8900:12:32Nurikaben2018-08-25
cyra56000:00:00Nurikabe2018-08-25
francoclaudio10000:06:45non consecutivon2018-08-25
genovese volante9900:08:23non consecutivon2018-08-25
stefidigrona9800:09:40non consecutivon2018-08-25
Eti 1149700:12:10non consecutivon2018-08-25
nerina9600:21:54non consecutivon2018-08-25
marsal439500:33:21non consecutivon2018-08-25
ugo229400:06:04non consecutivoy2018-08-25
Mach2000:00:00non consecutivo2018-08-25
purifire10000:06:50Next to 9n2018-08-25
koala9900:16:49Next to 9n2018-08-25
genovese volante10000:13:36neighboursn2018-08-25
molinomalla9900:16:11neighboursn2018-08-25
purifire10000:00:22multiplen2018-08-25
francoclaudio9900:00:34multiplen2018-08-25
lenzo9800:00:48multiplen2018-08-25
bjelico9700:00:54multiplen2018-08-25
flin689600:01:18multiplen2018-08-25
beca9500:01:29multiplen2018-08-25
mik19400:01:47multiplen2018-08-25
niki539300:02:15multiplen2018-08-25
emilio9200:03:45multiplen2018-08-25
Eti 1149100:03:50multiplen2018-08-25
bartez000:00:00multiple2018-08-25
baffo195110000:29:18Monopolyn2018-08-25
prof_matarazzo10000:11:00modulon2018-08-25
koala10000:06:15mirror twiny2018-08-25
epifanio10000:04:07mirror 10n2018-08-25
bartez9900:05:39mirror 10n2018-08-25
ugo229800:03:41mirror 10y2018-08-25
flin6810000:01:53mirrorn2018-08-25
francoclaudio9900:02:23mirrorn2018-08-25
epifanio9800:02:30mirrorn2018-08-25
effeti509700:02:40mirrorn2018-08-25
purifire9600:02:58mirrorn2018-08-25
orko9500:03:33mirrorn2018-08-25
mauro439400:04:09mirrorn2018-08-25
baron de roc9300:04:29mirrorn2018-08-25
tardar9200:05:11mirrorn2018-08-25
carlita29100:05:18mirrorn2018-08-25
peppech9000:07:27mirrorn2018-08-25
ugo228900:02:42mirrory2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00mirror2018-08-25
bartez10000:03:47minmaxn2018-08-25
jonnie559900:04:53minmaxn2018-08-25
lenzo10000:01:01minin2018-08-25
flin689900:01:06minin2018-08-25
alexdon9800:01:10minin2018-08-25
Ciao Emmanuel9800:01:10minin2018-08-25
purifire9600:01:14minin2018-08-25
emilio9500:01:52minin2018-08-25
baron de roc9400:01:58minin2018-08-25
orko9300:02:09minin2018-08-25
yuma679200:02:15minin2018-08-25
ANANKE9100:02:28minin2018-08-25
bob19559000:02:29minin2018-08-25
bjelico8900:02:31minin2018-08-25
albfilip8800:02:34minin2018-08-25
boscardinale8700:02:35minin2018-08-25
molinomalla8600:03:19minin2018-08-25
claudio toffon8500:03:21minin2018-08-25
vencanas8400:03:23minin2018-08-25
pigno628300:03:33minin2018-08-25
carmela968300:03:33minin2018-08-25
Eti 1148100:03:38minin2018-08-25
lupogrigio8000:03:51minin2018-08-25
bob497900:04:05minin2018-08-25
ugo227800:04:09minin2018-08-25
rossy247700:04:33minin2018-08-25
epifanio7600:04:36minin2018-08-25
francoclaudio7500:05:21minin2018-08-25
Blumare7400:06:03minin2018-08-25
lucavip7300:06:40minin2018-08-25
ladyeagle7200:06:45minin2018-08-25
bartez7100:06:47minin2018-08-25
szita7000:07:03minin2018-08-25
ym46oc6900:07:16minin2018-08-25
marsal436800:07:49minin2018-08-25
tardar6700:09:23minin2018-08-25
kabar000:00:00mini2018-08-25
bobobo000:00:00mini2018-08-25
prof_matarazzo10000:16:47Memoryn2018-08-25
tardar10000:01:19Master Mind62018-08-25
stefidigrona9900:00:51Master Mind72018-08-25
maxxghi9800:01:28Master Mind72018-08-25
flin689700:01:05Master Mind82018-08-25
emilio9600:01:16Master Mind82018-08-25
ugo229500:01:23Master Mind92018-08-25
ym46oc9400:01:40Master Mind92018-08-25
epifanio9300:01:52Master Mind102018-08-25
niki539200:02:03Master Mind102018-08-25
mik110000:00:53Logic Mind82018-08-25
flin689900:00:56Logic Mind72018-08-25
niki539900:00:56Logic Mind82018-08-25
stefidigrona9700:00:59Logic Mind72018-08-25
emilio9600:01:01Logic Mind82018-08-25
ym46oc9600:01:01Logic Mind82018-08-25
bartez9400:01:10Logic Mind82018-08-25
chiedidime9300:01:21Logic Mind92018-08-25
epifanio9200:02:05Logic Mind112018-08-25
ugo229100:02:09Logic Mind112018-08-25
flin6810000:01:24lampionsn2018-08-25
Puzzleland9900:01:47lampionsn2018-08-25
stefidigrona9800:04:49lampionsn2018-08-25
francoclaudio9700:05:23lampionsn2018-08-25
bartez9600:06:28lampionsn2018-08-25
emilio9500:07:03lampionsn2018-08-25
purifire10000:02:14kurven2018-08-25
boscardinale9900:03:49kurven2018-08-25
epifanio9800:04:04kurven2018-08-25
Ciao Emmanuel9700:04:13kurven2018-08-25
lucavip9600:04:42kurven2018-08-25
lenzo9500:06:39kurven2018-08-25
orko9400:01:12kurvey2018-08-25
ugo229300:02:02kurvey2018-08-25
lenzo10000:02:58kropkin2018-08-25
francoclaudio9900:03:21kropkin2018-08-25
bjelico9800:04:55kropkin2018-08-25
stefidigrona9700:06:43kropkin2018-08-25
ale19599600:12:11kropkin2018-08-25
claudio toffon9500:13:13kropkin2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:16:13knightn2018-08-25
tres4o9900:18:02knightn2018-08-25
falco29800:40:33knightn2018-08-25
pecos9700:52:06knightn2018-08-25
simonetta9605:26:48knightn2018-08-25
ripafi000:00:00knight2018-08-25
francoclaudio10000:05:52Killer Variantn2018-08-25
grafiro9900:11:12Killer Variantn2018-08-25
nerina9800:16:16Killer Varianty2018-08-25
koala10000:08:33Killer Pairn2018-08-25
francoclaudio9900:13:36Killer Pairn2018-08-25
Mach29801:21:38Killer Pairn2018-08-25
orko9700:12:02Killer Pairy2018-08-25
orko10000:06:16killern2018-08-25
tres4o9900:06:18killern2018-08-25
lenzo9800:06:19killern2018-08-25
francoclaudio9700:06:20killern2018-08-25
georgedg9600:06:24killern2018-08-25
koala9500:07:23killern2018-08-25
Hongkong9400:07:45killern2018-08-25
genovese volante9300:07:58killern2018-08-25
niki539200:08:46killern2018-08-25
xanx9100:09:24killern2018-08-25
Ciao Emmanuel9000:10:23killern2018-08-25
serigaia8900:11:36killern2018-08-25
merlin558800:12:32killern2018-08-25
ripafi8700:12:52killern2018-08-25
GPARPI8600:13:56killern2018-08-25
giorgio19578500:14:11killern2018-08-25
jonnie558400:15:01killern2018-08-25
pecos8300:16:37killern2018-08-25
cebruma8200:18:10killern2018-08-25
stefanol8100:18:56killern2018-08-25
vencanas8000:21:38killern2018-08-25
miroilfox588000:21:38killern2018-08-25
nerina7800:09:48killery2018-08-25
effeti507700:12:36killery2018-08-25
lupogrigio7600:18:20killery2018-08-25
tida7500:19:10killery2018-08-25
hiyomi7400:19:52killery2018-08-25
Mach2000:00:00killer2018-08-25
cyra56000:00:00killer2018-08-25
max52000:00:00killer2018-08-25
bce000:00:00killery2018-08-25
francoclaudio10000:02:15KakuroDokun2018-08-25
georgedg9900:02:35KakuroDokun2018-08-25
niki539800:03:22KakuroDokun2018-08-25
ale19599700:06:02KakuroDokun2018-08-25
genovese volante9600:11:02KakuroDokun2018-08-25
lupogrigio9500:11:27KakuroDokuy2018-08-25
hodinovka000:00:00KakuroDoku2018-08-25
lenzo10000:22:25Jigsaw Hybridn2018-08-25
simonetta9900:23:15Jigsaw Hybridn2018-08-25
koala9800:15:25Jigsaw Hybridy2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:23:58jigsawn2018-08-25
Carloplus9900:26:22jigsawn2018-08-25
lucavip9800:43:40jigsawn2018-08-25
stf559700:54:27jigsawn2018-08-25
pecos9600:59:34jigsawn2018-08-25
cebruma9501:51:27jigsawn2018-08-25
pigno629406:02:52jigsawn2018-08-25
bce9300:49:17jigsawy2018-08-25
lenzo000:00:00jigsaw2018-08-25
Mach2000:00:00jigsaw2018-08-25
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-25
vindim000:00:00jigsaw2018-08-25
peppech10000:08:43isokillern2018-08-25
ugo229900:04:55isokillery2018-08-25
max52000:00:00isokiller2018-08-25
genovese volante10000:05:15ison2018-08-25
epifanio9900:09:15ison2018-08-25
baffo19519800:04:24isoy2018-08-25
ugo229700:04:42isoy2018-08-25
dario529600:05:07isoy2018-08-25
max52000:00:00iso2018-08-25
lenzo10000:02:18integern2018-08-25
baffo19519900:15:10integern2018-08-25
hodinovka000:00:00integery2018-08-25
bjelico10000:12:23Hybridn2018-08-25
koala9900:05:41Hybridy2018-08-25
lucavip10001:23:31greatern2018-08-25
lenzo10000:01:43Fuzulin2018-08-25
flin689900:01:55Fuzulin2018-08-25
bartez9800:02:00Fuzulin2018-08-25
emilio9700:02:01Fuzulin2018-08-25
cyra569600:03:31Fuzuliy2018-08-25
ugo229500:04:03Fuzuliy2018-08-25
gianburrasca10000:00:41Futoshikin2018-08-25
lenzo9900:00:42Futoshikin2018-08-25
flin689800:00:43Futoshikin2018-08-25
Ciao Emmanuel9700:00:45Futoshikin2018-08-25
niki539600:01:03Futoshikin2018-08-25
bartez9500:01:10Futoshikin2018-08-25
boscardinale9400:01:18Futoshikin2018-08-25
lupogrigio9300:02:07Futoshikin2018-08-25
max529200:02:12Futoshikin2018-08-25
ugo229100:02:19Futoshikin2018-08-25
cyra569000:02:20Futoshikin2018-08-25
tida8900:02:26Futoshikin2018-08-25
peppech8800:02:44Futoshikin2018-08-25
lucavip8700:02:51Futoshikin2018-08-25
simonetta000:00:00Futoshiki2018-08-25
francoclaudio10000:05:18framen2018-08-25
miroilfox589900:09:36framen2018-08-25
claudio toffon9800:11:59framen2018-08-25
Ciao Emmanuel9700:12:44framen2018-08-25
rossy249600:24:06framen2018-08-25
peppech9500:39:11framen2018-08-25
bapusp90000:00:00frame2018-08-25
ANANKE10000:07:49exclusion2n2018-08-25
beca9900:43:08exclusion2n2018-08-25
koala9800:09:32exclusion2y2018-08-25
salvo961000:00:00exclusion22018-08-25
ANANKE10000:14:19exclusion1n2018-08-25
koala9900:14:26exclusion1n2018-08-25
pigno629800:16:34exclusion1n2018-08-25
Mach29700:25:05exclusion1n2018-08-25
fenicia10000:02:44EvenOddn2018-08-25
epifanio9900:05:01EvenOddn2018-08-25
peppech9800:05:06EvenOddn2018-08-25
effeti509700:05:56EvenOddn2018-08-25
ugo229600:06:30EvenOddn2018-08-25
lupogrigio9500:06:51EvenOddn2018-08-25
lucavip9400:07:24EvenOddn2018-08-25
ANANKE9300:11:22EvenOddn2018-08-25
mimicima9200:11:57EvenOddn2018-08-25
marsal439100:13:19EvenOddn2018-08-25
Blumare9000:18:33EvenOddn2018-08-25
tardar8909:21:06EvenOddn2018-08-25
koala10000:07:04Even Odd Viewn2018-08-25
Carloplus9900:11:16Even Odd Viewn2018-08-25
tardar9800:11:28Even Odd Viewy2018-08-25
claudio toffon10000:05:35Distancen2018-08-25
Carloplus9900:07:12Distancen2018-08-25
francoclaudio9800:08:27Distancen2018-08-25
koala9700:09:02Distancen2018-08-25
stefidigrona10000:14:56Diagonal Consecutiven2018-08-25
lenzo9900:16:03Diagonal Consecutiven2018-08-25
koala9800:05:23Diagonal Consecutivey2018-08-25
francoclaudio10000:02:08diagonaln2018-08-25
fenicia9900:02:26diagonaln2018-08-25
epifanio9800:03:43diagonaln2018-08-25
genovese volante9700:04:08diagonaln2018-08-25
Ciao Emmanuel9600:04:15diagonaln2018-08-25
Carloplus9500:04:39diagonaln2018-08-25
serigaia9400:05:26diagonaln2018-08-25
lucavip9300:05:58diagonaln2018-08-25
ffischer9200:06:16diagonaln2018-08-25
bob19559100:06:21diagonaln2018-08-25
mauro439000:07:25diagonaln2018-08-25
effeti508900:07:44diagonaln2018-08-25
Blumare8800:07:48diagonaln2018-08-25
szita8700:08:15diagonaln2018-08-25
jonnie558600:09:07diagonaln2018-08-25
vencanas8500:19:55diagonaln2018-08-25
ugo228400:01:48diagonaly2018-08-25
tida8300:02:35diagonaly2018-08-25
carlita28200:02:41diagonaly2018-08-25
kabar8100:03:01diagonaly2018-08-25
cebruma000:00:00diagonal2018-08-25
albfilip10000:11:28Descriptive Pairsn2018-08-25
claudio toffon9900:13:31Descriptive Pairsn2018-08-25
orko9800:13:34Descriptive Pairsn2018-08-25
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs2018-08-25
lenzo10000:02:14cubicn2018-08-25
flin689900:04:31cubicn2018-08-25
lucavip9800:04:34cubicn2018-08-25
Ciao Emmanuel9700:04:53cubicn2018-08-25
stf559600:06:18cubicn2018-08-25
carmela969500:06:20cubicn2018-08-25
molinomalla9400:07:31cubicn2018-08-25
bob19559300:08:10cubicn2018-08-25
Blumare9200:11:08cubicn2018-08-25
dario529100:01:22cubicy2018-08-25
ugo229000:01:58cubicy2018-08-25
cyra568900:02:21cubicy2018-08-25
ladyeagle000:00:00cubic2018-08-25
tigna000:00:00cubic2018-08-25
lucavip10003:33:22CrossSumn2018-08-25
vencanas9906:23:44CrossSumn2018-08-25
flin6810000:00:30Countingn2018-08-25
emilio9900:00:35Countingn2018-08-25
Ciao Emmanuel9800:00:38Countingn2018-08-25
bartez9700:00:44Countingn2018-08-25
baron de roc9600:04:05Countingn2018-08-25
stefidigrona9500:05:39Countingn2018-08-25
niki539400:05:47Countingn2018-08-25
georgedg9300:08:42Countingn2018-08-25
yuma679200:26:14Countingn2018-08-25
koala000:00:00Counting2018-08-25
beca000:00:00Counting2018-08-25
baffo195110000:34:33consecutive -Nn2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:22:39consecutiven2018-08-25
stefidigrona9900:43:47consecutiven2018-08-25
falco2000:00:00consecutive2018-08-25
miroilfox58000:00:00consecutive2018-08-25
Mach2000:00:00consecutive2018-08-25
rossy2410000:27:00ColorsGroupsn2018-08-25
baron de roc9900:40:45ColorsGroupsn2018-08-25
peppech000:00:00ColorsGroups2018-08-25
koala10000:05:09Clock Facesy2018-08-25
orko9900:06:12Clock Facesy2018-08-25
emilio9800:22:05Clock Facesy2018-08-25
Ciao Emmanuel10000:02:44classicn2018-08-25
francoclaudio9900:03:26classicn2018-08-25
Spock9800:03:50classicn2018-08-25
ANANKE9700:04:36classicn2018-08-25
epifanio9600:04:59classicn2018-08-25
hodinovka9500:05:47classicn2018-08-25
vencanas9400:05:56classicn2018-08-25
lenzo9300:06:19classicn2018-08-25
serigaia9200:06:40classicn2018-08-25
stf559100:06:43classicn2018-08-25
szita9000:06:47classicn2018-08-25
feb3098900:06:54classicn2018-08-25
maxxghi8800:07:22classicn2018-08-25
cebruma8700:07:26classicn2018-08-25
annetta8600:09:02classicn2018-08-25
miroilfox588500:09:13classicn2018-08-25
lucavip8400:09:17classicn2018-08-25
effeti508300:10:03classicn2018-08-25
ffischer8200:10:23classicn2018-08-25
beppe588100:11:42classicn2018-08-25
mario498000:12:01classicn2018-08-25
boscardinale7900:12:21classicn2018-08-25
bjelico7800:12:33classicn2018-08-25
mauro437700:14:36classicn2018-08-25
eugenio7600:16:14classicn2018-08-25
Blumare7500:17:08classicn2018-08-25
vindim7400:18:01classicn2018-08-25
batclara7300:22:12classicn2018-08-25
marsal437200:30:20classicn2018-08-25
gierre7100:33:39classicn2018-08-25
pigno627000:49:22classicn2018-08-25
arancia6900:53:41classicn2018-08-25
tida6800:01:55classicy2018-08-25
ugo226700:02:09classicy2018-08-25
kabar6600:02:44classicy2018-08-25
dario526500:02:59classicy2018-08-25
cyra566400:04:22classicy2018-08-25
carlita26300:14:00classicy2018-08-25
frase60546204:57:58classicy2018-08-25
claudio toffon000:00:00classic2018-08-25
bob49000:00:00classic2018-08-25
albfilip000:00:00classic2018-08-25
Andrea12000:00:00classic2018-08-25
Jegiakiss000:00:00classic2018-08-25
ym46oc000:00:00classic2018-08-25
zobar000:00:00classic2018-08-25
mimicima000:00:00classic2018-08-25
fenicia000:00:00classic2018-08-25
lenzo10000:01:16cityn2018-08-25
bartez9900:02:01cityn2018-08-25
maxxghi9800:02:05cityn2018-08-25
flin689700:02:44cityn2018-08-25
emilio9600:04:00cityn2018-08-25
albfilip9500:04:02cityn2018-08-25
cyra569400:04:25cityn2018-08-25
baffo19519300:08:14cityn2018-08-25
ym46oc000:00:00city2018-08-25
vindim000:00:00city2018-08-25
lenzo10000:00:42Chainsn2018-08-25
Ciao Emmanuel9900:00:43Chainsn2018-08-25
bartez9800:01:10Chainsn2018-08-25
emilio9700:01:39Chainsn2018-08-25
ugo229600:02:16Chainsn2018-08-25
flin68000:00:00Chains2018-08-25
lucavip10000:16:36CentersSumn2018-08-25
epifanio9900:25:15CentersSumn2018-08-25
lenzo10000:05:22Bricksn2018-08-25
bartez9900:06:01Bricksn2018-08-25
lupogrigio9800:11:37Bricksn2018-08-25
charlypapon4810000:10:46Between1e9n2018-08-25
rossy249900:21:08Between1e9n2018-08-25
cyra5610000:20:58Averagey2018-08-25
charlypapon489900:29:03Averagey2018-08-25
emilio9803:32:56Averagey2018-08-25
stefidigrona10000:50:42Anti XXV n2018-08-25
grafiro9900:54:57Anti XXV n2018-08-25
ANANKE000:00:00Anti XXV 2018-08-25
ANANKE10000:06:33Anti XV n2018-08-25
stefidigrona9900:06:39Anti XV n2018-08-25
Marq939800:09:52Anti XV n2018-08-25
simonetta9700:11:30Anti XV n2018-08-25
prof_matarazzo10000:10:33Anti Pairs 2y2018-08-25
bob195510000:12:16Anti Diagonaln2018-08-25
Ciao Emmanuel000:00:00Anti Diagonal2018-08-25
claudio toffon000:00:00Anti Diagonal2018-08-25
Puzzleland10000:00:58alberin2018-08-25
lenzo9900:01:02alberin2018-08-25
Hongkong9800:01:20alberin2018-08-25
xanx9700:01:45alberin2018-08-25
francoclaudio9600:01:55alberin2018-08-25
Limbo9500:02:07alberin2018-08-25
fenicia9400:02:08alberin2018-08-25
yuma679300:02:15alberin2018-08-25
emilio9200:02:16alberin2018-08-25
flin689200:02:16alberin2018-08-25
Ciao Emmanuel9000:02:17alberin2018-08-25
claudio toffon8900:02:24alberin2018-08-25
koala8800:04:41alberin2018-08-25
bob19558700:05:19alberin2018-08-25
stefidigrona8600:05:24alberin2018-08-25
cyra568500:07:05alberin2018-08-25
flin6810000:01:09abcn2018-08-25
emilio9900:01:10abcn2018-08-25
bartez9800:01:15abcn2018-08-25
ugo229700:01:18abcn2018-08-25
cyra569600:01:56abcn2018-08-25
purifire9500:02:23abcn2018-08-25
claudio toffon9400:06:46abcn2018-08-25
epifanio10000:10:194 Boxn2018-08-25
Ciao Emmanuel9900:10:274 Boxn2018-08-25
lucavip9800:14:444 Boxn2018-08-25
beca9700:23:094 Boxn2018-08-25
pecos9600:25:324 Boxn2018-08-25
GPARPI9500:29:274 Boxn2018-08-25
mauro439400:40:524 Boxn2018-08-25
bob19559300:49:224 Boxn2018-08-25
dario529200:07:454 Boxy2018-08-25
lucavip10000:09:522even2oddn2018-08-25
bob19559900:14:392even2oddn2018-08-25
ugo229800:08:592even2oddy2018-08-25
lupogrigio9700:35:542even2oddy2018-08-25
tardar9601:21:382even2oddy2018-08-25
Puzzleland10000:01:381and2n2018-08-25
ANANKE9900:02:191and2n2018-08-25
bobobo9800:02:471and2n2018-08-25
emilio9700:02:571and2n2018-08-25
Spock9600:03:001and2n2018-08-25
bob19559500:03:011and2n2018-08-25
Ciao Emmanuel9400:03:051and2n2018-08-25
koala9300:03:091and2n2018-08-25
lupogrigio9200:03:341and2n2018-08-25
vindim9100:09:231and2n2018-08-25
cyra569000:10:171and2n2018-08-25
max528900:55:551and2n2018-08-25
lucavip8807:14:211and2n2018-08-25
bjelico000:00:001and22018-08-25
bene62000:00:001and22018-08-25
fenicia10000:07:15XXVn2018-08-24
bob19559900:10:00XXVn2018-08-24
stefidigrona9800:14:29XXVn2018-08-24
zephyr9700:07:41XXVy2018-08-24
cyra56000:00:00XXV2018-08-24
lenzo000:00:00XXV2018-08-24
lenzo10000:03:58xvn2018-08-24
tres4o9900:04:34xvn2018-08-24
Akuma219800:04:40xvn2018-08-24
fenicia9700:05:24xvn2018-08-24
bob19559600:06:38xvn2018-08-24
stefidigrona9500:07:42xvn2018-08-24
baron de roc9400:09:33xvn2018-08-24
giogio609300:14:47xvn2018-08-24
vencanas9206:56:59xvn2018-08-24
zephyr9100:06:31xvy2018-08-24
ANANKE000:00:00xv2018-08-24
khuski000:00:00xv2018-08-24
peppech10000:29:08xframen2018-08-24
pgreg9909:34:11xframen2018-08-24
GPARPI000:00:00xframe2018-08-24
fenicia10000:03:44untouchn2018-08-24
marsal439900:16:35untouchn2018-08-24
epifanio9800:21:28untouchn2018-08-24
tardar9700:30:07untouchy2018-08-24
cyra5610000:10:39True or Liey2018-08-24
nerina9900:20:46True or Liey2018-08-24
bjelico000:00:00True or Lie2018-08-24
Akuma2110000:01:09Trisn2018-08-24
Ciao Emmanuel9900:01:22Trisn2018-08-24
bob19559800:01:35Trisn2018-08-24
ANANKE9700:02:05Trisn2018-08-24
epifanio9600:02:10Trisn2018-08-24
yuma679500:02:16Trisn2018-08-24
boscardinale9400:02:29Trisn2018-08-24
max529300:03:16Trisn2018-08-24
baron de roc9200:03:22Trisn2018-08-24
ugo229100:03:33Trisn2018-08-24
giogio609000:03:35Trisn2018-08-24
marsal438900:03:44Trisn2018-08-24
khuski000:00:00Tris2018-08-24
giogio6010000:07:55Touchyn2018-08-24
ugo229900:02:21Touchyy2018-08-24
prof_matarazzo10000:10:10Sum 9y2018-08-24
prof_matarazzo10000:24:38sumn2018-08-24
lenzo10000:05:29subset5x1n2018-08-24
stefidigrona9900:08:27subset5x1n2018-08-24
giorgio19579800:10:29subset5x1n2018-08-24
Ciao Emmanuel000:00:00subset5x12018-08-24
topi1975000:00:00subset5x12018-08-24
giorgio195710000:03:16subset2x2n2018-08-24
Ciao Emmanuel9900:03:42subset2x2n2018-08-24
tida9800:04:13subset2x2n2018-08-24
cyra569700:05:29subset2x2n2018-08-24
yuma679600:08:24subset2x2n2018-08-24
orko000:00:00subset2x22018-08-24
purifire10000:07:49Stripesn2018-08-24
epifanio9900:13:47Stripesn2018-08-24
pecos9800:15:22Stripesn2018-08-24
mimicima9700:15:24Stripesn2018-08-24
baron de roc000:00:00Stripes2018-08-24
francoclaudio10000:02:25Straightn2018-08-24
lenzo9900:02:29Straightn2018-08-24
Giscard9800:06:24Straightn2018-08-24
cyra569700:10:47Straightn2018-08-24
dario5210000:01:28Spiraly2018-08-24
emilio9900:01:33Spiraly2018-08-24
ugo229800:15:56Spiraly2018-08-24
lenzo10000:03:48Slot Machinen2018-08-24
purifire9900:06:49Slot Machinen2018-08-24
khuski000:00:00Slot Machine2018-08-24
fenicia10000:04:51Skyscrapern2018-08-24
lenzo9900:05:46Skyscrapern2018-08-24
bigado9800:12:44Skyscrapern2018-08-24
fenicia10000:16:11Rossini Outsiden2018-08-24
simonetta9900:24:36Rossini Outsiden2018-08-24
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-24
albfilip000:00:00Rossini Outside2018-08-24
pecos10000:14:00Rossinin2018-08-24
GPARPI9900:15:11Rossinin2018-08-24
prof_matarazzo10000:08:27repeated neighboursy2018-08-24
fenicia10000:05:11queenn2018-08-24
lenzo9900:05:34queenn2018-08-24
epifanio9800:06:34queenn2018-08-24
lucavip9700:10:50queenn2018-08-24
salvo9619600:15:50queenn2018-08-24
ripafi9500:17:52queenn2018-08-24
dario529400:08:45queeny2018-08-24
charlypapon48000:00:00queen2018-08-24
lenzo10000:03:00quadruplen2018-08-24
bjelico9900:06:56quadruplen2018-08-24
bigado9800:07:37quadruplen2018-08-24
peppech9700:11:59quadruplen2018-08-24
yuma679601:24:32quadruplen2018-08-24
fenicia10000:06:06Quadron2018-08-24
lenzo9900:07:17Quadron2018-08-24
falco29800:21:38Quadron2018-08-24
baron de roc000:00:00Quadro2018-08-24
prof_matarazzo10000:23:45Quad Maxy2018-08-24
baron de roc000:00:00Quad Max2018-08-24
lupogrigio000:00:00QGL2018-08-24
lenzo10000:01:22Pooln2018-08-24
carmela969900:01:46Pooln2018-08-24
lulu20089800:03:48Pooln2018-08-24
yuma679700:04:06Pooln2018-08-24
cyra569600:05:23Pooln2018-08-24
purifire9500:05:25Pooln2018-08-24
francoclaudio9400:06:19Pooln2018-08-24
ugo229300:04:02Pooly2018-08-24
bobobo000:00:00Pool2018-08-24
prof_matarazzo10000:07:30PlusOrMinusy2018-08-24
Carloplus10000:04:26pencilmarksn2018-08-24
francoclaudio9900:05:12pencilmarksn2018-08-24
beca9800:05:44pencilmarksn2018-08-24
zeno09700:06:15pencilmarksn2018-08-24
peluri9600:06:32pencilmarksn2018-08-24
dario529500:07:29pencilmarksn2018-08-24
bigado9400:07:43pencilmarksn2018-08-24
alexdon9300:08:17pencilmarksn2018-08-24
Ciao Emmanuel9200:08:38pencilmarksn2018-08-24
baron de roc9100:08:47pencilmarksn2018-08-24
bjelico9000:09:24pencilmarksn2018-08-24
Marq938900:11:38pencilmarksn2018-08-24
purifire8800:11:58pencilmarksn2018-08-24
boscardinale8700:15:25pencilmarksn2018-08-24
hiyomi8600:17:33pencilmarksn2018-08-24
nerina8500:20:48pencilmarksn2018-08-24
vencanas8400:22:15pencilmarksn2018-08-24
Eti 1148300:23:39pencilmarksn2018-08-24
molinomalla8200:25:39pencilmarksn2018-08-24
epifanio8104:44:09pencilmarksn2018-08-24
topi1975000:00:00pencilmarks2018-08-24
Akuma21000:00:00pencilmarks2018-08-24
cyra56000:00:00pencilmarks2018-08-24
lenzo000:00:00pencilmarks2018-08-24
lupogrigio10000:02:55Patchworkn2018-08-24
gianburrasca9900:03:57Patchworkn2018-08-24
yuma679800:10:37Patchworkn2018-08-24
simonetta000:00:00Patchwork2018-08-24
lenzo10000:03:07Palindromon2018-08-24
purifire9900:03:52Palindromon2018-08-24
beca9800:08:02Palindromon2018-08-24
bene629700:12:16Palindromon2018-08-24
ugo229600:04:29Palindromoy2018-08-24
baron de roc000:00:00Palindromo2018-08-24
tres4o10000:07:41outsiden2018-08-24
purifire9900:08:15outsiden2018-08-24
stefania9800:10:50outsiden2018-08-24
francoclaudio9700:11:02outsiden2018-08-24
lupogrigio9600:14:14outsiden2018-08-24
hiyomi9500:16:23outsiden2018-08-24
beca9400:20:01outsiden2018-08-24
salvo9619300:26:40outsiden2018-08-24
Eti 1149200:31:45outsiden2018-08-24
albfilip9106:13:13outsiden2018-08-24
zephyr9000:30:20outsidey2018-08-24
koala8901:48:26outsidey2018-08-24
fenicia000:00:00outside2018-08-24
charlypapon48000:00:00outside2018-08-24
falco210000:42:33offsetn2018-08-24
tigna000:00:00offset2018-08-24
Puzzleland10000:00:35Nurikaben2018-08-24
tres4o9900:00:51Nurikaben2018-08-24
emilio9800:00:56Nurikaben2018-08-24
stefidigrona9700:00:59Nurikaben2018-08-24
nerina9600:01:07Nurikaben2018-08-24
genovese volante9500:01:10Nurikaben2018-08-24
beca9400:01:11Nurikaben2018-08-24
claudio toffon9300:01:24Nurikaben2018-08-24
lupogrigio9200:02:19Nurikaben2018-08-24
purifire9100:02:37Nurikaben2018-08-24
francoclaudio9000:02:45Nurikaben2018-08-24
francoclaudio10000:06:29non consecutivon2018-08-24
fenicia9900:07:06non consecutivon2018-08-24
stefidigrona9800:10:46non consecutivon2018-08-24
genovese volante9700:12:18non consecutivon2018-08-24
stefania9600:15:47non consecutivon2018-08-24
lenzo9500:24:44non consecutivon2018-08-24
nerina9400:45:18non consecutivon2018-08-24
Eti 1149300:46:15non consecutivon2018-08-24
marsal439205:35:26non consecutivon2018-08-24
ugo229100:11:25non consecutivoy2018-08-24
prof_matarazzo10000:05:52NoMirrory2018-08-24
purifire10000:07:26Next to 9n2018-08-24
molinomalla10000:21:19neighboursn2018-08-24
francoclaudio10000:00:53multiplen2018-08-24
purifire9900:00:57multiplen2018-08-24
bjelico9800:00:58multiplen2018-08-24
lenzo9700:00:59multiplen2018-08-24
Eti 1149600:01:25multiplen2018-08-24
peluri9500:02:11multiplen2018-08-24
stefidigrona9400:03:44multiplen2018-08-24
niki539300:04:25multiplen2018-08-24
emilio9200:04:32multiplen2018-08-24
prof_matarazzo10000:14:42modulon2018-08-24
stefania10000:20:38mirror twinn2018-08-24
epifanio10000:05:01mirror 10n2018-08-24
ugo229900:02:22mirror 10y2018-08-24
epifanio10000:01:39mirrorn2018-08-24
fenicia9900:01:53mirrorn2018-08-24
Ciao Emmanuel9800:01:55mirrorn2018-08-24
orko9700:02:35mirrorn2018-08-24
tardar9600:03:29mirrorn2018-08-24
baron de roc9500:04:01mirrorn2018-08-24
mauro439500:04:01mirrorn2018-08-24
effeti509300:06:18mirrorn2018-08-24
peppech9200:06:59mirrorn2018-08-24
ugo229100:06:27mirrory2018-08-24
jonnie5510000:08:49minmaxn2018-08-24
prof_matarazzo9900:11:53minmaxy2018-08-24
fenicia10000:00:51minin2018-08-24
tres4o9900:00:54minin2018-08-24
francoclaudio9900:00:54minin2018-08-24
Ciao Emmanuel9700:01:00minin2018-08-24
lenzo9600:01:04minin2018-08-24
alexdon9600:01:04minin2018-08-24
purifire9400:01:16minin2018-08-24
ANANKE9300:01:20minin2018-08-24
emilio9200:01:26minin2018-08-24
orko9100:01:30minin2018-08-24
bob499000:01:32minin2018-08-24
peluri8900:01:36minin2018-08-24
ojku888800:01:37minin2018-08-24
lucavip8700:01:40minin2018-08-24
boscardinale8600:01:41minin2018-08-24
pigno628500:01:45minin2018-08-24
ugo228400:01:51minin2018-08-24
albfilip8300:01:56minin2018-08-24
Carloplus8200:01:58minin2018-08-24
Blumare8100:01:59minin2018-08-24
baron de roc8000:02:04minin2018-08-24
lupogrigio7900:02:06minin2018-08-24
lulu20087800:02:07minin2018-08-24
bjelico7700:02:13minin2018-08-24
bob19557600:02:14minin2018-08-24
vencanas7600:02:14minin2018-08-24
epifanio7400:02:18minin2018-08-24
tardar7300:02:19minin2018-08-24
Eti 1147200:02:20minin2018-08-24
zeno07100:02:24minin2018-08-24
zephyr7000:02:28minin2018-08-24
ladyeagle6900:02:40minin2018-08-24
bigado6800:02:43minin2018-08-24
molinomalla6700:02:46minin2018-08-24
GPARPI6600:02:52minin2018-08-24
carmela966500:02:58minin2018-08-24
szita6400:03:07minin2018-08-24
yuma676300:03:10minin2018-08-24
rossy246200:04:18minin2018-08-24
marsal436100:04:54minin2018-08-24
bene626000:05:28minin2018-08-24
tigna5900:09:52minin2018-08-24
ym46oc5800:15:33minin2018-08-24
pinuccia+-63000:00:00mini2018-08-24
claudio toffon000:00:00mini2018-08-24
khuski000:00:00mini2018-08-24
stefidigrona10000:01:03Master Mind82018-08-24
emilio9900:01:10Master Mind82018-08-24
niki539800:01:13Master Mind82018-08-24
ugo229700:01:45Master Mind82018-08-24
yuma679600:04:26Master Mind82018-08-24
ym46oc9500:01:17Master Mind92018-08-24
tardar9400:04:10Master Mind92018-08-24
stefidigrona10000:00:38Logic Mind62018-08-24
yuma6710000:00:38Logic Mind62018-08-24
ym46oc9800:01:15Logic Mind82018-08-24
ugo229700:01:20Logic Mind62018-08-24
niki539600:01:26Logic Mind102018-08-24
emilio9500:02:04Logic Mind102018-08-24
chiedidime9400:02:06Logic Mind122018-08-24
Puzzleland10000:00:38lampionsn2018-08-24
emilio9900:02:26lampionsn2018-08-24
francoclaudio9800:03:42lampionsn2018-08-24
stefidigrona9700:04:10lampionsn2018-08-24
lenzo10000:02:40kurven2018-08-24
purifire9900:04:35kurven2018-08-24
epifanio9800:05:23kurven2018-08-24
lucavip9700:08:52kurven2018-08-24
boscardinale9600:18:03kurven2018-08-24
orko9500:02:00kurvey2018-08-24
ugo229400:03:15kurvey2018-08-24
lulu200810000:04:40kropkin2018-08-24
stefidigrona9900:04:52kropkin2018-08-24
bjelico9800:05:42kropkin2018-08-24
francoclaudio9700:06:53kropkin2018-08-24
ale19599600:08:26kropkin2018-08-24
Akuma2110000:02:35knightn2018-08-24
tres4o9900:03:33knightn2018-08-24
fenicia9800:08:28knightn2018-08-24
pecos9700:11:52knightn2018-08-24
ripafi9600:17:24knightn2018-08-24
falco29500:20:22knightn2018-08-24
simonetta000:00:00knight2018-08-24
francoclaudio10000:06:09Killer Variantn2018-08-24
masogiovanni9900:15:22Killer Variantn2018-08-24
grafiro9800:20:17Killer Variantn2018-08-24
khuski000:00:00Killer Variant2018-08-24
bjelico000:00:00Killer Variant2018-08-24
nerina000:00:00Killer Varianty2018-08-24
francoclaudio10000:02:38Killer Pairn2018-08-24
stefania9900:05:54Killer Pairn2018-08-24
masogiovanni9800:07:30Killer Pairn2018-08-24
bjelico9700:07:31Killer Pairn2018-08-24
orko9600:03:22Killer Pairy2018-08-24
khuski000:00:00Killer Pair2018-08-24
baron de roc000:00:00Killer Pair2018-08-24
lenzo10000:18:43killern2018-08-24
orko9900:20:41killern2018-08-24
georgedg9800:21:37killern2018-08-24
tres4o9700:23:25killern2018-08-24
masogiovanni9600:26:41killern2018-08-24
Carloplus9500:28:27killern2018-08-24
genovese volante9400:31:52killern2018-08-24
Limbo9300:32:59killern2018-08-24
grafiro9200:37:36killern2018-08-24
GPARPI9100:41:00killern2018-08-24
vencanas9000:42:08killern2018-08-24
bigado8900:42:47killern2018-08-24
jonnie558800:44:06killern2018-08-24
cebruma8700:56:22killern2018-08-24
stefanol8601:13:29killern2018-08-24
giorgio19578501:50:10killern2018-08-24
cyra568402:15:41killern2018-08-24
giogio608303:00:46killern2018-08-24
serigaia8207:03:22killern2018-08-24
Giscard8100:19:22killery2018-08-24
francoclaudio8000:25:55killery2018-08-24
zephyr7900:47:44killery2018-08-24
tida7801:27:04killery2018-08-24
nerina7701:51:52killery2018-08-24
effeti50000:00:00killery2018-08-24
Hongkong000:00:00killer2018-08-24
ladyeagle000:00:00killer2018-08-24
Ciao Emmanuel000:00:00killer2018-08-24
pecos000:00:00killer2018-08-24
zeno0000:00:00killer2018-08-24
lupogrigio000:00:00killery2018-08-24
max52000:00:00killer2018-08-24
bce000:00:00killery2018-08-24
josehans000:00:00killer2018-08-24
khuski000:00:00killer2018-08-24
mapima000:00:00killer2018-08-24
hiyomi000:00:00killer2018-08-24
genovese volante10000:05:58KakuroDokun2018-08-24
francoclaudio9900:06:42KakuroDokun2018-08-24
georgedg9800:10:23KakuroDokun2018-08-24
Limbo9700:11:53KakuroDokun2018-08-24
niki539600:15:22KakuroDokun2018-08-24
ale19599500:18:06KakuroDokun2018-08-24
bjelico9400:25:02KakuroDokun2018-08-24
lupogrigio9300:22:29KakuroDokuy2018-08-24
stefania000:00:00KakuroDoku2018-08-24
zeno0000:00:00KakuroDoku2018-08-24
charlypapon48000:00:00KakuroDoku2018-08-24
khuski000:00:00KakuroDoku2018-08-24
cyra56000:00:00KakuroDoku2018-08-24
lenzo10000:04:50Jigsaw Hybridn2018-08-24
Carloplus9900:07:51Jigsaw Hybridn2018-08-24
simonetta9800:12:02Jigsaw Hybridn2018-08-24
lenzo10000:08:44jigsawn2018-08-24
Carloplus9900:13:36jigsawn2018-08-24
tres4o9800:14:28jigsawn2018-08-24
alexdon9700:16:14jigsawn2018-08-24
lucavip9600:27:37jigsawn2018-08-24
carmela969500:32:12jigsawn2018-08-24
pigno629408:07:10jigsawn2018-08-24
bce9300:34:01jigsawy2018-08-24
Eti 114000:00:00jigsaw2018-08-24
vindim000:00:00jigsaw2018-08-24
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-24
francoclaudio10000:06:42isokillern2018-08-24
lenzo9900:08:01isokillern2018-08-24
masogiovanni9800:10:08isokillern2018-08-24
max529700:12:14isokillern2018-08-24
zeno09600:12:32isokillern2018-08-24
peppech9500:13:56isokillern2018-08-24
ugo229400:07:14isokillery2018-08-24
nerina9300:14:56isokillery2018-08-24
khuski000:00:00isokiller2018-08-24
genovese volante10000:12:23ison2018-08-24
dario529900:03:51isoy2018-08-24
zeno09800:07:41isoy2018-08-24
ugo229700:13:08isoy2018-08-24
epifanio000:00:00iso2018-08-24
lenzo10000:02:42integern2018-08-24
baffo19519900:06:34integern2018-08-24
bjelico10000:12:47Hybridn2018-08-24
prof_matarazzo10000:47:33greatern2018-08-24
lenzo10000:01:39Fuzulin2018-08-24
lulu20089900:02:41Fuzulin2018-08-24
ugo229800:04:05Fuzuliy2018-08-24
cyra56000:00:00Fuzuliy2018-08-24
Ciao Emmanuel10000:01:00Futoshikin2018-08-24
lenzo9900:01:06Futoshikin2018-08-24
gianburrasca9800:01:33Futoshikin2018-08-24
tres4o9700:01:56Futoshikin2018-08-24
max529600:02:08Futoshikin2018-08-24
niki539500:02:44Futoshikin2018-08-24
zeno09400:02:45Futoshikin2018-08-24
tida9300:02:55Futoshikin2018-08-24
boscardinale9200:02:57Futoshikin2018-08-24
lupogrigio9100:03:06Futoshikin2018-08-24
peppech9000:03:37Futoshikin2018-08-24
cyra568900:04:09Futoshikin2018-08-24
francoclaudio10000:07:54framen2018-08-24
claudio toffon9900:18:22framen2018-08-24
peppech9800:21:16framen2018-08-24
rossy249700:53:26framen2018-08-24
pgreg9609:36:05framen2018-08-24
baron de roc000:00:00frame2018-08-24
GPARPI000:00:00frame2018-08-24
bapusp90000:00:00frame2018-08-24
ANANKE10000:10:34exclusion2n2018-08-24
peppech9900:18:04exclusion2n2018-08-24
salvo9619800:58:44exclusion2n2018-08-24
koala9700:09:24exclusion2y2018-08-24
beca000:00:00exclusion22018-08-24
ANANKE10000:12:20exclusion1n2018-08-24
fenicia10000:02:53EvenOddn2018-08-24
epifanio9900:03:09EvenOddn2018-08-24
ANANKE9800:03:36EvenOddn2018-08-24
effeti509700:04:15EvenOddn2018-08-24
ugo229600:06:00EvenOddn2018-08-24
Blumare9500:06:38EvenOddn2018-08-24
Eti 1149400:07:18EvenOddn2018-08-24
marsal439300:10:52EvenOddn2018-08-24
tardar9200:12:24EvenOddn2018-08-24
mimicima9100:15:18EvenOddn2018-08-24
khuski000:00:00EvenOdd2018-08-24
Carloplus10000:12:19Even Odd Viewn2018-08-24
tardar9900:07:05Even Odd Viewy2018-08-24
claudio toffon000:00:00Even Odd View2018-08-24
Carloplus10000:06:52Distancen2018-08-24
francoclaudio9900:07:46Distancen2018-08-24
stefidigrona10000:19:18Diagonal Consecutiven2018-08-24
koala9900:12:13Diagonal Consecutivey2018-08-24
francoclaudio10000:02:57diagonaln2018-08-24
lenzo9900:03:44diagonaln2018-08-24
fenicia9800:04:02diagonaln2018-08-24
ffischer9700:06:00diagonaln2018-08-24
Ciao Emmanuel9600:06:32diagonaln2018-08-24
lucavip9500:07:37diagonaln2018-08-24
bob19559400:07:59diagonaln2018-08-24
genovese volante9300:08:23diagonaln2018-08-24
jonnie559200:10:57diagonaln2018-08-24
GPARPI9100:14:26diagonaln2018-08-24
Blumare9000:14:36diagonaln2018-08-24
serigaia8900:14:54diagonaln2018-08-24
ojku888800:17:33diagonaln2018-08-24
effeti508700:19:02diagonaln2018-08-24
mauro438600:22:44diagonaln2018-08-24
szita8500:25:53diagonaln2018-08-24
bene628400:26:11diagonaln2018-08-24
salvo9618300:26:26diagonaln2018-08-24
tida8200:01:38diagonaly2018-08-24
ugo228100:02:23diagonaly2018-08-24
luciomat000:00:00diagonal2018-08-24
pinuccia+-63000:00:00diagonal2018-08-24
Carloplus000:00:00diagonal2018-08-24
orko10000:05:22Descriptive Pairsn2018-08-24
albfilip9900:06:24Descriptive Pairsn2018-08-24
stefania9800:08:56Descriptive Pairsn2018-08-24
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs2018-08-24
lenzo10000:02:21cubicn2018-08-24
purifire9900:04:05cubicn2018-08-24
lucavip9800:05:11cubicn2018-08-24
peppech9700:06:08cubicn2018-08-24
bob19559600:06:16cubicn2018-08-24
molinomalla9500:07:13cubicn2018-08-24
ladyeagle9400:07:22cubicn2018-08-24
giogio609300:09:07cubicn2018-08-24
carmela969200:09:38cubicn2018-08-24
nerina9100:15:21cubicn2018-08-24
Blumare9000:16:26cubicn2018-08-24
tigna8900:28:20cubicn2018-08-24
cyra568800:01:21cubicy2018-08-24
ugo228700:02:48cubicy2018-08-24
dario528600:03:20cubicy2018-08-24
ojku88000:00:00cubic2018-08-24
giogio6010000:21:42CrossSumn2018-08-24
vencanas000:00:00CrossSum2018-08-24
georgedg10000:00:16Countingn2018-08-24
beca9900:00:26Countingn2018-08-24
emilio9800:01:01Countingn2018-08-24
niki539700:02:58Countingn2018-08-24
baron de roc9600:04:17Countingn2018-08-24
yuma679500:07:02Countingn2018-08-24
stefidigrona9400:14:11Countingn2018-08-24
migza20069309:44:51Countingn2018-08-24
Ciao Emmanuel000:00:00Counting2018-08-24
charlypapon48000:00:00Counting2018-08-24
lulu2008000:00:00consecutive -N2018-08-24
lenzo10000:05:28consecutiven2018-08-24
stefidigrona9900:09:51consecutiven2018-08-24
falco29800:21:47consecutiven2018-08-24
baron de roc10000:13:26ColorsGroupsn2018-08-24
peppech9900:56:01ColorsGroupsn2018-08-24
rossy24000:00:00ColorsGroups2018-08-24
orko000:00:00Clock Facesy2018-08-24
fenicia10000:02:40classicn2018-08-24
Ciao Emmanuel9900:03:02classicn2018-08-24
sigmatau9800:03:49classicn2018-08-24
lenzo9700:04:34classicn2018-08-24
francoclaudio9600:05:21classicn2018-08-24
serigaia9600:05:21classicn2018-08-24
masogiovanni9400:05:29classicn2018-08-24
lucavip9300:05:31classicn2018-08-24
ANANKE9200:05:48classicn2018-08-24
albfilip9100:06:00classicn2018-08-24
ffischer9000:06:40classicn2018-08-24
Carloplus8900:07:09classicn2018-08-24
feb3098800:08:28classicn2018-08-24
peluri8700:10:15classicn2018-08-24
ripafi8600:10:16classicn2018-08-24
pinuccia+-638500:10:40classicn2018-08-24
pigno628400:10:43classicn2018-08-24
epifanio8300:10:48classicn2018-08-24
mauro438200:11:18classicn2018-08-24
zeno08100:11:30classicn2018-08-24
vindim8000:11:37classicn2018-08-24
szita7900:11:38classicn2018-08-24
Blumare7800:11:56classicn2018-08-24
lupogrigio7700:12:03classicn2018-08-24
bob497600:12:26classicn2018-08-24
effeti507500:13:26classicn2018-08-24
beppe587400:14:41classicn2018-08-24
ladyeagle7300:15:00classicn2018-08-24
marsal437200:16:38classicn2018-08-24
carlita27100:17:44classicn2018-08-24
annetta7000:19:52classicn2018-08-24
Andrea126900:19:56classicn2018-08-24
boscardinale6800:32:01classicn2018-08-24
eugenio6700:32:43classicn2018-08-24
gierre6600:35:04classicn2018-08-24
luciomat6500:38:53classicn2018-08-24
vencanas6400:40:03classicn2018-08-24
tida6300:02:27classicy2018-08-24
ugo226200:03:18classicy2018-08-24
dario526100:04:15classicy2018-08-24
cyra566000:04:19classicy2018-08-24
frase60545900:38:42classicy2018-08-24
orko000:00:00classicy2018-08-24
mimicima000:00:00classic2018-08-24
khuski000:00:00classic2018-08-24
mario49000:00:00classic2018-08-24
arancia000:00:00classic2018-08-24
claudio toffon000:00:00classic2018-08-24
ym46oc000:00:00classic2018-08-24
Jegiakiss000:00:00classic2018-08-24
tigna000:00:00classic2018-08-24
emilio10000:04:36cityn2018-08-24
albfilip9900:06:46cityn2018-08-24
baffo19519800:06:58cityn2018-08-24
cyra569700:10:19cityn2018-08-24
ym46oc9603:07:46cityn2018-08-24
vindim000:00:00city2018-08-24
tres4o000:00:00city2018-08-24
emilio10000:35:36Chainsn2018-08-24
lucavip10000:09:11CentersSumn2018-08-24
epifanio9900:18:54CentersSumn2018-08-24
lupogrigio10000:06:40Bricksn2018-08-24
cyra569900:04:30Bricksy2018-08-24
lulu2008000:00:00Bricks2018-08-24
lenzo000:00:00Bricks2018-08-24
charlypapon4810000:11:53Between1e9n2018-08-24
masogiovanni9900:16:57Between1e9n2018-08-24
rossy249800:18:41Between1e9n2018-08-24
migza200610000:15:09Averagey2018-08-24
emilio9900:16:52Averagey2018-08-24
charlypapon489800:29:49Averagey2018-08-24
cyra56000:00:00Averagey2018-08-24
stefidigrona10000:10:49Anti XXV n2018-08-24
grafiro9900:22:20Anti XXV n2018-08-24
zephyr9801:23:24Anti XXV y2018-08-24
stefidigrona10000:11:55Anti XV n2018-08-24
Marq939900:18:23Anti XV n2018-08-24
zephyr9800:02:59Anti XV y2018-08-24
ANANKE000:00:00Anti XV 2018-08-24
lenzo10000:22:56Anti Pairs 2n2018-08-24
prof_matarazzo9900:06:11Anti Pairs 2y2018-08-24
fenicia10000:03:30Anti Diagonaln2018-08-24
bob19559900:06:56Anti Diagonaln2018-08-24
bene629800:19:37Anti Diagonaln2018-08-24
ugo229700:03:48Anti Diagonaly2018-08-24
claudio toffon000:00:00Anti Diagonal2018-08-24
Puzzleland10000:01:47alberin2018-08-24
lenzo9900:02:22alberin2018-08-24
Hongkong9800:02:57alberin2018-08-24
masogiovanni9700:03:36alberin2018-08-24
bob19559600:03:59alberin2018-08-24
claudio toffon9500:04:21alberin2018-08-24
lulu20089400:04:39alberin2018-08-24
francoclaudio9300:04:56alberin2018-08-24
yuma679200:05:04alberin2018-08-24
tres4o9100:05:56alberin2018-08-24
emilio9000:09:03alberin2018-08-24
cyra568900:09:39alberin2018-08-24
Limbo8800:18:18alberin2018-08-24
stefidigrona8700:26:26alberin2018-08-24
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2018-08-24
Akuma21000:00:00alberi2018-08-24
fenicia000:00:00alberi2018-08-24
emilio10000:02:24abcn2018-08-24
claudio toffon9900:02:55abcn2018-08-24
stefania9800:04:18abcn2018-08-24
tres4o9700:04:44abcn2018-08-24
cyra569600:07:27abcn2018-08-24
purifire9500:09:12abcn2018-08-24
tres4o10000:05:244 Boxn2018-08-24
bob19559900:14:174 Boxn2018-08-24
GPARPI9800:20:544 Boxn2018-08-24
pecos9700:27:364 Boxn2018-08-24
carmela969600:27:444 Boxn2018-08-24
mauro439500:32:124 Boxn2018-08-24
bene629405:44:144 Boxn2018-08-24
dario529300:02:494 Boxy2018-08-24
ugo229200:04:384 Boxy2018-08-24
nerina9100:29:244 Boxy2018-08-24
Carloplus000:00:004 Box2018-08-24
lucavip000:00:004 Box2018-08-24
tres4o10000:06:512even2oddn2018-08-24
lucavip9900:11:382even2oddn2018-08-24
bob19559800:13:272even2oddn2018-08-24
ugo229700:07:122even2oddy2018-08-24
tardar9605:50:422even2oddy2018-08-24
lupogrigio000:00:002even2odd2018-08-24
Puzzleland10000:01:311and2n2018-08-24
Ciao Emmanuel9900:01:421and2n2018-08-24
bob19559800:02:521and2n2018-08-24
lupogrigio9700:03:041and2n2018-08-24
bobobo9600:03:071and2n2018-08-24
ANANKE9500:03:111and2n2018-08-24
bene629400:03:481and2n2018-08-24
max529300:03:531and2n2018-08-24
cyra569200:04:221and2n2018-08-24
stefania9200:04:221and2n2018-08-24
vindim9000:04:461and2n2018-08-24
Marq938900:05:291and2n2018-08-24
bjelico8800:07:521and2n2018-08-24
emilio8700:14:111and2n2018-08-24
zephyr8600:16:361and2n2018-08-24
lenzo10000:04:20XXVn2018-08-23
Bely9900:05:10XXVn2018-08-23
stefidigrona9800:08:20XXVn2018-08-23
bob19559700:17:39XXVn2018-08-23
cyra56000:00:00XXV2018-08-23
lenzo10000:04:06xvn2018-08-23
Bely9900:06:30xvn2018-08-23
alexdon9800:08:07xvn2018-08-23
stefidigrona9700:08:09xvn2018-08-23
bob19559600:10:22xvn2018-08-23
vencanas9500:10:42xvn2018-08-23
baron de roc9400:27:39xvn2018-08-23
giogio609302:20:46xvn2018-08-23
claudio toffon000:00:00xv2018-08-23
Ciao Emmanuel000:00:00xv2018-08-23
tres4o000:00:00xv2018-08-23
alexdon10000:08:05xframen2018-08-23
peppech9900:24:33xframen2018-08-23
pgreg9804:50:06xframen2018-08-23
boghe10000:07:01untouchn2018-08-23
fenicia9900:07:50untouchn2018-08-23
tres4o9800:16:14untouchn2018-08-23
marsal439701:08:43untouchn2018-08-23
tardar9600:24:30untouchy2018-08-23
epifanio000:00:00untouch2018-08-23
Mach2000:00:00untouch2018-08-23
koala10000:21:44True or Lien2018-08-23
cyra56000:00:00True or Liey2018-08-23
bjelico000:00:00True or Lie2018-08-23
Akuma2110000:01:10Trisn2018-08-23
francoclaudio9900:01:40Trisn2018-08-23
bob19559800:01:59Trisn2018-08-23
Ciao Emmanuel9700:02:17Trisn2018-08-23
yuma679600:02:27Trisn2018-08-23
stefania9500:02:32Trisn2018-08-23
baron de roc9400:03:02Trisn2018-08-23
mik19300:04:12Trisn2018-08-23
epifanio9200:04:54Trisn2018-08-23
max529100:05:11Trisn2018-08-23
boscardinale9000:06:12Trisn2018-08-23
tardar8900:07:32Trisn2018-08-23
ANANKE8800:09:07Trisn2018-08-23
marsal438700:09:23Trisn2018-08-23
ugo228600:09:30Trisn2018-08-23
giogio608500:09:33Trisn2018-08-23
giogio6010000:30:32Touchyn2018-08-23
ugo229900:03:55Touchyy2018-08-23
prof_matarazzo10000:10:22Sum 9y2018-08-23
lenzo10000:03:43subset5x1n2018-08-23
giorgio19579900:06:23subset5x1n2018-08-23
HeartattacK9800:07:22subset5x1n2018-08-23
emilio9700:07:41subset5x1n2018-08-23
topi19759600:07:45subset5x1n2018-08-23
gheo629500:09:20subset5x1n2018-08-23
stefidigrona9400:16:56subset5x1n2018-08-23
emilio10000:37:26subset4x2n2018-08-23
koala10000:03:31subset3x3n2018-08-23
mik19900:14:11subset3x3n2018-08-23
tida10000:04:49subset3x2n2018-08-23
gheo629900:15:44subset3x2n2018-08-23
yuma6710000:02:14subset2x2n2018-08-23
mik19900:02:34subset2x2n2018-08-23
giorgio19579800:03:34subset2x2n2018-08-23
tida9700:04:12subset2x2n2018-08-23
gheo629600:04:42subset2x2n2018-08-23
cyra569500:04:44subset2x2n2018-08-23
angiolo000:00:00subset2x22018-08-23
epifanio10000:06:15Stripesn2018-08-23
pecos9900:10:11Stripesn2018-08-23
mimicima9800:11:27Stripesn2018-08-23
purifire9700:17:09Stripesn2018-08-23
ugo229600:03:06Stripesy2018-08-23
francoclaudio10000:02:22Straightn2018-08-23
lenzo9900:02:29Straightn2018-08-23
Giscard9800:04:43Straightn2018-08-23
baron de roc9700:10:49Straightn2018-08-23
dario5210000:01:41Spiraly2018-08-23
emilio9900:02:39Spiraly2018-08-23
ugo229800:03:16Spiraly2018-08-23
lenzo10000:06:47Slot Machinen2018-08-23
purifire9900:10:11Slot Machinen2018-08-23
khuski000:00:00Slot Machine2018-08-23
jonnie5510000:12:33Skyscrapern2018-08-23
ugo229900:19:09Skyscrapery2018-08-23
lenzo000:00:00Skyscraper2018-08-23
purifire000:00:00Skyscraper2018-08-23
arancia10000:17:57Rossini Outsiden2018-08-23
koala9900:08:48Rossini Outsidey2018-08-23
Hongkong9800:10:25Rossini Outsidey2018-08-23
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-23
simonetta000:00:00Rossini Outside2018-08-23
ripafi000:00:00Rossini Outside2018-08-23
lenzo10000:08:55Rossinin2018-08-23
arancia9901:58:37Rossinin2018-08-23
francoclaudio9800:16:35Rossiniy2018-08-23
pecos000:00:00Rossini2018-08-23
GPARPI000:00:00Rossini2018-08-23
ripafi000:00:00Rossini2018-08-23
prof_matarazzo10000:17:23repeated neighboursy2018-08-23
tardar10000:12:18queenn2018-08-23
baron de roc9900:12:33queenn2018-08-23
salvo9619800:16:27queenn2018-08-23
dario529700:03:42queeny2018-08-23
epifanio000:00:00queen2018-08-23
lenzo10000:04:19quadruplen2018-08-23
stefania9900:05:50quadruplen2018-08-23
alexdon9800:08:01quadruplen2018-08-23
bjelico9700:08:45quadruplen2018-08-23
peppech9600:25:10quadruplen2018-08-23
yuma679500:53:36quadruplen2018-08-23
falco2000:00:00Quadro2018-08-23
prof_matarazzo10000:23:04QuadMax 4Even4Oddy2018-08-23
prof_matarazzo10000:14:37Quad Maxy2018-08-23
lucavip10000:03:33QGLn2018-08-23
baron de roc9900:23:02QGLn2018-08-23
ugo229800:30:06QGLn2018-08-23
lenzo10000:00:36Pooln2018-08-23
francoclaudio9900:00:57Pooln2018-08-23
Bely9800:01:12Pooln2018-08-23
yuma679700:01:21Pooln2018-08-23
carmela969700:01:21Pooln2018-08-23
lulu20089700:01:21Pooln2018-08-23
tardar9400:02:12Pooln2018-08-23
cyra569300:02:34Pooln2018-08-23
stefania9200:02:44Pooln2018-08-23
purifire9100:03:06Pooln2018-08-23
baron de roc9000:05:43Pooln2018-08-23
ugo228900:01:30Pooly2018-08-23
bobobo000:00:00Pool2018-08-23
lenzo10000:05:36PlusOrMinusn2018-08-23
prof_matarazzo9900:23:05PlusOrMinusy2018-08-23
alexdon10000:04:40pencilmarksn2018-08-23
yuma679900:05:10pencilmarksn2018-08-23
dario529800:05:20pencilmarksn2018-08-23
lenzo9700:05:47pencilmarksn2018-08-23
angiolo9600:05:54pencilmarksn2018-08-23
peluri9500:08:13pencilmarksn2018-08-23
purifire9400:09:56pencilmarksn2018-08-23
epifanio9300:15:08pencilmarksn2018-08-23
zeno09200:16:29pencilmarksn2018-08-23
Marq939100:17:09pencilmarksn2018-08-23
boscardinale9000:22:42pencilmarksn2018-08-23
vencanas8900:23:33pencilmarksn2018-08-23
Eti 1148800:27:32pencilmarksn2018-08-23
topi1975000:00:00pencilmarks2018-08-23
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks2018-08-23
claudio toffon000:00:00pencilmarks2018-08-23
baron de roc000:00:00pencilmarks2018-08-23
kabar000:00:00pencilmarks2018-08-23
hiyomi000:00:00pencilmarks2018-08-23
HeartattacK000:00:00pencilmarks2018-08-23
koala000:00:00pencilmarks2018-08-23
molinomalla000:00:00pencilmarks2018-08-23
beca000:00:00pencilmarks2018-08-23
lupogrigio10000:05:04Patchworkn2018-08-23
simonetta9900:08:16Patchworkn2018-08-23
yuma679800:11:12Patchworkn2018-08-23
gianburrasca9700:14:28Patchworkn2018-08-23
baron de roc000:00:00Patchwork2018-08-23
purifire10000:04:13Palindromon2018-08-23
lenzo9900:04:50Palindromon2018-08-23
stefania9800:08:53Palindromon2018-08-23
ugo229700:09:38Palindromoy2018-08-23
khuski000:00:00Palindromo2018-08-23
francoclaudio10000:05:02outsiden2018-08-23
fenicia9900:07:06outsiden2018-08-23
salvo9619800:07:53outsiden2018-08-23
purifire9700:09:01outsiden2018-08-23
albfilip9600:13:43outsiden2018-08-23
alexdon9500:14:42outsiden2018-08-23
angiolo9400:24:58outsiden2018-08-23
stefania9300:34:17outsiden2018-08-23
Eti 1149200:34:47outsiden2018-08-23
arancia9101:19:41outsiden2018-08-23
Mach29001:24:46outsiden2018-08-23
koala8900:04:08outsidey2018-08-23
lupogrigio8800:14:06outsidey2018-08-23
beca000:00:00outside2018-08-23
tres4o000:00:00outside2018-08-23
hiyomi000:00:00outside2018-08-23
Carloplus000:00:00outside2018-08-23
ladyeagle10000:26:01offsetn2018-08-23
falco29900:28:32offsetn2018-08-23
tardar9800:24:23offsety2018-08-23
lupogrigio000:00:00offset2018-08-23
Puzzleland10000:01:02Nurikaben2018-08-23
Akuma219900:01:23Nurikaben2018-08-23
stefidigrona9800:01:33Nurikaben2018-08-23
claudio toffon9700:01:40Nurikaben2018-08-23
rakesh_rai9600:02:03Nurikaben2018-08-23
angiolo9500:02:14Nurikaben2018-08-23
arancia9400:02:17Nurikaben2018-08-23
emilio9300:02:20Nurikaben2018-08-23
tres4o9200:02:54Nurikaben2018-08-23
purifire9100:02:56Nurikaben2018-08-23
beca9000:03:22Nurikaben2018-08-23
francoclaudio8900:05:45Nurikaben2018-08-23
lupogrigio8806:39:45Nurikaben2018-08-23
lenzo10000:05:44non consecutivon2018-08-23
tres4o9900:05:49non consecutivon2018-08-23
stefania9800:09:59non consecutivon2018-08-23
fenicia9700:10:21non consecutivon2018-08-23
genovese volante9600:13:19non consecutivon2018-08-23
stefidigrona9500:14:03non consecutivon2018-08-23
francoclaudio9400:14:52non consecutivon2018-08-23
simonetta9300:17:32non consecutivon2018-08-23
Mach29200:35:06non consecutivon2018-08-23
ugo229100:09:21non consecutivoy2018-08-23
Bely000:00:00non consecutivo2018-08-23
Eti 114000:00:00non consecutivo2018-08-23
prof_matarazzo10000:10:14NoMirrory2018-08-23
tres4o10000:08:07Next to 9n2018-08-23
purifire9900:09:08Next to 9n2018-08-23
lenzo9800:10:16Next to 9n2018-08-23
emilio10000:00:14multiplen2018-08-23
bjelico9900:01:33multiplen2018-08-23
niki539800:03:14multiplen2018-08-23
lenzo9700:03:31multiplen2018-08-23
francoclaudio9600:04:25multiplen2018-08-23
Eti 1149500:05:01multiplen2018-08-23
purifire9400:07:13multiplen2018-08-23
peluri000:00:00multiple2018-08-23
lenzo10000:05:15Monopolyn2018-08-23
giomas629900:32:16Monopolyn2018-08-23
baffo19519801:05:38Monopolyn2018-08-23
khuski000:00:00Monopoly2018-08-23
prof_matarazzo10000:09:29modulon2018-08-23
stefania10000:35:15mirror twinn2018-08-23
koala9900:07:11mirror twiny2018-08-23
epifanio10000:08:38mirror 10n2018-08-23
migza20069900:04:59mirror 10y2018-08-23
ugo229800:05:41mirror 10y2018-08-23
purifire10000:02:00mirrorn2018-08-23
Ciao Emmanuel9900:02:31mirrorn2018-08-23
alexdon9800:02:50mirrorn2018-08-23
epifanio9700:03:45mirrorn2018-08-23
yuma679600:05:48mirrorn2018-08-23
baron de roc9500:05:56mirrorn2018-08-23
mauro439400:07:04mirrorn2018-08-23
effeti509300:07:18mirrorn2018-08-23
tardar9200:08:06mirrorn2018-08-23
peppech9100:10:23mirrorn2018-08-23
orko9000:01:45mirrory2018-08-23
migza20068900:05:04mirrory2018-08-23
ugo228800:07:13mirrory2018-08-23
jonnie5510000:08:18minmaxn2018-08-23
Akuma2110000:00:50minin2018-08-23
Ciao Emmanuel9900:01:01minin2018-08-23
lenzo9900:01:01minin2018-08-23
fenicia9700:01:10minin2018-08-23
tres4o9600:01:20minin2018-08-23
francoclaudio9500:01:23minin2018-08-23
alexdon9400:01:29minin2018-08-23
orko9300:01:31minin2018-08-23
bjelico9200:01:40minin2018-08-23
kabar9100:01:43minin2018-08-23
boghe9000:01:47minin2018-08-23
peluri8900:01:50minin2018-08-23
yuma678800:01:58minin2018-08-23
emilio8700:02:17minin2018-08-23
ym46oc8600:02:24minin2018-08-23
Carloplus8500:02:30minin2018-08-23
epifanio8400:02:38minin2018-08-23
bob498300:02:45minin2018-08-23
carmela968200:02:48minin2018-08-23
vencanas8100:02:56minin2018-08-23
tardar8000:03:04minin2018-08-23
boscardinale7900:03:09minin2018-08-23
molinomalla7800:03:11minin2018-08-23
GPARPI7700:03:17minin2018-08-23
albfilip7600:03:18minin2018-08-23
zeno07500:03:27minin2018-08-23
baron de roc7400:03:29minin2018-08-23
purifire7300:03:31minin2018-08-23
ojku887200:03:34minin2018-08-23
Blumare7100:03:39minin2018-08-23
ugo227000:03:42minin2018-08-23
szita6900:04:01minin2018-08-23
lulu20086800:04:32minin2018-08-23
ladyeagle6700:04:56minin2018-08-23
Eti 1146600:04:57minin2018-08-23
bob19556500:05:55minin2018-08-23
lupogrigio6400:06:51minin2018-08-23
pigno626300:07:52minin2018-08-23
Bely6200:12:17minin2018-08-23
marsal436100:50:51minin2018-08-23
khuski000:00:00mini2018-08-23
pinuccia+-63000:00:00mini2018-08-23
bobobo000:00:00mini2018-08-23
claudio toffon000:00:00mini2018-08-23
yuma6710000:00:53Master Mind72018-08-23
stefidigrona9900:00:58Master Mind72018-08-23
niki539800:01:10Master Mind72018-08-23
ym46oc9700:01:26Master Mind92018-08-23
tardar9600:02:40Master Mind92018-08-23
emilio9500:02:15Master Mind102018-08-23
ugo229400:02:11Master Mind122018-08-23
stefidigrona10000:00:54Logic Mind52018-08-23
emilio9900:01:05Logic Mind72018-08-23
yuma679800:01:23Logic Mind112018-08-23
ugo229700:01:42Logic Mind82018-08-23
mik19600:01:43Logic Mind122018-08-23
ym46oc9500:02:24Logic Mind132018-08-23
niki539400:03:06Logic Mind12018-08-23
Puzzleland10000:02:43lampionsn2018-08-23
stefidigrona9900:05:15lampionsn2018-08-23
emilio9800:30:24lampionsn2018-08-23
francoclaudio9700:54:46lampionsn2018-08-23
lenzo10000:02:48kurven2018-08-23
purifire9900:03:13kurven2018-08-23
boscardinale9800:04:53kurven2018-08-23
baron de roc9700:10:45kurven2018-08-23
epifanio9600:13:10kurven2018-08-23
orko9500:00:57kurvey2018-08-23
ugo229400:02:26kurvey2018-08-23
lenzo10000:03:07kropkin2018-08-23
tres4o9900:05:52kropkin2018-08-23
ale19599800:07:11kropkin2018-08-23
bjelico9700:07:36kropkin2018-08-23
stefidigrona9600:10:10kropkin2018-08-23
francoclaudio9500:12:20kropkiy2018-08-23
lulu2008000:00:00kropki2018-08-23
fenicia10000:09:00knightn2018-08-23
tres4o9900:15:17knightn2018-08-23
lenzo9800:21:13knightn2018-08-23
pecos9700:31:38knightn2018-08-23
boghe9600:41:03knightn2018-08-23
falco29501:59:16knightn2018-08-23
simonetta000:00:00knight2018-08-23
Bely000:00:00knight2018-08-23
Akuma21000:00:00knight2018-08-23
ripafi000:00:00knight2018-08-23
francoclaudio10000:09:42Killer Variantn2018-08-23
boghe9900:10:23Killer Variantn2018-08-23
khuski000:00:00Killer Variant2018-08-23
alexdon000:00:00Killer Variant2018-08-23
francoclaudio10000:03:36Killer Pairn2018-08-23
koala9900:05:15Killer Pairn2018-08-23
stefania9800:06:33Killer Pairn2018-08-23
zeno09700:07:52Killer Pairn2018-08-23
orko9600:04:52Killer Pairy2018-08-23
mikeylyk000:00:00Killer Pair2018-08-23
Hongkong10000:05:00killern2018-08-23
georgedg9900:06:36killern2018-08-23
orko9800:06:44killern2018-08-23
lenzo9700:06:45killern2018-08-23
niki539600:07:37killern2018-08-23
alexdon9500:07:42killern2018-08-23
koala9400:09:28killern2018-08-23
vencanas9300:09:37killern2018-08-23
serigaia9200:09:41killern2018-08-23
tres4o9100:09:43killern2018-08-23
Limbo9000:10:23killern2018-08-23
max528900:10:45killern2018-08-23
Carloplus8800:10:58killern2018-08-23
angiolo8700:11:39killern2018-08-23
GPARPI8600:12:06killern2018-08-23
Mach28500:12:35killern2018-08-23
jonnie558400:14:05killern2018-08-23
cebruma8300:14:31killern2018-08-23
zeno08200:17:58killern2018-08-23
giorgio19578100:20:04killern2018-08-23
pecos8000:20:32killern2018-08-23
luciomat7900:23:04killern2018-08-23
giomas627800:36:10killern2018-08-23
stefanol7700:36:39killern2018-08-23
ladyeagle7600:39:19killern2018-08-23
giogio607500:50:34killern2018-08-23
francoclaudio7400:06:37killery2018-08-23
tida7300:08:12killery2018-08-23
effeti507200:08:47killery2018-08-23
hiyomi7100:10:12killery2018-08-23
lupogrigio7000:14:25killery2018-08-23
Giscard6900:30:14killery2018-08-23
khuski000:00:00killer2018-08-23
josehans000:00:00killer2018-08-23
cyra56000:00:00killer2018-08-23
francoclaudio10000:02:02KakuroDokun2018-08-23
georgedg9900:02:04KakuroDokun2018-08-23
Limbo9800:04:00KakuroDokun2018-08-23
genovese volante9700:04:32KakuroDokun2018-08-23
zeno09600:06:00KakuroDokun2018-08-23
stefania9500:06:32KakuroDokun2018-08-23
niki539400:08:13KakuroDokun2018-08-23
alexdon9300:30:46KakuroDokun2018-08-23
lupogrigio9200:12:29KakuroDokuy2018-08-23
khuski000:00:00KakuroDoku2018-08-23
lenzo10000:04:05Jigsaw Hybridn2018-08-23
simonetta9900:14:30Jigsaw Hybridn2018-08-23
Mach29800:21:44Jigsaw Hybridn2018-08-23
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-23
lenzo10000:09:21jigsawn2018-08-23
alexdon9900:13:19jigsawn2018-08-23
Carloplus9800:15:17jigsawn2018-08-23
tres4o9700:17:00jigsawn2018-08-23
cebruma9600:24:51jigsawn2018-08-23
carmela969500:38:04jigsawn2018-08-23
Mach29400:54:06jigsawn2018-08-23
pecos9300:57:12jigsawn2018-08-23
niki539204:34:37jigsawn2018-08-23
lucavip000:00:00jigsaw2018-08-23
molinomalla000:00:00jigsaw2018-08-23
vindim000:00:00jigsaw2018-08-23
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-23
bce000:00:00jigsawy2018-08-23
peppech10000:06:33isokillern2018-08-23
max529900:06:50isokillern2018-08-23
zeno09800:10:12isokillern2018-08-23
ugo229700:01:56isokillery2018-08-23
genovese volante10000:20:15ison2018-08-23
epifanio9900:20:28ison2018-08-23
dario529800:10:52isoy2018-08-23
zeno09700:20:25isoy2018-08-23
simonetta000:00:00iso2018-08-23
baffo195110000:09:23integern2018-08-23
bjelico10000:15:05Hybridn2018-08-23
koala9900:12:59Hybridy2018-08-23
Jegiakiss000:00:00Hybrid2018-08-23
lulu200810000:05:41Fuzulin2018-08-23
lenzo9900:06:16Fuzulin2018-08-23
baron de roc9800:07:45Fuzulin2018-08-23
emilio9700:08:04Fuzulin2018-08-23
lenzo10000:00:55Futoshikin2018-08-23
yuma679900:01:26Futoshikin2018-08-23
gianburrasca9800:01:36Futoshikin2018-08-23
tres4o9700:01:43Futoshikin2018-08-23
simonetta9600:01:44Futoshikin2018-08-23
peppech9500:02:14Futoshikin2018-08-23
boscardinale9400:02:28Futoshikin2018-08-23
niki539300:02:39Futoshikin2018-08-23
cyra569200:02:45Futoshikin2018-08-23
zeno09100:03:02Futoshikin2018-08-23
max529000:03:07Futoshikin2018-08-23
tida8900:03:32Futoshikin2018-08-23
lupogrigio8800:05:36Futoshikin2018-08-23
francoclaudio10000:06:29framen2018-08-23
claudio toffon9900:08:50framen2018-08-23
peppech9801:17:31framen2018-08-23
pgreg9704:48:59framen2018-08-23
bapusp90000:00:00frame2018-08-23
GPARPI000:00:00frame2018-08-23
giomas62000:00:00Fortress2018-08-23
ANANKE10000:14:08exclusion2n2018-08-23
salvo9619900:20:31exclusion2n2018-08-23
koala9800:09:37exclusion2y2018-08-23
Mach210000:44:06exclusion1n2018-08-23
Jegiakiss000:00:00exclusion12018-08-23
ANANKE000:00:00exclusion12018-08-23
fenicia10000:02:27EvenOddn2018-08-23
francoclaudio9900:02:43EvenOddn2018-08-23
lenzo9800:03:15EvenOddn2018-08-23
epifanio9700:03:32EvenOddn2018-08-23
effeti509600:04:59EvenOddn2018-08-23
ANANKE9500:05:02EvenOddn2018-08-23
lupogrigio9400:06:09EvenOddn2018-08-23
Eti 1149300:06:53EvenOddn2018-08-23
Blumare9200:08:01EvenOddn2018-08-23
ugo229100:08:10EvenOddn2018-08-23
tardar9000:12:10EvenOddn2018-08-23
marsal438900:14:47EvenOddn2018-08-23
migza20068800:03:08EvenOddy2018-08-23
mimicima000:00:00EvenOdd2018-08-23
Carloplus10000:12:30Even Odd Viewn2018-08-23
claudio toffon9900:20:16Even Odd Viewn2018-08-23
tardar9800:06:57Even Odd Viewy2018-08-23
Jegiakiss000:00:00Even Odd View2018-08-23
francoclaudio10000:05:37Distancen2018-08-23
Carloplus9900:12:41Distancen2018-08-23
lenzo10000:05:27Diagonal Consecutiven2018-08-23
stefidigrona9900:08:25Diagonal Consecutiven2018-08-23
Jegiakiss000:00:00Diagonal Consecutive2018-08-23
francoclaudio10000:03:23diagonaln2018-08-23
serigaia9900:05:00diagonaln2018-08-23
ffischer9800:05:40diagonaln2018-08-23
genovese volante9700:07:01diagonaln2018-08-23
lucavip9600:07:13diagonaln2018-08-23
jonnie559500:08:49diagonaln2018-08-23
mauro439400:09:15diagonaln2018-08-23
luciomat9300:10:25diagonaln2018-08-23
baron de roc9200:12:49diagonaln2018-08-23
Carloplus9100:13:16diagonaln2018-08-23
bob19559000:14:59diagonaln2018-08-23
szita8900:15:28diagonaln2018-08-23
Blumare8800:17:02diagonaln2018-08-23
effeti508700:17:44diagonaln2018-08-23
salvo9618600:20:09diagonaln2018-08-23
tardar8502:06:50diagonaln2018-08-23
ugo228400:02:48diagonaly2018-08-23
tida8300:04:17diagonaly2018-08-23
kabar8200:46:40diagonaly2018-08-23
GPARPI000:00:00diagonal2018-08-23
vencanas000:00:00diagonal2018-08-23
ojku88000:00:00diagonal2018-08-23
arancia000:00:00diagonal2018-08-23
lenzo000:00:00diagonal2018-08-23
fenicia000:00:00diagonal2018-08-23
orko10000:07:19Descriptive Pairsn2018-08-23
albfilip9900:07:56Descriptive Pairsn2018-08-23
baron de roc9800:29:36Descriptive Pairsn2018-08-23
stefania000:00:00Descriptive Pairs2018-08-23
lenzo10000:04:34cubicn2018-08-23
tres4o9900:05:59cubicn2018-08-23
purifire9800:08:40cubicn2018-08-23
Blumare9700:13:22cubicn2018-08-23
carmela969600:16:06cubicn2018-08-23
tigna9500:20:10cubicn2018-08-23
bob19559400:21:49cubicn2018-08-23
molinomalla9300:28:00cubicn2018-08-23
ladyeagle9200:31:29cubicn2018-08-23
giogio609100:41:32cubicn2018-08-23
baron de roc9003:38:21cubicn2018-08-23
ugo228900:06:19cubicy2018-08-23
dario528800:08:51cubicy2018-08-23
ojku88000:00:00cubic2018-08-23
tardar000:00:00cubicy2018-08-23
giogio6010000:10:08CrossSumn2018-08-23
georgedg10000:01:01Countingn2018-08-23
Ciao Emmanuel9900:01:05Countingn2018-08-23
emilio9800:01:11Countingn2018-08-23
migza20069700:01:35Countingn2018-08-23
niki539600:02:48Countingn2018-08-23
baron de roc9500:02:54Countingn2018-08-23
lenzo9400:03:12Countingn2018-08-23
stefania9300:03:48Countingn2018-08-23
pgreg9200:05:09Countingn2018-08-23
beca9100:05:19Countingn2018-08-23
yuma679003:18:11Countingn2018-08-23
SAYAN000:00:00Counting2018-08-23
lulu200810000:37:13consecutive -Nn2018-08-23
stefidigrona10000:09:26consecutiven2018-08-23
falco29901:00:40consecutiven2018-08-23
alexdon000:00:00consecutive2018-08-23
lenzo000:00:00consecutive2018-08-23
baron de roc10000:18:22ColorsGroupsn2018-08-23
koala10000:17:56Clock Facesy2018-08-23
emilio9900:25:58Clock Facesy2018-08-23
orko000:00:00Clock Facesy2018-08-23
lenzo10000:05:03classicn2018-08-23
rakesh_rai9900:05:57classicn2018-08-23
szita9800:09:38classicn2018-08-23
boscardinale9700:09:50classicn2018-08-23
luciomat9600:09:58classicn2018-08-23
feb3099500:09:59classicn2018-08-23
kabar9400:10:13classicn2018-08-23
albfilip9300:10:26classicn2018-08-23
epifanio9200:11:45classicn2018-08-23
Jegiakiss9100:11:57classicn2018-08-23
ladyeagle9000:12:39classicn2018-08-23
boghe8900:14:18classicn2018-08-23
carmela968800:15:56classicn2018-08-23
peluri8700:16:09classicn2018-08-23
gierre8600:19:41classicn2018-08-23
serigaia8500:20:25classicn2018-08-23
Blumare8400:22:18classicn2018-08-23
arancia8301:00:05classicn2018-08-23
vencanas8201:04:34classicn2018-08-23
beppe588101:05:52classicn2018-08-23
marsal438005:28:18classicn2018-08-23
effeti507905:45:14classicn2018-08-23
ffischer7808:17:57classicn2018-08-23
frase60547713:10:08classicn2018-08-23
tida7600:03:28classicy2018-08-23
dario527500:03:58classicy2018-08-23
ugo227400:05:55classicy2018-08-23
carlita27300:13:04classicy2018-08-23
francoclaudio7200:23:21classicy2018-08-23
tardar7101:19:09classicy2018-08-23
eugenio000:00:00classic2018-08-23
vindim000:00:00classic2018-08-23
ym46oc000:00:00classic2018-08-23
Bely000:00:00classic2018-08-23
tigna000:00:00classic2018-08-23
zeno0000:00:00classic2018-08-23
mimicima000:00:00classic2018-08-23
stefanol000:00:00classic2018-08-23
annetta000:00:00classic2018-08-23
Carloplus000:00:00classic2018-08-23
Ciao Emmanuel000:00:00classic2018-08-23
Andrea12000:00:00classic2018-08-23
mario49000:00:00classic2018-08-23
bjelico000:00:00classic2018-08-23
bob49000:00:00classic2018-08-23
khuski000:00:00classic2018-08-23
fenicia000:00:00classic2018-08-23
albfilip10000:02:35cityn2018-08-23
lenzo9900:04:17cityn2018-08-23
cyra569800:04:27cityn2018-08-23
baffo19519700:08:03cityn2018-08-23
ym46oc9602:33:06cityn2018-08-23
vindim000:00:00city2018-08-23
tres4o000:00:00city2018-08-23
lenzo10000:08:09Chainsn2018-08-23
epifanio10000:12:42CentersSumn2018-08-23
lucavip000:00:00CentersSum2018-08-23
lenzo10000:02:52Bricksn2018-08-23
lulu20089900:04:48Bricksn2018-08-23
lupogrigio9800:13:57Bricksn2018-08-23
charlypapon4810000:18:45Between1e9n2018-08-23
lenzo10000:04:59Averagen2018-08-23
emilio9900:02:42Averagey2018-08-23
migza20069800:03:58Averagey2018-08-23
charlypapon48000:00:00Average2018-08-23
grafiro000:00:00Anti XXV 2018-08-23
boghe10000:07:33Anti XV n2018-08-23
simonetta9900:11:17Anti XV n2018-08-23
Marq939800:11:40Anti XV n2018-08-23
stefidigrona9700:13:06Anti XV n2018-08-23
bob1955000:00:00Anti XV 2018-08-23
prof_matarazzo10000:06:48Anti Pairs 2y2018-08-23
lenzo10000:04:53Anti Diagonaln2018-08-23
bob19559900:08:13Anti Diagonaln2018-08-23
baron de roc9800:08:17Anti Diagonaln2018-08-23
ugo229700:04:32Anti Diagonaly2018-08-23
arancia000:00:00Anti Diagonal2018-08-23
fenicia10000:01:28alberin2018-08-23
Akuma219900:01:32alberin2018-08-23
lenzo9800:01:34alberin2018-08-23
angiolo9700:01:36alberin2018-08-23
Hongkong9600:01:41alberin2018-08-23
lulu20089500:01:52alberin2018-08-23
tres4o9400:02:01alberin2018-08-23
Limbo9300:02:09alberin2018-08-23
Puzzleland9200:02:20alberin2018-08-23
emilio9100:02:48alberin2018-08-23
bob19559000:03:56alberin2018-08-23
cyra568900:04:00alberin2018-08-23
stefidigrona8800:04:21alberin2018-08-23
Ciao Emmanuel8700:04:30alberin2018-08-23
claudio toffon8600:05:36alberin2018-08-23
francoclaudio8500:06:14alberin2018-08-23
yuma678400:15:43alberin2018-08-23
Akuma2110000:00:56abcn2018-08-23
tres4o9900:01:15abcn2018-08-23
stefania9800:01:23abcn2018-08-23
ugo229700:01:49abcn2018-08-23
cyra569600:02:56abcn2018-08-23
claudio toffon9500:03:03abcn2018-08-23
purifire9400:06:08abcn2018-08-23
HeartattacK9300:08:17abcn2018-08-23
Carloplus10000:16:504 Boxn2018-08-23
lucavip9900:20:034 Boxn2018-08-23
carmela969800:31:474 Boxn2018-08-23
pecos9701:14:574 Boxn2018-08-23
dario529600:07:334 Boxy2018-08-23
nerina000:00:004 Boxy2018-08-23
arancia000:00:004 Box2018-08-23
mauro43000:00:004 Box2018-08-23
Ciao Emmanuel000:00:004 Box2018-08-23
bob1955000:00:004 Box2018-08-23
boghe000:00:004 Box2018-08-23
GPARPI000:00:004 Box2018-08-23
tres4o000:00:004 Box2018-08-23
tres4o10000:05:342even2oddn2018-08-23
gheo629900:06:172even2oddn2018-08-23
lupogrigio9800:10:382even2oddn2018-08-23
lucavip9700:16:082even2oddn2018-08-23
tardar9600:18:332even2oddn2018-08-23
ugo229500:03:042even2oddy2018-08-23
migza20069400:03:442even2oddy2018-08-23
Puzzleland10000:01:361and2n2018-08-23
Ciao Emmanuel9900:01:391and2n2018-08-23
boghe9800:01:571and2n2018-08-23
bob19559700:02:031and2n2018-08-23
SAYAN9600:02:091and2n2018-08-23
arancia9500:02:141and2n2018-08-23
rakesh_rai9400:02:211and2n2018-08-23
stefania9300:02:231and2n2018-08-23
lupogrigio9200:02:411and2n2018-08-23
bobobo9100:02:551and2n2018-08-23
ANANKE9000:02:581and2n2018-08-23
vindim8900:03:401and2n2018-08-23
hiyomi8800:03:501and2n2018-08-23
emilio8700:03:551and2n2018-08-23
Marq938600:05:181and2n2018-08-23
cyra568500:05:401and2n2018-08-23
koala8400:07:171and2n2018-08-23
tardar8300:13:511and2n2018-08-23
max52000:00:001and22018-08-23
angiolo000:00:001and22018-08-23
lenzo10000:02:18XXVn2018-08-22
Bely9900:03:05XXVn2018-08-22
fenicia9800:03:37XXVn2018-08-22
bob19559700:04:41XXVn2018-08-22
stefidigrona9600:05:48XXVn2018-08-22
cyra56000:00:00XXV2018-08-22
lenzo10000:03:58xvn2018-08-22
tres4o9900:04:29xvn2018-08-22
bob19559800:09:24xvn2018-08-22
stefidigrona9700:10:21xvn2018-08-22
baron de roc9600:17:39xvn2018-08-22
giogio609500:29:29xvn2018-08-22
vencanas9407:37:30xvn2018-08-22
fenicia000:00:00xv2018-08-22
claudio toffon000:00:00xv2018-08-22
Bely000:00:00xv2018-08-22
Ciao Emmanuel000:00:00xv2018-08-22
felezeu 1000:00:00xv2018-08-22
GPARPI10000:21:22xframen2018-08-22
peppech000:00:00xframe2018-08-22
fenicia10000:05:12untouchn2018-08-22
epifanio9900:05:40untouchn2018-08-22
bartez9800:07:18untouchn2018-08-22
Mach29700:13:19untouchn2018-08-22
marsal439600:21:22untouchn2018-08-22
tardar9500:47:14untouchn2018-08-22
koala10000:06:49True or Lien2018-08-22
bjelico9900:18:46True or Lien2018-08-22
cyra569800:07:43True or Liey2018-08-22
Akuma2110000:00:56Trisn2018-08-22
bartez9900:01:35Trisn2018-08-22
Ciao Emmanuel9800:01:40Trisn2018-08-22
mik19700:01:49Trisn2018-08-22
gheo629600:01:55Trisn2018-08-22
bob19559600:01:55Trisn2018-08-22
claudio toffon9400:02:26Trisn2018-08-22
ANANKE9400:02:26Trisn2018-08-22
yuma679200:02:27Trisn2018-08-22
epifanio9100:02:31Trisn2018-08-22
baron de roc9000:02:32Trisn2018-08-22
stefania8900:02:52Trisn2018-08-22
max528800:03:14Trisn2018-08-22
peppech8700:03:41Trisn2018-08-22
giogio608600:04:24Trisn2018-08-22
marsal438500:04:57Trisn2018-08-22
ugo228400:32:34Trisn2018-08-22
giogio60000:00:00Touchy2018-08-22
prof_matarazzo10000:14:15Sum 9y2018-08-22
prof_matarazzo10000:15:30sumn2018-08-22
prof_matarazzo10000:17:02Sudoku Nn2018-08-22
lenzo10000:03:17subset5x1n2018-08-22
bartez9900:03:50subset5x1n2018-08-22
stefidigrona9800:05:59subset5x1n2018-08-22
topi1975000:00:00subset5x12018-08-22
bartez10000:05:24subset4x2n2018-08-22
bartez10000:03:43subset3x3n2018-08-22
bartez10000:04:35subset3x2n2018-08-22
tida9900:04:53subset3x2n2018-08-22
mik110000:01:49subset2x2n2018-08-22
yuma679900:01:53subset2x2n2018-08-22
Ciao Emmanuel9800:02:13subset2x2n2018-08-22
bartez9700:03:44subset2x2n2018-08-22
tida9600:07:41subset2x2n2018-08-22
cyra569500:10:29subset2x2n2018-08-22
purifire10000:03:26Stripesn2018-08-22
epifanio9900:08:41Stripesn2018-08-22
lenzo9800:09:28Stripesn2018-08-22
mimicima9700:11:06Stripesn2018-08-22
pecos9600:11:59Stripesn2018-08-22
ugo229500:03:30Stripesy2018-08-22
lenzo10000:02:00Straightn2018-08-22
bartez9900:03:07Straightn2018-08-22
Giscard9800:03:55Straightn2018-08-22
baron de roc9700:06:19Straightn2018-08-22
Giulius000:00:00Straight2018-08-22
bartez10000:09:44Spiraln2018-08-22
dario529900:04:57Spiraly2018-08-22
bapusp909800:18:16Spiraly2018-08-22
lenzo10000:17:32Slot Machinen2018-08-22
koala9900:20:18Slot Machinen2018-08-22
purifire9800:31:37Slot Machinen2018-08-22
bartez10000:17:54Skyscrapern2018-08-22
koala9900:08:37Skyscrapery2018-08-22
bapusp909800:13:32Skyscrapery2018-08-22
jonnie55000:00:00Skyscraper2018-08-22
lenzo000:00:00Skyscraper2018-08-22
diana10000:12:50Rossini Outsiden2018-08-22
fenicia9900:15:15Rossini Outsiden2018-08-22
ripafi9800:40:54Rossini Outsiden2018-08-22
bjelico9701:13:48Rossini Outsiden2018-08-22
koala9600:08:24Rossini Outsidey2018-08-22
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-22
simonetta000:00:00Rossini Outside2018-08-22
arancia000:00:00Rossini Outside2018-08-22
vencanas10000:09:13Rossinin2018-08-22
pecos9900:11:56Rossinin2018-08-22
arancia9800:23:02Rossinin2018-08-22
GPARPI000:00:00Rossini2018-08-22
prof_matarazzo10000:06:20repeated neighboursn2018-08-22
epifanio10000:11:08queenn2018-08-22
salvo9619900:22:09queenn2018-08-22
dario529800:04:54queeny2018-08-22
lenzo10000:03:17quadruplen2018-08-22
bartez9900:05:04quadruplen2018-08-22
bjelico9800:06:06quadruplen2018-08-22
yuma679700:06:41quadruplen2018-08-22
stefania9600:07:29quadruplen2018-08-22
peppech9500:14:22quadruplen2018-08-22
lenzo10000:05:51Quadron2018-08-22
bartez9900:10:18Quadron2018-08-22
vencanas9800:37:39Quadron2018-08-22
bapusp909700:10:23Quadroy2018-08-22
lenzo10000:06:38QuadMax 4Even4Oddn2018-08-22
bapusp909900:55:06QuadMax 4Even4Oddy2018-08-22
prof_matarazzo10000:11:33Quad Maxy2018-08-22
bapusp90000:00:00Quad Maxy2018-08-22
bartez10000:14:07QGLn2018-08-22
lenzo10000:01:14Pooln2018-08-22
francoclaudio9900:01:15Pooln2018-08-22
Bely9800:01:17Pooln2018-08-22
bartez9700:02:13Pooln2018-08-22
yuma679600:02:14Pooln2018-08-22
Ciao Emmanuel9500:02:26Pooln2018-08-22
carmela969400:02:31Pooln2018-08-22
lulu20089300:02:35Pooln2018-08-22
purifire9200:08:08Pooln2018-08-22
ugo229100:04:03Pooly2018-08-22
tardar000:00:00Pool2018-08-22
bobobo000:00:00Pool2018-08-22
cyra56000:00:00Pool2018-08-22
prof_matarazzo10000:16:57PlusOrMinusy2018-08-22
Ciao Emmanuel10000:03:47pencilmarksn2018-08-22
francoclaudio10000:03:47pencilmarksn2018-08-22
yuma679800:03:54pencilmarksn2018-08-22
lenzo9700:04:07pencilmarksn2018-08-22
bob19559600:06:50pencilmarksn2018-08-22
beca9500:07:25pencilmarksn2018-08-22
zeno09400:07:26pencilmarksn2018-08-22
bartez9300:07:44pencilmarksn2018-08-22
purifire9200:07:49pencilmarksn2018-08-22
topi19759100:07:55pencilmarksn2018-08-22
alexdon9000:08:03pencilmarksn2018-08-22
vencanas8900:09:14pencilmarksn2018-08-22
baron de roc8800:09:21pencilmarksn2018-08-22
bjelico8700:09:38pencilmarksn2018-08-22
peluri8600:09:40pencilmarksn2018-08-22
emilio8500:10:02pencilmarksn2018-08-22
dario528400:11:26pencilmarksn2018-08-22
lonewolf638300:12:31pencilmarksn2018-08-22
cebruma8200:17:53pencilmarksn2018-08-22
maxxghi8100:24:06pencilmarksn2018-08-22
epifanio8001:50:25pencilmarksn2018-08-22
Akuma21000:00:00pencilmarks2018-08-22
Eti 114000:00:00pencilmarks2018-08-22
claudio toffon000:00:00pencilmarks2018-08-22
simonetta10000:10:03Patchworkn2018-08-22
bartez9900:11:34Patchworkn2018-08-22
lupogrigio9800:14:05Patchworkn2018-08-22
gianburrasca9700:20:17Patchworkn2018-08-22
Bely000:00:00Patchwork2018-08-22
lenzo10000:02:29Palindromon2018-08-22
purifire9900:03:28Palindromon2018-08-22
ugo229800:04:25Palindromoy2018-08-22
lonewolf63000:00:00Palindromo2018-08-22
Bely000:00:00Palindromo2018-08-22
beca000:00:00Palindromo2018-08-22
stefania000:00:00Palindromo2018-08-22
francoclaudio10000:05:04outsiden2018-08-22
fenicia9900:05:56outsiden2018-08-22
alexdon9800:08:33outsiden2018-08-22
lenzo9700:08:54outsiden2018-08-22
stefania9600:10:09outsiden2018-08-22
purifire9500:13:46outsiden2018-08-22
arancia9400:15:21outsiden2018-08-22
giorgio19579300:17:48outsiden2018-08-22
salvo9619200:18:25outsiden2018-08-22
albfilip9100:18:29outsiden2018-08-22
Mach29000:18:40outsiden2018-08-22
beca8900:23:39outsiden2018-08-22
Eti 1148800:25:57outsiden2018-08-22
koala8700:06:53outsidey2018-08-22
lupogrigio8600:22:35outsidey2018-08-22
lonewolf63000:00:00outside2018-08-22
charlypapon48000:00:00outside2018-08-22
Carloplus000:00:00outside2018-08-22
tres4o000:00:00outside2018-08-22
maxxghi10000:21:27offsetn2018-08-22
fenicia000:00:00offset2018-08-22
tardar000:00:00offsety2018-08-22
falco2000:00:00offset2018-08-22
Puzzleland10000:00:33Nurikaben2018-08-22
emilio9900:00:41Nurikaben2018-08-22
Spock9800:00:49Nurikaben2018-08-22
Akuma219700:00:50Nurikaben2018-08-22
arancia9600:00:54Nurikaben2018-08-22
bartez9500:00:56Nurikaben2018-08-22
claudio toffon9400:00:58Nurikaben2018-08-22
tres4o9300:01:03Nurikaben2018-08-22
stefidigrona9200:01:04Nurikaben2018-08-22
purifire9100:01:06Nurikaben2018-08-22
nerina9000:01:19Nurikaben2018-08-22
lupogrigio8900:02:11Nurikaben2018-08-22
francoclaudio8800:02:15Nurikaben2018-08-22
beca8700:02:49Nurikaben2018-08-22
fenicia10000:04:58non consecutivon2018-08-22
lenzo9900:06:12non consecutivon2018-08-22
stefania9800:09:48non consecutivon2018-08-22
francoclaudio9700:12:16non consecutivon2018-08-22
stefidigrona9600:12:45non consecutivon2018-08-22
simonetta9500:13:48non consecutivon2018-08-22
bartez9400:17:50non consecutivon2018-08-22
Mach29300:21:07non consecutivon2018-08-22
Eti 1149200:42:38non consecutivon2018-08-22
ugo229100:13:01non consecutivoy2018-08-22
bartez10000:08:54NoMirrorn2018-08-22
purifire10000:06:55Next to 9n2018-08-22
giomas6210000:09:15neighboursn2018-08-22
lenzo10000:06:09multiplen2018-08-22
francoclaudio9900:09:04multiplen2018-08-22
bartez9800:11:52multiplen2018-08-22
purifire9700:11:56multiplen2018-08-22
niki539600:16:15multiplen2018-08-22
peluri9500:18:43multiplen2018-08-22
Eti 114000:00:00multiple2018-08-22
stefidigrona000:00:00multiple2018-08-22
bjelico000:00:00multiple2018-08-22
lenzo000:00:00Monopoly2018-08-22
giomas62000:00:00Monopoly2018-08-22
prof_matarazzo10000:08:43modulon2018-08-22
stefania10000:21:02mirror twinn2018-08-22
epifanio10000:04:07mirror 10n2018-08-22
bartez9900:04:46mirror 10n2018-08-22
ugo229800:03:02mirror 10y2018-08-22
fenicia10000:01:56mirrorn2018-08-22
purifire9900:01:58mirrorn2018-08-22
orko9900:01:58mirrorn2018-08-22
Ciao Emmanuel9700:02:02mirrorn2018-08-22
epifanio9600:02:05mirrorn2018-08-22
effeti509500:03:31mirrorn2018-08-22
Spock9400:03:39mirrorn2018-08-22
yuma679300:03:46mirrorn2018-08-22
mauro439200:04:25mirrorn2018-08-22
baron de roc9100:04:47mirrorn2018-08-22
tardar9000:05:11mirrorn2018-08-22
ugo228900:01:42mirrory2018-08-22
bartez10000:07:32minmaxn2018-08-22
jonnie559900:10:03minmaxn2018-08-22
Ciao Emmanuel10000:00:51minin2018-08-22
alexdon9900:01:09minin2018-08-22
lenzo9800:01:11minin2018-08-22
fenicia9700:01:14minin2018-08-22
bartez9600:01:34minin2018-08-22
tres4o9500:01:35minin2018-08-22
francoclaudio9400:01:39minin2018-08-22
orko9300:01:42minin2018-08-22
bjelico9200:01:43minin2018-08-22
peluri9100:01:44minin2018-08-22
lulu20089000:01:46minin2018-08-22
yuma678900:01:48minin2018-08-22
emilio8800:01:58minin2018-08-22
pigno628700:02:01minin2018-08-22
epifanio8600:02:08minin2018-08-22
carmela968500:02:13minin2018-08-22
bob19558400:02:16minin2018-08-22
Carloplus8300:02:39minin2018-08-22
lupogrigio8200:02:50minin2018-08-22
claudio toffon8100:02:53minin2018-08-22
GPARPI8000:03:04minin2018-08-22
Blumare7900:03:12minin2018-08-22
albfilip7800:03:17minin2018-08-22
gheo627700:03:25minin2018-08-22
szita7600:03:39minin2018-08-22
lonewolf637500:03:41minin2018-08-22
Eti 1147400:03:47minin2018-08-22
rossy247300:04:01minin2018-08-22
vencanas7200:04:36minin2018-08-22
ym46oc7100:04:48minin2018-08-22
giomas627000:05:56minin2018-08-22
pinuccia+-636900:06:05minin2018-08-22
zeno06800:08:01minin2018-08-22
ANANKE6700:08:24minin2018-08-22
ugo226600:08:45minin2018-08-22
ojku886500:08:54minin2018-08-22
ladyeagle6400:11:10minin2018-08-22
bob496300:17:31minin2018-08-22
marsal436200:18:56minin2018-08-22
tardar6100:28:01minin2018-08-22
kabar000:00:00mini2018-08-22
bobobo000:00:00mini2018-08-22
baron de roc000:00:00mini2018-08-22
baffo195110000:33:18Memoryn2018-08-22
baron de roc000:00:00Memory2018-08-22
yuma6710000:00:49Master Mind72018-08-22
stefidigrona9900:01:44Master Mind72018-08-22
niki539800:01:09Master Mind82018-08-22
ym46oc9700:01:32Master Mind82018-08-22
maxxghi9600:04:47Master Mind92018-08-22
tardar9500:11:12Master Mind112018-08-22
bartez9400:04:50Master Mind142018-08-22
ugo229300:07:39Master Mind172018-08-22
emilio9200:08:24Master Mind222018-08-22
stefidigrona10000:00:57Logic Mind82018-08-22
mik19900:01:08Logic Mind102018-08-22
niki539800:01:09Logic Mind92018-08-22
yuma679700:01:15Logic Mind102018-08-22
bartez9600:01:39Logic Mind112018-08-22
ym46oc9500:01:46Logic Mind92018-08-22
epifanio9400:01:55Logic Mind112018-08-22
ugo229300:02:45Logic Mind112018-08-22
emilio9200:03:13Logic Mind132018-08-22
Puzzleland10000:00:28lampionsn2018-08-22
stefidigrona9900:00:47lampionsn2018-08-22
bartez9800:00:56lampionsn2018-08-22
francoclaudio9700:04:56lampionsn2018-08-22
purifire10000:03:20kurven2018-08-22
lenzo9900:05:05kurven2018-08-22
epifanio9800:07:41kurven2018-08-22
orko9700:01:03kurvey2018-08-22
ugo229600:02:36kurvey2018-08-22
baron de roc9500:12:19kurvey2018-08-22
lenzo10000:04:18kropkin2018-08-22
bjelico9900:06:28kropkin2018-08-22
stefidigrona9800:09:37kropkin2018-08-22
ale1959000:00:00kropki2018-08-22
lulu2008000:00:00kropki2018-08-22
fenicia10000:02:50knightn2018-08-22
tres4o9900:03:28knightn2018-08-22
simonetta9800:05:09knightn2018-08-22
pecos9700:08:50knightn2018-08-22
Bely9603:21:36knightn2018-08-22
ripafi000:00:00knight2018-08-22
francoclaudio10000:08:01Killer Variantn2018-08-22
niki539900:13:31Killer Variantn2018-08-22
grafiro9800:16:38Killer Variantn2018-08-22
francoclaudio10000:05:35Killer Pairn2018-08-22
stefania9900:11:13Killer Pairn2018-08-22
alexdon9800:12:36Killer Pairn2018-08-22
Carloplus9700:13:41Killer Pairn2018-08-22
orko9600:05:08Killer Pairy2018-08-22
Mach2000:00:00Killer Pair2018-08-22
zeno0000:00:00Killer Pair2018-08-22
lonewolf63000:00:00Killer Pair2018-08-22
francoclaudio10000:07:11killern2018-08-22
alexdon9900:11:18killern2018-08-22
niki539800:12:24killern2018-08-22
giorgio19579700:12:55killern2018-08-22
vencanas9600:15:01killern2018-08-22
cebruma9500:16:08killern2018-08-22
josehans9400:16:11killern2018-08-22
tres4o9300:16:56killern2018-08-22
Mach29200:18:26killern2018-08-22
georgedg9100:19:50killern2018-08-22
grafiro9000:21:18killern2018-08-22
peppech8900:23:01killern2018-08-22
Carloplus8800:23:41killern2018-08-22
GPARPI8700:23:58killern2018-08-22
serigaia8600:24:19killern2018-08-22
pecos8500:26:23killern2018-08-22
jonnie558400:26:27killern2018-08-22
orko8300:36:26killern2018-08-22
luciomat8200:46:38killern2018-08-22
bob19558100:48:02killern2018-08-22
giogio608000:49:48killern2018-08-22
effeti507900:25:33killery2018-08-22
tida7800:26:50killery2018-08-22
Giscard7703:06:38killery2018-08-22
nerina7613:03:38killery2018-08-22
slaveVARESE000:00:00killer2018-08-22
zeno0000:00:00killer2018-08-22
cyra56000:00:00killer2018-08-22
ladyeagle000:00:00killer2018-08-22
lupogrigio000:00:00killery2018-08-22
gheo62000:00:00killer2018-08-22
stefanol000:00:00killer2018-08-22
max52000:00:00killer2018-08-22
lonewolf63000:00:00killer2018-08-22
merlin55000:00:00killer2018-08-22
giomas62000:00:00killer2018-08-22
francoclaudio10000:03:56KakuroDokun2018-08-22
niki539900:05:07KakuroDokun2018-08-22
bartez9800:07:20KakuroDokun2018-08-22
stefania9700:08:08KakuroDokun2018-08-22
peppech9600:11:13KakuroDokun2018-08-22
zeno09500:11:57KakuroDokun2018-08-22
lupogrigio9400:19:09KakuroDokuy2018-08-22
simonetta10000:10:48Jigsaw Hybridn2018-08-22
Carloplus9900:14:03Jigsaw Hybridn2018-08-22
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid2018-08-22
lenzo10000:05:24jigsawn2018-08-22
Carloplus9900:11:37jigsawn2018-08-22
niki539800:13:13jigsawn2018-08-22
pecos9700:17:09jigsawn2018-08-22
Eti 1149600:20:17jigsawn2018-08-22
cebruma9500:21:14jigsawn2018-08-22
giomas629400:41:59jigsawn2018-08-22
alexdon000:00:00jigsaw2018-08-22
Mach2000:00:00jigsaw2018-08-22
tres4o000:00:00jigsaw2018-08-22
vindim000:00:00jigsaw2018-08-22
pigno62000:00:00jigsaw2018-08-22
bartez10000:05:33isokillern2018-08-22
peppech9900:08:18isokillern2018-08-22
max529800:08:31isokillern2018-08-22
zeno09700:09:23isokillern2018-08-22
ugo229600:01:59isokillery2018-08-22
lenzo000:00:00isokiller2018-08-22
epifanio10000:14:19ison2018-08-22
bartez9900:15:23ison2018-08-22
dario529800:05:06isoy2018-08-22
zeno09700:10:39isoy2018-08-22
peppech000:00:00iso2018-08-22
simonetta000:00:00iso2018-08-22
lenzo10000:01:57integern2018-08-22
baffo19519900:10:34integern2018-08-22
bjelico10000:24:22Hybridn2018-08-22
lenzo10000:05:08Fuzulin2018-08-22
bartez9900:05:46Fuzulin2018-08-22
lulu2008000:00:00Fuzuli2018-08-22
lenzo10000:00:55Futoshikin2018-08-22
tres4o9900:01:10Futoshikin2018-08-22
bartez9800:01:43Futoshikin2018-08-22
gianburrasca9700:01:44Futoshikin2018-08-22
max529600:01:53Futoshikin2018-08-22
lupogrigio9500:02:10Futoshikin2018-08-22
simonetta9400:02:11Futoshikin2018-08-22
zeno09300:02:31Futoshikin2018-08-22
tida9200:02:44Futoshikin2018-08-22
niki539100:02:53Futoshikin2018-08-22
peppech9000:04:00Futoshikin2018-08-22
cyra56000:00:00Futoshiki2018-08-22
claudio toffon10000:14:07framen2018-08-22
GPARPI9900:22:40framen2018-08-22
rossy249800:41:47framen2018-08-22
bapusp909700:29:00framey2018-08-22
mikeylyk000:00:00frame2018-08-22
bartez10000:22:10Fortressn2018-08-22
giomas62000:00:00Fortress2018-08-22
gheo62000:00:00Fortress2018-08-22
ANANKE10000:15:48exclusion2n2018-08-22
peppech9900:19:26exclusion2n2018-08-22
salvo9619800:20:33exclusion2n2018-08-22
beca9700:20:55exclusion2n2018-08-22
koala9600:17:33exclusion2y2018-08-22
Spock000:00:00exclusion22018-08-22
ANANKE10000:11:02exclusion1n2018-08-22
Mach29900:18:55exclusion1n2018-08-22
bartez000:00:00exclusion12018-08-22
tardar000:00:00exclusion12018-08-22
fenicia10000:03:06EvenOddn2018-08-22
epifanio9900:03:47EvenOddn2018-08-22
ANANKE9800:04:57EvenOddn2018-08-22
bartez9700:05:33EvenOddn2018-08-22
peppech9600:07:15EvenOddn2018-08-22
Blumare9500:08:14EvenOddn2018-08-22
mimicima9400:08:51EvenOddn2018-08-22
Eti 1149300:10:31EvenOddn2018-08-22
marsal439200:14:08EvenOddn2018-08-22
ugo229100:49:02EvenOddn2018-08-22
effeti509003:48:29EvenOddn2018-08-22
tardar8900:18:15EvenOddy2018-08-22
lonewolf63000:00:00EvenOdd2018-08-22
max52000:00:00EvenOdd2018-08-22
Carloplus10000:09:34Even Odd Viewn2018-08-22
claudio toffon9900:15:39Even Odd Viewn2018-08-22
tardar9800:04:41Even Odd Viewy2018-08-22
koala10000:07:06Distancen2018-08-22
claudio toffon9900:09:00Distancen2018-08-22
Carloplus9800:12:14Distancen2018-08-22
peppech000:00:00Distance2018-08-22
lenzo10000:18:00Diagonal Consecutiven2018-08-22
stefidigrona9900:26:44Diagonal Consecutiven2018-08-22
koala9800:12:55Diagonal Consecutivey2018-08-22
fenicia10000:02:20diagonaln2018-08-22
francoclaudio9900:03:55diagonaln2018-08-22
epifanio9800:04:02diagonaln2018-08-22
lenzo9700:05:11diagonaln2018-08-22
serigaia9600:05:14diagonaln2018-08-22
bob19559500:06:17diagonaln2018-08-22
jonnie559400:06:21diagonaln2018-08-22
slaveVARESE9300:06:36diagonaln2018-08-22
ffischer9200:06:48diagonaln2018-08-22
Carloplus9100:07:17diagonaln2018-08-22
luciomat9000:08:06diagonaln2018-08-22
cebruma8900:08:26diagonaln2018-08-22
GPARPI8800:08:35diagonaln2018-08-22
vencanas8700:09:27diagonaln2018-08-22
szita8600:09:38diagonaln2018-08-22
salvo9618500:10:26diagonaln2018-08-22
tardar8400:11:13diagonaln2018-08-22
effeti508300:11:40diagonaln2018-08-22
mauro438200:13:24diagonaln2018-08-22
giomas628100:22:04diagonaln2018-08-22
tida8000:03:40diagonaly2018-08-22
ugo227900:04:07diagonaly2018-08-22
felezeu 1000:00:00diagonal2018-08-22
alexdon000:00:00diagonal2018-08-22
kabar000:00:00diagonaly2018-08-22
Ciao Emmanuel000:00:00diagonal2018-08-22
Blumare000:00:00diagonal2018-08-22
albfilip10000:08:15Descriptive Pairsn2018-08-22
baron de roc9900:25:47Descriptive Pairsn2018-08-22
stefania9800:30:57Descriptive Pairsn2018-08-22
orko000:00:00Descriptive Pairs2018-08-22
Akuma2110000:01:26cubicn2018-08-22
lenzo9900:01:34cubicn2018-08-22
fenicia9800:02:14cubicn2018-08-22
purifire9700:02:18cubicn2018-08-22
peppech9600:03:15cubicn2018-08-22
carmela969500:03:37cubicn2018-08-22
bob19559400:03:48cubicn2018-08-22
giomas629300:04:54cubicn2018-08-22
Blumare9200:05:34cubicn2018-08-22
giogio609100:06:41cubicn2018-08-22
ladyeagle9000:07:06cubicn2018-08-22
ojku888900:10:44cubicn2018-08-22
ugo228800:01:17cubicy2018-08-22
dario528700:01:20cubicy2018-08-22
baron de roc8600:05:20cubicy2018-08-22
lonewolf63000:00:00cubic2018-08-22
bartez10000:12:08CrossSumn2018-08-22
vencanas9901:28:15CrossSumn2018-08-22
giogio60000:00:00CrossSum2018-08-22
georgedg10000:00:16Countingn2018-08-22
yuma679900:00:17Countingn2018-08-22
bartez9800:00:22Countingn2018-08-22
Spock9700:00:42Countingn2018-08-22
baron de roc9600:01:09Countingn2018-08-22
beca9500:01:25Countingn2018-08-22
niki539400:02:08Countingn2018-08-22
emilio9300:02:26Countingn2018-08-22
stefidigrona9200:03:31Countingn2018-08-22
Ciao Emmanuel9100:03:55Countingn2018-08-22
baffo195110001:08:55consecutive -Nn2018-08-22
lulu2008000:00:00consecutive -N2018-08-22
lenzo10000:10:30consecutiven2018-08-22
stefidigrona9900:20:23consecutiven2018-08-22
bapusp909803:01:24consecutivey2018-08-22
baron de roc10000:14:18ColorsGroupsn2018-08-22
rossy249900:27:13ColorsGroupsn2018-08-22
peppech000:00:00ColorsGroups2018-08-22
mikeylyk000:00:00ColorsGroups2018-08-22
koala10000:03:47Clock Facesy2018-08-22
fenicia10000:02:34classicn2018-08-22
francoclaudio9900:02:43classicn2018-08-22
Ciao Emmanuel9800:03:17classicn2018-08-22
lenzo9700:03:22classicn2018-08-22
sigmatau9600:03:44classicn2018-08-22
alexdon9500:05:01classicn2018-08-22
epifanio9400:05:03classicn2018-08-22
serigaia9300:05:04classicn2018-08-22
ffischer9200:05:20classicn2018-08-22
Spock9100:05:46classicn2018-08-22
feb3099000:06:49classicn2018-08-22
cebruma8900:07:02classicn2018-08-22
kabar8800:07:27classicn2018-08-22
effeti508700:07:38classicn2018-08-22
Blumare8600:07:44classicn2018-08-22
peluri8500:07:55classicn2018-08-22
albfilip8400:08:46classicn2018-08-22
tardar8300:09:09classicn2018-08-22
luciomat8200:09:14classicn2018-08-22
annetta8100:10:57classicn2018-08-22
mario498000:12:01classicn2018-08-22
vindim7900:13:09classicn2018-08-22
lonewolf637800:13:41classicn2018-08-22
eugenio7700:14:19classicn2018-08-22
ugo227600:14:22classicn2018-08-22
pigno627500:16:18classicn2018-08-22
beppe587400:20:13classicn2018-08-22
marsal437300:27:19classicn2018-08-22
vencanas7200:33:29classicn2018-08-22
tida7101:03:31classicn2018-08-22
bob497002:56:28classicn2018-08-22
arancia6904:15:27classicn2018-08-22
dario526800:02:29classicy2018-08-22
carlita26700:15:11classicy2018-08-22
gierre6600:34:40classicy2018-08-22
frase60546500:36:27classicy2018-08-22
ANANKE000:00:00classic2018-08-22
Carloplus000:00:00classic2018-08-22
Advance000:00:00classic2018-08-22
mauro43000:00:00classic2018-08-22
mimicima000:00:00classic2018-08-22
ym46oc000:00:00classic2018-08-22
bjelico000:00:00classic2018-08-22
Andrea12000:00:00classic2018-08-22
bartez10000:01:30cityn2018-08-22
tres4o9900:01:50cityn2018-08-22
maxxghi9900:01:50cityn2018-08-22
albfilip9700:02:25cityn2018-08-22
baffo19519600:03:07cityn2018-08-22
josehans9500:03:47cityn2018-08-22
cyra569400:06:25cityn2018-08-22
ym46oc9300:09:31cityn2018-08-22
vindim9200:16:13cityn2018-08-22
lenzo000:00:00city2018-08-22
lenzo10000:01:01Chainsn2018-08-22
bartez9900:02:58Chainsn2018-08-22
epifanio10000:10:23CentersSumn2018-08-22
bartez9900:11:52CentersSumn2018-08-22
lulu200810000:04:46Bricksn2018-08-22
bartez9900:06:25Bricksn2018-08-22
lupogrigio9800:08:48Bricksn2018-08-22
charlypapon4810000:08:06Between1e9n2018-08-22
charlypapon4810000:18:28Averagey2018-08-22
cyra56000:00:00Averagey2018-08-22
giomas62000:00:00Average2018-08-22
grafiro10001:01:00Anti XXV n2018-08-22
szita000:00:00Anti XXV 2018-08-22
bob195510000:14:00Anti XV n2018-08-22
stefidigrona9900:15:05Anti XV n2018-08-22
simonetta9800:31:16Anti XV n2018-08-22
claudio toffon10000:14:06Anti Pairs 2n2018-08-22
prof_matarazzo9900:29:31Anti Pairs 2n2018-08-22
fenicia10000:04:20Anti Diagonaln2018-08-22
lenzo9900:05:12Anti Diagonaln2018-08-22
peppech9800:13:37Anti Diagonaln2018-08-22
bob19559700:15:07Anti Diagonaln2018-08-22
ugo229600:14:46Anti Diagonaly2018-08-22
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal2018-08-22
cyra5610000:02:43alberin2018-08-22
Akuma219900:02:44alberin2018-08-22
tres4o9800:03:01alberin2018-08-22
lenzo9700:03:43alberin2018-08-22
francoclaudio9600:04:27alberin2018-08-22
fenicia9500:05:06alberin2018-08-22
claudio toffon9400:05:09alberin2018-08-22
bob19559300:07:33alberin2018-08-22
Puzzleland9200:08:37alberin2018-08-22
lulu20089100:10:05alberin2018-08-22
stefidigrona9000:11:16alberin2018-08-22
Hongkong8900:11:43alberin2018-08-22
Limbo8800:12:05alberin2018-08-22
yuma678702:56:15alberin2018-08-22
Andrea_Nari96000:00:00alberi2018-08-22
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2018-08-22
bartez10000:01:35abcn2018-08-22
Akuma219900:01:44abcn2018-08-22
stefania9800:02:37abcn2018-08-22
emilio9700:02:38abcn2018-08-22
claudio toffon9600:02:53abcn2018-08-22
ugo229500:03:42abcn2018-08-22
purifire9400:04:04abcn2018-08-22
cyra569300:04:32abcn2018-08-22
tres4o000:00:00abc2018-08-22
fenicia10000:12:164 Boxn2018-08-22
tres4o9900:14:044 Boxn2018-08-22
epifanio9800:15:484 Boxn2018-08-22
Carloplus9700:16:454 Boxn2018-08-22
Spock9600:19:314 Boxn2018-08-22
bob19559500:24:374 Boxn2018-08-22
pecos9400:28:014 Boxn2018-08-22
carmela969300:29:574 Boxn2018-08-22
mauro439200:36:224 Boxn2018-08-22
GPARPI9100:55:284 Boxn2018-08-22
dario529000:05:384 Boxy2018-08-22
nerina8900:38:394 Boxy2018-08-22
felezeu 1000:00:004 Box2018-08-22
salvo961000:00:004 Box2018-08-22
gheo6210000:04:472even2oddn2018-08-22
tres4o9900:05:052even2oddn2018-08-22
bartez9800:08:472even2oddn2018-08-22
bob19559700:11:522even2oddn2018-08-22
lupogrigio9600:33:032even2oddn2018-08-22
ugo229500:05:252even2oddy2018-08-22
Puzzleland10000:01:321and2n2018-08-22
Ciao Emmanuel9900:01:461and2n2018-08-22
Spock9800:01:551and2n2018-08-22
arancia9700:02:231and2n2018-08-22
ANANKE9600:02:471and2n2018-08-22
bob19559500:02:551and2n2018-08-22
emilio9400:03:291and2n2018-08-22
bobobo9300:03:561and2n2018-08-22
bartez9200:04:041and2n2018-08-22
vindim9100:06:141and2n2018-08-22
lupogrigio9000:08:101and2n2018-08-22
stefania8900:08:421and2n2018-08-22
cyra56000:00:001and22018-08-22
max52000:00:001and22018-08-22
lonewolf63000:00:001and22018-08-22
Akuma21000:00:001and22018-08-22
fenicia10000:03:59XXVn2018-08-21
stefidigrona9900:09:05XXVn2018-08-21
bob19559800:09:49XXVn2018-08-21
lenzo000:00:00XXV2018-08-21
Ciao Emmanuel000:00:00XXV2018-08-21
Bely000:00:00XXV2018-08-21
tres4o10000:02:43xvn2018-08-21
lenzo9900:02:55xvn2018-08-21
ANANKE9800:04:13xvn2018-08-21
bob19559700:04:32xvn2018-08-21
stefidigrona9600:04:35xvn2018-08-21
yuma679500:06:24xvn2018-08-21
baron de roc9400:06:35xvn2018-08-21
claudio toffon9300:06:38xvn2018-08-21
vencanas9200:07:33xvn2018-08-21
giogio609100:11:18xvn2018-08-21
alexdon10000:14:00xframen2018-08-21
jonnie55000:00:00xframe2018-08-21
koala000:00:00xframe2018-08-21
peppech000:00:00xframe2018-08-21
charlypapon48000:00:00xframey2018-08-21
bartez10000:13:30untouchn2018-08-21
boghe9900:49:34untouchn2018-08-21
marsal439806:51:36untouchn2018-08-21
tres4o000:00:00untouch2018-08-21
epifanio000:00:00untouch2018-08-21
tardar000:00:00untouchy2018-08-21
fenicia000:00:00untouch2018-08-21
koala10000:06:20True or Lien2018-08-21
yuma6710000:01:16Trisn2018-08-21
ANANKE9900:01:41Trisn2018-08-21
Ciao Emmanuel9800:01:44Trisn2018-08-21
boghe9700:01:48Trisn2018-08-21
bartez9600:01:49Trisn2018-08-21
francoclaudio9500:01:51Trisn2018-08-21
bob19559400:01:56Trisn2018-08-21
gheo629300:02:06Trisn2018-08-21
epifanio9200:02:11Trisn2018-08-21
boscardinale9100:02:26Trisn2018-08-21
kabar9000:02:41Trisn2018-08-21
stefania8900:02:43Trisn2018-08-21
claudio toffon8800:02:45Trisn2018-08-21
baron de roc8700:02:47Trisn2018-08-21
ugo228600:03:28Trisn2018-08-21
max528500:04:20Trisn2018-08-21
giogio608400:04:24Trisn2018-08-21
marsal438300:05:25Trisn2018-08-21
falco2000:00:00Tris2018-08-21
giogio6010001:27:53Touchyn2018-08-21
charlypapon4810000:14:19Sum 9n2018-08-21
prof_matarazzo9900:05:21Sum 9y2018-08-21
prof_matarazzo10000:19:46sumn2018-08-21
Ciao Emmanuel10000:04:07subset5x1n2018-08-21
lenzo9900:04:13subset5x1n2018-08-21
bartez9800:04:39subset5x1n2018-08-21
giorgio19579700:05:39subset5x1n2018-08-21
stefidigrona9600:07:38subset5x1n2018-08-21
HeartattacK9500:08:39subset5x1n2018-08-21
bartez10000:07:30subset4x2n2018-08-21
bartez10000:03:06subset3x3n2018-08-21
ANANKE9900:06:19subset3x3n2018-08-21
bartez10000:33:07subset3x2n2018-08-21
tida000:00:00subset3x22018-08-21
bartez10000:02:43subset2x2n2018-08-21
giorgio19579900:03:34subset2x2n2018-08-21
tida9800:04:23subset2x2n2018-08-21
yuma679700:05:00subset2x2n2018-08-21
ANANKE9600:05:55subset2x2n2018-08-21
angiolo9500:08:27subset2x2n2018-08-21
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x22018-08-21
purifire10000:03:58Stripesn2018-08-21
francoclaudio9900:04:17Stripesn2018-08-21
bartez9800:05:39Stripesn2018-08-21
epifanio9700:10:27Stripesn2018-08-21
pecos9600:13:22Stripesn2018-08-21
mimicima9500:15:06Stripesn2018-08-21
francoclaudio10000:01:58Straightn2018-08-21
lenzo9900:02:24Straightn2018-08-21
bartez9800:02:48Straightn2018-08-21
Giscard9700:04:04Straightn2018-08-21
baron de roc9600:05:55Straightn2018-08-21
bartez10000:10:45Spiraln2018-08-21
emilio9900:07:12Spiraly2018-08-21
dario529800:09:26Spiraly2018-08-21
lenzo10000:03:15Slot Machinen2018-08-21
purifire9900:03:20Slot Machinen2018-08-21
koala9800:03:58Slot Machinen2018-08-21
HeartattacK9700:06:25Slot Machinen2018-08-21
tres4o10000:04:08Skyscrapern2018-08-21
jonnie559900:15:35Skyscrapern2018-08-21
simonetta10000:13:33Rossini Outsiden2018-08-21
ripafi9900:23:18Rossini Outsiden2018-08-21
arancia9809:58:30Rossini Outsiden2018-08-21
albfilip000:00:00Rossini Outside2018-08-21
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2018-08-21
Hongkong000:00:00Rossini Outsidey2018-08-21
fenicia000:00:00Rossini Outside2018-08-21
ripafi10000:17:53Rossinin2018-08-21
arancia9900:19:37Rossinin2018-08-21
GPARPI9800:28:35Rossinin2018-08-21
pecos9700:35:26Rossinin2018-08-21
stf5510000:11:05repeated neighboursn2018-08-21
epifanio10000:08:54queenn2018-08-21
stf559900:11:31queenn2018-08-21
baron de roc9800:14:01queenn2018-08-21
ripafi9700:21:01queenn2018-08-21
salvo9619600:44:47queenn2018-08-21
dario529500:06:27queeny2018-08-21
charlypapon48000:00:00queen2018-08-21
lenzo10000:03:46quadruplen2018-08-21
boghe9900:05:13quadruplen2018-08-21
bjelico9800:06:05quadruplen2018-08-21
bartez9700:07:28quadruplen2018-08-21
salvo9619600:15:21quadruplen2018-08-21
peppech9500:17:22quadruplen2018-08-21
albfilip000:00:00quadruple2018-08-21
bartez10000:06:22Quadron2018-08-21
giogio609900:33:33Quadron2018-08-21
prof_matarazzo10000:25:19QuadMax 4Even4Oddy2018-08-21
prof_matarazzo10000:16:50Quad Maxy2018-08-21
baron de roc10000:07:50QGLn2018-08-21
lenzo10000:00:54Pooln2018-08-21
Bely9900:00:58Pooln2018-08-21
yuma679800:01:34Pooln2018-08-21
francoclaudio9700:01:45Pooln2018-08-21
purifire9600:01:47Pooln2018-08-21
emilio9500:02:20Pooln2018-08-21
carmela969400:02:30Pooln2018-08-21
bartez9300:02:57Pooln2018-08-21
HeartattacK9200:04:35Pooln2018-08-21
baron de roc9100:04:39Pooln2018-08-21
arancia9000:04:44Pooln2018-08-21
cyra568900:08:04Pooln2018-08-21
alexdon8800:12:25Pooln2018-08-21
tardar8700:14:14Pooln2018-08-21
ugo228600:02:08Pooly2018-08-21
bobobo000:00:00Pool2018-08-21
lulu2008000:00:00Pool2018-08-21
prof_matarazzo10000:07:41PlusOrMinusy2018-08-21
francoclaudio10000:03:27pencilmarksn2018-08-21
boghe9900:03:58pencilmarksn2018-08-21
kabar9800:04:19pencilmarksn2018-08-21
Ciao Emmanuel9700:04:32pencilmarksn2018-08-21
purifire9600:04:56pencilmarksn2018-08-21
bartez9500:05:31pencilmarksn2018-08-21
maxxghi9400:05:49pencilmarksn2018-08-21
beca9300:06:06pencilmarksn2018-08-21
dario529200:07:07pencilmarksn2018-08-21
peluri9100:07:53pencilmarksn2018-08-21
baron de roc9000:08:33pencilmarksn2018-08-21
hiyomi8900:10:28pencilmarksn2018-08-21
lonewolf638800:11:11pencilmarksn2018-08-21
Eti 1148700:11:19pencilmarksn2018-08-21
emilio8600:11:26pencilmarksn2018-08-21
molinomalla8500:12:21pencilmarksn2018-08-21
cebruma8400:13:27pencilmarksn2018-08-21
boscardinale8300:19