- CLASSIFICA DEL GIORNO - TODAY

UsernamePuntiTempoGiocopm tentData
ingmanc10000:05:34XXVn2024-06-23
ANANKE9900:06:22XXVn2024-06-23
stefidigrona9800:09:12XXVn2024-06-23
guspilla9700:11:26XXVn2024-06-23
giannipas9600:06:54XXVy2024-06-23
zorko10000:03:00xvn2024-06-23
tres4o9900:03:18xvn2024-06-23
lenzo9800:03:55xvn2024-06-23
_Sofia_9700:05:55xvn2024-06-23
albfilip9600:08:09xvn2024-06-23
baron de roc9500:08:14xvn2024-06-23
stefidigrona9400:08:19xvn2024-06-23
ANANKE9300:09:28xvn2024-06-23
guspilla9200:09:35xvn2024-06-23
vencanas9100:11:26xvn2024-06-23
giannipas9000:07:29xvy2024-06-23
angy71000:00:00xv2024-06-23
Sara Lodo 8018000:00:00xv2024-06-23
ingmanc10000:08:45xframen2024-06-23
alexdon9903:05:20xframen2024-06-23
giannipas9800:17:52xframey2024-06-23
enricoe000:00:00xframe2024-06-23
zorko10000:12:11Untouchn2024-06-23
emilio9900:15:29Untouchn2024-06-23
derdian9800:37:10Untouchn2024-06-23
stefidigrona9701:04:18Untouchn2024-06-23
tardar9600:38:50Untouchy2024-06-23
alfbus9501:17:30Untouchy2024-06-23
xanx10000:11:46True or Lien2024-06-23
_Sofia_10000:01:19Trisn2024-06-23
mik19900:01:28Trisn2024-06-23
alexdon9800:01:41Trisn2024-06-23
baron de roc9700:02:58Trisn2024-06-23
ANANKE9600:03:24Trisn2024-06-23
boscardinale9500:03:27Trisn2024-06-23
mass529400:03:38Trisn2024-06-23
lenzo9300:03:40Trisn2024-06-23
arancia9200:03:44Trisn2024-06-23
carlo469100:07:22Trisn2024-06-23
silverdog10000:17:03Touchyn2024-06-23
Calimerofi000:00:00Touchy2024-06-23
emilio10000:03:34toroidaly2024-06-23
rakesh_rai10000:01:37Super Hybridn2024-06-23
stefidigrona10000:10:56Sum 9n2024-06-23
alfbus9900:17:18Sum 9n2024-06-23
baffo19519800:18:39Sum 9n2024-06-23
matteo8810000:08:19sumn2024-06-23
zorko10000:01:28subset5x1n2024-06-23
angy719900:02:01subset5x1n2024-06-23
_Sofia_9800:02:21subset5x1n2024-06-23
mik19700:03:03subset5x1n2024-06-23
stefidigrona9700:03:03subset5x1n2024-06-23
arancia9500:03:26subset5x1n2024-06-23
ANANKE9400:08:53subset5x1n2024-06-23
giorgio19579300:11:30subset5x1n2024-06-23
iaiacricri000:00:00subset5x12024-06-23
carlo46000:00:00subset5x12024-06-23
arancia10000:10:43subset4x2n2024-06-23
emilio9900:13:24subset4x2n2024-06-23
dar_ko9800:14:06subset4x2n2024-06-23
carlo46000:00:00subset4x22024-06-23
angy7110000:02:11subset3x3n2024-06-23
ANANKE9900:03:05subset3x3n2024-06-23
mik19900:03:05subset3x3n2024-06-23
rosy569700:03:38subset3x3n2024-06-23
emilio9600:04:31subset3x3n2024-06-23
arancia9500:11:14subset3x3n2024-06-23
dar_ko10000:08:12subset3x2n2024-06-23
arancia9900:16:02subset3x2n2024-06-23
emilio000:00:00subset3x22024-06-23
_Sofia_10000:02:25subset2x2n2024-06-23
ANANKE9900:04:08subset2x2n2024-06-23
angy719800:06:17subset2x2n2024-06-23
giorgio19579700:13:48subset2x2n2024-06-23
arancia9600:24:02subset2x2n2024-06-23
dar_ko000:00:00subset2x22024-06-23
carlo46000:00:00subset2x22024-06-23
francoclaudio10000:06:07Stripesn2024-06-23
mimicima9900:22:27Stripesn2024-06-23
lenzo10000:05:17Straightn2024-06-23
francoclaudio9900:13:54Straightn2024-06-23
rosy569800:30:31Straightn2024-06-23
giomas629700:48:09Straightn2024-06-23
josehans9602:23:05Straightn2024-06-23
Sara Lodo 8018000:00:00Straight2024-06-23
rosselena000:00:00Straight2024-06-23
inska000:00:00Straighty2024-06-23
dario5210000:03:03spiraly2024-06-23
_Sofia_10000:04:26Slot Machinen2024-06-23
Paolina9900:10:39Slot Machinen2024-06-23
random9800:06:37Slot Machiney2024-06-23
Hongkong10000:11:46Skyscrapern2024-06-23
cebruma9900:16:33Skyscrapern2024-06-23
albfilip000:00:00Skyscraper2024-06-23
Sara Lodo 8018000:00:00Skyscraper2024-06-23
Hongkong10000:09:25Rossini Outsiden2024-06-23
fenicia9900:10:24Rossini Outsiden2024-06-23
simonetta9800:13:59Rossini Outsiden2024-06-23
ingmanc9700:14:55Rossini Outsiden2024-06-23
albfilip9600:15:14Rossini Outsiden2024-06-23
arancia9500:28:24Rossini Outsiden2024-06-23
Bely000:00:00Rossini Outside2024-06-23
ripafi000:00:00Rossini Outside2024-06-23
enricoe000:00:00Rossini Outside2024-06-23
arancia10000:15:46Rossinin2024-06-23
dealer25149900:16:17Rossinin2024-06-23
Paolina000:00:00Rossini2024-06-23
giomas62000:00:00Rossini2024-06-23
alexdon10000:17:29repeated neighboursn2024-06-23
Calimerofi000:00:00repeated neighboursh2024-06-23
francoclaudio10000:10:10Renban 2x2n2024-06-23
baron de roc000:00:00Renban 2x22024-06-23
matteo8810000:08:33queenn2024-06-23
Paolina9900:10:06queenn2024-06-23
salvo9619800:10:44queenn2024-06-23
alfbus9700:12:29queenn2024-06-23
tardar9600:13:22queenn2024-06-23
dario529500:02:53queeny2024-06-23
VRC3000:00:00queen2024-06-23
SUDOMICH10000:04:16quadruplen2024-06-23
dealer25149900:07:11quadruplen2024-06-23
Mara9800:08:52quadruplen2024-06-23
niki5310000:10:37Quadron2024-06-23
alfbus9900:25:08Quadron2024-06-23
baron de roc000:00:00Quadro2024-06-23
emilio10000:05:41QuadMax 4Even4Oddy2024-06-23
lowsuann1210000:05:21QGLn2024-06-23
_Sofia_9900:07:57QGLn2024-06-23
Sara Lodo 80189800:19:02QGLn2024-06-23
random9700:08:59QGLy2024-06-23
_Sofia_10000:01:19Pooln2024-06-23
flin689900:01:42Pooln2024-06-23
lowsuann129800:02:04Pooln2024-06-23
francoclaudio9700:02:13Pooln2024-06-23
lulu20089600:02:15Pooln2024-06-23
carmela969500:02:46Pooln2024-06-23
giomas629400:02:54Pooln2024-06-23
mik19300:02:56Pooln2024-06-23
lenzo9200:03:05Pooln2024-06-23
mm879100:03:29Pooln2024-06-23
guspilla9000:03:45Pooln2024-06-23
eugene porter8900:03:47Pooln2024-06-23
Sara Lodo 80188800:04:59Pooln2024-06-23
emilio8700:05:05Pooln2024-06-23
tardar8600:05:13Pooln2024-06-23
arancia8500:05:41Pooln2024-06-23
rosy568400:01:55Pooly2024-06-23
inska8300:02:27Pooly2024-06-23
iaiacricri8200:03:55Pooly2024-06-23
Kelelle000:00:00Pool2024-06-23
moso000:00:00Pool2024-06-23
giuseppe decamillis000:00:00PlusOrMinus2024-06-23
matteo8810000:18:59Plus Xn2024-06-23
moso10000:01:43pencilmarksn2024-06-23
_Sofia_9900:01:53pencilmarksn2024-06-23
Hongkong9800:02:04pencilmarksn2024-06-23
rakesh_rai9700:02:06pencilmarksn2024-06-23
mik19600:02:22pencilmarksn2024-06-23
arancia9500:02:26pencilmarksn2024-06-23
alexdon9400:02:27pencilmarksn2024-06-23
Bely9300:02:34pencilmarksn2024-06-23
Mara9200:02:37pencilmarksn2024-06-23
iaiacricri9100:03:00pencilmarksn2024-06-23
misultin9000:03:11pencilmarksn2024-06-23
Ciao Emmanuel8900:03:14pencilmarksn2024-06-23
dario528800:03:18pencilmarksn2024-06-23
bigado8700:03:40pencilmarksn2024-06-23
lonewolf638600:04:00pencilmarksn2024-06-23
mara558500:04:12pencilmarksn2024-06-23
maxxghi8400:04:18pencilmarksn2024-06-23
vencanas8300:04:28pencilmarksn2024-06-23
emilio8200:04:40pencilmarksn2024-06-23
alfbus8100:04:49pencilmarksn2024-06-23
rosy568000:05:05pencilmarksn2024-06-23
boscardinale7900:05:37pencilmarksn2024-06-23
baron de roc7800:06:40pencilmarksn2024-06-23
carlo467700:07:08pencilmarksn2024-06-23
Marq937600:08:25pencilmarksn2024-06-23
mm87000:00:00pencilmarks2024-06-23
lowsuann1210000:04:25Patchworkn2024-06-23
gianburrasca9900:05:15Patchworkn2024-06-23
_Sofia_9800:05:42Patchworkn2024-06-23
Sara Lodo 80189700:09:20Patchworkn2024-06-23
inska9600:14:34Patchworkn2024-06-23
emilio9500:14:57Patchworkn2024-06-23
eugene porter9400:32:03Patchworkn2024-06-23
lupogrigio9305:08:45Patchworkn2024-06-23
matteo8810000:07:49Parityn2024-06-23
Paolina9900:23:32Parityn2024-06-23
dealer251410000:08:00Palindromon2024-06-23
lenzo9900:10:07Palindromon2024-06-23
molinomalla9800:11:51Palindromon2024-06-23
silverdog9700:17:04Palindromon2024-06-23
iaiacricri000:00:00Palindromoy2024-06-23
francoclaudio10000:07:03outsiden2024-06-23
fenicia9900:09:04outsiden2024-06-23
zorko9800:11:08outsiden2024-06-23
tres4o9700:13:51outsiden2024-06-23
dealer25149600:16:05outsiden2024-06-23
gierre9500:26:13outsiden2024-06-23
salvo9619400:28:51outsiden2024-06-23
arancia9300:46:34outsiden2024-06-23
giorgio19579200:52:56outsiden2024-06-23
ettina9101:10:45outsiden2024-06-23
albfilip000:00:00outside2024-06-23
SUDOMICH000:00:00outside2024-06-23
Paolina000:00:00outside2024-06-23
Eti 114000:00:00outside2024-06-23
guspilla000:00:00outside2024-06-23
derdian000:00:00outside2024-06-23
falco2000:00:00outside2024-06-23
beca000:00:00outside2024-06-23
_Sofia_10000:07:29Offsetn2024-06-23
maxxghi9900:09:51Offsetn2024-06-23
tardar9800:27:35Offsety2024-06-23
V_Is[Not]Good000:00:00Offset2024-06-23
_Sofia_10000:00:22Nurikaben2024-06-23
claudio toffon9900:00:26Nurikaben2024-06-23
tres4o9800:00:35Nurikaben2024-06-23
nerina9700:00:38Nurikaben2024-06-23
flin689600:00:55Nurikaben2024-06-23
emilio9600:00:55Nurikaben2024-06-23
zorko9400:01:11Nurikaben2024-06-23
random9300:01:39Nurikaben2024-06-23
xanx9200:01:42Nurikaben2024-06-23
josehans9100:01:50Nurikaben2024-06-23
arancia9000:01:53Nurikaben2024-06-23
eugene porter8900:02:16Nurikaben2024-06-23
matteo888800:02:54Nurikaben2024-06-23
stefidigrona8700:07:37Nurikaben2024-06-23
lupogrigio8600:09:56Nurikaben2024-06-23
zorko10000:04:21non consecutivon2024-06-23
albfilip9900:07:24non consecutivon2024-06-23
ANANKE9900:07:24non consecutivon2024-06-23
simonetta9700:09:46non consecutivon2024-06-23
alfbus9600:11:38non consecutivon2024-06-23
stefidigrona9500:15:20non consecutivon2024-06-23
francoclaudio9400:06:52non consecutivoy2024-06-23
niki5310000:09:54No Mirrorn2024-06-23
Bely10000:06:28No 3 Consecutiven2024-06-23
francoclaudio9900:10:02No 3 Consecutiven2024-06-23
stefidigrona9800:16:05No 3 Consecutiven2024-06-23
arancia10000:05:05Next to 9n2024-06-23
francoclaudio9900:05:18Next to 9n2024-06-23
dealer25149800:05:46Next to 9n2024-06-23
SUDOMICH9700:09:21Next to 9n2024-06-23
Paolina9600:12:33Next to 9n2024-06-23
niki5310000:06:11multiplen2024-06-23
lenzo9900:08:51multiplen2024-06-23
ingmanc9800:14:35multiplen2024-06-23
fenicia000:00:00multiple2024-06-23
baffo195110000:30:48Monopolyn2024-06-23
Paolina000:00:00Monopoly2024-06-23
lulu200810000:08:55modulon2024-06-23
carlita210000:13:34Mirror 10n2024-06-23
SUDOMICH10000:01:34Mirrorn2024-06-23
francoclaudio9900:01:49Mirrorn2024-06-23
fenicia9800:01:53Mirrorn2024-06-23
_Sofia_9700:02:42Mirrorn2024-06-23
carlita29700:02:42Mirrorn2024-06-23
tardar9500:03:18Mirrorn2024-06-23
batclara9400:06:45Mirrorn2024-06-23
baron de roc9300:06:56Mirrorn2024-06-23
mass52000:00:00Mirror2024-06-23
Bely10000:00:38minin2024-06-23
SUDOMICH9900:00:55minin2024-06-23
tres4o9800:00:57minin2024-06-23
fenicia9700:01:14minin2024-06-23
rakesh_rai9600:01:22minin2024-06-23
zorko9600:01:22minin2024-06-23
angy719400:01:25minin2024-06-23
albfilip9300:01:53minin2024-06-23
alexdon9200:01:54minin2024-06-23
mik19100:02:06minin2024-06-23
flin689000:02:07minin2024-06-23
arancia8900:02:09minin2024-06-23
_Sofia_8800:02:13minin2024-06-23
carmela968700:02:17minin2024-06-23
lenzo8600:02:38minin2024-06-23
molinomalla8500:02:39minin2024-06-23
bob 498400:02:43minin2024-06-23
eugene porter8300:02:44minin2024-06-23
vencanas8200:02:54minin2024-06-23
ANANKE8100:02:58minin2024-06-23
boscardinale8000:03:09minin2024-06-23
Sbyner7900:03:27minin2024-06-23
emilio7800:03:41minin2024-06-23
dario527700:03:43minin2024-06-23
lonewolf637700:03:43minin2024-06-23
lulu20087500:03:49minin2024-06-23
VRC37500:03:49minin2024-06-23
tardar7300:03:50minin2024-06-23
baron de roc7200:03:54minin2024-06-23
carlita27100:04:00minin2024-06-23
pinuccia+-637000:04:07minin2024-06-23
Eti 1146900:04:25minin2024-06-23
lupogrigio6800:05:38minin2024-06-23
ym46oc6700:06:49minin2024-06-23
Sara Lodo 80186600:07:30minin2024-06-23
mass526500:07:35minin2024-06-23
carlo466400:08:56minin2024-06-23
ettina6300:09:30minin2024-06-23
rosy566200:02:16miniy2024-06-23
Panina000:00:00mini2024-06-23
szita000:00:00mini2024-06-23
Ciao Emmanuel000:00:00mini2024-06-23
maxxghi10000:00:59Master Mind42024-06-23
stefidigrona9900:02:16Master Mind72024-06-23
ym46oc9800:02:49Master Mind92024-06-23
niki539700:01:52Master Mind102024-06-23
flin689600:02:28Master Mind102024-06-23
guspilla9500:04:30Master Mind102024-06-23
josehans9400:09:57Master Mind102024-06-23
emilio9300:02:18Master Mind112024-06-23
flin6810000:01:10Logic Mind82024-06-23
stefidigrona9900:01:12Logic Mind82024-06-23
mik19900:01:12Logic Mind102024-06-23
niki539700:01:17Logic Mind102024-06-23
guspilla9600:01:38Logic Mind72024-06-23
emilio9500:01:43Logic Mind92024-06-23
ym46oc9400:02:02Logic Mind102024-06-23
_Sofia_10000:00:13lampionsn2024-06-23
rakesh_rai9900:00:17lampionsn2024-06-23
flin689900:00:17lampionsn2024-06-23
emilio9700:00:20lampionsn2024-06-23
stefidigrona9600:00:28lampionsn2024-06-23
dar_ko9500:01:30lampionsn2024-06-23
_Sofia_10000:02:38kurven2024-06-23
lenzo9900:03:42kurven2024-06-23
SUDOMICH9800:04:44kurven2024-06-23
boscardinale9700:06:55kurven2024-06-23
alfbus9600:10:02kurven2024-06-23
lenzo10000:02:26kropkin2024-06-23
stefidigrona9900:08:11kropkin2024-06-23
dealer25149800:08:45kropkin2024-06-23
lulu20089700:20:47kropkin2024-06-23
rakesh_rai000:00:00kropki2024-06-23
orko000:00:00kropki2024-06-23
Bely000:00:00kropki2024-06-23
emilio10000:09:45Knight forcedy2024-06-23
Hongkong10000:05:22Killer Variantn2024-06-23
enricoe9900:08:39Killer Variantn2024-06-23
lenzo9800:08:57Killer Variantn2024-06-23
ingmanc9700:10:33Killer Variantn2024-06-23
mass529600:12:33Killer Variantn2024-06-23
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-06-23
orko10000:05:14Killer Pairn2024-06-23
alexdon9900:05:27Killer Pairn2024-06-23
giannipas9800:08:39Killer Pairn2024-06-23
francoclaudio10000:05:33killern2024-06-23
Angela569900:06:39killern2024-06-23
orko9800:08:15killern2024-06-23
zorko9700:11:02killern2024-06-23
niki539600:11:28killern2024-06-23
tres4o9500:16:12killern2024-06-23
angy719400:16:29killern2024-06-23
albfilip9300:16:34killern2024-06-23
Aurelio9200:16:55killern2024-06-23
mass529100:17:20killern2024-06-23
vencanas9000:18:28killern2024-06-23
ripafi8900:18:57killern2024-06-23
josehans8800:19:19killern2024-06-23
dealer25148700:30:35killern2024-06-23
guspilla8600:36:32killern2024-06-23
Lucio_Matrigiani8500:41:13killern2024-06-23
gierre8400:45:26killern2024-06-23
giorgio19578303:04:48killern2024-06-23
giannipas8200:17:36killery2024-06-23
rosy56000:00:00killer2024-06-23
tida000:00:00killery2024-06-23
miroilfox58000:00:00killer2024-06-23
xanx000:00:00killer2024-06-23
giomas62000:00:00killer2024-06-23
zephyr000:00:00killer2024-06-23
Bely000:00:00killer2024-06-23
francoclaudio10000:01:46KakuroDokun2024-06-23
mara559900:02:27KakuroDokun2024-06-23
orko9800:02:31KakuroDokun2024-06-23
niki539700:02:39KakuroDokun2024-06-23
Mara9600:02:57KakuroDokun2024-06-23
giannipas9500:04:07KakuroDokuy2024-06-23
rosy56000:00:00KakuroDoku2024-06-23
enricoe10000:26:31jigsaw hybridn2024-06-23
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-06-23
Carloplus10000:26:14jigsawn2024-06-23
cebruma9900:53:34jigsawn2024-06-23
claudio toffon9801:57:31jigsawn2024-06-23
beca9702:25:12jigsawn2024-06-23
bce9600:51:57jigsawy2024-06-23
Bruno61000:00:00jigsaw2024-06-23
bigado000:00:00jigsaw2024-06-23
niki53000:00:00jigsaw2024-06-23
molinomalla000:00:00jigsaw2024-06-23
Hongkong000:00:00jigsaw2024-06-23
carmela96000:00:00jigsaw2024-06-23
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw2024-06-23
mass52000:00:00jigsaw2024-06-23
francoclaudio10000:04:51isokillern2024-06-23
matteo889900:05:31isokillern2024-06-23
Mara9800:06:52isokillern2024-06-23
mass529700:12:48isokillern2024-06-23
simonetta10000:16:21ison2024-06-23
minox9900:18:14ison2024-06-23
lenzo10000:02:40integern2024-06-23
matteo889900:02:56integern2024-06-23
Mara9800:03:52integern2024-06-23
arancia9700:06:42integern2024-06-23
lulu20089600:09:11integern2024-06-23
baffo19519500:14:56integern2024-06-23
baron de roc000:00:00integer2024-06-23
lenzo10000:23:06Hybridn2024-06-23
ingmanc9900:23:35Hybridn2024-06-23
emilio9800:34:36Hybridn2024-06-23
derdian000:00:00Hybrid2024-06-23
flin6810000:00:19Fuzulin2024-06-23
lowsuann129900:00:22Fuzulin2024-06-23
lenzo9800:00:28Fuzulin2024-06-23
Bely9700:00:35Fuzulin2024-06-23
tres4o9600:00:45Fuzulin2024-06-23
arancia9500:00:46Fuzulin2024-06-23
_Sofia_9400:00:49Fuzulin2024-06-23
emilio9300:01:06Fuzulin2024-06-23
lulu20089200:01:07Fuzulin2024-06-23
Sara Lodo 80189100:01:41Fuzulin2024-06-23
eugene porter9000:03:57Fuzulin2024-06-23
rosy568900:01:19Fuzuliy2024-06-23
rakesh_rai10000:01:07Futoshikin2024-06-23
lowsuann129900:01:46Futoshikin2024-06-23
tres4o9800:01:55Futoshikin2024-06-23
gianburrasca9700:02:08Futoshikin2024-06-23
lenzo9600:02:21Futoshikin2024-06-23
flin689500:03:08Futoshikin2024-06-23
boscardinale9400:03:56Futoshikin2024-06-23
rosy569300:04:47Futoshikin2024-06-23
lupogrigio9200:05:41Futoshikin2024-06-23
mik19100:05:45Futoshikin2024-06-23
Sara Lodo 80189000:23:35Futoshikin2024-06-23
mass52000:00:00Futoshiki2024-06-23
vindim000:00:00Futoshiki2024-06-23
francoclaudio10000:09:13framen2024-06-23
Angela569900:09:22framen2024-06-23
moso9800:09:34framen2024-06-23
Aurelio9700:17:32framen2024-06-23
niki539600:35:46framen2024-06-23
claudio toffon000:00:00frame2024-06-23
arancia10001:16:44Fortressn2024-06-23
ANANKE10000:10:14exclusion2n2024-06-23
salvo9619900:29:43exclusion2n2024-06-23
molinomalla000:00:00exclusion12024-06-23
ANANKE000:00:00exclusion12024-06-23
fenicia10000:02:16EvenOddn2024-06-23
_Sofia_9900:04:17EvenOddn2024-06-23
ANANKE9800:04:25EvenOddn2024-06-23
niki539700:06:34EvenOddn2024-06-23
VRC39600:06:54EvenOddn2024-06-23
mass529500:10:15EvenOddn2024-06-23
falco29400:12:04EvenOddn2024-06-23
mimicima9300:13:01EvenOddn2024-06-23
vindim9200:13:40EvenOddn2024-06-23
carlo469111:50:32EvenOddn2024-06-23
Bruno6110000:14:58Even Odd Viewn2024-06-23
tardar9900:20:21Even Odd Viewn2024-06-23
giannipas9800:12:07Even Odd Viewy2024-06-23
dante19700:13:34Even Odd Viewy2024-06-23
josehans000:00:00Even Odd View2024-06-23
francoclaudio10000:02:57Distancen2024-06-23
matteo889900:03:27Distancen2024-06-23
moso9800:04:15Distancen2024-06-23
Carloplus9700:04:43Distancen2024-06-23
dante19600:08:46Distancen2024-06-23
niki539500:17:20Distancen2024-06-23
Paolina9400:19:08Distancen2024-06-23
Bruno6110000:21:22Diagonal Consecutiven2024-06-23
stefidigrona9900:28:51Diagonal Consecutiven2024-06-23
alfbus9800:31:28Diagonal Consecutiven2024-06-23
francoclaudio10000:02:59diagonaln2024-06-23
zorko9900:04:47diagonaln2024-06-23
niki539800:05:18diagonaln2024-06-23
Carloplus9700:05:36diagonaln2024-06-23
szita9600:05:51diagonaln2024-06-23
salvo9619500:06:01diagonaln2024-06-23
arancia9400:06:54diagonaln2024-06-23
gierre9300:07:16diagonaln2024-06-23
cebruma9200:08:35diagonaln2024-06-23
falco29100:10:18diagonaln2024-06-23
pinuccia+-639000:11:10diagonaln2024-06-23
silverdog8900:11:43diagonaln2024-06-23
carlo468800:12:09diagonaln2024-06-23
Lucio_Matrigiani8700:21:31diagonaln2024-06-23
tida8600:03:18diagonaly2024-06-23
dario528500:03:31diagonaly2024-06-23
VRC3000:00:00diagonal2024-06-23
albfilip10000:06:54Descriptive Pairsn2024-06-23
Paolina9900:11:15Descriptive Pairsn2024-06-23
arancia9800:19:03Descriptive Pairsn2024-06-23
dante19700:28:32Descriptive Pairsn2024-06-23
lenzo10000:04:08cubicn2024-06-23
SUDOMICH9900:05:13cubicn2024-06-23
matteo889800:05:47cubicn2024-06-23
carmela969700:06:27cubicn2024-06-23
molinomalla9600:11:37cubicn2024-06-23
mm879500:15:36cubicn2024-06-23
VRC39400:22:35cubicn2024-06-23
alfbus9300:48:38cubicy2024-06-23
rakesh_rai000:00:00cubic2024-06-23
matteo8810000:08:32CrossSumn2024-06-23
vencanas9900:15:07CrossSumn2024-06-23
giuseppe decamillis000:00:00CrossSum2024-06-23
flin6810000:00:17Countingn2024-06-23
Ciao Emmanuel9900:00:20Countingn2024-06-23
rakesh_rai9800:00:22Countingn2024-06-23
dante19700:00:31Countingn2024-06-23
beca9600:00:33Countingn2024-06-23
niki539500:00:38Countingn2024-06-23
Bely9400:00:55Countingn2024-06-23
carlita29300:01:19Countingn2024-06-23
heraklion9200:01:26Countingn2024-06-23
emilio9100:03:42Countingn2024-06-23
lulu200810000:16:39consecutive -Nn2024-06-23
lenzo10000:11:02consecutiven2024-06-23
stefidigrona9900:13:43consecutiven2024-06-23
ingmanc9800:24:33consecutiven2024-06-23
lulu20089700:25:59consecutiven2024-06-23
xanx9600:36:57consecutiven2024-06-23
matteo88000:00:00consecutive2024-06-23
Bely000:00:00consecutive2024-06-23
claudio toffon000:00:00consecutive2024-06-23
baron de roc10000:15:00ColorsGroupsn2024-06-23
arancia9900:19:16ColorsGroupsn2024-06-23
guspilla000:00:00ClockFaces QuadMaxy2024-06-23
albfilip000:00:00Clock Faces2024-06-23
niki5310000:09:34classic hardn2024-06-23
pinuccia+-639900:11:03classic hardn2024-06-23
Bruno619800:13:17classic hardn2024-06-23
Lucio_Matrigiani9700:13:51classic hardn2024-06-23
VRC39600:19:42classic hardn2024-06-23
carlo469500:22:19classic hardn2024-06-23
dario529400:04:00classic hardy2024-06-23
zorko000:00:00classic hard2024-06-23
szita000:00:00classic hard2024-06-23
fenicia000:00:00classic hard2024-06-23
Sara Lodo 8018000:00:00classic hard2024-06-23
zorko10000:01:32classicn2024-06-23
lenzo9900:02:28classicn2024-06-23
Ciao Emmanuel9800:02:33classicn2024-06-23
fenicia9700:03:51classicn2024-06-23
_Sofia_9600:04:03classicn2024-06-23
matteo889500:04:04classicn2024-06-23
ANANKE9400:04:09classicn2024-06-23
Lucio_Matrigiani9300:06:46classicn2024-06-23
mass529200:07:09classicn2024-06-23
uvaspina9100:08:13classicn2024-06-23
VRC39000:08:43classicn2024-06-23
maxxghi8900:08:46classicn2024-06-23
tida8800:08:50classicn2024-06-23
niki538700:09:57classicn2024-06-23
hobby18600:10:35classicn2024-06-23
gierre8500:10:38classicn2024-06-23
fracal8400:11:08classicn2024-06-23
ym46oc8300:11:22classicn2024-06-23
gabry8200:12:01classicn2024-06-23
valvolino8100:12:12classicn2024-06-23
beppe588000:12:23classicn2024-06-23
batclara7900:13:15classicn2024-06-23
pinuccia+-637800:14:19classicn2024-06-23
boscardinale7700:15:40classicn2024-06-23
haunted60547600:17:13classicn2024-06-23
carlo467500:18:07classicn2024-06-23
dario527400:03:15classicy2024-06-23
carlita2000:00:00classic2024-06-23
szita000:00:00classic2024-06-23
albfilip000:00:00classic2024-06-23
bob 49000:00:00classic2024-06-23
miroilfox58000:00:00classic2024-06-23
tres4o10000:02:32cityn2024-06-23
lenzo9900:03:57cityn2024-06-23
guspilla9800:05:21cityn2024-06-23
maxxghi9700:08:54cityn2024-06-23
rosy569600:09:13cityn2024-06-23
emilio9500:11:04cityn2024-06-23
mm879400:05:36cityy2024-06-23
Bely000:00:00city2024-06-23
albfilip000:00:00city2024-06-23
V_Is[Not]Good000:00:00city2024-06-23
rakesh_rai000:00:00city2024-06-23
zorko000:00:00city2024-06-23
Paolina000:00:00city2024-06-23
lowsuann12000:00:00city2024-06-23
ym46oc000:00:00city2024-06-23
lenzo10000:01:19Chainsn2024-06-23
emilio9900:02:18Chainsn2024-06-23
arancia9800:05:47Chainsn2024-06-23
matteo8810000:04:52CentersSumn2024-06-23
vindim9900:28:29CentersSumn2024-06-23
gianburrasca10000:05:35Bricksn2024-06-23
lulu20089900:07:48Bricksn2024-06-23
emilio9800:14:33Bricksn2024-06-23
lupogrigio9705:07:26Bricksn2024-06-23
carlita29606:10:15Bricksn2024-06-23
baron de roc000:00:00Bricks2024-06-23
simonetta000:00:00Bricks2024-06-23
SUDOMICH10000:01:43Between1e9n2024-06-23
dealer25149900:05:06Between1e9n2024-06-23
baron de roc9800:05:47Between1e9n2024-06-23
mm879700:09:52Between1e9n2024-06-23
dante19600:04:49Between1e9y2024-06-23
Calimerofi000:00:00Between1e92024-06-23
lenzo10000:02:50averagen2024-06-23
baffo19519900:11:14averagen2024-06-23
rosy569800:04:13averagey2024-06-23
guspilla10000:08:14Anti XXVn2024-06-23
Bruno619900:12:30Anti XXVn2024-06-23
minox9800:23:41Anti XXVn2024-06-23
stefidigrona9700:42:08Anti XXVn2024-06-23
ANANKE000:00:00Anti XXV2024-06-23
guspilla10000:10:42Anti XVn2024-06-23
stefidigrona9900:15:05Anti XVn2024-06-23
minox9800:15:09Anti XVn2024-06-23
zorko9700:16:29Anti XVn2024-06-23
alfbus9600:26:37Anti XVn2024-06-23
ANANKE000:00:00Anti XV2024-06-23
simonetta000:00:00Anti XV2024-06-23
zorko10000:01:58Anti Knightn2024-06-23
fenicia9900:02:51Anti Knightn2024-06-23
_Sofia_9800:03:22Anti Knightn2024-06-23
tres4o9700:03:23Anti Knightn2024-06-23
Bely9600:04:09Anti Knightn2024-06-23
albfilip9500:04:52Anti Knightn2024-06-23
niki539400:06:29Anti Knightn2024-06-23
lenzo9300:09:28Anti Knightn2024-06-23
Paolina9200:11:23Anti Knightn2024-06-23
falco29100:18:19Anti Knightn2024-06-23
arancia9000:27:45Anti Knightn2024-06-23
dealer25148901:51:27Anti Knightn2024-06-23
zorko10000:03:10Anti Diagonaln2024-06-23
francoclaudio9900:03:40Anti Diagonaln2024-06-23
SUDOMICH9800:04:58Anti Diagonaln2024-06-23
matteo889700:07:23Anti Diagonaln2024-06-23
albfilip9600:08:09Anti Diagonaln2024-06-23
arancia9500:10:54Anti Diagonaln2024-06-23
dealer25149400:14:53Anti Diagonaln2024-06-23
giannipas9300:04:52Anti Diagonaly2024-06-23
dario529200:08:49Anti Diagonaly2024-06-23
fenicia000:00:00Anti Diagonal2024-06-23
lowsuann1210000:01:39alberin2024-06-23
claudio toffon9900:04:02alberin2024-06-23
lenzo9800:04:11alberin2024-06-23
lulu20089700:04:27alberin2024-06-23
arancia9600:04:30alberin2024-06-23
rosy569500:04:39alberin2024-06-23
tres4o9400:04:47alberin2024-06-23
_Sofia_9300:04:48alberin2024-06-23
zorko9200:04:55alberin2024-06-23
Paolina9100:05:28alberin2024-06-23
guspilla9000:06:56alberin2024-06-23
Sara Lodo 80188900:07:23alberin2024-06-23
mm878800:08:18alberin2024-06-23
francoclaudio8700:10:00alberin2024-06-23
gianburrasca8600:10:12alberin2024-06-23
bob19558500:10:16alberin2024-06-23
stefidigrona8400:10:50alberin2024-06-23
ingmanc8300:17:32alberin2024-06-23
Kelelle8200:29:44alberin2024-06-23
aretuseo8100:45:36alberin2024-06-23
miroilfox58000:00:00alberi2024-06-23
Sbyner000:00:00alberi2024-06-23
Bely000:00:00alberi2024-06-23
random000:00:00alberi2024-06-23
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2024-06-23
xanx000:00:00alberi2024-06-23
simonetta000:00:00alberi2024-06-23
emilio000:00:00alberi2024-06-23
fenicia000:00:00alberi2024-06-23
Hongkong000:00:00alberi2024-06-23
V_Is[Not]Good000:00:00alberi2024-06-23
_Sofia_10000:01:03abcn2024-06-23
zorko9900:01:28abcn2024-06-23
moso9800:02:41abcn2024-06-23
tres4o9700:02:48abcn2024-06-23
claudio toffon9600:04:22abcn2024-06-23
guspilla9500:04:45abcn2024-06-23
emilio9400:06:00abcn2024-06-23
mm879300:06:18abcn2024-06-23
Sara Lodo 80189200:07:14abcn2024-06-23
dealer25149100:12:17abcn2024-06-23
dante19000:13:32abcn2024-06-23
inska000:00:00abcy2024-06-23
rakesh_rai000:00:00abc2024-06-23
lowsuann12000:00:00abc2024-06-23
matteo8810000:06:124 Boxn2024-06-23
_Sofia_9900:06:564 Boxn2024-06-23
arancia9800:10:454 Boxn2024-06-23
lenzo9700:18:394 Boxn2024-06-23
salvo9619600:31:054 Boxn2024-06-23
gierre9500:39:074 Boxn2024-06-23
carmela969400:41:054 Boxn2024-06-23
dario529300:04:344 Boxy2024-06-23
giannipas9200:08:114 Boxy2024-06-23
misultin000:00:004 Box2024-06-23
nerina000:00:004 Box2024-06-23
matteo8810000:03:282even2oddn2024-06-23
derdian9900:06:342even2oddn2024-06-23
tardar9800:09:562even2oddn2024-06-23
lupogrigio9700:11:192even2oddn2024-06-23
arancia9600:12:392even2oddn2024-06-23
alfbus9500:16:182even2oddn2024-06-23
khuski9400:03:142even2oddy2024-06-23
SUDOMICH10000:01:311and2n2024-06-23
angy719900:01:321and2n2024-06-23
_Sofia_9800:01:371and2n2024-06-23
ANANKE9700:01:501and2n2024-06-23
Ciao Emmanuel9700:01:501and2n2024-06-23
arancia9500:02:021and2n2024-06-23
rakesh_rai9400:02:191and2n2024-06-23
gianburrasca9300:02:271and2n2024-06-23
rosselena9200:02:421and2n2024-06-23
mara559100:02:471and2n2024-06-23
bob19559000:02:581and2n2024-06-23
niki538900:03:031and2n2024-06-23
emilio8800:03:221and2n2024-06-23
mm878700:03:251and2n2024-06-23
bigado8600:04:081and2n2024-06-23
Sara Lodo 80188500:04:411and2n2024-06-23
mass528400:04:441and2n2024-06-23
lupogrigio8300:05:221and2n2024-06-23
rosy568200:05:381and2n2024-06-23
lonewolf638100:06:341and2n2024-06-23