- Aug18
UsernamePuntiTempoGiocopm tentData
lenzo10000:04:28XXVn08-31
bob19559900:08:04XXVn08-31
Carloplus9800:14:02XXVn08-31
stefidigrona9700:14:25XXVn08-31
Giulius9600:17:09XXVn08-31
cyra56000:00:00XXV08-31
lenzo10000:04:43xvn08-31
bob19559900:07:15xvn08-31
stefidigrona9800:07:23xvn08-31
giogio609700:13:16xvn08-31
baron de roc9600:13:34xvn08-31
felezeu 1000:00:00xv08-31
tres4o000:00:00xv08-31
Giulius000:00:00xv08-31
alexdon10000:11:07xframen08-31
genovese volante9900:13:46xframen08-31
Cita000:00:00xframe08-31
koala000:00:00xframe08-31
GPARPI000:00:00xframe08-31
ale1959000:00:00xframe08-31
tres4o10000:03:39untouchn08-31
faber629900:03:54untouchn08-31
boghe9800:05:40untouchn08-31
bartez9700:09:23untouchn08-31
marsal439600:12:16untouchn08-31
Mach29500:13:25untouchn08-31
tardar9400:14:07untouchn08-31
ugo229300:03:09untouchy08-31
koala10000:18:04True or Lien08-31
savo9900:12:02True or Liey08-31
bjelico000:00:00True or Lie08-31
cyra56000:00:00True or Liey08-31
yuma6710000:01:30Trisn08-31
bartez9900:01:31Trisn08-31
alexdon9800:01:40Trisn08-31
tres4o9800:01:40Trisn08-31
faber629600:01:46Trisn08-31
mik19500:02:02Trisn08-31
ANANKE9400:02:06Trisn08-31
epifanio9300:02:19Trisn08-31
paola599200:02:21Trisn08-31
boscardinale9100:02:40Trisn08-31
baron de roc9000:03:06Trisn08-31
Carloplus8900:03:14Trisn08-31
giogio608800:03:15Trisn08-31
bob19558700:03:24Trisn08-31
ugo228600:03:40Trisn08-31
marsal438500:03:48Trisn08-31
tardar8400:05:21Trisn08-31
max52000:00:00Tris08-31
lenzo10000:10:05Touchyn08-31
bartez9900:14:23Touchyn08-31
giogio609800:16:35Touchyn08-31
emilio9700:19:24Touchyn08-31
prof_matarazzo10000:07:29Sum 9y08-31
bartez10000:05:55subset5x1n08-31
flin689900:07:37subset5x1n08-31
savo9800:12:56subset5x1n08-31
lenzo000:00:00subset5x108-31
bartez10000:09:45subset4x2n08-31
koala10000:06:10subset3x3n08-31
bartez9900:09:17subset3x3n08-31
mik1000:00:00subset3x308-31
bartez10000:05:45subset3x2n08-31
flin6810000:02:05subset2x2n08-31
mik19900:02:08subset2x2n08-31
yuma679800:02:22subset2x2n08-31
savo9700:02:42subset2x2n08-31
faber629600:02:43subset2x2n08-31
giorgio19579500:03:14subset2x2n08-31
angiolo9400:03:32subset2x2n08-31
ugo229300:04:18subset2x2n08-31
tida9200:04:20subset2x2n08-31
bartez9100:06:56subset2x2n08-31
cyra569000:14:45subset2x2n08-31
tres4o10000:03:10Stripesn08-31
purifire9900:03:15Stripesn08-31
savo9800:03:56Stripesn08-31
lenzo9700:03:57Stripesn08-31
faber629600:04:51Stripesn08-31
epifanio9500:05:06Stripesn08-31
pecos9400:07:08Stripesn08-31
mimicima9300:08:12Stripesn08-31
ugo229200:02:10Stripesy08-31
lenzo10000:02:42Straightn08-31
bartez9900:03:25Straightn08-31
Giulius9800:04:08Straightn08-31
Giscard9700:04:09Straightn08-31
flin689600:04:19Straightn08-31
xanx9500:08:55Straightn08-31
josehans000:00:00Straight08-31
baron de roc000:00:00Straight08-31
bartez10000:12:28Spiraln08-31
emilio9900:01:50Spiraly08-31
dario529800:02:21Spiraly08-31
ugo229700:05:24Spiraly08-31
lenzo10000:04:57Slot Machinen08-31
savo9900:06:46Slot Machinen08-31
koala9800:07:13Slot Machinen08-31
purifire9700:10:28Slot Machinen08-31
gpace843000:00:00Slot Machine08-31
lenzo10000:03:15Skyscrapern08-31
tres4o9900:03:37Skyscrapern08-31
cebruma9800:06:31Skyscrapern08-31
jonnie559700:23:33Skyscrapern08-31
ugo229600:14:29Skyscrapery08-31
savo10000:12:51Rossini Outsiden08-31
simonetta9900:18:17Rossini Outsiden08-31
bjelico9800:27:46Rossini Outsiden08-31
koala9700:12:28Rossini Outsidey08-31
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey08-31
savo10000:08:21Rossinin08-31
pecos9900:14:45Rossinin08-31
GPARPI9800:23:25Rossinin08-31
arancia9700:45:12Rossinin08-31
lenzo000:00:00Rossini08-31
gpace843000:00:00Rossini08-31
masogiovanni000:00:00Rossiniy08-31
prof_matarazzo10000:15:05repeated neighboursy08-31
tres4o10000:04:49queenn08-31
lucavip9900:08:55queenn08-31
faber629800:11:22queenn08-31
salvo9619700:19:33queenn08-31
charlypapon489600:20:52queenn08-31
tardar9500:23:00queenn08-31
dario529400:04:32queeny08-31
SUDOMICH10000:02:35quadruplen08-31
boghe9900:04:12quadruplen08-31
koala9800:04:54quadruplen08-31
bjelico9700:05:09quadruplen08-31
falco29600:06:14quadruplen08-31
yuma679500:06:59quadruplen08-31
peppech9400:12:16quadruplen08-31
felezeu 1000:00:00quadruple08-31
bartez000:00:00quadruple08-31
claudio toffon000:00:00quadruple08-31
bartez10000:07:43Quadron08-31
giogio609900:26:50Quadron08-31
falco29801:51:13Quadron08-31
emilio10000:15:35QuadMax 4Even4Oddn08-31
lucavip10000:10:01QGLn08-31
Giulius9900:12:41QGLn08-31
lenzo10000:02:27Pooln08-31
flin689900:02:30Pooln08-31
Bely9800:02:32Pooln08-31
Ciao Emmanuel9700:02:34Pooln08-31
francoclaudio9600:02:36Pooln08-31
bartez9500:03:04Pooln08-31
purifire9400:03:38Pooln08-31
faber629300:04:00Pooln08-31
emilio9200:04:15Pooln08-31
yuma679100:04:39Pooln08-31
carmela969000:04:54Pooln08-31
bobobo8900:06:44Pooln08-31
tardar8800:11:55Pooln08-31
alexdon8706:22:59Pooln08-31
migza20068600:03:35Pooly08-31
ugo228500:04:48Pooly08-31
cyra56000:00:00Pool08-31
prof_matarazzo10000:23:01PlusOrMinusy08-31
tardar000:00:00PlusOrMinus08-31
lenzo10000:03:04pencilmarksn08-31
yuma679900:03:31pencilmarksn08-31
purifire9800:03:54pencilmarksn08-31
dario529700:04:04pencilmarksn08-31
Carloplus9600:04:15pencilmarksn08-31
faber629500:04:24pencilmarksn08-31
beca9400:04:38pencilmarksn08-31
boghe9300:04:41pencilmarksn08-31
ale19599200:05:06pencilmarksn08-31
Akuma219100:05:26pencilmarksn08-31
peluri9000:05:30pencilmarksn08-31
migza20068900:05:51pencilmarksn08-31
alexdon8800:06:31pencilmarksn08-31
cebruma8700:06:57pencilmarksn08-31
Mara8600:06:59pencilmarksn08-31
zeno08500:08:03pencilmarksn08-31
bjelico8400:08:32pencilmarksn08-31
baron de roc8300:08:42pencilmarksn08-31
emilio8200:09:09pencilmarksn08-31
Marq938100:12:25pencilmarksn08-31
nerina8000:12:35pencilmarksn08-31
maxxghi7900:12:43pencilmarksn08-31
boscardinale7800:16:28pencilmarksn08-31
Eti 1147700:16:56pencilmarksn08-31
josehans7600:19:56pencilmarksn08-31
molinomalla7500:22:06pencilmarksn08-31
epifanio7400:23:53pencilmarksn08-31
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-31
kabar000:00:00pencilmarks08-31
Kalsgaard000:00:00pencilmarks08-31
paola59000:00:00pencilmarks08-31
vencanas000:00:00pencilmarks08-31
masogiovanni000:00:00pencilmarks08-31
lupogrigio10000:07:55Patchworkn08-31
koala9900:09:12Patchworkn08-31
gianburrasca9800:26:50Patchworkn08-31
simonetta000:00:00Patchwork08-31
xanx000:00:00Patchwork08-31
lenzo10000:04:03Palindromon08-31
purifire9900:04:19Palindromon08-31
savo9800:04:50Palindromon08-31
alexdon9700:05:51Palindromon08-31
ugo229600:04:14Palindromoy08-31
francoclaudio10000:13:13outsiden08-31
savo9900:16:17outsiden08-31
purifire9800:17:12outsiden08-31
Carloplus9700:23:22outsiden08-31
arancia9600:26:03outsiden08-31
alexdon9500:27:55outsiden08-31
beca9400:42:24outsiden08-31
Eti 1149300:42:33outsiden08-31
claudio toffon9200:42:52outsiden08-31
salvo9619101:03:47outsiden08-31
koala9000:13:45outsidey08-31
SUDOMICH000:00:00outside08-31
hiyomi000:00:00outsidey08-31
bjelico000:00:00outside08-31
angiolo000:00:00outside08-31
tres4o000:00:00outside08-31
faber62000:00:00outside08-31
Kalsgaard000:00:00outside08-31
Jegiakiss000:00:00outside08-31
lupogrigio000:00:00outsidey08-31
charlypapon48000:00:00outside08-31
albfilip000:00:00outside08-31
tardar10000:09:29offsetn08-31
falco29900:12:38offsetn08-31
ugo229800:02:25offsety08-31
Akuma2110000:01:33Nurikaben08-31
angiolo9900:01:55Nurikaben08-31
flin689800:02:02Nurikaben08-31
Puzzleland9700:02:17Nurikaben08-31
bartez9600:02:18Nurikaben08-31
emilio9500:02:21Nurikaben08-31
beca9400:03:03Nurikaben08-31
genovese volante9300:03:25Nurikaben08-31
josehans9200:03:50Nurikaben08-31
stefidigrona9100:05:00Nurikaben08-31
Jegiakiss9000:06:01Nurikaben08-31
nerina8900:06:22Nurikaben08-31
claudio toffon8800:07:01Nurikaben08-31
purifire8700:08:02Nurikaben08-31
francoclaudio8600:11:00Nurikaben08-31
xanx000:00:00Nurikabe08-31
tres4o000:00:00Nurikabe08-31
lupogrigio000:00:00Nurikabe08-31
francoclaudio10000:05:07non consecutivon08-31
genovese volante9900:09:12non consecutivon08-31
Kalsgaard9800:10:00non consecutivon08-31
peppech9700:10:35non consecutivon08-31
supermaxnan9600:11:16non consecutivon08-31
Eti 1149500:14:38non consecutivon08-31
marsal439400:25:48non consecutivon08-31
lenzo9300:40:54non consecutivon08-31
ugo229200:05:13non consecutivoy08-31
nerina9100:19:22non consecutivoy08-31
simonetta000:00:00non consecutivo08-31
Mach2000:00:00non consecutivo08-31
faber62000:00:00non consecutivo08-31
bartez10000:12:50NoMirrorn08-31
migza20069900:05:47NoMirrory08-31
tres4o10000:06:10Next to 9n08-31
purifire9900:06:37Next to 9n08-31
lenzo000:00:00Next to 908-31
genovese volante10000:05:11neighboursn08-31
molinomalla9900:19:52neighboursn08-31
giomas629800:24:56neighboursn08-31
faber62000:00:00neighbours08-31
emilio10000:00:16multiplen08-31
lenzo9900:01:27multiplen08-31
francoclaudio9800:01:28multiplen08-31
mik19700:01:55multiplen08-31
bjelico9600:02:41multiplen08-31
niki539500:02:59multiplen08-31
purifire9400:03:41multiplen08-31
bartez9300:07:01multiplen08-31
peluri9200:24:26multiplen08-31
flin68000:00:00multiple08-31
Eti 114000:00:00multiple08-31
lenzo10000:11:13Monopolyn08-31
baffo19519900:25:10Monopolyn08-31
giomas629800:35:34Monopolyn08-31
prof_matarazzo10000:23:59modulon08-31
prof_matarazzo10000:22:45mirror twinn08-31
koala9900:05:27mirror twiny08-31
lenzo000:00:00mirror twin08-31
bartez10000:02:49mirror 10n08-31
faber629900:03:41mirror 10n08-31
migza20069800:02:13mirror 10y08-31
ugo229700:02:39mirror 10y08-31
faber6210000:01:43mirrorn08-31
alexdon9900:03:03mirrorn08-31
epifanio9800:03:17mirrorn08-31
baron de roc9700:03:47mirrorn08-31
effeti509600:03:48mirrorn08-31
orko9500:04:08mirrorn08-31
tardar9400:04:58mirrorn08-31
mauro439300:05:08mirrorn08-31
yuma679200:16:41mirrorn08-31
migza20069100:04:30mirrory08-31
ugo229000:14:03mirrory08-31
jonnie5510000:06:50minmaxn08-31
bartez9900:08:15minmaxn08-31
lenzo10000:02:16minin08-31
faber629900:02:38minin08-31
francoclaudio9800:03:12minin08-31
matteo889700:03:19minin08-31
orko9600:03:25minin08-31
ANANKE9500:03:39minin08-31
flin689400:03:41minin08-31
alexdon9300:04:21minin08-31
boscardinale9200:04:36minin08-31
lupogrigio9100:04:42minin08-31
carmela969000:04:56minin08-31
molinomalla8900:05:07minin08-31
peluri8800:05:34minin08-31
kabar8700:05:39minin08-31
epifanio8600:05:52minin08-31
emilio8500:06:21minin08-31
zeno08400:06:33minin08-31
tres4o8300:06:35minin08-31
pigno628200:07:36minin08-31
szita8100:07:37minin08-31
albfilip8000:07:44minin08-31
boghe7900:07:47minin08-31
bob19557800:08:18minin08-31
Blumare7700:08:29minin08-31
ugo227600:08:50minin08-31
claudio toffon7500:09:18minin08-31
bob497400:12:18minin08-31
yuma677300:12:52minin08-31
ladyeagle7200:13:00minin08-31
peppech7100:13:30minin08-31
Eti 1147000:14:09minin08-31
bartez6900:15:27minin08-31
falco26800:19:10minin08-31
tardar6700:21:16minin08-31
rossy246600:27:08minin08-31
vencanas6500:32:52minin08-31
marsal436400:45:06minin08-31
GPARPI000:00:00mini08-31
bjelico000:00:00mini08-31
Ciao Emmanuel000:00:00mini08-31
gpace843000:00:00mini08-31
SUDOMICH000:00:00mini08-31
Akuma21000:00:00mini08-31
Bely000:00:00mini08-31
baron de roc000:00:00mini08-31
Carloplus000:00:00mini08-31
paola59000:00:00mini08-31
giomas62000:00:00mini08-31
bobobo000:00:00mini08-31
prof_matarazzo10000:34:18Memoryn08-31
baffo19519900:36:24Memoryy08-31
gpace843000:00:00Memory08-31
tardar10000:01:30Master Mind708-31
stefidigrona10000:01:30Master Mind708-31
flin689800:01:21Master Mind808-31
yuma679700:01:28Master Mind908-31
niki539600:02:02Master Mind908-31
maxxghi9500:02:11Master Mind908-31
ugo229400:01:43Master Mind1008-31
emilio9300:04:16Master Mind1308-31
ugo2210000:00:43Logic Mind508-31
yuma679900:00:45Logic Mind708-31
stefidigrona9800:00:59Logic Mind608-31
mik19700:01:03Logic Mind908-31
flin689600:01:10Logic Mind708-31
tardar9500:01:12Logic Mind708-31
niki539400:01:28Logic Mind908-31
emilio9300:01:32Logic Mind1008-31
bartez9200:03:15Logic Mind1508-31
Puzzleland10000:01:33lampionsn08-31
emilio9900:01:50lampionsn08-31
stefidigrona9800:02:51lampionsn08-31
bartez9700:02:57lampionsn08-31
francoclaudio9600:03:08lampionsn08-31
flin689500:04:53lampionsn08-31
purifire10000:03:00kurven08-31
lenzo9900:03:47kurven08-31
faber629800:04:42kurven08-31
SUDOMICH9700:05:57kurven08-31
baron de roc9600:06:14kurven08-31
lucavip9500:07:51kurven08-31
boscardinale9400:19:44kurven08-31
orko9300:01:07kurvey08-31
ugo229200:04:31kurvey08-31
epifanio000:00:00kurve08-31
tres4o10000:03:43kropkin08-31
lenzo9900:04:55kropkin08-31
bjelico9800:06:13kropkin08-31
ale19599700:11:46kropkin08-31
jonnie559600:13:39kropkin08-31
Bely000:00:00kropki08-31
claudio toffon000:00:00kropki08-31
falco210000:17:20knightn08-31
simonetta9900:23:14knightn08-31
pecos9800:23:35knightn08-31
supermaxnan9700:28:33knightn08-31
boghe9601:10:20knightn08-31
Akuma21000:00:00knight08-31
tres4o000:00:00knight08-31
gpace843000:00:00knight08-31
francoclaudio10000:06:01Killer Variantn08-31
savo9900:11:06Killer Variantn08-31
masogiovanni9809:07:14Killer Varianty08-31
boghe000:00:00Killer Variant08-31
matteo8810000:04:16Killer Pairn08-31
savo9900:06:12Killer Pairn08-31
alexdon9800:06:40Killer Pairn08-31
zeno09700:13:12Killer Pairn08-31
orko9600:03:16Killer Pairy08-31
masogiovanni9507:55:26Killer Pairy08-31
francoclaudio10000:05:28killern08-31
tres4o9900:06:03killern08-31
georgedg9800:06:36killern08-31
matteo889700:06:53killern08-31
alexdon9600:08:09killern08-31
orko9500:08:38killern08-31
koala9400:08:43killern08-31
angiolo9300:08:47killern08-31
xanx9200:09:16killern08-31
niki539100:10:51killern08-31
GPARPI9000:11:52killern08-31
josehans8900:12:16killern08-31
Limbo8800:12:34killern08-31
savo8700:12:59killern08-31
giorgio19578600:13:42killern08-31
pecos8500:15:05killern08-31
jonnie558400:15:19killern08-31
masogiovanni8300:15:58killern08-31
giogio608200:16:52killern08-31
lenzo8100:17:16killern08-31
serigaia8000:19:32killern08-31
cebruma7900:19:33killern08-31
Jegiakiss7800:21:20killern08-31
Carloplus7700:23:37killern08-31
ladyeagle7600:32:03killern08-31
max527514:32:09killern08-31
Giscard7400:06:25killery08-31
effeti507300:08:27killery08-31
nerina7200:15:10killery08-31
cyra56000:00:00killer08-31
hiyomi000:00:00killery08-31
lupogrigio000:00:00killer08-31
zeno0000:00:00killer08-31
miroilfox58000:00:00killer08-31
gheo62000:00:00killer08-31
tida000:00:00killery08-31
giomas62000:00:00killer08-31
gpace843000:00:00killer08-31
georgedg10000:02:05KakuroDokun08-31
francoclaudio9900:02:18KakuroDokun08-31
niki539800:02:37KakuroDokun08-31
lenzo9700:03:21KakuroDokun08-31
Mara9600:03:38KakuroDokun08-31
bartez9500:03:56KakuroDokun08-31
ale19599400:04:00KakuroDokun08-31
genovese volante9300:04:26KakuroDokun08-31
simonetta9200:04:49KakuroDokun08-31
zeno09100:05:25KakuroDokun08-31
Limbo9000:06:10KakuroDokun08-31
bjelico8900:07:06KakuroDokun08-31
charlypapon488800:09:20KakuroDokun08-31
alexdon8700:11:26KakuroDokun08-31
simonetta10000:10:56Jigsaw Hybridn08-31
Mach29900:26:50Jigsaw Hybridn08-31
tres4o10000:12:27jigsawn08-31
alexdon9900:14:05jigsawn08-31
lenzo9800:17:30jigsawn08-31
carmela969700:19:46jigsawn08-31
Carloplus9600:22:49jigsawn08-31
lucavip9500:25:45jigsawn08-31
cebruma9400:28:27jigsawn08-31
Mach29300:31:17jigsawn08-31
pecos9200:45:29jigsawn08-31
vindim000:00:00jigsaw08-31
bce000:00:00jigsawy08-31
molinomalla000:00:00jigsaw08-31
faber62000:00:00jigsaw08-31
Eti 114000:00:00jigsaw08-31
Giulius000:00:00jigsaw08-31
giomas62000:00:00jigsaw08-31
pigno62000:00:00jigsaw08-31
masogiovanni10000:09:06isokillern08-31
zeno09900:09:43isokillern08-31
bartez9800:10:14isokillern08-31
peppech9700:16:25isokillern08-31
zobar9601:14:38isokillern08-31
ugo229500:05:01isokillery08-31
max52000:00:00isokiller08-31
emilio10000:11:50ison08-31
genovese volante9900:16:49ison08-31
peppech9807:28:16ison08-31
dario529700:04:19isoy08-31
ugo229600:09:49isoy08-31
zeno09500:16:31isoy08-31
baffo195110000:11:40integern08-31
bjelico10000:14:03Hybridn08-31
koala9900:06:11Hybridy08-31
bartez10000:01:35Fuzulin08-31
lenzo9900:01:53Fuzulin08-31
emilio9800:02:41Fuzulin08-31
josehans9700:05:34Fuzulin08-31
ugo229600:01:55Fuzuliy08-31
flin68000:00:00Fuzuli08-31
lenzo10000:02:52Futoshikin08-31
tres4o9900:03:55Futoshikin08-31
bartez9800:05:07Futoshikin08-31
flin689800:05:07Futoshikin08-31
gianburrasca9800:05:07Futoshikin08-31
simonetta9500:06:51Futoshikin08-31
niki539400:07:50Futoshikin08-31
lupogrigio9300:08:18Futoshikin08-31
peppech9200:09:15Futoshikin08-31
boscardinale9100:20:20Futoshikin08-31
Cita9000:20:49Futoshikin08-31
Akuma21000:00:00Futoshiki08-31
max52000:00:00Futoshiki08-31
zeno0000:00:00Futoshiki08-31
alexdon10000:13:06framen08-31
claudio toffon9900:15:32framen08-31
rossy249800:46:33framen08-31
GPARPI000:00:00frame08-31
matteo88000:00:00frame08-31
miroilfox58000:00:00frame08-31
bartez10000:17:22Fortressn08-31
giomas62000:00:00Fortress08-31
salvo96110000:31:00exclusion2n08-31
ANANKE9900:33:03exclusion2n08-31
beca9800:56:51exclusion2n08-31
koala9700:16:49exclusion2y08-31
paola5910000:14:01exclusion1n08-31
ANANKE9900:14:18exclusion1n08-31
tres4o10000:01:39EvenOddn08-31
epifanio9900:02:34EvenOddn08-31
bartez9800:02:51EvenOddn08-31
matteo889700:03:06EvenOddn08-31
effeti509600:03:38EvenOddn08-31
paola599600:03:38EvenOddn08-31
ANANKE9400:03:39EvenOddn08-31
peppech9300:03:47EvenOddn08-31
tardar9200:04:36EvenOddn08-31
ugo229100:04:46EvenOddn08-31
mimicima9000:05:55EvenOddn08-31
Blumare8900:07:00EvenOddn08-31
lupogrigio8800:08:39EvenOddn08-31
marsal438700:11:10EvenOddn08-31
faber62000:00:00EvenOdd08-31
Carloplus10000:09:06Even Odd Viewn08-31
tardar9900:10:38Even Odd Viewy08-31
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-31
josehans000:00:00Even Odd View08-31
rossy24000:00:00Even Odd View08-31
koala10000:06:16Distancen08-31
claudio toffon9900:08:13Distancen08-31
Carloplus9800:08:57Distancen08-31
savo10000:15:45Diagonal Consecutiven08-31
lenzo9900:24:36Diagonal Consecutiven08-31
stefidigrona9800:28:48Diagonal Consecutiven08-31
tres4o10000:03:30diagonaln08-31
faber629900:04:13diagonaln08-31
savo9900:04:13diagonaln08-31
ffischer9700:04:25diagonaln08-31
lucavip9600:04:36diagonaln08-31
genovese volante9500:04:48diagonaln08-31
matteo889400:05:00diagonaln08-31
serigaia9300:05:10diagonaln08-31
lenzo9200:05:23diagonaln08-31
bob19559100:06:18diagonaln08-31
cebruma9000:06:47diagonaln08-31
carmela968900:07:50diagonaln08-31
mauro438800:08:25diagonaln08-31
Blumare8700:09:11diagonaln08-31
salvo9618600:09:36diagonaln08-31
slaveVARESE8500:09:45diagonaln08-31
falco28400:09:46diagonaln08-31
GPARPI8300:10:18diagonaln08-31
jonnie558200:10:20diagonaln08-31
tardar8100:10:29diagonaln08-31
szita8000:10:41diagonaln08-31
effeti507900:11:23diagonaln08-31
Carloplus7800:12:40diagonaln08-31
tida7700:02:01diagonaly08-31
carlita27600:02:50diagonaly08-31
ugo227500:03:06diagonaly08-31
kabar7400:03:27diagonaly08-31
francoclaudio7300:04:37diagonaly08-31
luciomat000:00:00diagonal08-31
zobar000:00:00diagonal08-31
felezeu 1000:00:00diagonal08-31
albfilip10000:08:29Descriptive Pairsn08-31
savo9900:09:22Descriptive Pairsn08-31
koala9800:09:46Descriptive Pairsn08-31
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs08-31
orko000:00:00Descriptive Pairs08-31
lenzo10000:03:01cubicn08-31
tres4o9900:04:01cubicn08-31
SUDOMICH9800:05:41cubicn08-31
lucavip9700:06:37cubicn08-31
giomas629600:10:56cubicn08-31
baron de roc9500:13:21cubicn08-31
carmela969400:14:33cubicn08-31
giogio609300:22:35cubicn08-31
Blumare9200:28:12cubicn08-31
bob19559101:07:26cubicn08-31
ladyeagle9001:08:46cubicn08-31
ugo228900:03:11cubicy08-31
dario528800:03:45cubicy08-31
cyra56000:00:00cubicy08-31
tardar000:00:00cubicy08-31
faber62000:00:00cubic08-31
molinomalla000:00:00cubic08-31
lenzo10000:08:53CrossSumn08-31
giogio609900:50:39CrossSumn08-31
lucavip000:00:00CrossSum08-31
georgedg10000:01:18Countingn08-31
Ciao Emmanuel9900:02:17Countingn08-31
migza20069800:02:18Countingn08-31
stefidigrona9700:02:34Countingn08-31
emilio9600:05:59Countingn08-31
yuma679500:06:35Countingn08-31
francoclaudio9400:29:44Countingn08-31
niki539301:10:12Countingn08-31
baron de roc9202:11:50Countingn08-31
beca000:00:00Counting08-31
flin68000:00:00Counting08-31
bartez000:00:00Counting08-31
lenzo10000:11:38consecutive -Nn08-31
baffo19519901:02:37consecutive -Ny08-31
tres4o10000:06:27consecutiven08-31
stefidigrona9900:08:33consecutiven08-31
lenzo9800:12:30consecutiven08-31
claudio toffon9700:17:34consecutiven08-31
falco29600:24:17consecutiven08-31
miroilfox589500:41:48consecutiven08-31
lenzo10000:07:40ColorsGroupsn08-31
prof_matarazzo9900:20:31ColorsGroupsn08-31
baron de roc9800:29:02ColorsGroupsn08-31
rossy249700:31:49ColorsGroupsn08-31
emilio10000:31:42Clock Facesy08-31
orko000:00:00Clock Facesy08-31
cyra56000:00:00Clock Faces08-31
Kalsgaard10000:03:38classicn08-31
lenzo9900:03:59classicn08-31
ffischer9800:04:22classicn08-31
tres4o9700:04:32classicn08-31
Bely9600:04:36classicn08-31
savo9500:04:44classicn08-31
francoclaudio9400:04:51classicn08-31
cebruma9300:04:57classicn08-31
boghe9200:05:22classicn08-31
alexdon9100:05:43classicn08-31
matteo889000:06:22classicn08-31
faber628900:06:40classicn08-31
zobar8800:08:01classicn08-31
albfilip8700:08:14classicn08-31
feb3098600:08:49classicn08-31
boscardinale8500:09:01classicn08-31
supermaxnan8400:09:10classicn08-31
serigaia8300:09:17classicn08-31
lucavip8200:09:57classicn08-31
arancia8100:10:04classicn08-31
bob498000:10:19classicn08-31
effeti507900:10:30classicn08-31
mario497800:10:33classicn08-31
falco27700:10:48classicn08-31
annetta7600:11:04classicn08-31
peluri7500:11:10classicn08-31
szita7400:11:31classicn08-31
epifanio7300:11:54classicn08-31
rosalpina7200:12:29classicn08-31
Andrea127100:16:34classicn08-31
mauro437000:17:29classicn08-31
beppe586900:20:23classicn08-31
fracal6800:20:39classicn08-31
Blumare6700:28:51classicn08-31
ladyeagle6600:30:17classicn08-31
marsal436500:46:08classicn08-31
luciomat6401:17:56classicn08-31
dario526300:02:02classicy08-31
tida6200:02:15classicy08-31
ugo226100:05:31classicy08-31
carlita26000:15:25classicy08-31
bjelico5900:32:50classicy08-31
frase60545800:33:30classicy08-31
gierre5714:26:27classicy08-31
ANANKE000:00:00classic08-31
masogiovanni000:00:00classic08-31
eugenio000:00:00classic08-31
claudio toffon000:00:00classic08-31
miroilfox58000:00:00classic08-31
mimicima000:00:00classic08-31
tardar000:00:00classicy08-31
Carloplus000:00:00classic08-31
kabar000:00:00classicy08-31
vindim000:00:00classic08-31
Ciao Emmanuel000:00:00classic08-31
tres4o10000:00:50cityn08-31
lenzo9900:00:53cityn08-31
flin689800:00:59cityn08-31
emilio9700:01:05cityn08-31
bartez9600:01:18cityn08-31
albfilip9500:01:25cityn08-31
maxxghi9400:01:27cityn08-31
josehans9300:01:49cityn08-31
baffo19519200:02:11cityn08-31
cyra569100:03:00cityn08-31
vindim9000:04:09cityn08-31
ugo228900:07:43cityn08-31
lenzo10000:02:23Chainsn08-31
bartez9900:05:57Chainsn08-31
lucavip10000:12:19CentersSumn08-31
lenzo10000:02:43Bricksn08-31
bartez9900:13:48Bricksn08-31
lupogrigio9800:37:52Bricksn08-31
ugo229700:05:25Bricksy08-31
migza20069600:06:07Bricksy08-31
gierre000:00:00Bricks08-31
matteo8810000:05:36Between1e9n08-31
tres4o9900:06:00Between1e9n08-31
charlypapon489800:13:11Between1e9n08-31
rossy249700:13:16Between1e9n08-31
lenzo10000:04:39Averagen08-31
charlypapon489900:19:20Averagen08-31
emilio9800:02:06Averagey08-31
cyra569700:03:24Averagey08-31
migza20069600:03:34Averagey08-31
szita000:00:00Anti XXV 08-31
tres4o10000:10:14Anti XV n08-31
simonetta9900:11:28Anti XV n08-31
bob19559800:12:20Anti XV n08-31
boghe9700:14:17Anti XV n08-31
bjelico9600:18:53Anti XV n08-31
Marq939500:36:42Anti XV n08-31
claudio toffon10000:13:46Anti Pairs 2n08-31
emilio9900:21:57Anti Pairs 2n08-31
tres4o10000:09:30Anti Diagonaln08-31
bob19559900:19:31Anti Diagonaln08-31
migza20069800:09:08Anti Diagonaly08-31
ugo229700:13:20Anti Diagonaly08-31
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal08-31
Akuma2110000:00:47alberin08-31
masogiovanni9900:00:51alberin08-31
Puzzleland9800:00:54alberin08-31
claudio toffon9700:00:57alberin08-31
lenzo9600:00:58alberin08-31
flin689500:00:59alberin08-31
yuma679400:01:00alberin08-31
Limbo9300:01:05alberin08-31
francoclaudio9200:01:08alberin08-31
xanx9200:01:08alberin08-31
Hongkong9200:01:08alberin08-31
angiolo9200:01:08alberin08-31
emilio8800:01:13alberin08-31
Ciao Emmanuel8700:01:15alberin08-31
koala8600:01:29alberin08-31
stefidigrona8500:01:33alberin08-31
bob19558400:01:46alberin08-31
tres4o8300:01:49alberin08-31
cyra568200:01:51alberin08-31
Cita000:00:00alberi08-31
claudio toffon10000:01:02abcn08-31
purifire10000:01:02abcn08-31
Akuma219800:01:05abcn08-31
tres4o9700:01:19abcn08-31
bartez9600:01:27abcn08-31
emilio9500:01:32abcn08-31
ugo229400:02:02abcn08-31
flin689300:04:23abcn08-31
cyra569200:15:45abcn08-31
faber6210000:06:014 Boxn08-31
tres4o9900:06:184 Boxn08-31
boghe9800:06:584 Boxn08-31
Carloplus9700:07:234 Boxn08-31
lucavip9600:07:334 Boxn08-31
bob19559500:08:124 Boxn08-31
carmela969400:08:314 Boxn08-31
pecos9300:09:234 Boxn08-31
masogiovanni9200:10:244 Boxn08-31
gpace8439100:14:424 Boxn08-31
mauro439000:16:064 Boxn08-31
GPARPI8900:22:574 Boxn08-31
dario528800:01:034 Boxy08-31
ugo228700:01:114 Boxy08-31
tres4o10000:06:122even2oddn08-31
lucavip9900:08:092even2oddn08-31
gheo629800:11:552even2oddn08-31
lupogrigio9700:12:122even2oddn08-31
ugo229600:04:002even2oddy08-31
migza20069500:04:372even2oddy08-31
tardar9400:25:582even2oddy08-31
clelia75000:00:002even2oddy08-31
Puzzleland10000:01:321and2n08-31
angiolo9900:01:521and2n08-31
Ciao Emmanuel9800:01:561and2n08-31
SUDOMICH9700:02:021and2n08-31
boghe9600:02:051and2n08-31
ANANKE9500:02:131and2n08-31
bob19559400:02:171and2n08-31
emilio9300:02:441and2n08-31
koala9200:02:471and2n08-31
alexdon9100:03:141and2n08-31
lucavip9000:03:471and2n08-31
bartez8900:03:531and2n08-31
lupogrigio8800:03:551and2n08-31
tardar8700:04:001and2n08-31
vindim8600:04:431and2n08-31
cyra568500:06:001and2n08-31
Marq938400:06:531and2n08-31
clelia758300:08:171and2n08-31
bjelico8200:18:401and2n08-31
Giulius8100:24:191and2n08-31
max52000:00:001and208-31
bobobo000:00:001and208-31
lenzo10000:05:21XXVn08-30
bob19559900:07:45XXVn08-30
Giulius9800:16:55XXVn08-30
cyra56000:00:00XXV08-30
Bely10000:02:56xvn08-30
lenzo9900:03:03xvn08-30
tres4o9800:03:43xvn08-30
Akuma219700:03:45xvn08-30
faber629600:04:18xvn08-30
bob19559500:05:22xvn08-30
ingmanc9400:06:24xvn08-30
baron de roc9300:07:47xvn08-30
claudio toffon9200:08:03xvn08-30
giogio609100:09:32xvn08-30
Giulius9000:11:30xvn08-30
ugo228900:09:32xvy08-30
alexdon10000:05:32xframen08-30
GPARPI9900:14:24xframen08-30
baffo19519800:22:59xframen08-30
merlin559700:50:56xframen08-30
gpace843000:00:00xframe08-30
tres4o10000:04:51untouchn08-30
faber629900:05:01untouchn08-30
epifanio9800:07:18untouchn08-30
bartez9700:08:33untouchn08-30
magnificoo9600:08:40untouchn08-30
marsal439500:21:08untouchn08-30
tardar9400:21:16untouchn08-30
ugo229300:05:13untouchy08-30
Bely000:00:00untouch08-30
bjelico10000:22:42True or Lien08-30
savo9900:05:45True or Liey08-30
cyra569800:11:49True or Liey08-30
Akuma2110000:00:55Trisn08-30
tres4o9900:01:25Trisn08-30
faber629800:01:26Trisn08-30
yuma679700:01:31Trisn08-30
mik19700:01:31Trisn08-30
ANANKE9500:01:53Trisn08-30
paola599400:01:55Trisn08-30
bob19559300:01:56Trisn08-30
bartez9200:02:00Trisn08-30
claudio toffon9100:02:29Trisn08-30
giogio609000:02:41Trisn08-30
boscardinale8900:02:42Trisn08-30
bjelico8800:02:43Trisn08-30
epifanio8700:02:48Trisn08-30
marsal438600:03:17Trisn08-30
ugo228500:03:34Trisn08-30
flin688400:04:36Trisn08-30
baron de roc000:00:00Tris08-30
max52000:00:00Tris08-30
lucavip000:00:00Tris08-30
giogio6010000:09:16Touchyn08-30
ugo229900:02:13Touchyy08-30
prof_matarazzo10000:10:32Sum 9y08-30
flin6810000:03:05subset5x1n08-30
bartez9900:04:07subset5x1n08-30
savo9800:04:28subset5x1n08-30
lenzo9700:05:40subset5x1n08-30
cyra56000:00:00subset5x108-30
flin6810000:04:06subset4x2n08-30
bartez9900:06:09subset4x2n08-30
emilio9800:23:33subset4x2n08-30
flin6810000:02:32subset3x3n08-30
bartez9900:02:51subset3x3n08-30
mik19800:04:45subset3x3n08-30
ugo229700:04:49subset3x3n08-30
flin6810000:04:23subset3x2n08-30
bartez9900:14:55subset3x2n08-30
mik110000:02:25subset2x2n08-30
faber629900:02:26subset2x2n08-30
tida9800:02:29subset2x2n08-30
yuma679700:02:57subset2x2n08-30
flin689600:03:48subset2x2n08-30
ugo229500:03:55subset2x2n08-30
bartez9400:04:25subset2x2n08-30
giorgio19579300:04:58subset2x2n08-30
savo9200:05:54subset2x2n08-30
cyra56000:00:00subset2x208-30
ANANKE000:00:00subset2x208-30
epifanio10000:04:40Stripesn08-30
tres4o9900:05:32Stripesn08-30
savo9800:06:02Stripesn08-30
purifire9700:06:43Stripesn08-30
bartez9600:07:53Stripesn08-30
pecos9500:08:08Stripesn08-30
faber629400:08:21Stripesn08-30
gpace8439300:10:49Stripesn08-30
ugo229200:05:20Stripesy08-30
lenzo10000:03:53Straightn08-30
flin689900:04:11Straightn08-30
bartez9800:04:36Straightn08-30
magnificoo9700:06:49Straightn08-30
Giulius9600:07:23Straightn08-30
Giscard9500:07:45Straightn08-30
josehans9400:07:54Straightn08-30
baron de roc9300:12:14Straightn08-30
cyra569200:12:15Straightn08-30
bartez10000:13:49Spiraln08-30
emilio9900:03:20Spiraly08-30
dario529800:06:05Spiraly08-30
lenzo10000:03:28Slot Machinen08-30
savo9900:04:46Slot Machinen08-30
gpace8439800:06:34Slot Machinen08-30
purifire9700:07:59Slot Machinen08-30
lenzo10000:04:12Skyscrapern08-30
tres4o9900:05:19Skyscrapern08-30
SAYAN9800:10:52Skyscrapern08-30
ugo229700:06:31Skyscrapery08-30
magnificoo10000:15:32Rossini Outsiden08-30
savo9900:18:04Rossini Outsiden08-30
bjelico9800:26:16Rossini Outsiden08-30
simonetta9700:32:17Rossini Outsiden08-30
albfilip9600:38:28Rossini Outsiden08-30
emy89500:15:33Rossini Outsidey08-30
ripafi000:00:00Rossini Outside08-30
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey08-30
arancia000:00:00Rossini Outside08-30
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-30
savo10000:08:45Rossinin08-30
SAYAN9900:10:59Rossinin08-30
pecos9800:41:02Rossinin08-30
arancia9704:08:13Rossinin08-30
magnificoo000:00:00Rossini08-30
masogiovanni000:00:00Rossiniy08-30
ripafi000:00:00Rossini08-30
GPARPI000:00:00Rossini08-30
gpace843000:00:00Rossini08-30
lenzo000:00:00Rossini08-30
prof_matarazzo10000:25:08repeated neighboursy08-30
tres4o10000:06:57queenn08-30
faber629900:11:12queenn08-30
epifanio9800:12:43queenn08-30
lucavip9700:13:30queenn08-30
salvo9619600:15:05queenn08-30
dario529500:05:45queeny08-30
baron de roc9401:06:59queeny08-30
ripafi000:00:00queen08-30
lenzo10000:04:03quadruplen08-30
tres4o9900:04:38quadruplen08-30
bjelico9800:06:13quadruplen08-30
bartez9700:07:01quadruplen08-30
yuma679600:07:50quadruplen08-30
falco29500:13:12quadruplen08-30
SUDOMICH000:00:00quadruple08-30
bartez10000:08:47Quadron08-30
tres4o9900:13:20Quadron08-30
faber629800:14:36Quadron08-30
falco29701:38:50Quadron08-30
emilio10000:40:45QuadMax 4Even4Oddn08-30
prof_matarazzo10000:08:32Quad Maxy08-30
lucavip10000:09:52QGLn08-30
baron de roc9901:23:54QGLn08-30
Giulius000:00:00QGL08-30
Bely10000:01:00Pooln08-30
lenzo9900:01:10Pooln08-30
purifire9800:01:13Pooln08-30
flin689700:01:20Pooln08-30
yuma679600:01:32Pooln08-30
bartez9500:01:49Pooln08-30
faber629500:01:49Pooln08-30
carmela969300:02:17Pooln08-30
emilio9200:02:44Pooln08-30
cyra569100:03:51Pooln08-30
baron de roc9000:04:37Pooln08-30
josehans8900:04:48Pooln08-30
ugo228800:02:33Pooly08-30
tardar000:00:00Pool08-30
boscardinale10000:04:02pencilmarksn08-30
Ciao Emmanuel9900:05:30pencilmarksn08-30
peluri9800:06:26pencilmarksn08-30
josehans9700:06:30pencilmarksn08-30
epifanio9600:06:32pencilmarksn08-30
dario529500:06:40pencilmarksn08-30
flin689400:06:54pencilmarksn08-30
claudio toffon9300:08:00pencilmarksn08-30
Carloplus9200:08:05pencilmarksn08-30
maxxghi9100:08:39pencilmarksn08-30
emilio9000:09:44pencilmarksn08-30
purifire8900:10:15pencilmarksn08-30
Eti 1148800:11:43pencilmarksn08-30
Marq938700:12:15pencilmarksn08-30
molinomalla8600:15:56pencilmarksn08-30
bjelico8500:18:17pencilmarksn08-30
vencanas8402:43:07pencilmarksn08-30
baron de roc000:00:00pencilmarks08-30
faber62000:00:00pencilmarks08-30
cyra56000:00:00pencilmarks08-30
beca000:00:00pencilmarks08-30
alexdon000:00:00pencilmarks08-30
zeno0000:00:00pencilmarks08-30
paola59000:00:00pencilmarks08-30
Akuma21000:00:00pencilmarks08-30
lenzo000:00:00pencilmarks08-30
gianburrasca10000:03:33Patchworkn08-30
lupogrigio9900:08:18Patchworkn08-30
flin689800:48:32Patchworkn08-30
xanx000:00:00Patchwork08-30
bartez000:00:00Patchwork08-30
simonetta000:00:00Patchwork08-30
purifire10000:06:46Palindromon08-30
savo9900:07:25Palindromon08-30
beca9800:13:57Palindromon08-30
ugo229700:15:53Palindromoy08-30
masogiovanni9600:46:03Palindromoy08-30
lenzo000:00:00Palindromo08-30
SUDOMICH10000:05:57outsiden08-30
tres4o9900:06:02outsiden08-30
francoclaudio9800:06:06outsiden08-30
purifire9700:07:04outsiden08-30
alexdon9600:07:13outsiden08-30
faber629500:07:59outsiden08-30
arancia9400:09:01outsiden08-30
magnificoo9300:09:37outsiden08-30
albfilip9200:10:41outsiden08-30
Eti 1149100:14:54outsiden08-30
salvo9619000:14:57outsiden08-30
savo8900:16:49outsiden08-30
beca8801:12:00outsiden08-30
Mach28703:17:57outsiden08-30
koala8600:04:04outsidey08-30
lupogrigio8500:11:30outsidey08-30
Cita000:00:00outside08-30
Bely000:00:00outside08-30
zephyr000:00:00outsidey08-30
claudio toffon000:00:00outside08-30
charlypapon48000:00:00outside08-30
Carloplus000:00:00outside08-30
maxxghi10000:17:27offsetn08-30
falco29900:33:00offsetn08-30
ugo229800:16:31offsety08-30
tardar000:00:00offsety08-30
Cita000:00:00offset08-30
ladyeagle000:00:00offset08-30
Puzzleland10000:00:36Nurikaben08-30
Akuma219900:00:39Nurikaben08-30
stefidigrona9800:00:51Nurikaben08-30
emilio9700:00:53Nurikaben08-30
flin689600:00:59Nurikaben08-30
claudio toffon9500:01:11Nurikaben08-30
bartez9500:01:11Nurikaben08-30
purifire9300:01:15Nurikaben08-30
josehans9200:01:23Nurikaben08-30
xanx9100:01:26Nurikaben08-30
beca9000:01:29Nurikaben08-30
francoclaudio8900:01:37Nurikaben08-30
nerina8800:01:53Nurikaben08-30
lupogrigio8700:02:18Nurikaben08-30
SAYAN000:00:00Nurikabe08-30
tres4o10000:09:30non consecutivon08-30
flin689900:14:27non consecutivon08-30
francoclaudio9800:14:29non consecutivon08-30
lenzo9700:21:25non consecutivon08-30
emilio9600:29:33non consecutivon08-30
marsal439500:35:10non consecutivon08-30
alexdon9400:48:41non consecutivon08-30
ugo229300:26:00non consecutivoy08-30
peppech000:00:00non consecutivo08-30
koala000:00:00non consecutivoy08-30
SAYAN000:00:00non consecutivo08-30
Akuma21000:00:00non consecutivo08-30
slaveVARESE000:00:00non consecutivo08-30
Eti 114000:00:00non consecutivo08-30
bartez10000:05:49NoMirrorn08-30
tres4o10000:03:44Next to 9n08-30
lenzo9900:04:09Next to 9n08-30
purifire9800:05:20Next to 9n08-30
mik110000:08:16neighboursn08-30
giomas629900:14:44neighboursn08-30
molinomalla9800:15:10neighboursn08-30
Eti 11410000:01:07multiplen08-30
francoclaudio9900:01:31multiplen08-30
bartez9800:01:50multiplen08-30
bjelico9700:02:10multiplen08-30
lenzo9600:02:54multiplen08-30
niki539500:03:04multiplen08-30
mik19400:03:06multiplen08-30
flin689300:03:39multiplen08-30
emilio9200:04:25multiplen08-30
peluri9100:06:45multiplen08-30
SAYAN9000:06:55multiplen08-30
purifire8900:07:35multiplen08-30
beca000:00:00multiple08-30
baffo195110000:17:30Monopolyn08-30
giomas62000:00:00Monopoly08-30
prof_matarazzo10000:12:14modulon08-30
koala10000:08:24mirror twiny08-30
faber6210000:06:16mirror 10n08-30
bartez10000:06:16mirror 10n08-30
epifanio9800:07:00mirror 10n08-30
ugo229700:01:47mirror 10y08-30
orko10000:03:18mirrorn08-30
epifanio9900:03:30mirrorn08-30
Ciao Emmanuel9800:03:38mirrorn08-30
flin689700:04:09mirrorn08-30
faber629600:04:21mirrorn08-30
tardar9500:04:37mirrorn08-30
baron de roc9400:06:44mirrorn08-30
effeti509300:07:53mirrorn08-30
mauro439200:08:39mirrorn08-30
ugo229100:05:24mirrory08-30
bartez10000:04:29minmaxn08-30
jonnie559900:05:01minmaxn08-30
SUDOMICH10000:01:03minin08-30
flin689900:01:05minin08-30
alexdon9800:01:10minin08-30
faber629700:01:20minin08-30
Bely9600:01:23minin08-30
tres4o9500:01:37minin08-30
emilio9400:01:46minin08-30
peluri9300:01:57minin08-30
bartez9200:02:00minin08-30
lupogrigio9100:02:17minin08-30
SAYAN9000:02:21minin08-30
boghe8900:02:25minin08-30
bob19558800:02:27minin08-30
orko8700:02:50minin08-30
lucavip8600:02:51minin08-30
zeno08500:02:52minin08-30
carmela968400:02:53minin08-30
lenzo8300:03:00minin08-30
yuma678200:03:02minin08-30
ojku888100:03:04minin08-30
bjelico8000:03:06minin08-30
vencanas7900:03:12minin08-30
paola597800:03:18minin08-30
claudio toffon7700:03:31minin08-30
ugo227600:03:39minin08-30
albfilip7500:03:43minin08-30
pigno627400:03:46minin08-30
baron de roc7300:03:48minin08-30
molinomalla7200:04:29minin08-30
boscardinale7100:04:31minin08-30
tardar7000:04:41minin08-30
epifanio6900:04:42minin08-30
bene626800:04:58minin08-30
ladyeagle6700:05:39minin08-30
bob496600:05:40minin08-30
Eti 1146500:05:58minin08-30
marsal436400:07:05minin08-30
szita6300:08:06minin08-30
rossy246200:09:35minin08-30
Blumare6100:19:50minin08-30
GPARPI000:00:00mini08-30
Carloplus000:00:00mini08-30
giomas62000:00:00mini08-30
Ciao Emmanuel000:00:00mini08-30
gpace84310000:14:27Memoryn08-30
baffo19519900:18:35Memoryy08-30
baron de roc000:00:00Memoryy08-30
yuma6710000:00:33Master Mind508-30
flin689900:00:48Master Mind608-30
maxxghi9800:01:58Master Mind608-30
emilio9700:01:04Master Mind708-30
ugo229600:01:01Master Mind808-30
tardar9500:01:36Master Mind808-30
stefidigrona9400:04:32Master Mind808-30
niki539300:02:51Master Mind908-30
stefidigrona10000:00:47Logic Mind708-30
yuma679900:00:56Logic Mind808-30
chiedidime9800:01:03Logic Mind1008-30
mik19700:01:10Logic Mind908-30
niki539600:01:13Logic Mind908-30
emilio9500:01:25Logic Mind908-30
ugo229400:01:26Logic Mind1008-30
flin689300:02:18Logic Mind1108-30
bartez9200:02:37Logic Mind1008-30
tardar9100:04:37Logic Mind1208-30
bartez10000:00:33lampionsn08-30
Puzzleland9900:01:23lampionsn08-30
flin689800:01:51lampionsn08-30
francoclaudio9700:02:32lampionsn08-30
emilio9600:05:06lampionsn08-30
lenzo10000:03:45kurven08-30
SAYAN9900:05:30kurven08-30
boscardinale9800:07:47kurven08-30
epifanio9700:08:49kurven08-30
lucavip9602:15:38kurven08-30
orko9500:02:57kurvey08-30
ugo229400:05:22kurvey08-30
zeno09300:09:48kurvey08-30
baron de roc9200:13:45kurvey08-30
faber62000:00:00kurve08-30
SUDOMICH000:00:00kurve08-30
claudio toffon000:00:00kurve08-30
lenzo10000:03:28kropkin08-30
tres4o9900:05:00kropkin08-30
bjelico9800:05:56kropkin08-30
flin689700:07:13kropkin08-30
claudio toffon9600:09:42kropkin08-30
ale1959000:00:00kropki08-30
Bely10000:10:16knightn08-30
lenzo9900:13:06knightn08-30
SAYAN9800:16:27knightn08-30
tres4o9700:18:51knightn08-30
supermaxnan9600:26:35knightn08-30
pecos000:00:00knight08-30
Ciao Emmanuel000:00:00knight08-30
simonetta000:00:00knight08-30
faber62000:00:00knight08-30
gpace843000:00:00knight08-30
claudio toffon000:00:00knight08-30
Akuma21000:00:00knight08-30
baron de roc000:00:00knighty08-30
falco2000:00:00knight08-30
boghe000:00:00knight08-30
savo10000:06:53Killer Variantn08-30
emy8000:00:00Killer Varianty08-30
masogiovanni000:00:00Killer Variant08-30
koala10000:06:06Killer Pairn08-30
savo9900:07:08Killer Pairn08-30
zeno09800:07:45Killer Pairn08-30
orko9700:03:36Killer Pairy08-30
masogiovanni000:00:00Killer Pair08-30
lenzo10000:06:31killern08-30
Hongkong9900:08:13killern08-30
georgedg9800:08:39killern08-30
flin689700:10:33killern08-30
savo9600:11:55killern08-30
koala9500:12:14killern08-30
magnificoo9400:13:41killern08-30
tres4o9300:13:48killern08-30
gpace8439200:13:57killern08-30
Carloplus9100:14:22killern08-30
josehans9000:15:15killern08-30
Limbo8900:16:33killern08-30
merlin558800:16:58killern08-30
xanx8700:18:11killern08-30
niki538600:18:28killern08-30
pecos8500:20:06killern08-30
Bruno618400:20:37killern08-30
serigaia8300:21:31killern08-30
bene628200:22:31killern08-30
GPARPI8100:22:36killern08-30
orko8000:23:04killern08-30
giogio607900:27:31killern08-30
cebruma7800:28:29killern08-30
giorgio19577700:36:12killern08-30
zeno07600:55:08killern08-30
masogiovanni7506:55:40killern08-30
francoclaudio7411:25:30killern08-30
emy87300:07:44killery08-30
zephyr7200:08:19killery08-30
Giscard7100:10:49killery08-30
hiyomi7000:12:53killery08-30
tida6900:21:26killery08-30
effeti506800:43:04killery08-30
jonnie55000:00:00killer08-30
max52000:00:00killer08-30
nerina000:00:00killery08-30
giomas62000:00:00killer08-30
Jegiakiss000:00:00killer08-30
miroilfox58000:00:00killer08-30
cyra56000:00:00killer08-30
alexdon10000:14:24KakuroDokun08-30
Bruno619900:16:05KakuroDokun08-30
francoclaudio9800:19:07KakuroDokun08-30
Limbo9700:29:03KakuroDokun08-30
lupogrigio9600:23:52KakuroDokuy08-30
magnificoo000:00:00KakuroDoku08-30
zeno0000:00:00KakuroDoku08-30
simonetta10000:50:02Jigsaw Hybridn08-30
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid08-30
Cita000:00:00Jigsaw Hybrid08-30
tres4o10000:09:31jigsawn08-30
lenzo9900:11:45jigsawn08-30
alexdon9800:16:49jigsawn08-30
Giulius9700:19:38jigsawn08-30
beca9600:21:51jigsawn08-30
Carloplus9500:22:22jigsawn08-30
carmela969400:23:39jigsawn08-30
pecos9300:26:04jigsawn08-30
molinomalla9200:29:24jigsawn08-30
lucavip9100:30:41jigsawn08-30
Eti 1149000:31:15jigsawn08-30
cebruma8900:35:11jigsawn08-30
Cita000:00:00jigsaw08-30
pigno62000:00:00jigsaw08-30
vindim000:00:00jigsaw08-30
claudio toffon000:00:00jigsaw08-30
gpace843000:00:00jigsaw08-30
lenzo10000:03:20isokillern08-30
SAYAN9900:06:06isokillern08-30
masogiovanni9800:08:34isokillern08-30
bartez9700:08:52isokillern08-30
zeno09600:29:32isokillern08-30
zobar9501:11:01isokillern08-30
peppech9408:40:16isokillern08-30
ugo229300:10:52isokillery08-30
max52000:00:00isokiller08-30
zeno010000:11:05isoy08-30
ugo229900:15:04isoy08-30
dario529800:20:16isoy08-30
baffo195110000:12:18integern08-30
bjelico10000:17:07Hybridn08-30
koala9900:04:26Hybridy08-30
lucavip10000:40:20greatern08-30
flin6810000:01:53Fuzulin08-30
emilio9900:02:48Fuzulin08-30
lenzo9800:02:50Fuzulin08-30
josehans9700:03:15Fuzulin08-30
bartez9600:03:39Fuzulin08-30
baron de roc9500:04:21Fuzulin08-30
ugo229400:05:31Fuzuliy08-30
cyra56000:00:00Fuzuliy08-30
lenzo10000:04:01Futoshikin08-30
flin689900:04:14Futoshikin08-30
magnificoo9800:04:59Futoshikin08-30
faber629700:06:59Futoshikin08-30
bartez9600:07:38Futoshikin08-30
lupogrigio9500:09:03Futoshikin08-30
cyra569400:09:33Futoshikin08-30
niki539300:10:15Futoshikin08-30
zeno09200:10:24Futoshikin08-30
boscardinale9100:10:29Futoshikin08-30
emilio9000:10:57Futoshikin08-30
tres4o8900:14:42Futoshikin08-30
gianburrasca8800:15:06Futoshikin08-30
max52000:00:00Futoshiki08-30
tida000:00:00Futoshiki08-30
claudio toffon10000:12:11framen08-30
GPARPI9900:15:51framen08-30
peppech9800:22:53framen08-30
rossy249700:26:30framen08-30
baffo19519600:29:33framen08-30
Cita000:00:00frame08-30
bartez10000:31:45Fortressn08-30
giomas62000:00:00Fortress08-30
ANANKE10000:10:31exclusion2n08-30
salvo9619900:18:32exclusion2n08-30
beca9800:20:32exclusion2n08-30
koala9700:10:42exclusion2y08-30
paola5910000:22:24exclusion1n08-30
ANANKE9900:26:53exclusion1n08-30
koala9800:20:34exclusion1y08-30
tres4o10000:01:54EvenOddn08-30
ANANKE9900:03:28EvenOddn08-30
paola599800:03:34EvenOddn08-30
Eti 1149700:04:37EvenOddn08-30
epifanio9600:05:37EvenOddn08-30
alexdon9500:05:39EvenOddn08-30
effeti509400:05:43EvenOddn08-30
bartez9300:07:26EvenOddn08-30
ugo229200:08:02EvenOddn08-30
Blumare9100:15:35EvenOddn08-30
marsal439000:25:43EvenOddn08-30
tardar000:00:00EvenOdd08-30
koala10000:07:43Even Odd Viewn08-30
Carloplus9900:13:29Even Odd Viewn08-30
rossy249800:23:48Even Odd Viewn08-30
tardar9700:09:13Even Odd Viewy08-30
koala10000:08:15Distancen08-30
Carloplus9900:10:36Distancen08-30
claudio toffon9800:12:23Distancen08-30
lenzo10000:05:11Diagonal Consecutiven08-30
savo9900:12:56Diagonal Consecutiven08-30
koala9800:08:14Diagonal Consecutivey08-30
SAYAN000:00:00Diagonal Consecutive08-30
tres4o10000:04:55diagonaln08-30
ffischer10000:04:55diagonaln08-30
alexdon9800:05:23diagonaln08-30
flin689700:05:24diagonaln08-30
slaveVARESE9600:05:49diagonaln08-30
SAYAN9500:05:50diagonaln08-30
serigaia9400:06:03diagonaln08-30
francoclaudio9300:06:06diagonaln08-30
lenzo9200:06:19diagonaln08-30
epifanio9100:07:01diagonaln08-30
faber629000:07:33diagonaln08-30
savo8900:08:00diagonaln08-30
Carloplus8800:08:43diagonaln08-30
lucavip8700:10:27diagonaln08-30
effeti508600:11:02diagonaln08-30
szita8500:12:58diagonaln08-30
ojku888400:14:34diagonaln08-30
tardar8300:14:36diagonaln08-30
mauro438300:14:36diagonaln08-30
salvo9618100:16:55diagonaln08-30
bob19558000:25:17diagonaln08-30
vencanas7901:02:22diagonaln08-30
ugo227800:03:14diagonaly08-30
tida7700:05:55diagonaly08-30
baron de roc7600:07:37diagonaly08-30
Blumare000:00:00diagonal08-30
zobar000:00:00diagonal08-30
orko10000:12:02Descriptive Pairsn08-30
albfilip9900:14:17Descriptive Pairsn08-30
savo9800:24:52Descriptive Pairsn08-30
baron de roc9702:57:35Descriptive Pairsn08-30
lenzo10000:08:50cubicn08-30
SAYAN9900:10:09cubicn08-30
carmela969800:11:01cubicn08-30
bob19559700:12:32cubicn08-30
baron de roc9600:12:51cubicn08-30
lucavip9500:13:55cubicn08-30
molinomalla9400:20:58cubicn08-30
tres4o9300:34:25cubicn08-30
Blumare9203:22:03cubicn08-30
migza20069100:07:25cubicy08-30
dario529000:08:14cubicy08-30
tigna000:00:00cubic08-30
Akuma21000:00:00cubic08-30
SUDOMICH000:00:00cubic08-30
flin68000:00:00cubic08-30
ojku88000:00:00cubic08-30
giomas62000:00:00cubic08-30
cyra56000:00:00cubicy08-30
faber62000:00:00cubic08-30
ladyeagle000:00:00cubic08-30
giogio60000:00:00cubic08-30
lenzo10000:04:57CrossSumn08-30
bartez9900:05:53CrossSumn08-30
claudio toffon9800:12:31CrossSumn08-30
georgedg10000:00:15Countingn08-30
Ciao Emmanuel9900:00:17Countingn08-30
SAYAN9800:00:19Countingn08-30
yuma679700:00:20Countingn08-30
emilio9600:00:23Countingn08-30
flin689500:00:35Countingn08-30
baron de roc9400:00:55Countingn08-30
bartez9300:01:01Countingn08-30
niki539200:01:29Countingn08-30
beca9100:01:53Countingn08-30
prof_matarazzo10000:41:35consecutive -Nn08-30
baffo19519900:24:20consecutive -Ny08-30
tres4o10000:08:29consecutiven08-30
stefidigrona9900:20:12consecutiven08-30
lenzo9800:55:19consecutiven08-30
claudio toffon000:00:00consecutive08-30
Akuma21000:00:00consecutive08-30
falco2000:00:00consecutive08-30
orko000:00:00consecutivey08-30
baron de roc10000:33:11ColorsGroupsn08-30
rossy249900:33:36ColorsGroupsn08-30
orko10000:08:57Clock Facesy08-30
emilio9900:15:23Clock Facesy08-30
lenzo10000:02:54classicn08-30
Ciao Emmanuel9900:03:14classicn08-30
alexdon9800:04:08classicn08-30
masogiovanni9700:04:53classicn08-30
flin689600:05:03classicn08-30
ffischer9500:05:20classicn08-30
albfilip9400:06:03classicn08-30
boghe9300:07:25classicn08-30
boscardinale9200:07:53classicn08-30
savo9100:08:09classicn08-30
claudio toffon9000:08:15classicn08-30
arancia8900:08:27classicn08-30
serigaia8800:09:06classicn08-30
carlita28700:09:36classicn08-30
supermaxnan8600:09:38classicn08-30
annetta8500:09:45classicn08-30
maxxghi8400:10:01classicn08-30
peluri8300:10:26classicn08-30
szita8200:11:30classicn08-30
feb3098100:12:06classicn08-30
beca8000:12:22classicn08-30
bob497900:12:44classicn08-30
effeti507800:12:49classicn08-30
valvolino7700:14:49classicn08-30
molinomalla7600:15:06classicn08-30
Blumare7500:15:16classicn08-30
epifanio7400:15:48classicn08-30
mauro437300:17:04classicn08-30
fracal7200:20:01classicn08-30
bjelico7100:20:34classicn08-30
frase60547000:22:47classicn08-30
beppe586900:25:35classicn08-30
marsal436800:36:21classicn08-30
pigiamino636701:34:29classicn08-30
tida6600:02:07classicy08-30
ugo226500:03:01classicy08-30
dario526400:03:13classicy08-30
gierre6305:59:49classicy08-30
Carloplus000:00:00classic08-30
magnificoo000:00:00classic08-30
faber62000:00:00classic08-30
tardar000:00:00classicy08-30
zeno0000:00:00classic08-30
tres4o000:00:00classic08-30
paola59000:00:00classic08-30
ANANKE000:00:00classic08-30
vindim000:00:00classic08-30
mario49000:00:00classic08-30
luciomat000:00:00classic08-30
zobar000:00:00classic08-30
SAYAN000:00:00classic08-30
Andrea12000:00:00classic08-30
minox000:00:00classic08-30
lenzo10000:00:38cityn08-30
SAYAN9900:00:46cityn08-30
tres4o9800:00:54cityn08-30
emilio9800:00:54cityn08-30
maxxghi9600:01:16cityn08-30
albfilip9500:01:33cityn08-30
josehans9400:01:55cityn08-30
cyra569300:02:05cityn08-30
bartez9200:02:07cityn08-30
Cita9100:02:34cityn08-30
ugo229000:02:54cityn08-30
vindim8900:03:16cityn08-30
flin688800:03:33cityn08-30
lenzo10000:04:02Chainsn08-30
emilio9900:11:44Chainsn08-30
bartez000:00:00Chains08-30
lenzo10000:06:14CentersSumn08-30
epifanio9900:06:38CentersSumn08-30
lucavip9800:11:58CentersSumn08-30
bartez9700:14:09CentersSumn08-30
baffo19519600:21:59CentersSumn08-30
lenzo10000:02:43Bricksn08-30
bartez9900:04:15Bricksn08-30
SAYAN9800:05:31Bricksn08-30
lupogrigio9700:07:54Bricksn08-30
ugo229600:03:17Bricksy08-30
lenzo10000:03:14Between1e9n08-30
tres4o9900:04:29Between1e9n08-30
rossy249800:08:57Between1e9n08-30
charlypapon489700:25:07Between1e9n08-30
emilio10000:17:50Averagey08-30
charlypapon489900:30:35Averagey08-30
cyra56000:00:00Averagey08-30
giomas62000:00:00Average08-30
tres4o10000:13:06Anti XV n08-30
Marq939900:28:02Anti XV n08-30
boghe000:00:00Anti XV 08-30
simonetta000:00:00Anti XV 08-30
emilio10000:14:55Anti Pairs 2n08-30
prof_matarazzo9900:21:11Anti Pairs 2n08-30
tres4o10000:03:40Anti Diagonaln08-30
bob19559900:07:20Anti Diagonaln08-30
bene629800:10:24Anti Diagonaln08-30
baron de roc9700:12:57Anti Diagonaln08-30
ugo229600:03:03Anti Diagonaly08-30
Akuma2110000:00:43alberin08-30
Ciao Emmanuel9900:00:54alberin08-30
SAYAN9800:01:05alberin08-30
Hongkong9700:01:06alberin08-30
claudio toffon9600:01:09alberin08-30
Puzzleland9500:01:16alberin08-30
francoclaudio9400:01:23alberin08-30
emilio9300:01:45alberin08-30
flin689300:01:45alberin08-30
lenzo9100:01:47alberin08-30
bob19559000:01:50alberin08-30
tres4o8900:01:55alberin08-30
Limbo8800:02:03alberin08-30
yuma678700:02:13alberin08-30
Cita8600:02:51alberin08-30
cyra568500:03:14alberin08-30
xanx000:00:00alberi08-30
masogiovanni000:00:00alberi08-30
tres4o10000:00:53abcn08-30
purifire9900:00:57abcn08-30
flin689900:00:57abcn08-30
bartez9900:00:57abcn08-30
claudio toffon9600:00:59abcn08-30
emilio9500:01:07abcn08-30
SAYAN9400:01:29abcn08-30
ugo229300:01:36abcn08-30
cyra569200:02:00abcn08-30
faber6210000:04:564 Boxn08-30
lucavip9900:06:154 Boxn08-30
bob19559800:06:274 Boxn08-30
Carloplus9700:07:054 Boxn08-30
SAYAN9600:07:284 Boxn08-30
epifanio9500:08:294 Boxn08-30
pecos9400:10:084 Boxn08-30
mauro439300:11:014 Boxn08-30
tres4o9200:12:284 Boxn08-30
masogiovanni9100:12:344 Boxn08-30
beca9000:16:504 Boxn08-30
GPARPI8900:17:494 Boxn08-30
bene628800:18:134 Boxn08-30
salvo9618700:19:374 Boxn08-30
dario528600:02:494 Boxy08-30
ugo228500:03:124 Boxy08-30
nerina8400:34:434 Boxy08-30
tres4o10000:07:062even2oddn08-30
lucavip9900:08:322even2oddn08-30
tardar9800:12:522even2oddn08-30
ugo229700:04:152even2oddy08-30
Puzzleland10000:01:411and2n08-30
boghe9900:01:491and2n08-30
SAYAN9800:02:031and2n08-30
bob19559700:02:231and2n08-30
Spock9600:02:301and2n08-30
SUDOMICH9500:02:331and2n08-30
bartez9400:02:471and2n08-30
emilio9300:03:181and2n08-30
vindim9200:03:201and2n08-30
Akuma219100:04:011and2n08-30
Marq939100:04:011and2n08-30
lupogrigio8900:04:021and2n08-30
max528800:04:271and2n08-30
cyra568700:04:481and2n08-30
bene628600:05:331and2n08-30
ANANKE8500:06:191and2n08-30
Giulius8400:07:001and2n08-30
claudio toffon8300:15:301and2n08-30
clelia758200:25:261and2n08-30
alexdon8100:29:391and2n08-30
Ciao Emmanuel000:00:001and208-30
lenzo10000:03:58XXVn08-29
stefidigrona9900:05:36XXVn08-29
Giulius9804:49:52XXVn08-29
zephyr9700:05:00XXVy08-29
cyra56000:00:00XXV08-29
lenzo10000:05:49xvn08-29
Akuma219900:07:19xvn08-29
tres4o9800:08:05xvn08-29
stefidigrona9700:10:14xvn08-29
baron de roc9600:13:12xvn08-29
faber629500:15:16xvn08-29
vencanas9407:20:22xvn08-29
zephyr9300:13:06xvy08-29
bob1955000:00:00xv08-29
cyra56000:00:00xv08-29
giogio60000:00:00xv08-29
koala10000:08:51xframen08-29
ale19599900:25:01xframen08-29
boghe10000:04:17untouchn08-29
bartez9900:07:09untouchn08-29
faber629800:08:24untouchn08-29
magnificoo9700:09:25untouchn08-29
marsal439600:14:58untouchn08-29
tardar9509:36:08untouchn08-29
koala10000:10:55True or Lien08-29
savo9900:12:32True or Liey08-29
cyra569800:27:58True or Liey08-29
Akuma2110000:01:45Trisn08-29
faber629900:01:59Trisn08-29
ANANKE9800:02:03Trisn08-29
mik19700:02:06Trisn08-29
yuma679600:02:31Trisn08-29
paola599500:02:57Trisn08-29
stefania9400:03:18Trisn08-29
claudio toffon9300:03:23Trisn08-29
boscardinale9200:03:26Trisn08-29
bob19559100:03:30Trisn08-29
baron de roc9000:03:48Trisn08-29
bartez8900:04:02Trisn08-29
alexdon8800:04:59Trisn08-29
lucavip8700:05:23Trisn08-29
max528600:06:12Trisn08-29
Spock8500:07:10Trisn08-29
giogio608400:07:56Trisn08-29
marsal438300:09:57Trisn08-29
ugo228200:02:02Trisy08-29
tardar000:00:00Tris08-29
bartez10000:12:02Touchyn08-29
emilio9900:41:55Touchyy08-29
giogio60000:00:00Touchy08-29
lenzo10000:02:36Super Hybridn08-29
SAYAN9900:08:43Super Hybridn08-29
lenzo10000:04:38subset5x1n08-29
bartez9900:04:47subset5x1n08-29
emilio9800:08:48subset5x1n08-29
savo9700:10:27subset5x1n08-29
stefidigrona9600:10:59subset5x1n08-29
baron de roc9500:29:48subset5x1n08-29
emilio10000:34:28subset4x2n08-29
emilio10000:05:15subset3x3n08-29
bartez9900:07:01subset3x3n08-29
mik1000:00:00subset3x308-29
tida10000:06:14subset3x2n08-29
bartez9900:15:56subset3x2n08-29
angiolo10000:01:35subset2x2n08-29
yuma679900:01:43subset2x2n08-29
faber629800:02:08subset2x2n08-29
savo9700:02:21subset2x2n08-29
mik19600:02:31subset2x2n08-29
bartez9500:02:34subset2x2n08-29
tida9400:03:08subset2x2n08-29
cyra569300:04:26subset2x2n08-29
Ciao Emmanuel9200:04:43subset2x2n08-29
ugo229100:06:11subset2x2n08-29
purifire10000:03:18Stripesn08-29
savo9900:06:06Stripesn08-29
bartez9800:07:59Stripesn08-29
gpace8439700:17:11Stripesn08-29
mimicima9600:20:12Stripesn08-29
ugo229500:14:31Stripesy08-29
faber62000:00:00Stripes08-29
lenzo10000:02:59Straightn08-29
magnificoo9900:05:42Straightn08-29
bartez9800:05:45Straightn08-29
xanx9700:07:30Straightn08-29
josehans9600:10:16Straightn08-29
baron de roc9501:06:11Straightn08-29
Giulius9404:10:11Straightn08-29
Giscard9307:57:17Straightn08-29
cyra56000:00:00Straight08-29
bartez10000:21:33Spiraln08-29
dario529900:02:09Spiraly08-29
ugo229800:03:31Spiraly08-29
emilio9700:05:49Spiraly08-29
lenzo10000:03:33Slot Machinen08-29
purifire9900:04:08Slot Machinen08-29
savo9800:05:27Slot Machinen08-29
gpace8439700:10:23Slot Machinen08-29
lenzo10000:03:52Skyscrapern08-29
cebruma9900:11:13Skyscrapern08-29
ugo229800:06:11Skyscrapery08-29
Jegiakiss000:00:00Skyscraper08-29
savo10000:10:38Rossini Outsiden08-29
albfilip9900:13:28Rossini Outsiden08-29
simonetta9800:15:41Rossini Outsiden08-29
arancia9700:16:26Rossini Outsiden08-29
ale19599600:21:39Rossini Outsiden08-29
koala9500:08:37Rossini Outsidey08-29
emy89404:46:33Rossini Outsidey08-29
diana000:00:00Rossini Outside08-29
stefania000:00:00Rossini Outside08-29
ripafi000:00:00Rossini Outside08-29
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-29
magnificoo000:00:00Rossini Outside08-29
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey08-29
lenzo10000:13:50Rossinin08-29
savo9900:17:48Rossinin08-29
vencanas9800:54:55Rossinin08-29
magnificoo000:00:00Rossini08-29
masogiovanni000:00:00Rossiniy08-29
pecos000:00:00Rossini08-29
GPARPI000:00:00Rossini08-29
baron de roc10000:18:04queenn08-29
salvo9619900:18:42queenn08-29
lucavip9803:28:11queenn08-29
dario529700:10:34queeny08-29
tardar9600:28:10queeny08-29
bartez10000:06:40quadruplen08-29
bjelico9900:09:44quadruplen08-29
stefania9800:12:10quadruplen08-29
boghe9700:16:02quadruplen08-29
falco29600:18:30quadruplen08-29
peppech9500:28:22quadruplen08-29
yuma679400:35:51quadruplen08-29
lenzo000:00:00quadruple08-29
bartez10000:08:17Quadron08-29
falco29900:17:23Quadron08-29
lenzo000:00:00Quadro08-29
emilio10000:18:42QuadMax 4Even4Oddn08-29
emilio10000:27:15QGLn08-29
lucavip9900:44:32QGLn08-29
baron de roc000:00:00QGL08-29
Giulius000:00:00QGL08-29
lenzo10000:01:05Pooln08-29
SAYAN9900:01:06Pooln08-29
francoclaudio9800:01:10Pooln08-29
faber629700:01:18Pooln08-29
bartez9600:01:20Pooln08-29
carmela969500:02:03Pooln08-29
purifire9400:02:07Pooln08-29
stefania9300:02:24Pooln08-29
cyra569200:02:38Pooln08-29
josehans9100:02:43Pooln08-29
yuma679000:02:46Pooln08-29
emilio8900:02:58Pooln08-29
baron de roc8800:02:59Pooln08-29
tardar8700:30:32Pooln08-29
migza20068600:03:28Pooly08-29
ugo228500:04:55Pooly08-29
Ciao Emmanuel10000:02:56pencilmarksn08-29
baron de roc9900:03:32pencilmarksn08-29
lenzo9800:03:46pencilmarksn08-29
molinomalla9700:04:34pencilmarksn08-29
dario529600:08:13pencilmarksn08-29
yuma679600:08:13pencilmarksn08-29
Mara9400:08:51pencilmarksn08-29
emilio9300:08:59pencilmarksn08-29
Bruno619200:10:45pencilmarksn08-29
moso9100:11:05pencilmarksn08-29
faber629000:13:17pencilmarksn08-29
josehans8900:13:28pencilmarksn08-29
boscardinale8800:13:53pencilmarksn08-29
vencanas8700:14:02pencilmarksn08-29
cebruma8600:15:53pencilmarksn08-29
peluri8500:16:13pencilmarksn08-29
maxxghi8400:17:33pencilmarksn08-29
migza20068300:17:35pencilmarksn08-29
nerina8200:18:17pencilmarksn08-29
Marq938100:22:03pencilmarksn08-29
Carloplus8000:25:21pencilmarksn08-29
Eti 1147900:29:35pencilmarksn08-29
bjelico7800:30:55pencilmarksn08-29
alexdon7700:33:07pencilmarksn08-29
Akuma21000:00:00pencilmarks08-29
Kalsgaard000:00:00pencilmarks08-29
purifire000:00:00pencilmarks08-29
paola59000:00:00pencilmarks08-29
kabar000:00:00pencilmarks08-29
masogiovanni000:00:00pencilmarks08-29
cyra56000:00:00pencilmarks08-29
bartez000:00:00pencilmarks08-29
zeno0000:00:00pencilmarks08-29
beca000:00:00pencilmarks08-29
Spock000:00:00pencilmarks08-29
ale1959000:00:00pencilmarks08-29
gianburrasca10000:06:37Patchworkn08-29
simonetta9900:29:29Patchworkn08-29
yuma679800:31:46Patchworkn08-29
Betta9700:34:24Patchworkn08-29
lupogrigio9607:11:26Patchworkn08-29
bartez000:00:00Patchwork08-29
lenzo10000:02:52Palindromon08-29
savo9900:06:01Palindromon08-29
stefania9800:06:55Palindromon08-29
alexdon9700:09:46Palindromon08-29
beca9600:13:03Palindromon08-29
ugo229500:09:04Palindromoy08-29
emy8000:00:00Palindromoy08-29
gpace843000:00:00Palindromo08-29
alexdon10000:13:15outsiden08-29
stefania9900:14:00outsiden08-29
savo9800:16:01outsiden08-29
albfilip9700:16:17outsiden08-29
Bruno619600:17:22outsiden08-29
Mach29500:20:19outsiden08-29
arancia9400:22:32outsiden08-29
salvo9619300:24:17outsiden08-29
faber629200:34:51outsiden08-29
beca9100:40:05outsiden08-29
Eti 1149006:48:53outsiden08-29
masogiovanni8907:42:18outsiden08-29
koala8800:08:54outsidey08-29
lupogrigio8700:20:32outsidey08-29
zephyr8600:56:34outsidey08-29
francoclaudio8513:24:33outsidey08-29
tres4o000:00:00outside08-29
Kalsgaard000:00:00outside08-29
Jegiakiss000:00:00outside08-29
charlypapon48000:00:00outside08-29
magnificoo000:00:00outside08-29
maxxghi10000:10:00offsetn08-29
falco29900:11:00offsetn08-29
tardar9800:15:21offsetn08-29
ugo229700:09:59offsety08-29
Puzzleland10000:01:09Nurikaben08-29
Akuma219900:01:14Nurikaben08-29
emilio9800:01:31Nurikaben08-29
bartez9700:01:32Nurikaben08-29
tres4o9600:02:01Nurikaben08-29
genovese volante9500:02:08Nurikaben08-29
josehans9400:02:26Nurikaben08-29
stefidigrona9300:02:27Nurikaben08-29
claudio toffon9200:02:41Nurikaben08-29
angiolo9100:02:43Nurikaben08-29
nerina9000:02:49Nurikaben08-29
SAYAN8900:03:15Nurikaben08-29
Bely8800:03:20Nurikaben08-29
lupogrigio8700:03:32Nurikaben08-29
beca8600:04:04Nurikaben08-29
Jegiakiss8500:04:06Nurikaben08-29
purifire8400:04:13Nurikaben08-29
Kalsgaard10000:14:47non consecutivon08-29
genovese volante9900:17:40non consecutivon08-29
supermaxnan9800:21:47non consecutivon08-29
emilio9700:29:22non consecutivon08-29
stefidigrona9600:42:14non consecutivon08-29
marsal439502:09:38non consecutivon08-29
ugo229400:29:03non consecutivoy08-29
simonetta000:00:00non consecutivo08-29
Mach2000:00:00non consecutivo08-29
Eti 114000:00:00non consecutivo08-29
lenzo000:00:00non consecutivo08-29
faber62000:00:00non consecutivo08-29
bartez10000:06:00NoMirrorn08-29
migza20069900:03:50NoMirrory08-29
cyra56000:00:00Next to 908-29
genovese volante10000:10:56neighboursn08-29
faber629900:12:50neighboursn08-29
mik19800:13:12neighboursn08-29
giomas62000:00:00neighbours08-29
molinomalla000:00:00neighbours08-29
purifire10000:00:28multiplen08-29
mik19900:00:32multiplen08-29
lenzo9800:00:36multiplen08-29
Eti 1149700:00:41multiplen08-29
bartez9600:01:27multiplen08-29
niki539500:01:42multiplen08-29
bjelico9400:01:53multiplen08-29
peluri9400:01:53multiplen08-29
emilio9200:03:09multiplen08-29
francoclaudio9100:03:16multiplen08-29
baffo195110000:12:54Monopolyn08-29
giomas62000:00:00Monopoly08-29
stefania10000:15:36mirror twinn08-29
koala9900:04:07mirror twiny08-29
faber6210000:03:34mirror 10n08-29
bartez9900:05:00mirror 10n08-29
ugo229800:02:00mirror 10y08-29
migza20069710:05:46mirror 10y08-29
Giulius000:00:00mirror 1008-29
Spock10000:02:51mirrorn08-29
Ciao Emmanuel10000:02:51mirrorn08-29
mauro439800:04:51mirrorn08-29
baron de roc9700:04:53mirrorn08-29
tardar9600:06:17mirrorn08-29
Giulius9500:16:22mirrorn08-29
orko9400:00:51mirrory08-29
ugo229300:01:48mirrory08-29
migza20069200:03:12mirrory08-29
faber62000:00:00mirror08-29
bartez10000:05:00minmaxn08-29
jonnie559900:10:56minmaxn08-29
alexdon10000:00:55minin08-29
faber629900:01:05minin08-29
lenzo9800:01:07minin08-29
orko9700:01:11minin08-29
Bely9600:01:18minin08-29
emilio9500:01:23minin08-29
bjelico9400:01:28minin08-29
bartez9300:01:35minin08-29
Kalsgaard9300:01:35minin08-29
matteo889100:01:38minin08-29
Ciao Emmanuel9000:01:41minin08-29
Akuma218900:01:45minin08-29
boghe8800:01:47minin08-29
kabar8700:01:59minin08-29
pigno628600:02:04minin08-29
peluri8500:02:08minin08-29
yuma678400:02:11minin08-29
lupogrigio8300:02:22minin08-29
francoclaudio8200:02:28minin08-29
bob19558100:02:47minin08-29
carmela968100:02:47minin08-29
zeno07900:02:52minin08-29
tardar7800:02:55minin08-29
molinomalla7700:02:59minin08-29
baron de roc7600:03:02minin08-29
paola597500:03:07minin08-29
vencanas7400:03:21minin08-29
ladyeagle7300:03:26minin08-29
rossy247200:03:43minin08-29
szita7100:03:48minin08-29
Carloplus7000:03:50minin08-29
albfilip6900:04:10minin08-29
bob496800:04:45minin08-29
ugo226700:04:47minin08-29
lucavip6600:04:57minin08-29
boscardinale6500:05:07minin08-29
claudio toffon6400:05:15minin08-29
Blumare6300:05:42minin08-29
bene626200:05:44minin08-29
GPARPI6100:05:54minin08-29
marsal436000:09:04minin08-29
Eti 1145900:09:22minin08-29
giomas625800:09:44minin08-29
baron de roc10000:34:11Memoryy08-29
gpace843000:00:00Memory08-29
stefidigrona10000:02:14Master Mind708-29
yuma679900:00:58Master Mind808-29
niki539800:01:52Master Mind908-29
maxxghi9700:04:25Master Mind908-29
emilio9600:02:13Master Mind1008-29
ugo229500:01:50Master Mind1108-29
tardar9400:08:20Master Mind1108-29
stefidigrona10000:01:01Logic Mind808-29
niki539900:01:08Logic Mind808-29
yuma679800:01:09Logic Mind1008-29
emilio9700:01:28Logic Mind908-29
mik19600:01:32Logic Mind1208-29
ugo229500:02:05Logic Mind1208-29
bartez9400:02:26Logic Mind1308-29
emilio10000:01:13lampionsn08-29
Puzzleland9900:02:27lampionsn08-29
stefidigrona9800:02:50lampionsn08-29
bartez9700:09:09lampionsn08-29
lenzo10000:04:14kurven08-29
lucavip9900:07:14kurven08-29
faber629800:08:10kurven08-29
baron de roc9700:11:58kurven08-29
boscardinale9600:28:11kurven08-29
orko9500:01:39kurvey08-29
ugo229400:05:11kurvey08-29
lenzo10000:05:01kropkin08-29
bjelico9900:11:14kropkin08-29
ale19599800:12:21kropkin08-29
stefidigrona9700:16:30kropkin08-29
Bely000:00:00kropki08-29
gpace843000:00:00kropki08-29
matteo88000:00:00kropki08-29
Jegiakiss000:00:00kropki08-29
tres4o10000:04:45knightn08-29
alexdon9900:05:25knightn08-29
Kalsgaard9800:05:32knightn08-29
supermaxnan9700:07:14knightn08-29
faber629600:09:26knightn08-29
falco29500:11:03knightn08-29
gpace8439400:18:09knightn08-29
boghe9301:01:49knightn08-29
baron de roc9200:12:31knighty08-29
simonetta000:00:00knight08-29
khuski000:00:00knighty08-29
savo10000:07:46Killer Variantn08-29
niki539900:08:05Killer Variantn08-29
boghe9800:19:19Killer Variantn08-29
emy89700:03:46Killer Varianty08-29
grafiro000:00:00Killer Variant08-29
savo10000:09:55Killer Pairn08-29
xanx9900:11:09Killer Pairn08-29
koala9800:13:40Killer Pairn08-29
stefania9700:16:48Killer Pairn08-29
masogiovanni9600:16:59Killer Pairn08-29
zeno09500:21:59Killer Pairn08-29
orko9400:12:44Killer Pairy08-29
Mach2000:00:00Killer Pair08-29
emy8000:00:00Killer Pairy08-29
Bely10000:04:30killern08-29
georgedg9900:04:42killern08-29
francoclaudio9800:05:21killern08-29
tres4o9700:05:51killern08-29
Hongkong9600:06:05killern08-29
orko9500:06:15killern08-29
savo9400:06:36killern08-29
matteo889300:07:18killern08-29
Carloplus9200:07:42killern08-29
serigaia9100:08:02killern08-29
xanx9000:08:32killern08-29
Limbo8900:08:37killern08-29
Mara8800:08:40killern08-29
niki538700:10:24killern08-29
Jegiakiss8600:10:34killern08-29
gpace8438500:10:45killern08-29
miroilfox588400:11:58killern08-29
jonnie558300:12:58killern08-29
Mach28200:13:04killern08-29
stefania8100:13:09killern08-29
bartez8000:13:16killern08-29
GPARPI7900:13:44killern08-29
koala7800:14:30killern08-29
cebruma7700:16:11killern08-29
pecos7600:16:17killern08-29
max527500:16:22killern08-29
ripafi7400:16:37killern08-29
josehans7300:17:19killern08-29
luciomat7200:22:10killern08-29
giogio607100:24:14killern08-29
giorgio19577000:26:25killern08-29
vencanas6900:38:28killern08-29
masogiovanni6801:48:26killern08-29
emy86700:06:45killery08-29
hiyomi6600:13:42killery08-29
nerina6500:14:01killery08-29
bce6400:14:10killery08-29
tida6300:14:37killery08-29
zephyr6200:17:38killery08-29
Giscard6107:46:12killery08-29
cyra56000:00:00killer08-29
magnificoo000:00:00killer08-29
zeno0000:00:00killer08-29
giomas62000:00:00killer08-29
ladyeagle000:00:00killer08-29
francoclaudio10000:02:36KakuroDokun08-29
Bely9900:03:39KakuroDokun08-29
bartez9800:04:13KakuroDokun08-29
genovese volante9700:04:47KakuroDokun08-29
alexdon9600:05:15KakuroDokun08-29
georgedg9500:05:25KakuroDokun08-29
niki539400:05:32KakuroDokun08-29
magnificoo9300:05:49KakuroDokun08-29
Mara9200:06:00KakuroDokun08-29
ale19599100:07:24KakuroDokun08-29
simonetta9000:08:23KakuroDokun08-29
stefania8900:08:37KakuroDokun08-29
zeno08800:11:19KakuroDokun08-29
cyra56000:00:00KakuroDoku08-29
Jegiakiss000:00:00KakuroDoku08-29
Limbo000:00:00KakuroDoku08-29
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-29
simonetta10000:20:59Jigsaw Hybridn08-29
koala9900:04:57Jigsaw Hybridy08-29
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid08-29
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid08-29
lenzo10000:08:13jigsawn08-29
Kalsgaard9900:11:59jigsawn08-29
tres4o9800:17:17jigsawn08-29
Carloplus9700:18:30jigsawn08-29
emilio9600:24:23jigsawn08-29
cebruma9500:28:50jigsawn08-29
alexdon9400:44:12jigsawn08-29
lucavip9303:27:02jigsawn08-29
faber62000:00:00jigsaw08-29
pecos000:00:00jigsaw08-29
minox000:00:00jigsaw08-29
Eti 114000:00:00jigsaw08-29
Mach2000:00:00jigsaw08-29
carmela96000:00:00jigsaw08-29
gpace843000:00:00jigsaw08-29
bce000:00:00jigsawy08-29
pigno62000:00:00jigsaw08-29
molinomalla000:00:00jigsaw08-29
masogiovanni10000:07:24isokillern08-29
bartez9900:09:50isokillern08-29
zeno09800:16:43isokillern08-29
ugo229700:07:29isokillery08-29
max52000:00:00isokiller08-29
zobar000:00:00isokiller08-29
genovese volante10000:15:00ison08-29
zeno09900:09:43isoy08-29
dario529800:13:05isoy08-29
ugo229700:14:46isoy08-29
emilio9600:40:11isoy08-29
simonetta000:00:00iso08-29
baffo195110000:10:01integern08-29
emilio10000:18:37Hybridn08-29
bjelico9900:43:30Hybridn08-29
koala9800:06:17Hybridy08-29
lucavip10000:34:17greatern08-29
bartez10000:00:46Fuzulin08-29
lenzo9900:01:05Fuzulin08-29
emilio9800:01:34Fuzulin08-29
ugo229700:01:46Fuzulin08-29
josehans9600:02:08Fuzulin08-29
baron de roc9500:05:29Fuzulin08-29
cyra569400:02:35Fuzuliy08-29
lenzo10000:01:56Futoshikin08-29
tres4o9900:02:29Futoshikin08-29
faber629800:02:30Futoshikin08-29
gianburrasca9700:02:33Futoshikin08-29
magnificoo9600:02:40Futoshikin08-29
boscardinale9500:03:05Futoshikin08-29
simonetta9400:03:28Futoshikin08-29
max529300:04:36Futoshikin08-29
cyra569200:04:47Futoshikin08-29
niki539100:05:15Futoshikin08-29
tida9000:05:33Futoshikin08-29
lupogrigio8900:06:27Futoshikin08-29
bartez8800:11:48Futoshikin08-29
gand8700:12:23Futoshikin08-29
zeno08600:40:45Futoshikin08-29
lucavip8500:42:08Futoshikin08-29
miroilfox58000:00:00frame08-29
rossy24000:00:00frame08-29
claudio toffon000:00:00frame08-29
bartez10000:15:51Fortressn08-29
giomas62000:00:00Fortress08-29
ANANKE10000:07:01exclusion2n08-29
salvo9619900:20:37exclusion2n08-29
beca9800:24:34exclusion2n08-29
koala9700:07:41exclusion2y08-29
ANANKE10000:08:10exclusion1n08-29
paola599900:46:31exclusion1n08-29
ugo229800:09:48exclusion1y08-29
faber6210000:02:27EvenOddn08-29
bartez9900:03:38EvenOddn08-29
mimicima9800:07:43EvenOddn08-29
lucavip9700:08:21EvenOddn08-29
ugo229600:08:22EvenOddn08-29
paola599500:08:44EvenOddn08-29
marsal439400:13:37EvenOddn08-29
Blumare9300:20:24EvenOddn08-29
tardar000:00:00EvenOdd08-29
ANANKE000:00:00EvenOdd08-29
Carloplus10000:12:06Even Odd Viewn08-29
tardar9900:05:24Even Odd Viewy08-29
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-29
rossy24000:00:00Even Odd View08-29
koala10000:05:48Distancen08-29
Carloplus9900:18:14Distancen08-29
claudio toffon000:00:00Distance08-29
savo10000:17:22Diagonal Consecutiven08-29
stefidigrona000:00:00Diagonal Consecutive08-29
francoclaudio10000:04:52diagonaln08-29
ffischer9900:05:04diagonaln08-29
Bely9800:05:21diagonaln08-29
Kalsgaard9700:07:23diagonaln08-29
alexdon9600:07:42diagonaln08-29
lenzo9500:07:44diagonaln08-29
savo9400:08:14diagonaln08-29
faber629300:09:16diagonaln08-29
Carloplus9200:09:17diagonaln08-29
gpace8439100:09:21diagonaln08-29
serigaia9000:12:15diagonaln08-29
luciomat8900:12:16diagonaln08-29
cebruma8800:12:55diagonaln08-29
slaveVARESE8700:15:59diagonaln08-29
lucavip8600:16:27diagonaln08-29
mauro438500:22:08diagonaln08-29
tardar8400:22:09diagonaln08-29
minox8300:24:34diagonaln08-29
Blumare8300:24:34diagonaln08-29
kabar8100:01:49diagonaly08-29
ugo228000:04:36diagonaly08-29
tida7900:33:01diagonaly08-29
baron de roc7800:55:51diagonaly08-29
szita000:00:00diagonal08-29
jonnie55000:00:00diagonal08-29
vencanas000:00:00diagonal08-29
zobar000:00:00diagonal08-29
GPARPI000:00:00diagonal08-29
albfilip10000:07:24Descriptive Pairsn08-29
orko9900:09:58Descriptive Pairsn08-29
savo9800:10:02Descriptive Pairsn08-29
stefania9700:24:49Descriptive Pairsn08-29
baron de roc9600:31:57Descriptive Pairsn08-29
lucavip10000:05:02cubicn08-29
lenzo9900:06:02cubicn08-29
molinomalla9800:07:37cubicn08-29
carmela969700:08:32cubicn08-29
bartez9600:11:19cubicn08-29
Blumare9500:13:06cubicn08-29
giogio609400:15:07cubicn08-29
ladyeagle9300:16:02cubicn08-29
baron de roc9200:26:23cubicn08-29
faber629100:31:22cubicn08-29
alexdon9003:47:00cubicn08-29
cyra568900:03:47cubicy08-29
ugo228800:04:55cubicy08-29
migza20068700:06:21cubicy08-29
dario528600:07:55cubicy08-29
giomas62000:00:00cubic08-29
lenzo10000:04:32CrossSumn08-29
bartez9900:08:16CrossSumn08-29
lucavip9800:10:24CrossSumn08-29
vencanas9703:13:21CrossSumn08-29
georgedg10000:00:15Countingn08-29
baron de roc10000:00:15Countingn08-29
bartez9800:00:23Countingn08-29
Ciao Emmanuel9700:00:24Countingn08-29
SAYAN9600:00:29Countingn08-29
beca9500:01:01Countingn08-29
migza20069400:01:04Countingn08-29
yuma679300:01:05Countingn08-29
niki539200:01:28Countingn08-29
emilio9100:03:47Countingn08-29
stefidigrona9000:07:55Countingn08-29
baffo195110001:10:08consecutive -Nn08-29
lenzo10000:20:03consecutiven08-29
stefidigrona9900:23:48consecutiven08-29
falco2000:00:00consecutive08-29
orko000:00:00consecutivey08-29
claudio toffon000:00:00consecutive08-29
miroilfox58000:00:00consecutive08-29
baron de roc10001:16:49ColorsGroupsn08-29
orko10000:02:48Clock Facesy08-29
emilio9900:03:55Clock Facesy08-29
lenzo10000:01:57classicn08-29
savo9900:02:30classicn08-29
alexdon9800:02:40classicn08-29
faber629700:02:41classicn08-29
matteo889600:02:52classicn08-29
Ciao Emmanuel9500:03:03classicn08-29
lucavip9400:03:21classicn08-29
albfilip9300:03:34classicn08-29
boghe9200:03:39classicn08-29
peluri9100:03:40classicn08-29
serigaia9000:03:53classicn08-29
pigno628900:04:11classicn08-29
cebruma8800:04:24classicn08-29
Spock8700:04:27classicn08-29
magnificoo8600:04:36classicn08-29
feb3098500:04:42classicn08-29
ffischer8400:04:51classicn08-29
masogiovanni8300:04:52classicn08-29
minox8200:05:05classicn08-29
maxxghi8100:05:22classicn08-29
annetta8000:05:26classicn08-29
miroilfox587900:05:29classicn08-29
ladyeagle7800:05:33classicn08-29
Carloplus7700:05:39classicn08-29
bob497600:05:42classicn08-29
supermaxnan7500:06:13classicn08-29
carlita27400:06:28classicn08-29
luciomat7300:06:34classicn08-29
mauro437200:06:39classicn08-29
tardar7100:06:52classicn08-29
falco27000:06:57classicn08-29
Blumare7000:06:57classicn08-29
mario496800:07:15classicn08-29
zobar6700:07:21classicn08-29
marsal436600:08:07classicn08-29
boscardinale6500:08:22classicn08-29
szita6500:08:22classicn08-29
ugo226300:09:12classicn08-29
arancia6200:09:17classicn08-29
beppe586100:09:44classicn08-29
batclara6000:09:50classicn08-29
emilio5900:10:06classicn08-29
mimicima5800:10:43classicn08-29
bjelico5700:12:11classicn08-29
gand5600:13:33classicn08-29
gierre5500:14:25classicn08-29
vindim5400:14:33classicn08-29
Andrea125300:16:02classicn08-29
vencanas5200:16:17classicn08-29
frase60545106:53:39classicn08-29
kabar5000:00:46classicy08-29
dario524900:01:01classicy08-29
tida4800:01:10classicy08-29
bce4700:01:12classicy08-29
Bely000:00:00classic08-29
Kalsgaard000:00:00classic08-29
maxxghi10000:05:45cityn08-29
emilio9900:06:38cityn08-29
baffo19519800:08:09cityn08-29
tres4o9700:10:02cityn08-29
SAYAN9600:10:22cityn08-29
josehans9500:10:24cityn08-29
vindim000:00:00city08-29
cyra56000:00:00city08-29
albfilip000:00:00city08-29
gand000:00:00city08-29
Akuma21000:00:00city08-29
lenzo000:00:00city08-29
bartez000:00:00city08-29
lenzo10000:05:33Chainsn08-29
emilio9900:05:44Chainsn08-29
bartez9800:11:26Chainsn08-29
bartez10000:09:08CentersSumn08-29
baffo19519900:24:54CentersSumn08-29
lucavip000:00:00CentersSum08-29
lenzo10000:02:33Bricksn08-29
bartez9900:11:43Bricksn08-29
lupogrigio9800:16:26Bricksn08-29
cyra569700:10:31Bricksy08-29
masogiovanni10000:09:34Between1e9n08-29
rossy249900:10:37Between1e9n08-29
charlypapon489800:11:20Between1e9n08-29
lenzo10003:36:56Averagen08-29
migza20069900:12:31Averagey08-29
emilio9800:15:23Averagey08-29
charlypapon489700:25:52Averagey08-29
giomas62000:00:00Average08-29
cyra56000:00:00Averagey08-29
grafiro000:00:00Anti XXV 08-29
boghe10000:06:46Anti XV n08-29
simonetta9900:10:18Anti XV n08-29
Marq939800:10:58Anti XV n08-29
khuski9700:06:50Anti XV y08-29
emilio10000:05:39Anti Pairs 2y08-29
Kalsgaard10000:04:01Anti Diagonaln08-29
bene629900:17:49Anti Diagonaln08-29
baron de roc9800:26:03Anti Diagonaln08-29
khuski9700:06:10Anti Diagonaly08-29
ugo229600:09:15Anti Diagonaly08-29
Akuma2110000:00:44alberin08-29
lenzo9900:00:47alberin08-29
Puzzleland9800:00:59alberin08-29
Limbo9700:01:03alberin08-29
xanx9700:01:03alberin08-29
Hongkong9500:01:05alberin08-29
tres4o9400:01:08alberin08-29
SAYAN9300:01:11alberin08-29
stefidigrona9200:01:21alberin08-29
emilio9100:01:23alberin08-29
yuma679000:01:29alberin08-29
angiolo8900:01:32alberin08-29
Ciao Emmanuel8800:01:34alberin08-29
claudio toffon8700:01:50alberin08-29
francoclaudio8600:02:23alberin08-29
bob19558500:02:50alberin08-29
cyra568400:03:46alberin08-29
khuski000:00:00alberi08-29
masogiovanni000:00:00alberi08-29
tres4o10000:02:19abcn08-29
bartez9900:03:18abcn08-29
purifire9800:04:20abcn08-29
SAYAN9700:05:54abcn08-29
cyra569600:06:06abcn08-29
stefania9500:06:28abcn08-29
claudio toffon9400:07:27abcn08-29
emilio9300:07:40abcn08-29
Akuma21000:00:00abc08-29
tres4o10000:05:594 Boxn08-29
boghe9900:07:344 Boxn08-29
gpace8439800:10:414 Boxn08-29
faber629700:10:524 Boxn08-29
Carloplus9600:12:514 Boxn08-29
masogiovanni9500:13:074 Boxn08-29
lucavip9400:17:424 Boxn08-29
pecos9300:19:294 Boxn08-29
baron de roc9200:23:314 Boxn08-29
carmela969100:25:374 Boxn08-29
alexdon9000:35:294 Boxn08-29
mauro438900:37:204 Boxn08-29
GPARPI8800:39:204 Boxn08-29
nerina8701:09:144 Boxn08-29
ugo228600:03:574 Boxy08-29
dario528500:05:174 Boxy08-29
khuski8400:40:054 Boxy08-29
tres4o10000:07:442even2oddn08-29
bartez9900:13:092even2oddn08-29
lucavip9800:18:072even2oddn08-29
lupogrigio9700:38:302even2oddn08-29
tardar9610:16:192even2oddn08-29
ugo229500:02:492even2oddy08-29
khuski9400:03:252even2oddy08-29
clelia759300:09:182even2oddy08-29
Giulius000:00:002even2odd08-29
Puzzleland10000:01:451and2n08-29
Ciao Emmanuel9900:02:031and2n08-29
SAYAN9800:02:051and2n08-29
lupogrigio9700:02:341and2n08-29
Spock9600:03:121and2n08-29
angiolo9500:03:151and2n08-29
vindim9400:03:321and2n08-29
Marq939300:03:511and2n08-29
boghe9200:04:101and2n08-29
stefania9100:05:111and2n08-29
bene629000:05:121and2n08-29
ANANKE8900:05:131and2n08-29
emilio8800:06:311and2n08-29
lucavip8700:06:391and2n08-29
alexdon8600:06:521and2n08-29
bob19558500:07:341and2n08-29
zephyr8400:29:141and2n08-29
Giulius8301:04:541and2n08-29
cyra568203:21:121and2n08-29
clelia758104:43:421and2n08-29
bartez000:00:001and208-29
bjelico000:00:001and208-29
max52000:00:001and208-29
lenzo10000:03:52XXVn08-28
Bely9900:05:37XXVn08-28
bob19559800:07:36XXVn08-28
stefidigrona9700:09:07XXVn08-28
Giulius9604:04:11XXVn08-28
cyra56000:00:00XXV08-28
lenzo10000:05:34xvn08-28
stefidigrona9900:08:38xvn08-28
faber629800:09:09xvn08-28
bob19559700:10:22xvn08-28
tres4o9600:12:02xvn08-28
Giulius9500:18:20xvn08-28
giogio609400:26:28xvn08-28
cyra56000:00:00xv08-28
Ciao Emmanuel000:00:00xv08-28
baron de roc000:00:00xv08-28
gpace84310000:12:31xframen08-28
ale19599900:32:05xframen08-28
peppech9801:03:53xframen08-28
koala000:00:00xframe08-28
lenzo10000:06:09untouchn08-28
bartez9900:09:25untouchn08-28
boghe9800:14:31untouchn08-28
marsal439700:21:31untouchn08-28
faber62000:00:00untouch08-28
lenzo10000:05:55True or Lien08-28
savo9900:03:21True or Liey08-28
koala9800:03:44True or Liey08-28
cyra569700:06:38True or Liey08-28
Akuma2110000:00:57Trisn08-28
faber629900:01:16Trisn08-28
yuma679900:01:16Trisn08-28
bartez9700:01:32Trisn08-28
Ciao Emmanuel9600:01:45Trisn08-28
ANANKE9500:01:55Trisn08-28
bob19559400:02:00Trisn08-28
paola599300:02:05Trisn08-28
baron de roc9200:02:18Trisn08-28
claudio toffon9100:02:34Trisn08-28
boscardinale9000:03:07Trisn08-28
max528900:03:20Trisn08-28
giogio608800:03:24Trisn08-28
marsal438700:03:27Trisn08-28
peppech8600:04:01Trisn08-28
ugo228500:04:02Trisn08-28
mik18400:20:55Trisn08-28
lenzo10000:07:29Touchyn08-28
bartez9900:23:07Touchyn08-28
giogio609802:15:04Touchyn08-28
prof_matarazzo10000:04:20Sum 9y08-28
lenzo10000:05:16sumn08-28
bartez9900:09:08sumn08-28
lenzo10000:03:15subset5x1n08-28
bartez9900:03:40subset5x1n08-28
Ciao Emmanuel9800:05:15subset5x1n08-28
savo9700:05:44subset5x1n08-28
stefidigrona9600:06:45subset5x1n08-28
giorgio19579500:08:13subset5x1n08-28
mik19400:09:00subset5x1n08-28
topi19759300:18:19subset5x1n08-28
cyra56000:00:00subset5x108-28
baron de roc000:00:00subset5x108-28
bartez10000:08:04subset4x2n08-28
emilio9900:15:37subset4x2n08-28
bartez10000:08:46subset3x3n08-28
cyra569900:09:19subset3x3n08-28
mik19800:09:59subset3x3n08-28
koala9700:21:32subset3x3n08-28
baron de roc000:00:00subset3x308-28
bartez10000:05:19subset3x2n08-28
tida9900:12:02subset3x2n08-28
faber6210000:02:00subset2x2n08-28
bartez9900:02:06subset2x2n08-28
angiolo9800:02:17subset2x2n08-28
mik19700:02:25subset2x2n08-28
giorgio19579600:02:42subset2x2n08-28
yuma679500:03:02subset2x2n08-28
Ciao Emmanuel9400:03:05subset2x2n08-28
savo9300:03:18subset2x2n08-28
cyra569200:03:37subset2x2n08-28
tida9100:04:17subset2x2n08-28
ugo229000:04:39subset2x2n08-28
savo10000:05:13Stripesn08-28
faber629900:06:21Stripesn08-28
purifire9800:06:58Stripesn08-28
gpace8439700:11:11Stripesn08-28
mimicima9600:14:40Stripesn08-28
pecos9500:31:16Stripesn08-28
ugo229400:09:04Stripesy08-28
xanx10000:15:40Straightn08-28
cyra569900:18:45Straightn08-28
Giulius9800:26:01Straightn08-28
bartez9700:38:29Straightn08-28
lenzo000:00:00Straight08-28
baron de roc000:00:00Straight08-28
bartez10000:14:00Spiraln08-28
dario529900:02:28Spiraly08-28
ugo229800:03:54Spiraly08-28
purifire10000:03:01Slot Machinen08-28
gpace8439900:04:10Slot Machinen08-28
savo9800:05:29Slot Machinen08-28
koala9700:10:00Slot Machinen08-28
lenzo000:00:00Slot Machine08-28
lenzo10000:07:15Skyscrapern08-28
xanx9900:11:50Skyscrapern08-28
Jegiakiss9800:16:24Skyscrapern08-28
cebruma9701:10:17Skyscrapern08-28
simonetta10000:18:14Rossini Outsiden08-28
savo9900:20:45Rossini Outsiden08-28
ripafi9800:33:25Rossini Outsiden08-28
koala9700:12:00Rossini Outsidey08-28
masogiovanni000:00:00Rossini Outsidey08-28
Jegiakiss000:00:00Rossini Outside08-28
albfilip000:00:00Rossini Outside08-28
lenzo10000:14:13Rossinin08-28
savo9900:17:29Rossinin08-28
GPARPI9800:45:50Rossinin08-28
ripafi9700:55:24Rossinin08-28
Jegiakiss000:00:00Rossini08-28
pecos000:00:00Rossini08-28
gpace843000:00:00Rossini08-28
prof_matarazzo10000:08:34repeated neighboursy08-28
dario5210000:02:25queeny08-28
ugo229900:07:29queeny08-28
baron de roc9800:09:31queeny08-28
ripafi000:00:00queen08-28
bjelico10000:07:28quadruplen08-28
falco29900:17:25quadruplen08-28
bartez000:00:00quadruple08-28
lenzo10000:03:19Quadron08-28
bartez9900:03:59Quadron08-28
falco29800:19:58Quadron08-28
prof_matarazzo10000:07:41Quad Maxn08-28
lucavip10000:06:53QGLn08-28
Giulius9900:08:36QGLn08-28
baron de roc9800:12:44QGLn08-28
lenzo10000:00:37Pooln08-28
Bely9900:00:46Pooln08-28
Ciao Emmanuel9800:01:09Pooln08-28
faber629700:01:16Pooln08-28
francoclaudio9600:01:21Pooln08-28
bartez9500:01:25Pooln08-28
carmela969400:01:39Pooln08-28
purifire9300:01:46Pooln08-28
baron de roc9200:02:53Pooln08-28
cyra569100:04:03Pooln08-28
yuma679000:05:59Pooln08-28
emilio8900:07:10Pooln08-28
ugo228800:00:53Pooly08-28
prof_matarazzo10000:13:49PlusOrMinusy08-28
Ciao Emmanuel10000:05:00pencilmarksn08-28
koala9900:06:50pencilmarksn08-28
xanx9800:07:43pencilmarksn08-28
angiolo9700:07:48pencilmarksn08-28
moso9600:08:29pencilmarksn08-28
peppech9500:08:40pencilmarksn08-28
josehans9400:09:40pencilmarksn08-28
dario529300:09:51pencilmarksn08-28
alexdon9200:10:34pencilmarksn08-28
beca9100:11:31pencilmarksn08-28
faber629000:11:52pencilmarksn08-28
peluri8900:11:59pencilmarksn08-28
maxxghi8800:12:40pencilmarksn08-28
baron de roc8700:13:11pencilmarksn08-28
boscardinale8600:14:17pencilmarksn08-28
emilio8500:15:23pencilmarksn08-28
cebruma8400:17:37pencilmarksn08-28
Eti 1148300:19:00pencilmarksn08-28
molinomalla8200:20:30pencilmarksn08-28
purifire8100:24:06pencilmarksn08-28
nerina8000:26:56pencilmarksn08-28
cyra56000:00:00pencilmarks08-28
lenzo000:00:00pencilmarks08-28
paola59000:00:00pencilmarks08-28
bartez000:00:00pencilmarks08-28
Bely10000:02:10Patchworkn08-28
gianburrasca9900:02:25Patchworkn08-28
lupogrigio9800:03:17Patchworkn08-28
xanx9700:03:34Patchworkn08-28
simonetta9600:03:42Patchworkn08-28
yuma679500:03:52Patchworkn08-28
purifire10000:05:13Palindromon08-28
savo9900:06:46Palindromon08-28
lenzo9800:08:15Palindromon08-28
ugo229700:08:59Palindromoy08-28
alexdon10000:06:26outsiden08-28
purifire9900:07:36outsiden08-28
faber629800:07:41outsiden08-28
tres4o9800:07:41outsiden08-28
savo9600:14:23outsiden08-28
albfilip9500:14:46outsiden08-28
Eti 1149400:22:07outsiden08-28
salvo9619300:35:22outsiden08-28
koala9200:09:47outsidey08-28
francoclaudio9100:11:14outsidey08-28
lupogrigio9000:11:54outsidey08-28
beca000:00:00outside08-28
charlypapon48000:00:00outside08-28
Jegiakiss000:00:00outside08-28
masogiovanni000:00:00outside08-28
maxxghi10000:20:50offsetn08-28
falco29902:12:37offsetn08-28
Puzzleland10000:00:50Nurikaben08-28
Akuma219900:01:10Nurikaben08-28
stefidigrona9800:01:11Nurikaben08-28
bartez9700:01:23Nurikaben08-28
emilio9600:01:24Nurikaben08-28
tres4o9500:01:30Nurikaben08-28
genovese volante9400:01:34Nurikaben08-28
claudio toffon9300:01:36Nurikaben08-28
nerina9200:01:37Nurikaben08-28
giorgio19579100:01:43Nurikaben08-28
angiolo9000:01:46Nurikaben08-28
josehans8900:01:51Nurikaben08-28
xanx8800:02:05Nurikaben08-28
beca8700:02:08Nurikaben08-28
purifire8600:02:18Nurikaben08-28
francoclaudio8500:02:46Nurikaben08-28
Bely8400:02:49Nurikaben08-28
lupogrigio8300:03:36Nurikaben08-28
Jegiakiss8200:04:43Nurikaben08-28
lenzo10000:06:19non consecutivon08-28
genovese volante9900:06:44non consecutivon08-28
Eti 1149800:11:40non consecutivon08-28
stefania9700:23:15non consecutivon08-28
marsal439601:14:26non consecutivon08-28
ugo229500:16:52non consecutivoy08-28
francoclaudio9400:50:12non consecutivoy08-28
Bely000:00:00non consecutivo08-28
simonetta000:00:00non consecutivo08-28
bartez10000:11:57NoMirrorn08-28
annetta000:00:00NoMirror08-28
purifire10000:04:57Next to 9n08-28
lenzo9900:10:31Next to 9n08-28
cyra56000:00:00Next to 908-28
genovese volante10000:10:57neighboursn08-28
molinomalla9900:25:50neighboursn08-28
mik19800:14:42neighboursy08-28
giomas62000:00:00neighbours08-28
francoclaudio10000:01:06multiplen08-28
bartez9900:01:24multiplen08-28
lenzo9800:01:59multiplen08-28
purifire9700:02:00multiplen08-28
mik19600:02:06multiplen08-28
bjelico9500:02:33multiplen08-28
niki539400:03:07multiplen08-28
peluri9300:03:19multiplen08-28
Eti 1149200:06:26multiplen08-28
emilio9100:14:05multiplen08-28
giomas6210000:26:02Monopolyn08-28
baffo19519900:34:24Monopolyn08-28
prof_matarazzo10000:13:18modulon08-28
bartez10000:08:45mirror 10n08-28
migza20069900:03:51mirror 10y08-28
ugo229800:15:56mirror 10y08-28
faber62000:00:00mirror 1008-28
faber6210000:01:57mirrorn08-28
purifire9900:02:56mirrorn08-28
Ciao Emmanuel9800:03:00mirrorn08-28
Bely9700:03:02mirrorn08-28
orko9600:03:30mirrorn08-28
mauro439500:05:58mirrorn08-28
baron de roc9400:08:49mirrorn08-28
carlita29300:09:00mirrorn08-28
migza20069200:02:31mirrory08-28
ugo229100:02:59mirrory08-28
yuma67000:00:00mirror08-28
bartez10000:07:01minmaxn08-28
lenzo10000:00:50minin08-28
Bely9900:01:00minin08-28
Ciao Emmanuel9800:01:01minin08-28
francoclaudio9700:01:12minin08-28
faber629600:01:15minin08-28
peluri9500:01:17minin08-28
bartez9400:01:20minin08-28
boghe9300:01:22minin08-28
alexdon9200:01:30minin08-28
emilio9100:01:32minin08-28
carmela969000:01:37minin08-28
yuma678900:01:38minin08-28
tres4o8800:01:44minin08-28
Carloplus8700:01:49minin08-28
orko8600:01:51minin08-28
baron de roc8500:01:53minin08-28
albfilip8500:01:53minin08-28
lupogrigio8300:02:02minin08-28
gpace8438200:02:07minin08-28
bjelico8100:02:09minin08-28
paola598000:02:21minin08-28
bob497900:02:33minin08-28
peppech7800:02:37minin08-28
claudio toffon7700:02:40minin08-28
ANANKE7700:02:40minin08-28
pigno627700:02:40minin08-28
Eti 1147400:02:44minin08-28
ugo227400:02:44minin08-28
molinomalla7200:02:51minin08-28
GPARPI7100:03:00minin08-28
boscardinale7000:03:01minin08-28
szita6900:03:10minin08-28
giomas626800:03:37minin08-28
Blumare6700:04:39minin08-28
bob19556600:06:18minin08-28
marsal436500:06:31minin08-28
gpace84310000:08:21Memoryn08-28
baron de roc9900:15:48Memoryn08-28
Jegiakiss000:00:00Memory08-28
stefidigrona10000:01:13Master Mind708-28
niki539900:01:15Master Mind708-28
maxxghi9800:01:25Master Mind708-28
emilio9700:01:16Master Mind808-28
ugo229600:01:19Master Mind808-28
Jegiakiss000:00:00Master Mind1108-28
emilio10000:00:56Logic Mind708-28
mik19900:00:57Logic Mind908-28
niki539800:00:58Logic Mind708-28
ugo229700:01:20Logic Mind808-28
stefidigrona9600:02:00Logic Mind608-28
bartez9500:02:40Logic Mind1508-28
emilio10000:00:15lampionsn08-28
bartez9900:00:16lampionsn08-28
Puzzleland9800:00:18lampionsn08-28
francoclaudio9700:00:30lampionsn08-28
stefidigrona9600:00:36lampionsn08-28
lenzo10000:03:23kurven08-28
purifire9900:05:07kurven08-28
baron de roc9800:07:03kurven08-28
faber629700:07:40kurven08-28
boscardinale9600:07:45kurven08-28
lucavip9500:09:19kurven08-28
migza20069400:01:31kurvey08-28
orko9300:02:03kurvey08-28
ugo229200:02:38kurvey08-28
lenzo10000:03:52kropkin08-28
moso9900:04:31kropkin08-28
tres4o9800:05:38kropkin08-28
bjelico9700:05:51kropkin08-28
ale19599602:14:26kropkin08-28
claudio toffon000:00:00kropki08-28
Bely000:00:00kropki08-28
owen000:00:00kropki08-28
Jegiakiss000:00:00kropki08-28
tres4o10000:08:53knightn08-28
Ciao Emmanuel9900:08:55knightn08-28
boghe9800:10:18knightn08-28
faber629700:10:27knightn08-28
ripafi9600:16:16knightn08-28
simonetta9500:17:04knightn08-28
falco29400:40:33knightn08-28
baron de roc9300:10:05knighty08-28
Bely000:00:00knight08-28
Akuma21000:00:00knight08-28
francoclaudio10000:09:37Killer Variantn08-28
boghe9900:11:17Killer Variantn08-28
savo9800:11:27Killer Variantn08-28
Jegiakiss9700:21:18Killer Variantn08-28
gpace843000:00:00Killer Variant08-28
savo10000:03:34Killer Pairn08-28
koala9900:03:42Killer Pairn08-28
masogiovanni9800:06:34Killer Pairn08-28
Jegiakiss9700:06:37Killer Pairn08-28
orko9600:04:06Killer Pairy08-28
Mach2000:00:00Killer Pair08-28
francoclaudio10000:05:42killern08-28
orko9900:06:06killern08-28
georgedg9800:07:16killern08-28
xanx9700:08:16killern08-28
tres4o9600:08:28killern08-28
lenzo9500:08:39killern08-28
Carloplus9400:09:41killern08-28
giorgio19579300:09:49killern08-28
Ciao Emmanuel9200:11:29killern08-28
savo9100:11:44killern08-28
koala9000:12:05killern08-28
josehans8900:14:52killern08-28
stefanol8800:15:20killern08-28
GPARPI8700:16:31killern08-28
pecos8600:17:34killern08-28
masogiovanni8500:20:32killern08-28
serigaia8400:20:55killern08-28
giogio608300:24:57killern08-28
luciomat8200:27:55killern08-28
Jegiakiss8100:30:24killern08-28
niki538000:47:10killern08-28
cebruma7900:54:15killern08-28
alexdon7802:17:41killern08-28
vencanas7704:58:09killern08-28
max527611:13:13killern08-28
hiyomi7500:09:48killery08-28
nerina7400:10:14killery08-28
tida7300:10:40killery08-28
bce7200:14:34killery08-28
ugo227100:17:03killery08-28
lupogrigio000:00:00killery08-28
Mach2000:00:00killer08-28
cyra56000:00:00killer08-28
gpace843000:00:00killer08-28
giomas62000:00:00killer08-28
angiolo000:00:00killer08-28
miroilfox58000:00:00killer08-28
lenzo10000:13:04KakuroDokun08-28
genovese volante9900:13:16KakuroDokun08-28
francoclaudio9800:28:37KakuroDokun08-28
cyra569701:57:43KakuroDokun08-28
khuski000:00:00KakuroDokuy08-28
peppech000:00:00KakuroDoku08-28
zeno0000:00:00KakuroDoku08-28
ale1959000:00:00KakuroDoku08-28
Jegiakiss000:00:00KakuroDoku08-28
lupogrigio000:00:00KakuroDokuy08-28
lenzo10000:16:38Jigsaw Hybridn08-28
simonetta9900:17:11Jigsaw Hybridn08-28
Carloplus9800:19:03Jigsaw Hybridn08-28
koala9700:08:48Jigsaw Hybridy08-28
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid08-28
lenzo10000:09:05jigsawn08-28
tres4o9900:09:30jigsawn08-28
faber629800:26:21jigsawn08-28
carmela969700:34:35jigsawn08-28
lucavip9600:37:14jigsawn08-28
alexdon9500:45:05jigsawn08-28
cebruma9400:55:21jigsawn08-28
pecos9301:08:09jigsawn08-28
Giulius9204:07:55jigsawn08-28
Cita000:00:00jigsaw08-28
Eti 114000:00:00jigsaw08-28
gpace843000:00:00jigsaw08-28
pigno62000:00:00jigsaw08-28
molinomalla000:00:00jigsaw08-28
Carloplus000:00:00jigsaw08-28
max5210000:07:19isokillern08-28
bartez9900:09:37isokillern08-28
masogiovanni9800:09:43isokillern08-28
peppech9700:15:14isokillern08-28
zeno09600:23:31isokillern08-28
ugo229500:03:56isokillery08-28
genovese volante10000:13:31ison08-28
zeno09900:13:53isoy08-28
dario529800:16:05isoy08-28
baffo19519700:29:14isoy08-28
baffo195110000:06:48integern08-28
max52000:00:00integer08-28
bartez10000:25:44Hybridn08-28
bjelico9900:45:51Hybridn08-28
koala9800:11:07Hybridy08-28
bartez10000:03:52Fuzulin08-28
lenzo9900:06:43Fuzulin08-28
josehans9800:07:11Fuzulin08-28
emilio9700:23:19Fuzulin08-28
baron de roc9603:22:06Fuzulin08-28
cyra56000:00:00Fuzuliy08-28
tres4o10000:02:06Futoshikin08-28
Ciao Emmanuel9900:02:08Futoshikin08-28
bartez9800:02:44Futoshikin08-28
simonetta9700:02:48Futoshikin08-28
faber629600:03:03Futoshikin08-28
giorgio19579500:03:28Futoshikin08-28
max529400:03:58Futoshikin08-28
boscardinale9300:04:49Futoshikin08-28
Jegiakiss9200:04:50Futoshikin08-28
lenzo9100:04:54Futoshikin08-28
gianburrasca9000:05:00Futoshikin08-28
lupogrigio8900:06:46Futoshikin08-28
peppech8803:12:44Futoshikin08-28
cyra56000:00:00Futoshiki08-28
niki53000:00:00Futoshiki08-28
tida000:00:00Futoshiki08-28
claudio toffon10000:12:32framen08-28
peppech9900:18:36framen08-28
Ciao Emmanuel000:00:00frame08-28
GPARPI000:00:00frame08-28
bapusp90000:00:00frame08-28
bartez10000:08:01Fortressn08-28
giomas62000:00:00Fortress08-28
ANANKE10000:07:27exclusion2n08-28
koala9900:10:50exclusion2y08-28
beca000:00:00exclusion208-28
Mach210000:18:37exclusion1n08-28
ANANKE9900:38:30exclusion1n08-28
paola599803:41:43exclusion1n08-28
paola5910000:06:12EvenOddn08-28
faber629900:08:43EvenOddn08-28
mimicima9800:09:30EvenOddn08-28
marsal439700:10:34EvenOddn08-28
ANANKE9600:12:50EvenOddn08-28
Eti 1149500:19:49EvenOddn08-28
ugo229401:06:48EvenOddn08-28
migza20069300:03:09EvenOddy08-28
Blumare000:00:00EvenOdd08-28
bartez000:00:00EvenOdd08-28
Carloplus10000:22:08Even Odd Viewn08-28
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-28
Carloplus10000:06:18Distancen08-28
claudio toffon9900:17:16Distancen08-28
lenzo10000:05:13Diagonal Consecutiven08-28
savo9900:10:54Diagonal Consecutiven08-28
koala9800:05:47Diagonal Consecutivey08-28
serigaia10000:04:54diagonaln08-28
ffischer9900:06:22diagonaln08-28
faber629800:07:56diagonaln08-28
lenzo9700:08:12diagonaln08-28
Carloplus9600:08:21diagonaln08-28
genovese volante9500:09:26diagonaln08-28
savo9400:10:11diagonaln08-28
cebruma9300:11:44diagonaln08-28
francoclaudio9200:12:02diagonaln08-28
baron de roc9100:13:05diagonaln08-28
lucavip9000:17:11diagonaln08-28
GPARPI8900:18:55diagonaln08-28
luciomat8800:29:24diagonaln08-28
ugo228700:04:42diagonaly08-28
tida8600:05:29diagonaly08-28
carlita28500:06:24diagonaly08-28
Blumare000:00:00diagonal08-28
szita000:00:00diagonal08-28
mauro43000:00:00diagonal08-28
minox000:00:00diagonal08-28
orko10000:08:02Descriptive Pairsn08-28
albfilip9900:08:12Descriptive Pairsn08-28
savo9800:08:37Descriptive Pairsn08-28
baron de roc9700:26:49Descriptive Pairsn08-28
lenzo10000:02:14cubicn08-28
faber629900:03:42cubicn08-28
giogio609800:05:37cubicn08-28
carmela969700:06:15cubicn08-28
lucavip9600:06:47cubicn08-28
baron de roc9500:07:30cubicn08-28
Blumare9400:07:33cubicn08-28
molinomalla9300:07:36cubicn08-28
giomas629200:08:40cubicn08-28
dario529100:01:19cubicy08-28
ugo229000:01:56cubicy08-28
migza20068900:03:00cubicy08-28
nerina000:00:00cubic08-28
cyra56000:00:00cubic08-28
bartez10000:21:56CrossSumn08-28
gpace8439900:25:45CrossSumn08-28
giogio60000:00:00CrossSum08-28
lucavip000:00:00CrossSum08-28
bartez10000:00:29Countingn08-28
niki539900:00:31Countingn08-28
Ciao Emmanuel9800:01:06Countingn08-28
beca9700:01:28Countingn08-28
baron de roc9600:01:50Countingn08-28
georgedg9500:01:51Countingn08-28
yuma679400:01:54Countingn08-28
migza20069300:01:56Countingn08-28
emilio9200:03:35Countingn08-28
SAYAN000:00:00Counting08-28
baffo195110000:49:32consecutive -Nn08-28
lenzo10000:24:29consecutiven08-28
stefidigrona9900:26:51consecutiven08-28
claudio toffon000:00:00consecutive08-28
falco2000:00:00consecutive08-28
baron de roc10000:32:02ColorsGroupsn08-28
prof_matarazzo9900:44:01ColorsGroupsn08-28
Jegiakiss000:00:00ColorsGroups08-28
peppech000:00:00ColorsGroups08-28
orko10000:05:56Clock Facesy08-28
emilio9900:10:47Clock Facesy08-28
koala9800:11:04Clock Facesy08-28
alexdon10000:04:11classicn08-28
Bely9900:05:05classicn08-28
faber629800:05:24classicn08-28
ffischer9700:06:12classicn08-28
peluri9600:06:31classicn08-28
savo9500:07:10classicn08-28
szita9400:07:51classicn08-28
albfilip9300:08:12classicn08-28
ANANKE9200:08:33classicn08-28
lenzo9100:08:47classicn08-28
serigaia9000:08:51classicn08-28
pigno628900:08:55classicn08-28
supermaxnan8800:09:20classicn08-28
valvolino8700:10:13classicn08-28
feb3098600:10:15classicn08-28
maxxghi8500:10:22classicn08-28
claudio toffon8400:11:02classicn08-28
luciomat8300:12:51classicn08-28
minox8300:12:51classicn08-28
mimicima8100:13:00classicn08-28
gierre8000:16:30classicn08-28
boghe7900:19:06classicn08-28
Blumare7800:19:13classicn08-28
marsal437700:20:02classicn08-28
boscardinale7600:22:49classicn08-28
Andrea127500:26:31classicn08-28
eugenio7400:28:07classicn08-28
beppe587300:28:30classicn08-28
batclara7200:34:31classicn08-28
frase60547107:31:38classicn08-28
dario527000:03:43classicy08-28
cyra566900:05:10classicy08-28
ugo226800:05:35classicy08-28
carlita26700:09:32classicy08-28
tida6600:17:20classicy08-28
kabar000:00:00classicy08-28
annetta000:00:00classic08-28
cebruma000:00:00classic08-28
Jegiakiss000:00:00classic08-28
bjelico000:00:00classic08-28
vencanas000:00:00classic08-28
bob49000:00:00classic08-28
Ciao Emmanuel000:00:00classic08-28
Carloplus000:00:00classic08-28
mario49000:00:00classic08-28
maxxghi10000:08:13cityn08-28
baffo19519900:12:31cityn08-28
lenzo9800:15:10cityn08-28
cyra569700:16:11cityn08-28
emilio9600:23:02cityn08-28
josehans9501:43:18cityn08-28
Cita000:00:00city08-28
albfilip000:00:00city08-28
tres4o000:00:00city08-28
bartez000:00:00city08-28
SAYAN000:00:00city08-28
Mach2000:00:00city08-28
emilio10000:07:02Chainsn08-28
lenzo9900:12:29Chainsn08-28
bartez9800:16:41Chainsn08-28
migza2006000:00:00Chains08-28
bartez10000:08:01CentersSumn08-28
lucavip9900:25:06CentersSumn08-28
bartez10000:05:44Bricksn08-28
lenzo9900:07:38Bricksn08-28
lupogrigio9800:11:21Bricksn08-28
cyra569700:09:53Bricksy08-28
charlypapon4810000:36:56Between1e9n08-28
charlypapon4810000:30:05Averagey08-28
emilio9900:36:49Averagey08-28
cyra56000:00:00Averagey08-28
ANANKE000:00:00Anti XV 08-28
simonetta000:00:00Anti XV 08-28
prof_matarazzo10000:06:16Anti Pairs 2y08-28
baron de roc10000:07:39Anti Diagonaln08-28
peppech9900:25:03Anti Diagonaln08-28
migza20069800:04:20Anti Diagonaly08-28
ugo229700:07:54Anti Diagonaly08-28
khuski000:00:00Anti Diagonaly08-28
Akuma2110000:00:24alberin08-28
xanx9900:00:34alberin08-28
Hongkong9900:00:34alberin08-28
tres4o9900:00:34alberin08-28
lenzo9600:00:38alberin08-28
bob19559600:00:38alberin08-28
emilio9400:00:39alberin08-28
yuma679300:00:40alberin08-28
angiolo9200:00:45alberin08-28
Puzzleland9100:00:53alberin08-28
koala9000:00:54alberin08-28
claudio toffon8900:00:55alberin08-28
stefidigrona8800:00:57alberin08-28
Jegiakiss8700:01:05alberin08-28
cyra568600:01:08alberin08-28
francoclaudio8500:01:24alberin08-28
Limbo8400:01:25alberin08-28
Ciao Emmanuel000:00:00alberi08-28
baron de roc000:00:00alberi08-28
masogiovanni000:00:00alberi08-28
SAYAN10000:01:10abcn08-28
bartez9900:01:27abcn08-28
purifire9800:01:48abcn08-28
claudio toffon9700:03:46abcn08-28
cyra569600:03:57abcn08-28
emilio9500:04:21abcn08-28
ugo229400:04:28abcn08-28
tres4o9300:04:56abcn08-28
Jegiakiss000:00:00abc08-28
boghe10000:09:434 Boxn08-28
tres4o9900:13:184 Boxn08-28
Carloplus9800:16:564 Boxn08-28
nerina9700:20:594 Boxn08-28
baron de roc9600:23:214 Boxn08-28
mauro439500:26:324 Boxn08-28
lucavip9400:29:114 Boxn08-28
pecos9300:30:124 Boxn08-28
dario529200:05:494 Boxy08-28
ugo229100:09:014 Boxy08-28
khuski9000:13:084 Boxy08-28
bene62000:00:004 Box08-28
Ciao Emmanuel000:00:004 Box08-28
GPARPI000:00:004 Box08-28
masogiovanni000:00:004 Box08-28
salvo961000:00:004 Box08-28
faber62000:00:004 Box08-28
tres4o10000:11:032even2oddn08-28
lucavip9900:15:382even2oddn08-28
lupogrigio9800:48:372even2oddn08-28
khuski9700:06:142even2oddy08-28
migza20069600:07:122even2oddy08-28
ugo229500:09:402even2oddy08-28
Puzzleland10000:02:111and2n08-28
angiolo9900:02:281and2n08-28
koala9800:02:321and2n08-28
Spock9700:03:041and2n08-28
SAYAN9600:03:211and2n08-28
emilio9600:03:211and2n08-28
Ciao Emmanuel9400:03:301and2n08-28
boghe9300:04:071and2n08-28
bob19559200:04:151and2n08-28
ANANKE9100:04:291and2n08-28
lupogrigio9000:23:171and2n08-28
max52000:00:001and208-28
bene62000:00:001and208-28
vindim000:00:001and208-28
cyra56000:00:001and208-28
lucavip000:00:001and208-28
bartez000:00:001and208-28
lenzo10000:06:57XXVn08-27
bob19559900:07:49XXVn08-27
stefidigrona9800:09:45XXVn08-27
Giulius000:00:00XXV08-27
cyra56000:00:00XXV08-27
tres4o10000:03:37xvn08-27
lenzo9900:05:57xvn08-27
stefidigrona9800:06:12xvn08-27
moso9700:07:23xvn08-27
bob19559600:12:03xvn08-27
giogio609500:25:02xvn08-27
Giulius9400:25:59xvn08-27
baron de roc000:00:00xv08-27
khuski000:00:00xv08-27
vencanas000:00:00xv08-27
ale195910000:41:46xframen08-27
GPARPI9900:43:11xframen08-27
koala9800:11:03xframey08-27
gpace843000:00:00xframe08-27
faber6210000:07:21untouchn08-27
boghe9900:08:01untouchn08-27
magnificoo9800:08:14untouchn08-27
Mach29700:15:10untouchn08-27
marsal439601:30:45untouchn08-27
lenzo10000:04:38True or Lien08-27
koala9900:04:52True or Lien08-27
savo9800:02:34True or Liey08-27
cyra569700:08:01True or Liey08-27
faber6210000:01:56Trisn08-27
ANANKE9900:02:25Trisn08-27
boscardinale9800:02:40Trisn08-27
bob19559700:02:47Trisn08-27
yuma679600:02:57Trisn08-27
lenzo9500:03:04Trisn08-27
bartez9400:03:30Trisn08-27
mik19300:03:51Trisn08-27
stefania9200:04:48Trisn08-27
giogio609100:05:19Trisn08-27
paola599000:05:24Trisn08-27
lucavip8900:07:00Trisn08-27
marsal438800:07:13Trisn08-27
ugo228700:03:10Trisy08-27
max52000:00:00Tris08-27
baron de roc000:00:00Tris08-27
khuski000:00:00Tris08-27
lenzo10000:06:08Touchyn08-27
giogio609900:14:31Touchyn08-27
ugo229800:06:33Touchyy08-27
lenzo10000:08:49Toroidaln08-27
lenzo10003:39:10Sum 9n08-27
prof_matarazzo9900:10:30Sum 9y08-27
prof_matarazzo10000:43:39sumn08-27
lenzo000:00:00sum08-27
giorgio195710000:07:02subset5x1n08-27
lenzo9900:07:16subset5x1n08-27
savo9800:13:00subset5x1n08-27
bartez9700:13:03subset5x1n08-27
stefidigrona9600:13:39subset5x1n08-27
cyra56000:00:00subset5x108-27
bigado000:00:00subset5x108-27
bartez10000:14:23subset4x2n08-27
koala10000:04:03subset3x3n08-27
bartez9900:05:01subset3x3n08-27
mik19800:06:03subset3x3n08-27
yuma679701:03:42subset3x3n08-27
bartez10000:07:54subset3x2n08-27
tida9900:14:02subset3x2n08-27
faber6210000:02:50subset2x2n08-27
angiolo9900:03:30subset2x2n08-27
tida9800:04:02subset2x2n08-27
cyra569700:04:04subset2x2n08-27
giorgio19579600:04:31subset2x2n08-27
bartez9500:04:35subset2x2n08-27
mik19400:05:45subset2x2n08-27
savo9300:07:07subset2x2n08-27
yuma679200:07:37subset2x2n08-27
purifire10000:04:59Stripesn08-27
faber629900:05:31Stripesn08-27
lenzo9800:05:52Stripesn08-27
savo9700:09:33Stripesn08-27
mimicima9600:13:06Stripesn08-27
pecos9500:13:45Stripesn08-27
ugo229400:06:10Stripesy08-27
khuski000:00:00Stripes08-27
lenzo10000:03:02Straightn08-27
bartez9900:03:25Straightn08-27
magnificoo9800:06:02Straightn08-27
Giulius9700:07:03Straightn08-27
josehans9600:09:56Straightn08-27
xanx9500:11:58Straightn08-27
baron de roc9400:13:38Straightn08-27
cyra56000:00:00Straight08-27
bartez10000:10:29Spiraln08-27
dario529900:02:00Spiraly08-27
ugo229800:04:53Spiraly08-27
lenzo10000:03:50Slot Machinen08-27
savo9900:04:23Slot Machinen08-27
purifire9800:05:16Slot Machinen08-27
gpace8439700:17:02Slot Machinen08-27
khuski000:00:00Slot Machine08-27
lenzo10000:08:25Skyscrapern08-27
bigado9900:14:48Skyscrapern08-27
jonnie55000:00:00Skyscraper08-27
savo10000:23:40Rossini Outsiden08-27
arancia9908:18:57Rossini Outsiden08-27
masogiovanni9802:07:21Rossini Outsidey08-27
simonetta000:00:00Rossini Outside08-27
magnificoo000:00:00Rossini Outside08-27
ripafi000:00:00Rossini Outside08-27
ale1959000:00:00Rossini Outside08-27
albfilip000:00:00Rossini Outside08-27
magnificoo10000:14:40Rossinin08-27
savo9900:17:24Rossinin08-27
lenzo9800:19:27Rossinin08-27
arancia9700:20:18Rossinin08-27
giorgio19579600:24:00Rossinin08-27
GPARPI9500:26:36Rossinin08-27
pecos9400:30:07Rossinin08-27
ripafi000:00:00Rossini08-27
gpace843000:00:00Rossini08-27
stf5510000:10:42repeated neighboursn08-27
prof_matarazzo9900:09:58repeated neighboursy08-27
lucavip10000:08:52queenn08-27
stf559900:10:37queenn08-27
salvo9619800:11:22queenn08-27
ripafi9700:14:32queenn08-27
baron de roc9600:15:26queenn08-27
dario529500:09:41queeny08-27
khuski000:00:00queen08-27
lonewolf63000:00:00queen08-27
bjelico10000:05:13quadruplen08-27
yuma679900:05:52quadruplen08-27
boghe9800:08:21quadruplen08-27
bigado9700:08:46quadruplen08-27
falco29600:09:30quadruplen08-27
felezeu 1000:00:00quadruple08-27
khuski000:00:00quadruple08-27
bartez10000:05:45Quadron08-27
lenzo9900:10:29Quadron08-27
falco29800:43:11Quadron08-27
khuski000:00:00Quadro08-27
angiolo10000:09:44QGLn08-27
lucavip9900:17:51QGLn08-27
baron de roc9800:42:13QGLn08-27
Cita9701:04:00QGLn08-27
sf2l000:00:00QGL08-27
francoclaudio10000:00:56Pooln08-27
lenzo9900:01:09Pooln08-27
purifire9800:01:18Pooln08-27
carmela969700:01:48Pooln08-27
faber629600:01:52Pooln08-27
bartez9500:02:15Pooln08-27
yuma679400:03:37Pooln08-27
cyra569300:09:24Pooln08-27
baron de roc9200:10:06Pooln08-27
migza20069100:01:56Pooly08-27
ugo229000:33:08Pooly08-27
bobobo000:00:00Pool08-27
yuma6710000:04:18pencilmarksn08-27
maxxghi9900:06:47pencilmarksn08-27
peluri9800:07:18pencilmarksn08-27
boscardinale9700:07:23pencilmarksn08-27
angiolo9600:07:30pencilmarksn08-27
lenzo9500:07:32pencilmarksn08-27
vencanas9400:07:33pencilmarksn08-27
zeno09300:08:45pencilmarksn08-27
bigado9200:10:17pencilmarksn08-27
beca9100:10:22pencilmarksn08-27
Eti 1149000:10:28pencilmarksn08-27
josehans8900:10:30pencilmarksn08-27
paola598800:10:55pencilmarksn08-27
boghe8700:11:48pencilmarksn08-27
migza20068600:11:58pencilmarksn08-27
baron de roc8500:12:35pencilmarksn08-27
dario528400:12:45pencilmarksn08-27
molinomalla8300:13:12pencilmarksn08-27
savo8200:14:26pencilmarksn08-27
Marq938100:14:41pencilmarksn08-27
alexdon8000:14:47pencilmarksn08-27
masogiovanni7900:35:02pencilmarksn08-27
nerina000:00:00pencilmarks08-27
faber62000:00:00pencilmarks08-27
kabar000:00:00pencilmarks08-27
bartez000:00:00pencilmarks08-27
Carloplus000:00:00pencilmarks08-27
ale1959000:00:00pencilmarks08-27
cyra56000:00:00pencilmarks08-27
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-27
lonewolf63000:00:00pencilmarks08-27
hiyomi000:00:00pencilmarks08-27
gianburrasca10000:07:52Patchworkn08-27
lupogrigio9900:09:39Patchworkn08-27
simonetta000:00:00Patchwork08-27
xanx000:00:00Patchwork08-27
lenzo10000:02:28Palindromon08-27
stf559900:04:38Palindromon08-27
savo9800:05:07Palindromon08-27
lonewolf639700:06:51Palindromon08-27
masogiovanni9600:08:53Palindromon08-27
khuski9500:06:44Palindromoy08-27
ugo229400:15:10Palindromoy08-27
francoclaudio10000:10:16outsiden08-27
lenzo9900:13:13outsiden08-27
giorgio19579800:14:36outsiden08-27
alexdon9700:15:53outsiden08-27
stefania9600:16:29outsiden08-27
arancia9500:17:10outsiden08-27
masogiovanni9400:33:36outsiden08-27
tres4o9300:35:08outsiden08-27
beca9200:37:03outsiden08-27
Eti 1149100:40:08outsiden08-27
savo9001:05:21outsiden08-27
salvo9618904:00:33outsiden08-27
albfilip8809:23:12outsiden08-27
koala8700:07:54outsidey08-27
lupogrigio8600:14:40outsidey08-27
charlypapon48000:00:00outside08-27
hiyomi000:00:00outside08-27
faber62000:00:00outside08-27
Carloplus000:00:00outside08-27
lonewolf63000:00:00outside08-27
angiolo000:00:00outside08-27
maxxghi10000:11:44offsetn08-27
falco29900:15:54offsetn08-27
ugo229800:08:32offsety08-27
stefidigrona10000:01:40Nurikaben08-27
angiolo9900:01:42Nurikaben08-27
bartez9900:01:42Nurikaben08-27
Puzzleland9700:01:45Nurikaben08-27
genovese volante9700:01:45Nurikaben08-27
nerina9500:02:05Nurikaben08-27
josehans9400:02:08Nurikaben08-27
xanx9300:02:09Nurikaben08-27
emilio9200:02:28Nurikaben08-27
claudio toffon9100:02:41Nurikaben08-27
lupogrigio9000:03:54Nurikaben08-27
francoclaudio8900:04:22Nurikaben08-27
purifire8800:07:50Nurikaben08-27
Cita8700:13:40Nurikaben08-27
beca8600:36:09Nurikaben08-27
genovese volante10000:05:37non consecutivon08-27
francoclaudio9900:07:00non consecutivon08-27
stefidigrona9800:07:50non consecutivon08-27
lenzo9700:08:59non consecutivon08-27
stefania9600:11:30non consecutivon08-27
faber629500:12:36non consecutivon08-27
bigado9400:21:41non consecutivon08-27
peppech9300:24:36non consecutivon08-27
marsal439200:32:18non consecutivon08-27
ugo229100:17:51non consecutivoy08-27
masogiovanni000:00:00non consecutivo08-27
simonetta000:00:00non consecutivo08-27
bartez10000:08:40NoMirrorn08-27
migza20069900:06:00NoMirrory08-27
mik110000:05:34neighboursn08-27
genovese volante9900:06:21neighboursn08-27
boghe9800:06:31neighboursn08-27
molinomalla9700:13:30neighboursn08-27
giomas62000:00:00neighbours08-27
emilio10000:02:35multiplen08-27
francoclaudio9900:03:20multiplen08-27
yuma679800:07:35multiplen08-27
lenzo9700:08:24multiplen08-27
purifire9600:11:08multiplen08-27
peluri9500:12:48multiplen08-27
niki539400:19:55multiplen08-27
stefidigrona000:00:00multiple08-27
Eti 114000:00:00multiple08-27
bartez000:00:00multiple08-27
bjelico000:00:00multiple08-27
mik1000:00:00multiple08-27
lenzo10000:06:13Monopolyn08-27
baffo19519900:18:14Monopolyn08-27
khuski000:00:00Monopoly08-27
giomas62000:00:00Monopoly08-27
prof_matarazzo10000:35:52mirror twinn08-27
koala9900:05:23mirror twiny08-27
bartez10000:09:49mirror 10n08-27
faber629900:13:31mirror 10n08-27
migza20069800:04:18mirror 10y08-27
ugo229700:15:15mirror 10y08-27
Black Tiger10000:01:36mirrorn08-27
orko9900:02:19mirrorn08-27
faber629800:02:20mirrorn08-27
mauro439700:03:44mirrorn08-27
baron de roc9600:05:29mirrorn08-27
ugo229500:03:39mirrory08-27
migza20069400:06:49mirrory08-27
bartez10000:05:22minmaxn08-27
jonnie559900:05:40minmaxn08-27
Black Tiger10000:00:54minin08-27
Bely9900:01:02minin08-27
lenzo9800:01:08minin08-27
Ciao Emmanuel9800:01:08minin08-27
yuma679600:01:16minin08-27
alexdon9600:01:16minin08-27
kabar9400:01:35minin08-27
bartez9300:01:36minin08-27
matteo889200:01:38minin08-27
peluri9100:01:39minin08-27
lucavip9000:01:40minin08-27
orko9000:01:40minin08-27
boghe8800:01:42minin08-27
francoclaudio8700:01:44minin08-27
faber628700:01:44minin08-27
bjelico8500:01:46minin08-27
carmela968400:02:01minin08-27
claudio toffon8300:02:14minin08-27
pigno628200:02:17minin08-27
bob19558100:02:27minin08-27
GPARPI8000:02:28minin08-27
boscardinale7900:02:31minin08-27
bigado7800:02:34minin08-27
bobobo7700:02:43minin08-27
albfilip7600:02:47minin08-27
rossy247500:02:48minin08-27
Blumare7400:02:49minin08-27
bob497400:02:49minin08-27
Eti 1147200:02:57minin08-27
hiyomi7100:03:02minin08-27
lupogrigio7000:03:24minin08-27
gpace8436900:03:25minin08-27
paola596800:03:28minin08-27
ugo226700:03:34minin08-27
szita6600:03:35minin08-27
giomas626500:03:51minin08-27
zeno06400:03:57minin08-27
bene626300:04:08minin08-27
ojku886200:05:29minin08-27
molinomalla6100:06:23minin08-27
ANANKE6000:08:45minin08-27
marsal435900:13:51minin08-27
vencanas5800:24:24minin08-27
lonewolf63000:00:00mini08-27
baron de roc000:00:00mini08-27
Carloplus000:00:00mini08-27
khuski000:00:00mini08-27
gpace84310000:23:43Memoryn08-27
yuma6710000:00:49Master Mind608-27
niki539900:01:06Master Mind808-27
stefidigrona9800:01:39Master Mind808-27
emilio9700:01:48Master Mind808-27
ugo229700:01:48Master Mind808-27
maxxghi9500:02:15Master Mind808-27
niki5310000:00:58Logic Mind808-27
mik19900:01:19Logic Mind1108-27
yuma679800:01:21Logic Mind908-27
stefidigrona9700:01:26Logic Mind708-27
emilio9600:01:48Logic Mind1008-27
ugo229500:01:57Logic Mind1008-27
bartez9400:02:03Logic Mind1408-27
Puzzleland10000:00:42lampionsn08-27
bartez9900:00:50lampionsn08-27
stefidigrona9800:01:27lampionsn08-27
emilio9700:02:15lampionsn08-27
francoclaudio9600:04:19lampionsn08-27
lenzo10000:04:36kurven08-27
lucavip9900:15:14kurven08-27
boscardinale9800:22:38kurven08-27
orko9700:03:02kurvey08-27
migza20069600:04:53kurvey08-27
ugo229500:05:31kurvey08-27
baron de roc9400:10:53kurvey08-27
Bely10000:03:26kropkin08-27
lenzo9900:03:34kropkin08-27
stefidigrona9800:09:45kropkin08-27
bjelico9700:11:16kropkin08-27
ale19599600:15:57kropkin08-27
gpace843000:00:00kropki08-27
tres4o10000:09:57knightn08-27
boghe9900:12:19knightn08-27
Ciao Emmanuel9800:15:21knightn08-27
simonetta9700:19:07knightn08-27
ripafi9600:26:07knightn08-27
falco29501:57:21knightn08-27
faber62000:00:00knight08-27
alexdon000:00:00knight08-27
pecos000:00:00knight08-27
baron de roc000:00:00knighty08-27
savo10000:08:15Killer Variantn08-27
boghe9900:19:00Killer Variantn08-27
masogiovanni9800:22:37Killer Variantn08-27
grafiro000:00:00Killer Variant08-27
gpace843000:00:00Killer Variant08-27
khuski000:00:00Killer Variant08-27
koala10000:10:31Killer Pairn08-27
savo9900:12:14Killer Pairn08-27
stefania9800:16:37Killer Pairn08-27
masogiovanni9700:17:23Killer Pairn08-27
genovese volante9600:19:24Killer Pairn08-27
xanx9500:34:24Killer Pairn08-27
zeno09400:35:04Killer Pairn08-27
orko9300:04:38Killer Pairy08-27
lonewolf63000:00:00Killer Pair08-27
khuski000:00:00Killer Pair08-27
francoclaudio10000:04:38killern08-27
lenzo9900:04:56killern08-27
georgedg9800:06:22killern08-27
koala9700:06:44killern08-27
matteo889600:07:10killern08-27
orko9500:07:15killern08-27
Carloplus9400:07:21killern08-27
savo9300:07:35killern08-27
giorgio19579200:08:28killern08-27
josehans9100:08:34killern08-27
jonnie559000:09:16killern08-27
alexdon8900:10:02killern08-27
niki538800:10:20killern08-27
xanx8700:11:28killern08-27
magnificoo8600:12:29killern08-27
bigado8500:12:54killern08-27
pecos8400:13:13killern08-27
GPARPI8300:14:09killern08-27
giogio608200:14:19killern08-27
bene628100:15:24killern08-27
cebruma8000:16:20killern08-27
ripafi7900:17:24killern08-27
serigaia7800:18:23killern08-27
masogiovanni7700:19:12killern08-27
tres4o7600:19:52killern08-27
luciomat7500:20:58killern08-27
zeno07400:28:35killern08-27
stefanol7300:29:11killern08-27
nerina7200:13:11killery08-27
hiyomi7100:13:55killery08-27
tida7000:15:08killery08-27
lupogrigio6900:15:22killery08-27
zephyr000:00:00killery08-27
lonewolf63000:00:00killer08-27
giomas62000:00:00killer08-27
khuski000:00:00killer08-27
cyra56000:00:00killer08-27
gpace843000:00:00killer08-27
miroilfox58000:00:00killer08-27
max52000:00:00killer08-27
angiolo000:00:00killer08-27
vencanas000:00:00killer08-27
francoclaudio10000:04:15KakuroDokun08-27
genovese volante9900:05:57KakuroDokun08-27
niki539800:06:03KakuroDokun08-27
magnificoo9700:06:10KakuroDokun08-27
zeno09600:06:17KakuroDokun08-27
alexdon9500:11:06KakuroDokun08-27
ale19599400:13:23KakuroDokun08-27
koala9300:04:12KakuroDokuy08-27
lupogrigio9200:20:06KakuroDokuy08-27
khuski000:00:00KakuroDoku08-27
simonetta000:00:00KakuroDoku08-27
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-27
cyra56000:00:00KakuroDoku08-27
lenzo10000:21:56Jigsaw Hybridn08-27
simonetta9900:42:37Jigsaw Hybridn08-27
masogiovanni9800:23:59Jigsaw Hybridy08-27
hiyomi000:00:00Jigsaw Hybrid08-27
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid08-27
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid08-27
tres4o10000:08:17jigsawn08-27
lenzo9900:22:12jigsawn08-27
carmela969800:27:31jigsawn08-27
cebruma9700:33:56jigsawn08-27
lucavip9600:35:56jigsawn08-27
Giulius9500:37:37jigsawn08-27
pecos9400:56:54jigsawn08-27
alexdon9310:20:40jigsawn08-27
pigno629211:38:10jigsawn08-27
masogiovanni9100:33:36jigsawy08-27
Carloplus000:00:00jigsaw08-27
stf55000:00:00jigsaw08-27
molinomalla000:00:00jigsaw08-27
gpace843000:00:00jigsaw08-27
vindim000:00:00jigsaw08-27
bce000:00:00jigsawy08-27
faber62000:00:00jigsaw08-27
masogiovanni10000:06:53isokillern08-27
bartez9900:07:28isokillern08-27
bigado9800:11:00isokillern08-27
zeno09700:15:48isokillern08-27
ugo229600:03:53isokillery08-27
nerina000:00:00isokiller08-27
hiyomi000:00:00isokillery08-27
genovese volante10000:06:20ison08-27
ugo229900:04:33isoy08-27
dario529800:05:01isoy08-27
baffo19519700:05:24isoy08-27
zeno09600:06:41isoy08-27
hiyomi000:00:00iso08-27
lenzo10000:03:23integern08-27
baffo19519900:08:25integern08-27
koala10000:22:57Hybridy08-27
hiyomi000:00:00Hybrid08-27
lucavip10000:12:58greatern08-27
emilio10000:01:10Fuzulin08-27
bartez9900:01:15Fuzulin08-27
lenzo9800:01:21Fuzulin08-27
josehans9700:01:31Fuzulin08-27
baron de roc9600:02:58Fuzulin08-27
ugo229500:03:08Fuzulin08-27
migza20069400:00:54Fuzuliy08-27
cyra569300:02:05Fuzuliy08-27
lenzo10000:01:05Futoshikin08-27
bartez9900:01:46Futoshikin08-27
magnificoo9800:01:49Futoshikin08-27
lupogrigio9700:02:09Futoshikin08-27
simonetta9600:02:13Futoshikin08-27
niki539500:02:14Futoshikin08-27
peppech9400:02:22Futoshikin08-27
max529300:02:31Futoshikin08-27
lucavip9200:02:43Futoshikin08-27
faber629100:03:05Futoshikin08-27
gianburrasca9000:03:08Futoshikin08-27
cyra568900:03:13Futoshikin08-27
zeno08800:03:23Futoshikin08-27
boscardinale8700:03:43Futoshikin08-27
tida8600:03:51Futoshikin08-27
rossy2410000:41:33framen08-27
claudio toffon000:00:00frame08-27
GPARPI000:00:00frame08-27
peppech000:00:00frame08-27
bartez10000:10:43Fortressn08-27
giomas62000:00:00Fortress08-27
ANANKE10000:08:44exclusion2n08-27
beca9900:17:16exclusion2n08-27
peppech9800:17:52exclusion2n08-27
salvo9619700:38:01exclusion2n08-27
koala9600:11:56exclusion2y08-27
paola5910000:14:40exclusion1n08-27
pigno629900:18:42exclusion1n08-27
ANANKE9800:21:39exclusion1n08-27
faber6210000:02:08EvenOddn08-27
ANANKE9900:03:01EvenOddn08-27
paola599800:03:15EvenOddn08-27
mimicima9700:05:08EvenOddn08-27
ugo229600:05:13EvenOddn08-27
lupogrigio9500:05:19EvenOddn08-27
Blumare9400:06:09EvenOddn08-27
Eti 1149300:06:11EvenOddn08-27
marsal439200:08:14EvenOddn08-27
lonewolf63000:00:00EvenOdd08-27
khuski000:00:00EvenOdd08-27
Carloplus10000:15:01Even Odd Viewn08-27
claudio toffon9900:26:39Even Odd Viewn08-27
rossy249800:27:00Even Odd Viewn08-27
Carloplus10000:10:55Distancen08-27
francoclaudio9900:15:37Distancey08-27
lenzo10000:04:49Diagonal Consecutiven08-27
stefidigrona9900:07:15Diagonal Consecutiven08-27
lenzo10000:02:16diagonaln08-27
serigaia9900:03:03diagonaln08-27
Ciao Emmanuel9800:03:39diagonaln08-27
faber629700:04:21diagonaln08-27
lucavip9600:05:22diagonaln08-27
savo9500:05:34diagonaln08-27
Carloplus9400:05:49diagonaln08-27
cebruma9300:06:02diagonaln08-27
jonnie559200:07:05diagonaln08-27
genovese volante9100:07:34diagonaln08-27
bob19559000:07:49diagonaln08-27
alexdon8900:07:56diagonaln08-27
GPARPI8800:08:28diagonaln08-27
salvo9618700:08:44diagonaln08-27
szita8600:08:57diagonaln08-27
luciomat8500:09:07diagonaln08-27
minox8400:09:12diagonaln08-27
mauro438300:09:51diagonaln08-27
Blumare8200:11:32diagonaln08-27
bene628100:19:17diagonaln08-27
kabar8000:01:30diagonaly08-27
ugo227900:01:33diagonaly08-27
tida7800:02:04diagonaly08-27
ojku88000:00:00diagonal08-27
felezeu 1000:00:00diagonal08-27
orko10000:05:56Descriptive Pairsn08-27
albfilip9900:07:57Descriptive Pairsn08-27
savo9800:10:14Descriptive Pairsn08-27
baron de roc9700:50:43Descriptive Pairsn08-27
lenzo10000:09:45cubicn08-27
lonewolf639900:10:35cubicn08-27
bob19559800:13:50cubicn08-27
stf559700:14:30cubicn08-27
tres4o9600:18:34cubicn08-27
carmela969500:19:36cubicn08-27
molinomalla9400:20:37cubicn08-27
Blumare9300:21:38cubicn08-27
baron de roc9200:28:49cubicn08-27
giogio609100:37:37cubicn08-27
lucavip9003:55:43cubicn08-27
cyra568900:06:32cubicy08-27
ugo228800:12:16cubicy08-27
migza20068700:14:58cubicy08-27
dario528600:29:45cubicy08-27
giomas62000:00:00cubic08-27
ojku88000:00:00cubic08-27
lenzo10000:02:44CrossSumn08-27
giogio609900:08:33CrossSumn08-27
lucavip9800:11:45CrossSumn08-27
gpace843000:00:00CrossSum08-27
georgedg10000:00:15Countingn08-27
niki539900:00:19Countingn08-27
Ciao Emmanuel9900:00:19Countingn08-27
yuma679700:00:25Countingn08-27
bartez9600:00:32Countingn08-27
stefidigrona9500:00:40Countingn08-27
beca9400:00:50Countingn08-27
emilio9300:00:56Countingn08-27
baron de roc9200:06:46Countingn08-27
migza20069100:08:26Countingn08-27
lenzo10000:18:09consecutive -Nn08-27
baffo19519902:26:51consecutive -Ny08-27
lenzo10000:07:13consecutiven08-27
stefidigrona9900:21:59consecutiven08-27
falco2000:00:00consecutive08-27
orko000:00:00consecutivey08-27
miroilfox58000:00:00consecutive08-27
prof_matarazzo10000:24:20ColorsGroupsn08-27
rossy249900:24:27ColorsGroupsn08-27
baron de roc9800:26:40ColorsGroupsn08-27
peppech000:00:00ColorsGroups08-27
orko10000:07:58Clock Facesy08-27
sigmatau10000:04:16classicn08-27
Black Tiger9900:04:42classicn08-27
faber629800:05:19classicn08-27
matteo889700:05:21classicn08-27
lenzo9600:05:23classicn08-27
Ciao Emmanuel9500:06:34classicn08-27
alexdon9400:06:50classicn08-27
serigaia9300:06:57classicn08-27
albfilip9200:07:34classicn08-27
carlita29100:07:57classicn08-27
luciomat9000:08:45classicn08-27
feb3098900:09:46classicn08-27
peluri8800:10:03classicn08-27
arancia8700:10:18classicn08-27
Blumare8600:10:44classicn08-27
savo8500:11:23classicn08-27
lucavip8400:11:43classicn08-27
maxxghi8300:12:06classicn08-27
stf558200:12:27classicn08-27
boscardinale8100:14:44classicn08-27
cebruma8000:17:04classicn08-27
minox7900:27:47classicn08-27
Andrea127800:28:58classicn08-27
eugenio7700:30:17classicn08-27
marsal437600:35:31classicn08-27
beppe587500:35:53classicn08-27
szita7400:37:26classicn08-27
masogiovanni7300:41:26classicn08-27
batclara7200:55:44classicn08-27
vencanas7101:14:10classicn08-27
frase60547001:58:08classicn08-27
boghe6902:35:42classicn08-27
ugo226800:01:59classicy08-27
dario526700:03:23classicy08-27
tida6600:04:29classicy08-27
stefanol000:00:00classic08-27
kabar000:00:00classicy08-27
magnificoo000:00:00classic08-27
mimicima000:00:00classic08-27
mario49000:00:00classic08-27
lonewolf63000:00:00classic08-27
bigado000:00:00classic08-27
zeno0000:00:00classic08-27
annetta000:00:00classic08-27
Carloplus000:00:00classic08-27
mauro43000:00:00classic08-27
khuski000:00:00classic08-27
paola59000:00:00classic08-27
bjelico000:00:00classicy08-27
cyra56000:00:00classicy08-27
bob49000:00:00classic08-27
vindim000:00:00classic08-27
claudio toffon000:00:00classic08-27
lenzo10000:01:04cityn08-27
maxxghi9900:01:34cityn08-27
bartez9800:02:21cityn08-27
baffo19519700:02:33cityn08-27
albfilip9600:05:55cityn08-27
emilio9500:07:27cityn08-27
ugo229400:08:23cityn08-27
josehans9305:01:01cityn08-27
Cita000:00:00city08-27
vindim000:00:00city08-27
cyra56000:00:00city08-27
lenzo10000:17:34Chainsn08-27
bartez000:00:00Chains08-27
migza2006000:00:00Chainsy08-27
baffo195110001:14:46CentersSumn08-27
lucavip9905:22:28CentersSumn08-27
lenzo10000:04:10Bricksn08-27
lupogrigio9900:09:37Bricksn08-27
ugo229800:03:18Bricksy08-27
migza20069700:04:39Bricksy08-27
cyra569600:18:37Bricksy08-27
bartez000:00:00Bricks08-27
masogiovanni10000:10:32Between1e9n08-27
rossy249900:12:01Between1e9n08-27
charlypapon489800:26:44Between1e9n08-27
lenzo10000:06:13Averagen08-27
giomas629900:25:38Averagen08-27
cyra569800:03:43Averagey08-27
migza20069700:05:14Averagey08-27
charlypapon489600:18:07Averagey08-27
stefidigrona10000:35:33Anti XXV n08-27
grafiro9900:39:42Anti XXV n08-27
lenzo10000:03:26Anti XV n08-27
stefidigrona9900:05:35Anti XV n08-27
boghe9800:08:21Anti XV n08-27
Marq939700:08:47Anti XV n08-27
simonetta000:00:00Anti XV 08-27
lenzo10000:12:14Anti Pairs 2n08-27
prof_matarazzo9900:17:42Anti Pairs 2n08-27
claudio toffon9800:17:52Anti Pairs 2n08-27
koala9700:05:44Anti Pairs 2y08-27
bob195510000:06:52Anti Diagonaln08-27
bene629900:10:22Anti Diagonaln08-27
peppech9800:10:54Anti Diagonaln08-27
ugo229700:03:44Anti Diagonaly08-27
baron de roc9600:12:56Anti Diagonaly08-27
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal08-27
Limbo10000:01:56alberin08-27
lenzo9900:02:07alberin08-27
Puzzleland9800:02:10alberin08-27
tres4o9700:03:04alberin08-27
masogiovanni9600:03:21alberin08-27
yuma679500:03:41alberin08-27
claudio toffon9400:04:35alberin08-27
angiolo9300:04:56alberin08-27
bob19559200:05:14alberin08-27
francoclaudio9100:05:32alberin08-27
stefidigrona9000:06:05alberin08-27
xanx8900:07:06alberin08-27
emilio8800:07:26alberin08-27
Ciao Emmanuel8700:07:36alberin08-27
cyra568600:07:38alberin08-27
Cita8500:12:20alberin08-27
Akuma21000:00:00alberi08-27
emilio10000:02:22abcn08-27
bartez9900:02:37abcn08-27
stefania9800:03:27abcn08-27
ugo229700:03:34abcn08-27
claudio toffon9600:03:54abcn08-27
purifire9500:05:19abcn08-27
cyra569400:06:05abcn08-27
pecos10000:09:464 Boxn08-27
carmela969900:14:284 Boxn08-27
Carloplus9800:15:524 Boxn08-27
faber629700:16:034 Boxn08-27
lucavip9600:17:454 Boxn08-27
masogiovanni9500:27:254 Boxn08-27
bob19559400:33:454 Boxn08-27
GPARPI9300:39:474 Boxn08-27
tres4o9200:47:224 Boxn08-27
bene629101:00:234 Boxn08-27
mauro439001:05:224 Boxn08-27
dario528900:19:424 Boxy08-27
nerina8800:50:454 Boxy08-27
gpace843000:00:004 Box08-27
felezeu 1000:00:004 Box08-27
salvo961000:00:004 Box08-27
boghe000:00:004 Box08-27
hiyomi000:00:004 Box08-27
tres4o10000:03:442even2oddn08-27
lupogrigio9900:07:122even2oddn08-27
lucavip9800:07:352even2oddn08-27
ugo229700:02:052even2oddy08-27
boghe10000:01:381and2n08-27
angiolo9900:01:461and2n08-27
ANANKE9800:01:581and2n08-27
bob19559700:01:591and2n08-27
Puzzleland9600:02:101and2n08-27
emilio9500:02:291and2n08-27
lupogrigio9400:02:441and2n08-27
bobobo9300:02:551and2n08-27
stefania9200:03:021and2n08-27
vindim9100:03:151and2n08-27
lucavip9000:03:201and2n08-27
Marq938900:03:421and2n08-27
lonewolf638800:04:071and2n08-27
cyra568700:07:081and2n08-27
bene628600:10:591and2n08-27
Ciao Emmanuel000:00:001and208-27
max52000:00:001and208-27
alexdon000:00:001and208-27
bob195510000:04:53XXVn08-26
lenzo9900:05:28XXVn08-26
stefidigrona9800:05:50XXVn08-26
Carloplus9700:10:43XXVn08-26
cyra569600:12:51XXVn08-26
ANANKE000:00:00XXV08-26
lenzo10000:01:49xvn08-26
Bely9900:02:04xvn08-26
Ciao Emmanuel9800:02:23xvn08-26
tres4o9700:02:47xvn08-26
bob19559600:03:05xvn08-26
stefidigrona9500:03:34xvn08-26
bjelico9400:03:50xvn08-26
ANANKE9300:04:06xvn08-26
giogio609200:05:00xvn08-26
jonnie559100:07:55xvn08-26
ugo229000:04:43xvy08-26
vencanas000:00:00xv08-26
yuma67000:00:00xv08-26
koala10000:15:36xframen08-26
jonnie559900:21:37xframen08-26
epifanio10000:06:08untouchn08-26
marsal439900:30:22untouchn08-26
ugo229800:04:05untouchy08-26
koala10000:09:35True or Lien08-26
cyra569900:07:40True or Liey08-26
Akuma2110000:01:15Trisn08-26
epifanio9900:01:35Trisn08-26
yuma679800:01:36Trisn08-26
bob19559700:02:05Trisn08-26
Ciao Emmanuel9600:02:13Trisn08-26
boscardinale9500:02:20Trisn08-26
ANANKE9400:02:30Trisn08-26
paola599300:02:32Trisn08-26
baron de roc9200:02:57Trisn08-26
giogio609100:03:00Trisn08-26
ugo229000:03:25Trisn08-26
ladyeagle8900:03:33Trisn08-26
max528800:04:09Trisn08-26
marsal438700:04:16Trisn08-26
lenzo10000:12:08Touchyn08-26
giogio609900:21:30Touchyn08-26
lenzo10000:09:48Toroidaln08-26
lenzo10000:03:57Sum 9n08-26
stefidigrona9900:05:33Sum 9n08-26
lenzo10000:07:15sumn08-26
prof_matarazzo9900:19:12sumn08-26
lenzo10000:02:24subset5x1n08-26
diana9900:03:02subset5x1n08-26
Ciao Emmanuel9800:03:07subset5x1n08-26
stefidigrona9700:05:49subset5x1n08-26
giorgio19579600:05:51subset5x1n08-26
jonnie559500:08:08subset5x1n08-26
cyra56000:00:00subset5x108-26
diana10000:05:28subset4x2n08-26
diana10000:02:53subset3x3n08-26
ANANKE9900:06:12subset3x3n08-26
diana10000:02:34subset3x2n08-26
tida9900:04:21subset3x2n08-26
Ciao Emmanuel10000:01:58subset2x2n08-26
cyra569900:03:26subset2x2n08-26
ugo229800:04:04subset2x2n08-26
yuma679700:04:18subset2x2n08-26
giorgio19579600:04:49subset2x2n08-26
ANANKE9500:05:45subset2x2n08-26
tida9400:31:49subset2x2n08-26
diana000:00:00subset2x208-26
Ciao Emmanuel10000:02:49Stripesn08-26
mimicima9900:09:36Stripesn08-26
pecos9800:09:38Stripesn08-26
koala9700:14:31Stripesn08-26
epifanio9600:19:09Stripesn08-26
ugo229500:02:00Stripesy08-26
lenzo10000:04:04Straightn08-26
Ciao Emmanuel9900:08:05Straightn08-26
francoclaudio9800:16:07Straightn08-26
cyra56000:00:00Straight08-26
baron de roc000:00:00Straight08-26
dario5210000:02:52Spiraly08-26
Ciao Emmanuel10000:03:16Slot Machinen08-26
lenzo9900:04:19Slot Machinen08-26
jonnie5510000:13:13Skyscrapern08-26
cebruma9900:20:29Skyscrapern08-26
koala9800:06:28Skyscrapery08-26
ugo229700:10:34Skyscrapery08-26
diana10000:14:50Rossini Outsiden08-26
simonetta9900:15:50Rossini Outsiden08-26
bjelico9800:20:37Rossini Outsiden08-26
ripafi9700:24:54Rossini Outsiden08-26
koala9600:08:50Rossini Outsidey08-26
arancia000:00:00Rossini Outside08-26
GPARPI10000:28:40Rossinin08-26
pecos000:00:00Rossini08-26
prof_matarazzo10000:06:13repeated neighboursy08-26
epifanio10000:08:56queenn08-26
salvo9619900:34:41queenn08-26
dario529800:05:30queeny08-26
charlypapon48000:00:00queen08-26
ripafi000:00:00queen08-26
baron de roc000:00:00queen08-26
bjelico10000:08:58quadruplen08-26
falco29900:36:43quadruplen08-26
peppech9811:02:43quadruplen08-26
falco210000:20:25Quadron08-26
giogio609900:37:26Quadron08-26
prof_matarazzo10000:08:04Quad Maxy08-26
elena trieste000:00:00Quad Max08-26
baron de roc10000:21:20QGLn08-26
bobobo10000:01:14Pooln08-26
francoclaudio9900:02:25Pooln08-26
Ciao Emmanuel9800:03:06Pooln08-26
lenzo9700:03:42Pooln08-26
lulu20089600:06:24Pooln08-26
baron de roc9500:09:17Pooln08-26
carmela969400:13:24Pooln08-26
cyra569300:13:27Pooln08-26
ugo229200:06:33Pooly08-26
prof_matarazzo10000:16:31PlusOrMinusy08-26
Ciao Emmanuel10000:02:40pencilmarksn08-26
yuma679900:02:44pencilmarksn08-26
lenzo9800:03:26pencilmarksn08-26
Bruno619700:04:16pencilmarksn08-26
alexdon9600:04:19pencilmarksn08-26
maxxghi9500:05:08pencilmarksn08-26
francoclaudio9400:05:41pencilmarksn08-26
boscardinale9300:05:49pencilmarksn08-26
epifanio9200:06:50pencilmarksn08-26
peluri9100:06:55pencilmarksn08-26
dario529000:06:59pencilmarksn08-26
Marq938900:07:20pencilmarksn08-26
Eti 1148800:08:10pencilmarksn08-26
molinomalla8700:10:45pencilmarksn08-26
noidea8600:13:17pencilmarksn08-26
nerina8500:13:19pencilmarksn08-26
ladyeagle8400:14:41pencilmarksn08-26
Carloplus000:00:00pencilmarks08-26
sf2l000:00:00pencilmarks08-26
kabar000:00:00pencilmarks08-26
cyra56000:00:00pencilmarks08-26
paola59000:00:00pencilmarks08-26
ANANKE000:00:00pencilmarks08-26
koala10000:07:48Patchworkn08-26
gianburrasca9900:07:50Patchworkn08-26
lupogrigio9800:09:25Patchworkn08-26
yuma679700:10:36Patchworkn08-26
simonetta9600:11:09Patchworkn08-26
sf2l000:00:00Patchwork08-26
lenzo10000:04:40Palindromon08-26
bene629900:13:00Palindromon08-26
ugo229800:03:21Palindromoy08-26
kwaka10000:03:31outsiden08-26
Ciao Emmanuel9900:06:20outsiden08-26
tres4o9800:06:30outsiden08-26
francoclaudio9700:11:31outsiden08-26
giorgio19579600:12:42outsiden08-26
albfilip9500:16:23outsiden08-26
hiyomi9400:19:13outsiden08-26
lupogrigio9300:21:26outsiden08-26
salvo9619200:29:42outsiden08-26
Eti 1149108:15:57outsiden08-26
Mach29009:17:31outsiden08-26
koala8900:08:34outsidey08-26
charlypapon48000:00:00outside08-26
beca000:00:00outside08-26
falco210000:06:34offsetn08-26
maxxghi9900:07:24offsetn08-26
ugo229800:04:14offsety08-26
elena trieste000:00:00offset08-26
Puzzleland10000:00:46Nurikaben08-26
stefidigrona9900:01:00Nurikaben08-26
tres4o9800:01:17Nurikaben08-26
giorgio19579700:01:38Nurikaben08-26
sf2l9600:01:39Nurikaben08-26
xanx9500:01:46Nurikaben08-26
nerina9400:01:58Nurikaben08-26
francoclaudio9300:02:56Nurikaben08-26
claudio toffon9200:02:58Nurikaben08-26
noidea9100:06:37Nurikaben08-26
beca9000:08:17Nurikaben08-26
lupogrigio8900:19:28Nurikaben08-26
lenzo10000:03:41non consecutivon08-26
francoclaudio9900:04:41non consecutivon08-26
stefidigrona9800:15:34non consecutivon08-26
Eti 1149700:17:57non consecutivon08-26
nerina9600:24:59non consecutivon08-26
ugo229500:08:57non consecutivoy08-26
simonetta000:00:00non consecutivo08-26
migza200610000:11:46NoMirrory08-26
lenzo10000:10:59No 3 Consecutiven08-26
koala9900:07:20No 3 Consecutivey08-26
koala000:00:00Next to 908-26
molinomalla10000:17:06neighboursn08-26
bjelico10000:00:05multiplen08-26
kwaka9900:00:48multiplen08-26
Eti 1149800:01:48multiplen08-26
niki539700:03:49multiplen08-26
francoclaudio9600:03:59multiplen08-26
lenzo9500:05:33multiplen08-26
peluri9400:25:32multiplen08-26
lenzo10000:03:20Monopolyn08-26
baffo19519900:30:12Monopolyn08-26
koala10000:08:42mirror twiny08-26
epifanio10000:04:34mirror 10n08-26
ugo229900:02:12mirror 10y08-26
migza20069800:03:01mirror 10y08-26
Ciao Emmanuel10000:01:25mirrorn08-26
epifanio9900:01:56mirrorn08-26
orko9800:02:21mirrorn08-26
mauro439700:05:01mirrorn08-26
carlita29600:05:10mirrorn08-26
peppech9500:13:06mirrorn08-26
migza20069400:04:45mirrory08-26
ugo229300:05:13mirrory08-26
jonnie5510000:10:52minmaxn08-26
lenzo10000:01:47minin08-26
francoclaudio9900:02:10minin08-26
Akuma219800:02:15minin08-26
tres4o9700:02:33minin08-26
peluri9600:02:34minin08-26
bjelico9500:02:37minin08-26
diana9400:03:59minin08-26
epifanio9300:04:39minin08-26
claudio toffon9200:04:47minin08-26
alexdon9100:06:32minin08-26
lupogrigio9000:07:08minin08-26
Eti 1148900:08:00minin08-26
ANANKE8800:08:52minin08-26
yuma678700:09:14minin08-26
lulu20088600:09:38minin08-26
pigno628500:09:44minin08-26
Bely8400:11:10minin08-26
molinomalla8300:11:18minin08-26
paola598200:11:40minin08-26
bob19558100:12:04minin08-26
boscardinale8000:14:13minin08-26
Blumare7900:17:26minin08-26
marsal437800:29:12minin08-26
bob497700:32:22minin08-26
szita7600:36:56minin08-26
albfilip000:00:00mini08-26
Ciao Emmanuel000:00:00mini08-26
falco2000:00:00mini08-26
bene62000:00:00mini08-26
kabar000:00:00mini08-26
orko000:00:00mini08-26
bobobo000:00:00mini08-26
GPARPI000:00:00mini08-26
carmela96000:00:00mini08-26
Carloplus000:00:00mini08-26
baron de roc000:00:00mini08-26
prof_matarazzo10000:23:35Memoryn08-26
baffo19519900:13:36Memoryy08-26
yuma6710000:00:46Master Mind708-26
stefidigrona9900:00:50Master Mind708-26
maxxghi9800:02:56Master Mind708-26
epifanio9700:01:18Master Mind808-26
niki539600:02:38Master Mind808-26
ugo229500:03:49Master Mind1508-26
yuma6710000:01:08Logic Mind808-26
stefidigrona9900:01:10Logic Mind708-26
epifanio9800:01:20Logic Mind808-26
niki539700:01:40Logic Mind908-26
ugo229600:02:02Logic Mind1108-26
Puzzleland10000:01:06lampionsn08-26
stefidigrona9900:01:22lampionsn08-26
francoclaudio9800:04:14lampionsn08-26
epifanio10000:03:24kurven08-26
lenzo9900:03:37kurven08-26
Ciao Emmanuel9800:03:55kurven08-26
ladyeagle9700:07:05kurven08-26
baron de roc9600:09:08kurven08-26
boscardinale9500:22:23kurven08-26
orko9400:01:00kurvey08-26
ugo229300:02:48kurvey08-26
lenzo10000:07:51kropkin08-26
bjelico9900:08:17kropkin08-26
Ciao Emmanuel9800:11:39kropkin08-26
stefidigrona9700:15:00kropkin08-26
jonnie559600:19:48kropkin08-26
lulu20089503:56:52kropkin08-26
ale19599407:23:09kropkin08-26
Bely000:00:00Knight forced08-26
Akuma2110000:04:34knightn08-26
tres4o9900:07:02knightn08-26
Ciao Emmanuel9800:08:52knightn08-26
simonetta9700:27:29knightn08-26
falco29603:32:25knightn08-26
ripafi000:00:00knight08-26
Bely000:00:00knight08-26
francoclaudio10000:03:44Killer Variantn08-26
bjelico9900:15:25Killer Variantn08-26
grafiro9800:16:12Killer Variantn08-26
nerina9700:07:56Killer Varianty08-26
francoclaudio10000:03:48Killer Pairn08-26
koala9900:05:16Killer Pairn08-26
bjelico9800:13:08Killer Pairn08-26
orko9700:06:03Killer Pairy08-26
francoclaudio10000:08:57killern08-26
Ciao Emmanuel9900:10:22killern08-26
orko9800:12:46killern08-26
grafiro9700:13:27killern08-26
GPARPI9600:14:08killern08-26
tres4o9500:15:39killern08-26
miroilfox589400:16:37killern08-26
koala9300:17:06killern08-26
giorgio19579200:17:59killern08-26
jonnie559100:18:30killern08-26
serigaia9000:19:30killern08-26
cebruma8900:28:11killern08-26
peppech8800:28:46killern08-26
georgedg8700:29:44killern08-26
niki538600:30:39killern08-26
bene628500:33:31killern08-26
pecos8400:57:44killern08-26
josehans8302:18:08killern08-26
giogio608203:12:55killern08-26
alexdon8106:35:36killern08-26
tida8000:09:07killery08-26
hiyomi7900:11:22killery08-26
bce7800:16:53killery08-26
lupogrigio7700:23:29killery08-26
nerina7609:25:32killery08-26
cyra56000:00:00killer08-26
stefanol000:00:00killer08-26
lenzo000:00:00killer08-26
ripafi000:00:00killer08-26
max52000:00:00killer08-26
xanx000:00:00killer08-26
ladyeagle000:00:00killer08-26
Carloplus000:00:00killer08-26
mapima000:00:00killer08-26
georgedg10000:04:08KakuroDokun08-26
francoclaudio9900:05:00KakuroDokun08-26
peppech9800:09:49KakuroDokun08-26
niki539700:14:47KakuroDokun08-26
cyra569600:16:54KakuroDokun08-26
koala9500:06:22KakuroDokuy08-26
ale1959000:00:00KakuroDoku08-26
zeno0000:00:00KakuroDoku08-26
Carloplus10000:19:18Jigsaw Hybridn08-26
koala9900:15:26Jigsaw Hybridy08-26
simonetta000:00:00Jigsaw Hybrid08-26
lenzo10000:07:11jigsawn08-26
Carloplus9900:15:39jigsawn08-26
tres4o9800:16:29jigsawn08-26
Mach29700:23:29jigsawn08-26
pigno629600:32:06jigsawn08-26
Eti 1149500:34:39jigsawn08-26
carmela969400:36:18jigsawn08-26
pecos9300:37:33jigsawn08-26
molinomalla9200:38:59jigsawn08-26
cebruma9101:15:22jigsawn08-26
bce9000:29:40jigsawy08-26
vindim000:00:00jigsaw08-26
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw08-26
lulu2008000:00:00jigsaw08-26
peppech10000:08:31isokillern08-26
ugo229900:03:30isokillery08-26
zeno09800:13:24isokillery08-26
nerina9700:32:04isokillery08-26
max52000:00:00isokiller08-26
epifanio10000:18:45ison08-26
dario529900:07:56isoy08-26
zeno09800:15:10isoy08-26
peppech000:00:00iso08-26
lenzo10000:03:08integern08-26
baffo19519900:09:46integern08-26
koala10000:04:24Hybridy08-26
koala10000:08:24greatern08-26
lulu200810000:01:05Fuzulin08-26
lenzo9900:01:17Fuzulin08-26
baron de roc9800:01:32Fuzulin08-26
ugo229700:01:42Fuzulin08-26
cyra569600:01:10Fuzuliy08-26
lenzo10000:03:16Futoshikin08-26
gianburrasca9900:05:19Futoshikin08-26
giorgio19579800:07:37Futoshikin08-26
tres4o9700:07:58Futoshikin08-26
simonetta9600:09:35Futoshikin08-26
boscardinale9500:09:56Futoshikin08-26
peppech9400:10:18Futoshikin08-26
lupogrigio9300:11:44Futoshikin08-26
tida000:00:00Futoshiki08-26
cyra56000:00:00Futoshiki08-26
Ciao Emmanuel000:00:00Futoshiki08-26
max52000:00:00Futoshiki08-26
francoclaudio10000:10:51framen08-26
miroilfox589900:32:57framen08-26
Ciao Emmanuel9800:38:36framen08-26
elena trieste000:00:00frame08-26
claudio toffon000:00:00frame08-26
bapusp90000:00:00frame08-26
ANANKE10000:09:54exclusion2n08-26
salvo9619900:15:19exclusion2n08-26
koala9800:08:04exclusion2y08-26
ANANKE10000:15:32exclusion1n08-26
pigno629900:21:58exclusion1n08-26
paola59000:00:00exclusion108-26
epifanio10000:02:33EvenOddn08-26
paola599900:04:16EvenOddn08-26
ugo229800:05:31EvenOddn08-26
Eti 1149800:05:31EvenOddn08-26
mimicima9600:06:21EvenOddn08-26
ANANKE9500:06:32EvenOddn08-26
marsal439400:06:37EvenOddn08-26
Blumare9300:06:43EvenOddn08-26
ladyeagle9200:07:22EvenOddn08-26
Carloplus10000:15:29Even Odd Viewn08-26
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-26
francoclaudio10000:04:15Distancen08-26
koala9900:02:42Distancey08-26
Carloplus000:00:00Distance08-26
lenzo000:00:00Distance08-26
stefidigrona10000:20:18Diagonal Consecutiven08-26
koala9900:18:52Diagonal Consecutivey08-26
lenzo10000:03:46diagonaln08-26
francoclaudio9900:04:06diagonaln08-26
Ciao Emmanuel9800:04:46diagonaln08-26
alexdon9700:07:04diagonaln08-26
serigaia9600:07:22diagonaln08-26
ffischer9500:07:30diagonaln08-26
epifanio9400:07:51diagonaln08-26
pigno629300:09:06diagonaln08-26
jonnie559200:10:40diagonaln08-26
Carloplus9100:11:04diagonaln08-26
bob19559000:11:36diagonaln08-26
mauro438900:15:08diagonaln08-26
slaveVARESE8800:15:53diagonaln08-26
szita8700:16:33diagonaln08-26
Blumare8600:16:47diagonaln08-26
cebruma8500:22:42diagonaln08-26
tida8400:03:45diagonaly08-26
kabar8300:04:25diagonaly08-26
ugo228200:04:39diagonaly08-26
carlita28100:07:13diagonaly08-26
luciomat000:00:00diagonal08-26
orko10000:08:37Descriptive Pairsn08-26
albfilip9900:09:10Descriptive Pairsn08-26
claudio toffon000:00:00Descriptive Pairs08-26
Ciao Emmanuel10000:04:03cubicn08-26
carmela969900:04:37cubicn08-26
bob19559800:05:02cubicn08-26
Blumare9700:12:57cubicn08-26
molinomalla9600:15:38cubicn08-26
ladyeagle9500:19:30cubicn08-26
giogio609400:42:24cubicn08-26
dario529300:03:03cubicy08-26
ugo229200:03:38cubicy08-26
migza20069100:03:47cubicy08-26
baron de roc9000:11:53cubicy08-26
cyra568901:18:26cubicy08-26
tigna000:00:00cubic08-26
alfbus000:00:00cubic08-26
giogio6010000:13:26CrossSumn08-26
georgedg10000:01:15Countingn08-26
stefidigrona9900:16:48Countingn08-26
migza20069803:05:23Countingn08-26
baron de roc000:00:00Counting08-26
yuma67000:00:00Counting08-26
koala000:00:00Counting08-26
Ciao Emmanuel000:00:00Counting08-26
niki53000:00:00Counting08-26
beca000:00:00Counting08-26
lenzo10000:09:34consecutive -Nn08-26
prof_matarazzo9901:11:35consecutive -Nn08-26
baffo19519800:25:30consecutive -Ny08-26
lulu2008000:00:00consecutive -N08-26
Ciao Emmanuel10000:06:09consecutiven08-26
lenzo9900:06:27consecutiven08-26
falco29800:15:59consecutiven08-26
miroilfox589700:20:29consecutiven08-26
stefidigrona9600:26:09consecutiven08-26
elena trieste000:00:00consecutive08-26
koala10000:11:13Clock Facesy08-26
orko000:00:00Clock Facesy08-26
Ciao Emmanuel10000:03:08classicn08-26
lenzo9900:03:31classicn08-26
Bely9800:03:35classicn08-26
serigaia9700:03:42classicn08-26
alexdon9600:03:54classicn08-26
francoclaudio9500:04:03classicn08-26
ffischer9400:04:43classicn08-26
epifanio9300:05:06classicn08-26
Carloplus9200:05:51classicn08-26
ANANKE9100:06:05classicn08-26
albfilip9000:06:16classicn08-26
feb3098900:06:38classicn08-26
maxxghi8800:07:11classicn08-26
kabar8700:07:35classicn08-26
paola598600:07:37classicn08-26
boscardinale8500:07:39classicn08-26
peluri8400:08:02classicn08-26
pigno628300:08:13classicn08-26
mauro438200:08:17classicn08-26
Blumare8100:08:35classicn08-26
falco28000:09:16classicn08-26
miroilfox587900:09:35classicn08-26
szita7800:09:49classicn08-26
mimicima7700:11:34classicn08-26
mario497700:11:34classicn08-26
bob497500:12:34classicn08-26
luciomat7400:12:46classicn08-26
cebruma7300:14:07classicn08-26
ugo227200:14:14classicn08-26
vindim7100:14:33classicn08-26
Andrea127000:15:48classicn08-26
beppe586900:18:01classicn08-26
ladyeagle6800:20:24classicn08-26
annetta6700:21:03classicn08-26
gierre6600:21:10classicn08-26
carlita26500:33:54classicn08-26
marsal436401:06:09classicn08-26
batclara6301:12:04classicn08-26
bjelico6201:19:26classicn08-26
cyra566100:02:01classicy08-26
dario526000:02:52classicy08-26
tida5900:09:13classicy08-26
frase60545800:44:10classicy08-26
zobar000:00:00classic08-26
tres4o10000:01:14cityn08-26
maxxghi9900:01:33cityn08-26
lenzo9800:01:46cityn08-26
cyra569700:03:01cityn08-26
baffo19519600:03:14cityn08-26
albfilip9500:06:17cityn08-26
ugo229400:07:52cityn08-26
vindim9300:12:25cityn08-26
lenzo10000:18:25Chainsn08-26
Ciao Emmanuel9900:19:19Chainsn08-26
epifanio10000:07:22CentersSumn08-26
lenzo10000:02:32Bricksn08-26
Ciao Emmanuel9900:04:58Bricksn08-26
lupogrigio9800:05:28Bricksn08-26
lulu20089700:06:38Bricksn08-26
cyra569600:06:55Bricksy08-26
ugo229500:11:47Bricksy08-26
charlypapon4810000:21:28Between1e9n08-26
migza200610000:13:26Averagey08-26
cyra569900:17:49Averagey08-26
charlypapon489800:17:52Averagey08-26
ANANKE10000:13:30Anti XXV n08-26
stefidigrona9900:13:56Anti XXV n08-26
grafiro9800:15:41Anti XXV n08-26
stefidigrona10000:07:06Anti XV n08-26
simonetta9900:08:12Anti XV n08-26
ANANKE9800:09:57Anti XV n08-26
Marq939700:14:52Anti XV n08-26
claudio toffon10000:12:31Anti Pairs 2n08-26
lenzo9900:15:05Anti Pairs 2n08-26
prof_matarazzo9800:10:49Anti Pairs 2y08-26
Ciao Emmanuel10000:05:55Anti Diagonaln08-26
bob19559900:07:56Anti Diagonaln08-26
bene629800:13:51Anti Diagonaln08-26
ugo229700:06:40Anti Diagonaly08-26
Hongkong10000:00:35alberin08-26
claudio toffon9900:00:52alberin08-26
Ciao Emmanuel9800:00:55alberin08-26
Puzzleland9700:01:02alberin08-26
francoclaudio9600:01:03alberin08-26
tres4o9600:01:03alberin08-26
xanx9400:01:16alberin08-26
bob19559300:01:18alberin08-26
lulu20089200:01:33alberin08-26
stefidigrona9100:01:38alberin08-26
cyra569000:01:43alberin08-26
Limbo8900:02:12alberin08-26
yuma678800:02:16alberin08-26
lenzo8700:02:33alberin08-26
sf2l000:00:00alberi08-26
tres4o10000:05:16abcn08-26
ugo229900:05:35abcn08-26
cyra569800:05:45abcn08-26
claudio toffon9700:05:48abcn08-26
Ciao Emmanuel10000:16:434 Boxn08-26
Carloplus9900:22:164 Boxn08-26
tres4o9800:44:094 Boxn08-26
GPARPI9700:59:214 Boxn08-26
dario529600:10:444 Boxy08-26
pecos000:00:004 Box08-26
carmela96000:00:004 Box08-26
batclara000:00:004 Box08-26
epifanio000:00:004 Box08-26
mauro43000:00:004 Box08-26
bene62000:00:004 Box08-26
tres4o10000:05:142even2oddn08-26
lupogrigio9900:14:132even2oddn08-26
ugo229800:04:232even2oddy08-26
Puzzleland10000:01:431and2n08-26
bob19559900:01:441and2n08-26
ANANKE9800:02:131and2n08-26
bobobo9700:02:371and2n08-26
Ciao Emmanuel9600:02:521and2n08-26
Marq939500:02:551and2n08-26
lupogrigio9400:03:301and2n08-26
vindim9300:03:511and2n08-26
max529200:04:301and2n08-26
bene629100:04:371and2n08-26
sf2l9000:05:021and2n08-26
hiyomi8900:06:231and2n08-26
cyra568800:07:021and2n08-26
lenzo10000:04:43XXVn08-25
bob19559900:06:25XXVn08-25
stefidigrona9800:09:09XXVn08-25
cyra56000:00:00XXV08-25
lenzo10000:05:27xvn08-25
stefidigrona9900:13:50xvn08-25
bjelico9800:14:10xvn08-25
tres4o9700:17:41xvn08-25
baron de roc9600:25:49xvn08-25
bob19559500:41:26xvn08-25
vencanas000:00:00xv08-25
Ciao Emmanuel000:00:00xv08-25
ANANKE000:00:00xv08-25
charlypapon48000:00:00xframey08-25
ale1959000:00:00xframe08-25
peppech000:00:00xframe08-25
koala000:00:00xframe08-25
epifanio10000:04:59untouchn08-25
marsal439900:26:54untouchn08-25
ugo229800:06:40untouchy08-25
koala10000:13:55True or Lien08-25
bjelico9900:22:19True or Lien08-25
cyra569800:16:17True or Liey08-25
nerina000:00:00True or Liey08-25
peppech000:00:00True or Lie08-25
francoclaudio10000:02:01Trisn08-25
Ciao Emmanuel10000:02:01Trisn08-25
epifanio9800:02:11Trisn08-25
bob19559700:02:12Trisn08-25
mik19600:02:34Trisn08-25
bartez9500:02:39Trisn08-25
flin689400:03:02Trisn08-25
yuma679300:03:34Trisn08-25
marsal439200:06:16Trisn08-25
Spock9100:07:03Trisn08-25
ANANKE9000:09:33Trisn08-25
boscardinale8900:10:20Trisn08-25
peppech8800:12:18Trisn08-25
lucavip8703:10:26Trisn08-25
ugo228600:02:07Trisy08-25
kabar000:00:00Tris08-25
baron de roc000:00:00Tris08-25
max52000:00:00Tris08-25
ugo2210000:12:43Touchyy08-25
stefidigrona10000:05:28Sum 9n08-25
charlypapon489900:11:19Sum 9n08-25
prof_matarazzo10000:21:49sumn08-25
charlypapon48000:00:00sum08-25
prof_matarazzo10000:20:28Sudoku Nn08-25
Ciao Emmanuel10000:02:12subset5x1n08-25
stefidigrona9900:03:13subset5x1n08-25
mik19800:05:00subset5x1n08-25
bartez9700:10:05subset5x1n08-25
cyra56000:00:00subset5x108-25
bartez10000:02:58subset3x3n08-25
mik19900:07:14subset3x3n08-25
koala9800:07:37subset3x3n08-25
tida10000:06:41subset3x2n08-25
flin6810000:01:26subset2x2n08-25
bartez9900:04:00subset2x2n08-25
tida9800:04:16subset2x2n08-25
mik19700:09:03subset2x2n08-25
cyra569600:09:24subset2x2n08-25
yuma679501:41:02subset2x2n08-25
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x208-25
purifire10000:03:10Stripesn08-25
epifanio9900:04:56Stripesn08-25
mimicima9800:11:40Stripesn08-25
ugo229700:02:59Stripesy08-25
flin6810000:03:55Straightn08-25
francoclaudio9900:04:26Straightn08-25
lenzo9800:07:04Straightn08-25
bartez9700:07:09Straightn08-25
cyra56000:00:00Straight08-25
dario5210000:01:36Spiraly08-25
ugo229900:03:14Spiraly08-25
purifire10000:03:51Slot Machinen08-25
Ciao Emmanuel9900:05:12Slot Machinen08-25
koala9800:05:27Slot Machinen08-25
lenzo9700:05:43Slot Machinen08-25
ugo2210000:09:41Skyscrapery08-25
koala9900:09:44Skyscrapery08-25
albfilip10000:20:15Rossini Outsiden08-25
simonetta9900:23:40Rossini Outsiden08-25
bjelico9800:27:00Rossini Outsiden08-25
arancia9702:35:41Rossini Outsiden08-25
koala9600:07:41Rossini Outsidey08-25
ripafi000:00:00Rossini Outside08-25
ripafi10000:17:47Rossinin08-25
arancia9903:10:54Rossinin08-25
GPARPI000:00:00Rossini08-25
stf5510000:06:53repeated neighboursn08-25
prof_matarazzo9900:18:35repeated neighboursy08-25
epifanio10000:05:05queenn08-25
stf559900:09:43queenn08-25
lucavip9800:14:14queenn08-25
charlypapon489700:15:35queenn08-25
dario529600:04:27queeny08-25
ripafi000:00:00queen08-25
bjelico10000:05:59quadruplen08-25
peppech9900:14:13quadruplen08-25
falco2000:00:00Quadro08-25
prof_matarazzo10000:13:14QuadMax 4Even4Oddy08-25
prof_matarazzo10000:08:56Quad Maxy08-25
lucavip10000:06:41QGLn08-25
lenzo10000:00:41Pooln08-25
francoclaudio9900:00:42Pooln08-25
yuma679800:00:55Pooln08-25
alexdon9700:00:56Pooln08-25
carmela969600:00:59Pooln08-25
koala9500:01:00Pooln08-25
bartez9400:01:05Pooln08-25
flin689300:01:13Pooln08-25
purifire9200:01:20Pooln08-25
emilio9100:01:21Pooln08-25
bobobo9000:01:28Pooln08-25
Ciao Emmanuel8900:01:42Pooln08-25
cyra568800:03:42Pooln08-25
tardar8700:09:40Pooln08-25
ugo228600:03:22Pooly08-25
prof_matarazzo10000:21:30PlusOrMinusy08-25
bjelico10000:06:29pencilmarksn08-25
francoclaudio9900:06:35pencilmarksn08-25
Spock9800:07:29pencilmarksn08-25
epifanio9700:07:56pencilmarksn08-25
maxxghi9600:08:23pencilmarksn08-25
kabar9500:09:35pencilmarksn08-25
boscardinale9400:10:12pencilmarksn08-25
purifire9300:10:25pencilmarksn08-25
vencanas9200:11:43pencilmarksn08-25
emilio9100:13:58pencilmarksn08-25
alexdon9000:16:14pencilmarksn08-25
Eti 1148900:17:53pencilmarksn08-25
dario528800:24:59pencilmarksn08-25
molinomalla8700:30:48pencilmarksn08-25
nerina8600:48:48pencilmarksn08-25
cebruma8501:04:02pencilmarksn08-25
baron de roc000:00:00pencilmarks08-25
cyra56000:00:00pencilmarks08-25
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-25
Marq93000:00:00pencilmarks08-25
beca000:00:00pencilmarks08-25
koala10000:06:19Patchworkn08-25
gianburrasca9900:08:46Patchworkn08-25
lupogrigio9800:17:45Patchworkn08-25
simonetta000:00:00Patchwork08-25
purifire10000:04:42Palindromon08-25
lenzo9900:04:56Palindromon08-25
stf559800:05:26Palindromon08-25
francoclaudio9700:06:55Palindromon08-25
beca9600:09:47Palindromon08-25
ugo229500:05:42Palindromoy08-25
koala9400:07:20Palindromoy08-25
purifire10000:08:29outsiden08-25
tres4o9900:09:05outsiden08-25
fenicia9800:11:16outsiden08-25
albfilip9700:12:12outsiden08-25
francoclaudio9600:16:25outsiden08-25
claudio toffon9500:26:48outsiden08-25
Mach29400:30:56outsiden08-25
arancia9300:31:26outsiden08-25
beca9200:36:04outsiden08-25
Eti 1149100:41:38outsiden08-25
salvo9619000:50:27outsiden08-25
koala8900:07:12outsidey08-25
lupogrigio8800:14:26outsidey08-25
Betta000:00:00outside08-25
charlypapon48000:00:00outside08-25
Ciao Emmanuel000:00:00outside08-25
hiyomi000:00:00outsidey08-25
maxxghi10000:06:45offsetn08-25
falco29900:24:25offsetn08-25
ugo229800:03:27offsety08-25
Puzzleland10000:00:42Nurikaben08-25
stefidigrona9900:00:47Nurikaben08-25
flin689800:00:50Nurikaben08-25
bartez9700:00:52Nurikaben08-25
nerina9600:00:56Nurikaben08-25
emilio9500:01:07Nurikaben08-25
genovese volante9400:01:20Nurikaben08-25
claudio toffon9400:01:20Nurikaben08-25
purifire9200:01:48Nurikaben08-25
beca9100:02:20Nurikaben08-25
lupogrigio9000:03:06Nurikaben08-25
francoclaudio8900:12:32Nurikaben08-25
cyra56000:00:00Nurikabe08-25
francoclaudio10000:06:45non consecutivon08-25
genovese volante9900:08:23non consecutivon08-25
stefidigrona9800:09:40non consecutivon08-25
Eti 1149700:12:10non consecutivon08-25
nerina9600:21:54non consecutivon08-25
marsal439500:33:21non consecutivon08-25
ugo229400:06:04non consecutivoy08-25
Mach2000:00:00non consecutivo08-25
purifire10000:06:50Next to 9n08-25
koala9900:16:49Next to 9n08-25
genovese volante10000:13:36neighboursn08-25
molinomalla9900:16:11neighboursn08-25
purifire10000:00:22multiplen08-25
francoclaudio9900:00:34multiplen08-25
lenzo9800:00:48multiplen08-25
bjelico9700:00:54multiplen08-25
flin689600:01:18multiplen08-25
beca9500:01:29multiplen08-25
mik19400:01:47multiplen08-25
niki539300:02:15multiplen08-25
emilio9200:03:45multiplen08-25
Eti 1149100:03:50multiplen08-25
bartez000:00:00multiple08-25
baffo195110000:29:18Monopolyn08-25
prof_matarazzo10000:11:00modulon08-25
koala10000:06:15mirror twiny08-25
epifanio10000:04:07mirror 10n08-25
bartez9900:05:39mirror 10n08-25
ugo229800:03:41mirror 10y08-25
flin6810000:01:53mirrorn08-25
francoclaudio9900:02:23mirrorn08-25
epifanio9800:02:30mirrorn08-25
effeti509700:02:40mirrorn08-25
purifire9600:02:58mirrorn08-25
orko9500:03:33mirrorn08-25
mauro439400:04:09mirrorn08-25
baron de roc9300:04:29mirrorn08-25
tardar9200:05:11mirrorn08-25
carlita29100:05:18mirrorn08-25
peppech9000:07:27mirrorn08-25
ugo228900:02:42mirrory08-25
Ciao Emmanuel000:00:00mirror08-25
bartez10000:03:47minmaxn08-25
jonnie559900:04:53minmaxn08-25
lenzo10000:01:01minin08-25
flin689900:01:06minin08-25
alexdon9800:01:10minin08-25
Ciao Emmanuel9800:01:10minin08-25
purifire9600:01:14minin08-25
emilio9500:01:52minin08-25
baron de roc9400:01:58minin08-25
orko9300:02:09minin08-25
yuma679200:02:15minin08-25
ANANKE9100:02:28minin08-25
bob19559000:02:29minin08-25
bjelico8900:02:31minin08-25
albfilip8800:02:34minin08-25
boscardinale8700:02:35minin08-25
molinomalla8600:03:19minin08-25
claudio toffon8500:03:21minin08-25
vencanas8400:03:23minin08-25
pigno628300:03:33minin08-25
carmela968300:03:33minin08-25
Eti 1148100:03:38minin08-25
lupogrigio8000:03:51minin08-25
bob497900:04:05minin08-25
ugo227800:04:09minin08-25
rossy247700:04:33minin08-25
epifanio7600:04:36minin08-25
francoclaudio7500:05:21minin08-25
Blumare7400:06:03minin08-25
lucavip7300:06:40minin08-25
ladyeagle7200:06:45minin08-25
bartez7100:06:47minin08-25
szita7000:07:03minin08-25
ym46oc6900:07:16minin08-25
marsal436800:07:49minin08-25
tardar6700:09:23minin08-25
kabar000:00:00mini08-25
bobobo000:00:00mini08-25
prof_matarazzo10000:16:47Memoryn08-25
tardar10000:01:19Master Mind608-25
stefidigrona9900:00:51Master Mind708-25
maxxghi9800:01:28Master Mind708-25
flin689700:01:05Master Mind808-25
emilio9600:01:16Master Mind808-25
ugo229500:01:23Master Mind908-25
ym46oc9400:01:40Master Mind908-25
epifanio9300:01:52Master Mind1008-25
niki539200:02:03Master Mind1008-25
mik110000:00:53Logic Mind808-25
flin689900:00:56Logic Mind708-25
niki539900:00:56Logic Mind808-25
stefidigrona9700:00:59Logic Mind708-25
emilio9600:01:01Logic Mind808-25
ym46oc9600:01:01Logic Mind808-25
bartez9400:01:10Logic Mind808-25
chiedidime9300:01:21Logic Mind908-25
epifanio9200:02:05Logic Mind1108-25
ugo229100:02:09Logic Mind1108-25
flin6810000:01:24lampionsn08-25
Puzzleland9900:01:47lampionsn08-25
stefidigrona9800:04:49lampionsn08-25
francoclaudio9700:05:23lampionsn08-25
bartez9600:06:28lampionsn08-25
emilio9500:07:03lampionsn08-25
purifire10000:02:14kurven08-25
boscardinale9900:03:49kurven08-25
epifanio9800:04:04kurven08-25
Ciao Emmanuel9700:04:13kurven08-25
lucavip9600:04:42kurven08-25
lenzo9500:06:39kurven08-25
orko9400:01:12kurvey08-25
ugo229300:02:02kurvey08-25
lenzo10000:02:58kropkin08-25
francoclaudio9900:03:21kropkin08-25
bjelico9800:04:55kropkin08-25
stefidigrona9700:06:43kropkin08-25
ale19599600:12:11kropkin08-25
claudio toffon9500:13:13kropkin08-25
Ciao Emmanuel10000:16:13knightn08-25
tres4o9900:18:02knightn08-25
falco29800:40:33knightn08-25
pecos9700:52:06knightn08-25
simonetta9605:26:48knightn08-25
ripafi000:00:00knight08-25
francoclaudio10000:05:52Killer Variantn08-25
grafiro9900:11:12Killer Variantn08-25
nerina9800:16:16Killer Varianty08-25
koala10000:08:33Killer Pairn08-25
francoclaudio9900:13:36Killer Pairn08-25
Mach29801:21:38Killer Pairn08-25
orko9700:12:02Killer Pairy08-25
orko10000:06:16killern08-25
tres4o9900:06:18killern08-25
lenzo9800:06:19killern08-25
francoclaudio9700:06:20killern08-25
georgedg9600:06:24killern08-25
koala9500:07:23killern08-25
Hongkong9400:07:45killern08-25
genovese volante9300:07:58killern08-25
niki539200:08:46killern08-25
xanx9100:09:24killern08-25
Ciao Emmanuel9000:10:23killern08-25
serigaia8900:11:36killern08-25
merlin558800:12:32killern08-25
ripafi8700:12:52killern08-25
GPARPI8600:13:56killern08-25
giorgio19578500:14:11killern08-25
jonnie558400:15:01killern08-25
pecos8300:16:37killern08-25
cebruma8200:18:10killern08-25
stefanol8100:18:56killern08-25
vencanas8000:21:38killern08-25
miroilfox588000:21:38killern08-25
nerina7800:09:48killery08-25
effeti507700:12:36killery08-25
lupogrigio7600:18:20killery08-25
tida7500:19:10killery08-25
hiyomi7400:19:52killery08-25
Mach2000:00:00killer08-25
cyra56000:00:00killer08-25
max52000:00:00killer08-25
bce000:00:00killery08-25
francoclaudio10000:02:15KakuroDokun08-25
georgedg9900:02:35KakuroDokun08-25
niki539800:03:22KakuroDokun08-25
ale19599700:06:02KakuroDokun08-25
genovese volante9600:11:02KakuroDokun08-25
lupogrigio9500:11:27KakuroDokuy08-25
hodinovka000:00:00KakuroDoku08-25
lenzo10000:22:25Jigsaw Hybridn08-25
simonetta9900:23:15Jigsaw Hybridn08-25
koala9800:15:25Jigsaw Hybridy08-25
Ciao Emmanuel10000:23:58jigsawn08-25
Carloplus9900:26:22jigsawn08-25
lucavip9800:43:40jigsawn08-25
stf559700:54:27jigsawn08-25
pecos9600:59:34jigsawn08-25
cebruma9501:51:27jigsawn08-25
pigno629406:02:52jigsawn08-25
bce9300:49:17jigsawy08-25
lenzo000:00:00jigsaw08-25
Mach2000:00:00jigsaw08-25
molinomalla000:00:00jigsaw08-25
vindim000:00:00jigsaw08-25
peppech10000:08:43isokillern08-25
ugo229900:04:55isokillery08-25
max52000:00:00isokiller08-25
genovese volante10000:05:15ison08-25
epifanio9900:09:15ison08-25
baffo19519800:04:24isoy08-25
ugo229700:04:42isoy08-25
dario529600:05:07isoy08-25
max52000:00:00iso08-25
lenzo10000:02:18integern08-25
baffo19519900:15:10integern08-25
hodinovka000:00:00integery08-25
bjelico10000:12:23Hybridn08-25
koala9900:05:41Hybridy08-25
lucavip10001:23:31greatern08-25
lenzo10000:01:43Fuzulin08-25
flin689900:01:55Fuzulin08-25
bartez9800:02:00Fuzulin08-25
emilio9700:02:01Fuzulin08-25
cyra569600:03:31Fuzuliy08-25
ugo229500:04:03Fuzuliy08-25
gianburrasca10000:00:41Futoshikin08-25
lenzo9900:00:42Futoshikin08-25
flin689800:00:43Futoshikin08-25
Ciao Emmanuel9700:00:45Futoshikin08-25
niki539600:01:03Futoshikin08-25
bartez9500:01:10Futoshikin08-25
boscardinale9400:01:18Futoshikin08-25
lupogrigio9300:02:07Futoshikin08-25
max529200:02:12Futoshikin08-25
ugo229100:02:19Futoshikin08-25
cyra569000:02:20Futoshikin08-25
tida8900:02:26Futoshikin08-25
peppech8800:02:44Futoshikin08-25
lucavip8700:02:51Futoshikin08-25
simonetta000:00:00Futoshiki08-25
francoclaudio10000:05:18framen08-25
miroilfox589900:09:36framen08-25
claudio toffon9800:11:59framen08-25
Ciao Emmanuel9700:12:44framen08-25
rossy249600:24:06framen08-25
peppech9500:39:11framen08-25
bapusp90000:00:00frame08-25
ANANKE10000:07:49exclusion2n08-25
beca9900:43:08exclusion2n08-25
koala9800:09:32exclusion2y08-25
salvo961000:00:00exclusion208-25
ANANKE10000:14:19exclusion1n08-25
koala9900:14:26exclusion1n08-25
pigno629800:16:34exclusion1n08-25
Mach29700:25:05exclusion1n08-25
fenicia10000:02:44EvenOddn08-25
epifanio9900:05:01EvenOddn08-25
peppech9800:05:06EvenOddn08-25
effeti509700:05:56EvenOddn08-25
ugo229600:06:30EvenOddn08-25
lupogrigio9500:06:51EvenOddn08-25
lucavip9400:07:24EvenOddn08-25
ANANKE9300:11:22EvenOddn08-25
mimicima9200:11:57EvenOddn08-25
marsal439100:13:19EvenOddn08-25
Blumare9000:18:33EvenOddn08-25
tardar8909:21:06EvenOddn08-25
koala10000:07:04Even Odd Viewn08-25
Carloplus9900:11:16Even Odd Viewn08-25
tardar9800:11:28Even Odd Viewy08-25
claudio toffon10000:05:35Distancen08-25
Carloplus9900:07:12Distancen08-25
francoclaudio9800:08:27Distancen08-25
koala9700:09:02Distancen08-25
stefidigrona10000:14:56Diagonal Consecutiven08-25
lenzo9900:16:03Diagonal Consecutiven08-25
koala9800:05:23Diagonal Consecutivey08-25
francoclaudio10000:02:08diagonaln08-25
fenicia9900:02:26diagonaln08-25
epifanio9800:03:43diagonaln08-25
genovese volante9700:04:08diagonaln08-25
Ciao Emmanuel9600:04:15diagonaln08-25
Carloplus9500:04:39diagonaln08-25
serigaia9400:05:26diagonaln08-25
lucavip9300:05:58diagonaln08-25
ffischer9200:06:16diagonaln08-25
bob19559100:06:21diagonaln08-25
mauro439000:07:25diagonaln08-25
effeti508900:07:44diagonaln08-25
Blumare8800:07:48diagonaln08-25
szita8700:08:15diagonaln08-25
jonnie558600:09:07diagonaln08-25
vencanas8500:19:55diagonaln08-25
ugo228400:01:48diagonaly08-25
tida8300:02:35diagonaly08-25
carlita28200:02:41diagonaly08-25
kabar8100:03:01diagonaly08-25
cebruma000:00:00diagonal08-25
albfilip10000:11:28Descriptive Pairsn08-25
claudio toffon9900:13:31Descriptive Pairsn08-25
orko9800:13:34Descriptive Pairsn08-25
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs08-25
lenzo10000:02:14cubicn08-25
flin689900:04:31cubicn08-25
lucavip9800:04:34cubicn08-25
Ciao Emmanuel9700:04:53cubicn08-25
stf559600:06:18cubicn08-25
carmela969500:06:20cubicn08-25
molinomalla9400:07:31cubicn08-25
bob19559300:08:10cubicn08-25
Blumare9200:11:08cubicn08-25
dario529100:01:22cubicy08-25
ugo229000:01:58cubicy08-25
cyra568900:02:21cubicy08-25
ladyeagle000:00:00cubic08-25
tigna000:00:00cubic08-25
lucavip10003:33:22CrossSumn08-25
vencanas9906:23:44CrossSumn08-25
flin6810000:00:30Countingn08-25
emilio9900:00:35Countingn08-25
Ciao Emmanuel9800:00:38Countingn08-25
bartez9700:00:44Countingn08-25
baron de roc9600:04:05Countingn08-25
stefidigrona9500:05:39Countingn08-25
niki539400:05:47Countingn08-25
georgedg9300:08:42Countingn08-25
yuma679200:26:14Countingn08-25
koala000:00:00Counting08-25
beca000:00:00Counting08-25
baffo195110000:34:33consecutive -Nn08-25
Ciao Emmanuel10000:22:39consecutiven08-25
stefidigrona9900:43:47consecutiven08-25
falco2000:00:00consecutive08-25
miroilfox58000:00:00consecutive08-25
Mach2000:00:00consecutive08-25
rossy2410000:27:00ColorsGroupsn08-25
baron de roc9900:40:45ColorsGroupsn08-25
peppech000:00:00ColorsGroups08-25
koala10000:05:09Clock Facesy08-25
orko9900:06:12Clock Facesy08-25
emilio9800:22:05Clock Facesy08-25
Ciao Emmanuel10000:02:44classicn08-25
francoclaudio9900:03:26classicn08-25
Spock9800:03:50classicn08-25
ANANKE9700:04:36classicn08-25
epifanio9600:04:59classicn08-25
hodinovka9500:05:47classicn08-25
vencanas9400:05:56classicn08-25
lenzo9300:06:19classicn08-25
serigaia9200:06:40classicn08-25
stf559100:06:43classicn08-25
szita9000:06:47classicn08-25
feb3098900:06:54classicn08-25
maxxghi8800:07:22classicn08-25
cebruma8700:07:26classicn08-25
annetta8600:09:02classicn08-25
miroilfox588500:09:13classicn08-25
lucavip8400:09:17classicn08-25
effeti508300:10:03classicn08-25
ffischer8200:10:23classicn08-25
beppe588100:11:42classicn08-25
mario498000:12:01classicn08-25
boscardinale7900:12:21classicn08-25
bjelico7800:12:33classicn08-25
mauro437700:14:36classicn08-25
eugenio7600:16:14classicn08-25
Blumare7500:17:08classicn08-25
vindim7400:18:01classicn08-25
batclara7300:22:12classicn08-25
marsal437200:30:20classicn08-25
gierre7100:33:39classicn08-25
pigno627000:49:22classicn08-25
arancia6900:53:41classicn08-25
tida6800:01:55classicy08-25
ugo226700:02:09classicy08-25
kabar6600:02:44classicy08-25
dario526500:02:59classicy08-25
cyra566400:04:22classicy08-25
carlita26300:14:00classicy08-25
frase60546204:57:58classicy08-25
claudio toffon000:00:00classic08-25
bob49000:00:00classic08-25
albfilip000:00:00classic08-25
Andrea12000:00:00classic08-25
Jegiakiss000:00:00classic08-25
ym46oc000:00:00classic08-25
zobar000:00:00classic08-25
mimicima000:00:00classic08-25
fenicia000:00:00classic08-25
lenzo10000:01:16cityn08-25
bartez9900:02:01cityn08-25
maxxghi9800:02:05cityn08-25
flin689700:02:44cityn08-25
emilio9600:04:00cityn08-25
albfilip9500:04:02cityn08-25
cyra569400:04:25cityn08-25
baffo19519300:08:14cityn08-25
ym46oc000:00:00city08-25
vindim000:00:00city08-25
lenzo10000:00:42Chainsn08-25
Ciao Emmanuel9900:00:43Chainsn08-25
bartez9800:01:10Chainsn08-25
emilio9700:01:39Chainsn08-25
ugo229600:02:16Chainsn08-25
flin68000:00:00Chains08-25
lucavip10000:16:36CentersSumn08-25
epifanio9900:25:15CentersSumn08-25
lenzo10000:05:22Bricksn08-25
bartez9900:06:01Bricksn08-25
lupogrigio9800:11:37Bricksn08-25
charlypapon4810000:10:46Between1e9n08-25
rossy249900:21:08Between1e9n08-25
cyra5610000:20:58Averagey08-25
charlypapon489900:29:03Averagey08-25
emilio9803:32:56Averagey08-25
stefidigrona10000:50:42Anti XXV n08-25
grafiro9900:54:57Anti XXV n08-25
ANANKE000:00:00Anti XXV 08-25
ANANKE10000:06:33Anti XV n08-25
stefidigrona9900:06:39Anti XV n08-25
Marq939800:09:52Anti XV n08-25
simonetta9700:11:30Anti XV n08-25
prof_matarazzo10000:10:33Anti Pairs 2y08-25
bob195510000:12:16Anti Diagonaln08-25
Ciao Emmanuel000:00:00Anti Diagonal08-25
claudio toffon000:00:00Anti Diagonal08-25
Puzzleland10000:00:58alberin08-25
lenzo9900:01:02alberin08-25
Hongkong9800:01:20alberin08-25
xanx9700:01:45alberin08-25
francoclaudio9600:01:55alberin08-25
Limbo9500:02:07alberin08-25
fenicia9400:02:08alberin08-25
yuma679300:02:15alberin08-25
emilio9200:02:16alberin08-25
flin689200:02:16alberin08-25
Ciao Emmanuel9000:02:17alberin08-25
claudio toffon8900:02:24alberin08-25
koala8800:04:41alberin08-25
bob19558700:05:19alberin08-25
stefidigrona8600:05:24alberin08-25
cyra568500:07:05alberin08-25
flin6810000:01:09abcn08-25
emilio9900:01:10abcn08-25
bartez9800:01:15abcn08-25
ugo229700:01:18abcn08-25
cyra569600:01:56abcn08-25
purifire9500:02:23abcn08-25
claudio toffon9400:06:46abcn08-25
epifanio10000:10:194 Boxn08-25
Ciao Emmanuel9900:10:274 Boxn08-25
lucavip9800:14:444 Boxn08-25
beca9700:23:094 Boxn08-25
pecos9600:25:324 Boxn08-25
GPARPI9500:29:274 Boxn08-25
mauro439400:40:524 Boxn08-25
bob19559300:49:224 Boxn08-25
dario529200:07:454 Boxy08-25
lucavip10000:09:522even2oddn08-25
bob19559900:14:392even2oddn08-25
ugo229800:08:592even2oddy08-25
lupogrigio9700:35:542even2oddy08-25
tardar9601:21:382even2oddy08-25
Puzzleland10000:01:381and2n08-25
ANANKE9900:02:191and2n08-25
bobobo9800:02:471and2n08-25
emilio9700:02:571and2n08-25
Spock9600:03:001and2n08-25
bob19559500:03:011and2n08-25
Ciao Emmanuel9400:03:051and2n08-25
koala9300:03:091and2n08-25
lupogrigio9200:03:341and2n08-25
vindim9100:09:231and2n08-25
cyra569000:10:171and2n08-25
max528900:55:551and2n08-25
lucavip8807:14:211and2n08-25
bjelico000:00:001and208-25
bene62000:00:001and208-25
fenicia10000:07:15XXVn08-24
bob19559900:10:00XXVn08-24
stefidigrona9800:14:29XXVn08-24
zephyr9700:07:41XXVy08-24
cyra56000:00:00XXV08-24
lenzo000:00:00XXV08-24
lenzo10000:03:58xvn08-24
tres4o9900:04:34xvn08-24
Akuma219800:04:40xvn08-24
fenicia9700:05:24xvn08-24
bob19559600:06:38xvn08-24
stefidigrona9500:07:42xvn08-24
baron de roc9400:09:33xvn08-24
giogio609300:14:47xvn08-24
vencanas9206:56:59xvn08-24
zephyr9100:06:31xvy08-24
ANANKE000:00:00xv08-24
khuski000:00:00xv08-24
peppech10000:29:08xframen08-24
pgreg9909:34:11xframen08-24
GPARPI000:00:00xframe08-24
fenicia10000:03:44untouchn08-24
marsal439900:16:35untouchn08-24
epifanio9800:21:28untouchn08-24
tardar9700:30:07untouchy08-24
cyra5610000:10:39True or Liey08-24
nerina9900:20:46True or Liey08-24
bjelico000:00:00True or Lie08-24
Akuma2110000:01:09Trisn08-24
Ciao Emmanuel9900:01:22Trisn08-24
bob19559800:01:35Trisn08-24
ANANKE9700:02:05Trisn08-24
epifanio9600:02:10Trisn08-24
yuma679500:02:16Trisn08-24
boscardinale9400:02:29Trisn08-24
max529300:03:16Trisn08-24
baron de roc9200:03:22Trisn08-24
ugo229100:03:33Trisn08-24
giogio609000:03:35Trisn08-24
marsal438900:03:44Trisn08-24
khuski000:00:00Tris08-24
giogio6010000:07:55Touchyn08-24
ugo229900:02:21Touchyy08-24
prof_matarazzo10000:10:10Sum 9y08-24
prof_matarazzo10000:24:38sumn08-24
lenzo10000:05:29subset5x1n08-24
stefidigrona9900:08:27subset5x1n08-24
giorgio19579800:10:29subset5x1n08-24
Ciao Emmanuel000:00:00subset5x108-24
topi1975000:00:00subset5x108-24
giorgio195710000:03:16subset2x2n08-24
Ciao Emmanuel9900:03:42subset2x2n08-24
tida9800:04:13subset2x2n08-24
cyra569700:05:29subset2x2n08-24
yuma679600:08:24subset2x2n08-24
orko000:00:00subset2x208-24
purifire10000:07:49Stripesn08-24
epifanio9900:13:47Stripesn08-24
pecos9800:15:22Stripesn08-24
mimicima9700:15:24Stripesn08-24
baron de roc000:00:00Stripes08-24
francoclaudio10000:02:25Straightn08-24
lenzo9900:02:29Straightn08-24
Giscard9800:06:24Straightn08-24
cyra569700:10:47Straightn08-24
dario5210000:01:28Spiraly08-24
emilio9900:01:33Spiraly08-24
ugo229800:15:56Spiraly08-24
lenzo10000:03:48Slot Machinen08-24
purifire9900:06:49Slot Machinen08-24
khuski000:00:00Slot Machine08-24
fenicia10000:04:51Skyscrapern08-24
lenzo9900:05:46Skyscrapern08-24
bigado9800:12:44Skyscrapern08-24
fenicia10000:16:11Rossini Outsiden08-24
simonetta9900:24:36Rossini Outsiden08-24
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-24
albfilip000:00:00Rossini Outside08-24
pecos10000:14:00Rossinin08-24
GPARPI9900:15:11Rossinin08-24
prof_matarazzo10000:08:27repeated neighboursy08-24
fenicia10000:05:11queenn08-24
lenzo9900:05:34queenn08-24
epifanio9800:06:34queenn08-24
lucavip9700:10:50queenn08-24
salvo9619600:15:50queenn08-24
ripafi9500:17:52queenn08-24
dario529400:08:45queeny08-24
charlypapon48000:00:00queen08-24
lenzo10000:03:00quadruplen08-24
bjelico9900:06:56quadruplen08-24
bigado9800:07:37quadruplen08-24
peppech9700:11:59quadruplen08-24
yuma679601:24:32quadruplen08-24
fenicia10000:06:06Quadron08-24
lenzo9900:07:17Quadron08-24
falco29800:21:38Quadron08-24
baron de roc000:00:00Quadro08-24
prof_matarazzo10000:23:45Quad Maxy08-24
baron de roc000:00:00Quad Max08-24
lupogrigio000:00:00QGL08-24
lenzo10000:01:22Pooln08-24
carmela969900:01:46Pooln08-24
lulu20089800:03:48Pooln08-24
yuma679700:04:06Pooln08-24
cyra569600:05:23Pooln08-24
purifire9500:05:25Pooln08-24
francoclaudio9400:06:19Pooln08-24
ugo229300:04:02Pooly08-24
bobobo000:00:00Pool08-24
prof_matarazzo10000:07:30PlusOrMinusy08-24
Carloplus10000:04:26pencilmarksn08-24
francoclaudio9900:05:12pencilmarksn08-24
beca9800:05:44pencilmarksn08-24
zeno09700:06:15pencilmarksn08-24
peluri9600:06:32pencilmarksn08-24
dario529500:07:29pencilmarksn08-24
bigado9400:07:43pencilmarksn08-24
alexdon9300:08:17pencilmarksn08-24
Ciao Emmanuel9200:08:38pencilmarksn08-24
baron de roc9100:08:47pencilmarksn08-24
bjelico9000:09:24pencilmarksn08-24
Marq938900:11:38pencilmarksn08-24
purifire8800:11:58pencilmarksn08-24
boscardinale8700:15:25pencilmarksn08-24
hiyomi8600:17:33pencilmarksn08-24
nerina8500:20:48pencilmarksn08-24
vencanas8400:22:15pencilmarksn08-24
Eti 1148300:23:39pencilmarksn08-24
molinomalla8200:25:39pencilmarksn08-24
epifanio8104:44:09pencilmarksn08-24
topi1975000:00:00pencilmarks08-24
Akuma21000:00:00pencilmarks08-24
cyra56000:00:00pencilmarks08-24
lenzo000:00:00pencilmarks08-24
lupogrigio10000:02:55Patchworkn08-24
gianburrasca9900:03:57Patchworkn08-24
yuma679800:10:37Patchworkn08-24
simonetta000:00:00Patchwork08-24
lenzo10000:03:07Palindromon08-24
purifire9900:03:52Palindromon08-24
beca9800:08:02Palindromon08-24
bene629700:12:16Palindromon08-24
ugo229600:04:29Palindromoy08-24
baron de roc000:00:00Palindromo08-24
tres4o10000:07:41outsiden08-24
purifire9900:08:15outsiden08-24
stefania9800:10:50outsiden08-24
francoclaudio9700:11:02outsiden08-24
lupogrigio9600:14:14outsiden08-24
hiyomi9500:16:23outsiden08-24
beca9400:20:01outsiden08-24
salvo9619300:26:40outsiden08-24
Eti 1149200:31:45outsiden08-24
albfilip9106:13:13outsiden08-24
zephyr9000:30:20outsidey08-24
koala8901:48:26outsidey08-24
fenicia000:00:00outside08-24
charlypapon48000:00:00outside08-24
falco210000:42:33offsetn08-24
tigna000:00:00offset08-24
Puzzleland10000:00:35Nurikaben08-24
tres4o9900:00:51Nurikaben08-24
emilio9800:00:56Nurikaben08-24
stefidigrona9700:00:59Nurikaben08-24
nerina9600:01:07Nurikaben08-24
genovese volante9500:01:10Nurikaben08-24
beca9400:01:11Nurikaben08-24
claudio toffon9300:01:24Nurikaben08-24
lupogrigio9200:02:19Nurikaben08-24
purifire9100:02:37Nurikaben08-24
francoclaudio9000:02:45Nurikaben08-24
francoclaudio10000:06:29non consecutivon08-24
fenicia9900:07:06non consecutivon08-24
stefidigrona9800:10:46non consecutivon08-24
genovese volante9700:12:18non consecutivon08-24
stefania9600:15:47non consecutivon08-24
lenzo9500:24:44non consecutivon08-24
nerina9400:45:18non consecutivon08-24
Eti 1149300:46:15non consecutivon08-24
marsal439205:35:26non consecutivon08-24
ugo229100:11:25non consecutivoy08-24
prof_matarazzo10000:05:52NoMirrory08-24
purifire10000:07:26Next to 9n08-24
molinomalla10000:21:19neighboursn08-24
francoclaudio10000:00:53multiplen08-24
purifire9900:00:57multiplen08-24
bjelico9800:00:58multiplen08-24
lenzo9700:00:59multiplen08-24
Eti 1149600:01:25multiplen08-24
peluri9500:02:11multiplen08-24
stefidigrona9400:03:44multiplen08-24
niki539300:04:25multiplen08-24
emilio9200:04:32multiplen08-24
prof_matarazzo10000:14:42modulon08-24
stefania10000:20:38mirror twinn08-24
epifanio10000:05:01mirror 10n08-24
ugo229900:02:22mirror 10y08-24
epifanio10000:01:39mirrorn08-24
fenicia9900:01:53mirrorn08-24
Ciao Emmanuel9800:01:55mirrorn08-24
orko9700:02:35mirrorn08-24
tardar9600:03:29mirrorn08-24
baron de roc9500:04:01mirrorn08-24
mauro439500:04:01mirrorn08-24
effeti509300:06:18mirrorn08-24
peppech9200:06:59mirrorn08-24
ugo229100:06:27mirrory08-24
jonnie5510000:08:49minmaxn08-24
prof_matarazzo9900:11:53minmaxy08-24
fenicia10000:00:51minin08-24
tres4o9900:00:54minin08-24
francoclaudio9900:00:54minin08-24
Ciao Emmanuel9700:01:00minin08-24
lenzo9600:01:04minin08-24
alexdon9600:01:04minin08-24
purifire9400:01:16minin08-24
ANANKE9300:01:20minin08-24
emilio9200:01:26minin08-24
orko9100:01:30minin08-24
bob499000:01:32minin08-24
peluri8900:01:36minin08-24
ojku888800:01:37minin08-24
lucavip8700:01:40minin08-24
boscardinale8600:01:41minin08-24
pigno628500:01:45minin08-24
ugo228400:01:51minin08-24
albfilip8300:01:56minin08-24
Carloplus8200:01:58minin08-24
Blumare8100:01:59minin08-24
baron de roc8000:02:04minin08-24
lupogrigio7900:02:06minin08-24
lulu20087800:02:07minin08-24
bjelico7700:02:13minin08-24
bob19557600:02:14minin08-24
vencanas7600:02:14minin08-24
epifanio7400:02:18minin08-24
tardar7300:02:19minin08-24
Eti 1147200:02:20minin08-24
zeno07100:02:24minin08-24
zephyr7000:02:28minin08-24
ladyeagle6900:02:40minin08-24
bigado6800:02:43minin08-24
molinomalla6700:02:46minin08-24
GPARPI6600:02:52minin08-24
carmela966500:02:58minin08-24
szita6400:03:07minin08-24
yuma676300:03:10minin08-24
rossy246200:04:18minin08-24
marsal436100:04:54minin08-24
bene626000:05:28minin08-24
tigna5900:09:52minin08-24
ym46oc5800:15:33minin08-24
pinuccia+-63000:00:00mini08-24
claudio toffon000:00:00mini08-24
khuski000:00:00mini08-24
stefidigrona10000:01:03Master Mind808-24
emilio9900:01:10Master Mind808-24
niki539800:01:13Master Mind808-24
ugo229700:01:45Master Mind808-24
yuma679600:04:26Master Mind808-24
ym46oc9500:01:17Master Mind908-24
tardar9400:04:10Master Mind908-24
stefidigrona10000:00:38Logic Mind608-24
yuma6710000:00:38Logic Mind608-24
ym46oc9800:01:15Logic Mind808-24
ugo229700:01:20Logic Mind608-24
niki539600:01:26Logic Mind1008-24
emilio9500:02:04Logic Mind1008-24
chiedidime9400:02:06Logic Mind1208-24
Puzzleland10000:00:38lampionsn08-24
emilio9900:02:26lampionsn08-24
francoclaudio9800:03:42lampionsn08-24
stefidigrona9700:04:10lampionsn08-24
lenzo10000:02:40kurven08-24
purifire9900:04:35kurven08-24
epifanio9800:05:23kurven08-24
lucavip9700:08:52kurven08-24
boscardinale9600:18:03kurven08-24
orko9500:02:00kurvey08-24
ugo229400:03:15kurvey08-24
lulu200810000:04:40kropkin08-24
stefidigrona9900:04:52kropkin08-24
bjelico9800:05:42kropkin08-24
francoclaudio9700:06:53kropkin08-24
ale19599600:08:26kropkin08-24
Akuma2110000:02:35knightn08-24
tres4o9900:03:33knightn08-24
fenicia9800:08:28knightn08-24
pecos9700:11:52knightn08-24
ripafi9600:17:24knightn08-24
falco29500:20:22knightn08-24
simonetta000:00:00knight08-24
francoclaudio10000:06:09Killer Variantn08-24
masogiovanni9900:15:22Killer Variantn08-24
grafiro9800:20:17Killer Variantn08-24
khuski000:00:00Killer Variant08-24
bjelico000:00:00Killer Variant08-24
nerina000:00:00Killer Varianty08-24
francoclaudio10000:02:38Killer Pairn08-24
stefania9900:05:54Killer Pairn08-24
masogiovanni9800:07:30Killer Pairn08-24
bjelico9700:07:31Killer Pairn08-24
orko9600:03:22Killer Pairy08-24
khuski000:00:00Killer Pair08-24
baron de roc000:00:00Killer Pair08-24
lenzo10000:18:43killern08-24
orko9900:20:41killern08-24
georgedg9800:21:37killern08-24
tres4o9700:23:25killern08-24
masogiovanni9600:26:41killern08-24
Carloplus9500:28:27killern08-24
genovese volante9400:31:52killern08-24
Limbo9300:32:59killern08-24
grafiro9200:37:36killern08-24
GPARPI9100:41:00killern08-24
vencanas9000:42:08killern08-24
bigado8900:42:47killern08-24
jonnie558800:44:06killern08-24
cebruma8700:56:22killern08-24
stefanol8601:13:29killern08-24
giorgio19578501:50:10killern08-24
cyra568402:15:41killern08-24
giogio608303:00:46killern08-24
serigaia8207:03:22killern08-24
Giscard8100:19:22killery08-24
francoclaudio8000:25:55killery08-24
zephyr7900:47:44killery08-24
tida7801:27:04killery08-24
nerina7701:51:52killery08-24
effeti50000:00:00killery08-24
Hongkong000:00:00killer08-24
ladyeagle000:00:00killer08-24
Ciao Emmanuel000:00:00killer08-24
pecos000:00:00killer08-24
zeno0000:00:00killer08-24
lupogrigio000:00:00killery08-24
max52000:00:00killer08-24
bce000:00:00killery08-24
josehans000:00:00killer08-24
khuski000:00:00killer08-24
mapima000:00:00killer08-24
hiyomi000:00:00killer08-24
genovese volante10000:05:58KakuroDokun08-24
francoclaudio9900:06:42KakuroDokun08-24
georgedg9800:10:23KakuroDokun08-24
Limbo9700:11:53KakuroDokun08-24
niki539600:15:22KakuroDokun08-24
ale19599500:18:06KakuroDokun08-24
bjelico9400:25:02KakuroDokun08-24
lupogrigio9300:22:29KakuroDokuy08-24
stefania000:00:00KakuroDoku08-24
zeno0000:00:00KakuroDoku08-24
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-24
khuski000:00:00KakuroDoku08-24
cyra56000:00:00KakuroDoku08-24
lenzo10000:04:50Jigsaw Hybridn08-24
Carloplus9900:07:51Jigsaw Hybridn08-24
simonetta9800:12:02Jigsaw Hybridn08-24
lenzo10000:08:44jigsawn08-24
Carloplus9900:13:36jigsawn08-24
tres4o9800:14:28jigsawn08-24
alexdon9700:16:14jigsawn08-24
lucavip9600:27:37jigsawn08-24
carmela969500:32:12jigsawn08-24
pigno629408:07:10jigsawn08-24
bce9300:34:01jigsawy08-24
Eti 114000:00:00jigsaw08-24
vindim000:00:00jigsaw08-24
molinomalla000:00:00jigsaw08-24
francoclaudio10000:06:42isokillern08-24
lenzo9900:08:01isokillern08-24
masogiovanni9800:10:08isokillern08-24
max529700:12:14isokillern08-24
zeno09600:12:32isokillern08-24
peppech9500:13:56isokillern08-24
ugo229400:07:14isokillery08-24
nerina9300:14:56isokillery08-24
khuski000:00:00isokiller08-24
genovese volante10000:12:23ison08-24
dario529900:03:51isoy08-24
zeno09800:07:41isoy08-24
ugo229700:13:08isoy08-24
epifanio000:00:00iso08-24
lenzo10000:02:42integern08-24
baffo19519900:06:34integern08-24
bjelico10000:12:47Hybridn08-24
prof_matarazzo10000:47:33greatern08-24
lenzo10000:01:39Fuzulin08-24
lulu20089900:02:41Fuzulin08-24
ugo229800:04:05Fuzuliy08-24
cyra56000:00:00Fuzuliy08-24
Ciao Emmanuel10000:01:00Futoshikin08-24
lenzo9900:01:06Futoshikin08-24
gianburrasca9800:01:33Futoshikin08-24
tres4o9700:01:56Futoshikin08-24
max529600:02:08Futoshikin08-24
niki539500:02:44Futoshikin08-24
zeno09400:02:45Futoshikin08-24
tida9300:02:55Futoshikin08-24
boscardinale9200:02:57Futoshikin08-24
lupogrigio9100:03:06Futoshikin08-24
peppech9000:03:37Futoshikin08-24
cyra568900:04:09Futoshikin08-24
francoclaudio10000:07:54framen08-24
claudio toffon9900:18:22framen08-24
peppech9800:21:16framen08-24
rossy249700:53:26framen08-24
pgreg9609:36:05framen08-24
baron de roc000:00:00frame08-24
GPARPI000:00:00frame08-24
bapusp90000:00:00frame08-24
ANANKE10000:10:34exclusion2n08-24
peppech9900:18:04exclusion2n08-24
salvo9619800:58:44exclusion2n08-24
koala9700:09:24exclusion2y08-24
beca000:00:00exclusion208-24
ANANKE10000:12:20exclusion1n08-24
fenicia10000:02:53EvenOddn08-24
epifanio9900:03:09EvenOddn08-24
ANANKE9800:03:36EvenOddn08-24
effeti509700:04:15EvenOddn08-24
ugo229600:06:00EvenOddn08-24
Blumare9500:06:38EvenOddn08-24
Eti 1149400:07:18EvenOddn08-24
marsal439300:10:52EvenOddn08-24
tardar9200:12:24EvenOddn08-24
mimicima9100:15:18EvenOddn08-24
khuski000:00:00EvenOdd08-24
Carloplus10000:12:19Even Odd Viewn08-24
tardar9900:07:05Even Odd Viewy08-24
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-24
Carloplus10000:06:52Distancen08-24
francoclaudio9900:07:46Distancen08-24
stefidigrona10000:19:18Diagonal Consecutiven08-24
koala9900:12:13Diagonal Consecutivey08-24
francoclaudio10000:02:57diagonaln08-24
lenzo9900:03:44diagonaln08-24
fenicia9800:04:02diagonaln08-24
ffischer9700:06:00diagonaln08-24
Ciao Emmanuel9600:06:32diagonaln08-24
lucavip9500:07:37diagonaln08-24
bob19559400:07:59diagonaln08-24
genovese volante9300:08:23diagonaln08-24
jonnie559200:10:57diagonaln08-24
GPARPI9100:14:26diagonaln08-24
Blumare9000:14:36diagonaln08-24
serigaia8900:14:54diagonaln08-24
ojku888800:17:33diagonaln08-24
effeti508700:19:02diagonaln08-24
mauro438600:22:44diagonaln08-24
szita8500:25:53diagonaln08-24
bene628400:26:11diagonaln08-24
salvo9618300:26:26diagonaln08-24
tida8200:01:38diagonaly08-24
ugo228100:02:23diagonaly08-24
luciomat000:00:00diagonal08-24
pinuccia+-63000:00:00diagonal08-24
Carloplus000:00:00diagonal08-24
orko10000:05:22Descriptive Pairsn08-24
albfilip9900:06:24Descriptive Pairsn08-24
stefania9800:08:56Descriptive Pairsn08-24
baron de roc000:00:00Descriptive Pairs08-24
lenzo10000:02:21cubicn08-24
purifire9900:04:05cubicn08-24
lucavip9800:05:11cubicn08-24
peppech9700:06:08cubicn08-24
bob19559600:06:16cubicn08-24
molinomalla9500:07:13cubicn08-24
ladyeagle9400:07:22cubicn08-24
giogio609300:09:07cubicn08-24
carmela969200:09:38cubicn08-24
nerina9100:15:21cubicn08-24
Blumare9000:16:26cubicn08-24
tigna8900:28:20cubicn08-24
cyra568800:01:21cubicy08-24
ugo228700:02:48cubicy08-24
dario528600:03:20cubicy08-24
ojku88000:00:00cubic08-24
giogio6010000:21:42CrossSumn08-24
vencanas000:00:00CrossSum08-24
georgedg10000:00:16Countingn08-24
beca9900:00:26Countingn08-24
emilio9800:01:01Countingn08-24
niki539700:02:58Countingn08-24
baron de roc9600:04:17Countingn08-24
yuma679500:07:02Countingn08-24
stefidigrona9400:14:11Countingn08-24
migza20069309:44:51Countingn08-24
Ciao Emmanuel000:00:00Counting08-24
charlypapon48000:00:00Counting08-24
lulu2008000:00:00consecutive -N08-24
lenzo10000:05:28consecutiven08-24
stefidigrona9900:09:51consecutiven08-24
falco29800:21:47consecutiven08-24
baron de roc10000:13:26ColorsGroupsn08-24
peppech9900:56:01ColorsGroupsn08-24
rossy24000:00:00ColorsGroups08-24
orko000:00:00Clock Facesy08-24
fenicia10000:02:40classicn08-24
Ciao Emmanuel9900:03:02classicn08-24
sigmatau9800:03:49classicn08-24
lenzo9700:04:34classicn08-24
francoclaudio9600:05:21classicn08-24
serigaia9600:05:21classicn08-24
masogiovanni9400:05:29classicn08-24
lucavip9300:05:31classicn08-24
ANANKE9200:05:48classicn08-24
albfilip9100:06:00classicn08-24
ffischer9000:06:40classicn08-24
Carloplus8900:07:09classicn08-24
feb3098800:08:28classicn08-24
peluri8700:10:15classicn08-24
ripafi8600:10:16classicn08-24
pinuccia+-638500:10:40classicn08-24
pigno628400:10:43classicn08-24
epifanio8300:10:48classicn08-24
mauro438200:11:18classicn08-24
zeno08100:11:30classicn08-24
vindim8000:11:37classicn08-24
szita7900:11:38classicn08-24
Blumare7800:11:56classicn08-24
lupogrigio7700:12:03classicn08-24
bob497600:12:26classicn08-24
effeti507500:13:26classicn08-24
beppe587400:14:41classicn08-24
ladyeagle7300:15:00classicn08-24
marsal437200:16:38classicn08-24
carlita27100:17:44classicn08-24
annetta7000:19:52classicn08-24
Andrea126900:19:56classicn08-24
boscardinale6800:32:01classicn08-24
eugenio6700:32:43classicn08-24
gierre6600:35:04classicn08-24
luciomat6500:38:53classicn08-24
vencanas6400:40:03classicn08-24
tida6300:02:27classicy08-24
ugo226200:03:18classicy08-24
dario526100:04:15classicy08-24
cyra566000:04:19classicy08-24
frase60545900:38:42classicy08-24
orko000:00:00classicy08-24
mimicima000:00:00classic08-24
khuski000:00:00classic08-24
mario49000:00:00classic08-24
arancia000:00:00classic08-24
claudio toffon000:00:00classic08-24
ym46oc000:00:00classic08-24
Jegiakiss000:00:00classic08-24
tigna000:00:00classic08-24
emilio10000:04:36cityn08-24
albfilip9900:06:46cityn08-24
baffo19519800:06:58cityn08-24
cyra569700:10:19cityn08-24
ym46oc9603:07:46cityn08-24
vindim000:00:00city08-24
tres4o000:00:00city08-24
emilio10000:35:36Chainsn08-24
lucavip10000:09:11CentersSumn08-24
epifanio9900:18:54CentersSumn08-24
lupogrigio10000:06:40Bricksn08-24
cyra569900:04:30Bricksy08-24
lulu2008000:00:00Bricks08-24
lenzo000:00:00Bricks08-24
charlypapon4810000:11:53Between1e9n08-24
masogiovanni9900:16:57Between1e9n08-24
rossy249800:18:41Between1e9n08-24
migza200610000:15:09Averagey08-24
emilio9900:16:52Averagey08-24
charlypapon489800:29:49Averagey08-24
cyra56000:00:00Averagey08-24
stefidigrona10000:10:49Anti XXV n08-24
grafiro9900:22:20Anti XXV n08-24
zephyr9801:23:24Anti XXV y08-24
stefidigrona10000:11:55Anti XV n08-24
Marq939900:18:23Anti XV n08-24
zephyr9800:02:59Anti XV y08-24
ANANKE000:00:00Anti XV 08-24
lenzo10000:22:56Anti Pairs 2n08-24
prof_matarazzo9900:06:11Anti Pairs 2y08-24
fenicia10000:03:30Anti Diagonaln08-24
bob19559900:06:56Anti Diagonaln08-24
bene629800:19:37Anti Diagonaln08-24
ugo229700:03:48Anti Diagonaly08-24
claudio toffon000:00:00Anti Diagonal08-24
Puzzleland10000:01:47alberin08-24
lenzo9900:02:22alberin08-24
Hongkong9800:02:57alberin08-24
masogiovanni9700:03:36alberin08-24
bob19559600:03:59alberin08-24
claudio toffon9500:04:21alberin08-24
lulu20089400:04:39alberin08-24
francoclaudio9300:04:56alberin08-24
yuma679200:05:04alberin08-24
tres4o9100:05:56alberin08-24
emilio9000:09:03alberin08-24
cyra568900:09:39alberin08-24
Limbo8800:18:18alberin08-24
stefidigrona8700:26:26alberin08-24
Ciao Emmanuel000:00:00alberi08-24
Akuma21000:00:00alberi08-24
fenicia000:00:00alberi08-24
emilio10000:02:24abcn08-24
claudio toffon9900:02:55abcn08-24
stefania9800:04:18abcn08-24
tres4o9700:04:44abcn08-24
cyra569600:07:27abcn08-24
purifire9500:09:12abcn08-24
tres4o10000:05:244 Boxn08-24
bob19559900:14:174 Boxn08-24
GPARPI9800:20:544 Boxn08-24
pecos9700:27:364 Boxn08-24
carmela969600:27:444 Boxn08-24
mauro439500:32:124 Boxn08-24
bene629405:44:144 Boxn08-24
dario529300:02:494 Boxy08-24
ugo229200:04:384 Boxy08-24
nerina9100:29:244 Boxy08-24
Carloplus000:00:004 Box08-24
lucavip000:00:004 Box08-24
tres4o10000:06:512even2oddn08-24
lucavip9900:11:382even2oddn08-24
bob19559800:13:272even2oddn08-24
ugo229700:07:122even2oddy08-24
tardar9605:50:422even2oddy08-24
lupogrigio000:00:002even2odd08-24
Puzzleland10000:01:311and2n08-24
Ciao Emmanuel9900:01:421and2n08-24
bob19559800:02:521and2n08-24
lupogrigio9700:03:041and2n08-24
bobobo9600:03:071and2n08-24
ANANKE9500:03:111and2n08-24
bene629400:03:481and2n08-24
max529300:03:531and2n08-24
cyra569200:04:221and2n08-24
stefania9200:04:221and2n08-24
vindim9000:04:461and2n08-24
Marq938900:05:291and2n08-24
bjelico8800:07:521and2n08-24
emilio8700:14:111and2n08-24
zephyr8600:16:361and2n08-24
lenzo10000:04:20XXVn08-23
Bely9900:05:10XXVn08-23
stefidigrona9800:08:20XXVn08-23
bob19559700:17:39XXVn08-23
cyra56000:00:00XXV08-23
lenzo10000:04:06xvn08-23
Bely9900:06:30xvn08-23
alexdon9800:08:07xvn08-23
stefidigrona9700:08:09xvn08-23
bob19559600:10:22xvn08-23
vencanas9500:10:42xvn08-23
baron de roc9400:27:39xvn08-23
giogio609302:20:46xvn08-23
claudio toffon000:00:00xv08-23
Ciao Emmanuel000:00:00xv08-23
tres4o000:00:00xv08-23
alexdon10000:08:05xframen08-23
peppech9900:24:33xframen08-23
pgreg9804:50:06xframen08-23
boghe10000:07:01untouchn08-23
fenicia9900:07:50untouchn08-23
tres4o9800:16:14untouchn08-23
marsal439701:08:43untouchn08-23
tardar9600:24:30untouchy08-23
epifanio000:00:00untouch08-23
Mach2000:00:00untouch08-23
koala10000:21:44True or Lien08-23
cyra56000:00:00True or Liey08-23
bjelico000:00:00True or Lie08-23
Akuma2110000:01:10Trisn08-23
francoclaudio9900:01:40Trisn08-23
bob19559800:01:59Trisn08-23
Ciao Emmanuel9700:02:17Trisn08-23
yuma679600:02:27Trisn08-23
stefania9500:02:32Trisn08-23
baron de roc9400:03:02Trisn08-23
mik19300:04:12Trisn08-23
epifanio9200:04:54Trisn08-23
max529100:05:11Trisn08-23
boscardinale9000:06:12Trisn08-23
tardar8900:07:32Trisn08-23
ANANKE8800:09:07Trisn08-23
marsal438700:09:23Trisn08-23
ugo228600:09:30Trisn08-23
giogio608500:09:33Trisn08-23
giogio6010000:30:32Touchyn08-23
ugo229900:03:55Touchyy08-23
prof_matarazzo10000:10:22Sum 9y08-23
lenzo10000:03:43subset5x1n08-23
giorgio19579900:06:23subset5x1n08-23
HeartattacK9800:07:22subset5x1n08-23
emilio9700:07:41subset5x1n08-23
topi19759600:07:45subset5x1n08-23
gheo629500:09:20subset5x1n08-23
stefidigrona9400:16:56subset5x1n08-23
emilio10000:37:26subset4x2n08-23
koala10000:03:31subset3x3n08-23
mik19900:14:11subset3x3n08-23
tida10000:04:49subset3x2n08-23
gheo629900:15:44subset3x2n08-23
yuma6710000:02:14subset2x2n08-23
mik19900:02:34subset2x2n08-23
giorgio19579800:03:34subset2x2n08-23
tida9700:04:12subset2x2n08-23
gheo629600:04:42subset2x2n08-23
cyra569500:04:44subset2x2n08-23
angiolo000:00:00subset2x208-23
epifanio10000:06:15Stripesn08-23
pecos9900:10:11Stripesn08-23
mimicima9800:11:27Stripesn08-23
purifire9700:17:09Stripesn08-23
ugo229600:03:06Stripesy08-23
francoclaudio10000:02:22Straightn08-23
lenzo9900:02:29Straightn08-23
Giscard9800:04:43Straightn08-23
baron de roc9700:10:49Straightn08-23
dario5210000:01:41Spiraly08-23
emilio9900:02:39Spiraly08-23
ugo229800:03:16Spiraly08-23
lenzo10000:06:47Slot Machinen08-23
purifire9900:10:11Slot Machinen08-23
khuski000:00:00Slot Machine08-23
jonnie5510000:12:33Skyscrapern08-23
ugo229900:19:09Skyscrapery08-23
lenzo000:00:00Skyscraper08-23
purifire000:00:00Skyscraper08-23
arancia10000:17:57Rossini Outsiden08-23
koala9900:08:48Rossini Outsidey08-23
Hongkong9800:10:25Rossini Outsidey08-23
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-23
simonetta000:00:00Rossini Outside08-23
ripafi000:00:00Rossini Outside08-23
lenzo10000:08:55Rossinin08-23
arancia9901:58:37Rossinin08-23
francoclaudio9800:16:35Rossiniy08-23
pecos000:00:00Rossini08-23
GPARPI000:00:00Rossini08-23
ripafi000:00:00Rossini08-23
prof_matarazzo10000:17:23repeated neighboursy08-23
tardar10000:12:18queenn08-23
baron de roc9900:12:33queenn08-23
salvo9619800:16:27queenn08-23
dario529700:03:42queeny08-23
epifanio000:00:00queen08-23
lenzo10000:04:19quadruplen08-23
stefania9900:05:50quadruplen08-23
alexdon9800:08:01quadruplen08-23
bjelico9700:08:45quadruplen08-23
peppech9600:25:10quadruplen08-23
yuma679500:53:36quadruplen08-23
falco2000:00:00Quadro08-23
prof_matarazzo10000:23:04QuadMax 4Even4Oddy08-23
prof_matarazzo10000:14:37Quad Maxy08-23
lucavip10000:03:33QGLn08-23
baron de roc9900:23:02QGLn08-23
ugo229800:30:06QGLn08-23
lenzo10000:00:36Pooln08-23
francoclaudio9900:00:57Pooln08-23
Bely9800:01:12Pooln08-23
yuma679700:01:21Pooln08-23
carmela969700:01:21Pooln08-23
lulu20089700:01:21Pooln08-23
tardar9400:02:12Pooln08-23
cyra569300:02:34Pooln08-23
stefania9200:02:44Pooln08-23
purifire9100:03:06Pooln08-23
baron de roc9000:05:43Pooln08-23
ugo228900:01:30Pooly08-23
bobobo000:00:00Pool08-23
lenzo10000:05:36PlusOrMinusn08-23
prof_matarazzo9900:23:05PlusOrMinusy08-23
alexdon10000:04:40pencilmarksn08-23
yuma679900:05:10pencilmarksn08-23
dario529800:05:20pencilmarksn08-23
lenzo9700:05:47pencilmarksn08-23
angiolo9600:05:54pencilmarksn08-23
peluri9500:08:13pencilmarksn08-23
purifire9400:09:56pencilmarksn08-23
epifanio9300:15:08pencilmarksn08-23
zeno09200:16:29pencilmarksn08-23
Marq939100:17:09pencilmarksn08-23
boscardinale9000:22:42pencilmarksn08-23
vencanas8900:23:33pencilmarksn08-23
Eti 1148800:27:32pencilmarksn08-23
topi1975000:00:00pencilmarks08-23
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-23
claudio toffon000:00:00pencilmarks08-23
baron de roc000:00:00pencilmarks08-23
kabar000:00:00pencilmarks08-23
hiyomi000:00:00pencilmarks08-23
HeartattacK000:00:00pencilmarks08-23
koala000:00:00pencilmarks08-23
molinomalla000:00:00pencilmarks08-23
beca000:00:00pencilmarks08-23
lupogrigio10000:05:04Patchworkn08-23
simonetta9900:08:16Patchworkn08-23
yuma679800:11:12Patchworkn08-23
gianburrasca9700:14:28Patchworkn08-23
baron de roc000:00:00Patchwork08-23
purifire10000:04:13Palindromon08-23
lenzo9900:04:50Palindromon08-23
stefania9800:08:53Palindromon08-23
ugo229700:09:38Palindromoy08-23
khuski000:00:00Palindromo08-23
francoclaudio10000:05:02outsiden08-23
fenicia9900:07:06outsiden08-23
salvo9619800:07:53outsiden08-23
purifire9700:09:01outsiden08-23
albfilip9600:13:43outsiden08-23
alexdon9500:14:42outsiden08-23
angiolo9400:24:58outsiden08-23
stefania9300:34:17outsiden08-23
Eti 1149200:34:47outsiden08-23
arancia9101:19:41outsiden08-23
Mach29001:24:46outsiden08-23
koala8900:04:08outsidey08-23
lupogrigio8800:14:06outsidey08-23
beca000:00:00outside08-23
tres4o000:00:00outside08-23
hiyomi000:00:00outside08-23
Carloplus000:00:00outside08-23
ladyeagle10000:26:01offsetn08-23
falco29900:28:32offsetn08-23
tardar9800:24:23offsety08-23
lupogrigio000:00:00offset08-23
Puzzleland10000:01:02Nurikaben08-23
Akuma219900:01:23Nurikaben08-23
stefidigrona9800:01:33Nurikaben08-23
claudio toffon9700:01:40Nurikaben08-23
rakesh_rai9600:02:03Nurikaben08-23
angiolo9500:02:14Nurikaben08-23
arancia9400:02:17Nurikaben08-23
emilio9300:02:20Nurikaben08-23
tres4o9200:02:54Nurikaben08-23
purifire9100:02:56Nurikaben08-23
beca9000:03:22Nurikaben08-23
francoclaudio8900:05:45Nurikaben08-23
lupogrigio8806:39:45Nurikaben08-23
lenzo10000:05:44non consecutivon08-23
tres4o9900:05:49non consecutivon08-23
stefania9800:09:59non consecutivon08-23
fenicia9700:10:21non consecutivon08-23
genovese volante9600:13:19non consecutivon08-23
stefidigrona9500:14:03non consecutivon08-23
francoclaudio9400:14:52non consecutivon08-23
simonetta9300:17:32non consecutivon08-23
Mach29200:35:06non consecutivon08-23
ugo229100:09:21non consecutivoy08-23
Bely000:00:00non consecutivo08-23
Eti 114000:00:00non consecutivo08-23
prof_matarazzo10000:10:14NoMirrory08-23
tres4o10000:08:07Next to 9n08-23
purifire9900:09:08Next to 9n08-23
lenzo9800:10:16Next to 9n08-23
emilio10000:00:14multiplen08-23
bjelico9900:01:33multiplen08-23
niki539800:03:14multiplen08-23
lenzo9700:03:31multiplen08-23
francoclaudio9600:04:25multiplen08-23
Eti 1149500:05:01multiplen08-23
purifire9400:07:13multiplen08-23
peluri000:00:00multiple08-23
lenzo10000:05:15Monopolyn08-23
giomas629900:32:16Monopolyn08-23
baffo19519801:05:38Monopolyn08-23
khuski000:00:00Monopoly08-23
prof_matarazzo10000:09:29modulon08-23
stefania10000:35:15mirror twinn08-23
koala9900:07:11mirror twiny08-23
epifanio10000:08:38mirror 10n08-23
migza20069900:04:59mirror 10y08-23
ugo229800:05:41mirror 10y08-23
purifire10000:02:00mirrorn08-23
Ciao Emmanuel9900:02:31mirrorn08-23
alexdon9800:02:50mirrorn08-23
epifanio9700:03:45mirrorn08-23
yuma679600:05:48mirrorn08-23
baron de roc9500:05:56mirrorn08-23
mauro439400:07:04mirrorn08-23
effeti509300:07:18mirrorn08-23
tardar9200:08:06mirrorn08-23
peppech9100:10:23mirrorn08-23
orko9000:01:45mirrory08-23
migza20068900:05:04mirrory08-23
ugo228800:07:13mirrory08-23
jonnie5510000:08:18minmaxn08-23
Akuma2110000:00:50minin08-23
Ciao Emmanuel9900:01:01minin08-23
lenzo9900:01:01minin08-23
fenicia9700:01:10minin08-23
tres4o9600:01:20minin08-23
francoclaudio9500:01:23minin08-23
alexdon9400:01:29minin08-23
orko9300:01:31minin08-23
bjelico9200:01:40minin08-23
kabar9100:01:43minin08-23
boghe9000:01:47minin08-23
peluri8900:01:50minin08-23
yuma678800:01:58minin08-23
emilio8700:02:17minin08-23
ym46oc8600:02:24minin08-23
Carloplus8500:02:30minin08-23
epifanio8400:02:38minin08-23
bob498300:02:45minin08-23
carmela968200:02:48minin08-23
vencanas8100:02:56minin08-23
tardar8000:03:04minin08-23
boscardinale7900:03:09minin08-23
molinomalla7800:03:11minin08-23
GPARPI7700:03:17minin08-23
albfilip7600:03:18minin08-23
zeno07500:03:27minin08-23
baron de roc7400:03:29minin08-23
purifire7300:03:31minin08-23
ojku887200:03:34minin08-23
Blumare7100:03:39minin08-23
ugo227000:03:42minin08-23
szita6900:04:01minin08-23
lulu20086800:04:32minin08-23
ladyeagle6700:04:56minin08-23
Eti 1146600:04:57minin08-23
bob19556500:05:55minin08-23
lupogrigio6400:06:51minin08-23
pigno626300:07:52minin08-23
Bely6200:12:17minin08-23
marsal436100:50:51minin08-23
khuski000:00:00mini08-23
pinuccia+-63000:00:00mini08-23
bobobo000:00:00mini08-23
claudio toffon000:00:00mini08-23
yuma6710000:00:53Master Mind708-23
stefidigrona9900:00:58Master Mind708-23
niki539800:01:10Master Mind708-23
ym46oc9700:01:26Master Mind908-23
tardar9600:02:40Master Mind908-23
emilio9500:02:15Master Mind1008-23
ugo229400:02:11Master Mind1208-23
stefidigrona10000:00:54Logic Mind508-23
emilio9900:01:05Logic Mind708-23
yuma679800:01:23Logic Mind1108-23
ugo229700:01:42Logic Mind808-23
mik19600:01:43Logic Mind1208-23
ym46oc9500:02:24Logic Mind1308-23
niki539400:03:06Logic Mind108-23
Puzzleland10000:02:43lampionsn08-23
stefidigrona9900:05:15lampionsn08-23
emilio9800:30:24lampionsn08-23
francoclaudio9700:54:46lampionsn08-23
lenzo10000:02:48kurven08-23
purifire9900:03:13kurven08-23
boscardinale9800:04:53kurven08-23
baron de roc9700:10:45kurven08-23
epifanio9600:13:10kurven08-23
orko9500:00:57kurvey08-23
ugo229400:02:26kurvey08-23
lenzo10000:03:07kropkin08-23
tres4o9900:05:52kropkin08-23
ale19599800:07:11kropkin08-23
bjelico9700:07:36kropkin08-23
stefidigrona9600:10:10kropkin08-23
francoclaudio9500:12:20kropkiy08-23
lulu2008000:00:00kropki08-23
fenicia10000:09:00knightn08-23
tres4o9900:15:17knightn08-23
lenzo9800:21:13knightn08-23
pecos9700:31:38knightn08-23
boghe9600:41:03knightn08-23
falco29501:59:16knightn08-23
simonetta000:00:00knight08-23
Bely000:00:00knight08-23
Akuma21000:00:00knight08-23
ripafi000:00:00knight08-23
francoclaudio10000:09:42Killer Variantn08-23
boghe9900:10:23Killer Variantn08-23
khuski000:00:00Killer Variant08-23
alexdon000:00:00Killer Variant08-23
francoclaudio10000:03:36Killer Pairn08-23
koala9900:05:15Killer Pairn08-23
stefania9800:06:33Killer Pairn08-23
zeno09700:07:52Killer Pairn08-23
orko9600:04:52Killer Pairy08-23
mikeylyk000:00:00Killer Pair08-23
Hongkong10000:05:00killern08-23
georgedg9900:06:36killern08-23
orko9800:06:44killern08-23
lenzo9700:06:45killern08-23
niki539600:07:37killern08-23
alexdon9500:07:42killern08-23
koala9400:09:28killern08-23
vencanas9300:09:37killern08-23
serigaia9200:09:41killern08-23
tres4o9100:09:43killern08-23
Limbo9000:10:23killern08-23
max528900:10:45killern08-23
Carloplus8800:10:58killern08-23
angiolo8700:11:39killern08-23
GPARPI8600:12:06killern08-23
Mach28500:12:35killern08-23
jonnie558400:14:05killern08-23
cebruma8300:14:31killern08-23
zeno08200:17:58killern08-23
giorgio19578100:20:04killern08-23
pecos8000:20:32killern08-23
luciomat7900:23:04killern08-23
giomas627800:36:10killern08-23
stefanol7700:36:39killern08-23
ladyeagle7600:39:19killern08-23
giogio607500:50:34killern08-23
francoclaudio7400:06:37killery08-23
tida7300:08:12killery08-23
effeti507200:08:47killery08-23
hiyomi7100:10:12killery08-23
lupogrigio7000:14:25killery08-23
Giscard6900:30:14killery08-23
khuski000:00:00killer08-23
josehans000:00:00killer08-23
cyra56000:00:00killer08-23
francoclaudio10000:02:02KakuroDokun08-23
georgedg9900:02:04KakuroDokun08-23
Limbo9800:04:00KakuroDokun08-23
genovese volante9700:04:32KakuroDokun08-23
zeno09600:06:00KakuroDokun08-23
stefania9500:06:32KakuroDokun08-23
niki539400:08:13KakuroDokun08-23
alexdon9300:30:46KakuroDokun08-23
lupogrigio9200:12:29KakuroDokuy08-23
khuski000:00:00KakuroDoku08-23
lenzo10000:04:05Jigsaw Hybridn08-23
simonetta9900:14:30Jigsaw Hybridn08-23
Mach29800:21:44Jigsaw Hybridn08-23
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid08-23
lenzo10000:09:21jigsawn08-23
alexdon9900:13:19jigsawn08-23
Carloplus9800:15:17jigsawn08-23
tres4o9700:17:00jigsawn08-23
cebruma9600:24:51jigsawn08-23
carmela969500:38:04jigsawn08-23
Mach29400:54:06jigsawn08-23
pecos9300:57:12jigsawn08-23
niki539204:34:37jigsawn08-23
lucavip000:00:00jigsaw08-23
molinomalla000:00:00jigsaw08-23
vindim000:00:00jigsaw08-23
pigno62000:00:00jigsaw08-23
bce000:00:00jigsawy08-23
peppech10000:06:33isokillern08-23
max529900:06:50isokillern08-23
zeno09800:10:12isokillern08-23
ugo229700:01:56isokillery08-23
genovese volante10000:20:15ison08-23
epifanio9900:20:28ison08-23
dario529800:10:52isoy08-23
zeno09700:20:25isoy08-23
simonetta000:00:00iso08-23
baffo195110000:09:23integern08-23
bjelico10000:15:05Hybridn08-23
koala9900:12:59Hybridy08-23
Jegiakiss000:00:00Hybrid08-23
lulu200810000:05:41Fuzulin08-23
lenzo9900:06:16Fuzulin08-23
baron de roc9800:07:45Fuzulin08-23
emilio9700:08:04Fuzulin08-23
lenzo10000:00:55Futoshikin08-23
yuma679900:01:26Futoshikin08-23
gianburrasca9800:01:36Futoshikin08-23
tres4o9700:01:43Futoshikin08-23
simonetta9600:01:44Futoshikin08-23
peppech9500:02:14Futoshikin08-23
boscardinale9400:02:28Futoshikin08-23
niki539300:02:39Futoshikin08-23
cyra569200:02:45Futoshikin08-23
zeno09100:03:02Futoshikin08-23
max529000:03:07Futoshikin08-23
tida8900:03:32Futoshikin08-23
lupogrigio8800:05:36Futoshikin08-23
francoclaudio10000:06:29framen08-23
claudio toffon9900:08:50framen08-23
peppech9801:17:31framen08-23
pgreg9704:48:59framen08-23
bapusp90000:00:00frame08-23
GPARPI000:00:00frame08-23
giomas62000:00:00Fortress08-23
ANANKE10000:14:08exclusion2n08-23
salvo9619900:20:31exclusion2n08-23
koala9800:09:37exclusion2y08-23
Mach210000:44:06exclusion1n08-23
Jegiakiss000:00:00exclusion108-23
ANANKE000:00:00exclusion108-23
fenicia10000:02:27EvenOddn08-23
francoclaudio9900:02:43EvenOddn08-23
lenzo9800:03:15EvenOddn08-23
epifanio9700:03:32EvenOddn08-23
effeti509600:04:59EvenOddn08-23
ANANKE9500:05:02EvenOddn08-23
lupogrigio9400:06:09EvenOddn08-23
Eti 1149300:06:53EvenOddn08-23
Blumare9200:08:01EvenOddn08-23
ugo229100:08:10EvenOddn08-23
tardar9000:12:10EvenOddn08-23
marsal438900:14:47EvenOddn08-23
migza20068800:03:08EvenOddy08-23
mimicima000:00:00EvenOdd08-23
Carloplus10000:12:30Even Odd Viewn08-23
claudio toffon9900:20:16Even Odd Viewn08-23
tardar9800:06:57Even Odd Viewy08-23
Jegiakiss000:00:00Even Odd View08-23
francoclaudio10000:05:37Distancen08-23
Carloplus9900:12:41Distancen08-23
lenzo10000:05:27Diagonal Consecutiven08-23
stefidigrona9900:08:25Diagonal Consecutiven08-23
Jegiakiss000:00:00Diagonal Consecutive08-23
francoclaudio10000:03:23diagonaln08-23
serigaia9900:05:00diagonaln08-23
ffischer9800:05:40diagonaln08-23
genovese volante9700:07:01diagonaln08-23
lucavip9600:07:13diagonaln08-23
jonnie559500:08:49diagonaln08-23
mauro439400:09:15diagonaln08-23
luciomat9300:10:25diagonaln08-23
baron de roc9200:12:49diagonaln08-23
Carloplus9100:13:16diagonaln08-23
bob19559000:14:59diagonaln08-23
szita8900:15:28diagonaln08-23
Blumare8800:17:02diagonaln08-23
effeti508700:17:44diagonaln08-23
salvo9618600:20:09diagonaln08-23
tardar8502:06:50diagonaln08-23
ugo228400:02:48diagonaly08-23
tida8300:04:17diagonaly08-23
kabar8200:46:40diagonaly08-23
GPARPI000:00:00diagonal08-23
vencanas000:00:00diagonal08-23
ojku88000:00:00diagonal08-23
arancia000:00:00diagonal08-23
lenzo000:00:00diagonal08-23
fenicia000:00:00diagonal08-23
orko10000:07:19Descriptive Pairsn08-23
albfilip9900:07:56Descriptive Pairsn08-23
baron de roc9800:29:36Descriptive Pairsn08-23
stefania000:00:00Descriptive Pairs08-23
lenzo10000:04:34cubicn08-23
tres4o9900:05:59cubicn08-23
purifire9800:08:40cubicn08-23
Blumare9700:13:22cubicn08-23
carmela969600:16:06cubicn08-23
tigna9500:20:10cubicn08-23
bob19559400:21:49cubicn08-23
molinomalla9300:28:00cubicn08-23
ladyeagle9200:31:29cubicn08-23
giogio609100:41:32cubicn08-23
baron de roc9003:38:21cubicn08-23
ugo228900:06:19cubicy08-23
dario528800:08:51cubicy08-23
ojku88000:00:00cubic08-23
tardar000:00:00cubicy08-23
giogio6010000:10:08CrossSumn08-23
georgedg10000:01:01Countingn08-23
Ciao Emmanuel9900:01:05Countingn08-23
emilio9800:01:11Countingn08-23
migza20069700:01:35Countingn08-23
niki539600:02:48Countingn08-23
baron de roc9500:02:54Countingn08-23
lenzo9400:03:12Countingn08-23
stefania9300:03:48Countingn08-23
pgreg9200:05:09Countingn08-23
beca9100:05:19Countingn08-23
yuma679003:18:11Countingn08-23
SAYAN000:00:00Counting08-23
lulu200810000:37:13consecutive -Nn08-23
stefidigrona10000:09:26consecutiven08-23
falco29901:00:40consecutiven08-23
alexdon000:00:00consecutive08-23
lenzo000:00:00consecutive08-23
baron de roc10000:18:22ColorsGroupsn08-23
koala10000:17:56Clock Facesy08-23
emilio9900:25:58Clock Facesy08-23
orko000:00:00Clock Facesy08-23
lenzo10000:05:03classicn08-23
rakesh_rai9900:05:57classicn08-23
szita9800:09:38classicn08-23
boscardinale9700:09:50classicn08-23
luciomat9600:09:58classicn08-23
feb3099500:09:59classicn08-23
kabar9400:10:13classicn08-23
albfilip9300:10:26classicn08-23
epifanio9200:11:45classicn08-23
Jegiakiss9100:11:57classicn08-23
ladyeagle9000:12:39classicn08-23
boghe8900:14:18classicn08-23
carmela968800:15:56classicn08-23
peluri8700:16:09classicn08-23
gierre8600:19:41classicn08-23
serigaia8500:20:25classicn08-23
Blumare8400:22:18classicn08-23
arancia8301:00:05classicn08-23
vencanas8201:04:34classicn08-23
beppe588101:05:52classicn08-23
marsal438005:28:18classicn08-23
effeti507905:45:14classicn08-23
ffischer7808:17:57classicn08-23
frase60547713:10:08classicn08-23
tida7600:03:28classicy08-23
dario527500:03:58classicy08-23
ugo227400:05:55classicy08-23
carlita27300:13:04classicy08-23
francoclaudio7200:23:21classicy08-23
tardar7101:19:09classicy08-23
eugenio000:00:00classic08-23
vindim000:00:00classic08-23
ym46oc000:00:00classic08-23
Bely000:00:00classic08-23
tigna000:00:00classic08-23
zeno0000:00:00classic08-23
mimicima000:00:00classic08-23
stefanol000:00:00classic08-23
annetta000:00:00classic08-23
Carloplus000:00:00classic08-23
Ciao Emmanuel000:00:00classic08-23
Andrea12000:00:00classic08-23
mario49000:00:00classic08-23
bjelico000:00:00classic08-23
bob49000:00:00classic08-23
khuski000:00:00classic08-23
fenicia000:00:00classic08-23
albfilip10000:02:35cityn08-23
lenzo9900:04:17cityn08-23
cyra569800:04:27cityn08-23
baffo19519700:08:03cityn08-23
ym46oc9602:33:06cityn08-23
vindim000:00:00city08-23
tres4o000:00:00city08-23
lenzo10000:08:09Chainsn08-23
epifanio10000:12:42CentersSumn08-23
lucavip000:00:00CentersSum08-23
lenzo10000:02:52Bricksn08-23
lulu20089900:04:48Bricksn08-23
lupogrigio9800:13:57Bricksn08-23
charlypapon4810000:18:45Between1e9n08-23
lenzo10000:04:59Averagen08-23
emilio9900:02:42Averagey08-23
migza20069800:03:58Averagey08-23
charlypapon48000:00:00Average08-23
grafiro000:00:00Anti XXV 08-23
boghe10000:07:33Anti XV n08-23
simonetta9900:11:17Anti XV n08-23
Marq939800:11:40Anti XV n08-23
stefidigrona9700:13:06Anti XV n08-23
bob1955000:00:00Anti XV 08-23
prof_matarazzo10000:06:48Anti Pairs 2y08-23
lenzo10000:04:53Anti Diagonaln08-23
bob19559900:08:13Anti Diagonaln08-23
baron de roc9800:08:17Anti Diagonaln08-23
ugo229700:04:32Anti Diagonaly08-23
arancia000:00:00Anti Diagonal08-23
fenicia10000:01:28alberin08-23
Akuma219900:01:32alberin08-23
lenzo9800:01:34alberin08-23
angiolo9700:01:36alberin08-23
Hongkong9600:01:41alberin08-23
lulu20089500:01:52alberin08-23
tres4o9400:02:01alberin08-23
Limbo9300:02:09alberin08-23
Puzzleland9200:02:20alberin08-23
emilio9100:02:48alberin08-23
bob19559000:03:56alberin08-23
cyra568900:04:00alberin08-23
stefidigrona8800:04:21alberin08-23
Ciao Emmanuel8700:04:30alberin08-23
claudio toffon8600:05:36alberin08-23
francoclaudio8500:06:14alberin08-23
yuma678400:15:43alberin08-23
Akuma2110000:00:56abcn08-23
tres4o9900:01:15abcn08-23
stefania9800:01:23abcn08-23
ugo229700:01:49abcn08-23
cyra569600:02:56abcn08-23
claudio toffon9500:03:03abcn08-23
purifire9400:06:08abcn08-23
HeartattacK9300:08:17abcn08-23
Carloplus10000:16:504 Boxn08-23
lucavip9900:20:034 Boxn08-23
carmela969800:31:474 Boxn08-23
pecos9701:14:574 Boxn08-23
dario529600:07:334 Boxy08-23
nerina000:00:004 Boxy08-23
arancia000:00:004 Box08-23
mauro43000:00:004 Box08-23
Ciao Emmanuel000:00:004 Box08-23
bob1955000:00:004 Box08-23
boghe000:00:004 Box08-23
GPARPI000:00:004 Box08-23
tres4o000:00:004 Box08-23
tres4o10000:05:342even2oddn08-23
gheo629900:06:172even2oddn08-23
lupogrigio9800:10:382even2oddn08-23
lucavip9700:16:082even2oddn08-23
tardar9600:18:332even2oddn08-23
ugo229500:03:042even2oddy08-23
migza20069400:03:442even2oddy08-23
Puzzleland10000:01:361and2n08-23
Ciao Emmanuel9900:01:391and2n08-23
boghe9800:01:571and2n08-23
bob19559700:02:031and2n08-23
SAYAN9600:02:091and2n08-23
arancia9500:02:141and2n08-23
rakesh_rai9400:02:211and2n08-23
stefania9300:02:231and2n08-23
lupogrigio9200:02:411and2n08-23
bobobo9100:02:551and2n08-23
ANANKE9000:02:581and2n08-23
vindim8900:03:401and2n08-23
hiyomi8800:03:501and2n08-23
emilio8700:03:551and2n08-23
Marq938600:05:181and2n08-23
cyra568500:05:401and2n08-23
koala8400:07:171and2n08-23
tardar8300:13:511and2n08-23
max52000:00:001and208-23
angiolo000:00:001and208-23
lenzo10000:02:18XXVn08-22
Bely9900:03:05XXVn08-22
fenicia9800:03:37XXVn08-22
bob19559700:04:41XXVn08-22
stefidigrona9600:05:48XXVn08-22
cyra56000:00:00XXV08-22
lenzo10000:03:58xvn08-22
tres4o9900:04:29xvn08-22
bob19559800:09:24xvn08-22
stefidigrona9700:10:21xvn08-22
baron de roc9600:17:39xvn08-22
giogio609500:29:29xvn08-22
vencanas9407:37:30xvn08-22
fenicia000:00:00xv08-22
claudio toffon000:00:00xv08-22
Bely000:00:00xv08-22
Ciao Emmanuel000:00:00xv08-22
felezeu 1000:00:00xv08-22
GPARPI10000:21:22xframen08-22
peppech000:00:00xframe08-22
fenicia10000:05:12untouchn08-22
epifanio9900:05:40untouchn08-22
bartez9800:07:18untouchn08-22
Mach29700:13:19untouchn08-22
marsal439600:21:22untouchn08-22
tardar9500:47:14untouchn08-22
koala10000:06:49True or Lien08-22
bjelico9900:18:46True or Lien08-22
cyra569800:07:43True or Liey08-22
Akuma2110000:00:56Trisn08-22
bartez9900:01:35Trisn08-22
Ciao Emmanuel9800:01:40Trisn08-22
mik19700:01:49Trisn08-22
gheo629600:01:55Trisn08-22
bob19559600:01:55Trisn08-22
claudio toffon9400:02:26Trisn08-22
ANANKE9400:02:26Trisn08-22
yuma679200:02:27Trisn08-22
epifanio9100:02:31Trisn08-22
baron de roc9000:02:32Trisn08-22
stefania8900:02:52Trisn08-22
max528800:03:14Trisn08-22
peppech8700:03:41Trisn08-22
giogio608600:04:24Trisn08-22
marsal438500:04:57Trisn08-22
ugo228400:32:34Trisn08-22
giogio60000:00:00Touchy08-22
prof_matarazzo10000:14:15Sum 9y08-22
prof_matarazzo10000:15:30sumn08-22
prof_matarazzo10000:17:02Sudoku Nn08-22
lenzo10000:03:17subset5x1n08-22
bartez9900:03:50subset5x1n08-22
stefidigrona9800:05:59subset5x1n08-22
topi1975000:00:00subset5x108-22
bartez10000:05:24subset4x2n08-22
bartez10000:03:43subset3x3n08-22
bartez10000:04:35subset3x2n08-22
tida9900:04:53subset3x2n08-22
mik110000:01:49subset2x2n08-22
yuma679900:01:53subset2x2n08-22
Ciao Emmanuel9800:02:13subset2x2n08-22
bartez9700:03:44subset2x2n08-22
tida9600:07:41subset2x2n08-22
cyra569500:10:29subset2x2n08-22
purifire10000:03:26Stripesn08-22
epifanio9900:08:41Stripesn08-22
lenzo9800:09:28Stripesn08-22
mimicima9700:11:06Stripesn08-22
pecos9600:11:59Stripesn08-22
ugo229500:03:30Stripesy08-22
lenzo10000:02:00Straightn08-22
bartez9900:03:07Straightn08-22
Giscard9800:03:55Straightn08-22
baron de roc9700:06:19Straightn08-22
Giulius000:00:00Straight08-22
bartez10000:09:44Spiraln08-22
dario529900:04:57Spiraly08-22
bapusp909800:18:16Spiraly08-22
lenzo10000:17:32Slot Machinen08-22
koala9900:20:18Slot Machinen08-22
purifire9800:31:37Slot Machinen08-22
bartez10000:17:54Skyscrapern08-22
koala9900:08:37Skyscrapery08-22
bapusp909800:13:32Skyscrapery08-22
jonnie55000:00:00Skyscraper08-22
lenzo000:00:00Skyscraper08-22
diana10000:12:50Rossini Outsiden08-22
fenicia9900:15:15Rossini Outsiden08-22
ripafi9800:40:54Rossini Outsiden08-22
bjelico9701:13:48Rossini Outsiden08-22
koala9600:08:24Rossini Outsidey08-22
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-22
simonetta000:00:00Rossini Outside08-22
arancia000:00:00Rossini Outside08-22
vencanas10000:09:13Rossinin08-22
pecos9900:11:56Rossinin08-22
arancia9800:23:02Rossinin08-22
GPARPI000:00:00Rossini08-22
prof_matarazzo10000:06:20repeated neighboursn08-22
epifanio10000:11:08queenn08-22
salvo9619900:22:09queenn08-22
dario529800:04:54queeny08-22
lenzo10000:03:17quadruplen08-22
bartez9900:05:04quadruplen08-22
bjelico9800:06:06quadruplen08-22
yuma679700:06:41quadruplen08-22
stefania9600:07:29quadruplen08-22
peppech9500:14:22quadruplen08-22
lenzo10000:05:51Quadron08-22
bartez9900:10:18Quadron08-22
vencanas9800:37:39Quadron08-22
bapusp909700:10:23Quadroy08-22
lenzo10000:06:38QuadMax 4Even4Oddn08-22
bapusp909900:55:06QuadMax 4Even4Oddy08-22
prof_matarazzo10000:11:33Quad Maxy08-22
bapusp90000:00:00Quad Maxy08-22
bartez10000:14:07QGLn08-22
lenzo10000:01:14Pooln08-22
francoclaudio9900:01:15Pooln08-22
Bely9800:01:17Pooln08-22
bartez9700:02:13Pooln08-22
yuma679600:02:14Pooln08-22
Ciao Emmanuel9500:02:26Pooln08-22
carmela969400:02:31Pooln08-22
lulu20089300:02:35Pooln08-22
purifire9200:08:08Pooln08-22
ugo229100:04:03Pooly08-22
tardar000:00:00Pool08-22
bobobo000:00:00Pool08-22
cyra56000:00:00Pool08-22
prof_matarazzo10000:16:57PlusOrMinusy08-22
Ciao Emmanuel10000:03:47pencilmarksn08-22
francoclaudio10000:03:47pencilmarksn08-22
yuma679800:03:54pencilmarksn08-22
lenzo9700:04:07pencilmarksn08-22
bob19559600:06:50pencilmarksn08-22
beca9500:07:25pencilmarksn08-22
zeno09400:07:26pencilmarksn08-22
bartez9300:07:44pencilmarksn08-22
purifire9200:07:49pencilmarksn08-22
topi19759100:07:55pencilmarksn08-22
alexdon9000:08:03pencilmarksn08-22
vencanas8900:09:14pencilmarksn08-22
baron de roc8800:09:21pencilmarksn08-22
bjelico8700:09:38pencilmarksn08-22
peluri8600:09:40pencilmarksn08-22
emilio8500:10:02pencilmarksn08-22
dario528400:11:26pencilmarksn08-22
lonewolf638300:12:31pencilmarksn08-22
cebruma8200:17:53pencilmarksn08-22
maxxghi8100:24:06pencilmarksn08-22
epifanio8001:50:25pencilmarksn08-22
Akuma21000:00:00pencilmarks08-22
Eti 114000:00:00pencilmarks08-22
claudio toffon000:00:00pencilmarks08-22
simonetta10000:10:03Patchworkn08-22
bartez9900:11:34Patchworkn08-22
lupogrigio9800:14:05Patchworkn08-22
gianburrasca9700:20:17Patchworkn08-22
Bely000:00:00Patchwork08-22
lenzo10000:02:29Palindromon08-22
purifire9900:03:28Palindromon08-22
ugo229800:04:25Palindromoy08-22
lonewolf63000:00:00Palindromo08-22
Bely000:00:00Palindromo08-22
beca000:00:00Palindromo08-22
stefania000:00:00Palindromo08-22
francoclaudio10000:05:04outsiden08-22
fenicia9900:05:56outsiden08-22
alexdon9800:08:33outsiden08-22
lenzo9700:08:54outsiden08-22
stefania9600:10:09outsiden08-22
purifire9500:13:46outsiden08-22
arancia9400:15:21outsiden08-22
giorgio19579300:17:48outsiden08-22
salvo9619200:18:25outsiden08-22
albfilip9100:18:29outsiden08-22
Mach29000:18:40outsiden08-22
beca8900:23:39outsiden08-22
Eti 1148800:25:57outsiden08-22
koala8700:06:53outsidey08-22
lupogrigio8600:22:35outsidey08-22
lonewolf63000:00:00outside08-22
charlypapon48000:00:00outside08-22
Carloplus000:00:00outside08-22
tres4o000:00:00outside08-22
maxxghi10000:21:27offsetn08-22
fenicia000:00:00offset08-22
tardar000:00:00offsety08-22
falco2000:00:00offset08-22
Puzzleland10000:00:33Nurikaben08-22
emilio9900:00:41Nurikaben08-22
Spock9800:00:49Nurikaben08-22
Akuma219700:00:50Nurikaben08-22
arancia9600:00:54Nurikaben08-22
bartez9500:00:56Nurikaben08-22
claudio toffon9400:00:58Nurikaben08-22
tres4o9300:01:03Nurikaben08-22
stefidigrona9200:01:04Nurikaben08-22
purifire9100:01:06Nurikaben08-22
nerina9000:01:19Nurikaben08-22
lupogrigio8900:02:11Nurikaben08-22
francoclaudio8800:02:15Nurikaben08-22
beca8700:02:49Nurikaben08-22
fenicia10000:04:58non consecutivon08-22
lenzo9900:06:12non consecutivon08-22
stefania9800:09:48non consecutivon08-22
francoclaudio9700:12:16non consecutivon08-22
stefidigrona9600:12:45non consecutivon08-22
simonetta9500:13:48non consecutivon08-22
bartez9400:17:50non consecutivon08-22
Mach29300:21:07non consecutivon08-22
Eti 1149200:42:38non consecutivon08-22
ugo229100:13:01non consecutivoy08-22
bartez10000:08:54NoMirrorn08-22
purifire10000:06:55Next to 9n08-22
giomas6210000:09:15neighboursn08-22
lenzo10000:06:09multiplen08-22
francoclaudio9900:09:04multiplen08-22
bartez9800:11:52multiplen08-22
purifire9700:11:56multiplen08-22
niki539600:16:15multiplen08-22
peluri9500:18:43multiplen08-22
Eti 114000:00:00multiple08-22
stefidigrona000:00:00multiple08-22
bjelico000:00:00multiple08-22
lenzo000:00:00Monopoly08-22
giomas62000:00:00Monopoly08-22
prof_matarazzo10000:08:43modulon08-22
stefania10000:21:02mirror twinn08-22
epifanio10000:04:07mirror 10n08-22
bartez9900:04:46mirror 10n08-22
ugo229800:03:02mirror 10y08-22
fenicia10000:01:56mirrorn08-22
purifire9900:01:58mirrorn08-22
orko9900:01:58mirrorn08-22
Ciao Emmanuel9700:02:02mirrorn08-22
epifanio9600:02:05mirrorn08-22
effeti509500:03:31mirrorn08-22
Spock9400:03:39mirrorn08-22
yuma679300:03:46mirrorn08-22
mauro439200:04:25mirrorn08-22
baron de roc9100:04:47mirrorn08-22
tardar9000:05:11mirrorn08-22
ugo228900:01:42mirrory08-22
bartez10000:07:32minmaxn08-22
jonnie559900:10:03minmaxn08-22
Ciao Emmanuel10000:00:51minin08-22
alexdon9900:01:09minin08-22
lenzo9800:01:11minin08-22
fenicia9700:01:14minin08-22
bartez9600:01:34minin08-22
tres4o9500:01:35minin08-22
francoclaudio9400:01:39minin08-22
orko9300:01:42minin08-22
bjelico9200:01:43minin08-22
peluri9100:01:44minin08-22
lulu20089000:01:46minin08-22
yuma678900:01:48minin08-22
emilio8800:01:58minin08-22
pigno628700:02:01minin08-22
epifanio8600:02:08minin08-22
carmela968500:02:13minin08-22
bob19558400:02:16minin08-22
Carloplus8300:02:39minin08-22
lupogrigio8200:02:50minin08-22
claudio toffon8100:02:53minin08-22
GPARPI8000:03:04minin08-22
Blumare7900:03:12minin08-22
albfilip7800:03:17minin08-22
gheo627700:03:25minin08-22
szita7600:03:39minin08-22
lonewolf637500:03:41minin08-22
Eti 1147400:03:47minin08-22
rossy247300:04:01minin08-22
vencanas7200:04:36minin08-22
ym46oc7100:04:48minin08-22
giomas627000:05:56minin08-22
pinuccia+-636900:06:05minin08-22
zeno06800:08:01minin08-22
ANANKE6700:08:24minin08-22
ugo226600:08:45minin08-22
ojku886500:08:54minin08-22
ladyeagle6400:11:10minin08-22
bob496300:17:31minin08-22
marsal436200:18:56minin08-22
tardar6100:28:01minin08-22
kabar000:00:00mini08-22
bobobo000:00:00mini08-22
baron de roc000:00:00mini08-22
baffo195110000:33:18Memoryn08-22
baron de roc000:00:00Memory08-22
yuma6710000:00:49Master Mind708-22
stefidigrona9900:01:44Master Mind708-22
niki539800:01:09Master Mind808-22
ym46oc9700:01:32Master Mind808-22
maxxghi9600:04:47Master Mind908-22
tardar9500:11:12Master Mind1108-22
bartez9400:04:50Master Mind1408-22
ugo229300:07:39Master Mind1708-22
emilio9200:08:24Master Mind2208-22
stefidigrona10000:00:57Logic Mind808-22
mik19900:01:08Logic Mind1008-22
niki539800:01:09Logic Mind908-22
yuma679700:01:15Logic Mind1008-22
bartez9600:01:39Logic Mind1108-22
ym46oc9500:01:46Logic Mind908-22
epifanio9400:01:55Logic Mind1108-22
ugo229300:02:45Logic Mind1108-22
emilio9200:03:13Logic Mind1308-22
Puzzleland10000:00:28lampionsn08-22
stefidigrona9900:00:47lampionsn08-22
bartez9800:00:56lampionsn08-22
francoclaudio9700:04:56lampionsn08-22
purifire10000:03:20kurven08-22
lenzo9900:05:05kurven08-22
epifanio9800:07:41kurven08-22
orko9700:01:03kurvey08-22
ugo229600:02:36kurvey08-22
baron de roc9500:12:19kurvey08-22
lenzo10000:04:18kropkin08-22
bjelico9900:06:28kropkin08-22
stefidigrona9800:09:37kropkin08-22
ale1959000:00:00kropki08-22
lulu2008000:00:00kropki08-22
fenicia10000:02:50knightn08-22
tres4o9900:03:28knightn08-22
simonetta9800:05:09knightn08-22
pecos9700:08:50knightn08-22
Bely9603:21:36knightn08-22
ripafi000:00:00knight08-22
francoclaudio10000:08:01Killer Variantn08-22
niki539900:13:31Killer Variantn08-22
grafiro9800:16:38Killer Variantn08-22
francoclaudio10000:05:35Killer Pairn08-22
stefania9900:11:13Killer Pairn08-22
alexdon9800:12:36Killer Pairn08-22
Carloplus9700:13:41Killer Pairn08-22
orko9600:05:08Killer Pairy08-22
Mach2000:00:00Killer Pair08-22
zeno0000:00:00Killer Pair08-22
lonewolf63000:00:00Killer Pair08-22
francoclaudio10000:07:11killern08-22
alexdon9900:11:18killern08-22
niki539800:12:24killern08-22
giorgio19579700:12:55killern08-22
vencanas9600:15:01killern08-22
cebruma9500:16:08killern08-22
josehans9400:16:11killern08-22
tres4o9300:16:56killern08-22
Mach29200:18:26killern08-22
georgedg9100:19:50killern08-22
grafiro9000:21:18killern08-22
peppech8900:23:01killern08-22
Carloplus8800:23:41killern08-22
GPARPI8700:23:58killern08-22
serigaia8600:24:19killern08-22
pecos8500:26:23killern08-22
jonnie558400:26:27killern08-22
orko8300:36:26killern08-22
luciomat8200:46:38killern08-22
bob19558100:48:02killern08-22
giogio608000:49:48killern08-22
effeti507900:25:33killery08-22
tida7800:26:50killery08-22
Giscard7703:06:38killery08-22
nerina7613:03:38killery08-22
slaveVARESE000:00:00killer08-22
zeno0000:00:00killer08-22
cyra56000:00:00killer08-22
ladyeagle000:00:00killer08-22
lupogrigio000:00:00killery08-22
gheo62000:00:00killer08-22
stefanol000:00:00killer08-22
max52000:00:00killer08-22
lonewolf63000:00:00killer08-22
merlin55000:00:00killer08-22
giomas62000:00:00killer08-22
francoclaudio10000:03:56KakuroDokun08-22
niki539900:05:07KakuroDokun08-22
bartez9800:07:20KakuroDokun08-22
stefania9700:08:08KakuroDokun08-22
peppech9600:11:13KakuroDokun08-22
zeno09500:11:57KakuroDokun08-22
lupogrigio9400:19:09KakuroDokuy08-22
simonetta10000:10:48Jigsaw Hybridn08-22
Carloplus9900:14:03Jigsaw Hybridn08-22
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid08-22
lenzo10000:05:24jigsawn08-22
Carloplus9900:11:37jigsawn08-22
niki539800:13:13jigsawn08-22
pecos9700:17:09jigsawn08-22
Eti 1149600:20:17jigsawn08-22
cebruma9500:21:14jigsawn08-22
giomas629400:41:59jigsawn08-22
alexdon000:00:00jigsaw08-22
Mach2000:00:00jigsaw08-22
tres4o000:00:00jigsaw08-22
vindim000:00:00jigsaw08-22
pigno62000:00:00jigsaw08-22
bartez10000:05:33isokillern08-22
peppech9900:08:18isokillern08-22
max529800:08:31isokillern08-22
zeno09700:09:23isokillern08-22
ugo229600:01:59isokillery08-22
lenzo000:00:00isokiller08-22
epifanio10000:14:19ison08-22
bartez9900:15:23ison08-22
dario529800:05:06isoy08-22
zeno09700:10:39isoy08-22
peppech000:00:00iso08-22
simonetta000:00:00iso08-22
lenzo10000:01:57integern08-22
baffo19519900:10:34integern08-22
bjelico10000:24:22Hybridn08-22
lenzo10000:05:08Fuzulin08-22
bartez9900:05:46Fuzulin08-22
lulu2008000:00:00Fuzuli08-22
lenzo10000:00:55Futoshikin08-22
tres4o9900:01:10Futoshikin08-22
bartez9800:01:43Futoshikin08-22
gianburrasca9700:01:44Futoshikin08-22
max529600:01:53Futoshikin08-22
lupogrigio9500:02:10Futoshikin08-22
simonetta9400:02:11Futoshikin08-22
zeno09300:02:31Futoshikin08-22
tida9200:02:44Futoshikin08-22
niki539100:02:53Futoshikin08-22
peppech9000:04:00Futoshikin08-22
cyra56000:00:00Futoshiki08-22
claudio toffon10000:14:07framen08-22
GPARPI9900:22:40framen08-22
rossy249800:41:47framen08-22
bapusp909700:29:00framey08-22
mikeylyk000:00:00frame08-22
bartez10000:22:10Fortressn08-22
giomas62000:00:00Fortress08-22
gheo62000:00:00Fortress08-22
ANANKE10000:15:48exclusion2n08-22
peppech9900:19:26exclusion2n08-22
salvo9619800:20:33exclusion2n08-22
beca9700:20:55exclusion2n08-22
koala9600:17:33exclusion2y08-22
Spock000:00:00exclusion208-22
ANANKE10000:11:02exclusion1n08-22
Mach29900:18:55exclusion1n08-22
bartez000:00:00exclusion108-22
tardar000:00:00exclusion108-22
fenicia10000:03:06EvenOddn08-22
epifanio9900:03:47EvenOddn08-22
ANANKE9800:04:57EvenOddn08-22
bartez9700:05:33EvenOddn08-22
peppech9600:07:15EvenOddn08-22
Blumare9500:08:14EvenOddn08-22
mimicima9400:08:51EvenOddn08-22
Eti 1149300:10:31EvenOddn08-22
marsal439200:14:08EvenOddn08-22
ugo229100:49:02EvenOddn08-22
effeti509003:48:29EvenOddn08-22
tardar8900:18:15EvenOddy08-22
lonewolf63000:00:00EvenOdd08-22
max52000:00:00EvenOdd08-22
Carloplus10000:09:34Even Odd Viewn08-22
claudio toffon9900:15:39Even Odd Viewn08-22
tardar9800:04:41Even Odd Viewy08-22
koala10000:07:06Distancen08-22
claudio toffon9900:09:00Distancen08-22
Carloplus9800:12:14Distancen08-22
peppech000:00:00Distance08-22
lenzo10000:18:00Diagonal Consecutiven08-22
stefidigrona9900:26:44Diagonal Consecutiven08-22
koala9800:12:55Diagonal Consecutivey08-22
fenicia10000:02:20diagonaln08-22
francoclaudio9900:03:55diagonaln08-22
epifanio9800:04:02diagonaln08-22
lenzo9700:05:11diagonaln08-22
serigaia9600:05:14diagonaln08-22
bob19559500:06:17diagonaln08-22
jonnie559400:06:21diagonaln08-22
slaveVARESE9300:06:36diagonaln08-22
ffischer9200:06:48diagonaln08-22
Carloplus9100:07:17diagonaln08-22
luciomat9000:08:06diagonaln08-22
cebruma8900:08:26diagonaln08-22
GPARPI8800:08:35diagonaln08-22
vencanas8700:09:27diagonaln08-22
szita8600:09:38diagonaln08-22
salvo9618500:10:26diagonaln08-22
tardar8400:11:13diagonaln08-22
effeti508300:11:40diagonaln08-22
mauro438200:13:24diagonaln08-22
giomas628100:22:04diagonaln08-22
tida8000:03:40diagonaly08-22
ugo227900:04:07diagonaly08-22
felezeu 1000:00:00diagonal08-22
alexdon000:00:00diagonal08-22
kabar000:00:00diagonaly08-22
Ciao Emmanuel000:00:00diagonal08-22
Blumare000:00:00diagonal08-22
albfilip10000:08:15Descriptive Pairsn08-22
baron de roc9900:25:47Descriptive Pairsn08-22
stefania9800:30:57Descriptive Pairsn08-22
orko000:00:00Descriptive Pairs08-22
Akuma2110000:01:26cubicn08-22
lenzo9900:01:34cubicn08-22
fenicia9800:02:14cubicn08-22
purifire9700:02:18cubicn08-22
peppech9600:03:15cubicn08-22
carmela969500:03:37cubicn08-22
bob19559400:03:48cubicn08-22
giomas629300:04:54cubicn08-22
Blumare9200:05:34cubicn08-22
giogio609100:06:41cubicn08-22
ladyeagle9000:07:06cubicn08-22
ojku888900:10:44cubicn08-22
ugo228800:01:17cubicy08-22
dario528700:01:20cubicy08-22
baron de roc8600:05:20cubicy08-22
lonewolf63000:00:00cubic08-22
bartez10000:12:08CrossSumn08-22
vencanas9901:28:15CrossSumn08-22
giogio60000:00:00CrossSum08-22
georgedg10000:00:16Countingn08-22
yuma679900:00:17Countingn08-22
bartez9800:00:22Countingn08-22
Spock9700:00:42Countingn08-22
baron de roc9600:01:09Countingn08-22
beca9500:01:25Countingn08-22
niki539400:02:08Countingn08-22
emilio9300:02:26Countingn08-22
stefidigrona9200:03:31Countingn08-22
Ciao Emmanuel9100:03:55Countingn08-22
baffo195110001:08:55consecutive -Nn08-22
lulu2008000:00:00consecutive -N08-22
lenzo10000:10:30consecutiven08-22
stefidigrona9900:20:23consecutiven08-22
bapusp909803:01:24consecutivey08-22
baron de roc10000:14:18ColorsGroupsn08-22
rossy249900:27:13ColorsGroupsn08-22
peppech000:00:00ColorsGroups08-22
mikeylyk000:00:00ColorsGroups08-22
koala10000:03:47Clock Facesy08-22
fenicia10000:02:34classicn08-22
francoclaudio9900:02:43classicn08-22
Ciao Emmanuel9800:03:17classicn08-22
lenzo9700:03:22classicn08-22
sigmatau9600:03:44classicn08-22
alexdon9500:05:01classicn08-22
epifanio9400:05:03classicn08-22
serigaia9300:05:04classicn08-22
ffischer9200:05:20classicn08-22
Spock9100:05:46classicn08-22
feb3099000:06:49classicn08-22
cebruma8900:07:02classicn08-22
kabar8800:07:27classicn08-22
effeti508700:07:38classicn08-22
Blumare8600:07:44classicn08-22
peluri8500:07:55classicn08-22
albfilip8400:08:46classicn08-22
tardar8300:09:09classicn08-22
luciomat8200:09:14classicn08-22
annetta8100:10:57classicn08-22
mario498000:12:01classicn08-22
vindim7900:13:09classicn08-22
lonewolf637800:13:41classicn08-22
eugenio7700:14:19classicn08-22
ugo227600:14:22classicn08-22
pigno627500:16:18classicn08-22
beppe587400:20:13classicn08-22
marsal437300:27:19classicn08-22
vencanas7200:33:29classicn08-22
tida7101:03:31classicn08-22
bob497002:56:28classicn08-22
arancia6904:15:27classicn08-22
dario526800:02:29classicy08-22
carlita26700:15:11classicy08-22
gierre6600:34:40classicy08-22
frase60546500:36:27classicy08-22
ANANKE000:00:00classic08-22
Carloplus000:00:00classic08-22
Advance000:00:00classic08-22
mauro43000:00:00classic08-22
mimicima000:00:00classic08-22
ym46oc000:00:00classic08-22
bjelico000:00:00classic08-22
Andrea12000:00:00classic08-22
bartez10000:01:30cityn08-22
tres4o9900:01:50cityn08-22
maxxghi9900:01:50cityn08-22
albfilip9700:02:25cityn08-22
baffo19519600:03:07cityn08-22
josehans9500:03:47cityn08-22
cyra569400:06:25cityn08-22
ym46oc9300:09:31cityn08-22
vindim9200:16:13cityn08-22
lenzo000:00:00city08-22
lenzo10000:01:01Chainsn08-22
bartez9900:02:58Chainsn08-22
epifanio10000:10:23CentersSumn08-22
bartez9900:11:52CentersSumn08-22
lulu200810000:04:46Bricksn08-22
bartez9900:06:25Bricksn08-22
lupogrigio9800:08:48Bricksn08-22
charlypapon4810000:08:06Between1e9n08-22
charlypapon4810000:18:28Averagey08-22
cyra56000:00:00Averagey08-22
giomas62000:00:00Average08-22
grafiro10001:01:00Anti XXV n08-22
szita000:00:00Anti XXV 08-22
bob195510000:14:00Anti XV n08-22
stefidigrona9900:15:05Anti XV n08-22
simonetta9800:31:16Anti XV n08-22
claudio toffon10000:14:06Anti Pairs 2n08-22
prof_matarazzo9900:29:31Anti Pairs 2n08-22
fenicia10000:04:20Anti Diagonaln08-22
lenzo9900:05:12Anti Diagonaln08-22
peppech9800:13:37Anti Diagonaln08-22
bob19559700:15:07Anti Diagonaln08-22
ugo229600:14:46Anti Diagonaly08-22
felezeu 1000:00:00Anti Diagonal08-22
cyra5610000:02:43alberin08-22
Akuma219900:02:44alberin08-22
tres4o9800:03:01alberin08-22
lenzo9700:03:43alberin08-22
francoclaudio9600:04:27alberin08-22
fenicia9500:05:06alberin08-22
claudio toffon9400:05:09alberin08-22
bob19559300:07:33alberin08-22
Puzzleland9200:08:37alberin08-22
lulu20089100:10:05alberin08-22
stefidigrona9000:11:16alberin08-22
Hongkong8900:11:43alberin08-22
Limbo8800:12:05alberin08-22
yuma678702:56:15alberin08-22
Andrea_Nari96000:00:00alberi08-22
Ciao Emmanuel000:00:00alberi08-22
bartez10000:01:35abcn08-22
Akuma219900:01:44abcn08-22
stefania9800:02:37abcn08-22
emilio9700:02:38abcn08-22
claudio toffon9600:02:53abcn08-22
ugo229500:03:42abcn08-22
purifire9400:04:04abcn08-22
cyra569300:04:32abcn08-22
tres4o000:00:00abc08-22
fenicia10000:12:164 Boxn08-22
tres4o9900:14:044 Boxn08-22
epifanio9800:15:484 Boxn08-22
Carloplus9700:16:454 Boxn08-22
Spock9600:19:314 Boxn08-22
bob19559500:24:374 Boxn08-22
pecos9400:28:014 Boxn08-22
carmela969300:29:574 Boxn08-22
mauro439200:36:224 Boxn08-22
GPARPI9100:55:284 Boxn08-22
dario529000:05:384 Boxy08-22
nerina8900:38:394 Boxy08-22
felezeu 1000:00:004 Box08-22
salvo961000:00:004 Box08-22
gheo6210000:04:472even2oddn08-22
tres4o9900:05:052even2oddn08-22
bartez9800:08:472even2oddn08-22
bob19559700:11:522even2oddn08-22
lupogrigio9600:33:032even2oddn08-22
ugo229500:05:252even2oddy08-22
Puzzleland10000:01:321and2n08-22
Ciao Emmanuel9900:01:461and2n08-22
Spock9800:01:551and2n08-22
arancia9700:02:231and2n08-22
ANANKE9600:02:471and2n08-22
bob19559500:02:551and2n08-22
emilio9400:03:291and2n08-22
bobobo9300:03:561and2n08-22
bartez9200:04:041and2n08-22
vindim9100:06:141and2n08-22
lupogrigio9000:08:101and2n08-22
stefania8900:08:421and2n08-22
cyra56000:00:001and208-22
max52000:00:001and208-22
lonewolf63000:00:001and208-22
Akuma21000:00:001and208-22
fenicia10000:03:59XXVn08-21
stefidigrona9900:09:05XXVn08-21
bob19559800:09:49XXVn08-21
lenzo000:00:00XXV08-21
Ciao Emmanuel000:00:00XXV08-21
Bely000:00:00XXV08-21
tres4o10000:02:43xvn08-21
lenzo9900:02:55xvn08-21
ANANKE9800:04:13xvn08-21
bob19559700:04:32xvn08-21
stefidigrona9600:04:35xvn08-21
yuma679500:06:24xvn08-21
baron de roc9400:06:35xvn08-21
claudio toffon9300:06:38xvn08-21
vencanas9200:07:33xvn08-21
giogio609100:11:18xvn08-21
alexdon10000:14:00xframen08-21
jonnie55000:00:00xframe08-21
koala000:00:00xframe08-21
peppech000:00:00xframe08-21
charlypapon48000:00:00xframey08-21
bartez10000:13:30untouchn08-21
boghe9900:49:34untouchn08-21
marsal439806:51:36untouchn08-21
tres4o000:00:00untouch08-21
epifanio000:00:00untouch08-21
tardar000:00:00untouchy08-21
fenicia000:00:00untouch08-21
koala10000:06:20True or Lien08-21
yuma6710000:01:16Trisn08-21
ANANKE9900:01:41Trisn08-21
Ciao Emmanuel9800:01:44Trisn08-21
boghe9700:01:48Trisn08-21
bartez9600:01:49Trisn08-21
francoclaudio9500:01:51Trisn08-21
bob19559400:01:56Trisn08-21
gheo629300:02:06Trisn08-21
epifanio9200:02:11Trisn08-21
boscardinale9100:02:26Trisn08-21
kabar9000:02:41Trisn08-21
stefania8900:02:43Trisn08-21
claudio toffon8800:02:45Trisn08-21
baron de roc8700:02:47Trisn08-21
ugo228600:03:28Trisn08-21
max528500:04:20Trisn08-21
giogio608400:04:24Trisn08-21
marsal438300:05:25Trisn08-21
falco2000:00:00Tris08-21
giogio6010001:27:53Touchyn08-21
charlypapon4810000:14:19Sum 9n08-21
prof_matarazzo9900:05:21Sum 9y08-21
prof_matarazzo10000:19:46sumn08-21
Ciao Emmanuel10000:04:07subset5x1n08-21
lenzo9900:04:13subset5x1n08-21
bartez9800:04:39subset5x1n08-21
giorgio19579700:05:39subset5x1n08-21
stefidigrona9600:07:38subset5x1n08-21
HeartattacK9500:08:39subset5x1n08-21
bartez10000:07:30subset4x2n08-21
bartez10000:03:06subset3x3n08-21
ANANKE9900:06:19subset3x3n08-21
bartez10000:33:07subset3x2n08-21
tida000:00:00subset3x208-21
bartez10000:02:43subset2x2n08-21
giorgio19579900:03:34subset2x2n08-21
tida9800:04:23subset2x2n08-21
yuma679700:05:00subset2x2n08-21
ANANKE9600:05:55subset2x2n08-21
angiolo9500:08:27subset2x2n08-21
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x208-21
purifire10000:03:58Stripesn08-21
francoclaudio9900:04:17Stripesn08-21
bartez9800:05:39Stripesn08-21
epifanio9700:10:27Stripesn08-21
pecos9600:13:22Stripesn08-21
mimicima9500:15:06Stripesn08-21
francoclaudio10000:01:58Straightn08-21
lenzo9900:02:24Straightn08-21
bartez9800:02:48Straightn08-21
Giscard9700:04:04Straightn08-21
baron de roc9600:05:55Straightn08-21
bartez10000:10:45Spiraln08-21
emilio9900:07:12Spiraly08-21
dario529800:09:26Spiraly08-21
lenzo10000:03:15Slot Machinen08-21
purifire9900:03:20Slot Machinen08-21
koala9800:03:58Slot Machinen08-21
HeartattacK9700:06:25Slot Machinen08-21
tres4o10000:04:08Skyscrapern08-21
jonnie559900:15:35Skyscrapern08-21
simonetta10000:13:33Rossini Outsiden08-21
ripafi9900:23:18Rossini Outsiden08-21
arancia9809:58:30Rossini Outsiden08-21
albfilip000:00:00Rossini Outside08-21
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-21
Hongkong000:00:00Rossini Outsidey08-21
fenicia000:00:00Rossini Outside08-21
ripafi10000:17:53Rossinin08-21
arancia9900:19:37Rossinin08-21
GPARPI9800:28:35Rossinin08-21
pecos9700:35:26Rossinin08-21
stf5510000:11:05repeated neighboursn08-21
epifanio10000:08:54queenn08-21
stf559900:11:31queenn08-21
baron de roc9800:14:01queenn08-21
ripafi9700:21:01queenn08-21
salvo9619600:44:47queenn08-21
dario529500:06:27queeny08-21
charlypapon48000:00:00queen08-21
lenzo10000:03:46quadruplen08-21
boghe9900:05:13quadruplen08-21
bjelico9800:06:05quadruplen08-21
bartez9700:07:28quadruplen08-21
salvo9619600:15:21quadruplen08-21
peppech9500:17:22quadruplen08-21
albfilip000:00:00quadruple08-21
bartez10000:06:22Quadron08-21
giogio609900:33:33Quadron08-21
prof_matarazzo10000:25:19QuadMax 4Even4Oddy08-21
prof_matarazzo10000:16:50Quad Maxy08-21
baron de roc10000:07:50QGLn08-21
lenzo10000:00:54Pooln08-21
Bely9900:00:58Pooln08-21
yuma679800:01:34Pooln08-21
francoclaudio9700:01:45Pooln08-21
purifire9600:01:47Pooln08-21
emilio9500:02:20Pooln08-21
carmela969400:02:30Pooln08-21
bartez9300:02:57Pooln08-21
HeartattacK9200:04:35Pooln08-21
baron de roc9100:04:39Pooln08-21
arancia9000:04:44Pooln08-21
cyra568900:08:04Pooln08-21
alexdon8800:12:25Pooln08-21
tardar8700:14:14Pooln08-21
ugo228600:02:08Pooly08-21
bobobo000:00:00Pool08-21
lulu2008000:00:00Pool08-21
prof_matarazzo10000:07:41PlusOrMinusy08-21
francoclaudio10000:03:27pencilmarksn08-21
boghe9900:03:58pencilmarksn08-21
kabar9800:04:19pencilmarksn08-21
Ciao Emmanuel9700:04:32pencilmarksn08-21
purifire9600:04:56pencilmarksn08-21
bartez9500:05:31pencilmarksn08-21
maxxghi9400:05:49pencilmarksn08-21
beca9300:06:06pencilmarksn08-21
dario529200:07:07pencilmarksn08-21
peluri9100:07:53pencilmarksn08-21
baron de roc9000:08:33pencilmarksn08-21
hiyomi8900:10:28pencilmarksn08-21
lonewolf638800:11:11pencilmarksn08-21
Eti 1148700:11:19pencilmarksn08-21
emilio8600:11:26pencilmarksn08-21
molinomalla8500:12:21pencilmarksn08-21
cebruma8400:13:27pencilmarksn08-21
boscardinale8300:19:00pencilmarksn08-21
epifanio8200:23:14pencilmarksn08-21
vencanas8100:26:30pencilmarksn08-21
alexdon000:00:00pencilmarks08-21
bene62000:00:00pencilmarks08-21
zeno0000:00:00pencilmarks08-21
claudio toffon000:00:00pencilmarks08-21
gianburrasca10000:05:11Patchworkn08-21
koala9900:09:04Patchworkn08-21
simonetta9800:09:32Patchworkn08-21
lupogrigio9700:09:49Patchworkn08-21
baron de roc9602:33:13Patchworkn08-21
bartez000:00:00Patchwork08-21
lenzo10000:02:42Palindromon08-21
francoclaudio9900:05:18Palindromon08-21
stf559800:06:26Palindromon08-21
bene629700:09:14Palindromon08-21
beca9600:10:48Palindromon08-21
ugo229500:12:31Palindromoy08-21
lonewolf63000:00:00Palindromo08-21
fenicia10000:14:28outsiden08-21
francoclaudio9900:17:32outsiden08-21
purifire9800:19:23outsiden08-21
alexdon9700:35:27outsiden08-21
stefania9600:35:53outsiden08-21
beca9500:36:34outsiden08-21
tres4o9400:43:48outsiden08-21
salvo9619301:15:59outsiden08-21
Mach29204:40:06outsiden08-21
arancia9107:09:27outsiden08-21
albfilip9007:59:10outsiden08-21
koala8900:08:52outsidey08-21
zephyr8800:14:12outsidey08-21
hiyomi000:00:00outside08-21
Eti 114000:00:00outside08-21
angiolo000:00:00outside08-21
lupogrigio000:00:00outsidey08-21
lonewolf63000:00:00outside08-21
charlypapon48000:00:00outside08-21
maxxghi10000:20:46offsetn08-21
falco29901:14:24offsetn08-21
tardar000:00:00offsety08-21
lonewolf63000:00:00offset08-21
Puzzleland10000:00:26Nurikaben08-21
stefidigrona9900:00:38Nurikaben08-21
claudio toffon9900:00:38Nurikaben08-21
emilio9700:00:45Nurikaben08-21
tres4o9600:00:49Nurikaben08-21
angiolo9600:00:49Nurikaben08-21
genovese volante9400:00:56Nurikaben08-21
bartez9300:00:58Nurikaben08-21
beca9200:00:59Nurikaben08-21
francoclaudio9100:01:29Nurikaben08-21
lupogrigio9000:01:30Nurikaben08-21
purifire8900:01:40Nurikaben08-21
francoclaudio10000:08:13non consecutivon08-21
lenzo9900:09:21non consecutivon08-21
fenicia9800:11:09non consecutivon08-21
bartez9700:12:10non consecutivon08-21
genovese volante9600:19:21non consecutivon08-21
stefidigrona9500:23:51non consecutivon08-21
ugo229401:07:22non consecutivoy08-21
Akuma21000:00:00non consecutivo08-21
simonetta000:00:00non consecutivo08-21
Eti 114000:00:00non consecutivo08-21
bartez10000:13:47NoMirrorn08-21
lenzo10000:11:59Next to 9n08-21
purifire9905:33:55Next to 9n08-21
boghe10000:06:59neighboursn08-21
molinomalla9900:19:38neighboursn08-21
purifire10000:01:35multiplen08-21
emilio9900:02:25multiplen08-21
bjelico9800:02:38multiplen08-21
niki539700:02:51multiplen08-21
lenzo9600:02:56multiplen08-21
peluri9500:03:02multiplen08-21
francoclaudio9400:03:13multiplen08-21
bartez9300:03:49multiplen08-21
Eti 114000:00:00multiple08-21
baffo195110000:15:43Monopolyn08-21
prof_matarazzo9900:12:05Monopolyy08-21
giomas62000:00:00Monopoly08-21
prof_matarazzo10000:09:41modulon08-21
prof_matarazzo10000:35:23mirror twiny08-21
bartez10000:07:22mirror 10n08-21
epifanio9900:11:12mirror 10n08-21
fenicia10000:01:56mirrorn08-21
epifanio9900:02:37mirrorn08-21
purifire9800:03:16mirrorn08-21
Spock9700:04:17mirrorn08-21
effeti509600:04:36mirrorn08-21
tardar9500:04:42mirrorn08-21
yuma679400:05:04mirrorn08-21
mauro439300:06:08mirrorn08-21
baron de roc9200:07:54mirrorn08-21
carlita29100:10:06mirrorn08-21
ugo229000:05:01mirrory08-21
zobar000:00:00mirror08-21
bartez10000:14:03minmaxn08-21
jonnie559900:19:15minmaxn08-21
Ciao Emmanuel10000:00:43minin08-21
tres4o9900:00:44minin08-21
fenicia9800:00:46minin08-21
boghe9700:00:53minin08-21
francoclaudio9700:00:53minin08-21
Bely9500:00:56minin08-21
ANANKE9400:00:59minin08-21
alexdon9300:01:05minin08-21
bartez9200:01:12minin08-21
bjelico9100:01:14minin08-21
claudio toffon9000:01:16minin08-21
gheo628900:01:17minin08-21
yuma678800:01:18minin08-21
lenzo8700:01:19minin08-21
epifanio8600:01:22minin08-21
bob19558500:01:23minin08-21
lulu20088400:01:26minin08-21
emilio8400:01:26minin08-21
lupogrigio8200:01:31minin08-21
zeno08100:01:37minin08-21
carmela968000:01:38minin08-21
Carloplus7900:01:39minin08-21
kabar7800:01:46minin08-21
jonnie557700:01:48minin08-21
peluri7600:01:49minin08-21
Eti 1147500:01:56minin08-21
bob497400:02:02minin08-21
molinomalla7300:02:06minin08-21
ugo227200:02:07minin08-21
GPARPI7100:02:16minin08-21
Blumare7000:02:18minin08-21
baron de roc6900:02:22minin08-21
lonewolf636800:02:24minin08-21
szita6700:02:31minin08-21
pigno626600:02:39minin08-21
tardar6500:02:40minin08-21
chiedidime6400:02:41minin08-21
rossy246300:03:02minin08-21
albfilip6200:03:03minin08-21
marsal436100:03:04minin08-21
bene626000:03:12minin08-21
boscardinale5900:04:54minin08-21
vencanas5800:15:39minin08-21
ym46oc5700:15:54minin08-21
bobobo000:00:00mini08-21
prof_matarazzo10000:15:25Memoryn08-21
maxxghi10000:01:42Master Mind708-21
tardar9900:02:58Master Mind808-21
yuma679800:01:12Master Mind908-21
niki539700:01:20Master Mind908-21
ugo229600:01:24Master Mind908-21
ym46oc9500:01:31Master Mind908-21
emilio9400:02:10Master Mind908-21
bartez9300:03:10Master Mind908-21
stefidigrona9200:01:30Master Mind1008-21
yuma6710000:00:44Logic Mind808-21
ym46oc9900:00:55Logic Mind608-21
niki539900:00:55Logic Mind808-21
chiedidime9700:01:07Logic Mind1008-21
ugo229600:01:25Logic Mind908-21
emilio9500:01:26Logic Mind908-21
epifanio9400:01:44Logic Mind908-21
bartez9300:03:28Logic Mind1508-21
stefidigrona9200:04:06Logic Mind1108-21
Puzzleland10000:00:57lampionsn08-21
stefidigrona9900:01:16lampionsn08-21
bartez9800:01:17lampionsn08-21
francoclaudio9700:02:08lampionsn08-21
emilio9600:04:02lampionsn08-21
lenzo10000:03:14kurven08-21
epifanio9900:03:47kurven08-21
baron de roc9800:05:20kurven08-21
purifire9700:05:44kurven08-21
ugo229600:05:30kurvey08-21
tres4o10000:05:26kropkin08-21
lenzo9900:08:54kropkin08-21
bjelico9800:10:00kropkin08-21
claudio toffon9700:13:20kropkin08-21
stefidigrona9600:19:36kropkin08-21
lulu20089504:19:40kropkin08-21
ale1959000:00:00kropki08-21
fenicia10000:06:15knightn08-21
tres4o9900:06:40knightn08-21
Bely9800:07:50knightn08-21
boghe9700:08:42knightn08-21
falco29600:09:35knightn08-21
simonetta9500:09:54knightn08-21
Ciao Emmanuel9400:11:19knightn08-21
pecos9300:18:23knightn08-21
baron de roc9200:20:22knighty08-21
ripafi000:00:00knight08-21
charlypapon48000:00:00knighty08-21
francoclaudio10000:07:55Killer Variantn08-21
niki539900:13:14Killer Variantn08-21
grafiro9800:14:47Killer Variantn08-21
boghe000:00:00Killer Variant08-21
francoclaudio10000:03:03Killer Pairn08-21
stefania9900:05:15Killer Pairn08-21
zeno09801:11:17Killer Pairn08-21
lonewolf63000:00:00Killer Pair08-21
francoclaudio10000:05:08killern08-21
alexdon9900:05:30killern08-21
tres4o9800:06:13killern08-21
georgedg9700:06:20killern08-21
Carloplus9600:07:02killern08-21
angiolo9500:07:07killern08-21
genovese volante9400:07:09killern08-21
serigaia9300:08:42killern08-21
niki539200:09:27killern08-21
grafiro9100:11:04killern08-21
bartez9000:11:33killern08-21
jonnie558900:12:57killern08-21
cebruma8800:14:51killern08-21
pecos8700:14:58killern08-21
bene628600:20:10killern08-21
max528500:21:47killern08-21
zeno08400:24:11killern08-21
GPARPI8300:25:12killern08-21
luciomat8200:28:19killern08-21
gheo628100:31:02killern08-21
giorgio19578000:40:18killern08-21
giogio607900:57:47killern08-21
stefanol7801:12:09killern08-21
Giscard7700:05:43killery08-21
tida7600:06:07killery08-21
zephyr7500:07:50killery08-21
hiyomi7400:08:10killery08-21
lupogrigio7300:09:24killery08-21
effeti507200:10:40killery08-21
bce7100:11:28killery08-21
orko000:00:00killer08-21
Ciao Emmanuel000:00:00killer08-21
lonewolf63000:00:00killery08-21
josehans000:00:00killer08-21
giomas62000:00:00killer08-21
vencanas000:00:00killer08-21
Bely000:00:00killer08-21
francoclaudio10000:05:51KakuroDokun08-21
genovese volante9900:08:42KakuroDokun08-21
niki539800:09:16KakuroDokun08-21
bartez9700:12:44KakuroDokun08-21
zeno09600:24:13KakuroDokun08-21
lupogrigio000:00:00KakuroDokuy08-21
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-21
simonetta000:00:00KakuroDoku08-21
Carloplus10000:32:46Jigsaw Hybridn08-21
simonetta9906:44:14Jigsaw Hybridn08-21
tres4o10000:08:13jigsawn08-21
lenzo9900:09:34jigsawn08-21
Carloplus9800:10:53jigsawn08-21
cebruma9700:11:07jigsawn08-21
carmela969600:11:09jigsawn08-21
alexdon9500:11:13jigsawn08-21
Mach29400:14:42jigsawn08-21
stf559300:22:39jigsawn08-21
molinomalla9200:22:51jigsawn08-21
niki539100:26:16jigsawn08-21
pecos9000:29:03jigsawn08-21
pigno628906:57:13jigsawn08-21
bce8800:12:59jigsawy08-21
vindim000:00:00jigsaw08-21
zobar000:00:00jigsaw08-21
bartez10000:05:37isokillern08-21
max529900:06:18isokillern08-21
niki539800:06:54isokillern08-21
zeno09700:14:53isokillern08-21
zobar9600:15:35isokillern08-21
ugo229500:02:16isokillery08-21
lupogrigio9400:16:29isokillery08-21
epifanio10000:10:08ison08-21
genovese volante9900:13:12ison08-21
peppech9800:15:45ison08-21
dario529700:07:11isoy08-21
zeno09600:07:30isoy08-21
prof_matarazzo10000:13:58integern08-21
baffo19519900:15:19integern08-21
boghe000:00:00Hybrid08-21
HeartattacK10000:52:21greatern08-21
bartez10000:01:32Fuzulin08-21
lenzo9900:02:09Fuzulin08-21
emilio9800:02:17Fuzulin08-21
lulu20089700:02:27Fuzulin08-21
baron de roc9600:09:19Fuzulin08-21
lenzo10000:01:12Futoshikin08-21
tres4o9900:01:20Futoshikin08-21
Ciao Emmanuel9800:02:11Futoshikin08-21
gianburrasca9700:02:14Futoshikin08-21
max529600:02:22Futoshikin08-21
zeno09500:02:53Futoshikin08-21
bartez9400:02:55Futoshikin08-21
simonetta9300:03:40Futoshikin08-21
niki539200:03:42Futoshikin08-21
tida9100:03:58Futoshikin08-21
boscardinale9000:04:19Futoshikin08-21
lupogrigio8900:09:39Futoshikin08-21
francoclaudio10000:08:18framen08-21
claudio toffon9900:12:30framen08-21
rossy249800:32:01framen08-21
GPARPI000:00:00frame08-21
bartez10000:08:11Fortressn08-21
giomas62000:00:00Fortress08-21
ANANKE10000:11:26exclusion2n08-21
beca9900:32:34exclusion2n08-21
salvo9619801:15:50exclusion2n08-21
koala9700:05:35exclusion2y08-21
lonewolf63000:00:00exclusion208-21
koala10000:13:23exclusion1n08-21
pigno629900:26:04exclusion1n08-21
ANANKE9800:38:42exclusion1n08-21
fenicia10000:01:50EvenOddn08-21
bartez9900:02:25EvenOddn08-21
boghe9800:02:46EvenOddn08-21
epifanio9700:02:53EvenOddn08-21
ANANKE9600:03:10EvenOddn08-21
effeti509500:04:01EvenOddn08-21
ugo229400:04:09EvenOddn08-21
jonnie559300:05:02EvenOddn08-21
mimicima9200:05:36EvenOddn08-21
tardar9100:06:03EvenOddn08-21
marsal439000:06:43EvenOddn08-21
Blumare8900:07:02EvenOddn08-21
lonewolf638800:08:08EvenOddn08-21
Carloplus10000:11:14Even Odd Viewn08-21
rossy249900:29:41Even Odd Viewn08-21
tardar9800:05:00Even Odd Viewy08-21
claudio toffon000:00:00Even Odd View08-21
francoclaudio10000:05:42Distancen08-21
koala9900:26:49Distancen08-21
Carloplus9806:45:49Distancen08-21
peppech000:00:00Distance08-21
stefidigrona10000:07:39Diagonal Consecutiven08-21
lenzo9900:07:46Diagonal Consecutiven08-21
koala9800:03:59Diagonal Consecutivey08-21
francoclaudio10000:03:28diagonaln08-21
lenzo9900:03:31diagonaln08-21
fenicia9800:05:18diagonaln08-21
Carloplus9700:06:57diagonaln08-21
arancia9600:08:15diagonaln08-21
jonnie559500:09:05diagonaln08-21
slaveVARESE9400:09:17diagonaln08-21
genovese volante9300:09:43diagonaln08-21
serigaia9200:10:25diagonaln08-21
Blumare9100:12:07diagonaln08-21
cebruma9000:13:30diagonaln08-21
epifanio8900:14:29diagonaln08-21
bene628800:22:18diagonaln08-21
mauro438700:25:26diagonaln08-21
bob19558600:31:12diagonaln08-21
salvo9618500:34:40diagonaln08-21
szita8400:34:55diagonaln08-21
luciomat8300:57:06diagonaln08-21
effeti508201:03:44diagonaln08-21
kabar8100:01:32diagonaly08-21
tida8000:01:33diagonaly08-21
ugo227900:02:48diagonaly08-21
carlita27800:04:27diagonaly08-21
tardar7700:15:36diagonaly08-21
baron de roc7603:55:07diagonaly08-21
ffischer000:00:00diagonal08-21
GPARPI000:00:00diagonal08-21
Bely000:00:00diagonal08-21
zobar000:00:00diagonal08-21
albfilip10000:05:49Descriptive Pairsn08-21
baron de roc9900:28:37Descriptive Pairsn08-21
lenzo10000:01:22cubicn08-21
tres4o9900:01:55cubicn08-21
carmela969800:02:35cubicn08-21
baron de roc9700:03:50cubicn08-21
bob19559600:04:25cubicn08-21
stf559500:04:41cubicn08-21
molinomalla9400:05:49cubicn08-21
Blumare9300:06:47cubicn08-21
lonewolf639200:07:37cubicn08-21
giogio609100:10:41cubicn08-21
dario529000:00:35cubicy08-21
ugo228900:00:50cubicy08-21
lenzo10000:02:25CrossSumn08-21
claudio toffon9900:07:04CrossSumn08-21
vencanas9800:17:15CrossSumn08-21
giogio609700:20:10CrossSumn08-21
baron de roc10000:00:11Countingn08-21
Ciao Emmanuel9900:00:12Countingn08-21
yuma679800:00:14Countingn08-21
niki539700:00:15Countingn08-21
bartez9700:00:15Countingn08-21
stefidigrona9500:00:17Countingn08-21
francoclaudio9400:00:20Countingn08-21
beca9300:00:34Countingn08-21
emilio9200:01:02Countingn08-21
baffo195110001:14:23consecutive -Nn08-21
lulu2008000:00:00consecutive -N08-21
lenzo10000:07:34consecutiven08-21
tres4o9900:09:44consecutiven08-21
stefidigrona9800:12:10consecutiven08-21
falco2000:00:00consecutive08-21
baron de roc10000:08:35ColorsGroupsn08-21
rossy249900:26:20ColorsGroupsn08-21
peppech000:00:00ColorsGroups08-21
emilio10000:11:35Clock Facesy08-21
lenzo10000:03:04classicn08-21
Ciao Emmanuel9900:03:28classicn08-21
fenicia9800:03:59classicn08-21
sigmatau9700:04:14classicn08-21
boghe9600:05:30classicn08-21
ANANKE9500:05:34classicn08-21
ffischer9400:06:02classicn08-21
vencanas9300:06:25classicn08-21
annetta9200:06:42classicn08-21
mauro439100:07:02classicn08-21
bartez9000:07:26classicn08-21
zobar8900:07:28classicn08-21
feb3098800:07:34classicn08-21
peluri8700:08:04classicn08-21
epifanio8600:08:12classicn08-21
cebruma8500:08:52classicn08-21
szita8400:09:17classicn08-21
serigaia8300:09:27classicn08-21
maxxghi8200:09:52classicn08-21
luciomat8100:10:29classicn08-21
pigno628000:10:37classicn08-21
mimicima7900:10:50classicn08-21
Carloplus7800:11:24classicn08-21
alexdon7700:11:25classicn08-21
effeti507600:12:46classicn08-21
gierre7500:13:17classicn08-21
fracal7400:14:14classicn08-21
stf557300:15:53classicn08-21
beppe587200:16:37classicn08-21
carlita27100:16:42classicn08-21
vindim7000:16:47classicn08-21
boscardinale6900:18:09classicn08-21
marsal436800:18:27classicn08-21
ym46oc6700:19:13classicn08-21
arancia6600:24:30classicn08-21
eugenio6500:30:54classicn08-21
Blumare6400:44:11classicn08-21
tida6300:01:46classicy08-21
dario526200:01:49classicy08-21
ugo226100:02:53classicy08-21
kabar6000:13:20classicy08-21
frase60545904:20:19classicy08-21
tardar5816:55:51classicy08-21
Andrea12000:00:00classic08-21
lonewolf63000:00:00classic08-21
clelia75000:00:00classic08-21
Spock000:00:00classic08-21
Bely000:00:00classic08-21
zeno0000:00:00classic08-21
claudio toffon000:00:00classic08-21
bob49000:00:00classic08-21
mario49000:00:00classic08-21
albfilip000:00:00classic08-21
bjelico000:00:00classic08-21
lenzo10000:02:15cityn08-21
bartez9900:03:13cityn08-21
maxxghi9800:03:43cityn08-21
tres4o9800:03:43cityn08-21
emilio9600:03:48cityn08-21
albfilip9500:04:21cityn08-21
baffo19519400:08:47cityn08-21
vindim9300:15:34cityn08-21
ym46oc9203:40:48cityn08-21
Bely000:00:00city08-21
lenzo10000:04:27Chainsn08-21
bartez9900:04:44Chainsn08-21
lupogrigio000:00:00Chains08-21
epifanio10000:07:20CentersSumn08-21
lenzo10000:02:52Bricksn08-21
bartez9900:04:05Bricksn08-21
lulu20089800:05:17Bricksn08-21
lupogrigio9700:07:03Bricksn08-21
charlypapon4810000:15:22Between1e9n08-21
emilio10000:13:02Averagey08-21
charlypapon489900:25:23Averagey08-21
grafiro10000:16:14Anti XXV n08-21
stefidigrona9900:23:48Anti XXV n08-21
ANANKE000:00:00Anti XXV 08-21
stefidigrona10000:18:25Anti XV n08-21
Marq939900:33:37Anti XV n08-21
boghe9801:02:40Anti XV n08-21
ANANKE000:00:00Anti XV 08-21
simonetta000:00:00Anti XV 08-21
prof_matarazzo10000:10:38Anti Pairs 2y08-21
lenzo10000:04:32Anti Diagonaln08-21
fenicia9900:04:59Anti Diagonaln08-21
bob19559800:13:07Anti Diagonaln08-21
arancia9700:13:09Anti Diagonaln08-21
baron de roc9600:15:53Anti Diagonaln08-21
bene629500:29:59Anti Diagonaln08-21
albfilip000:00:00Anti Diagonal08-21
Hongkong10000:03:20alberin08-21
claudio toffon9900:04:08alberin08-21
bob19559800:05:09alberin08-21
francoclaudio9700:06:09alberin08-21
Ciao Emmanuel9600:06:30alberin08-21
lenzo9500:07:53alberin08-21
cyra569400:10:25alberin08-21
Puzzleland9300:11:36alberin08-21
emilio9200:15:29alberin08-21
stefidigrona9100:15:52alberin08-21
tres4o9000:17:58alberin08-21
Limbo8900:32:39alberin08-21
yuma678802:54:22alberin08-21
lulu2008000:00:00alberi08-21
fenicia000:00:00alberi08-21
bartez10000:01:39abcn08-21
emilio9900:01:45abcn08-21
tres4o9800:01:46abcn08-21
stefania9700:02:25abcn08-21
claudio toffon9600:02:44abcn08-21
ugo229500:03:53abcn08-21
HeartattacK9400:06:08abcn08-21
Carloplus10000:12:144 Boxn08-21
epifanio9900:12:494 Boxn08-21
GPARPI9800:16:414 Boxn08-21
pecos9700:16:504 Boxn08-21
tres4o9600:17:094 Boxn08-21
boghe9500:17:104 Boxn08-21
bene629400:17:404 Boxn08-21
bob19559300:21:054 Boxn08-21
arancia9200:45:074 Boxn08-21
mauro439100:54:074 Boxn08-21
dario529000:05:154 Boxy08-21
Spock000:00:004 Box08-21
carmela96000:00:004 Box08-21
tres4o10000:06:572even2oddn08-21
gheo629900:07:002even2oddn08-21
bartez9800:08:092even2oddn08-21
lupogrigio9700:37:302even2oddn08-21
lonewolf63000:00:002even2odd08-21
clelia75000:00:002even2oddy08-21
Puzzleland10000:01:281and2n08-21
Spock9900:01:431and2n08-21
angiolo9800:01:451and2n08-21
Ciao Emmanuel9700:01:481and2n08-21
emilio9600:01:531and2n08-21
bob19559500:01:581and2n08-21
boghe9400:02:011and2n08-21
ANANKE9300:02:051and2n08-21
koala9200:02:131and2n08-21
lupogrigio9100:02:421and2n08-21
stefania9000:02:491and2n08-21
bobobo8900:02:561and2n08-21
max528800:03:091and2n08-21
bartez8700:03:101and2n08-21
lonewolf638600:03:541and2n08-21
tardar8500:04:451and2n08-21
bjelico8400:06:081and2n08-21
bene628300:07:061and2n08-21
vindim8200:07:141and2n08-21
clelia758100:09:511and2n08-21
alexdon8002:19:101and2n08-21
bob195510000:07:23XXVn08-20
lenzo9900:07:54XXVn08-20
stefidigrona9800:14:51XXVn08-20
cyra56000:00:00XXV08-20
zobar000:00:00XXV08-20
Akuma21000:00:00XXV08-20
Bely10000:01:51xvn08-20
Akuma219900:02:08xvn08-20
Ciao Emmanuel9800:02:25xvn08-20
lenzo9800:02:25xvn08-20
tres4o9600:02:30xvn08-20
yuma679500:04:16xvn08-20
bob19559400:04:25xvn08-20
baron de roc9300:04:33xvn08-20
giogio609200:07:25xvn08-20
vencanas9100:07:52xvn08-20
ugo229000:02:48xvy08-20
pgreg10012:58:16xframen08-20
zobar000:00:00xframe08-20
tres4o10000:05:48untouchn08-20
epifanio9900:08:01untouchn08-20
boghe9800:14:27untouchn08-20
tardar9700:38:16untouchn08-20
Mach29600:41:21untouchn08-20
marsal439501:05:25untouchn08-20
zobar000:00:00untouch08-20
koala10000:10:04True or Lien08-20
bjelico9900:18:05True or Lien08-20
cyra569800:10:02True or Liey08-20
nerina9700:19:47True or Liey08-20
zobar000:00:00True or Lie08-20
gheo6210000:01:31Trisn08-20
tres4o9900:01:34Trisn08-20
Ciao Emmanuel9800:01:53Trisn08-20
bob19559700:01:59Trisn08-20
bartez9600:02:04Trisn08-20
epifanio9500:02:16Trisn08-20
ANANKE9400:02:20Trisn08-20
yuma679300:02:26Trisn08-20
stefania9200:02:34Trisn08-20
boscardinale9100:02:38Trisn08-20
baron de roc9000:02:57Trisn08-20
giogio608900:03:31Trisn08-20
francoclaudio8800:04:58Trisn08-20
max528700:05:01Trisn08-20
ugo228600:05:50Trisn08-20
marsal438500:06:29Trisn08-20
zephyr8400:23:14Trisn08-20
giogio6010000:11:30Touchyn08-20
ugo229900:13:45Touchyy08-20
emilio9800:56:11Touchyy08-20
zobar000:00:00Touchy08-20
zobar000:00:00Super Hybrid08-20
prof_matarazzo10000:06:25Sum 9y08-20
prof_matarazzo10000:30:47sumn08-20
zobar000:00:00sum08-20
lonewolf63000:00:00sum08-20
HeartattacK10000:03:01subset5x1n08-20
zobar000:00:00subset5x108-20
emilio10000:09:43subset4x2n08-20
koala10000:03:16subset3x3n08-20
emilio9900:07:06subset3x3n08-20
zobar000:00:00subset3x308-20
tida10000:06:17subset3x2n08-20
flin6810000:02:43subset2x2n08-20
giorgio19579900:03:26subset2x2n08-20
tida9800:04:44subset2x2n08-20
yuma679700:07:22subset2x2n08-20
cyra569600:08:35subset2x2n08-20
zobar000:00:00subset2x208-20
ANANKE000:00:00subset2x208-20
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x208-20
angiolo000:00:00subset2x208-20
tres4o10000:04:41Stripesn08-20
purifire9900:05:44Stripesn08-20
pecos9800:10:37Stripesn08-20
mimicima9700:11:19Stripesn08-20
epifanio9600:14:58Stripesn08-20
francoclaudio9500:25:38Stripesn08-20
ugo229400:03:27Stripesy08-20
lenzo10000:03:16Straightn08-20
francoclaudio9900:03:21Straightn08-20
baron de roc9800:09:17Straightn08-20
cyra569700:11:34Straightn08-20
Giscard9602:49:35Straightn08-20
emilio10000:01:45Spiraly08-20
dario529900:01:59Spiraly08-20
ugo229800:06:13Spiraly08-20
zobar000:00:00Spiral08-20
purifire10000:03:48Slot Machinen08-20
lenzo9900:04:43Slot Machinen08-20
zobar000:00:00Skyscraper08-20
bigado000:00:00Skyscraper08-20
tres4o000:00:00Skyscraper08-20
simonetta10000:21:26Rossini Outsiden08-20
albfilip9900:22:46Rossini Outsiden08-20
bjelico9800:27:46Rossini Outsiden08-20
ripafi9700:31:17Rossini Outsiden08-20
stefania000:00:00Rossini Outside08-20
diana000:00:00Rossini Outside08-20
arancia000:00:00Rossini Outside08-20
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-20
francoclaudio10000:07:03Rossinin08-20
GPARPI9900:17:10Rossinin08-20
pecos9800:20:32Rossinin08-20
arancia9706:43:18Rossinin08-20
zobar000:00:00Rossini08-20
prof_matarazzo10000:07:45repeated neighboursy08-20
tres4o10000:08:06queenn08-20
epifanio9900:15:53queenn08-20
dario529800:08:07queeny08-20
zobar000:00:00queen08-20
tres4o10000:03:58quadruplen08-20
lenzo9900:04:36quadruplen08-20
bjelico9800:05:58quadruplen08-20
yuma679700:06:34quadruplen08-20
falco29600:07:47quadruplen08-20
peppech9500:13:59quadruplen08-20
mikeylyk000:00:00quadruple08-20
stefania000:00:00quadruple08-20
tres4o10000:02:43Quadron08-20
falco29900:07:25Quadron08-20
zobar000:00:00Quadro08-20
prof_matarazzo10000:10:15Quad Maxy08-20
zobar000:00:00Quad Max08-20
baron de roc000:00:00QGL08-20
zobar000:00:00QGL08-20
bartez10000:00:56Pooln08-20
flin689900:00:57Pooln08-20
yuma679800:01:05Pooln08-20
stefania9700:01:07Pooln08-20
alexdon9600:01:10Pooln08-20
francoclaudio9600:01:10Pooln08-20
purifire9400:01:15Pooln08-20
emilio9300:01:22Pooln08-20
carmela969200:01:24Pooln08-20
lenzo9200:01:24Pooln08-20
sf2l9000:01:34Pooln08-20
Bely8900:01:42Pooln08-20
lulu20088800:01:43Pooln08-20
bobobo8700:02:06Pooln08-20
cyra568600:02:11Pooln08-20
tardar8500:04:57Pooln08-20
ugo228400:01:07Pooly08-20
prof_matarazzo10000:12:20PlusOrMinusy08-20
zobar000:00:00PlusOrMinus08-20
epifanio10000:01:49pencilmarksn08-20
francoclaudio9900:05:14pencilmarksn08-20
yuma679800:05:17pencilmarksn08-20
lenzo9700:05:56pencilmarksn08-20
zeno09600:05:58pencilmarksn08-20
boscardinale9500:07:49pencilmarksn08-20
peluri9400:08:10pencilmarksn08-20
dario529300:08:16pencilmarksn08-20
emilio9200:10:12pencilmarksn08-20
maxxghi9100:10:14pencilmarksn08-20
baron de roc9000:10:18pencilmarksn08-20
HeartattacK8900:10:59pencilmarksn08-20
bigado8800:12:21pencilmarksn08-20
claudio toffon8700:14:36pencilmarksn08-20
molinomalla8600:15:35pencilmarksn08-20
purifire8500:20:04pencilmarksn08-20
vencanas8400:21:43pencilmarksn08-20
bene62000:00:00pencilmarks08-20
cyra56000:00:00pencilmarks08-20
kabar000:00:00pencilmarks08-20
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-20
alexdon000:00:00pencilmarks08-20
Akuma21000:00:00pencilmarks08-20
bjelico000:00:00pencilmarks08-20
beca000:00:00pencilmarks08-20
ale1959000:00:00pencilmarks08-20
Carloplus000:00:00pencilmarks08-20
lonewolf63000:00:00pencilmarks08-20
simonetta10000:10:45Patchworkn08-20
baron de roc9900:13:37Patchworkn08-20
yuma679800:26:53Patchworkn08-20
gianburrasca9700:31:27Patchworkn08-20
Betta9600:43:48Patchworkn08-20
lupogrigio9506:36:15Patchworkn08-20
sf2l000:00:00Patchwork08-20
lenzo10000:03:49Palindromon08-20
stefania9900:06:50Palindromon08-20
bene629800:10:58Palindromon08-20
lonewolf639700:14:35Palindromon08-20
ugo229600:03:00Palindromoy08-20
zobar000:00:00Palindromo08-20
francoclaudio10000:07:24outsiden08-20
fenicia9900:07:41outsiden08-20
alexdon9800:08:48outsiden08-20
lenzo9700:08:49outsiden08-20
tres4o9600:09:50outsiden08-20
purifire9500:10:06outsiden08-20
HeartattacK9400:14:39outsiden08-20
albfilip9300:19:22outsiden08-20
beca9200:22:03outsiden08-20
Mach29100:23:53outsiden08-20
Eti 1149000:27:33outsiden08-20
salvo9618900:56:36outsiden08-20
koala8800:06:17outsidey08-20
lupogrigio8700:13:01outsidey08-20
claudio toffon000:00:00outside08-20
Betta000:00:00outside08-20
Bely000:00:00outside08-20
lonewolf63000:00:00outside08-20
zephyr000:00:00outsidey08-20
stefania000:00:00outside08-20
maxxghi10000:06:11offsetn08-20
falco29900:07:35offsetn08-20
ugo229800:07:14offsety08-20
zobar000:00:00offset08-20
Akuma2110000:01:03Nurikaben08-20
Puzzleland9900:01:05Nurikaben08-20
flin689800:01:22Nurikaben08-20
bartez9700:01:23Nurikaben08-20
stefidigrona9600:01:25Nurikaben08-20
emilio9500:01:38Nurikaben08-20
claudio toffon9400:01:44Nurikaben08-20
angiolo9300:01:58Nurikaben08-20
tres4o9200:02:03Nurikaben08-20
beca9100:02:12Nurikaben08-20
purifire9000:02:21Nurikaben08-20
lupogrigio8900:02:48Nurikaben08-20
francoclaudio8800:09:29Nurikaben08-20
zobar000:00:00Nurikabe08-20
lenzo10000:06:07non consecutivon08-20
Akuma219900:07:21non consecutivon08-20
tres4o9800:08:24non consecutivon08-20
francoclaudio9700:08:44non consecutivon08-20
stefania9600:10:35non consecutivon08-20
genovese volante9500:10:36non consecutivon08-20
Eti 1149400:14:43non consecutivon08-20
Mach29300:16:19non consecutivon08-20
ugo229200:17:44non consecutivoy08-20
stefidigrona000:00:00non consecutivo08-20
fenicia000:00:00non consecutivo08-20
simonetta000:00:00non consecutivo08-20
prof_matarazzo10000:03:24NoMirrory08-20
zobar000:00:00NoMirror08-20
tres4o10000:03:38Next to 9n08-20
lenzo9900:04:59Next to 9n08-20
purifire9800:05:05Next to 9n08-20
zobar000:00:00Next to 908-20
giomas62000:00:00neighbours08-20
molinomalla000:00:00neighbours08-20
flin6810000:00:14multiplen08-20
francoclaudio10000:00:14multiplen08-20
lenzo9800:00:24multiplen08-20
purifire9700:00:38multiplen08-20
bjelico9600:01:06multiplen08-20
yuma679500:01:14multiplen08-20
niki539400:01:18multiplen08-20
bartez9300:01:22multiplen08-20
emilio9200:02:45multiplen08-20
Eti 1149100:04:08multiplen08-20
peluri9000:04:13multiplen08-20
zobar000:00:00multiple08-20
baffo195110000:25:01Monopolyn08-20
giomas629900:25:45Monopolyn08-20
mikeylyk000:00:00Monopoly08-20
prof_matarazzo10000:11:29modulon08-20
zobar000:00:00modulo08-20
stefania10000:10:15mirror twinn08-20
epifanio10000:07:08mirror 10n08-20
zobar000:00:00mirror 1008-20
purifire10000:01:30mirrorn08-20
francoclaudio9900:01:45mirrorn08-20
Ciao Emmanuel9800:02:17mirrorn08-20
epifanio9700:02:20mirrorn08-20
yuma679600:02:34mirrorn08-20
orko9500:02:46mirrorn08-20
mauro439400:02:56mirrorn08-20
tardar9300:03:20mirrorn08-20
effeti509200:03:56mirrorn08-20
baron de roc9100:04:25mirrorn08-20
ugo229000:05:14mirrory08-20
zobar000:00:00mirror08-20
zobar000:00:00minmax08-20
Akuma2110000:01:02minin08-20
Ciao Emmanuel9900:01:07minin08-20
alexdon9800:01:11minin08-20
francoclaudio9700:01:15minin08-20
tres4o9600:01:19minin08-20
flin689600:01:19minin08-20
lenzo9400:01:22minin08-20
boghe9300:01:43minin08-20
orko9200:01:55minin08-20
yuma679100:01:56minin08-20
gheo629000:01:58minin08-20
emilio8900:01:59minin08-20
bartez8800:02:06minin08-20
bob498700:02:07minin08-20
bob19558600:02:10minin08-20
bigado8500:02:14minin08-20
falco28400:02:21minin08-20
epifanio8300:02:28minin08-20
bjelico8200:02:42minin08-20
Carloplus8100:02:47minin08-20
kabar8000:02:48minin08-20
bobobo7900:02:51minin08-20
lupogrigio7800:02:53minin08-20
giomas627700:03:00minin08-20
carmela967600:03:05minin08-20
peluri7500:03:08minin08-20
Eti 1147400:03:20minin08-20
pigno627300:03:25minin08-20
boscardinale7200:03:27minin08-20
Blumare7100:03:29minin08-20
rossy247000:03:34minin08-20
albfilip6900:03:54minin08-20
ladyeagle6800:03:57minin08-20
molinomalla6700:04:07minin08-20
claudio toffon6600:04:16minin08-20
szita6500:04:34minin08-20
ugo226400:04:53minin08-20
tardar6300:06:07minin08-20
lulu20086200:06:15minin08-20
vencanas6100:19:12minin08-20
marsal436000:26:34minin08-20
GPARPI000:00:00mini08-20
lonewolf63000:00:00mini08-20
baron de roc000:00:00mini08-20
Bely000:00:00mini08-20
falco210000:20:26Memoryn08-20
baffo19519901:12:33Memoryn08-20
zobar000:00:00Memory08-20
yuma6710000:01:13Master Mind708-20
tardar9900:05:19Master Mind808-20
stefidigrona9800:02:25Master Mind908-20
emilio9700:01:40Master Mind1008-20
maxxghi9600:09:03Master Mind1008-20
niki539500:02:04Master Mind1108-20
ugo229400:02:28Master Mind1108-20
flin689300:04:53Master Mind1508-20
emilio10000:01:05Logic Mind708-20
yuma679900:01:07Logic Mind908-20
flin689800:01:11Logic Mind808-20
niki539700:01:14Logic Mind908-20
bartez9600:01:25Logic Mind808-20
chiedidime9500:01:31Logic Mind1108-20
stefidigrona9400:01:41Logic Mind1008-20
ugo229300:01:51Logic Mind808-20
Puzzleland10000:00:13lampionsn08-20
bartez9900:00:16lampionsn08-20
emilio9800:00:18lampionsn08-20
flin689700:00:21lampionsn08-20
stefidigrona9600:00:47lampionsn08-20
francoclaudio9500:01:21lampionsn08-20
vindim000:00:00lampions08-20
lenzo10000:02:53kurven08-20
purifire9900:11:51kurven08-20
boscardinale9800:27:12kurven08-20
epifanio9706:35:57kurven08-20
orko9600:03:25kurvey08-20
ugo229500:04:06kurvey08-20
baron de roc9400:04:28kurvey08-20
lenzo10000:02:41kropkin08-20
tres4o9900:03:38kropkin08-20
bjelico9800:05:51kropkin08-20
lulu20089700:06:38kropkin08-20
ale19599600:08:51kropkin08-20
francoclaudio9500:09:05kropkin08-20
lonewolf63000:00:00kropki08-20
zobar000:00:00kropki08-20
Akuma2110000:06:39knightn08-20
stefania9900:08:10knightn08-20
boghe9800:09:04knightn08-20
francoclaudio9700:09:41knightn08-20
pecos9600:10:43knightn08-20
falco29500:19:03knightn08-20
tres4o9402:49:05knightn08-20
Bely000:00:00knight08-20
simonetta000:00:00knight08-20
francoclaudio10000:04:40Killer Variantn08-20
niki539900:07:08Killer Variantn08-20
boghe9800:12:03Killer Variantn08-20
grafiro9700:13:40Killer Variantn08-20
francoclaudio10000:02:50Killer Pairn08-20
stefania9900:05:14Killer Pairn08-20
zeno09800:09:21Killer Pairn08-20
orko9700:10:50Killer Pairy08-20
zobar000:00:00Killer Pair08-20
lonewolf63000:00:00Killer Pair08-20
lenzo10000:07:39killern08-20
tres4o9900:07:45killern08-20
orko9800:08:54killern08-20
georgedg9700:09:30killern08-20
Carloplus9600:11:09killern08-20
angiolo9500:14:39killern08-20
niki539400:15:24killern08-20
alexdon9300:15:28killern08-20
GPARPI9200:19:22killern08-20
grafiro9100:21:12killern08-20
giogio609000:22:24killern08-20
serigaia8900:22:41killern08-20
giorgio19578800:23:37killern08-20
luciomat8700:29:11killern08-20
pecos8600:33:22killern08-20
tida8500:12:07killery08-20
francoclaudio8400:12:44killery08-20
nerina8300:40:02killery08-20
Giscard8202:26:25killery08-20
max52000:00:00killer08-20
roberto5339000:00:00killer08-20
effeti50000:00:00killery08-20
bigado000:00:00killer08-20
vencanas000:00:00killer08-20
ladyeagle000:00:00killer08-20
lupogrigio000:00:00killery08-20
bene62000:00:00killer08-20
lonewolf63000:00:00killer08-20
giomas62000:00:00killer08-20
zobar000:00:00killer08-20
cyra56000:00:00killer08-20
alexdon10000:07:25KakuroDokun08-20
genovese volante9900:07:59KakuroDokun08-20
stefania9800:18:22KakuroDokun08-20
niki539700:28:39KakuroDokun08-20
francoclaudio9600:15:10KakuroDokuy08-20
simonetta000:00:00KakuroDoku08-20
cyra56000:00:00KakuroDoku08-20
lupogrigio000:00:00KakuroDokuy08-20
zeno0000:00:00KakuroDoku08-20
simonetta10000:22:18Jigsaw Hybridn08-20
Mach29900:31:14Jigsaw Hybridn08-20
zobar000:00:00Jigsaw Hybrid08-20
tres4o10000:18:32jigsawn08-20
Carloplus9900:21:16jigsawn08-20
Mach29800:29:25jigsawn08-20
carmela969700:49:41jigsawn08-20
pecos9602:07:44jigsawn08-20
niki539505:21:03jigsawn08-20
pigno629406:15:25jigsawn08-20
Eti 114000:00:00jigsaw08-20
vindim000:00:00jigsaw08-20
zobar000:00:00jigsaw08-20
molinomalla000:00:00jigsaw08-20
niki5310000:07:52isokillern08-20
peppech9900:10:02isokillern08-20
zeno09800:15:07isokillern08-20
ugo229700:05:33isokillery08-20
francoclaudio9600:08:34isokillery08-20
zobar000:00:00isokiller08-20
max52000:00:00isokiller08-20
dario5210000:11:21isoy08-20
ugo229900:14:34isoy08-20
epifanio000:00:00iso08-20
zobar000:00:00iso08-20
zeno0000:00:00isoy08-20
lenzo10000:04:24integern08-20
baffo19519900:22:27integern08-20
zobar000:00:00integer08-20
bjelico10000:29:06Hybridn08-20
zobar000:00:00greater08-20
lenzo10000:00:44Fuzulin08-20
emilio9900:01:57Fuzulin08-20
baron de roc9800:02:24Fuzulin08-20
lulu20089700:04:14Fuzulin08-20
ugo229600:05:28Fuzulin08-20
lenzo10000:01:18Futoshikin08-20
flin689900:01:47Futoshikin08-20
simonetta9800:02:04Futoshikin08-20
gianburrasca9700:02:06Futoshikin08-20
bartez9600:02:07Futoshikin08-20
niki539600:02:07Futoshikin08-20
lupogrigio9400:02:28Futoshikin08-20
tres4o9300:02:34Futoshikin08-20
emilio9200:02:37Futoshikin08-20
boscardinale9100:02:51Futoshikin08-20
tida9000:03:54Futoshikin08-20
cyra568900:05:19Futoshikin08-20
max52000:00:00Futoshiki08-20
zeno0000:00:00Futoshiki08-20
francoclaudio10000:08:21framen08-20
rossy249900:36:45framen08-20
peppech9800:38:02framen08-20
pgreg9712:56:31framen08-20
GPARPI000:00:00frame08-20
giomas62000:00:00Fortress08-20
zobar000:00:00Fortress08-20
ANANKE10000:07:43exclusion2n08-20
koala9900:08:12exclusion2y08-20
beca000:00:00exclusion208-20
ANANKE10000:12:07exclusion1n08-20
pigno629900:20:59exclusion1n08-20
Mach29800:44:49exclusion1n08-20
zobar000:00:00exclusion108-20
fenicia10000:01:54EvenOddn08-20
tres4o9900:02:41EvenOddn08-20
epifanio9800:03:49EvenOddn08-20
ANANKE9700:03:54EvenOddn08-20
effeti509600:04:35EvenOddn08-20
Eti 1149500:05:27EvenOddn08-20
mimicima9400:05:55EvenOddn08-20
Blumare9300:08:08EvenOddn08-20
zobar9200:08:29EvenOddn08-20
tardar9100:09:05EvenOddn08-20
ugo229000:09:53EvenOddn08-20
marsal438900:11:40EvenOddn08-20
francoclaudio8800:04:35EvenOddy08-20
Carloplus10000:11:49Even Odd Viewn08-20
claudio toffon9900:23:18Even Odd Viewn08-20
rossy249800:31:09Even Odd Viewn08-20
tardar9700:26:19Even Odd Viewy08-20
mikeylyk000:00:00Even Odd View08-20
francoclaudio10000:12:00Distancen08-20
claudio toffon9900:12:10Distancen08-20
Carloplus9800:13:30Distancen08-20
koala10000:08:51Diagonal Consecutivey08-20
zobar000:00:00Diagonal Consecutive08-20
lenzo10000:03:35diagonaln08-20
ffischer9900:04:00diagonaln08-20
francoclaudio9800:04:57diagonaln08-20
tres4o9700:06:39diagonaln08-20
fenicia9600:07:28diagonaln08-20
alexdon9500:07:50diagonaln08-20
serigaia9400:11:10diagonaln08-20
Carloplus9300:13:17diagonaln08-20
Blumare9200:18:39diagonaln08-20
mauro439100:45:47diagonaln08-20
slaveVARESE9002:50:53diagonaln08-20
effeti508904:40:49diagonaln08-20
kabar8800:04:35diagonaly08-20
ugo228700:05:54diagonaly08-20
tida8600:06:45diagonaly08-20
carlita28500:13:34diagonaly08-20
GPARPI000:00:00diagonal08-20
bob1955000:00:00diagonal08-20
szita000:00:00diagonal08-20
epifanio000:00:00diagonal08-20
zobar000:00:00diagonal08-20
luciomat000:00:00diagonal08-20
Bely000:00:00diagonal08-20
albfilip10000:07:53Descriptive Pairsn08-20
orko9900:08:30Descriptive Pairsn08-20
claudio toffon9800:13:01Descriptive Pairsn08-20
stefania9700:13:05Descriptive Pairsn08-20
baron de roc9600:28:09Descriptive Pairsn08-20
zobar000:00:00Descriptive Pairs08-20
Akuma2110000:01:52cubicn08-20
lenzo9900:01:57cubicn08-20
francoclaudio9800:02:34cubicn08-20
tres4o9700:03:10cubicn08-20
giomas629600:05:06cubicn08-20
bob19559500:05:22cubicn08-20
carmela969400:06:08cubicn08-20
baron de roc9300:06:13cubicn08-20
Blumare9200:07:14cubicn08-20
molinomalla9100:07:57cubicn08-20
ladyeagle9000:09:31cubicn08-20
giogio608900:12:20cubicn08-20
yuma678800:16:27cubicn08-20
dario528700:00:56cubicy08-20
ugo228600:01:39cubicy08-20
cyra56000:00:00cubic08-20
simonetta000:00:00cubic08-20
giogio6010000:17:27CrossSumn08-20
zobar000:00:00CrossSum08-20
lenzo000:00:00CrossSum08-20
Ciao Emmanuel10000:00:14Countingn08-20
georgedg10000:00:14Countingn08-20
emilio10000:00:14Countingn08-20
baron de roc9700:00:15Countingn08-20
yuma679700:00:15Countingn08-20
flin689500:00:17Countingn08-20
francoclaudio9400:00:18Countingn08-20
stefania9300:00:21Countingn08-20
beca9200:00:24Countingn08-20
stefidigrona9100:00:31Countingn08-20
migza20069000:00:35Countingn08-20
mikeylyk8900:01:06Countingn08-20
bartez8800:02:03Countingn08-20
niki538700:08:08Countingn08-20
zobar000:00:00Counting08-20
baffo195110001:26:38consecutive -Nn08-20
tres4o10000:09:19consecutiven08-20
stefidigrona9900:10:28consecutiven08-20
falco29800:46:25consecutiven08-20
baron de roc10000:19:44ColorsGroupsn08-20
rossy249900:26:14ColorsGroupsn08-20
orko10000:04:35Clock Facesy08-20
fenicia10000:01:54classicn08-20
lenzo9900:02:12classicn08-20
tres4o9800:02:22classicn08-20
francoclaudio9700:02:49classicn08-20
Ciao Emmanuel9600:02:53classicn08-20
alexdon9500:02:56classicn08-20
boghe9400:03:24classicn08-20
epifanio9300:03:53classicn08-20
falco29200:04:11classicn08-20
ffischer9100:04:26classicn08-20
fracal9000:05:03classicn08-20
peluri8900:05:05classicn08-20
ANANKE8800:05:29classicn08-20
effeti508700:05:45classicn08-20
sigmatau8600:05:46classicn08-20
vencanas8500:05:48classicn08-20
arancia8400:05:57classicn08-20
maxxghi8300:06:23classicn08-20
roberto53398200:06:31classicn08-20
luciomat8100:06:36classicn08-20
serigaia8000:06:58classicn08-20
feb3098000:06:58classicn08-20
annetta7800:07:07classicn08-20
beppe587700:07:33classicn08-20
tardar7600:08:13classicn08-20
pigno627500:09:15classicn08-20
mimicima7400:09:24classicn08-20
bob497300:09:41classicn08-20
vindim7200:09:45classicn08-20
bjelico7100:12:37classicn08-20
ugo227000:19:13classicn08-20
marsal436900:19:18classicn08-20
boscardinale6800:22:58classicn08-20
Blumare6700:24:43classicn08-20
szita6600:39:47classicn08-20
dario526500:01:23classicy08-20
tida6400:06:47classicy08-20
carlita26300:12:54classicy08-20
frase60546200:23:04classicy08-20
gierre6100:26:43classicy08-20
kabar6001:03:48classicy08-20
albfilip000:00:00classic08-20
mario49000:00:00classic08-20
lonewolf63000:00:00classic08-20
Bely000:00:00classic08-20
Andrea12000:00:00classic08-20
niki53000:00:00classic08-20
Akuma2110000:01:04cityn08-20
tres4o9900:01:18cityn08-20
bartez9800:01:39cityn08-20
albfilip9700:01:57cityn08-20
flin689600:02:21cityn08-20
cyra569500:02:46cityn08-20
maxxghi9400:02:55cityn08-20
lenzo9300:03:29cityn08-20
baffo19519200:03:36cityn08-20
vindim9100:05:09cityn08-20
zobar000:00:00city08-20
zobar000:00:00Chains08-20
epifanio10000:09:52CentersSumn08-20
zobar9900:12:54CentersSumn08-20
lulu200810000:13:12Bricksn08-20
lupogrigio9900:14:08Bricksn08-20
cyra569800:40:20Bricksy08-20
zobar000:00:00Bricks08-20
mikeylyk000:00:00Bricks08-20
tres4o10000:04:15Between1e9n08-20
rossy249900:10:15Between1e9n08-20
charlypapon489800:20:05Between1e9n08-20
emilio10000:08:28Averagey08-20
migza20069900:26:10Averagey08-20
charlypapon489800:48:39Averagey08-20
zobar000:00:00Average08-20
cyra56000:00:00Averagey08-20
grafiro10000:34:34Anti XXV n08-20
tres4o10000:05:44Anti XV n08-20
simonetta9900:05:59Anti XV n08-20
boghe9800:07:51Anti XV n08-20
ANANKE000:00:00Anti XV 08-20
claudio toffon10000:19:27Anti Pairs 2n08-20
prof_matarazzo9900:52:36Anti Pairs 2n08-20
tres4o10000:02:47Anti Diagonaln08-20
claudio toffon9900:07:22Anti Diagonaln08-20
bene629800:10:56Anti Diagonaln08-20
ugo229700:02:42Anti Diagonaly08-20
yuma6710000:01:09alberin08-20
Akuma219900:01:59alberin08-20
angiolo9800:02:09alberin08-20
lenzo9700:02:15alberin08-20
lulu20089600:02:24alberin08-20
claudio toffon9500:02:28alberin08-20
tres4o9400:02:49alberin08-20
bob19559300:02:52alberin08-20
Limbo9200:03:18alberin08-20
Ciao Emmanuel9100:03:23alberin08-20
francoclaudio9000:03:33alberin08-20
cyra568900:03:59alberin08-20
koala8800:04:49alberin08-20
Puzzleland8700:06:12alberin08-20
stefidigrona8600:07:47alberin08-20
emilio8500:10:57alberin08-20
fenicia000:00:00alberi08-20
flin68000:00:00alberi08-20
Akuma2110000:01:50abcn08-20
stefania9900:02:18abcn08-20
tres4o9800:02:27abcn08-20
emilio9700:02:28abcn08-20
sf2l9600:02:40abcn08-20
claudio toffon9500:03:34abcn08-20
bartez9400:03:42abcn08-20
purifire9300:05:56abcn08-20
cyra569200:10:58abcn08-20
mikeylyk9100:13:14abcn08-20
flin68000:00:00abc08-20
tres4o10000:12:084 Boxn08-20
pecos9900:12:464 Boxn08-20
bene629800:17:564 Boxn08-20
epifanio9700:18:404 Boxn08-20
mauro439600:45:014 Boxn08-20
nerina9501:26:354 Boxn08-20
ugo229400:02:014 Boxy08-20
dario529300:02:404 Boxy08-20
GPARPI000:00:004 Box08-20
Carloplus000:00:004 Box08-20
tres4o10000:04:482even2oddn08-20
gheo629900:05:262even2oddn08-20
simonetta9800:09:532even2oddn08-20
lupogrigio9700:11:352even2oddn08-20
tardar9600:39:152even2oddn08-20
ugo229500:03:422even2oddy08-20
Puzzleland10000:02:011and2n08-20
bob19559900:02:071and2n08-20
boghe9800:02:111and2n08-20
Ciao Emmanuel9700:02:391and2n08-20
emilio9600:02:581and2n08-20
angiolo9500:03:081and2n08-20
lupogrigio9400:03:241and2n08-20
ANANKE9300:03:271and2n08-20
stefania9200:03:451and2n08-20
lonewolf639100:04:451and2n08-20
max529000:04:571and2n08-20
vindim8900:08:031and2n08-20
cyra568800:09:001and2n08-20
francoclaudio8700:12:541and2n08-20
bene628600:13:481and2n08-20
koala8500:16:591and2n08-20
bobobo000:00:001and208-20
sf2l000:00:001and208-20
Spock000:00:001and208-20
Akuma21000:00:001and208-20
lenzo10000:04:57XXVn08-19
stefidigrona9900:10:09XXVn08-19
bob19559800:17:00XXVn08-19
zephyr9700:05:17XXVy08-19
ANANKE000:00:00XXV08-19
Bely000:00:00XXV08-19
cyra56000:00:00XXV08-19
lenzo10000:04:12xvn08-19
vencanas9900:04:46xvn08-19
bob19559800:05:07xvn08-19
tres4o9700:07:39xvn08-19
stefidigrona9600:08:50xvn08-19
ANANKE9500:11:48xvn08-19
giogio609400:14:35xvn08-19
baron de roc9300:20:37xvn08-19
zephyr9200:09:56xvy08-19
zobar000:00:00xv08-19
ale195910000:28:16xframen08-19
peppech9900:53:10xframen08-19
tres4o10000:08:23untouchn08-19
epifanio9900:10:18untouchn08-19
derdian9801:16:14untouchn08-19
marsal439706:09:16untouchn08-19
zobar000:00:00untouch08-19
tardar000:00:00untouchy08-19
koala10000:04:18True or Liey08-19
cyra569900:14:59True or Liey08-19
nerina000:00:00True or Liey08-19
Akuma2110000:01:46Trisn08-19
Ciao Emmanuel9900:02:14Trisn08-19
flin689800:02:35Trisn08-19
stefania9700:02:45Trisn08-19
bob19559600:02:54Trisn08-19
ANANKE9500:03:18Trisn08-19
boscardinale9400:03:30Trisn08-19
ugo229300:03:35Trisn08-19
baron de roc9300:03:35Trisn08-19
bartez9100:03:45Trisn08-19
epifanio9000:04:33Trisn08-19
max528900:05:02Trisn08-19
marsal438800:05:41Trisn08-19
giogio608700:06:23Trisn08-19
zephyr8601:23:44Trisn08-19
falco2000:00:00Tris08-19
zobar000:00:00Tris08-19
giogio6010000:30:00Touchyn08-19
emilio000:00:00Touchy08-19
zobar000:00:00Toroidal08-19
prof_matarazzo10000:09:19Sum 9y08-19
zobar000:00:00Sum 908-19
lonewolf63000:00:00sum08-19
zobar000:00:00Sudoku N08-19
Ciao Emmanuel10000:05:17subset5x1n08-19
stefidigrona9900:05:26subset5x1n08-19
flin689800:05:47subset5x1n08-19
zephyr9700:06:22subset5x1n08-19
emilio10000:08:35subset4x2n08-19
zobar000:00:00subset4x208-19
emilio10000:08:11subset3x3n08-19
zobar000:00:00subset3x208-19
tida10000:03:55subset2x2n08-19
angiolo9900:04:18subset2x2n08-19
cyra569800:06:08subset2x2n08-19
flin689700:08:44subset2x2n08-19
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x208-19
ANANKE000:00:00subset2x208-19
purifire10000:06:52Stripesn08-19
epifanio9900:08:00Stripesn08-19
ugo229800:06:51Stripesy08-19
mimicima000:00:00Stripes08-19
zobar000:00:00Stripes08-19
Giscard10000:06:21Straightn08-19
lenzo9900:07:06Straightn08-19
baron de roc9800:14:10Straightn08-19
cyra569700:25:06Straightn08-19
zobar000:00:00Straight08-19
emilio10000:02:57Spiraly08-19
ugo229900:04:54Spiraly08-19
dario529800:09:25Spiraly08-19
purifire10000:04:06Slot Machinen08-19
lenzo9900:04:56Slot Machinen08-19
Ciao Emmanuel9800:07:14Slot Machinen08-19
zobar000:00:00Slot Machine08-19
bapusp90000:00:00Slot Machine08-19
ugo2210000:18:20Skyscrapery08-19
tres4o000:00:00Skyscraper08-19
simonetta10000:22:56Rossini Outsiden08-19
ale19599900:24:30Rossini Outsiden08-19
Hongkong9800:14:38Rossini Outsidey08-19
ripafi000:00:00Rossini Outside08-19
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-19
zobar000:00:00Rossini Outside08-19
pecos10000:15:32Rossinin08-19
GPARPI9900:31:22Rossinin08-19
ripafi000:00:00Rossini08-19
arancia000:00:00Rossini08-19
prof_matarazzo10000:05:17repeated neighboursy08-19
zobar000:00:00repeated neighbours08-19
epifanio10000:04:43queenn08-19
baron de roc9900:11:49queenn08-19
salvo9619800:21:16queenn08-19
dario529700:16:14queeny08-19
tardar9622:15:34queeny08-19
charlypapon48000:00:00queen08-19
bjelico10000:12:40quadruplen08-19
SUDOMICH9900:12:53quadruplen08-19
falco29800:19:01quadruplen08-19
zephyr9700:13:54quadrupley08-19
peppech000:00:00quadruple08-19
ladyeagle000:00:00quadruple08-19
zobar000:00:00quadruple08-19
falco210000:13:21Quadron08-19
giogio609900:40:18Quadron08-19
zobar000:00:00QuadMax 4Even4Odd08-19
prof_matarazzo10000:07:51Quad Maxy08-19
random10000:06:32QGLn08-19
baron de roc9900:30:45QGLn08-19
Ciao Emmanuel10000:00:47Pooln08-19
francoclaudio9900:00:58Pooln08-19
Bely9800:01:04Pooln08-19
flin689700:01:19Pooln08-19
bartez9600:01:56Pooln08-19
lenzo9500:01:57Pooln08-19
lulu20089400:02:06Pooln08-19
carmela969300:02:08Pooln08-19
purifire9200:02:11Pooln08-19
cyra569100:03:41Pooln08-19
baron de roc9000:07:24Pooln08-19
tardar8900:14:50Pooln08-19
ugo228800:01:42Pooly08-19
bobobo000:00:00Pool08-19
zobar000:00:00Pool08-19
prof_matarazzo10000:21:03PlusOrMinusy08-19
lenzo10000:03:57pencilmarksn08-19
zephyr9900:04:10pencilmarksn08-19
epifanio9800:04:21pencilmarksn08-19
peluri9700:04:54pencilmarksn08-19
alexdon9600:05:14pencilmarksn08-19
francoclaudio9500:05:31pencilmarksn08-19
dario529400:05:32pencilmarksn08-19
maxxghi9300:05:46pencilmarksn08-19
nerina9200:05:53pencilmarksn08-19
cyra569100:06:02pencilmarksn08-19
lonewolf639000:06:15pencilmarksn08-19
beca8900:06:35pencilmarksn08-19
emilio8800:06:42pencilmarksn08-19
baron de roc8700:09:59pencilmarksn08-19
Eti 1148600:12:44pencilmarksn08-19
boscardinale8500:14:47pencilmarksn08-19
vencanas8400:46:38pencilmarksn08-19
kabar000:00:00pencilmarks08-19
sf2l000:00:00pencilmarks08-19
ale1959000:00:00pencilmarks08-19
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks08-19
purifire000:00:00pencilmarks08-19
zobar000:00:00pencilmarks08-19
zeno0000:00:00pencilmarks08-19
lupogrigio10000:01:54Patchworkn08-19
gianburrasca9900:01:57Patchworkn08-19
Betta9800:04:04Patchworkn08-19
baron de roc9700:08:38Patchworkn08-19
zobar000:00:00Patchwork08-19
simonetta000:00:00Patchwork08-19
lenzo10000:02:25Palindromon08-19
ugo229900:02:27Palindromoy08-19
francoclaudio10000:06:00outsiden08-19
kwaka9900:06:14outsiden08-19
tres4o9800:12:18outsiden08-19
beca9700:22:16outsiden08-19
salvo9619600:31:38outsiden08-19
arancia9500:33:28outsiden08-19
Mach29410:08:52outsiden08-19
zephyr9300:08:37outsidey08-19
koala9200:08:56outsidey08-19
lupogrigio9100:13:56outsidey08-19
alexdon000:00:00outside08-19
derdian000:00:00outside08-19
SUDOMICH000:00:00outside08-19
angiolo000:00:00outside08-19
charlypapon48000:00:00outside08-19
Betta000:00:00outside08-19
Eti 114000:00:00outside08-19
Bely000:00:00outside08-19
zobar000:00:00outside08-19
stefania000:00:00outside08-19
maxxghi10000:04:50offsetn08-19
falco29900:05:22offsetn08-19
tardar9800:07:21offsetn08-19
ladyeagle9700:08:18offsetn08-19
ugo229600:03:05offsety08-19
Puzzleland10000:01:07Nurikaben08-19
Akuma219900:01:13Nurikaben08-19
bartez9800:01:34Nurikaben08-19
stefidigrona9700:01:44Nurikaben08-19
claudio toffon9600:01:47Nurikaben08-19
tres4o9500:01:49Nurikaben08-19
angiolo9400:02:00Nurikaben08-19
sf2l9300:02:26Nurikaben08-19
random9200:02:36Nurikaben08-19
beca9100:02:53Nurikaben08-19
emilio9000:03:12Nurikaben08-19
flin688900:03:56Nurikaben08-19
purifire8800:04:25Nurikaben08-19
lupogrigio8706:24:47Nurikaben08-19
nerina8614:44:45Nurikaben08-19
lenzo10000:02:34non consecutivon08-19
francoclaudio9900:02:44non consecutivon08-19
stefidigrona9800:07:18non consecutivon08-19
Eti 1149700:12:09non consecutivon08-19
peppech9600:18:56non consecutivon08-19
ugo229500:03:48non consecutivoy08-19
Bely000:00:00non consecutivo08-19
zobar000:00:00non consecutivo08-19
prof_matarazzo10000:17:21NoMirrory08-19
zobar000:00:00No 3 Consecutive08-19
zobar000:00:00neighbours08-19
lenzo10000:00:38multiplen08-19
francoclaudio9900:01:12multiplen08-19
flin689800:01:39multiplen08-19
niki539700:01:56multiplen08-19
purifire9600:02:47multiplen08-19
bjelico9500:03:05multiplen08-19
peluri9400:03:21multiplen08-19
Eti 1149300:03:45multiplen08-19
emilio9200:04:32multiplen08-19
bartez9100:07:04multiplen08-19
lenzo10000:05:22Monopolyn08-19
ingmanc000:00:00Monopoly08-19
zobar000:00:00Monopoly08-19
prof_matarazzo10000:12:58modulon08-19
prof_matarazzo10000:08:30mirror twiny08-19
zobar000:00:00mirror twin08-19
ugo2210000:01:50mirror 10y08-19
epifanio000:00:00mirror 1008-19
Ciao Emmanuel10000:01:38mirrorn08-19
flin689900:01:45mirrorn08-19
Spock9800:02:23mirrorn08-19
orko9700:02:35mirrorn08-19
mauro439600:03:13mirrorn08-19
effeti509500:03:20mirrorn08-19
tardar9400:04:16mirrorn08-19
epifanio9300:05:33mirrorn08-19
zobar9200:07:48mirrorn08-19
ugo229100:02:09mirrory08-19
jonnie5510000:12:23minmaxn08-19
prof_matarazzo9900:12:06minmaxy08-19
lenzo10000:00:49minin08-19
Akuma219900:01:02minin08-19
flin689800:01:04minin08-19
Ciao Emmanuel9700:01:08minin08-19
tres4o9600:01:10minin08-19
epifanio9500:01:21minin08-19
lulu20089400:01:27minin08-19
alexdon9300:01:29minin08-19
emilio9200:01:33minin08-19
bartez9100:01:36minin08-19
Spock9000:01:44minin08-19
peluri8900:01:45minin08-19
claudio toffon8800:01:55minin08-19
orko8700:02:03minin08-19
bob19558600:02:07minin08-19
carmela968500:02:13minin08-19
lupogrigio8400:02:15minin08-19
zephyr8300:02:21minin08-19
zeno08200:02:24minin08-19
francoclaudio8100:02:26minin08-19
bjelico8100:02:26minin08-19
ugo227900:02:43minin08-19
baron de roc7800:02:46minin08-19
kabar7700:02:47minin08-19
pigno627700:02:47minin08-19
ladyeagle7500:03:10minin08-19
ANANKE7400:03:16minin08-19
falco27300:03:17minin08-19
vencanas7200:03:21minin08-19
boscardinale7100:03:41minin08-19
albfilip7000:03:50minin08-19
bob496900:03:57minin08-19
molinomalla6800:04:03minin08-19
szita6700:04:25minin08-19
Blumare6600:04:29minin08-19
tardar6500:04:38minin08-19
marsal436400:04:40minin08-19
gheo626300:04:42minin08-19
pinuccia+-636200:04:53minin08-19
Eti 1146100:05:11minin08-19
ym46oc000:00:00mini08-19
zobar000:00:00mini08-19
derdian10000:22:20Memoryn08-19
falco2000:00:00Memory08-19
guspilla10000:01:54Master Mind608-19
flin689900:01:01Master Mind708-19
stefidigrona9800:01:14Master Mind708-19
niki539700:01:09Master Mind808-19
ym46oc9600:01:21Master Mind808-19
maxxghi9500:01:32Master Mind808-19
ugo229400:01:35Master Mind808-19
emilio9300:01:41Master Mind908-19
tardar9200:02:02Master Mind908-19
zobar000:00:00Master Mind008-19
stefidigrona10000:00:29Logic Mind408-19
flin689900:00:33Logic Mind508-19
ym46oc9800:00:50Logic Mind608-19
emilio9700:00:52Logic Mind708-19
tardar9600:01:08Logic Mind508-19
niki539500:01:31Logic Mind908-19
bartez9400:01:34Logic Mind1108-19
epifanio9300:02:02Logic Mind808-19
guspilla9200:02:47Logic Mind608-19
ugo229100:03:40Logic Mind1208-19
zobar000:00:00Logic Mind008-19
Puzzleland10000:01:12lampionsn08-19
bartez9900:03:52lampionsn08-19
stefidigrona9800:28:16lampionsn08-19
emilio9700:46:41lampionsn08-19
flin68000:00:00lampions08-19
zobar000:00:00lampions08-19
SUDOMICH10000:03:37kurven08-19
lenzo9900:04:14kurven08-19
epifanio9800:04:50kurven08-19
boscardinale9700:11:42kurven08-19
baron de roc9601:21:35kurven08-19
orko9500:01:55kurvey08-19
ugo229400:03:57kurvey08-19
derdian000:00:00kurve08-19
zobar000:00:00kurve08-19
tres4o10000:04:05kropkin08-19
lenzo9900:05:00kropkin08-19
bjelico9800:06:40kropkin08-19
lulu20089700:08:54kropkin08-19
stefidigrona9600:08:57kropkin08-19
ale19599500:10:42kropkin08-19
claudio toffon9400:16:43kropkin08-19
zobar000:00:00Knight forced08-19
tres4o10000:23:19knightn08-19
ripafi9900:41:09knightn08-19
falco29800:41:44knightn08-19
simonetta000:00:00knight08-19
baron de roc000:00:00knighty08-19
zobar000:00:00knight08-19
Ciao Emmanuel000:00:00knight08-19
pecos000:00:00knight08-19
kwaka10000:05:44Killer Variantn08-19
francoclaudio9900:09:32Killer Variantn08-19
niki539800:10:41Killer Variantn08-19
grafiro9700:20:42Killer Variantn08-19
zobar000:00:00Killer Variant08-19
francoclaudio10000:06:58Killer Pairn08-19
stefania9900:13:09Killer Pairn08-19
zeno09800:20:55Killer Pairn08-19
orko9700:07:00Killer Pairy08-19
Hongkong10000:08:56killern08-19
niki539900:08:58killern08-19
francoclaudio9800:11:05killern08-19
tres4o9700:11:07killern08-19
kwaka9600:12:15killern08-19
grafiro9500:12:34killern08-19
georgedg9400:13:44killern08-19
orko9300:14:09killern08-19
Limbo9200:19:36killern08-19
ale19599100:20:16killern08-19
pecos9000:24:50killern08-19
GPARPI8900:32:09killern08-19
vencanas8800:34:58killern08-19
giogio608700:52:29killern08-19
zephyr8600:13:10killery08-19
bce8500:19:21killery08-19
tida8400:33:41killery08-19
Giscard8300:34:00killery08-19
nerina8202:50:37killery08-19
effeti508104:19:41killery08-19
josehans000:00:00killer08-19
lenzo000:00:00killer08-19
angiolo000:00:00killer08-19
jonnie55000:00:00killer08-19
cyra56000:00:00killer08-19
peppech000:00:00killer08-19
ladyeagle000:00:00killer08-19
max52000:00:00killer08-19
peluri000:00:00killer08-19
merlin55000:00:00killery08-19
Ciao Emmanuel000:00:00killer08-19
francoclaudio10000:03:00KakuroDokun08-19
niki539900:03:45KakuroDokun08-19
georgedg9900:03:45KakuroDokun08-19
genovese volante9700:04:55KakuroDokun08-19
Limbo9600:05:56KakuroDokun08-19
ale19599500:07:24KakuroDokun08-19
cyra569400:09:39KakuroDokun08-19
zeno09300:09:57KakuroDokun08-19
lupogrigio9200:12:22KakuroDokuy08-19
zephyr9100:14:14KakuroDokuy08-19
zobar000:00:00KakuroDoku08-19
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-19
simonetta10000:54:14Jigsaw Hybridn08-19
lenzo10000:03:11jigsawn08-19
alexdon9900:07:01jigsawn08-19
Carloplus9800:08:29jigsawn08-19
Mach29700:10:47jigsawn08-19
pigno629600:12:48jigsawn08-19
carmela969500:12:50jigsawn08-19
tres4o9400:13:53jigsawn08-19
niki539300:14:41jigsawn08-19
zobar9200:18:53jigsawn08-19
pecos9100:19:25jigsawn08-19
Eti 1149000:26:48jigsawn08-19
ugo228900:06:05jigsawy08-19
bce8800:11:20jigsawy08-19
vindim000:00:00jigsaw08-19
lulu2008000:00:00jigsaw08-19
zeno010000:12:17isokillern08-19
peppech9900:12:29isokillern08-19
niki539800:16:20isokillern08-19
zobar9700:23:26isokillern08-19
zephyr9600:01:14isokillery08-19
ugo229500:02:03isokillery08-19
max52000:00:00isokiller08-19
ugo2210000:07:26isoy08-19
zeno09900:10:28isoy08-19
dario529800:11:35isoy08-19
epifanio000:00:00iso08-19
lenzo10000:03:27integern08-19
prof_matarazzo9900:11:40integern08-19
baffo19519800:15:18integern08-19
lenzo10000:00:23Fuzulin08-19
flin689900:00:36Fuzulin08-19
lulu20089800:00:48Fuzulin08-19
baron de roc9700:01:24Fuzulin08-19
ugo229600:01:48Fuzulin08-19
cyra569500:00:58Fuzuliy08-19
zobar000:00:00Fuzuli08-19
lenzo10000:01:02Futoshikin08-19
bartez9900:01:17Futoshikin08-19
niki539800:01:26Futoshikin08-19
gianburrasca9700:01:27Futoshikin08-19
simonetta9600:01:52Futoshikin08-19
Ciao Emmanuel9500:01:53Futoshikin08-19
tres4o9500:01:53Futoshikin08-19
flin689500:01:53Futoshikin08-19
zeno09200:02:07Futoshikin08-19
max529100:02:22Futoshikin08-19
boscardinale9000:03:01Futoshikin08-19
tida8900:03:18Futoshikin08-19
cyra568800:03:19Futoshikin08-19
lupogrigio8700:05:58Futoshikin08-19
peppech8600:07:41Futoshikin08-19
zobar000:00:00Futoshiki08-19
francoclaudio10000:04:10framen08-19
claudio toffon9900:10:48framen08-19
peppech9800:34:50framen08-19
ANANKE10000:07:36exclusion2n08-19
salvo9619900:14:22exclusion2n08-19
pigno6210000:40:05exclusion1n08-19
ANANKE9900:48:21exclusion1n08-19
epifanio10000:03:00EvenOddn08-19
ANANKE9900:04:10EvenOddn08-19
effeti509800:07:02EvenOddn08-19
Blumare9700:07:44EvenOddn08-19
ugo229600:08:08EvenOddn08-19
tardar9500:09:29EvenOddn08-19
marsal439400:10:19EvenOddn08-19
zephyr9300:08:05EvenOddy08-19
mimicima000:00:00EvenOdd08-19
Carloplus10000:13:30Even Odd Viewn08-19
tardar9900:06:30Even Odd Viewy08-19
Carloplus10000:11:34Distancen08-19
claudio toffon000:00:00Distance08-19
stefidigrona000:00:00Diagonal Consecutive08-19
lenzo10000:03:13diagonaln08-19
francoclaudio9900:05:33diagonaln08-19
ffischer9800:06:28diagonaln08-19
salvo9619700:07:13diagonaln08-19
pigno629600:07:28diagonaln08-19
Carloplus9500:08:02diagonaln08-19
kabar9400:08:22diagonaln08-19
slaveVARESE9300:11:42diagonaln08-19
effeti509200:12:07diagonaln08-19
Blumare9100:13:44diagonaln08-19
epifanio9000:14:12diagonaln08-19
zobar8900:14:35diagonaln08-19
mauro438800:14:41diagonaln08-19
szita8700:22:47diagonaln08-19
tardar8600:27:41diagonaln08-19
tida8500:02:11diagonaly08-19
baron de roc8400:02:21diagonaly08-19
ugo228300:03:13diagonaly08-19
orko10000:07:53Descriptive Pairsn08-19
claudio toffon9900:09:29Descriptive Pairsn08-19
albfilip9800:23:46Descriptive Pairsn08-19
baron de roc9700:24:16Descriptive Pairsn08-19
bartez000:00:00Descriptive Pairs08-19
tres4o10000:04:09cubicn08-19
lenzo9900:09:56cubicn08-19
Blumare9800:17:52cubicn08-19
carmela969700:18:15cubicn08-19
molinomalla9600:28:52cubicn08-19
baron de roc9501:37:47cubicn08-19
giogio609401:57:01cubicn08-19
dario529300:08:08cubicy08-19
cyra569200:08:09cubicy08-19
ugo229100:10:48cubicy08-19
bob1955000:00:00cubic08-19
ladyeagle000:00:00cubic08-19
tardar000:00:00cubicy08-19
SUDOMICH000:00:00cubic08-19
lenzo10000:08:04CrossSumn08-19
giogio609900:12:18CrossSumn08-19
vencanas9800:30:35CrossSumn08-19
zobar000:00:00CrossSum08-19
georgedg10000:03:07Countingn08-19
stefidigrona9900:30:07Countingn08-19
lenzo000:00:00Counting08-19
baron de roc000:00:00Counting08-19
bartez000:00:00Counting08-19
emilio000:00:00Counting08-19
beca000:00:00Counting08-19
stefania000:00:00Counting08-19
Ciao Emmanuel000:00:00Counting08-19
flin68000:00:00Counting08-19
niki53000:00:00Counting08-19
lulu200810000:16:55consecutive -Nn08-19
baffo19519900:15:22consecutive -Ny08-19
lenzo10000:05:29consecutiven08-19
stefidigrona9900:13:51consecutiven08-19
falco29803:22:03consecutiven08-19
random9700:10:50consecutivey08-19
zobar000:00:00consecutive08-19
orko000:00:00consecutive08-19
baron de roc10000:13:57ColorsGroupsn08-19
zephyr9900:15:35ColorsGroupsy08-19
mikeylyk000:00:00ColorsGroups08-19
emilio10000:12:57Clock Facesy08-19
orko000:00:00Clock Facesy08-19
zobar000:00:00Clock Faces08-19
Betta000:00:00Clock Faces08-19
lenzo10000:02:24classicn08-19
Ciao Emmanuel9900:02:37classicn08-19
francoclaudio9800:02:38classicn08-19
epifanio9700:03:11classicn08-19
ANANKE9600:03:23classicn08-19
alexdon9500:03:38classicn08-19
peluri9400:03:57classicn08-19
boscardinale9300:04:22classicn08-19
albfilip9200:04:33classicn08-19
feb3099100:04:35classicn08-19
maxxghi9000:04:37classicn08-19
mauro438900:05:06classicn08-19
claudio toffon8800:05:17classicn08-19
vencanas8700:05:24classicn08-19
zobar8600:05:25classicn08-19
kabar8600:05:25classicn08-19
falco28400:05:37classicn08-19
fracal8300:05:46classicn08-19
annetta8200:06:08classicn08-19
pinuccia+-638100:06:11classicn08-19
arancia8000:06:25classicn08-19
Blumare7900:06:44classicn08-19
tardar7800:06:45classicn08-19
vindim7700:06:56classicn08-19
ladyeagle7600:07:19classicn08-19
tida7500:07:20classicn08-19
mimicima7400:07:27classicn08-19
effeti507300:07:32classicn08-19
bob497200:08:05classicn08-19
szita7100:08:46classicn08-19
ym46oc7000:10:17classicn08-19
marsal436900:10:32classicn08-19
beppe586800:10:46classicn08-19
batclara6700:11:43classicn08-19
pigno626600:12:17classicn08-19
bjelico6500:12:33classicn08-19
ugo226500:12:33classicn08-19
ffischer6300:18:54classicn08-19
Andrea126200:19:42classicn08-19
frase60546100:31:51classicn08-19
dario526000:01:00classicy08-19
gierre5900:13:43classicy08-19
carlita2000:00:00classic08-19
lonewolf63000:00:00classic08-19
bce000:00:00classicy08-19
maxxghi10000:06:49cityn08-19
lenzo9900:07:12cityn08-19
baffo19519800:07:51cityn08-19
emilio9702:15:33cityn08-19
vindim000:00:00city08-19
tres4o000:00:00city08-19
ym46oc000:00:00city08-19
albfilip000:00:00city08-19
bartez000:00:00city08-19
cyra56000:00:00city08-19
epifanio10000:05:09CentersSumn08-19
baffo19519900:40:42CentersSumn08-19
zobar000:00:00CentersSum08-19
lenzo10000:02:26Bricksn08-19
lupogrigio9900:07:07Bricksn08-19
random9800:03:00Bricksy08-19
cyra569700:04:20Bricksy08-19
ugo229600:06:04Bricksy08-19
lulu2008000:00:00Bricks08-19
charlypapon4810000:11:45Between1e9n08-19
mikeylyk000:00:00Between1e908-19
lonewolf63000:00:00Between1e908-19
lenzo10000:07:06Averagen08-19
emilio9900:03:27Averagey08-19
cyra569800:03:47Averagey08-19
charlypapon489700:29:59Averagey08-19
zobar000:00:00Average08-19
stefidigrona10000:11:24Anti XXV n08-19
grafiro9900:43:30Anti XXV n08-19
zephyr9800:07:52Anti XXV y08-19
simonetta10000:08:50Anti XV n08-19
stefidigrona9900:11:21Anti XV n08-19
zephyr9800:07:07Anti XV y08-19
zobar000:00:00Anti XV 08-19
ANANKE000:00:00Anti XV 08-19
emilio10000:10:50Anti Pairs 2n08-19
prof_matarazzo9900:13:23Anti Pairs 2n08-19
claudio toffon9800:13:25Anti Pairs 2n08-19
tres4o10000:02:55Anti Diagonaln08-19
peluri9900:13:33Anti Diagonaln08-19
baron de roc9800:18:33Anti Diagonaln08-19
ugo229700:03:11Anti Diagonaly08-19
claudio toffon000:00:00Anti Diagonal08-19
bene62000:00:00Anti Diagonal08-19
Akuma2110000:01:03alberin08-19
sf2l9900:01:36alberin08-19
lulu20089800:01:44alberin08-19
Puzzleland9700:01:48alberin08-19
claudio toffon9600:01:58alberin08-19
angiolo9500:02:14alberin08-19
francoclaudio9400:02:34alberin08-19
lenzo9300:02:35alberin08-19
tres4o9300:02:35alberin08-19
Ciao Emmanuel9100:02:38alberin08-19
Limbo9000:02:41alberin08-19
guspilla8900:02:53alberin08-19
Hongkong8800:03:03alberin08-19
flin688700:03:38alberin08-19
stefidigrona8600:04:26alberin08-19
cyra568500:04:44alberin08-19
Betta8400:09:26alberin08-19
bob19558300:10:49alberin08-19
emilio8200:33:16alberin08-19
zobar000:00:00alberi08-19
random000:00:00alberi08-19
stefania10000:00:57abcn08-19
bartez9900:01:00abcn08-19
flin689800:01:06abcn08-19
Akuma219700:01:09abcn08-19
purifire9600:01:44abcn08-19
tres4o9500:02:14abcn08-19
emilio9400:02:22abcn08-19
claudio toffon9300:02:55abcn08-19
ugo229200:03:23abcn08-19
cyra569100:04:18abcn08-19
zobar000:00:00abc08-19
pecos10000:11:014 Boxn08-19
epifanio9900:11:324 Boxn08-19
GPARPI9800:17:464 Boxn08-19
carmela969700:20:084 Boxn08-19
mauro439600:38:194 Boxn08-19
dario529500:08:524 Boxy08-19
nerina9401:13:574 Boxy08-19
tres4o000:00:004 Box08-19
batclara000:00:004 Box08-19
tres4o10000:05:232even2oddn08-19
tardar9900:12:202even2oddn08-19
gheo629800:42:182even2oddn08-19
ugo229700:04:352even2oddy08-19
lonewolf63000:00:002even2odd08-19
zobar000:00:002even2odd08-19
zephyr000:00:002even2oddy08-19
Ciao Emmanuel10000:01:591and2n08-19
Puzzleland9900:02:141and2n08-19
angiolo9800:03:121and2n08-19
vindim9700:04:041and2n08-19
tardar9600:04:091and2n08-19
sf2l9500:04:121and2n08-19
stefania9400:04:151and2n08-19
ANANKE9300:04:281and2n08-19
lupogrigio9200:04:291and2n08-19
bene629100:05:481and2n08-19
emilio9000:06:081and2n08-19
Spock8900:06:211and2n08-19
bob19558800:07:161and2n08-19
zephyr8700:07:211and2n08-19
max528611:22:351and2n08-19
lonewolf63000:00:001and208-19
cyra56000:00:001and208-19
random000:00:001and208-19
bobobo000:00:001and208-19
lenzo10000:05:05XXVn08-18
bob19559900:06:08XXVn08-18
stefidigrona9800:07:21XXVn08-18
zephyr9700:04:46XXVy08-18
giannipas9600:07:32XXVy08-18
bapusp909500:12:52XXVy08-18
cyra56000:00:00XXV08-18
lenzo10000:02:04xvn08-18
tres4o9900:03:18xvn08-18
Ciao Emmanuel9800:03:37xvn08-18
Black Tiger9700:04:02xvn08-18
bob19559600:04:31xvn08-18
stefidigrona9500:05:14xvn08-18
baron de roc9400:07:51xvn08-18
giogio609300:11:13xvn08-18
vencanas9200:30:52xvn08-18
zephyr9100:02:14xvy08-18
giannipas9000:04:21xvy08-18
bapusp908900:07:22xvy08-18
alexdon10000:06:24xframen08-18
ale19599900:24:58xframen08-18
bapusp909800:12:11xframey08-18
tres4o10000:05:23untouchn08-18
Mach29900:10:10untouchn08-18
tardar9800:19:29untouchn08-18
marsal439705:53:44untouchn08-18
bapusp909600:10:28untouchy08-18
koala10000:05:36True or Lien08-18
cyra569900:04:22True or Liey08-18
bapusp909800:04:34True or Liey08-18
epifanio10000:01:39Trisn08-18
francoclaudio9900:01:46Trisn08-18
mik19800:01:51Trisn08-18
ANANKE9700:01:56Trisn08-18
bob19559600:02:07Trisn08-18
boscardinale9500:02:17Trisn08-18
tres4o9400:02:20Trisn08-18
zephyr9300:02:40Trisn08-18
baron de roc9200:02:52Trisn08-18
linus22229100:03:06Trisn08-18
claudio toffon9000:03:16Trisn08-18
stefania8900:03:20Trisn08-18
ugo228800:03:28Trisn08-18
giogio608700:03:29Trisn08-18
kabar8600:03:43Trisn08-18
max528500:03:54Trisn08-18
marsal438400:04:47Trisn08-18
gheo628300:21:07Trisn08-18
bapusp908200:01:52Trisy08-18
falco2000:00:00Tris08-18
lenzo10000:05:24Touchyn08-18
giogio609901:04:38Touchyn08-18
bapusp909800:07:59Touchyy08-18
lenzo10000:03:09Toroidaln08-18
bapusp909900:03:07Toroidaly08-18
lenzo10000:02:55Sum 9n08-18
bapusp909900:03:35Sum 9y08-18
lenzo10000:08:27sumn08-18
bapusp90000:00:00sumy08-18
lenzo10000:06:38Sudoku Nn08-18
bapusp909900:08:35Sudoku Ny08-18
Black Tiger10000:01:41subset5x1n08-18
Ciao Emmanuel9900:02:06subset5x1n08-18
stefidigrona9800:04:06subset5x1n08-18
mik19700:06:29subset5x1n08-18
mik110000:02:35subset3x3n08-18
koala9900:08:39subset3x3n08-18
tida000:00:00subset3x208-18
flin6810000:01:20subset2x2n08-18
mik19900:02:13subset2x2n08-18
cyra569800:02:54subset2x2n08-18
tida9700:03:08subset2x2n08-18
Ciao Emmanuel9600:03:39subset2x2n08-18
ugo229500:07:45subset2x2n08-18
Black Tiger10000:03:42Stripesn08-18
tres4o9900:03:57Stripesn08-18
epifanio9800:07:08Stripesn08-18
pecos9700:18:24Stripesn08-18
bapusp909600:03:25Stripesy08-18
Ciao Emmanuel000:00:00Stripes08-18
lenzo10000:02:17Straightn08-18
Giscard9900:05:39Straightn08-18
cyra569800:11:30Straightn08-18
dario5210000:02:09Spiraly08-18
bapusp909900:10:44Spiraly08-18
Black Tiger10000:03:13Slot Machinen08-18
lenzo9900:04:01Slot Machinen08-18
Ciao Emmanuel9800:04:17Slot Machinen08-18
koala9700:07:11Slot Machinen08-18
bapusp909600:17:14Slot Machiney08-18
lenzo10000:05:09Skyscrapern08-18
tres4o9900:09:59Skyscrapern08-18
alexdon000:00:00Skyscraper08-18
ale195910000:23:43Rossini Outsiden08-18
simonetta9900:25:40Rossini Outsiden08-18
ripafi9800:47:20Rossini Outsiden08-18
arancia9710:10:03Rossini Outsiden08-18
koala9600:11:04Rossini Outsidey08-18
albfilip000:00:00Rossini Outside08-18
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-18
arancia10000:17:22Rossinin08-18
pecos9900:17:42Rossinin08-18
GPARPI000:00:00Rossini08-18
prof_matarazzo10000:09:12repeated neighboursy08-18
tres4o10000:09:06queenn08-18
falco29900:15:24queenn08-18
salvo9619800:20:41queenn08-18
dario529700:04:26queeny08-18
tardar000:00:00queeny08-18
Black Tiger10000:04:19quadruplen08-18
lenzo9900:04:28quadruplen08-18
tres4o9800:04:44quadruplen08-18
SUDOMICH9700:05:00quadruplen08-18
bjelico9600:07:46quadruplen08-18
falco29500:15:03quadruplen08-18
peppech9400:17:14quadruplen08-18
zephyr9300:09:03quadrupley08-18
lenzo10000:03:35Quadron08-18
tres4o9900:05:49Quadron08-18
falco29800:09:34Quadron08-18
prof_matarazzo10000:16:02Quad Maxy08-18
flin6810000:01:31Pooln08-18
lenzo9900:01:38Pooln08-18
Ciao Emmanuel9800:01:50Pooln08-18
Black Tiger9700:02:38Pooln08-18
francoclaudio9600:02:51Pooln08-18
Bely9500:03:05Pooln08-18
stefania9400:03:26Pooln08-18
carmela969300:03:49Pooln08-18
emilio9200:04:27Pooln08-18
ugo229100:02:28Pooly08-18
tardar000:00:00Pool08-18
lulu2008000:00:00Pool08-18
bobobo000:00:00Pool08-18
cyra56000:00:00Pool08-18
lenzo10000:04:48PlusOrMinusn08-18
prof_matarazzo9900:17:23PlusOrMinusy08-18
Ciao Emmanuel10000:03:04pencilmarksn08-18
francoclaudio9900:03:41pencilmarksn08-18
alexdon9800:03:58pencilmarksn08-18
lenzo9700:04:47pencilmarksn08-18
dario529600:05:45pencilmarksn08-18
emilio9600:05:45pencilmarksn08-18
maxxghi9400:06:10pencilmarksn08-18
baron de roc9300:07:06pencilmarksn08-18
ale19599200:07:25pencilmarksn08-18
boscardinale9100:07:53pencilmarksn08-18
zeno09000:08:58pencilmarksn08-18
bjelico8900:09:39pencilmarksn08-18
peluri8800:11:18pencilmarksn08-18
epifanio8700:15:37pencilmarksn08-18
Eti 1148600:17:05pencilmarksn08-18
molinomalla8500:22:33pencilmarksn08-18
vencanas8400:52:11pencilmarksn08-18
beca000:00:00pencilmarks08-18
kabar000:00:00pencilmarks08-18
claudio toffon000:00:00pencilmarks08-18
bene62000:00:00pencilmarks08-18
cyra56000:00:00pencilmarks08-18
gianburrasca10000:08:23Patchworkn08-18
koala9900:08:24Patchworkn08-18
lupogrigio9800:09:41Patchworkn08-18
simonetta000:00:00Patchwork08-18
lenzo10000:02:19Palindromon08-18
bene629900:08:57Palindromon08-18
francoclaudio10000:05:03outsiden08-18
Black Tiger9900:05:40outsiden08-18
Ciao Emmanuel9800:07:34outsiden08-18
tres4o9700:08:11outsiden08-18
stefania9600:08:43outsiden08-18
arancia9500:12:00outsiden08-18
SUDOMICH9400:12:37outsiden08-18
beca9300:18:48outsiden08-18
Eti 1149200:18:52outsiden08-18
salvo9619100:30:07outsiden08-18
alexdon9000:33:03outsiden08-18
Mach28901:08:38outsiden08-18
koala8800:05:00outsidey08-18
zephyr8700:07:00outsidey08-18
lupogrigio8600:25:30outsidey08-18
charlypapon48000:00:00outside08-18
albfilip000:00:00outside08-18
falco210000:06:24offsetn08-18
tardar9900:08:46offsetn08-18
maxxghi9800:09:01offsetn08-18
tigna000:00:00offset08-18
stefidigrona10000:01:30Nurikaben08-18
Puzzleland9900:01:37Nurikaben08-18
tres4o9800:01:57Nurikaben08-18
flin689700:02:11Nurikaben08-18
genovese volante9600:02:20Nurikaben08-18
claudio toffon9500:02:27Nurikaben08-18
emilio9400:03:18Nurikaben08-18
beca9300:07:27Nurikaben08-18
mikeylyk000:00:00Nurikabe08-18
lupogrigio000:00:00Nurikabe08-18
francoclaudio10000:07:32non consecutivon08-18
tres4o9900:12:31non consecutivon08-18
genovese volante9800:15:04non consecutivon08-18
lenzo9700:15:57non consecutivon08-18
stefidigrona9600:23:23non consecutivon08-18
Mach29500:26:52non consecutivon08-18
alexdon9404:11:04non consecutivon08-18
ugo229300:14:24non consecutivoy08-18
slaveVARESE000:00:00non consecutivo08-18
Eti 114000:00:00non consecutivo08-18
stefania000:00:00non consecutivo08-18
lenzo10000:11:01NoMirrorn08-18
prof_matarazzo9900:10:23NoMirrory08-18
lenzo10000:03:33No 3 Consecutiven08-18
alexdon9900:06:50No 3 Consecutiven08-18
lenzo10000:04:41Next to 9n08-18
tres4o9900:06:30Next to 9n08-18
molinomalla10000:46:19neighboursn08-18
mik19900:15:42neighboursy08-18
niki5310000:00:23multiplen08-18
lenzo9900:00:39multiplen08-18
mik19800:00:48multiplen08-18
bjelico9700:01:52multiplen08-18
flin689600:01:59multiplen08-18
francoclaudio9500:02:45multiplen08-18
peluri9400:02:48multiplen08-18
emilio9300:03:19multiplen08-18
stefidigrona9200:12:00multiplen08-18
Eti 114000:00:00multiple08-18
giomas6210000:33:33Monopolyn08-18
prof_matarazzo10000:11:45modulon08-18
prof_matarazzo10000:16:28mirror twiny08-18
epifanio10000:06:42mirror 10n08-18
ugo229900:02:37mirror 10y08-18
francoclaudio10000:01:47mirrorn08-18
Ciao Emmanuel9900:02:07mirrorn08-18
Black Tiger9800:02:22mirrorn08-18
orko9800:02:22mirrorn08-18
epifanio9600:03:37mirrorn08-18
tardar9500:04:07mirrorn08-18
effeti509400:05:52mirrorn08-18
mauro439300:06:55mirrorn08-18
carlita29200:08:07mirrorn08-18
jonnie5510000:07:34minmaxn08-18
francoclaudio10000:01:20minin08-18
bjelico9900:01:27minin08-18
tres4o9800:01:29minin08-18
Bely9700:01:31minin08-18
lenzo9600:01:39minin08-18
Black Tiger9500:01:46minin08-18
Ciao Emmanuel9400:01:49minin08-18
orko9300:02:04minin08-18
carmela969200:02:05minin08-18
zephyr9100:02:54minin08-18
bob499000:03:04minin08-18
Eti 1148900:03:05minin08-18
alexdon8800:03:23minin08-18
baron de roc8700:03:33minin08-18
flin688600:03:36minin08-18
lulu20088500:04:08minin08-18
boscardinale8400:04:15minin08-18
szita8300:04:28minin08-18
tigna8200:04:29minin08-18
gheo628100:04:42minin08-18
linus22228000:05:04minin08-18
zeno07900:05:05minin08-18
pigno627900:05:05minin08-18
lupogrigio7700:05:42minin08-18
peluri7700:05:42minin08-18
marsal437500:05:46minin08-18
molinomalla7400:05:53minin08-18
epifanio7300:07:13minin08-18
pinuccia+-637200:07:18minin08-18
bob19557100:08:14minin08-18
ladyeagle7000:08:34minin08-18
tardar6900:09:15minin08-18
falco26800:09:31minin08-18
Blumare6700:15:04minin08-18
ym46oc6601:08:20minin08-18
vencanas6504:01:53minin08-18
SUDOMICH000:00:00mini08-18
kabar000:00:00mini08-18
chiedidime000:00:00mini08-18
claudio toffon000:00:00mini08-18
albfilip000:00:00mini08-18
falco210000:15:59Memoryn08-18
Black Tiger000:00:00Memory08-18
niki5310000:01:00Master Mind608-18
maxxghi9900:01:29Master Mind608-18
flin689800:01:32Master Mind608-18
stefidigrona9700:01:21Master Mind708-18
tardar9600:02:40Master Mind708-18
ugo229500:02:02Master Mind1008-18
emilio9400:01:49Master Mind1108-18
ym46oc9300:03:20Master Mind1508-18
niki5310000:01:08Logic Mind908-18
emilio10000:01:08Logic Mind808-18
mik19800:01:24Logic Mind1108-18
chiedidime9700:01:25Logic Mind1108-18
ym46oc9600:01:34Logic Mind808-18
stefidigrona9500:01:57Logic Mind708-18
ugo229400:02:29Logic Mind1108-18
flin689300:02:57Logic Mind1008-18
Puzzleland10000:00:36lampionsn08-18
emilio9900:01:19lampionsn08-18
stefidigrona9800:01:26lampionsn08-18
flin689700:01:38lampionsn08-18
lenzo10000:03:06kurven08-18
Ciao Emmanuel9900:05:38kurven08-18
epifanio9800:06:26kurven08-18
boscardinale9700:12:50kurven08-18
orko9600:03:47kurvey08-18
ugo229500:13:39kurvey08-18
baron de roc000:00:00kurve08-18
SUDOMICH000:00:00kurve08-18
linus2222000:00:00kurve08-18
lenzo10000:02:30kropkin08-18
tres4o9900:02:49kropkin08-18
bjelico9800:04:38kropkin08-18
francoclaudio9700:05:02kropkin08-18
stefidigrona9600:05:28kropkin08-18
ale19599500:05:37kropkin08-18
Bely000:00:00kropki08-18
lenzo10000:10:11Knight forcedn08-18
prof_matarazzo9900:26:51Knight forcedn08-18
Black Tiger10000:06:06knightn08-18
tres4o9900:08:04knightn08-18
lenzo9800:11:11knightn08-18
falco29700:14:42knightn08-18
Ciao Emmanuel9600:28:26knightn08-18
pecos000:00:00knight08-18
Bely000:00:00knight08-18
simonetta000:00:00knight08-18
niki5310000:05:43Killer Variantn08-18
alexdon9900:06:35Killer Variantn08-18
francoclaudio10000:03:59Killer Pairn08-18
alexdon9900:05:42Killer Pairn08-18
koala9800:08:56Killer Pairn08-18
stefania9700:09:24Killer Pairn08-18
zeno09600:10:44Killer Pairn08-18
Mach29500:16:28Killer Pairn08-18
orko9400:05:49Killer Pairy08-18
giannipas9300:10:32Killer Pairy08-18
tres4o10000:07:40killern08-18
Ciao Emmanuel9900:08:36killern08-18
genovese volante9800:09:01killern08-18
niki539700:09:11killern08-18
lenzo9600:09:18killern08-18
Bely9500:09:48killern08-18
orko9400:10:01killern08-18
georgedg9300:10:09killern08-18
Limbo9200:10:17killern08-18
francoclaudio9100:11:59killern08-18
koala9000:14:15killern08-18
stefania8900:15:59killern08-18
jonnie558800:16:21killern08-18
giogio608700:19:49killern08-18
serigaia8600:23:05killern08-18
pecos8500:31:44killern08-18
vencanas8401:57:19killern08-18
max528312:03:56killern08-18
tida8200:16:47killery08-18
zephyr8100:18:12killery08-18
effeti508000:26:34killery08-18
lupogrigio000:00:00killery08-18
cyra56000:00:00killer08-18
Mach2000:00:00killer08-18
giomas62000:00:00killer08-18
GPARPI000:00:00killer08-18
giannipas000:00:00killery08-18
zeno0000:00:00killer08-18
Giscard000:00:00killery08-18
josehans000:00:00killer08-18
francoclaudio10000:03:37KakuroDokun08-18
georgedg9900:03:41KakuroDokun08-18
ale19599800:05:01KakuroDokun08-18
alexdon9700:05:02KakuroDokun08-18
niki539600:05:26KakuroDokun08-18
Limbo9500:05:47KakuroDokun08-18
genovese volante9400:07:34KakuroDokun08-18
zephyr9300:08:42KakuroDokun08-18
zeno09200:15:40KakuroDokun08-18
charlypapon48000:00:00KakuroDoku08-18
lupogrigio000:00:00KakuroDokuy08-18
lenzo10000:04:45Jigsaw Hybridn08-18
simonetta9900:11:46Jigsaw Hybridn08-18
Mach2000:00:00Jigsaw Hybrid08-18
alexdon10000:09:15jigsawn08-18
Carloplus9900:18:43jigsawn08-18
tres4o9800:19:17jigsawn08-18
niki539700:23:23jigsawn08-18
Mach29600:57:48jigsawn08-18
pecos9501:22:38jigsawn08-18
bapusp90000:00:00jigsawy08-18
molinomalla000:00:00jigsaw08-18
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw08-18
lenzo000:00:00jigsaw08-18
niki5310000:10:41isokillern08-18
peppech9900:11:44isokillern08-18
zephyr9800:04:11isokillery08-18
zeno09708:02:17isokillery08-18
zobar000:00:00isokiller08-18
max52000:00:00isokiller08-18
genovese volante10000:19:03ison08-18
dario529900:07:30isoy08-18
zeno09800:07:42isoy08-18
max52000:00:00iso08-18
lenzo10000:02:30integern08-18
baffo19519900:10:40integern08-18
bjelico10011:30:39Hybridn08-18
koala9900:07:34Hybridy08-18
lenzo10000:05:07Fuzulin08-18
emilio9900:11:11Fuzulin08-18
cyra56000:00:00Fuzuliy08-18
lulu2008000:00:00Fuzuli08-18
Ciao Emmanuel10000:01:55Futoshikin08-18
lenzo9900:01:59Futoshikin08-18
tres4o9800:02:27Futoshikin08-18
emilio9700:03:03Futoshikin08-18
niki539600:03:28Futoshikin08-18
peppech9500:03:55Futoshikin08-18
gianburrasca9400:04:02Futoshikin08-18
zeno09300:04:15Futoshikin08-18
tida9200:04:23Futoshikin08-18
boscardinale9100:05:46Futoshikin08-18
cyra569000:06:32Futoshikin08-18
lupogrigio8900:06:41Futoshikin08-18
max52000:00:00Futoshiki08-18
simonetta000:00:00Futoshiki08-18
claudio toffon10000:13:38framen08-18
Ciao Emmanuel9900:17:06framen08-18
giomas62000:00:00Fortress08-18
ANANKE10000:09:07exclusion2n08-18
salvo9619900:20:29exclusion2n08-18
Mach29800:22:35exclusion2n08-18
koala9700:10:51exclusion2y08-18
beca000:00:00exclusion208-18
ANANKE10000:39:57exclusion1n08-18
Mach29904:13:04exclusion1n08-18
tres4o10000:02:27EvenOddn08-18
ANANKE9900:03:12EvenOddn08-18
tardar9800:04:53EvenOddn08-18
Blumare9700:04:58EvenOddn08-18
effeti509600:07:46EvenOddn08-18
epifanio9500:08:48EvenOddn08-18
marsal439400:15:14EvenOddn08-18
ugo229300:38:08EvenOddn08-18
max52000:00:00EvenOdd08-18
Eti 114000:00:00EvenOdd08-18
Carloplus10000:09:48Even Odd Viewn08-18
claudio toffon9900:14:09Even Odd Viewn08-18
tardar9800:04:55Even Odd Viewy08-18
francoclaudio10000:07:41Distancen08-18
koala9900:08:57Distancey08-18
Carloplus000:00:00Distance08-18
peppech000:00:00Distance08-18
stefidigrona10000:29:47Diagonal Consecutiven08-18
koala9900:04:44Diagonal Consecutivey08-18
ffischer10000:05:04diagonaln08-18
genovese volante9900:09:09diagonaln08-18
francoclaudio9800:09:57diagonaln08-18
Carloplus9700:12:37diagonaln08-18
tres4o9600:12:55diagonaln08-18
serigaia9500:19:05diagonaln08-18
salvo9619400:19:13diagonaln08-18
slaveVARESE9300:24:21diagonaln08-18
falco29200:27:44diagonaln08-18
Ciao Emmanuel9100:30:00diagonaln08-18
Blumare9008:40:56diagonaln08-18
tida8900:06:20diagonaly08-18
kabar8800:07:21diagonaly08-18
tardar8700:09:39diagonaly08-18
carlita28600:23:04diagonaly08-18
ugo228500:27:18diagonaly08-18
zobar000:00:00diagonal08-18
mauro43000:00:00diagonal08-18
effeti50000:00:00diagonal08-18
jonnie55000:00:00diagonal08-18
szita000:00:00diagonal08-18
bob1955000:00:00diagonal08-18
lenzo000:00:00diagonal08-18
Black Tiger000:00:00diagonal08-18
Black Tiger10000:04:12Descriptive Pairsn08-18
albfilip9900:07:14Descriptive Pairsn08-18
orko9900:07:14Descriptive Pairsn08-18
koala9700:10:13Descriptive Pairsn08-18
lenzo10000:02:30cubicn08-18
tres4o9900:03:53cubicn08-18
SUDOMICH9800:04:19cubicn08-18
linus22229700:07:18cubicn08-18
baron de roc9600:08:47cubicn08-18
ladyeagle9500:09:05cubicn08-18
bob19559400:09:19cubicn08-18
tigna9300:09:49cubicn08-18
carmela969200:12:10cubicn08-18
Blumare9100:19:46cubicn08-18
giogio609000:20:59cubicn08-18
molinomalla8900:29:26cubicn08-18
giomas628800:30:16cubicn08-18
ugo228700:05:49cubicy08-18
dario528600:08:27cubicy08-18
cyra56000:00:00cubicy08-18
giogio6010000:33:22CrossSumn08-18
vencanas000:00:00CrossSum08-18
Black Tiger10000:00:28Countingn08-18
flin689900:00:51Countingn08-18
emilio9800:00:57Countingn08-18
baron de roc9700:01:00Countingn08-18
lenzo9600:01:05Countingn08-18
Ciao Emmanuel9500:01:13Countingn08-18
niki539400:01:19Countingn08-18
georgedg9300:01:39Countingn08-18
stefania9200:03:11Countingn08-18
stefidigrona9100:03:28Countingn08-18
beca9000:03:56Countingn08-18
charlypapon48000:00:00Counting08-18
mik1000:00:00Counting08-18
lenzo10000:08:07consecutive -Nn08-18
baffo19519900:50:31consecutive -Nn08-18
tres4o10000:05:38consecutiven08-18
lenzo9900:06:30consecutiven08-18
stefidigrona9800:12:19consecutiven08-18
falco29700:20:09consecutiven08-18
orko000:00:00consecutivey08-18
lenzo10000:06:21ColorsGroupsn08-18
prof_matarazzo9900:17:55ColorsGroupsn08-18
baron de roc9800:24:24ColorsGroupsn08-18
zephyr9700:14:12ColorsGroupsy08-18
koala10000:09:45Clock Facesy08-18
orko9900:14:40Clock Facesy08-18
emilio000:00:00Clock Facesy08-18
ffischer10000:05:53classicn08-18
Black Tiger9900:06:00classicn08-18
zobar9800:08:08classicn08-18
lenzo9700:08:16classicn08-18
pigno629600:08:30classicn08-18
serigaia9500:09:32classicn08-18
tres4o9400:09:39classicn08-18
Ciao Emmanuel9300:10:03classicn08-18
carlita29200:10:42classicn08-18
fracal9100:11:04classicn08-18
peluri9000:13:16classicn08-18
maxxghi8900:13:23classicn08-18
annetta8800:13:49classicn08-18
epifanio8700:14:11classicn08-18
feb3098600:15:46classicn08-18
boscardinale8500:16:26classicn08-18
effeti508400:16:37classicn08-18
falco28300:16:44classicn08-18
marsal438200:20:23classicn08-18
arancia8100:22:40classicn08-18
Blumare8000:27:26classicn08-18
Andrea127900:28:21classicn08-18
vencanas7800:28:22classicn08-18
beppe587700:36:27classicn08-18
dario527600:03:34classicy08-18
tida7600:03:34classicy08-18
kabar7400:04:43classicy08-18
ugo227300:05:38classicy08-18
francoclaudio7200:05:43classicy08-18
cyra567100:06:36classicy08-18
frase60547000:23:01classicy08-18
tardar6907:06:33classicy08-18
mario49000:00:00classic08-18
ANANKE000:00:00classic08-18
batclara000:00:00classic08-18
ladyeagle000:00:00classic08-18
bob49000:00:00classic08-18
ym46oc000:00:00classic08-18
alexdon000:00:00classic08-18
szita000:00:00classic08-18
bjelico000:00:00classicy08-18
lenzo10000:00:40cityn08-18
flin689900:00:54cityn08-18
emilio9800:01:10cityn08-18
maxxghi9700:01:22cityn08-18
tres4o9600:01:39cityn08-18
albfilip9500:02:04cityn08-18
baffo19519400:02:27cityn08-18
ym46oc9300:02:37cityn08-18
cyra569200:02:52cityn08-18
ugo229100:06:35cityn08-18
Ciao Emmanuel10000:01:40Chainsn08-18
lenzo9900:02:55Chainsn08-18
lulu200810000:05:58Bricksn08-18
emilio9900:07:41Bricksn08-18
lupogrigio9800:09:22Bricksn08-18
cyra569700:04:58Bricksy08-18
lenzo10000:04:38Between1e9n08-18
tres4o9900:05:27Between1e9n08-18
charlypapon489800:27:12Between1e9n08-18
mikeylyk000:00:00Between1e908-18
lenzo10000:08:54Averagen08-18
emilio9900:06:30Averagey08-18
charlypapon489800:11:35Averagey08-18
cyra56000:00:00Averagey08-18
stefidigrona10000:14:47Anti XXV n08-18
zephyr9900:08:01Anti XXV y08-18
grafiro000:00:00Anti XXV 08-18
tres4o10000:03:50Anti XV n08-18
stefidigrona9900:05:45Anti XV n08-18
ANANKE9800:07:50Anti XV n08-18
simonetta9700:14:33Anti XV n08-18
zephyr9600:05:49Anti XV y08-18
lenzo10000:14:41Anti Pairs 2n08-18
prof_matarazzo9900:11:16Anti Pairs 2y08-18
claudio toffon000:00:00Anti Pairs 208-18
tres4o10000:03:46Anti Diagonaln08-18
bene629900:10:59Anti Diagonaln08-18
ugo229800:08:54Anti Diagonaly08-18
francoclaudio10000:00:38alberin08-18
tres4o9900:00:48alberin08-18
Ciao Emmanuel9800:00:54alberin08-18
lenzo9700:00:57alberin08-18
Puzzleland9600:01:14alberin08-18
Hongkong9500:01:20alberin08-18
emilio9400:01:21alberin08-18
flin689300:01:23alberin08-18
Limbo9200:02:43alberin08-18
lulu20089100:02:46alberin08-18
stefidigrona9000:03:32alberin08-18
bob19558900:04:20alberin08-18
cyra568800:04:27alberin08-18
claudio toffon8700:04:30alberin08-18
tres4o10000:01:08abcn08-18
stefania10000:01:08abcn08-18
flin689800:01:14abcn08-18
emilio9700:01:31abcn08-18
claudio toffon9600:02:19abcn08-18
cyra569500:02:44abcn08-18
ugo229400:02:56abcn08-18
alexdon10000:08:564 Boxn08-18
arancia9900:09:084 Boxn08-18
GPARPI9800:24:274 Boxn08-18
pecos9700:25:234 Boxn08-18
mauro439605:37:304 Boxn08-18
dario529500:07:094 Boxy08-18
Ciao Emmanuel000:00:004 Box08-18
salvo961000:00:004 Box08-18
batclara000:00:004 Box08-18
tres4o000:00:004 Box08-18
tres4o10000:06:182even2oddn08-18
gheo629900:17:122even2oddn08-18
tardar9800:34:032even2oddn08-18
lupogrigio000:00:002even2odd08-18
Puzzleland10000:01:411and2n08-18
bob19559900:01:511and2n08-18
ANANKE9800:01:581and2n08-18
Ciao Emmanuel9700:02:061and2n08-18
lupogrigio9600:02:211and2n08-18
bobobo9500:02:291and2n08-18
emilio9400:02:331and2n08-18
Black Tiger9300:02:531and2n08-18
SUDOMICH9200:03:091and2n08-18
stefania9100:03:161and2n08-18
zephyr9000:03:501and2n08-18
bene628900:04:091and2n08-18
max528800:04:491and2n08-18
cyra568700:05:001and2n08-18
tardar8600:11:271and2n08-18
stefidigrona10000:07:58XXVn08-17
lulu20089900:08:18XXVn08-17
bob19559800:11:38XXVn08-17
giannipas9700:22:05XXVy08-17
lenzo000:00:00XXV08-17
cyra56000:00:00XXVy08-17
ANANKE000:00:00XXV08-17
Bely10000:02:34xvn08-17
tres4o9900:02:36xvn08-17
lenzo9800:02:37xvn08-17
Ciao Emmanuel9700:02:58xvn08-17
ANANKE9600:03:42xvn08-17
baron de roc9500:03:55xvn08-17
stefidigrona9400:04:41xvn08-17
bob19559300:05:15xvn08-17
lulu20089200:05:33xvn08-17
yuma679100:06:19xvn08-17
vencanas9000:32:40xvn08-17
ugo228900:04:09xvy08-17
felezeu 1000:00:00xv08-17
giannipas000:00:00xv08-17
ale195910000:29:01xframen08-17
peppech9900:31:39xframen08-17
pgreg9808:58:13xframen08-17
GPARPI000:00:00xframe08-17
tres4o10000:13:37untouchn08-17
marsal439900:39:34untouchn08-17
Mach29801:37:45untouchn08-17
tardar9701:20:02untouchy08-17
epifanio000:00:00untouch08-17
fenicia000:00:00untouch08-17
koala10000:06:02True or Lien08-17
bjelico9900:14:44True or Lien08-17
cyra569800:03:47True or Liey08-17
nerina9700:08:04True or Liey08-17
Ciao Emmanuel10000:01:31Trisn08-17
gheo629900:01:49Trisn08-17
ANANKE9800:02:06Trisn08-17
alexdon9700:02:07Trisn08-17
Spock9600:02:15Trisn08-17
bob19559500:02:18Trisn08-17
yuma679400:02:26Trisn08-17
boscardinale9400:02:26Trisn08-17
epifanio9200:02:29Trisn08-17
flin689100:02:58Trisn08-17
baron de roc9000:03:10Trisn08-17
mik18900:03:18Trisn08-17
bartez8800:03:54Trisn08-17
max528700:04:09Trisn08-17
ugo228600:04:53Trisn08-17
marsal438500:05:29Trisn08-17
Akuma21000:00:00Tris08-17
lenzo10000:02:44Super Hybridn08-17
emilio9900:22:01Super Hybridn08-17
prof_matarazzo10000:02:17Sum 9y08-17
flin6810000:03:44subset5x1n08-17
stefidigrona9900:03:45subset5x1n08-17
bartez9800:05:02subset5x1n08-17
gheo629700:08:25subset5x1n08-17
baron de roc9600:09:01subset5x1n08-17
Ciao Emmanuel000:00:00subset5x108-17
flin6810000:06:27subset4x2n08-17
emilio9900:19:35subset4x2n08-17
mik110000:05:33subset3x3n08-17
flin689900:05:41subset3x3n08-17
bartez9800:08:29subset3x3n08-17
emilio9700:10:25subset3x3n08-17
ANANKE000:00:00subset3x308-17
baron de roc000:00:00subset3x308-17
flin6810000:08:44subset3x2n08-17
gheo629900:10:39subset3x2n08-17
ANANKE000:00:00subset3x208-17
tida000:00:00subset3x208-17
flin6810000:01:32subset2x2n08-17
yuma679900:02:10subset2x2n08-17
mik19800:02:31subset2x2n08-17
bartez9700:02:55subset2x2n08-17
ANANKE9600:03:03subset2x2n08-17
Ciao Emmanuel9600:03:03subset2x2n08-17
tida9400:03:10subset2x2n08-17
ugo229300:07:49subset2x2n08-17
cyra569200:55:23subset2x2n08-17
Bely000:00:00subset2x208-17
pecos10000:14:57Stripesn08-17
purifire9900:15:16Stripesn08-17
epifanio9800:23:20Stripesn08-17
lenzo10000:03:42Straightn08-17
francoclaudio9900:03:57Straightn08-17
Giscard9800:04:37Straightn08-17
flin689700:04:39Straightn08-17
bartez9600:05:10Straightn08-17
rosselena9500:08:08Straightn08-17
baron de roc9400:08:33Straightn08-17
xanx9300:11:56Straightn08-17
dario5210000:01:31Spiraly08-17
emilio9900:02:01Spiraly08-17
ugo229800:10:37Spiraly08-17
lenzo10000:06:01Slot Machinen08-17
koala9900:09:18Slot Machinen08-17
purifire9800:18:00Slot Machinen08-17
carburra000:00:00Slot Machine08-17
cebruma10000:10:14Skyscrapern08-17
ugo229900:09:24Skyscrapery08-17
ale195910000:19:29Rossini Outsiden08-17
simonetta9900:31:43Rossini Outsiden08-17
koala9800:12:03Rossini Outsidey08-17
mikeylyk000:00:00Rossini Outside08-17
pecos10000:11:08Rossinin08-17
GPARPI9900:13:50Rossinin08-17
prof_matarazzo10000:21:42repeated neighboursy08-17
epifanio10000:08:49queenn08-17
baron de roc9900:14:37queenn08-17
salvo9619801:54:58queenn08-17
dario529700:05:25queeny08-17
SUDOMICH10000:03:19quadruplen08-17
bjelico9900:07:12quadruplen08-17
yuma679800:08:04quadruplen08-17
falco29700:09:56quadruplen08-17
peppech9600:16:12quadruplen08-17
felezeu 1000:00:00quadruple08-17
falco210000:16:28Quadron08-17
emilio10000:43:09QuadMax 4Even4Oddn08-17
prof_matarazzo10000:08:48Quad Maxy08-17
baron de roc10000:09:00QGLn08-17
bartez10000:02:38Pooln08-17
francoclaudio9900:03:14Pooln08-17
flin689800:03:15Pooln08-17
Bely9700:03:17Pooln08-17
lenzo9600:03:57Pooln08-17
emilio9500:04:45Pooln08-17
baron de roc9400:07:37Pooln08-17
yuma679300:12:07Pooln08-17
purifire9200:12:48Pooln08-17
tardar9100:22:58Pooln08-17
ugo229000:05:22Pooly08-17
lulu2008000:00:00Pool08-17
cyra56000:00:00Pool08-17
prof_matarazzo10000:24:55PlusOrMinusy08-17
Ciao Emmanuel10000:03:37pencilmarksn08-17
yuma679900:04:56pencilmarksn08-17
emilio9800:05:01pencilmarksn08-17
boscardinale9700:05:29pencilmarksn08-17
flin689600:06:03pencilmarksn08-17
Mara9500:07:23pencilmarksn08-17
peluri9400:07:33pencilmarksn08-17
alexdon9300:07:47pencilmarksn08-17
molinomalla9200:08:56pencilmarksn08-17
maxxghi9100:09:08pencilmarksn08-17
cebruma9000:09:26pencilmarksn08-17
epifanio8900:09:45pencilmarksn08-17
dario528800:09:57pencilmarksn08-17
bob19558700:14:27pencilmarksn08-17
Eti 1148600:14:34pencilmarksn08-17
beca8500:15:17pencilmarksn08-17
purifire8400:16:20pencilmarksn08-17
baron de roc8300:18:33pencilmarksn08-17
vencanas8201:09:07pencilmarksn08-17
ale1959