- Jan24
UsernamePuntiTempoGiocopm tentData
fenicia10000:05:46XXVn2024-01-30
ingmanc9900:06:28XXVn2024-01-30
stefidigrona9800:06:30XXVn2024-01-30
guspilla9701:07:09XXVn2024-01-30
giannipas9600:09:29XXVy2024-01-30
Bely000:00:00XXV2024-01-30
iosonoalessia000:00:00XXV2024-01-30
lenzo000:00:00XXV2024-01-30
tres4o10000:03:33xvn2024-01-30
fenicia9900:04:35xvn2024-01-30
zorko9800:05:31xvn2024-01-30
ingmanc9700:06:12xvn2024-01-30
lenzo9600:06:31xvn2024-01-30
stefidigrona9500:06:37xvn2024-01-30
alexdon9400:07:14xvn2024-01-30
Sara Lodo 80189300:13:52xvn2024-01-30
niki539200:19:02xvn2024-01-30
giogio609100:23:04xvn2024-01-30
vencanas9000:35:54xvn2024-01-30
guspilla8901:04:56xvn2024-01-30
baron de roc000:00:00xv2024-01-30
nerina000:00:00xv2024-01-30
Iris000:00:00xv2024-01-30
yuma67000:00:00xv2024-01-30
Bely000:00:00xv2024-01-30
ANANKE000:00:00xv2024-01-30
alexdon10000:11:27xframen2024-01-30
Bruno619900:29:16xframen2024-01-30
ingmanc9802:31:24xframen2024-01-30
migza20069700:11:13xframey2024-01-30
Carloplus000:00:00xframe2024-01-30
xanx000:00:00xframe2024-01-30
fenicia10000:05:47Untouchn2024-01-30
zorko9900:07:12Untouchn2024-01-30
faber629800:08:59Untouchn2024-01-30
moso9700:09:43Untouchn2024-01-30
tres4o9600:10:05Untouchn2024-01-30
magnificoo9500:11:13Untouchn2024-01-30
stefidigrona9400:16:17Untouchn2024-01-30
tardar9300:23:08Untouchn2024-01-30
alfbus9200:50:53Untouchn2024-01-30
Giscard9100:08:18Untouchy2024-01-30
koala10000:11:41True or Lien2024-01-30
guspilla9900:12:57True or Lien2024-01-30
nerina9800:25:52True or Liey2024-01-30
xanx000:00:00True or Lie2024-01-30
Kelelle000:00:00True or Lie2024-01-30
alexdon10000:01:15Trisn2024-01-30
gheo629900:01:16Trisn2024-01-30
flin689800:01:18Trisn2024-01-30
faber629700:01:20Trisn2024-01-30
mik19600:01:38Trisn2024-01-30
vesnasta9500:01:46Trisn2024-01-30
ANANKE9400:01:47Trisn2024-01-30
niki539300:01:52Trisn2024-01-30
Carloplus9200:01:56Trisn2024-01-30
bartez9100:01:59Trisn2024-01-30
yuma679000:02:01Trisn2024-01-30
paola599000:02:01Trisn2024-01-30
boscardinale8800:02:39Trisn2024-01-30
baron de roc8700:02:48Trisn2024-01-30
mass528600:02:56Trisn2024-01-30
Sara Lodo 80188500:03:24Trisn2024-01-30
bartez10000:12:58Touchyn2024-01-30
silverdog9900:13:08Touchyn2024-01-30
migza20069800:18:18Touchyy2024-01-30
charlypapon48000:00:00Touchy2024-01-30
fenicia10000:19:17toroidaln2024-01-30
emilio10000:10:29Super Hybridy2024-01-30
stefidigrona10000:06:00Sum 9n2024-01-30
yuma679900:08:43Sum 9n2024-01-30
baffo19519800:24:42Sum 9n2024-01-30
alfbus9700:27:38Sum 9n2024-01-30
Carloplus000:00:00Sum 92024-01-30
zorko10000:01:34subset5x1n2024-01-30
ANANKE9900:01:46subset5x1n2024-01-30
gheo629800:01:48subset5x1n2024-01-30
flin689700:01:50subset5x1n2024-01-30
bartez9600:02:29subset5x1n2024-01-30
bigado9500:02:31subset5x1n2024-01-30
angy719400:03:01subset5x1n2024-01-30
stefidigrona9300:03:41subset5x1n2024-01-30
carlo469200:07:04subset5x1n2024-01-30
koala10000:11:19subset4x2n2024-01-30
migza20069900:12:05subset4x2n2024-01-30
angy719800:12:07subset4x2n2024-01-30
emilio9700:28:42subset4x2n2024-01-30
carlo46000:00:00subset4x22024-01-30
angy7110000:01:50subset3x3n2024-01-30
bartez9900:03:21subset3x3n2024-01-30
koala9800:05:25subset3x3n2024-01-30
migza20069700:06:41subset3x3n2024-01-30
rosy569600:07:28subset3x3n2024-01-30
emilio9500:09:53subset3x3n2024-01-30
yuma679400:16:15subset3x3n2024-01-30
carlo46000:00:00subset3x32024-01-30
ANANKE000:00:00subset3x32024-01-30
mik1000:00:00subset3x32024-01-30
flin6810000:03:30subset3x2n2024-01-30
angy719900:04:23subset3x2n2024-01-30
migza20069800:04:31subset3x2n2024-01-30
guspilla9700:05:33subset3x2n2024-01-30
gheo629600:06:30subset3x2n2024-01-30
emilio9500:08:19subset3x2n2024-01-30
carlo469400:18:19subset3x2n2024-01-30
yuma6710000:01:31subset2x2n2024-01-30
faber629900:01:33subset2x2n2024-01-30
flin689800:01:42subset2x2n2024-01-30
diana9800:01:42subset2x2n2024-01-30
gheo629600:01:50subset2x2n2024-01-30
_Sofia_9500:02:24subset2x2n2024-01-30
tida9400:02:40subset2x2n2024-01-30
Ciao Emmanuel9300:02:43subset2x2n2024-01-30
ANANKE9200:02:45subset2x2n2024-01-30
angy719100:02:47subset2x2n2024-01-30
lowsuann129000:03:07subset2x2n2024-01-30
migza20069000:03:07subset2x2n2024-01-30
mik18800:03:22subset2x2n2024-01-30
bartez8700:03:48subset2x2n2024-01-30
carlo46000:00:00subset2x22024-01-30
purifire10000:03:45Stripesn2024-01-30
alexdon9900:05:18Stripesn2024-01-30
faber629800:05:22Stripesn2024-01-30
bibs9700:07:42Stripesn2024-01-30
mimicima9600:23:46Stripesn2024-01-30
fenicia000:00:00Stripes2024-01-30
bartez10000:02:37Straightn2024-01-30
flin689900:03:35Straightn2024-01-30
lenzo9800:03:54Straightn2024-01-30
magnificoo9700:04:59Straightn2024-01-30
guspilla9600:05:55Straightn2024-01-30
Sara Lodo 80189500:07:19Straightn2024-01-30
rosselena9400:08:00Straightn2024-01-30
Giscard9300:08:42Straightn2024-01-30
josehans9201:30:09Straightn2024-01-30
lowsuann12000:00:00Straight2024-01-30
giomas62000:00:00Straight2024-01-30
dario5210000:01:58spiraly2024-01-30
fenicia10000:03:36Slot Machinen2024-01-30
rakesh_rai9900:05:21Slot Machinen2024-01-30
koala9800:10:33Slot Machinen2024-01-30
lenzo000:00:00Slot Machine2024-01-30
random000:00:00Slot Machiney2024-01-30
zorko10000:04:55Skyscrapern2024-01-30
purifire9900:05:06Skyscrapern2024-01-30
xanx9800:09:32Skyscrapern2024-01-30
jonnie559700:10:33Skyscrapern2024-01-30
cebruma9600:11:24Skyscrapern2024-01-30
fenicia000:00:00Skyscraper2024-01-30
diana10000:09:35Rossini Outsiden2024-01-30
ingmanc9900:10:08Rossini Outsiden2024-01-30
koala9800:14:03Rossini Outsiden2024-01-30
magnificoo9700:16:11Rossini Outsiden2024-01-30
lowsuann129600:16:40Rossini Outsiden2024-01-30
ale19599500:19:51Rossini Outsiden2024-01-30
guspilla9400:09:18Rossini Outsidey2024-01-30
Bely000:00:00Rossini Outside2024-01-30
xanx000:00:00Rossini Outside2024-01-30
ripafi000:00:00Rossini Outside2024-01-30
albfilip000:00:00Rossini Outside2024-01-30
Sara Lodo 8018000:00:00Rossini Outside2024-01-30
simonetta000:00:00Rossini Outside2024-01-30
fenicia000:00:00Rossini Outside2024-01-30
Bely10000:02:41Rossinin2024-01-30
fenicia9900:03:06Rossinin2024-01-30
moso9800:03:46Rossinin2024-01-30
alexdon9700:06:13Rossinin2024-01-30
gheo629600:07:31Rossinin2024-01-30
diana9500:08:01Rossinin2024-01-30
Mara9400:09:42Rossinin2024-01-30
magnificoo9300:09:58Rossinin2024-01-30
giomas629200:17:17Rossinin2024-01-30
Alfredo9100:18:05Rossinin2024-01-30
ripafi000:00:00Rossini2024-01-30
koala10000:10:20Renban 2x2n2024-01-30
claudio toffon9900:45:09Renban 2x2n2024-01-30
guspilla9800:06:53Renban 2x2y2024-01-30
yuma67000:00:00Renban 2x22024-01-30
zorko10000:06:11queenn2024-01-30
yuma679900:08:13queenn2024-01-30
VRC39800:10:55queenn2024-01-30
alfbus9700:14:07queenn2024-01-30
faber629600:16:58queenn2024-01-30
salvo9619500:32:38queenn2024-01-30
dario529400:08:59queeny2024-01-30
tardar9302:42:32queeny2024-01-30
fenicia000:00:00queen2024-01-30
purifire000:00:00queen2024-01-30
ripafi000:00:00queen2024-01-30
alexdon10000:03:57quadruplen2024-01-30
purifire9900:04:09quadruplen2024-01-30
Mara9800:06:05quadruplen2024-01-30
Pinuccio9700:13:10quadruplen2024-01-30
falco29600:14:48quadruplen2024-01-30
SUDOMICH000:00:00quadruple2024-01-30
khuski000:00:00quadruple2024-01-30
yuma67000:00:00quadruple2024-01-30
zorko10000:05:12Quadron2024-01-30
alexdon9900:06:17Quadron2024-01-30
faber629800:07:20Quadron2024-01-30
fenicia9700:08:34Quadron2024-01-30
lucavip9600:09:49Quadron2024-01-30
minox9500:10:46Quadron2024-01-30
alfbus9400:16:14Quadron2024-01-30
ingmanc10000:08:12QuadMax 4Even4Oddn2024-01-30
lowsuann12000:00:00QuadMax 4Even4Odd2024-01-30
_Sofia_10000:02:22QGLn2024-01-30
Sara Lodo 80189900:03:07QGLn2024-01-30
lowsuann129800:03:35QGLn2024-01-30
Pinuccio9700:04:42QGLn2024-01-30
iosonoalessia9600:02:52QGLy2024-01-30
random9500:03:26QGLy2024-01-30
guspilla9400:05:15QGLy2024-01-30
ingmanc10000:07:46Productn2024-01-30
lowsuann1210000:00:20Pooln2024-01-30
flin689900:00:28Pooln2024-01-30
Bely9800:00:32Pooln2024-01-30
mm879800:00:32Pooln2024-01-30
lenzo9600:00:33Pooln2024-01-30
yuma679500:00:36Pooln2024-01-30
bartez9400:00:37Pooln2024-01-30
francoclaudio9300:00:39Pooln2024-01-30
purifire9200:00:48Pooln2024-01-30
_Sofia_9100:00:49Pooln2024-01-30
carmela969000:00:54Pooln2024-01-30
guspilla8900:00:56Pooln2024-01-30
miroilfox588900:00:56Pooln2024-01-30
mik18700:00:57Pooln2024-01-30
faber628700:00:57Pooln2024-01-30
Spock8500:00:58Pooln2024-01-30
Sara Lodo 80188400:01:00Pooln2024-01-30
migza20068300:01:10Pooln2024-01-30
tardar8200:01:34Pooln2024-01-30
Iris8100:01:44Pooln2024-01-30
eugene porter8000:02:21Pooln2024-01-30
lulu20088000:02:21Pooln2024-01-30
Kelelle7800:17:26Pooln2024-01-30
rosy567700:01:12Pooly2024-01-30
rakesh_rai10000:02:20pencilmarksn2024-01-30
Bely9900:02:41pencilmarksn2024-01-30
faber629800:02:46pencilmarksn2024-01-30
alexdon9700:02:51pencilmarksn2024-01-30
moso9700:02:51pencilmarksn2024-01-30
xanx9500:02:53pencilmarksn2024-01-30
lowsuann129400:03:07pencilmarksn2024-01-30
yuma679300:03:21pencilmarksn2024-01-30
purifire9200:03:35pencilmarksn2024-01-30
ingmanc9100:03:39pencilmarksn2024-01-30
_Sofia_9000:03:41pencilmarksn2024-01-30
Ciao Emmanuel8900:03:49pencilmarksn2024-01-30
emilio8800:03:59pencilmarksn2024-01-30
lenzo8700:04:06pencilmarksn2024-01-30
iaiacricri8600:04:19pencilmarksn2024-01-30
maxxghi8500:04:38pencilmarksn2024-01-30
dario528400:05:42pencilmarksn2024-01-30
vencanas8300:05:52pencilmarksn2024-01-30
Hongkong8200:05:58pencilmarksn2024-01-30
peluri8100:06:08pencilmarksn2024-01-30
niki538000:06:20pencilmarksn2024-01-30
bigado7900:06:23pencilmarksn2024-01-30
baron de roc7800:07:37pencilmarksn2024-01-30
Carloplus7700:07:52pencilmarksn2024-01-30
alfbus7600:08:24pencilmarksn2024-01-30
gheo627500:08:29pencilmarksn2024-01-30
Marq937400:10:37pencilmarksn2024-01-30
Kvara7300:10:44pencilmarksn2024-01-30
mm877200:12:24pencilmarksn2024-01-30
boscardinale7100:13:57pencilmarksn2024-01-30
Iris7000:27:35pencilmarksn2024-01-30
iosonoalessia6901:03:56pencilmarksn2024-01-30
Mara6805:35:23pencilmarksn2024-01-30
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-30
angiolo000:00:00pencilmarks2024-01-30
Eti 114000:00:00pencilmarks2024-01-30
rosy56000:00:00pencilmarks2024-01-30
valeriab000:00:00pencilmarks2024-01-30
topi1975000:00:00pencilmarks2024-01-30
lowsuann1210000:01:33Patchworkn2024-01-30
flin689900:01:43Patchworkn2024-01-30
gianburrasca9800:02:54Patchworkn2024-01-30
yuma679700:03:06Patchworkn2024-01-30
migza20069600:03:07Patchworkn2024-01-30
Sara Lodo 80189500:03:13Patchworkn2024-01-30
emilio9400:03:44Patchworkn2024-01-30
lupogrigio9300:05:00Patchworkn2024-01-30
eugene porter9200:05:16Patchworkn2024-01-30
_Sofia_000:00:00Patchwork2024-01-30
Calimerofi10000:31:47Parityn2024-01-30
bartez9900:39:58Parityn2024-01-30
purifire10000:02:48Palindromon2024-01-30
rakesh_rai9900:03:10Palindromon2024-01-30
alexdon9800:04:12Palindromon2024-01-30
molinomalla9700:11:25Palindromon2024-01-30
silverdog9602:09:51Palindromon2024-01-30
fenicia000:00:00Palindromo2024-01-30
falco2000:00:00Palindromo2024-01-30
kwaka10000:05:34outsiden2024-01-30
fenicia9900:06:16outsiden2024-01-30
tres4o9800:07:51outsiden2024-01-30
alexdon9700:11:07outsiden2024-01-30
purifire9600:11:36outsiden2024-01-30
albfilip9500:12:25outsiden2024-01-30
supermaxnan9400:13:21outsiden2024-01-30
Svilen Dyakovski9300:14:20outsiden2024-01-30
diana9200:15:58outsiden2024-01-30
zorko9100:16:08outsiden2024-01-30
koala9000:16:10outsiden2024-01-30
Eti 1148900:17:24outsiden2024-01-30
Mach28800:19:27outsiden2024-01-30
niki538700:23:31outsiden2024-01-30
guspilla8600:24:21outsiden2024-01-30
beca8500:28:03outsiden2024-01-30
salvo9618400:38:10outsiden2024-01-30
gierre8301:13:53outsiden2024-01-30
francoclaudio8200:16:01outsidey2024-01-30
magnificoo000:00:00outside2024-01-30
ettina000:00:00outside2024-01-30
Bely000:00:00outside2024-01-30
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-30
Sara Lodo 8018000:00:00outside2024-01-30
Carloplus000:00:00outside2024-01-30
falco2000:00:00outside2024-01-30
minox000:00:00outside2024-01-30
faber62000:00:00outside2024-01-30
SUDOMICH10000:01:53Offsetn2024-01-30
rakesh_rai9900:03:27Offsetn2024-01-30
alexdon9800:04:02Offsetn2024-01-30
fenicia9700:04:18Offsetn2024-01-30
maxxghi9600:08:17Offsetn2024-01-30
tardar9500:10:15Offsetn2024-01-30
falco29400:13:40Offsetn2024-01-30
tres4o10000:00:39Nurikaben2024-01-30
Puzzleland9900:00:40Nurikaben2024-01-30
_Sofia_9800:00:51Nurikaben2024-01-30
flin689700:01:06Nurikaben2024-01-30
Ste17299600:01:09Nurikaben2024-01-30
Kelelle9500:01:17Nurikaben2024-01-30
stefidigrona9400:01:22Nurikaben2024-01-30
zorko9400:01:22Nurikaben2024-01-30
claudio toffon9200:01:28Nurikaben2024-01-30
emilio9100:01:30Nurikaben2024-01-30
nerina9000:01:32Nurikaben2024-01-30
xanx8900:01:37Nurikaben2024-01-30
random8800:01:46Nurikaben2024-01-30
Spock8700:01:54Nurikaben2024-01-30
purifire8600:02:13Nurikaben2024-01-30
vesnasta8500:02:21Nurikaben2024-01-30
dante18400:02:24Nurikaben2024-01-30
josehans8300:02:26Nurikaben2024-01-30
eugene porter8200:02:45Nurikaben2024-01-30
bartez8100:03:36Nurikaben2024-01-30
miroilfox588000:03:57Nurikaben2024-01-30
Angels7900:04:15Nurikaben2024-01-30
lupogrigio7800:04:22Nurikaben2024-01-30
Alfredo000:00:00Nurikabe2024-01-30
Bely10000:03:49non consecutivon2024-01-30
fenicia9900:03:52non consecutivon2024-01-30
moso9800:05:02non consecutivon2024-01-30
purifire9700:05:29non consecutivon2024-01-30
zorko9600:05:50non consecutivon2024-01-30
bigado9500:07:52non consecutivon2024-01-30
supermaxnan9400:08:07non consecutivon2024-01-30
stefidigrona9300:09:05non consecutivon2024-01-30
Eti 1149200:10:33non consecutivon2024-01-30
niki539100:12:24non consecutivon2024-01-30
alfbus9000:14:39non consecutivon2024-01-30
lupinus8900:14:46non consecutivon2024-01-30
ingmanc8802:00:10non consecutivon2024-01-30
iosonoalessia8700:04:17non consecutivoy2024-01-30
rakesh_rai000:00:00non consecutivo2024-01-30
ANANKE000:00:00non consecutivo2024-01-30
charlypapon48000:00:00non consecutivoy2024-01-30
fenicia10000:07:44No Mirrorn2024-01-30
minox9900:11:30No Mirrorn2024-01-30
migza20069800:07:32No Mirrory2024-01-30
Bely000:00:00No Mirror2024-01-30
Bely10000:02:35No 3 Consecutiven2024-01-30
fenicia9900:03:29No 3 Consecutiven2024-01-30
rakesh_rai9800:04:08No 3 Consecutiven2024-01-30
alexdon9700:04:09No 3 Consecutiven2024-01-30
Mach29600:05:46No 3 Consecutiven2024-01-30
stefidigrona9500:07:16No 3 Consecutiven2024-01-30
Bely10000:04:55Next to 9n2024-01-30
SUDOMICH9900:05:06Next to 9n2024-01-30
koala9800:06:57Next to 9n2024-01-30
lowsuann129700:07:07Next to 9n2024-01-30
purifire9600:11:02Next to 9n2024-01-30
Sara Lodo 8018000:00:00Next to 92024-01-30
guspilla000:00:00Next to 92024-01-30
yuma6710000:10:57Neighboursn2024-01-30
magnificoo000:00:00Neighbours2024-01-30
lenzo10000:04:28multiplen2024-01-30
niki539900:04:52multiplen2024-01-30
ingmanc9800:12:19multiplen2024-01-30
purifire9700:16:48multiplen2024-01-30
stefidigrona9600:28:08multiplen2024-01-30
Eti 114000:00:00multiple2024-01-30
fenicia000:00:00multiple2024-01-30
bartez000:00:00multiple2024-01-30
bjelico000:00:00multiple2024-01-30
ingmanc10000:04:02Monopolyn2024-01-30
lenzo9900:04:47Monopolyn2024-01-30
fenicia000:00:00Monopoly2024-01-30
magnificoo000:00:00Monopoly2024-01-30
xanx000:00:00Monopoly2024-01-30
lulu200810000:07:09modulon2024-01-30
knalla9900:07:57modulon2024-01-30
koala10000:10:25Mirror Twinn2024-01-30
faber6210000:02:43Mirror 10n2024-01-30
minox9900:04:00Mirror 10n2024-01-30
carlita29800:21:46Mirror 10n2024-01-30
migza20069700:02:27Mirror 10y2024-01-30
SUDOMICH10000:01:11Mirrorn2024-01-30
faber629900:01:15Mirrorn2024-01-30
flin689800:01:25Mirrorn2024-01-30
purifire9700:01:26Mirrorn2024-01-30
yuma679600:01:30Mirrorn2024-01-30
fenicia9500:01:31Mirrorn2024-01-30
orko9400:02:28Mirrorn2024-01-30
minox9300:02:31Mirrorn2024-01-30
baron de roc9200:02:46Mirrorn2024-01-30
carlita29100:02:53Mirrorn2024-01-30
effeti509000:03:41Mirrorn2024-01-30
tardar8900:04:17Mirrorn2024-01-30
jonnie5510000:04:34minmaxn2024-01-30
bartez9900:06:28minmaxn2024-01-30
baffo19519800:12:33minmaxn2024-01-30
magnificoo000:00:00minmax2024-01-30
lenzo10000:00:50minin2024-01-30
Bely9900:01:15minin2024-01-30
rakesh_rai9800:01:16minin2024-01-30
SUDOMICH9700:01:34minin2024-01-30
yuma679600:01:37minin2024-01-30
Sara Lodo 80189500:01:38minin2024-01-30
tres4o9400:01:42minin2024-01-30
Ciao Emmanuel9300:01:44minin2024-01-30
alexdon9200:01:51minin2024-01-30
bartez9100:01:52minin2024-01-30
angy719000:01:53minin2024-01-30
carmela968900:01:54minin2024-01-30
francoclaudio8800:02:00minin2024-01-30
lucavip8700:02:01minin2024-01-30
ingmanc8600:02:13minin2024-01-30
lulu20088500:02:16minin2024-01-30
fenicia8500:02:16minin2024-01-30
zorko8500:02:16minin2024-01-30
gheo628200:02:18minin2024-01-30
emilio8100:02:34minin2024-01-30
ANANKE8000:02:43minin2024-01-30
Ste17298000:02:43minin2024-01-30
faber627800:02:44minin2024-01-30
flin687700:03:12minin2024-01-30
Eti 1147600:03:23minin2024-01-30
szita7500:03:27minin2024-01-30
_Sofia_7400:03:36minin2024-01-30
pinuccia+-637300:03:46minin2024-01-30
baron de roc7200:04:11minin2024-01-30
Pinuccio7100:04:16minin2024-01-30
tardar7000:04:20minin2024-01-30
boscardinale6900:04:30minin2024-01-30
molinomalla6800:04:40minin2024-01-30
ettina6700:04:49minin2024-01-30
vencanas6600:04:54minin2024-01-30
bibs6500:05:15minin2024-01-30
mara556400:06:19minin2024-01-30
mass526300:06:38minin2024-01-30
VRC36200:07:39minin2024-01-30
dario526100:09:43minin2024-01-30
adalbert6000:10:03minin2024-01-30
eugene porter5900:10:06minin2024-01-30
carlita25800:12:22minin2024-01-30
jojo275700:15:21minin2024-01-30
bob 495600:23:04minin2024-01-30
Kelelle5500:30:38minin2024-01-30
Panina5405:07:41minin2024-01-30
lupogrigio5313:23:11minin2024-01-30
paola59000:00:00mini2024-01-30
valeriab000:00:00mini2024-01-30
Angels000:00:00mini2024-01-30
albfilip000:00:00mini2024-01-30
magnificoo000:00:00mini2024-01-30
baron de roc10000:07:03Memoryn2024-01-30
Marq939900:14:40Memoryn2024-01-30
falco29801:30:07Memoryn2024-01-30
baffo19519700:26:44Memoryy2024-01-30
fenicia000:00:00Memory2024-01-30
flin6810000:01:14Master Mind72024-01-30
stefidigrona9900:01:19Master Mind72024-01-30
Angels9800:01:33Master Mind72024-01-30
maxxghi9700:01:36Master Mind72024-01-30
josehans9600:02:13Master Mind72024-01-30
yuma679500:01:01Master Mind82024-01-30
faber629400:02:36Master Mind82024-01-30
emilio9300:02:40Master Mind112024-01-30
bartez9200:03:27Master Mind112024-01-30
guspilla9100:04:34Master Mind112024-01-30
Ste17299000:03:42Master Mind142024-01-30
niki538900:05:40Master Mind172024-01-30
mik110000:00:28Logic Mind72024-01-30
niki539900:00:31Logic Mind62024-01-30
stefidigrona9800:00:55Logic Mind62024-01-30
flin689700:01:19Logic Mind82024-01-30
Angels9600:01:27Logic Mind72024-01-30
yuma679500:01:28Logic Mind92024-01-30
guspilla9400:01:33Logic Mind62024-01-30
Ste17299300:02:09Logic Mind122024-01-30
ingmanc9200:02:12Logic Mind102024-01-30
emilio9100:02:13Logic Mind112024-01-30
jonnie559000:02:25Logic Mind162024-01-30
bartez8900:03:43Logic Mind172024-01-30
Alfredo000:00:00Logic Mind02024-01-30
magnificoo000:00:00Logic Mind02024-01-30
Angels10000:00:23lampionsn2024-01-30
bartez9900:00:28lampionsn2024-01-30
Ste17299800:00:29lampionsn2024-01-30
Puzzleland9700:00:33lampionsn2024-01-30
_Sofia_9600:01:28lampionsn2024-01-30
yuma679500:01:37lampionsn2024-01-30
emilio9400:01:46lampionsn2024-01-30
flin689300:03:00lampionsn2024-01-30
stefidigrona9200:08:08lampionsn2024-01-30
rakesh_rai000:00:00lampions2024-01-30
faber6210000:04:29kurven2024-01-30
lenzo9900:07:27kurven2024-01-30
alfbus9800:09:00kurven2024-01-30
niki539700:09:44kurven2024-01-30
boscardinale9600:16:27kurven2024-01-30
lowsuann12000:00:00kurve2024-01-30
SUDOMICH000:00:00kurve2024-01-30
purifire000:00:00kurve2024-01-30
bigado000:00:00kurve2024-01-30
fenicia000:00:00kurve2024-01-30
rakesh_rai10000:02:08kropkin2024-01-30
moso9900:02:11kropkin2024-01-30
lenzo9800:02:17kropkin2024-01-30
purifire9700:02:18kropkin2024-01-30
bjelico9600:03:19kropkin2024-01-30
ingmanc9500:03:23kropkin2024-01-30
stefidigrona9500:03:23kropkin2024-01-30
tres4o9300:03:28kropkin2024-01-30
fenicia9200:03:40kropkin2024-01-30
lulu20089100:04:13kropkin2024-01-30
orko9000:04:38kropkin2024-01-30
guspilla8900:05:15kropkin2024-01-30
Sara Lodo 80188800:05:17kropkin2024-01-30
emilio10000:07:55Knight forcedy2024-01-30
lowsuann1210000:04:59Killer Variantn2024-01-30
Hongkong9900:06:26Killer Variantn2024-01-30
jonnie559800:09:28Killer Variantn2024-01-30
ingmanc9700:13:00Killer Variantn2024-01-30
bjelico9600:13:18Killer Variantn2024-01-30
baron de roc9500:14:07Killer Variantn2024-01-30
zorko000:00:00Killer Variant2024-01-30
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-01-30
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-30
alexdon10000:09:28Killer Pairn2024-01-30
orko9900:10:24Killer Pairn2024-01-30
magnificoo9800:15:04Killer Pairn2024-01-30
mara559700:30:17Killer Pairn2024-01-30
Giscard9600:10:21Killer Pairy2024-01-30
zeno0000:00:00Killer Pair2024-01-30
valeriab000:00:00Killer Pair2024-01-30
gheo62000:00:00Killer Pair2024-01-30
tres4o10000:06:15killern2024-01-30
purifire9900:07:59killern2024-01-30
orko9800:08:58killern2024-01-30
alexdon9700:08:59killern2024-01-30
Aurelio9600:09:44killern2024-01-30
serigaia9500:10:12killern2024-01-30
niki539400:10:49killern2024-01-30
Svilen Dyakovski9300:13:02killern2024-01-30
magnificoo9200:16:14killern2024-01-30
miroilfox589100:16:48killern2024-01-30
giogio609000:20:07killern2024-01-30
Lucio_Matrigiani8900:30:03killern2024-01-30
gierre8800:38:40killern2024-01-30
Angela568700:42:49killern2024-01-30
angy718602:49:24killern2024-01-30
josehans8504:25:48killern2024-01-30
vencanas8404:26:43killern2024-01-30
ripafi8307:18:42killern2024-01-30
Giscard8200:09:34killery2024-01-30
effeti508100:09:56killery2024-01-30
nerina8000:19:19killery2024-01-30
tida7900:36:19killery2024-01-30
bce7800:48:10killery2024-01-30
zorko000:00:00killer2024-01-30
gpace843000:00:00killer2024-01-30
angiolo000:00:00killer2024-01-30
mass52000:00:00killer2024-01-30
Pinuccio000:00:00killer2024-01-30
zeno0000:00:00killer2024-01-30
giomas62000:00:00killer2024-01-30
guspilla000:00:00killer2024-01-30
giannipas000:00:00killery2024-01-30
moso000:00:00killer2024-01-30
francoclaudio10000:02:21KakuroDokun2024-01-30
lowsuann129900:02:49KakuroDokun2024-01-30
orko9800:03:32KakuroDokun2024-01-30
niki539700:03:38KakuroDokun2024-01-30
alexdon9600:04:35KakuroDokun2024-01-30
mara559500:06:34KakuroDokun2024-01-30
zeno09400:07:01KakuroDokun2024-01-30
wiseman9300:07:38KakuroDokun2024-01-30
jonnie559200:08:13KakuroDokun2024-01-30
baron de roc9100:17:48KakuroDokun2024-01-30
Mara9000:31:29KakuroDokun2024-01-30
miroilfox58000:00:00KakuroDoku2024-01-30
rosy56000:00:00KakuroDoku2024-01-30
lowsuann1210000:07:18jigsaw hybridn2024-01-30
diana9900:09:52jigsaw hybridn2024-01-30
Carloplus9800:10:28jigsaw hybridn2024-01-30
bjelico9700:24:21jigsaw hybridn2024-01-30
bce9600:09:33jigsaw hybridy2024-01-30
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-30
fenicia000:00:00jigsaw hybrid2024-01-30
rakesh_rai10000:07:43jigsawn2024-01-30
zorko9900:08:21jigsawn2024-01-30
Ciao Emmanuel9800:08:26jigsawn2024-01-30
fenicia9700:09:15jigsawn2024-01-30
Carloplus9600:13:21jigsawn2024-01-30
bigado9500:15:27jigsawn2024-01-30
niki539400:16:13jigsawn2024-01-30
minox9300:20:11jigsawn2024-01-30
tres4o9200:21:01jigsawn2024-01-30
alexdon9100:21:30jigsawn2024-01-30
bibs9000:23:04jigsawn2024-01-30
cebruma8900:29:06jigsawn2024-01-30
claudio toffon8800:31:39jigsawn2024-01-30
beca8700:36:01jigsawn2024-01-30
Hongkong8600:04:25jigsawy2024-01-30
bce8500:19:07jigsawy2024-01-30
Mach2000:00:00jigsaw2024-01-30
carmela96000:00:00jigsaw2024-01-30
mass52000:00:00jigsaw2024-01-30
molinomalla000:00:00jigsaw2024-01-30
lucavip000:00:00jigsaw2024-01-30
Eti 114000:00:00jigsaw2024-01-30
yuma6710000:05:16isokillern2024-01-30
Mara9900:07:07isokillern2024-01-30
zeno09800:08:47isokillern2024-01-30
nerina9700:13:44isokillern2024-01-30
Giscard9600:01:21isokillery2024-01-30
mass52000:00:00isokiller2024-01-30
emilio10000:14:38ison2024-01-30
minox9900:15:01ison2024-01-30
peluri9800:20:05ison2024-01-30
zeno09700:12:33isoy2024-01-30
eugene porter000:00:00iso2024-01-30
simonetta000:00:00iso2024-01-30
Mara10000:03:49integern2024-01-30
Spock9900:04:52integern2024-01-30
baron de roc9800:07:54integern2024-01-30
lulu20089700:08:25integern2024-01-30
baffo19519600:08:47integern2024-01-30
fenicia10000:06:39Hybridn2024-01-30
lowsuann129900:09:53Hybridn2024-01-30
ingmanc9800:11:55Hybridn2024-01-30
Bely000:00:00Hybrid2024-01-30
rakesh_rai000:00:00Hybrid2024-01-30
koala10000:03:49greatern2024-01-30
guspilla9900:06:13greatern2024-01-30
emilio10000:07:29Fuzulin2024-01-30
zorko9900:10:08Fuzulin2024-01-30
bartez9800:10:26Fuzulin2024-01-30
_Sofia_9700:12:29Fuzulin2024-01-30
tres4o9600:13:08Fuzulin2024-01-30
lenzo9500:13:13Fuzulin2024-01-30
eugene porter9400:40:31Fuzulin2024-01-30
Sara Lodo 80189309:07:50Fuzulin2024-01-30
migza20069200:07:38Fuzuliy2024-01-30
giomas62000:00:00Fuzuli2024-01-30
lowsuann12000:00:00Fuzuli2024-01-30
rosy56000:00:00Fuzuliy2024-01-30
Bely000:00:00Fuzuli2024-01-30
lulu2008000:00:00Fuzuli2024-01-30
Bely10000:02:10Futoshikin2024-01-30
rakesh_rai9900:02:55Futoshikin2024-01-30
lenzo9800:03:07Futoshikin2024-01-30
gianburrasca9700:03:32Futoshikin2024-01-30
bartez9600:04:06Futoshikin2024-01-30
magnificoo9500:04:23Futoshikin2024-01-30
tres4o9400:05:35Futoshikin2024-01-30
Sara Lodo 80189300:05:36Futoshikin2024-01-30
_Sofia_9200:05:50Futoshikin2024-01-30
boscardinale9100:06:18Futoshikin2024-01-30
emilio9000:06:22Futoshikin2024-01-30
mass528900:08:47Futoshikin2024-01-30
lupogrigio8800:15:59Futoshikin2024-01-30
tida8700:02:50Futoshikiy2024-01-30
migza20068600:06:36Futoshikiy2024-01-30
faber62000:00:00Futoshiki2024-01-30
rosy56000:00:00Futoshiki2024-01-30
lowsuann12000:00:00Futoshiki2024-01-30
rosalpina000:00:00Futoshiki2024-01-30
vindim000:00:00Futoshiki2024-01-30
Aurelio10000:09:41framen2024-01-30
Bruno619900:18:31framen2024-01-30
Angela569800:23:09framen2024-01-30
migza20069700:53:36framey2024-01-30
claudio toffon000:00:00frame2024-01-30
lowsuann12000:00:00frame2024-01-30
Spock000:00:00frame2024-01-30
bartez10000:07:47Fortressn2024-01-30
koala10000:11:59exclusion2n2024-01-30
yuma679900:16:17exclusion2n2024-01-30
Spock9800:17:50exclusion2n2024-01-30
salvo9619700:25:51exclusion2n2024-01-30
ANANKE9600:26:52exclusion2n2024-01-30
lowsuann12000:00:00exclusion22024-01-30
Mach210000:29:08exclusion1n2024-01-30
ANANKE9900:52:44exclusion1n2024-01-30
molinomalla000:00:00exclusion12024-01-30
paola59000:00:00exclusion12024-01-30
fenicia10000:01:58EvenOddn2024-01-30
Bely9900:02:08EvenOddn2024-01-30
faber629800:02:19EvenOddn2024-01-30
tres4o9700:02:23EvenOddn2024-01-30
bibs9600:03:15EvenOddn2024-01-30
ANANKE9600:03:15EvenOddn2024-01-30
niki539400:03:19EvenOddn2024-01-30
paola599300:04:39EvenOddn2024-01-30
effeti509200:05:13EvenOddn2024-01-30
VRC39100:05:17EvenOddn2024-01-30
Sara Lodo 80189000:05:20EvenOddn2024-01-30
mimicima8900:07:04EvenOddn2024-01-30
vindim8800:08:13EvenOddn2024-01-30
falco28700:14:24EvenOddn2024-01-30
carlo468600:49:29EvenOddn2024-01-30
mass52000:00:00EvenOdd2024-01-30
Carloplus10000:09:17Even Odd Viewn2024-01-30
Bely9900:09:29Even Odd Viewn2024-01-30
moso9800:09:36Even Odd Viewn2024-01-30
lowsuann129700:09:44Even Odd Viewn2024-01-30
tardar9600:13:50Even Odd Viewn2024-01-30
fenicia000:00:00Even Odd View2024-01-30
josehans000:00:00Even Odd View2024-01-30
rakesh_rai10000:08:15Distancen2024-01-30
koala9900:09:19Distancen2024-01-30
lowsuann129800:09:47Distancen2024-01-30
Bely000:00:00Distance2024-01-30
Carloplus000:00:00Distance2024-01-30
stefidigrona10000:06:04Diagonal Consecutiven2024-01-30
alfbus9900:13:40Diagonal Consecutiven2024-01-30
giannipas9800:09:37Diagonal Consecutivey2024-01-30
fenicia000:00:00Diagonal Consecutive2024-01-30
fenicia10000:03:28diagonaln2024-01-30
tres4o9900:03:55diagonaln2024-01-30
francoclaudio9800:04:50diagonaln2024-01-30
alexdon9700:05:03diagonaln2024-01-30
serigaia9600:05:09diagonaln2024-01-30
Ciao Emmanuel9500:05:48diagonaln2024-01-30
niki539400:06:08diagonaln2024-01-30
effeti509300:06:34diagonaln2024-01-30
bibs9200:06:56diagonaln2024-01-30
Pinuccio9100:07:53diagonaln2024-01-30
cebruma9000:08:00diagonaln2024-01-30
Carloplus8900:08:16diagonaln2024-01-30
jonnie558800:08:50diagonaln2024-01-30
magnificoo8700:09:47diagonaln2024-01-30
Lucio_Matrigiani8600:10:30diagonaln2024-01-30
salvo9618500:11:43diagonaln2024-01-30
gierre8400:12:00diagonaln2024-01-30
szita8300:15:18diagonaln2024-01-30
pinuccia+-638200:15:45diagonaln2024-01-30
adalbert8100:18:25diagonaln2024-01-30
falco28000:21:00diagonaln2024-01-30
VRC37900:31:10diagonaln2024-01-30
dario527800:05:25diagonaly2024-01-30
carlita27700:53:23diagonaly2024-01-30
tida7603:28:18diagonaly2024-01-30
silverdog000:00:00diagonal2024-01-30
rakesh_rai000:00:00diagonal2024-01-30
carlo46000:00:00diagonal2024-01-30
Bely000:00:00diagonal2024-01-30
zorko000:00:00diagonal2024-01-30
orko10000:07:02Descriptive Pairsn2024-01-30
albfilip9900:08:20Descriptive Pairsn2024-01-30
topi19759800:12:02Descriptive Pairsn2024-01-30
SUDOMICH000:00:00Descriptive Pairs2024-01-30
lowsuann12000:00:00Descriptive Pairs2024-01-30
SUDOMICH10000:00:51cubicn2024-01-30
lenzo9900:01:17cubicn2024-01-30
rakesh_rai9800:01:28cubicn2024-01-30
alexdon9700:01:39cubicn2024-01-30
fenicia9600:01:48cubicn2024-01-30
ingmanc9500:01:50cubicn2024-01-30
faber629400:01:56cubicn2024-01-30
purifire9300:02:10cubicn2024-01-30
tres4o9200:02:22cubicn2024-01-30
carmela969100:02:33cubicn2024-01-30
mm879000:02:37cubicn2024-01-30
_Sofia_8900:02:49cubicn2024-01-30
VRC38800:03:25cubicn2024-01-30
giogio608700:03:38cubicn2024-01-30
niki538600:03:49cubicn2024-01-30
Pinuccio8500:04:07cubicn2024-01-30
alfbus8400:04:09cubicn2024-01-30
molinomalla8300:05:33cubicn2024-01-30
eugene porter8202:09:11cubicn2024-01-30
effeti508100:00:49cubicy2024-01-30
rosy56000:00:00cubic2024-01-30
gpace84310000:08:32CrossSumn2024-01-30
vencanas9900:10:51CrossSumn2024-01-30
baron de roc10000:00:14Countingn2024-01-30
niki539900:00:21Countingn2024-01-30
flin689800:00:23Countingn2024-01-30
yuma679800:00:23Countingn2024-01-30
carlita29600:00:27Countingn2024-01-30
peluri9500:00:28Countingn2024-01-30
Ciao Emmanuel9400:00:30Countingn2024-01-30
beca9300:00:32Countingn2024-01-30
bartez9200:00:40Countingn2024-01-30
emilio9200:00:40Countingn2024-01-30
migza20069000:00:41Countingn2024-01-30
heraklion8900:00:47Countingn2024-01-30
baffo195110002:14:22consecutive -Ny2024-01-30
tres4o10000:08:18consecutiven2024-01-30
supermaxnan9900:09:12consecutiven2024-01-30
Mara9800:11:10consecutiven2024-01-30
stefidigrona9700:13:15consecutiven2024-01-30
lulu20089600:17:49consecutiven2024-01-30
purifire9500:18:00consecutiven2024-01-30
ingmanc9400:25:23consecutiven2024-01-30
gheo629300:26:32consecutiven2024-01-30
random9200:12:45consecutivey2024-01-30
xanx000:00:00consecutive2024-01-30
lowsuann1210000:05:43ColorsGroupsn2024-01-30
baron de roc9900:16:21ColorsGroupsn2024-01-30
koala10000:09:25ClockFaces QuadMaxn2024-01-30
guspilla9901:20:41ClockFaces QuadMaxy2024-01-30
guspilla10000:05:38Clock Facesy2024-01-30
zorko10000:11:10classic hardn2024-01-30
supermaxnan9900:14:10classic hardn2024-01-30
szita9800:21:00classic hardn2024-01-30
carlita29700:23:31classic hardn2024-01-30
tres4o9600:27:23classic hardn2024-01-30
fenicia000:00:00classic hard2024-01-30
peluri000:00:00classic hard2024-01-30
Bely000:00:00classic hard2024-01-30
mass52000:00:00classic hard2024-01-30
VRC3000:00:00classic hard2024-01-30
Sara Lodo 8018000:00:00classic hard2024-01-30
Bruno61000:00:00classic hard2024-01-30
zorko10000:03:30classicn2024-01-30
Ciao Emmanuel9900:03:34classicn2024-01-30
Svilen Dyakovski9800:04:32classicn2024-01-30
ANANKE9700:05:39classicn2024-01-30
tres4o9600:08:13classicn2024-01-30
serigaia9500:08:44classicn2024-01-30
Bruno619400:09:06classicn2024-01-30
niki539300:10:13classicn2024-01-30
lenzo9200:10:39classicn2024-01-30
effeti509100:11:08classicn2024-01-30
boscardinale9000:11:23classicn2024-01-30
bibs8900:12:10classicn2024-01-30
carlita28800:13:22classicn2024-01-30
VRC38700:15:25classicn2024-01-30
hobby18600:15:41classicn2024-01-30
maxxghi8500:19:29classicn2024-01-30
adalbert8400:20:51classicn2024-01-30
szita8300:21:08classicn2024-01-30
Pinuccio8200:22:36classicn2024-01-30
Marq938100:26:01classicn2024-01-30
bce8000:37:21classicn2024-01-30
beppe587907:23:23classicn2024-01-30
tida7800:04:33classicy2024-01-30
dario527700:06:05classicy2024-01-30
tardar7600:12:50classicy2024-01-30
haunted60547500:16:09classicy2024-01-30
gierre7400:31:12classicy2024-01-30
Carloplus000:00:00classic2024-01-30
Bely000:00:00classic2024-01-30
albfilip000:00:00classic2024-01-30
gabry000:00:00classic2024-01-30
fenicia000:00:00classic2024-01-30
peluri000:00:00classic2024-01-30
pinuccia+-63000:00:00classic2024-01-30
fracal000:00:00classic2024-01-30
Kvara000:00:00classic2024-01-30
batclara000:00:00classich2024-01-30
valvolino000:00:00classic2024-01-30
supermaxnan000:00:00classic2024-01-30
abbracatabbra000:00:00classic2024-01-30
khuski000:00:00classicy2024-01-30
magnificoo000:00:00classic2024-01-30
GIANNI000:00:00classic2024-01-30
miroilfox58000:00:00classic2024-01-30
jojo27000:00:00classic2024-01-30
carlo46000:00:00classic2024-01-30
Lucio_Matrigiani000:00:00classic2024-01-30
uvaspina000:00:00classic2024-01-30
mass52000:00:00classic2024-01-30
faber62000:00:00classic2024-01-30
rosalpina000:00:00classic2024-01-30
Alfredo000:00:00classic2024-01-30
bob 49000:00:00classic2024-01-30
zorko10000:04:05cityn2024-01-30
Sara Lodo 80189900:04:39cityn2024-01-30
guspilla9800:07:26cityn2024-01-30
albfilip9700:07:32cityn2024-01-30
rosy569600:08:00cityn2024-01-30
maxxghi9500:09:40cityn2024-01-30
bartez9400:09:50cityn2024-01-30
tres4o9300:11:23cityn2024-01-30
lenzo9200:15:27cityn2024-01-30
emilio9100:19:30cityn2024-01-30
mm879000:10:47cityy2024-01-30
eugene porter000:00:00city2024-01-30
Bely000:00:00city2024-01-30
iosonoalessia000:00:00cityy2024-01-30
lowsuann12000:00:00city2024-01-30
emilio10001:17:51Chainsn2024-01-30
eugene porter000:00:00Chains2024-01-30
Sara Lodo 8018000:00:00Chains2024-01-30
bartez000:00:00Chains2024-01-30
baron de roc10000:11:53CentersSumn2024-01-30
baffo19519900:44:37CentersSumn2024-01-30
adalbert000:00:00CentersSum2024-01-30
lucavip000:00:00CentersSum2024-01-30
vindim000:00:00CentersSum2024-01-30
Bely10000:02:36Bricksn2024-01-30
lenzo9900:03:21Bricksn2024-01-30
lowsuann129800:04:11Bricksn2024-01-30
gianburrasca9700:06:07Bricksn2024-01-30
bartez9600:08:05Bricksn2024-01-30
lulu20089500:09:47Bricksn2024-01-30
Sara Lodo 80189400:10:37Bricksn2024-01-30
lupogrigio9300:11:58Bricksn2024-01-30
carlita29200:31:00Bricksy2024-01-30
simonetta000:00:00Bricks2024-01-30
baron de roc000:00:00Bricks2024-01-30
rakesh_rai10000:02:41Between1e9n2024-01-30
SUDOMICH9900:02:46Between1e9n2024-01-30
tres4o9800:03:08Between1e9n2024-01-30
mm879700:04:38Between1e9n2024-01-30
baron de roc9600:04:52Between1e9n2024-01-30
Sara Lodo 80189500:05:30Between1e9n2024-01-30
guspilla9400:05:48Between1e9n2024-01-30
charlypapon489300:18:27Between1e9n2024-01-30
ingmanc10000:07:56averagen2024-01-30
charlypapon489900:19:52averagen2024-01-30
baffo19519800:44:26averagen2024-01-30
migza20069700:04:23averagey2024-01-30
rosy569600:07:27averagey2024-01-30
fenicia10000:07:08Anti XXVn2024-01-30
Bely9900:08:17Anti XXVn2024-01-30
Mach29800:08:18Anti XXVn2024-01-30
guspilla9700:10:56Anti XXVn2024-01-30
lowsuann129600:13:26Anti XXVn2024-01-30
minox9500:14:02Anti XXVn2024-01-30
simonetta000:00:00Anti XXV2024-01-30
ANANKE000:00:00Anti XXV2024-01-30
fenicia10000:05:23Anti XVn2024-01-30
zorko9900:06:30Anti XVn2024-01-30
tres4o9800:07:48Anti XVn2024-01-30
lowsuann129700:08:25Anti XVn2024-01-30
minox9600:11:06Anti XVn2024-01-30
ANANKE9500:14:54Anti XVn2024-01-30
guspilla9400:15:17Anti XVn2024-01-30
alfbus9300:17:59Anti XVn2024-01-30
stefidigrona9200:29:48Anti XVn2024-01-30
ingmanc9100:42:56Anti XVn2024-01-30
khuski000:00:00Anti XVy2024-01-30
simonetta000:00:00Anti XV2024-01-30
Bely000:00:00Anti XV2024-01-30
Mach2000:00:00Anti XV2024-01-30
zorko10000:03:30Anti Knightn2024-01-30
tres4o10000:03:30Anti Knightn2024-01-30
purifire9800:03:40Anti Knightn2024-01-30
fenicia9700:03:43Anti Knightn2024-01-30
lowsuann129600:04:17Anti Knightn2024-01-30
albfilip9500:04:53Anti Knightn2024-01-30
faber629400:05:55Anti Knightn2024-01-30
niki539300:08:21Anti Knightn2024-01-30
peluri9200:12:13Anti Knightn2024-01-30
scledum9100:16:04Anti Knightn2024-01-30
gpace8439000:16:42Anti Knightn2024-01-30
falco28900:23:46Anti Knightn2024-01-30
Sara Lodo 80188809:17:57Anti Knightn2024-01-30
Bely000:00:00Anti Knight2024-01-30
zorko10000:02:06Anti Diagonaln2024-01-30
Bely9900:02:08Anti Diagonaln2024-01-30
fenicia9800:02:09Anti Diagonaln2024-01-30
moso9700:02:55Anti Diagonaln2024-01-30
francoclaudio9600:03:09Anti Diagonaln2024-01-30
tres4o9500:03:27Anti Diagonaln2024-01-30
alexdon9400:03:37Anti Diagonaln2024-01-30
albfilip9300:04:14Anti Diagonaln2024-01-30
scledum9200:04:33Anti Diagonaln2024-01-30
khuski9100:01:57Anti Diagonaly2024-01-30
migza20069000:01:58Anti Diagonaly2024-01-30
giannipas8900:02:30Anti Diagonaly2024-01-30
dario528800:02:35Anti Diagonaly2024-01-30
Hongkong8700:02:47Anti Diagonaly2024-01-30
SUDOMICH000:00:00Anti Diagonal2024-01-30
adalbert000:00:00Anti Diagonal2024-01-30
Sbyner10000:01:00alberin2024-01-30
_Sofia_9900:01:02alberin2024-01-30
wiseman9900:01:02alberin2024-01-30
lenzo9700:01:13alberin2024-01-30
francoclaudio9600:01:22alberin2024-01-30
mm879500:01:25alberin2024-01-30
angiolo9400:01:26alberin2024-01-30
_Noemi_9400:01:26alberin2024-01-30
Bely9400:01:26alberin2024-01-30
miroilfox589100:01:27alberin2024-01-30
lowsuann129100:01:27alberin2024-01-30
guspilla8900:01:28alberin2024-01-30
fenicia8800:01:29alberin2024-01-30
yuma678700:01:31alberin2024-01-30
Angels8600:01:34alberin2024-01-30
Ste17298500:01:43alberin2024-01-30
Hongkong8400:01:45alberin2024-01-30
Puzzleland8300:01:48alberin2024-01-30
tres4o8200:01:57alberin2024-01-30
xanx8100:01:59alberin2024-01-30
bob19558000:02:03alberin2024-01-30
flin687900:02:10alberin2024-01-30
emilio7800:02:19alberin2024-01-30
vesnasta7700:02:28alberin2024-01-30
rosy567600:02:31alberin2024-01-30
peluri7500:02:43alberin2024-01-30
ingmanc7400:03:03alberin2024-01-30
Sara Lodo 80187300:03:17alberin2024-01-30
lulu20087200:03:37alberin2024-01-30
stefidigrona7100:03:51alberin2024-01-30
gheo627000:03:59alberin2024-01-30
gianburrasca6900:04:22alberin2024-01-30
claudio toffon6800:04:33alberin2024-01-30
aretuseo6700:05:31alberin2024-01-30
jojo276600:07:07alberin2024-01-30
Alfredo6500:09:45alberin2024-01-30
Kelelle6401:25:54alberin2024-01-30
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2024-01-30
knalla000:00:00alberi2024-01-30
random000:00:00alberi2024-01-30
bjelico000:00:00alberi2024-01-30
simonetta000:00:00alberi2024-01-30
zorko000:00:00alberi2024-01-30
lowsuann1210000:00:49abcn2024-01-30
tres4o9900:00:53abcn2024-01-30
Bely9800:00:58abcn2024-01-30
bartez9700:01:25abcn2024-01-30
Sara Lodo 80189600:01:36abcn2024-01-30
_Sofia_9500:01:45abcn2024-01-30
zorko9400:01:48abcn2024-01-30
mm879300:01:54abcn2024-01-30
moso9200:02:00abcn2024-01-30
emilio9100:02:04abcn2024-01-30
flin689000:02:05abcn2024-01-30
vesnasta8900:02:08abcn2024-01-30
claudio toffon8800:02:28abcn2024-01-30
guspilla8700:02:45abcn2024-01-30
dante18600:07:15abcn2024-01-30
eugene porter8500:08:02abcn2024-01-30
rakesh_rai000:00:00abc2024-01-30
zorko10000:03:084 Boxn2024-01-30
rakesh_rai9900:03:424 Boxn2024-01-30
fenicia9800:04:034 Boxn2024-01-30
tres4o9700:04:074 Boxn2024-01-30
alexdon9600:04:574 Boxn2024-01-30
faber629500:05:584 Boxn2024-01-30
gheo629400:06:434 Boxn2024-01-30
niki539300:07:064 Boxn2024-01-30
gierre9200:11:024 Boxn2024-01-30
nerina9100:16:184 Boxn2024-01-30
salvo9619000:18:224 Boxn2024-01-30
mm878900:19:434 Boxn2024-01-30
giannipas8800:02:544 Boxy2024-01-30
khuski8700:03:574 Boxy2024-01-30
dario528600:12:304 Boxy2024-01-30
misultin000:00:004 Box2024-01-30
tres4o10000:05:142even2oddn2024-01-30
moso9900:05:552even2oddn2024-01-30
Bely9900:05:552even2oddn2024-01-30
zorko9700:06:502even2oddn2024-01-30
gheo629700:06:502even2oddn2024-01-30
Mach29500:13:012even2oddn2024-01-30
lucavip9400:13:212even2oddn2024-01-30
alfbus9300:19:522even2oddn2024-01-30
migza20069200:03:412even2oddy2024-01-30
Giscard9100:04:092even2oddy2024-01-30
khuski9000:15:522even2oddy2024-01-30
tardar8900:23:372even2oddy2024-01-30
angiolo10000:01:421and2n2024-01-30
angy719900:01:471and2n2024-01-30
_Sofia_9800:01:491and2n2024-01-30
Spock9700:01:521and2n2024-01-30
rakesh_rai9600:01:591and2n2024-01-30
bob19559500:02:041and2n2024-01-30
ANANKE9400:02:051and2n2024-01-30
Puzzleland9300:02:181and2n2024-01-30
SUDOMICH9200:02:231and2n2024-01-30
Kvara9100:02:331and2n2024-01-30
peluri9000:02:471and2n2024-01-30
rosselena8900:03:101and2n2024-01-30
Ciao Emmanuel8800:03:131and2n2024-01-30
emilio8800:03:131and2n2024-01-30
vesnasta8600:03:271and2n2024-01-30
gianburrasca8500:03:361and2n2024-01-30
iosonoalessia8400:03:511and2n2024-01-30
Sara Lodo 80188300:04:331and2n2024-01-30
niki538200:04:371and2n2024-01-30
koala8100:05:191and2n2024-01-30
mass528000:06:081and2n2024-01-30
lucavip7900:07:081and2n2024-01-30
rosy567800:07:161and2n2024-01-30
mm877700:07:361and2n2024-01-30
Alfredo7600:29:211and2n2024-01-30
bigado7501:27:221and2n2024-01-30
lupogrigio7409:27:261and2n2024-01-30
scledum000:00:001and22024-01-30
Hongkong000:00:001and22024-01-30
dante1000:00:001and22024-01-30
vindim000:00:001and22024-01-30
mara55000:00:001and22024-01-30
ingmanc10000:08:51XXVn2024-01-29
guspilla9900:11:13XXVn2024-01-29
stefidigrona9800:14:26XXVn2024-01-29
giannipas9700:08:43XXVy2024-01-29
iosonoalessia000:00:00XXVy2024-01-29
tres4o10000:04:20xvn2024-01-29
ingmanc10000:04:20xvn2024-01-29
alexdon9800:05:02xvn2024-01-29
guspilla9700:06:39xvn2024-01-29
Aadvik9600:07:05xvn2024-01-29
stefidigrona9500:07:41xvn2024-01-29
vencanas9400:09:21xvn2024-01-29
nerina9300:11:43xvn2024-01-29
albfilip9200:12:11xvn2024-01-29
giogio609101:12:10xvn2024-01-29
iosonoalessia9000:11:17xvy2024-01-29
rakesh_rai000:00:00xv2024-01-29
yuma67000:00:00xv2024-01-29
baron de roc000:00:00xv2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00xv2024-01-29
alexdon10000:07:55xframen2024-01-29
ingmanc9900:12:12xframen2024-01-29
xanx9800:12:57xframen2024-01-29
migza20069700:07:44xframey2024-01-29
giannipas9600:14:11xframey2024-01-29
Carloplus000:00:00xframe2024-01-29
tres4o10000:03:11Untouchn2024-01-29
faber629900:05:15Untouchn2024-01-29
niki539800:06:03Untouchn2024-01-29
Black Tiger9700:08:24Untouchn2024-01-29
Spock9600:09:45Untouchn2024-01-29
alexdon9500:10:51Untouchn2024-01-29
magnificoo9400:14:23Untouchn2024-01-29
alfbus9300:17:18Untouchn2024-01-29
Giscard9200:04:43Untouchy2024-01-29
tardar9100:40:40Untouchy2024-01-29
Carloplus000:00:00Untouch2024-01-29
SUDOMICH000:00:00Untouch2024-01-29
koala10000:08:35True or Lien2024-01-29
Aadvik9900:17:58True or Lien2024-01-29
nerina9800:20:28True or Lien2024-01-29
guspilla9701:02:49True or Lien2024-01-29
xanx000:00:00True or Lie2024-01-29
yuma6710000:01:08Trisn2024-01-29
alexdon9900:01:15Trisn2024-01-29
faber629900:01:15Trisn2024-01-29
Black Tiger9700:01:17Trisn2024-01-29
mik19600:01:21Trisn2024-01-29
gheo629500:01:26Trisn2024-01-29
ANANKE9400:01:43Trisn2024-01-29
bartez9300:01:54Trisn2024-01-29
_Noemi_9200:02:07Trisn2024-01-29
paola599100:02:09Trisn2024-01-29
niki539000:02:23Trisn2024-01-29
baron de roc8900:04:13Trisn2024-01-29
boscardinale8800:04:36Trisn2024-01-29
mass528700:05:11Trisn2024-01-29
silverdog10000:11:39Touchyn2024-01-29
bartez9900:20:17Touchyn2024-01-29
charlypapon489800:26:17Touchyn2024-01-29
migza20069700:04:05Touchyy2024-01-29
bartez10000:09:33toroidaln2024-01-29
Carloplus000:00:00toroidal2024-01-29
rakesh_rai10000:01:32Super Hybridn2024-01-29
Bely9900:01:48Super Hybridn2024-01-29
yuma6710000:04:28Sum 9n2024-01-29
bartez9900:04:57Sum 9n2024-01-29
rakesh_rai9800:05:58Sum 9n2024-01-29
alfbus9700:11:30Sum 9n2024-01-29
bartez10000:18:55sumn2024-01-29
rakesh_rai000:00:00sum2024-01-29
migza200610001:04:20Sudoku Ny2024-01-29
Black Tiger10000:01:40subset5x1n2024-01-29
ANANKE9900:02:41subset5x1n2024-01-29
flin689800:03:02subset5x1n2024-01-29
bartez9700:04:10subset5x1n2024-01-29
angy719600:04:21subset5x1n2024-01-29
gheo629500:04:34subset5x1n2024-01-29
stefidigrona9400:05:39subset5x1n2024-01-29
iaiacricri9300:05:56subset5x1n2024-01-29
carlo469200:41:11subset5x1n2024-01-29
angy7110000:06:39subset4x2n2024-01-29
bartez9900:07:27subset4x2n2024-01-29
koala9800:09:22subset4x2n2024-01-29
carlo46000:00:00subset4x22024-01-29
emilio000:00:00subset4x22024-01-29
angy7110000:03:06subset3x3n2024-01-29
mik19900:03:25subset3x3n2024-01-29
bartez9800:03:30subset3x3n2024-01-29
rakesh_rai9700:03:59subset3x3n2024-01-29
yuma679600:04:16subset3x3n2024-01-29
rosy569500:06:40subset3x3n2024-01-29
carlo46000:00:00subset3x32024-01-29
lowsuann1210000:03:57subset3x2n2024-01-29
guspilla9900:05:29subset3x2n2024-01-29
migza20069800:08:02subset3x2n2024-01-29
flin689700:12:00subset3x2n2024-01-29
gheo629600:12:01subset3x2n2024-01-29
bartez9500:16:07subset3x2n2024-01-29
Kelelle000:00:00subset3x22024-01-29
rakesh_rai000:00:00subset3x22024-01-29
angiolo000:00:00subset3x22024-01-29
carlo46000:00:00subset3x22024-01-29
lowsuann1210000:00:54subset2x2n2024-01-29
mik19900:01:08subset2x2n2024-01-29
angy719900:01:08subset2x2n2024-01-29
flin689700:01:10subset2x2n2024-01-29
yuma679600:01:11subset2x2n2024-01-29
angiolo9500:01:47subset2x2n2024-01-29
faber629400:02:00subset2x2n2024-01-29
bartez9300:02:10subset2x2n2024-01-29
ANANKE9200:02:17subset2x2n2024-01-29
tida9100:02:22subset2x2n2024-01-29
gheo629100:02:22subset2x2n2024-01-29
Ciao Emmanuel8900:02:51subset2x2n2024-01-29
carlo468800:03:28subset2x2n2024-01-29
knalla8700:09:52subset2x2n2024-01-29
migza20068600:11:04subset2x2n2024-01-29
purifire10000:03:50Stripesn2024-01-29
bartez9900:05:38Stripesn2024-01-29
alexdon9800:05:52Stripesn2024-01-29
bibs9700:09:51Stripesn2024-01-29
adalbert9600:13:23Stripesn2024-01-29
mimicima9500:29:25Stripesn2024-01-29
faber62000:00:00Stripes2024-01-29
lenzo10000:03:07Straightn2024-01-29
lowsuann129900:03:20Straightn2024-01-29
rakesh_rai9800:05:01Straightn2024-01-29
guspilla9700:05:31Straightn2024-01-29
bartez9600:05:59Straightn2024-01-29
rosselena9500:08:23Straightn2024-01-29
josehans9400:22:19Straightn2024-01-29
giomas629300:28:52Straightn2024-01-29
Giscard9203:23:39Straightn2024-01-29
flin68000:00:00Straight2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Straight2024-01-29
magnificoo000:00:00Straight2024-01-29
rakesh_rai10000:05:02spiraln2024-01-29
minox9900:09:08spiraln2024-01-29
bartez9800:11:48spiraln2024-01-29
dario529700:08:15spiraly2024-01-29
koala10000:03:27Slot Machinen2024-01-29
xanx9900:07:32Slot Machinen2024-01-29
dante19800:09:35Slot Machinen2024-01-29
random9700:03:12Slot Machiney2024-01-29
purifire10000:05:27Skyscrapern2024-01-29
jonnie559900:09:21Skyscrapern2024-01-29
Hongkong9800:04:49Skyscrapery2024-01-29
Hongkong10000:13:15Rossini Outsiden2024-01-29
ale19599900:15:38Rossini Outsiden2024-01-29
koala9800:18:05Rossini Outsiden2024-01-29
magnificoo9700:18:50Rossini Outsiden2024-01-29
fenicia9600:22:40Rossini Outsiden2024-01-29
Bruno619500:23:01Rossini Outsiden2024-01-29
simonetta9400:25:07Rossini Outsiden2024-01-29
ingmanc9300:26:24Rossini Outsiden2024-01-29
alexdon9200:26:27Rossini Outsiden2024-01-29
ripafi9100:34:17Rossini Outsiden2024-01-29
bjelico9000:43:35Rossini Outsiden2024-01-29
guspilla8900:09:00Rossini Outsidey2024-01-29
albfilip000:00:00Rossini Outside2024-01-29
lowsuann12000:00:00Rossini Outside2024-01-29
mikeylyk000:00:00Rossini Outside2024-01-29
fenicia10000:05:41Rossinin2024-01-29
alexdon9900:06:23Rossinin2024-01-29
ripafi9800:12:37Rossinin2024-01-29
baffo19519701:09:55Rossiniy2024-01-29
giomas62000:00:00Rossini2024-01-29
magnificoo000:00:00Rossini2024-01-29
koala10000:09:23Renban 2x2n2024-01-29
yuma67000:00:00Renban 2x22024-01-29
purifire10000:03:43queenn2024-01-29
rakesh_rai9900:04:30queenn2024-01-29
Black Tiger9800:04:42queenn2024-01-29
yuma679700:05:38queenn2024-01-29
niki539600:07:27queenn2024-01-29
VRC39500:16:52queenn2024-01-29
charlypapon489400:23:09queenn2024-01-29
salvo9619300:25:22queenn2024-01-29
alfbus9200:34:02queenn2024-01-29
dario529100:04:56queeny2024-01-29
tardar9000:34:13queeny2024-01-29
ripafi000:00:00queen2024-01-29
Black Tiger10000:03:21quadruplen2024-01-29
alexdon9900:05:58quadruplen2024-01-29
yuma679800:06:21quadruplen2024-01-29
rakesh_rai9700:06:26quadruplen2024-01-29
SUDOMICH9600:06:31quadruplen2024-01-29
purifire9500:07:13quadruplen2024-01-29
bjelico9400:08:37quadruplen2024-01-29
Pinuccio9300:55:59quadruplen2024-01-29
niki53000:00:00quadruple2024-01-29
alexdon10000:04:14Quadron2024-01-29
minox9900:08:16Quadron2024-01-29
lucavip9800:09:43Quadron2024-01-29
bartez9700:13:04Quadron2024-01-29
alfbus9600:16:20Quadron2024-01-29
faber629500:26:32Quadron2024-01-29
bjelico10000:07:34QuadMax 4Even4Oddn2024-01-29
lowsuann129900:10:34QuadMax 4Even4Oddn2024-01-29
dante110000:03:49Quad Maxy2024-01-29
lowsuann1210000:10:44QGLn2024-01-29
Pinuccio9900:10:45QGLn2024-01-29
rakesh_rai9800:12:48QGLn2024-01-29
random9700:05:56QGLy2024-01-29
iosonoalessia9600:59:53QGLy2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00QGL2024-01-29
rakesh_rai10000:05:22Productn2024-01-29
bjelico9900:20:01Productn2024-01-29
ingmanc9800:20:44Productn2024-01-29
Black Tiger10000:01:52Pooln2024-01-29
mik19900:02:14Pooln2024-01-29
rakesh_rai9800:02:19Pooln2024-01-29
bartez9700:02:35Pooln2024-01-29
Iris9600:02:42Pooln2024-01-29
lowsuann129600:02:42Pooln2024-01-29
francoclaudio9400:02:47Pooln2024-01-29
purifire9300:03:18Pooln2024-01-29
alexdon9200:03:21Pooln2024-01-29
lenzo9100:03:55Pooln2024-01-29
_Sofia_9000:03:57Pooln2024-01-29
carmela968900:04:22Pooln2024-01-29
migza20068800:04:24Pooln2024-01-29
mm878700:04:36Pooln2024-01-29
miroilfox588600:04:51Pooln2024-01-29
Sara Lodo 80188500:04:58Pooln2024-01-29
ingmanc8400:04:59Pooln2024-01-29
yuma678300:05:17Pooln2024-01-29
guspilla8200:06:47Pooln2024-01-29
tardar8100:09:15Pooln2024-01-29
Spock8007:33:01Pooln2024-01-29
iaiacricri7900:01:56Pooly2024-01-29
rosy567800:03:55Pooly2024-01-29
lulu2008000:00:00Pool2024-01-29
flin68000:00:00Pool2024-01-29
Bely000:00:00Pool2024-01-29
faber62000:00:00Pool2024-01-29
rakesh_rai10000:05:10PlusOrMinusn2024-01-29
ingmanc10000:24:31Plus Xn2024-01-29
Hongkong10000:02:09pencilmarksn2024-01-29
iaiacricri9900:02:20pencilmarksn2024-01-29
vencanas9800:02:34pencilmarksn2024-01-29
Spock9700:03:32pencilmarksn2024-01-29
alfbus9600:04:25pencilmarksn2024-01-29
alexdon9500:04:29pencilmarksn2024-01-29
ingmanc9500:04:29pencilmarksn2024-01-29
Ciao Emmanuel9300:04:31pencilmarksn2024-01-29
dario529200:04:32pencilmarksn2024-01-29
purifire9100:05:30pencilmarksn2024-01-29
niki539000:06:07pencilmarksn2024-01-29
maxxghi8900:06:11pencilmarksn2024-01-29
miroilfox588800:06:16pencilmarksn2024-01-29
baron de roc8700:07:02pencilmarksn2024-01-29
_Noemi_8600:07:28pencilmarksn2024-01-29
faber628500:08:17pencilmarksn2024-01-29
yuma678400:09:07pencilmarksn2024-01-29
mara558300:09:21pencilmarksn2024-01-29
boscardinale8200:09:30pencilmarksn2024-01-29
emilio8100:09:39pencilmarksn2024-01-29
peluri8000:11:22pencilmarksn2024-01-29
Eti 1147900:12:38pencilmarksn2024-01-29
Marq937800:13:48pencilmarksn2024-01-29
Aadvik7700:14:54pencilmarksn2024-01-29
rakesh_rai000:00:00pencilmarks2024-01-29
iosonoalessia000:00:00pencilmarks2024-01-29
Kvara000:00:00pencilmarks2024-01-29
Svilen Dyakovski000:00:00pencilmarks2024-01-29
ale1959000:00:00pencilmarks2024-01-29
lowsuann12000:00:00pencilmarks2024-01-29
mm87000:00:00pencilmarks2024-01-29
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-29
angiolo000:00:00pencilmarks2024-01-29
flin6810000:05:09Patchworkn2024-01-29
rakesh_rai9900:09:18Patchworkn2024-01-29
migza20069800:11:50Patchworkn2024-01-29
gianburrasca9700:12:16Patchworkn2024-01-29
Bely9600:12:48Patchworkn2024-01-29
random9500:14:21Patchworkn2024-01-29
lupogrigio9400:17:55Patchworkn2024-01-29
giannipas000:00:00Patchwork2024-01-29
lowsuann12000:00:00Patchwork2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Patchwork2024-01-29
xanx000:00:00Patchwork2024-01-29
bartez10000:11:13Parityn2024-01-29
alexdon10000:02:49Palindromon2024-01-29
SUDOMICH9900:03:23Palindromon2024-01-29
purifire9800:03:39Palindromon2024-01-29
lenzo9700:05:22Palindromon2024-01-29
rakesh_rai9600:05:23Palindromon2024-01-29
dante19500:09:01Palindromon2024-01-29
iaiacricri9400:04:54Palindromoy2024-01-29
molinomalla000:00:00Palindromo2024-01-29
silverdog000:00:00Palindromo2024-01-29
kwaka10000:03:22outsiden2024-01-29
Black Tiger9900:04:42outsiden2024-01-29
tres4o9800:06:06outsiden2024-01-29
faber629700:06:13outsiden2024-01-29
alexdon9600:08:38outsiden2024-01-29
koala9500:10:21outsiden2024-01-29
Svilen Dyakovski9400:11:57outsiden2024-01-29
supermaxnan9300:12:19outsiden2024-01-29
Carloplus9200:17:49outsiden2024-01-29
Eti 1149100:17:55outsiden2024-01-29
guspilla9000:22:42outsiden2024-01-29
beca8900:23:49outsiden2024-01-29
gierre8800:26:24outsiden2024-01-29
purifire8700:30:46outsiden2024-01-29
ettina8600:35:29outsiden2024-01-29
salvo9618502:14:59outsiden2024-01-29
francoclaudio8400:11:48outsidey2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00outside2024-01-29
niki53000:00:00outside2024-01-29
fenicia000:00:00outside2024-01-29
magnificoo000:00:00outside2024-01-29
zephyr000:00:00outside2024-01-29
falco2000:00:00outside2024-01-29
albfilip000:00:00outside2024-01-29
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-29
minox000:00:00outside2024-01-29
fenicia10000:02:50Offsetn2024-01-29
alexdon9900:03:11Offsetn2024-01-29
SUDOMICH9800:03:34Offsetn2024-01-29
maxxghi9700:07:01Offsetn2024-01-29
falco29600:18:46Offsetn2024-01-29
tardar9500:10:17Offsety2024-01-29
adalbert000:00:00Offseth2024-01-29
flin6810000:00:29Nurikaben2024-01-29
Ste17299900:00:33Nurikaben2024-01-29
_Noemi_9900:00:33Nurikaben2024-01-29
claudio toffon9700:00:35Nurikaben2024-01-29
_Sofia_9600:00:39Nurikaben2024-01-29
tres4o9500:00:40Nurikaben2024-01-29
emilio9400:00:46Nurikaben2024-01-29
Puzzleland9300:00:47Nurikaben2024-01-29
nerina9200:00:57Nurikaben2024-01-29
Angels9100:00:59Nurikaben2024-01-29
Spock9000:01:08Nurikaben2024-01-29
stefidigrona8900:01:15Nurikaben2024-01-29
migza20068800:01:25Nurikaben2024-01-29
angiolo8700:01:30Nurikaben2024-01-29
lowsuann128600:01:42Nurikaben2024-01-29
random8500:01:46Nurikaben2024-01-29
josehans8400:01:48Nurikaben2024-01-29
purifire8300:01:49Nurikaben2024-01-29
bartez8200:01:52Nurikaben2024-01-29
xanx8100:01:58Nurikaben2024-01-29
dante18000:02:05Nurikaben2024-01-29
miroilfox587900:02:41Nurikaben2024-01-29
lupogrigio7800:02:50Nurikaben2024-01-29
supermaxnan10000:08:46non consecutivon2024-01-29
purifire9900:09:05non consecutivon2024-01-29
simonetta9800:16:22non consecutivon2024-01-29
lupinus9700:19:25non consecutivon2024-01-29
Eti 1149600:20:53non consecutivon2024-01-29
alexdon9500:21:47non consecutivon2024-01-29
stefidigrona9400:29:05non consecutivon2024-01-29
niki539300:38:40non consecutivon2024-01-29
alfbus9204:45:19non consecutivon2024-01-29
nerina9100:36:39non consecutivoy2024-01-29
iosonoalessia9002:22:16non consecutivoy2024-01-29
SUDOMICH000:00:00non consecutivo2024-01-29
albfilip000:00:00non consecutivo2024-01-29
fenicia10000:05:02No Mirrorn2024-01-29
minox9900:10:44No Mirrorn2024-01-29
bartez9800:18:36No Mirrorn2024-01-29
migza20069700:03:22No Mirrory2024-01-29
Bely10000:06:00No 3 Consecutiven2024-01-29
fenicia9900:10:52No 3 Consecutiven2024-01-29
alexdon9800:10:55No 3 Consecutiven2024-01-29
stefidigrona9700:11:22No 3 Consecutiven2024-01-29
minox9600:15:12No 3 Consecutiven2024-01-29
Mach2000:00:00No 3 Consecutive2024-01-29
rakesh_rai10000:06:36Next to 9n2024-01-29
Sara Lodo 80189900:07:17Next to 9n2024-01-29
purifire9800:07:36Next to 9n2024-01-29
SUDOMICH9700:08:16Next to 9n2024-01-29
alexdon9600:08:55Next to 9n2024-01-29
Svilen Dyakovski9500:09:18Next to 9n2024-01-29
knalla9400:11:18Next to 9n2024-01-29
miroilfox58000:00:00Next to 92024-01-29
charlypapon48000:00:00Next to 92024-01-29
lowsuann12000:00:00Next to 92024-01-29
rakesh_rai10000:07:38Neighboursn2024-01-29
mik19900:12:14Neighboursn2024-01-29
magnificoo000:00:00Neighbours2024-01-29
yuma67000:00:00Neighbours2024-01-29
lenzo10000:05:36multiplen2024-01-29
niki539900:08:23multiplen2024-01-29
bjelico9900:08:23multiplen2024-01-29
purifire9700:24:38multiplen2024-01-29
ingmanc9602:25:03multiplen2024-01-29
bartez000:00:00multiple2024-01-29
Eti 114000:00:00multiple2024-01-29
magnificoo10000:14:10Monopolyn2024-01-29
baffo19519900:20:49Monopolyn2024-01-29
ingmanc9801:52:12Monopolyn2024-01-29
rakesh_rai10000:03:40modulon2024-01-29
knalla9900:08:40modulon2024-01-29
lulu20089800:11:17modulon2024-01-29
minox10000:06:21Mirror 10n2024-01-29
faber629900:09:38Mirror 10n2024-01-29
bartez9800:13:09Mirror 10n2024-01-29
carlita29700:22:25Mirror 10y2024-01-29
fenicia10000:01:53Mirrorn2024-01-29
Black Tiger9900:02:19Mirrorn2024-01-29
faber629800:02:31Mirrorn2024-01-29
flin689700:02:43Mirrorn2024-01-29
yuma679600:03:06Mirrorn2024-01-29
SUDOMICH9500:03:17Mirrorn2024-01-29
tardar9400:03:19Mirrorn2024-01-29
purifire9300:03:23Mirrorn2024-01-29
minox9200:03:33Mirrorn2024-01-29
carlita29100:03:39Mirrorn2024-01-29
orko9000:09:12Mirrorn2024-01-29
baron de roc8900:18:28Mirrorn2024-01-29
bartez10000:04:50minmaxn2024-01-29
magnificoo9900:09:37minmaxn2024-01-29
jonnie559800:10:34minmaxn2024-01-29
Ciao Emmanuel10000:01:34minin2024-01-29
Bely9900:01:39minin2024-01-29
tres4o9800:01:48minin2024-01-29
Black Tiger9700:01:53minin2024-01-29
faber629600:01:57minin2024-01-29
lenzo9500:02:30minin2024-01-29
fenicia9400:02:31minin2024-01-29
bartez9300:02:38minin2024-01-29
alexdon9200:02:45minin2024-01-29
yuma679100:02:52minin2024-01-29
flin689000:02:53minin2024-01-29
_Noemi_8900:03:17minin2024-01-29
SUDOMICH8800:03:28minin2024-01-29
szita8700:03:56minin2024-01-29
rakesh_rai8600:04:16minin2024-01-29
bjelico8500:04:26minin2024-01-29
VRC38400:04:30minin2024-01-29
magnificoo8300:04:31minin2024-01-29
vencanas8200:04:50minin2024-01-29
Iris8100:05:04minin2024-01-29
emilio8000:05:16minin2024-01-29
baron de roc8000:05:16minin2024-01-29
angy717800:06:01minin2024-01-29
Sara Lodo 80187700:06:24minin2024-01-29
carmela967600:06:32minin2024-01-29
ingmanc7500:06:38minin2024-01-29
bibs7400:06:47minin2024-01-29
mass527300:07:15minin2024-01-29
dario527200:07:46minin2024-01-29
boscardinale7100:08:52minin2024-01-29
Eti 1147000:08:53minin2024-01-29
Pinuccio6900:09:08minin2024-01-29
lulu20086800:09:40minin2024-01-29
tardar6700:09:50minin2024-01-29
carlita26600:09:53minin2024-01-29
bob 496500:11:25minin2024-01-29
ettina6400:12:11minin2024-01-29
lupogrigio6300:15:58minin2024-01-29
Panina6200:32:46minin2024-01-29
molinomalla6100:50:23minin2024-01-29
adalbert6000:52:25minin2024-01-29
rosalpina000:00:00mini2024-01-29
giomas62000:00:00mini2024-01-29
paola59000:00:00mini2024-01-29
mara55000:00:00mini2024-01-29
lucavip000:00:00mini2024-01-29
Angels000:00:00mini2024-01-29
albfilip000:00:00mini2024-01-29
jojo27000:00:00mini2024-01-29
miroilfox58000:00:00mini2024-01-29
baron de roc10000:11:30Memoryn2024-01-29
gpace843000:00:00Memory2024-01-29
Marq93000:00:00Memory2024-01-29
Angels10000:00:42Master Mind62024-01-29
Ste17299900:00:43Master Mind62024-01-29
maxxghi9800:01:26Master Mind62024-01-29
flin689700:00:52Master Mind72024-01-29
yuma679600:01:08Master Mind72024-01-29
niki539500:01:34Master Mind72024-01-29
guspilla9400:01:43Master Mind72024-01-29
josehans9300:04:03Master Mind72024-01-29
bartez9200:01:18Master Mind82024-01-29
emilio9100:01:36Master Mind82024-01-29
stefidigrona9000:02:40Master Mind82024-01-29
Angels10000:00:47Logic Mind92024-01-29
yuma679900:00:52Logic Mind82024-01-29
Ste17299800:00:53Logic Mind92024-01-29
stefidigrona9700:01:00Logic Mind82024-01-29
flin689600:01:02Logic Mind92024-01-29
niki539500:01:03Logic Mind102024-01-29
mik19400:01:04Logic Mind102024-01-29
ingmanc9300:01:17Logic Mind92024-01-29
emilio9200:01:42Logic Mind102024-01-29
jonnie559100:01:45Logic Mind162024-01-29
bartez9000:02:18Logic Mind112024-01-29
guspilla8900:04:54Logic Mind92024-01-29
Puzzleland10000:00:06lampionsn2024-01-29
flin689900:00:11lampionsn2024-01-29
Black Tiger9800:00:14lampionsn2024-01-29
Angels9700:00:15lampionsn2024-01-29
_Sofia_9600:00:19lampionsn2024-01-29
emilio9500:00:21lampionsn2024-01-29
rakesh_rai9400:00:22lampionsn2024-01-29
stefidigrona9300:00:28lampionsn2024-01-29
Ste17299200:00:46lampionsn2024-01-29
bartez9100:01:34lampionsn2024-01-29
SUDOMICH10000:01:46kurven2024-01-29
faber629900:02:19kurven2024-01-29
rakesh_rai9800:02:28kurven2024-01-29
lenzo9700:02:32kurven2024-01-29
alexdon9600:05:28kurven2024-01-29
alfbus9500:05:57kurven2024-01-29
niki539400:07:03kurven2024-01-29
boscardinale9300:22:58kurven2024-01-29
falco2000:00:00kurve2024-01-29
Bely10000:02:18kropkin2024-01-29
lenzo9900:02:22kropkin2024-01-29
rakesh_rai9800:02:30kropkin2024-01-29
purifire9700:02:52kropkin2024-01-29
tres4o9600:03:12kropkin2024-01-29
guspilla9500:05:13kropkin2024-01-29
bjelico9400:05:14kropkin2024-01-29
Sara Lodo 80189300:06:25kropkin2024-01-29
orko9200:06:48kropkin2024-01-29
ale19599100:06:57kropkin2024-01-29
lulu20089000:07:46kropkin2024-01-29
ingmanc8900:33:39kropkin2024-01-29
emilio10000:20:07Knight forcedy2024-01-29
rakesh_rai10000:10:33Killer Variantn2024-01-29
lowsuann129900:12:13Killer Variantn2024-01-29
Hongkong9800:14:55Killer Variantn2024-01-29
zephyr9700:23:45Killer Variantn2024-01-29
bjelico9600:34:28Killer Variantn2024-01-29
jonnie559500:45:06Killer Variantn2024-01-29
ingmanc9400:48:09Killer Variantn2024-01-29
baron de roc9301:00:16Killer Variantn2024-01-29
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-29
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-01-29
rakesh_rai10000:03:52Killer Pairn2024-01-29
orko9900:04:14Killer Pairn2024-01-29
alexdon9800:05:15Killer Pairn2024-01-29
magnificoo9700:06:28Killer Pairn2024-01-29
mara559600:06:45Killer Pairn2024-01-29
Giscard9500:04:09Killer Pairy2024-01-29
rakesh_rai10000:03:32killern2024-01-29
angy719900:04:41killern2024-01-29
tres4o9800:04:58killern2024-01-29
niki539700:05:03killern2024-01-29
purifire9600:05:54killern2024-01-29
alexdon9500:06:21killern2024-01-29
miroilfox589400:06:49killern2024-01-29
orko9300:07:19killern2024-01-29
mara559200:07:51killern2024-01-29
lowsuann129100:07:52killern2024-01-29
serigaia9000:09:10killern2024-01-29
guspilla8900:09:20killern2024-01-29
Aurelio8800:09:29killern2024-01-29
josehans8700:09:50killern2024-01-29
vencanas8600:10:51killern2024-01-29
Svilen Dyakovski8500:11:07killern2024-01-29
mass528400:11:45killern2024-01-29
Angela568300:12:21killern2024-01-29
giomas628200:12:24killern2024-01-29
Carloplus8100:12:27killern2024-01-29
zephyr8000:12:45killern2024-01-29
Lucio_Matrigiani7900:14:02killern2024-01-29
gpace8437800:17:14killern2024-01-29
giogio607700:20:50killern2024-01-29
gierre7600:28:38killern2024-01-29
Kelelle7506:14:48killern2024-01-29
Giscard7400:06:07killery2024-01-29
giannipas7300:08:16killery2024-01-29
tida7200:09:41killery2024-01-29
nerina7100:44:00killery2024-01-29
xanx000:00:00killer2024-01-29
Bely000:00:00killer2024-01-29
angiolo000:00:00killer2024-01-29
ripafi000:00:00killer2024-01-29
magnificoo000:00:00killer2024-01-29
lowsuann1210000:01:32KakuroDokun2024-01-29
francoclaudio9900:01:54KakuroDokun2024-01-29
niki539800:02:17KakuroDokun2024-01-29
alexdon9700:02:20KakuroDokun2024-01-29
mara559600:02:32KakuroDokun2024-01-29
orko9500:02:51KakuroDokun2024-01-29
bartez9400:03:02KakuroDokun2024-01-29
miroilfox589300:03:04KakuroDokun2024-01-29
rakesh_rai9200:03:05KakuroDokun2024-01-29
jonnie559100:03:09KakuroDokun2024-01-29
baron de roc9000:08:24KakuroDokun2024-01-29
rakesh_rai10000:04:25jigsaw hybridn2024-01-29
lowsuann129900:05:12jigsaw hybridn2024-01-29
bjelico9800:08:34jigsaw hybridn2024-01-29
simonetta9700:09:24jigsaw hybridn2024-01-29
Carloplus9600:10:04jigsaw hybridn2024-01-29
bce9500:38:50jigsaw hybridn2024-01-29
tres4o10000:15:53jigsawn2024-01-29
alexdon9900:15:56jigsawn2024-01-29
Bruno619800:16:48jigsawn2024-01-29
rakesh_rai9700:17:28jigsawn2024-01-29
niki539600:19:10jigsawn2024-01-29
Carloplus9500:19:33jigsawn2024-01-29
Mach29400:22:42jigsawn2024-01-29
minox9300:22:49jigsawn2024-01-29
claudio toffon9200:58:54jigsawn2024-01-29
bce9101:03:10jigsawy2024-01-29
bibs000:00:00jigsaw2024-01-29
lucavip000:00:00jigsaw2024-01-29
carmela96000:00:00jigsaw2024-01-29
faber62000:00:00jigsaw2024-01-29
fenicia000:00:00jigsaw2024-01-29
molinomalla000:00:00jigsaw2024-01-29
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw2024-01-29
Hongkong000:00:00jigsaw2024-01-29
mass52000:00:00jigsaw2024-01-29
beca000:00:00jigsaw2024-01-29
rakesh_rai10000:04:42isokillern2024-01-29
bartez9900:05:28isokillern2024-01-29
giomas629800:07:13isokillern2024-01-29
yuma679700:07:20isokillern2024-01-29
minox9600:09:45isokillern2024-01-29
nerina9500:15:01isokillern2024-01-29
dante19400:01:46isokillery2024-01-29
Giscard9300:02:07isokillery2024-01-29
zeno0000:00:00isokiller2024-01-29
mass52000:00:00isokiller2024-01-29
peluri10000:32:59ison2024-01-29
minox9901:02:01ison2024-01-29
simonetta000:00:00iso2024-01-29
zeno0000:00:00isoy2024-01-29
rakesh_rai10000:03:56integern2024-01-29
Spock9900:06:14integern2024-01-29
baffo19519800:10:23integern2024-01-29
lulu20089700:16:27integern2024-01-29
baron de roc9600:18:21integern2024-01-29
ingmanc10000:09:38Hybridn2024-01-29
koala9900:10:21Hybridn2024-01-29
rakesh_rai9800:11:22Hybridn2024-01-29
derdian9700:16:34Hybridn2024-01-29
lowsuann129600:18:33Hybridn2024-01-29
Hongkong9500:06:49Hybridy2024-01-29
lupinus9400:10:00Hybridy2024-01-29
giomas6210000:07:28greatern2024-01-29
guspilla9900:08:36greatern2024-01-29
koala9800:12:24greatern2024-01-29
lowsuann1210000:00:55Fuzulin2024-01-29
Bely9900:01:01Fuzulin2024-01-29
rakesh_rai9800:01:07Fuzulin2024-01-29
tres4o9700:01:09Fuzulin2024-01-29
bartez9600:01:26Fuzulin2024-01-29
_Sofia_9500:01:29Fuzulin2024-01-29
lulu20089400:01:31Fuzulin2024-01-29
lenzo9300:01:34Fuzulin2024-01-29
flin689200:01:45Fuzulin2024-01-29
Sara Lodo 80189100:01:57Fuzulin2024-01-29
emilio9000:02:02Fuzulin2024-01-29
giomas628900:02:34Fuzulin2024-01-29
giannipas8800:03:12Fuzuliy2024-01-29
migza20068700:10:22Fuzuliy2024-01-29
lenzo10000:01:46Futoshikin2024-01-29
rakesh_rai9900:02:26Futoshikin2024-01-29
Black Tiger9800:02:40Futoshikin2024-01-29
bartez9700:02:56Futoshikin2024-01-29
tres4o9600:03:23Futoshikin2024-01-29
lowsuann129600:03:23Futoshikin2024-01-29
flin689400:03:29Futoshikin2024-01-29
gianburrasca9300:04:05Futoshikin2024-01-29
magnificoo9200:04:47Futoshikin2024-01-29
migza20069100:05:51Futoshikin2024-01-29
lupogrigio9000:07:29Futoshikin2024-01-29
mass528900:13:22Futoshikin2024-01-29
boscardinale8800:18:25Futoshikin2024-01-29
vindim8700:22:45Futoshikin2024-01-29
tida8600:03:07Futoshikiy2024-01-29
rosalpina000:00:00Futoshiki2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Futoshiki2024-01-29
alexdon10000:04:52framen2024-01-29
francoclaudio9900:04:59framen2024-01-29
Ciao Emmanuel9800:07:48framen2024-01-29
Aurelio9800:07:48framen2024-01-29
miroilfox589600:08:13framen2024-01-29
ingmanc9500:10:42framen2024-01-29
Spock9400:16:59framen2024-01-29
Angela569300:31:06framen2024-01-29
migza20069200:21:18framey2024-01-29
bartez10000:18:17Fortressn2024-01-29
ANANKE10000:05:55exclusion2n2024-01-29
koala9900:10:45exclusion2n2024-01-29
bartez9800:11:22exclusion2n2024-01-29
Spock9700:11:54exclusion2n2024-01-29
salvo9619600:17:40exclusion2n2024-01-29
yuma67000:00:00exclusion22024-01-29
Mach210000:23:58exclusion1n2024-01-29
bartez9900:28:22exclusion1n2024-01-29
ANANKE9800:34:39exclusion1n2024-01-29
molinomalla9700:39:34exclusion1n2024-01-29
visznia000:00:00exclusion1y2024-01-29
paola59000:00:00exclusion12024-01-29
Black Tiger10000:02:17EvenOddn2024-01-29
_Noemi_9900:02:19EvenOddn2024-01-29
bartez9800:02:31EvenOddn2024-01-29
gheo629700:02:51EvenOddn2024-01-29
fenicia9600:03:03EvenOddn2024-01-29
faber629500:03:20EvenOddn2024-01-29
niki539400:03:56EvenOddn2024-01-29
Sara Lodo 80189300:04:03EvenOddn2024-01-29
kerez9200:05:15EvenOddn2024-01-29
bibs9100:05:27EvenOddn2024-01-29
Spock9000:05:46EvenOddn2024-01-29
falco28900:06:27EvenOddn2024-01-29
mass528800:06:44EvenOddn2024-01-29
mimicima8700:09:43EvenOddn2024-01-29
paola598600:10:15EvenOddn2024-01-29
VRC38500:11:05EvenOddn2024-01-29
vindim8400:12:35EvenOddn2024-01-29
carlo468300:15:07EvenOddn2024-01-29
effeti50000:00:00EvenOdd2024-01-29
boscardinale000:00:00EvenOdd2024-01-29
lowsuann1210000:05:10Even Odd Viewn2024-01-29
rakesh_rai9900:06:07Even Odd Viewn2024-01-29
Carloplus9800:07:10Even Odd Viewn2024-01-29
tardar9700:08:03Even Odd Viewn2024-01-29
josehans9600:10:07Even Odd Viewn2024-01-29
francoclaudio10000:04:19Distancen2024-01-29
rakesh_rai9900:05:15Distancen2024-01-29
koala9800:05:59Distancen2024-01-29
Carloplus000:00:00Distance2024-01-29
stefidigrona10000:07:08Diagonal Consecutiven2024-01-29
rakesh_rai9900:16:45Diagonal Consecutiven2024-01-29
alfbus9800:22:45Diagonal Consecutiven2024-01-29
giannipas9700:12:52Diagonal Consecutivey2024-01-29
visznia9600:14:56Diagonal Consecutivey2024-01-29
tres4o10000:04:30diagonaln2024-01-29
fenicia9900:05:19diagonaln2024-01-29
faber629800:05:21diagonaln2024-01-29
rakesh_rai9700:05:27diagonaln2024-01-29
alexdon9600:05:37diagonaln2024-01-29
serigaia9500:05:51diagonaln2024-01-29
niki539400:06:05diagonaln2024-01-29
SUDOMICH9300:06:57diagonaln2024-01-29
magnificoo9200:08:28diagonaln2024-01-29
bibs9100:08:31diagonaln2024-01-29
Pinuccio9000:09:21diagonaln2024-01-29
salvo9618900:09:29diagonaln2024-01-29
Carloplus8800:10:00diagonaln2024-01-29
szita8700:10:58diagonaln2024-01-29
jonnie558600:11:16diagonaln2024-01-29
rosalpina8500:12:44diagonaln2024-01-29
gierre8400:12:50diagonaln2024-01-29
falco28300:12:59diagonaln2024-01-29
VRC38200:14:25diagonaln2024-01-29
Lucio_Matrigiani8100:14:45diagonaln2024-01-29
carlo468000:16:22diagonaln2024-01-29
carlita27900:25:07diagonaln2024-01-29
adalbert7809:24:06diagonaln2024-01-29
dario527700:04:24diagonaly2024-01-29
tida7600:05:05diagonaly2024-01-29
SUDOMICH10000:04:47Descriptive Pairsn2024-01-29
albfilip9900:05:49Descriptive Pairsn2024-01-29
rakesh_rai9800:09:21Descriptive Pairsn2024-01-29
lowsuann129700:10:25Descriptive Pairsn2024-01-29
Bely000:00:00Descriptive Pairs2024-01-29
orko000:00:00Descriptive Pairs2024-01-29
alexdon10000:03:31cubicn2024-01-29
carmela969900:04:08cubicn2024-01-29
rakesh_rai9800:05:01cubicn2024-01-29
mm879700:05:18cubicn2024-01-29
faber629600:08:03cubicn2024-01-29
molinomalla9500:08:38cubicn2024-01-29
niki539400:09:49cubicn2024-01-29
giogio609300:10:37cubicn2024-01-29
VRC39200:12:21cubicn2024-01-29
alfbus9100:13:35cubicn2024-01-29
Pinuccio9000:23:50cubicn2024-01-29
nerina8900:06:27cubicy2024-01-29
SUDOMICH000:00:00cubic2024-01-29
Bely000:00:00cubic2024-01-29
rakesh_rai10000:03:47CrossSumn2024-01-29
vencanas9900:07:44CrossSumn2024-01-29
gpace8439800:13:39CrossSumn2024-01-29
visznia000:00:00CrossSumy2024-01-29
vindim000:00:00CrossSum2024-01-29
flin6810000:00:17Countingn2024-01-29
baron de roc10000:00:17Countingn2024-01-29
yuma679800:00:48Countingn2024-01-29
migza20069700:00:50Countingn2024-01-29
Ciao Emmanuel9600:01:02Countingn2024-01-29
bartez9500:01:08Countingn2024-01-29
heraklion9400:01:18Countingn2024-01-29
niki539300:01:25Countingn2024-01-29
carlita29200:02:17Countingn2024-01-29
Black Tiger9100:02:21Countingn2024-01-29
emilio9000:03:30Countingn2024-01-29
dante18900:03:40Countingn2024-01-29
beca8800:04:54Countingn2024-01-29
peluri8700:06:15Countingn2024-01-29
rakesh_rai000:00:00Counting2024-01-29
baffo195110000:57:25consecutive -Ny2024-01-29
ingmanc10000:05:28consecutiven2024-01-29
lenzo9900:06:34consecutiven2024-01-29
stefidigrona9800:10:28consecutiven2024-01-29
niki539700:12:12consecutiven2024-01-29
supermaxnan9600:14:01consecutiven2024-01-29
Carloplus9500:15:02consecutiven2024-01-29
lupinus9400:09:09consecutivey2024-01-29
random9300:10:57consecutivey2024-01-29
iosonoalessia9200:27:39consecutivey2024-01-29
Giscard000:00:00consecutivey2024-01-29
lulu2008000:00:00consecutive2024-01-29
xanx000:00:00consecutive2024-01-29
mm87000:00:00consecutive2024-01-29
rakesh_rai000:00:00consecutive2024-01-29
rakesh_rai10000:07:59ColorsGroupsn2024-01-29
lowsuann129900:12:18ColorsGroupsn2024-01-29
baron de roc9800:21:40ColorsGroupsn2024-01-29
visznia9700:30:09ColorsGroupsy2024-01-29
Kvara000:00:00ColorsGroups2024-01-29
guspilla10000:10:59ClockFaces QuadMaxy2024-01-29
guspilla10000:06:11Clock Facesy2024-01-29
fenicia10000:03:24classic hardn2024-01-29
Bely9900:05:52classic hardn2024-01-29
Sara Lodo 80189800:06:07classic hardn2024-01-29
Aadvik9700:10:00classic hardn2024-01-29
Bruno619600:10:37classic hardn2024-01-29
bartez9500:11:06classic hardn2024-01-29
carlita29400:12:42classic hardn2024-01-29
szita9300:14:26classic hardn2024-01-29
VRC39200:17:43classic hardn2024-01-29
rosalpina9100:20:26classic hardn2024-01-29
dario529000:01:51classic hardy2024-01-29
mass52000:00:00classic hard2024-01-29
supermaxnan000:00:00classic hard2024-01-29
tres4o000:00:00classic hard2024-01-29
rakesh_rai10000:01:54classicn2024-01-29
fenicia9900:02:15classicn2024-01-29
lenzo9800:02:35classicn2024-01-29
alexdon9700:02:43classicn2024-01-29
Bely9600:02:54classicn2024-01-29
Black Tiger9600:02:54classicn2024-01-29
bartez9400:03:03classicn2024-01-29
Sara Lodo 80189300:03:45classicn2024-01-29
faber629200:03:52classicn2024-01-29
ANANKE9100:03:55classicn2024-01-29
Ciao Emmanuel9000:04:06classicn2024-01-29
serigaia8900:04:17classicn2024-01-29
albfilip8800:04:28classicn2024-01-29
maxxghi8700:04:29classicn2024-01-29
niki538600:05:05classicn2024-01-29
miroilfox588500:05:06classicn2024-01-29
Aadvik8400:05:07classicn2024-01-29
tres4o8300:05:10classicn2024-01-29
hobby18200:05:13classicn2024-01-29
boscardinale8100:05:15classicn2024-01-29
Pinuccio8000:05:21classicn2024-01-29
bibs7900:05:25classicn2024-01-29
Lucio_Matrigiani7800:05:40classicn2024-01-29
VRC37700:05:43classicn2024-01-29
carlita27600:05:58classicn2024-01-29
Carloplus7500:05:59classicn2024-01-29
tida7400:06:32classicn2024-01-29
visznia7300:06:39classicn2024-01-29
Kvara7200:06:43classicn2024-01-29
Marq937100:06:47classicn2024-01-29
rosalpina7000:07:28classicn2024-01-29
gabry6900:07:34classicn2024-01-29
szita6800:07:44classicn2024-01-29
fracal6700:07:59classicn2024-01-29
gierre6600:08:45classicn2024-01-29
bob 496500:09:02classicn2024-01-29
mass526400:09:09classicn2024-01-29
uvaspina6300:09:27classicn2024-01-29
beppe586200:09:36classicn2024-01-29
peluri6100:11:23classicn2024-01-29
carlo466000:12:04classicn2024-01-29
batclara5900:14:00classicn2024-01-29
adalbert5800:17:10classicn2024-01-29
haunted60545700:19:33classicn2024-01-29
dario525600:01:48classicy2024-01-29
iosonoalessia5500:02:55classicy2024-01-29
bce5400:12:43classicy2024-01-29
nerina5300:59:33classicy2024-01-29
valvolino000:00:00classic2024-01-29
tardar000:00:00classic2024-01-29
GIANNI000:00:00classic2024-01-29
supermaxnan000:00:00classic2024-01-29
magnificoo000:00:00classic2024-01-29
tres4o10000:04:34cityn2024-01-29
maxxghi9900:05:10cityn2024-01-29
emilio9800:06:47cityn2024-01-29
lowsuann129700:07:33cityn2024-01-29
bartez9600:09:36cityn2024-01-29
guspilla9500:12:18cityn2024-01-29
Bely9400:12:22cityn2024-01-29
rosy569300:49:47cityn2024-01-29
mm879207:55:50cityy2024-01-29
vindim000:00:00city2024-01-29
iosonoalessia000:00:00cityy2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00city2024-01-29
rakesh_rai000:00:00city2024-01-29
albfilip000:00:00city2024-01-29
lenzo000:00:00city2024-01-29
rakesh_rai10000:12:27Chainsn2024-01-29
emilio000:00:00Chains2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Chains2024-01-29
Bely000:00:00Chains2024-01-29
lenzo000:00:00Chains2024-01-29
bartez000:00:00Chains2024-01-29
baron de roc10000:04:15CentersSumn2024-01-29
bartez9900:05:14CentersSumn2024-01-29
vindim9800:06:57CentersSumn2024-01-29
adalbert9700:08:41CentersSumn2024-01-29
baffo19519600:17:07CentersSumn2024-01-29
lucavip000:00:00CentersSum2024-01-29
Bely10000:02:33Bricksn2024-01-29
lowsuann129900:03:31Bricksn2024-01-29
rakesh_rai9800:03:48Bricksn2024-01-29
lenzo9800:03:48Bricksn2024-01-29
bartez9600:06:01Bricksn2024-01-29
simonetta9500:07:25Bricksn2024-01-29
gianburrasca9400:08:04Bricksn2024-01-29
baron de roc9300:08:48Bricksn2024-01-29
emilio9200:10:15Bricksn2024-01-29
lupogrigio9100:13:09Bricksn2024-01-29
Sara Lodo 80189000:14:10Bricksn2024-01-29
migza20068900:03:05Bricksy2024-01-29
visznia8800:15:32Bricksy2024-01-29
carlita28700:18:04Bricksy2024-01-29
lulu2008000:00:00Bricks2024-01-29
rakesh_rai10000:03:07Between1e9n2024-01-29
lowsuann129900:03:17Between1e9n2024-01-29
ingmanc9800:03:56Between1e9n2024-01-29
SUDOMICH9700:05:31Between1e9n2024-01-29
yuma679700:05:31Between1e9n2024-01-29
baron de roc9500:05:44Between1e9n2024-01-29
charlypapon489400:08:34Between1e9n2024-01-29
mm87000:00:00Between1e92024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Between1e92024-01-29
Bruno6110000:27:07averagen2024-01-29
ingmanc9900:35:12averagen2024-01-29
charlypapon489800:43:03averagen2024-01-29
migza20069700:10:41averagey2024-01-29
lenzo000:00:00average2024-01-29
rosy56000:00:00averagey2024-01-29
fenicia10000:05:19Anti XXVn2024-01-29
Mach29900:10:20Anti XXVn2024-01-29
minox9800:13:42Anti XXVn2024-01-29
lowsuann129700:15:53Anti XXVn2024-01-29
guspilla9600:19:45Anti XXVn2024-01-29
iosonoalessia000:00:00Anti XXVy2024-01-29
tres4o10000:02:52Anti XVn2024-01-29
lowsuann129900:02:56Anti XVn2024-01-29
ingmanc9800:04:38Anti XVn2024-01-29
minox9700:05:29Anti XVn2024-01-29
Sara Lodo 80189600:05:43Anti XVn2024-01-29
alfbus9500:16:42Anti XVn2024-01-29
guspilla9400:25:17Anti XVn2024-01-29
iosonoalessia9300:03:12Anti XVy2024-01-29
visznia9200:03:31Anti XVy2024-01-29
lenzo000:00:00Anti XV2024-01-29
simonetta000:00:00Anti XV2024-01-29
rakesh_rai10000:07:19Anti Pairsn2024-01-29
Spock9900:11:30Anti Pairsn2024-01-29
kwaka10000:03:02Anti Knightn2024-01-29
Black Tiger9900:03:34Anti Knightn2024-01-29
lowsuann129800:03:42Anti Knightn2024-01-29
SUDOMICH9700:04:09Anti Knightn2024-01-29
tres4o9600:04:20Anti Knightn2024-01-29
alexdon9500:04:39Anti Knightn2024-01-29
albfilip9400:05:28Anti Knightn2024-01-29
niki539300:06:18Anti Knightn2024-01-29
Bely9200:06:48Anti Knightn2024-01-29
kerez9100:06:51Anti Knightn2024-01-29
fenicia9000:07:14Anti Knightn2024-01-29
faber628900:07:50Anti Knightn2024-01-29
Ciao Emmanuel8800:09:00Anti Knightn2024-01-29
peluri8700:11:16Anti Knightn2024-01-29
Carloplus8600:13:01Anti Knightn2024-01-29
falco28500:15:12Anti Knightn2024-01-29
gpace8438400:19:16Anti Knightn2024-01-29
gierre8300:59:55Anti Knightn2024-01-29
visznia8200:23:43Anti Knighty2024-01-29
Sara Lodo 8018000:00:00Anti Knight2024-01-29
scledum000:00:00Anti Knight2024-01-29
SUDOMICH10000:01:52Anti Diagonaln2024-01-29
Black Tiger9900:01:57Anti Diagonaln2024-01-29
fenicia9800:03:07Anti Diagonaln2024-01-29
alexdon9700:03:25Anti Diagonaln2024-01-29
francoclaudio9600:03:59Anti Diagonaln2024-01-29
albfilip9500:04:32Anti Diagonaln2024-01-29
peluri9400:04:42Anti Diagonaln2024-01-29
scledum9300:05:46Anti Diagonaln2024-01-29
adalbert9200:08:59Anti Diagonaln2024-01-29
migza20069100:01:32Anti Diagonaly2024-01-29
giannipas9000:01:59Anti Diagonaly2024-01-29
dario528900:03:03Anti Diagonaly2024-01-29
_Sofia_10000:00:33alberin2024-01-29
_Noemi_9900:00:46alberin2024-01-29
lowsuann129800:00:50alberin2024-01-29
Hongkong9700:00:51alberin2024-01-29
Ste17299700:00:51alberin2024-01-29
fenicia9500:00:57alberin2024-01-29
lulu20089500:00:57alberin2024-01-29
lenzo9300:01:00alberin2024-01-29
flin689200:01:02alberin2024-01-29
francoclaudio9200:01:02alberin2024-01-29
tres4o9000:01:04alberin2024-01-29
bob19558900:01:06alberin2024-01-29
Angels8800:01:09alberin2024-01-29
claudio toffon8700:01:10alberin2024-01-29
Puzzleland8600:01:11alberin2024-01-29
Ciao Emmanuel8500:01:12alberin2024-01-29
xanx8500:01:12alberin2024-01-29
guspilla8500:01:12alberin2024-01-29
wiseman8200:01:18alberin2024-01-29
miroilfox588200:01:18alberin2024-01-29
rosy568000:01:19alberin2024-01-29
angiolo8000:01:19alberin2024-01-29
Sara Lodo 80188000:01:19alberin2024-01-29
yuma677700:01:21alberin2024-01-29
gheo627600:01:26alberin2024-01-29
rakesh_rai7500:01:30alberin2024-01-29
ingmanc7400:01:31alberin2024-01-29
emilio7300:01:32alberin2024-01-29
stefidigrona7200:01:37alberin2024-01-29
jojo277100:01:38alberin2024-01-29
visznia7000:01:41alberin2024-01-29
Kelelle6900:01:42alberin2024-01-29
koala6800:01:46alberin2024-01-29
random6700:01:48alberin2024-01-29
simonetta6600:01:52alberin2024-01-29
aretuseo6500:01:55alberin2024-01-29
mm876400:02:01alberin2024-01-29
peluri6300:03:18alberin2024-01-29
gianburrasca6200:03:37alberin2024-01-29
knalla6100:03:53alberin2024-01-29
bjelico6000:15:56alberin2024-01-29
tres4o10000:01:51abcn2024-01-29
rakesh_rai9900:01:53abcn2024-01-29
_Noemi_9800:02:06abcn2024-01-29
flin689700:02:14abcn2024-01-29
claudio toffon9600:02:15abcn2024-01-29
bartez9500:02:49abcn2024-01-29
mm879400:02:58abcn2024-01-29
emilio9300:03:12abcn2024-01-29
guspilla9200:03:54abcn2024-01-29
visznia9100:05:01abcn2024-01-29
Sara Lodo 80189100:05:01abcn2024-01-29
lowsuann128900:05:25abcn2024-01-29
dante18800:06:02abcn2024-01-29
Ste17298700:14:04abcy2024-01-29
Bely10000:08:404 Boxn2024-01-29
tres4o9900:11:104 Boxn2024-01-29
fenicia9800:13:024 Boxn2024-01-29
Bruno619700:17:264 Boxn2024-01-29
gheo629601:03:474 Boxn2024-01-29
salvo9619501:46:064 Boxn2024-01-29
dario529400:10:114 Boxy2024-01-29
nerina9300:15:384 Boxy2024-01-29
gierre9204:59:554 Boxy2024-01-29
SUDOMICH000:00:004 Box2024-01-29
rakesh_rai000:00:004 Box2024-01-29
minox000:00:004 Box2024-01-29
misultin000:00:004 Box2024-01-29
niki53000:00:004 Box2024-01-29
carmela96000:00:004 Box2024-01-29
giannipas000:00:004 Boxy2024-01-29
lucavip000:00:004 Box2024-01-29
faber62000:00:004 Box2024-01-29
mm87000:00:004 Boxy2024-01-29
Hongkong000:00:004 Boxy2024-01-29
gpace843000:00:004 Box2024-01-29
alexdon000:00:004 Box2024-01-29
tres4o10000:05:382even2oddn2024-01-29
gheo629900:06:242even2oddn2024-01-29
alfbus9800:28:152even2oddn2024-01-29
Giscard9700:03:282even2oddy2024-01-29
migza20069600:03:592even2oddy2024-01-29
giannipas9500:04:362even2oddy2024-01-29
tardar9400:14:042even2oddy2024-01-29
Puzzleland10000:01:281and2n2024-01-29
Ciao Emmanuel9900:01:341and2n2024-01-29
Spock9800:01:411and2n2024-01-29
SUDOMICH9700:01:451and2n2024-01-29
angy719600:01:571and2n2024-01-29
Hongkong9600:01:571and2n2024-01-29
_Noemi_9600:01:571and2n2024-01-29
gianburrasca9300:01:591and2n2024-01-29
ANANKE9200:02:141and2n2024-01-29
niki539100:02:161and2n2024-01-29
Kvara9000:02:191and2n2024-01-29
koala8900:02:211and2n2024-01-29
angiolo8800:02:241and2n2024-01-29
scledum8700:02:251and2n2024-01-29
vindim8600:02:311and2n2024-01-29
mara558500:02:341and2n2024-01-29
rosselena8400:02:411and2n2024-01-29
rakesh_rai8300:02:501and2n2024-01-29
Black Tiger8200:02:511and2n2024-01-29
emilio8100:02:591and2n2024-01-29
rosy568000:03:241and2n2024-01-29
peluri7900:03:331and2n2024-01-29
visznia7800:03:441and2n2024-01-29
mass527700:03:581and2n2024-01-29
Sara Lodo 80187600:04:411and2n2024-01-29
bob19557500:04:581and2n2024-01-29
lupogrigio7400:05:081and2n2024-01-29
mm877300:08:161and2n2024-01-29
iosonoalessia7200:14:591and2n2024-01-29
bce000:00:001and22024-01-29
guspilla10000:11:19XXVn2024-01-28
giannipas9900:12:01XXVy2024-01-28
valeriab000:00:00XXV2024-01-28
tres4o10000:05:19xvn2024-01-28
ingmanc9900:06:43xvn2024-01-28
Sara Lodo 80189800:06:47xvn2024-01-28
stefidigrona9700:10:29xvn2024-01-28
zephyr9600:10:45xvn2024-01-28
guspilla9500:12:53xvn2024-01-28
valeriab9400:13:58xvn2024-01-28
Aadvik9300:17:57xvn2024-01-28
giannipas9200:16:12xvy2024-01-28
ANANKE000:00:00xv2024-01-28
rhetcappmifcgi000:00:00xv2024-01-28
Bely000:00:00xv2024-01-28
albfilip000:00:00xv2024-01-28
baron de roc000:00:00xv2024-01-28
alexdon10000:11:50xframen2024-01-28
rhetcappmifcgi9900:17:17xframen2024-01-28
Bruno619800:18:04xframen2024-01-28
xanx9700:20:11xframen2024-01-28
ingmanc9600:51:26xframen2024-01-28
migza20069500:14:32xframey2024-01-28
giannipas9400:18:20xframey2024-01-28
Black Tiger10000:05:03Untouchn2024-01-28
tres4o9900:05:06Untouchn2024-01-28
SAYAN9800:08:43Untouchn2024-01-28
Aadvik9700:09:43Untouchn2024-01-28
Mach29600:09:44Untouchn2024-01-28
derdian9500:14:19Untouchn2024-01-28
niki539400:18:51Untouchn2024-01-28
tardar9300:25:55Untouchn2024-01-28
alfbus9200:37:04Untouchn2024-01-28
Giscard9100:10:57Untouchy2024-01-28
albfilip000:00:00Untouch2024-01-28
koala10000:04:03True or Lien2024-01-28
xanx9900:04:54True or Lien2024-01-28
guspilla9800:06:02True or Lien2024-01-28
nerina9700:10:29True or Lien2024-01-28
Kelelle9600:12:01True or Lien2024-01-28
Aadvik9500:13:06True or Lien2024-01-28
flin6810000:01:39Trisn2024-01-28
_Noemi_9900:02:18Trisn2024-01-28
Ciao Emmanuel9800:02:25Trisn2024-01-28
bartez9700:03:03Trisn2024-01-28
ANANKE9600:03:11Trisn2024-01-28
niki539500:03:12Trisn2024-01-28
boscardinale9400:03:14Trisn2024-01-28
Angels9400:03:14Trisn2024-01-28
mik19200:04:09Trisn2024-01-28
baron de roc9100:04:18Trisn2024-01-28
mass529000:06:06Trisn2024-01-28
zephyr8900:01:12Trisy2024-01-28
Ste17298800:09:36Trisy2024-01-28
Sara Lodo 8018000:00:00Tris2024-01-28
gheo62000:00:00Tris2024-01-28
silverdog10000:26:13Touchyn2024-01-28
charlypapon489900:32:27Touchyn2024-01-28
migza20069800:10:05Touchyy2024-01-28
dany_thor000:00:00toroidal2024-01-28
stefidigrona10000:08:02Sum 9n2024-01-28
alfbus9900:18:16Sum 9n2024-01-28
baffo19519800:24:38Sum 9n2024-01-28
guspilla10000:10:43sumn2024-01-28
SAYAN10000:04:43Sudoku Nn2024-01-28
migza20069900:03:17Sudoku Ny2024-01-28
Black Tiger10000:01:27subset5x1n2024-01-28
flin689900:02:07subset5x1n2024-01-28
angy719800:02:25subset5x1n2024-01-28
Ciao Emmanuel9700:02:50subset5x1n2024-01-28
rhetcappmifcgi9600:02:59subset5x1n2024-01-28
ANANKE9500:04:10subset5x1n2024-01-28
mik19400:04:27subset5x1n2024-01-28
lowsuann129300:04:34subset5x1n2024-01-28
gheo629200:05:29subset5x1n2024-01-28
xanx9100:08:54subset5x1n2024-01-28
carlo469000:09:41subset5x1n2024-01-28
stefidigrona8900:12:37subset5x1n2024-01-28
giorgio19578800:33:47subset5x1n2024-01-28
iaiacricri000:00:00subset5x12024-01-28
angy7110000:03:12subset4x2n2024-01-28
gheo629900:05:54subset4x2n2024-01-28
migza20069800:06:01subset4x2n2024-01-28
emilio9700:06:30subset4x2n2024-01-28
flin689600:06:51subset4x2n2024-01-28
lowsuann129500:07:40subset4x2n2024-01-28
mik19400:11:08subset4x2n2024-01-28
carlo469300:47:43subset4x2n2024-01-28
angy7110000:02:32subset3x3n2024-01-28
gheo629900:03:03subset3x3n2024-01-28
lowsuann129800:03:40subset3x3n2024-01-28
migza20069700:05:01subset3x3n2024-01-28
emilio9600:05:24subset3x3n2024-01-28
giannipas9500:09:48subset3x3n2024-01-28
carlo469400:12:12subset3x3n2024-01-28
mik19300:15:23subset3x3n2024-01-28
ANANKE000:00:00subset3x32024-01-28
angy7110000:03:17subset3x2n2024-01-28
lowsuann129900:04:15subset3x2n2024-01-28
rhetcappmifcgi9800:04:25subset3x2n2024-01-28
flin689700:04:53subset3x2n2024-01-28
guspilla9600:06:45subset3x2n2024-01-28
gheo629500:06:59subset3x2n2024-01-28
migza20069400:07:21subset3x2n2024-01-28
emilio9300:08:26subset3x2n2024-01-28
giannipas9200:11:40subset3x2n2024-01-28
Kelelle000:00:00subset3x22024-01-28
carlo46000:00:00subset3x22024-01-28
mik1000:00:00subset3x22024-01-28
flin6810000:01:11subset2x2n2024-01-28
angy719900:01:12subset2x2n2024-01-28
gheo629800:01:36subset2x2n2024-01-28
rhetcappmifcgi9700:01:38subset2x2n2024-01-28
lowsuann129700:01:38subset2x2n2024-01-28
migza20069500:02:06subset2x2n2024-01-28
ANANKE9400:02:15subset2x2n2024-01-28
tida9300:02:29subset2x2n2024-01-28
_Sofia_9200:02:36subset2x2n2024-01-28
mik19100:03:13subset2x2n2024-01-28
Ciao Emmanuel9100:03:13subset2x2n2024-01-28
carlo468900:04:29subset2x2n2024-01-28
giorgio19578800:08:26subset2x2n2024-01-28
Kelelle8700:08:48subset2x2n2024-01-28
xanx000:00:00subset2x22024-01-28
Black Tiger10000:03:30Stripesn2024-01-28
alexdon9900:03:33Stripesn2024-01-28
bibs9800:08:03Stripesn2024-01-28
mimicima000:00:00Stripes2024-01-28
flin6810000:05:39Straightn2024-01-28
Giscard9900:07:46Straightn2024-01-28
guspilla9800:19:17Straightn2024-01-28
Sara Lodo 80189709:19:17Straightn2024-01-28
josehans000:00:00Straight2024-01-28
lowsuann12000:00:00Straight2024-01-28
rosselena000:00:00Straight2024-01-28
giomas62000:00:00Straight2024-01-28
xanx10000:16:51spiraln2024-01-28
dario529900:02:20spiraly2024-01-28
koala10000:03:25Slot Machinen2024-01-28
Aadvik9900:04:49Slot Machinen2024-01-28
dante19800:05:11Slot Machinen2024-01-28
xanx9700:06:01Slot Machinen2024-01-28
random9600:03:17Slot Machiney2024-01-28
xanx10000:09:58Skyscrapern2024-01-28
jonnie559900:23:29Skyscrapern2024-01-28
cebruma9800:29:56Skyscrapern2024-01-28
dany_thor000:00:00Skyscraper2024-01-28
Ste1729000:00:00Skyscraper2024-01-28
lowsuann1210000:09:40Rossini Outsiden2024-01-28
Bely9900:11:13Rossini Outsiden2024-01-28
koala9800:12:17Rossini Outsiden2024-01-28
xanx9700:14:33Rossini Outsiden2024-01-28
ingmanc9600:17:33Rossini Outsiden2024-01-28
rhetcappmifcgi9500:17:49Rossini Outsiden2024-01-28
enricoe9400:22:41Rossini Outsiden2024-01-28
ale19599300:26:47Rossini Outsiden2024-01-28
guspilla9200:13:09Rossini Outsidey2024-01-28
SAYAN000:00:00Rossini Outside2024-01-28
simonetta000:00:00Rossini Outside2024-01-28
ripafi000:00:00Rossini Outside2024-01-28
albfilip000:00:00Rossini Outside2024-01-28
dany_thor10000:09:07Rossinin2024-01-28
gheo629900:16:59Rossinin2024-01-28
Giscard9800:03:33Rossiniy2024-01-28
random9700:05:04Rossiniy2024-01-28
giomas62000:00:00Rossini2024-01-28
ripafi000:00:00Rossini2024-01-28
alexdon000:00:00Rossini2024-01-28
koala10000:08:45Renban 2x2n2024-01-28
guspilla9900:06:59Renban 2x2y2024-01-28
claudio toffon000:00:00Renban 2x22024-01-28
Black Tiger10000:05:50queenn2024-01-28
niki539900:08:24queenn2024-01-28
VRC39800:20:57queenn2024-01-28
salvo9619700:23:24queenn2024-01-28
alfbus9600:23:55queenn2024-01-28
migza20069500:05:19queeny2024-01-28
dario529400:08:29queeny2024-01-28
tardar9306:52:59queeny2024-01-28
SAYAN000:00:00queen2024-01-28
ripafi000:00:00queen2024-01-28
Black Tiger10000:03:25quadruplen2024-01-28
SUDOMICH9900:04:06quadruplen2024-01-28
zephyr9800:06:36quadruplen2024-01-28
bjelico9700:09:02quadruplen2024-01-28
mik19600:09:31quadruplen2024-01-28
alexdon9500:09:36quadruplen2024-01-28
Pinuccio9400:12:55quadruplen2024-01-28
falco29300:15:09quadruplen2024-01-28
purifire000:00:00quadruple2024-01-28
alfbus10000:09:06Quadron2024-01-28
dante110000:05:55Quad Maxy2024-01-28
_Sofia_10000:02:15QGLn2024-01-28
lowsuann129900:04:53QGLn2024-01-28
dante19800:06:16QGLn2024-01-28
Pinuccio9700:07:43QGLn2024-01-28
Sara Lodo 80189610:26:57QGLn2024-01-28
random9500:02:37QGLy2024-01-28
iosonoalessia9400:02:45QGLy2024-01-28
guspilla9300:04:01QGLy2024-01-28
Ste1729000:00:00QGL2024-01-28
flin6810000:01:08Pooln2024-01-28
lowsuann129900:01:27Pooln2024-01-28
bartez9900:01:27Pooln2024-01-28
rhetcappmifcgi9700:01:29Pooln2024-01-28
lenzo9700:01:29Pooln2024-01-28
_Sofia_9500:01:37Pooln2024-01-28
Black Tiger9400:02:05Pooln2024-01-28
Sara Lodo 80189300:02:08Pooln2024-01-28
mik19200:02:14Pooln2024-01-28
migza20069100:02:28Pooln2024-01-28
ingmanc9000:02:41Pooln2024-01-28
carmela968900:02:49Pooln2024-01-28
emilio8800:03:10Pooln2024-01-28
tardar8700:03:15Pooln2024-01-28
miroilfox588600:03:24Pooln2024-01-28
SAYAN8500:03:27Pooln2024-01-28
lulu20088400:03:42Pooln2024-01-28
Spock8300:05:09Pooln2024-01-28
Kelelle8200:07:34Pooln2024-01-28
guspilla8103:49:31Pooln2024-01-28
rosy568000:01:46Pooly2024-01-28
iaiacricri7900:02:37Pooly2024-01-28
Ste1729000:00:00Pool2024-01-28
Ciao Emmanuel000:00:00Pool2024-01-28
xanx000:00:00PlusOrMinus2024-01-28
_Noemi_10000:01:47pencilmarksn2024-01-28
darksida9900:01:55pencilmarksn2024-01-28
Bely9800:01:57pencilmarksn2024-01-28
xanx9700:02:17pencilmarksn2024-01-28
Spock9600:02:20pencilmarksn2024-01-28
alexdon9500:02:43pencilmarksn2024-01-28
Hongkong9400:02:53pencilmarksn2024-01-28
emilio9300:02:58pencilmarksn2024-01-28
mik19200:03:08pencilmarksn2024-01-28
Ciao Emmanuel9100:03:31pencilmarksn2024-01-28
Marq939000:03:39pencilmarksn2024-01-28
maxxghi8900:03:41pencilmarksn2024-01-28
purifire8800:04:07pencilmarksn2024-01-28
dario528700:04:15pencilmarksn2024-01-28
alfbus8600:04:38pencilmarksn2024-01-28
mara558500:04:40pencilmarksn2024-01-28
niki538400:05:10pencilmarksn2024-01-28
ingmanc8300:05:20pencilmarksn2024-01-28
rhetcappmifcgi8200:05:31pencilmarksn2024-01-28
lowsuann128100:05:34pencilmarksn2024-01-28
Eti 1148000:05:36pencilmarksn2024-01-28
boscardinale7900:06:12pencilmarksn2024-01-28
baron de roc7800:06:24pencilmarksn2024-01-28
valeriab7700:06:54pencilmarksn2024-01-28
Aadvik7600:09:16pencilmarksn2024-01-28
peluri7500:10:04pencilmarksn2024-01-28
zephyr7402:54:34pencilmarksn2024-01-28
iosonoalessia000:00:00pencilmarks2024-01-28
iaiacricri000:00:00pencilmarks2024-01-28
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-28
lowsuann1210000:02:35Patchworkn2024-01-28
SAYAN9900:02:36Patchworkn2024-01-28
flin689800:02:58Patchworkn2024-01-28
migza20069700:03:20Patchworkn2024-01-28
xanx9600:03:36Patchworkn2024-01-28
gianburrasca9500:04:17Patchworkn2024-01-28
lupogrigio9400:05:03Patchworkn2024-01-28
_Sofia_9300:05:16Patchworkn2024-01-28
random9200:05:46Patchworkn2024-01-28
Sara Lodo 80189100:09:51Patchworkn2024-01-28
emilio9000:17:47Patchworkn2024-01-28
Bely000:00:00Patchwork2024-01-28
emilio10000:24:43Parityy2024-01-28
purifire10000:03:04Palindromon2024-01-28
SAYAN9900:03:58Palindromon2024-01-28
alexdon9800:08:54Palindromon2024-01-28
Aadvik9700:09:13Palindromon2024-01-28
silverdog9600:11:18Palindromon2024-01-28
dante19500:11:36Palindromon2024-01-28
molinomalla9400:15:14Palindromon2024-01-28
falco2000:00:00Palindromo2024-01-28
valeriab000:00:00Palindromo2024-01-28
kwaka10000:06:22outsiden2024-01-28
Black Tiger9900:08:20outsiden2024-01-28
Bely9800:08:22outsiden2024-01-28
tres4o9700:10:13outsiden2024-01-28
koala9600:12:15outsiden2024-01-28
rhetcappmifcgi9500:12:35outsiden2024-01-28
zephyr9400:13:25outsiden2024-01-28
niki539300:15:16outsiden2024-01-28
Eti 1149200:16:44outsiden2024-01-28
salvo9619100:18:28outsiden2024-01-28
Mach29000:19:50outsiden2024-01-28
Bruno618900:22:14outsiden2024-01-28
gierre8800:27:30outsiden2024-01-28
giorgio19578700:36:55outsiden2024-01-28
purifire8600:47:35outsiden2024-01-28
ettina8501:09:19outsiden2024-01-28
guspilla8404:11:01outsiden2024-01-28
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-28
dany_thor000:00:00outside2024-01-28
falco2000:00:00outside2024-01-28
fenicia000:00:00outside2024-01-28
Ciao Emmanuel000:00:00outside2024-01-28
albfilip000:00:00outside2024-01-28
SAYAN10000:09:41Offsetn2024-01-28
_Sofia_9900:13:21Offsetn2024-01-28
maxxghi9800:14:24Offsetn2024-01-28
alexdon9700:17:40Offsetn2024-01-28
tardar9602:37:51Offsety2024-01-28
falco2000:00:00Offset2024-01-28
_Noemi_10000:00:18Nurikaben2024-01-28
_Sofia_9900:00:25Nurikaben2024-01-28
flin689800:00:27Nurikaben2024-01-28
Puzzleland9700:00:32Nurikaben2024-01-28
tres4o9600:00:34Nurikaben2024-01-28
stefidigrona9500:00:36Nurikaben2024-01-28
Ste17299400:00:41Nurikaben2024-01-28
migza20069300:00:47Nurikaben2024-01-28
xanx9200:00:59Nurikaben2024-01-28
Spock9100:01:03Nurikaben2024-01-28
bartez9000:01:17Nurikaben2024-01-28
dante18900:01:24Nurikaben2024-01-28
emilio8800:01:36Nurikaben2024-01-28
josehans8700:01:47Nurikaben2024-01-28
random8600:01:53Nurikaben2024-01-28
Kelelle8500:01:59Nurikaben2024-01-28
claudio toffon8400:02:00Nurikaben2024-01-28
lupogrigio8300:02:11Nurikaben2024-01-28
Angels8200:02:15Nurikaben2024-01-28
nerina8100:02:31Nurikaben2024-01-28
miroilfox588000:02:34Nurikaben2024-01-28
Bruno6110000:24:00non consecutivon2024-01-28
stefidigrona9901:02:42non consecutivon2024-01-28
iosonoalessia9800:52:18non consecutivoy2024-01-28
fenicia000:00:00non consecutivo2024-01-28
purifire000:00:00non consecutivo2024-01-28
Mach2000:00:00non consecutivo2024-01-28
alfbus000:00:00non consecutivoy2024-01-28
albfilip000:00:00non consecutivo2024-01-28
minox10000:14:40No Mirrorn2024-01-28
migza20069900:07:19No Mirrory2024-01-28
fenicia10000:09:15No 3 Consecutiven2024-01-28
Mach29900:09:47No 3 Consecutiven2024-01-28
Bely9800:11:11No 3 Consecutiven2024-01-28
SAYAN9700:13:43No 3 Consecutiven2024-01-28
stefidigrona9600:13:56No 3 Consecutiven2024-01-28
koala10000:12:41Next to 9n2024-01-28
rhetcappmifcgi9900:15:12Next to 9n2024-01-28
dante19800:19:31Next to 9n2024-01-28
guspilla9700:25:59Next to 9n2024-01-28
lowsuann12000:00:00Next to 92024-01-28
charlypapon48000:00:00Next to 92024-01-28
mik110000:11:49Neighboursy2024-01-28
purifire10000:04:13multiplen2024-01-28
rhetcappmifcgi9900:04:43multiplen2024-01-28
bartez9800:06:18multiplen2024-01-28
niki539700:08:14multiplen2024-01-28
Bruno619600:12:42multiplen2024-01-28
ingmanc9500:13:33multiplen2024-01-28
Eti 114000:00:00multiple2024-01-28
_Sofia_000:00:00multiple2024-01-28
ingmanc10000:07:26Monopolyn2024-01-28
xanx9900:11:35Monopolyn2024-01-28
lulu200810000:06:39modulon2024-01-28
koala10000:13:48Mirror Twinn2024-01-28
minox10000:11:43Mirror 10n2024-01-28
migza20069900:03:55Mirror 10y2024-01-28
carlita29800:20:01Mirror 10y2024-01-28
Bely10000:01:45Mirrorn2024-01-28
fenicia9900:01:56Mirrorn2024-01-28
flin689800:02:05Mirrorn2024-01-28
minox9700:02:38Mirrorn2024-01-28
carlita29600:03:39Mirrorn2024-01-28
baron de roc9500:03:54Mirrorn2024-01-28
effeti509400:04:55Mirrorn2024-01-28
batclara9300:05:34Mirrorn2024-01-28
tardar9200:09:53Mirrorn2024-01-28
Mariavittoria_51479100:10:07Mirrorn2024-01-28
jonnie5510000:09:57minmaxn2024-01-28
bartez9900:11:43minmaxn2024-01-28
baffo19519800:18:49minmaxy2024-01-28
Bely10000:01:23minin2024-01-28
alexdon9900:01:43minin2024-01-28
flin689800:01:47minin2024-01-28
fenicia9700:02:33minin2024-01-28
bartez9600:02:45minin2024-01-28
_Noemi_9500:03:17minin2024-01-28
Bruno619400:03:23minin2024-01-28
rhetcappmifcgi9300:03:32minin2024-01-28
mik19200:03:46minin2024-01-28
zephyr9100:04:04minin2024-01-28
angy719000:04:21minin2024-01-28
lulu20088900:04:26minin2024-01-28
valeriab8800:04:47minin2024-01-28
carmela968700:04:56minin2024-01-28
_Sofia_8600:05:08minin2024-01-28
mass528500:05:20minin2024-01-28
tres4o8400:05:43minin2024-01-28
boscardinale8300:05:48minin2024-01-28
Angels8200:05:53minin2024-01-28
Ciao Emmanuel8100:06:12minin2024-01-28
baron de roc8000:06:36minin2024-01-28
emilio7900:06:44minin2024-01-28
Kelelle7800:07:20minin2024-01-28
bob 497700:09:09minin2024-01-28
lupogrigio7600:09:11minin2024-01-28
SAYAN7500:09:16minin2024-01-28
Pinuccio7400:09:46minin2024-01-28
pinuccia+-637300:09:55minin2024-01-28
tardar7200:11:33minin2024-01-28
adalbert7100:11:51minin2024-01-28
Eti 1147000:11:53minin2024-01-28
ym46oc6900:11:55minin2024-01-28
bjelico6800:12:27minin2024-01-28
Sara Lodo 80186700:15:11minin2024-01-28
molinomalla6600:20:45minin2024-01-28
dario526500:20:59minin2024-01-28
VRC36400:24:31minin2024-01-28
carlita26302:08:33minin2024-01-28
gheo62000:00:00mini2024-01-28
abbracatabbra000:00:00mini2024-01-28
Mariavittoria_5147000:00:00mini2024-01-28
ettina000:00:00mini2024-01-28
albfilip000:00:00mini2024-01-28
Panina000:00:00mini2024-01-28
szita000:00:00mini2024-01-28
ANANKE000:00:00mini2024-01-28
rosalpina000:00:00mini2024-01-28
darksida000:00:00mini2024-01-28
SUDOMICH000:00:00mini2024-01-28
bibs000:00:00mini2024-01-28
Marq9310000:05:52Memoryn2024-01-28
Angels9900:10:23Memoryn2024-01-28
falco29803:40:34Memoryn2024-01-28
Ste1729000:00:00Memory2024-01-28
flin6810000:00:35Master Mind62024-01-28
Ste17299900:00:42Master Mind62024-01-28
Angels9800:00:47Master Mind72024-01-28
stefidigrona9700:00:52Master Mind72024-01-28
niki539600:00:53Master Mind72024-01-28
guspilla9500:02:09Master Mind72024-01-28
ym46oc9400:01:13Master Mind82024-01-28
emilio9300:01:25Master Mind92024-01-28
maxxghi9200:04:04Master Mind102024-01-28
josehans9100:08:18Master Mind132024-01-28
mik110000:00:47Logic Mind92024-01-28
Angels9900:01:24Logic Mind112024-01-28
niki539800:01:28Logic Mind122024-01-28
stefidigrona9700:01:32Logic Mind82024-01-28
flin689600:01:36Logic Mind102024-01-28
Ste17299500:01:39Logic Mind132024-01-28
jonnie559400:01:51Logic Mind172024-01-28
emilio9300:01:52Logic Mind112024-01-28
ym46oc9200:01:54Logic Mind92024-01-28
bartez9100:02:26Logic Mind112024-01-28
guspilla9000:03:00Logic Mind92024-01-28
Angels10000:00:26lampionsn2024-01-28
flin689900:00:27lampionsn2024-01-28
Black Tiger9900:00:27lampionsn2024-01-28
emilio9700:00:30lampionsn2024-01-28
Ste17299600:00:33lampionsn2024-01-28
bartez9500:00:35lampionsn2024-01-28
_Sofia_9400:00:39lampionsn2024-01-28
Puzzleland9300:01:18lampionsn2024-01-28
stefidigrona9200:01:29lampionsn2024-01-28
Eti 114000:00:00lampions2024-01-28
SUDOMICH10000:02:34kurven2024-01-28
niki539900:06:28kurven2024-01-28
boscardinale9800:10:28kurven2024-01-28
alfbus9700:13:45kurven2024-01-28
charlypapon489600:18:00kurven2024-01-28
tres4o10000:03:38kropkin2024-01-28
bjelico9900:04:25kropkin2024-01-28
Sara Lodo 80189800:04:28kropkin2024-01-28
guspilla9700:06:15kropkin2024-01-28
lulu20089600:09:46kropkin2024-01-28
emilio10000:17:10Knight forcedy2024-01-28
lowsuann1210000:08:32Killer Variantn2024-01-28
enricoe9900:10:27Killer Variantn2024-01-28
ingmanc9800:11:31Killer Variantn2024-01-28
bjelico9700:15:22Killer Variantn2024-01-28
jonnie559600:15:34Killer Variantn2024-01-28
zephyr9500:15:37Killer Variantn2024-01-28
SAYAN000:00:00Killer Variant2024-01-28
valeriab000:00:00Killer Variant2024-01-28
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-28
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-01-28
Bruno6110000:26:41Killer Pairn2024-01-28
alexdon9908:06:10Killer Pairn2024-01-28
Giscard9800:15:32Killer Pairy2024-01-28
giannipas000:00:00Killer Pair2024-01-28
valeriab000:00:00Killer Pair2024-01-28
mara55000:00:00Killer Pair2024-01-28
mik1000:00:00Killer Pair2024-01-28
Aurelio10000:11:52killern2024-01-28
alexdon9900:14:30killern2024-01-28
zephyr9800:18:26killern2024-01-28
niki539700:20:41killern2024-01-28
xanx9600:22:33killern2024-01-28
Bruno619500:22:43killern2024-01-28
tres4o9400:25:18killern2024-01-28
Mach29300:26:51killern2024-01-28
valeriab9200:32:34killern2024-01-28
guspilla9101:04:35killern2024-01-28
giogio609001:22:49killern2024-01-28
giorgio19578901:27:33killern2024-01-28
Angela568801:54:02killern2024-01-28
Giscard8700:28:10killery2024-01-28
gierre8601:57:38killery2024-01-28
Kelelle000:00:00killer2024-01-28
mara55000:00:00killer2024-01-28
ripafi000:00:00killer2024-01-28
serigaia000:00:00killer2024-01-28
gpace843000:00:00killer2024-01-28
nerina000:00:00killery2024-01-28
giannipas000:00:00killery2024-01-28
rhetcappmifcgi000:00:00killer2024-01-28
tida000:00:00killery2024-01-28
giomas62000:00:00killer2024-01-28
miroilfox58000:00:00killer2024-01-28
angiolo000:00:00killer2024-01-28
josehans000:00:00killer2024-01-28
angy71000:00:00killer2024-01-28
mass52000:00:00killer2024-01-28
lowsuann1210000:12:28KakuroDokun2024-01-28
zephyr9900:14:45KakuroDokun2024-01-28
niki539800:14:46KakuroDokun2024-01-28
Bruno619700:15:32KakuroDokun2024-01-28
francoclaudio9600:16:01KakuroDokun2024-01-28
valeriab000:00:00KakuroDoku2024-01-28
rhetcappmifcgi000:00:00KakuroDoku2024-01-28
mara55000:00:00KakuroDoku2024-01-28
giannipas000:00:00KakuroDokuy2024-01-28
charlypapon48000:00:00KakuroDoku2024-01-28
enricoe10000:17:41jigsaw hybridn2024-01-28
Bruno619900:24:40jigsaw hybridn2024-01-28
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-28
Ciao Emmanuel10000:03:21jigsawn2024-01-28
alexdon9900:04:25jigsawn2024-01-28
Carloplus9800:06:39jigsawn2024-01-28
Mach29700:07:16jigsawn2024-01-28
carmela969600:07:18jigsawn2024-01-28
tres4o9500:07:49jigsawn2024-01-28
niki539400:08:39jigsawn2024-01-28
mass529300:10:18jigsawn2024-01-28
claudio toffon9200:14:40jigsawn2024-01-28
cebruma000:00:00jigsaw2024-01-28
bce000:00:00jigsaw2024-01-28
mik110000:03:30isokillern2024-01-28
dany_thor9900:05:51isokillern2024-01-28
mass529800:06:14isokillern2024-01-28
Giscard9700:01:18isokillery2024-01-28
minox10000:08:23ison2024-01-28
baron de roc10000:04:50integern2024-01-28
lulu20089900:05:56integern2024-01-28
lowsuann1210000:08:20Hybridn2024-01-28
SAYAN9900:08:34Hybridn2024-01-28
ingmanc9800:11:49Hybridn2024-01-28
koala9700:13:13Hybridn2024-01-28
derdian9600:29:59Hybridn2024-01-28
Bely000:00:00Hybrid2024-01-28
koala10000:04:32greatern2024-01-28
guspilla9900:17:51greatern2024-01-28
giomas62000:00:00greater2024-01-28
lowsuann1210000:01:13Fuzulin2024-01-28
Bely9900:01:29Fuzulin2024-01-28
Sara Lodo 80189800:01:48Fuzulin2024-01-28
flin689700:02:13Fuzulin2024-01-28
tres4o9600:02:32Fuzulin2024-01-28
_Sofia_9500:03:09Fuzulin2024-01-28
emilio9400:03:24Fuzulin2024-01-28
giomas629300:09:16Fuzulin2024-01-28
lulu20089200:09:22Fuzulin2024-01-28
rosy569100:03:44Fuzuliy2024-01-28
migza20069000:03:50Fuzuliy2024-01-28
lenzo000:00:00Fuzuli2024-01-28
lowsuann1210000:00:18Futoshikin2024-01-28
SAYAN9900:00:23Futoshikin2024-01-28
Bely9800:00:27Futoshikin2024-01-28
_Sofia_9700:00:34Futoshikin2024-01-28
gianburrasca9600:00:35Futoshikin2024-01-28
tres4o9500:00:38Futoshikin2024-01-28
Angels9400:00:41Futoshikin2024-01-28
mik19300:00:42Futoshikin2024-01-28
lupogrigio9200:00:50Futoshikin2024-01-28
Sara Lodo 80189200:00:50Futoshikin2024-01-28
rosy569000:00:53Futoshikin2024-01-28
lenzo8900:00:54Futoshikin2024-01-28
vindim8800:01:04Futoshikin2024-01-28
rosalpina8700:01:05Futoshikin2024-01-28
boscardinale8600:01:08Futoshikin2024-01-28
iaiacricri8500:01:12Futoshikin2024-01-28
mass528400:01:23Futoshikin2024-01-28
flin688300:01:26Futoshikin2024-01-28
emilio8200:01:29Futoshikin2024-01-28
tida8100:00:31Futoshikiy2024-01-28
Aurelio10000:08:34framen2024-01-28
claudio toffon9900:08:47framen2024-01-28
Angela569800:14:04framen2024-01-28
migza20069700:09:54framey2024-01-28
Ciao Emmanuel000:00:00frame2024-01-28
emilio10000:27:30Fortressy2024-01-28
koala10000:08:40exclusion2n2024-01-28
Mach29900:10:03exclusion2n2024-01-28
salvo9619800:19:04exclusion2n2024-01-28
ANANKE9700:19:19exclusion2n2024-01-28
ANANKE10000:11:13exclusion1n2024-01-28
Mach29900:11:38exclusion1n2024-01-28
bibs10000:03:56EvenOddn2024-01-28
_Noemi_9900:04:10EvenOddn2024-01-28
ANANKE9800:04:18EvenOddn2024-01-28
niki539700:05:47EvenOddn2024-01-28
effeti509600:06:10EvenOddn2024-01-28
VRC39500:09:30EvenOddn2024-01-28
mimicima9400:10:02EvenOddn2024-01-28
Aadvik9300:10:05EvenOddn2024-01-28
kerez9200:10:16EvenOddn2024-01-28
vindim9100:10:18EvenOddn2024-01-28
falco29000:13:16EvenOddn2024-01-28
carlo468900:26:44EvenOddn2024-01-28
fenicia000:00:00EvenOdd2024-01-28
Mariavittoria_5147000:00:00EvenOdd2024-01-28
mass52000:00:00EvenOdd2024-01-28
lowsuann1210000:11:46Even Odd Viewn2024-01-28
Bruno619900:17:49Even Odd Viewn2024-01-28
tardar9800:27:58Even Odd Viewn2024-01-28
giannipas9700:09:15Even Odd Viewy2024-01-28
Bely000:00:00Even Odd View2024-01-28
koala10000:11:49Distancen2024-01-28
dante19900:16:14Distancey2024-01-28
Carloplus000:00:00Distance2024-01-28
stefidigrona10000:12:33Diagonal Consecutiven2024-01-28
Bruno619900:13:07Diagonal Consecutiven2024-01-28
alfbus9800:28:35Diagonal Consecutiven2024-01-28
giannipas9700:13:10Diagonal Consecutivey2024-01-28
serigaia10000:04:13diagonaln2024-01-28
Ciao Emmanuel9900:04:28diagonaln2024-01-28
tres4o9800:04:38diagonaln2024-01-28
niki539700:05:33diagonaln2024-01-28
jonnie559600:06:07diagonaln2024-01-28
Pinuccio9500:06:11diagonaln2024-01-28
cebruma9400:06:50diagonaln2024-01-28
bibs9300:07:16diagonaln2024-01-28
Carloplus9200:07:21diagonaln2024-01-28
adalbert9100:08:42diagonaln2024-01-28
pinuccia+-639000:11:57diagonaln2024-01-28
salvo9618900:12:09diagonaln2024-01-28
VRC38800:12:47diagonaln2024-01-28
Aadvik8700:13:10diagonaln2024-01-28
silverdog8600:14:21diagonaln2024-01-28
rosalpina8500:17:47diagonaln2024-01-28
gierre8400:28:03diagonaln2024-01-28
falco28300:29:56diagonaln2024-01-28
tida8200:02:48diagonaly2024-01-28
dario528100:04:08diagonaly2024-01-28
carlo46000:00:00diagonal2024-01-28
szita000:00:00diagonal2024-01-28
effeti50000:00:00diagonal2024-01-28
Bely10000:05:46Descriptive Pairsn2024-01-28
albfilip9900:06:47Descriptive Pairsn2024-01-28
rhetcappmifcgi9800:09:22Descriptive Pairsn2024-01-28
lowsuann129700:09:26Descriptive Pairsn2024-01-28
dante19600:17:32Descriptive Pairsn2024-01-28
niki5310000:08:11cubicn2024-01-28
_Sofia_9900:09:44cubicn2024-01-28
carmela969800:15:47cubicn2024-01-28
SAYAN9700:16:15cubicn2024-01-28
VRC39600:18:04cubicn2024-01-28
molinomalla9500:20:35cubicn2024-01-28
alfbus9400:26:36cubicn2024-01-28
giogio609300:38:26cubicn2024-01-28
Pinuccio000:00:00cubic2024-01-28
lenzo000:00:00cubic2024-01-28
SUDOMICH000:00:00cubic2024-01-28
mik110000:12:59CrossSumn2024-01-28
baron de roc10000:00:16Countingn2024-01-28
emilio9900:00:27Countingn2024-01-28
migza20069800:00:40Countingn2024-01-28
flin689700:00:48Countingn2024-01-28
niki539600:00:53Countingn2024-01-28
peluri9500:01:02Countingn2024-01-28
Ciao Emmanuel9400:01:03Countingn2024-01-28
heraklion9300:01:14Countingn2024-01-28
carlita29200:01:51Countingn2024-01-28
beca9200:01:51Countingn2024-01-28
Black Tiger000:00:00Counting2024-01-28
lulu200810000:21:33consecutive -Nn2024-01-28
baffo19519900:41:25consecutive -Nn2024-01-28
xanx10000:10:11consecutiven2024-01-28
stefidigrona9900:12:36consecutiven2024-01-28
lulu20089800:13:45consecutiven2024-01-28
random9700:07:59consecutivey2024-01-28
Giscard9600:12:21consecutivey2024-01-28
Aadvik000:00:00consecutive2024-01-28
iosonoalessia000:00:00consecutivey2024-01-28
zephyr10000:13:06ColorsGroupsn2024-01-28
baron de roc9900:17:47ColorsGroupsn2024-01-28
koala10000:09:41ClockFaces QuadMaxn2024-01-28
guspilla9921:32:59ClockFaces QuadMaxy2024-01-28
guspilla10000:07:18Clock Facesy2024-01-28
tres4o10000:09:25classic hardn2024-01-28
niki539900:13:01classic hardn2024-01-28
Aadvik9800:18:00classic hardn2024-01-28
Bruno619700:19:32classic hardn2024-01-28
VRC39600:23:47classic hardn2024-01-28
szita9500:31:38classic hardn2024-01-28
dario529400:05:48classic hardy2024-01-28
abbracatabbra000:00:00classic hard2024-01-28
Mariavittoria_5147000:00:00classic hard2024-01-28
mass52000:00:00classic hard2024-01-28
rosalpina000:00:00classic hard2024-01-28
Ciao Emmanuel10000:06:42classicn2024-01-28
maxxghi9900:07:34classicn2024-01-28
Aadvik9800:09:22classicn2024-01-28
tres4o9700:09:25classicn2024-01-28
adalbert9600:09:41classicn2024-01-28
abbracatabbra9500:09:44classicn2024-01-28
VRC39400:11:13classicn2024-01-28
niki539300:11:30classicn2024-01-28
uvaspina9200:14:06classicn2024-01-28
peluri9100:15:20classicn2024-01-28
serigaia9000:15:54classicn2024-01-28
Bruno618900:16:12classicn2024-01-28
beppe588800:16:13classicn2024-01-28
boscardinale8700:18:59classicn2024-01-28
lenzo8600:19:46classicn2024-01-28
hobby18500:22:46classicn2024-01-28
gierre8400:23:07classicn2024-01-28
Pinuccio8300:26:42classicn2024-01-28
GIANNI8200:29:43classicn2024-01-28
gabry8100:33:33classicn2024-01-28
fracal8001:26:02classicn2024-01-28
Marq937904:41:51classicn2024-01-28
dario527800:03:26classicy2024-01-28
tida7700:04:01classicy2024-01-28
tardar7600:17:57classicy2024-01-28
carlita27500:36:35classicy2024-01-28
haunted60547401:58:27classicy2024-01-28
batclara000:00:00classich2024-01-28
Mariavittoria_5147000:00:00classic2024-01-28
valvolino000:00:00classic2024-01-28
Black Tiger000:00:00classic2024-01-28
szita000:00:00classic2024-01-28
mass52000:00:00classic2024-01-28
ANANKE000:00:00classic2024-01-28
Bely000:00:00classic2024-01-28
miroilfox58000:00:00classic2024-01-28
rosalpina000:00:00classic2024-01-28
bibs000:00:00classic2024-01-28
carlo46000:00:00classic2024-01-28
fenicia000:00:00classic2024-01-28
albfilip000:00:00classic2024-01-28
bob 49000:00:00classic2024-01-28
lowsuann1210000:02:44cityn2024-01-28
bartez9900:03:31cityn2024-01-28
tres4o9800:03:38cityn2024-01-28
maxxghi9700:03:58cityn2024-01-28
rosy569600:04:26cityn2024-01-28
emilio9500:05:21cityn2024-01-28
ym46oc9400:07:40cityn2024-01-28
SAYAN9300:08:14cityn2024-01-28
vindim9200:17:43cityn2024-01-28
guspilla9103:51:20cityn2024-01-28
albfilip000:00:00city2024-01-28
Bely000:00:00city2024-01-28
emilio10000:06:47Chainsn2024-01-28
Sara Lodo 8018000:00:00Chains2024-01-28
mik110000:06:38CentersSumn2024-01-28
adalbert9900:10:53CentersSumn2024-01-28
vindim9800:22:21CentersSumn2024-01-28
baffo19519700:35:03CentersSumy2024-01-28
Bely10000:03:15Bricksn2024-01-28
gianburrasca9900:05:52Bricksn2024-01-28
lowsuann129800:06:31Bricksn2024-01-28
simonetta9700:07:36Bricksn2024-01-28
baron de roc9600:10:37Bricksn2024-01-28
emilio9500:20:22Bricksn2024-01-28
lupogrigio9400:25:43Bricksn2024-01-28
lulu20089301:53:40Bricksn2024-01-28
Kelelle9204:27:11Bricksn2024-01-28
migza20069100:02:25Bricksy2024-01-28
carlita29000:30:55Bricksy2024-01-28
Sara Lodo 8018000:00:00Bricks2024-01-28
guspilla10000:18:53Between1e9n2024-01-28
charlypapon489900:37:16Between1e9n2024-01-28
dante19803:13:40Between1e9y2024-01-28
Ste1729000:00:00Between1e92024-01-28
ingmanc10000:11:33averagen2024-01-28
SAYAN9900:14:08averagen2024-01-28
Bruno619800:26:18averagen2024-01-28
migza20069700:10:37averagey2024-01-28
rosy569600:20:05averagey2024-01-28
charlypapon489500:38:12averagey2024-01-28
dany_thor000:00:00average2024-01-28
Mach210000:16:34Anti XXVn2024-01-28
Bruno619900:17:13Anti XXVn2024-01-28
minox9800:20:17Anti XXVn2024-01-28
guspilla9700:23:24Anti XXVn2024-01-28
zephyr9600:06:15Anti XXVy2024-01-28
ANANKE000:00:00Anti XXV2024-01-28
iosonoalessia000:00:00Anti XXVy2024-01-28
giannipas000:00:00Anti XXVy2024-01-28
SAYAN10000:04:14Anti XVn2024-01-28
fenicia9900:06:33Anti XVn2024-01-28
tres4o9800:07:21Anti XVn2024-01-28
alfbus9700:13:26Anti XVn2024-01-28
Mach29600:13:28Anti XVn2024-01-28
guspilla9500:17:20Anti XVn2024-01-28
minox9400:19:06Anti XVn2024-01-28
zephyr9300:04:39Anti XVy2024-01-28
iosonoalessia9200:04:54Anti XVy2024-01-28
ANANKE000:00:00Anti XV2024-01-28
Sara Lodo 8018000:00:00Anti XV2024-01-28
Black Tiger10000:02:23Anti Knightn2024-01-28
Bely9900:02:37Anti Knightn2024-01-28
fenicia9800:02:49Anti Knightn2024-01-28
tres4o9700:03:30Anti Knightn2024-01-28
lowsuann129600:03:54Anti Knightn2024-01-28
niki539500:04:39Anti Knightn2024-01-28
peluri9400:05:17Anti Knightn2024-01-28
kerez9300:06:37Anti Knightn2024-01-28
Aadvik9200:07:21Anti Knightn2024-01-28
scledum9100:11:37Anti Knightn2024-01-28
falco29000:19:54Anti Knightn2024-01-28
gierre8900:30:50Anti Knightn2024-01-28
SAYAN000:00:00Anti Knight2024-01-28
albfilip000:00:00Anti Knight2024-01-28
Black Tiger10000:01:49Anti Diagonaln2024-01-28
albfilip9900:05:13Anti Diagonaln2024-01-28
migza20069800:02:27Anti Diagonaly2024-01-28
dario529700:02:33Anti Diagonaly2024-01-28
giannipas9600:02:34Anti Diagonaly2024-01-28
fenicia000:00:00Anti Diagonal2024-01-28
_Noemi_10000:00:40alberin2024-01-28
lowsuann129900:00:43alberin2024-01-28
_Sofia_9800:00:54alberin2024-01-28
Puzzleland9700:01:02alberin2024-01-28
flin689600:01:05alberin2024-01-28
lulu20089500:01:08alberin2024-01-28
Ste17299400:01:12alberin2024-01-28
Sbyner9300:01:15alberin2024-01-28
darksida9200:01:16alberin2024-01-28
rosy569200:01:16alberin2024-01-28
guspilla9000:01:17alberin2024-01-28
wiseman8900:01:21alberin2024-01-28
Angels8800:01:26alberin2024-01-28
lenzo8700:01:29alberin2024-01-28
xanx8600:01:30alberin2024-01-28
Kelelle8500:01:38alberin2024-01-28
angiolo8400:01:39alberin2024-01-28
gianburrasca8300:01:48alberin2024-01-28
Ciao Emmanuel8200:02:00alberin2024-01-28
tres4o8100:02:03alberin2024-01-28
emilio8000:02:06alberin2024-01-28
peluri7900:02:14alberin2024-01-28
Sara Lodo 80187800:02:20alberin2024-01-28
aretuseo7700:02:23alberin2024-01-28
claudio toffon7600:02:39alberin2024-01-28
francoclaudio7500:02:50alberin2024-01-28
ingmanc7400:02:55alberin2024-01-28
bob19557300:02:57alberin2024-01-28
Bely7200:03:07alberin2024-01-28
miroilfox587100:03:16alberin2024-01-28
gheo627000:03:31alberin2024-01-28
stefidigrona6900:05:12alberin2024-01-28
random6800:06:46alberin2024-01-28
rhetcappmifcgi6702:39:50alberin2024-01-28
Hongkong000:00:00alberi2024-01-28
fenicia000:00:00alberi2024-01-28
simonetta000:00:00alberi2024-01-28
SAYAN10000:00:49abcn2024-01-28
_Sofia_9900:01:11abcn2024-01-28
guspilla9800:01:17abcn2024-01-28
flin689700:01:22abcn2024-01-28
Angels9600:01:52abcn2024-01-28
rhetcappmifcgi9500:02:08abcn2024-01-28
_Noemi_9400:02:18abcn2024-01-28
tres4o9300:02:54abcn2024-01-28
emilio9200:03:27abcn2024-01-28
claudio toffon9100:03:35abcn2024-01-28
Sara Lodo 80189000:04:11abcn2024-01-28
dante18900:05:27abcn2024-01-28
bartez8800:20:30abcn2024-01-28
lowsuann12000:00:00abc2024-01-28
fenicia10000:09:204 Boxn2024-01-28
SAYAN9900:09:494 Boxn2024-01-28
tres4o9800:10:484 Boxn2024-01-28
alexdon9700:13:394 Boxn2024-01-28
nerina9600:47:304 Boxn2024-01-28
dario529500:12:164 Boxy2024-01-28
gierre9403:44:454 Boxy2024-01-28
Bely000:00:004 Box2024-01-28
giannipas000:00:004 Boxy2024-01-28
misultin000:00:004 Boxy2024-01-28
carmela96000:00:004 Box2024-01-28
salvo961000:00:004 Box2024-01-28
SAYAN10000:04:142even2oddn2024-01-28
Mach29900:11:292even2oddn2024-01-28
tardar9800:11:312even2oddn2024-01-28
Bruno619700:11:442even2oddn2024-01-28
derdian9600:12:392even2oddn2024-01-28
tres4o9500:13:122even2oddn2024-01-28
gheo629400:14:422even2oddn2024-01-28
alfbus9300:15:042even2oddn2024-01-28
Giscard9200:06:372even2oddy2024-01-28
giannipas9100:07:042even2oddy2024-01-28
migza20069000:08:252even2oddy2024-01-28
charlypapon48000:00:002even2odd2024-01-28
Ciao Emmanuel10000:01:311and2n2024-01-28
Spock9900:01:351and2n2024-01-28
angy719900:01:351and2n2024-01-28
Puzzleland9700:01:411and2n2024-01-28
bob19559600:01:471and2n2024-01-28
SAYAN9500:01:561and2n2024-01-28
gianburrasca9400:02:071and2n2024-01-28
_Noemi_9300:02:151and2n2024-01-28
Angels9200:02:161and2n2024-01-28
ANANKE9100:02:341and2n2024-01-28
niki539000:02:591and2n2024-01-28
rosselena8900:03:011and2n2024-01-28
emilio8800:03:461and2n2024-01-28
iosonoalessia8700:04:511and2n2024-01-28
Sara Lodo 80188600:04:551and2n2024-01-28
vindim8500:05:031and2n2024-01-28
peluri8400:08:151and2n2024-01-28
lupogrigio8300:09:561and2n2024-01-28
Kelelle8200:32:081and2n2024-01-28
mass52000:00:001and22024-01-28
Black Tiger000:00:001and22024-01-28
scledum000:00:001and22024-01-28
zephyr000:00:001and2y2024-01-28
angiolo000:00:001and22024-01-28
mara55000:00:001and22024-01-28
giannipas000:00:001and22024-01-28
angy7110000:10:01XXVn2024-01-27
guspilla9900:10:05XXVn2024-01-27
stefidigrona9800:14:22XXVn2024-01-27
giannipas9700:11:02XXVy2024-01-27
ANANKE000:00:00XXV2024-01-27
Mach2000:00:00XXV2024-01-27
Black Tiger10000:02:17xvn2024-01-27
Bely9900:02:44xvn2024-01-27
tres4o9800:02:48xvn2024-01-27
moso9700:02:53xvn2024-01-27
noidea9600:03:59xvn2024-01-27
ANANKE9500:04:10xvn2024-01-27
guspilla9400:04:33xvn2024-01-27
Sara Lodo 80189300:04:51xvn2024-01-27
stefidigrona9200:05:40xvn2024-01-27
bjelico9100:06:50xvn2024-01-27
baron de roc9000:08:57xvn2024-01-27
giogio608900:17:14xvn2024-01-27
giannipas8800:05:34xvy2024-01-27
rakesh_rai000:00:00xv2024-01-27
alexdon10000:07:41xframen2024-01-27
koala9900:13:24xframen2024-01-27
Bruno619800:18:38xframen2024-01-27
Carloplus9700:26:51xframen2024-01-27
ingmanc000:00:00xframe2024-01-27
giannipas000:00:00xframey2024-01-27
xanx000:00:00xframe2024-01-27
Black Tiger10000:04:59Untouchn2024-01-27
albfilip9900:06:13Untouchn2024-01-27
SUDOMICH9800:07:35Untouchn2024-01-27
niki539700:08:29Untouchn2024-01-27
zorko9600:09:25Untouchn2024-01-27
Mach29500:09:34Untouchn2024-01-27
alfbus9400:13:04Untouchn2024-01-27
Giscard9300:03:46Untouchy2024-01-27
tardar9200:12:20Untouchy2024-01-27
Bruno6110000:12:26True or Lien2024-01-27
koala9900:14:57True or Lien2024-01-27
guspilla9800:18:35True or Lien2024-01-27
Aadvik9700:33:23True or Lien2024-01-27
xanx000:00:00True or Lie2024-01-27
ANANKE10000:02:03Trisn2024-01-27
mik19900:02:10Trisn2024-01-27
faber629800:02:38Trisn2024-01-27
boscardinale9700:02:52Trisn2024-01-27
_Noemi_9600:02:59Trisn2024-01-27
niki539500:03:10Trisn2024-01-27
alexdon9400:03:51Trisn2024-01-27
Black Tiger9300:04:41Trisn2024-01-27
baron de roc9200:05:00Trisn2024-01-27
zephyr9106:36:53Trisy2024-01-27
mass52000:00:00Tris2024-01-27
silverdog10000:41:38Touchyn2024-01-27
charlypapon489901:08:48Touchyn2024-01-27
alexdon10000:10:48toroidaln2024-01-27
emilio9900:11:24toroidaly2024-01-27
rakesh_rai10000:01:27Super Hybridn2024-01-27
lowsuann129900:02:00Super Hybridn2024-01-27
baffo195110001:02:56Sum 9y2024-01-27
alfbus000:00:00Sum 92024-01-27
zorko10000:01:07subset5x1n2024-01-27
Black Tiger9900:01:15subset5x1n2024-01-27
lowsuann129800:01:46subset5x1n2024-01-27
angy719700:02:12subset5x1n2024-01-27
Ciao Emmanuel9600:02:27subset5x1n2024-01-27
ANANKE9500:02:37subset5x1n2024-01-27
_Sofia_9400:03:01subset5x1n2024-01-27
stefidigrona9300:03:03subset5x1n2024-01-27
iaiacricri9200:06:04subset5x1n2024-01-27
carlo469100:07:02subset5x1n2024-01-27
giorgio19579000:25:33subset5x1n2024-01-27
angy7110000:05:29subset4x2n2024-01-27
emilio9900:08:31subset4x2n2024-01-27
lowsuann12000:00:00subset4x22024-01-27
carlo46000:00:00subset4x22024-01-27
angy7110000:02:26subset3x3n2024-01-27
rhetcappmifcgi9900:03:24subset3x3n2024-01-27
lowsuann129800:03:29subset3x3n2024-01-27
mik19700:03:57subset3x3n2024-01-27
rosy569600:04:01subset3x3n2024-01-27
emilio9500:04:02subset3x3n2024-01-27
carlo469400:11:28subset3x3n2024-01-27
ANANKE000:00:00subset3x32024-01-27
_Sofia_000:00:00subset3x32024-01-27
emilio10000:04:43subset3x2n2024-01-27
angy719900:06:07subset3x2n2024-01-27
guspilla9800:14:02subset3x2n2024-01-27
carlo469700:19:43subset3x2n2024-01-27
giannipas9602:56:33subset3x2n2024-01-27
lowsuann12000:00:00subset3x22024-01-27
angiolo000:00:00subset3x22024-01-27
mik110000:01:33subset2x2n2024-01-27
lowsuann129900:02:16subset2x2n2024-01-27
faber629800:03:13subset2x2n2024-01-27
rhetcappmifcgi9700:03:32subset2x2n2024-01-27
_Sofia_9600:05:03subset2x2n2024-01-27
angy719500:06:48subset2x2n2024-01-27
carlo469400:09:57subset2x2n2024-01-27
tida9300:11:29subset2x2n2024-01-27
giorgio19579200:35:07subset2x2n2024-01-27
Kelelle9114:35:19subset2x2n2024-01-27
beca000:00:00subset2x22024-01-27
Ciao Emmanuel000:00:00subset2x22024-01-27
angiolo000:00:00subset2x22024-01-27
ANANKE000:00:00subset2x22024-01-27
Black Tiger10000:02:04Stripesn2024-01-27
alexdon9900:11:39Stripesn2024-01-27
mimicima9800:13:40Stripesn2024-01-27
faber62000:00:00Stripes2024-01-27
lenzo10000:04:20Straightn2024-01-27
lowsuann129900:06:37Straightn2024-01-27
guspilla9800:07:38Straightn2024-01-27
josehans9700:09:35Straightn2024-01-27
Sara Lodo 80189600:20:40Straightn2024-01-27
Giscard000:00:00Straighty2024-01-27
giomas62000:00:00Straight2024-01-27
rosy56000:00:00Straight2024-01-27
xanx10000:15:16spiraln2024-01-27
dario529900:07:57spiraly2024-01-27
Black Tiger10000:04:01Slot Machinen2024-01-27
rakesh_rai9900:04:17Slot Machinen2024-01-27
koala9800:06:20Slot Machinen2024-01-27
jonnie5510000:11:33Skyscrapern2024-01-27
xanx9900:12:34Skyscrapern2024-01-27
cebruma9800:18:25Skyscrapern2024-01-27
Black Tiger9700:18:37Skyscrapern2024-01-27
rosy569600:13:41Skyscrapery2024-01-27
SUDOMICH000:00:00Skyscraper2024-01-27
lowsuann12000:00:00Skyscraper2024-01-27
lenzo000:00:00Skyscraper2024-01-27
Bely10000:10:53Rossini Outsiden2024-01-27
ingmanc9900:11:16Rossini Outsiden2024-01-27
lowsuann129800:12:38Rossini Outsiden2024-01-27
Hongkong9700:14:09Rossini Outsiden2024-01-27
koala9600:14:37Rossini Outsiden2024-01-27
ale19599500:16:14Rossini Outsiden2024-01-27
rhetcappmifcgi9400:16:20Rossini Outsiden2024-01-27
alexdon9300:17:48Rossini Outsiden2024-01-27
xanx9200:18:56Rossini Outsiden2024-01-27
enricoe9100:33:27Rossini Outsiden2024-01-27
bjelico9000:39:33Rossini Outsiden2024-01-27
ripafi8900:49:55Rossini Outsiden2024-01-27
guspilla8800:12:24Rossini Outsidey2024-01-27
simonetta000:00:00Rossini Outside2024-01-27
alexdon10000:06:42Rossinin2024-01-27
Bely000:00:00Rossini2024-01-27
dany_thor000:00:00Rossini2024-01-27
guspilla10000:13:24Renban 2x2y2024-01-27
baffo19519903:00:40Renban 2x2y2024-01-27
Black Tiger10000:08:25queenn2024-01-27
Bruno619900:08:55queenn2024-01-27
VRC39800:12:34queenn2024-01-27
lucavip9700:14:06queenn2024-01-27
tardar9600:15:11queenn2024-01-27
alfbus9500:16:05queenn2024-01-27
salvo9619400:18:30queenn2024-01-27
dario529300:04:11queeny2024-01-27
niki53000:00:00queen2024-01-27
charlypapon48000:00:00queen2024-01-27
rakesh_rai000:00:00queen2024-01-27
SUDOMICH10000:03:37quadruplen2024-01-27
niki539900:06:08quadruplen2024-01-27
alexdon9800:06:28quadruplen2024-01-27
bjelico9700:06:40quadruplen2024-01-27
Pinuccio9600:09:47quadruplen2024-01-27
Black Tiger000:00:00quadruple2024-01-27
alexdon10000:10:38Quadron2024-01-27
lucavip9900:13:55Quadron2024-01-27
faber629800:15:33Quadron2024-01-27
alfbus9700:48:39Quadron2024-01-27
emilio10000:34:52QuadMax 4Even4Oddy2024-01-27
lowsuann12000:00:00QuadMax 4Even4Odd2024-01-27
_Sofia_10000:03:56QGLn2024-01-27
lowsuann129900:04:04QGLn2024-01-27
rakesh_rai9800:04:10QGLn2024-01-27
lucavip9700:09:01QGLn2024-01-27
Sara Lodo 80189600:10:08QGLn2024-01-27
Pinuccio9500:19:28QGLn2024-01-27
guspilla9400:05:43QGLy2024-01-27
bjelico10000:13:50Productn2024-01-27
francoclaudio10000:00:28Pooln2024-01-27
Black Tiger9900:00:29Pooln2024-01-27
lowsuann129800:00:31Pooln2024-01-27
mm879700:00:32Pooln2024-01-27
lenzo9600:00:33Pooln2024-01-27
faber629500:00:34Pooln2024-01-27
_Sofia_9400:00:38Pooln2024-01-27
Bely9300:00:40Pooln2024-01-27
guspilla9200:00:42Pooln2024-01-27
miroilfox589100:00:43Pooln2024-01-27
carmela969000:00:47Pooln2024-01-27
migza20068900:00:52Pooln2024-01-27
mik18900:00:52Pooln2024-01-27
lulu20088700:01:02Pooln2024-01-27
giomas628600:01:05Pooln2024-01-27
Ciao Emmanuel8500:01:11Pooln2024-01-27
Kelelle8400:01:21Pooln2024-01-27
flin688300:01:27Pooln2024-01-27
Sara Lodo 80188200:01:35Pooln2024-01-27
iaiacricri8100:01:40Pooln2024-01-27
emilio8000:01:50Pooln2024-01-27
tardar7900:01:56Pooln2024-01-27
rosy567800:00:58Pooly2024-01-27
Spock000:00:00Pool2024-01-27
Black Tiger10000:03:09pencilmarksn2024-01-27
angiolo9900:03:45pencilmarksn2024-01-27
xanx9800:03:47pencilmarksn2024-01-27
ingmanc9700:03:54pencilmarksn2024-01-27
_Noemi_9600:03:56pencilmarksn2024-01-27
Spock9500:04:06pencilmarksn2024-01-27
Hongkong9400:04:54pencilmarksn2024-01-27
ale19599300:05:00pencilmarksn2024-01-27
moso9200:05:06pencilmarksn2024-01-27
lowsuann129100:05:26pencilmarksn2024-01-27
Svilen Dyakovski9000:06:05pencilmarksn2024-01-27
Bruno618900:06:29pencilmarksn2024-01-27
niki538800:07:36pencilmarksn2024-01-27
baron de roc8700:07:42pencilmarksn2024-01-27
dario528600:08:26pencilmarksn2024-01-27
emilio8500:08:56pencilmarksn2024-01-27
Marq938400:08:57pencilmarksn2024-01-27
alexdon8300:09:05pencilmarksn2024-01-27
maxxghi8200:09:26pencilmarksn2024-01-27
Mara8100:11:02pencilmarksn2024-01-27
alfbus8000:11:06pencilmarksn2024-01-27
Aadvik7900:12:20pencilmarksn2024-01-27
boscardinale7800:13:12pencilmarksn2024-01-27
Ciao Emmanuel000:00:00pencilmarks2024-01-27
Eti 114000:00:00pencilmarks2024-01-27
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-27
rosy56000:00:00pencilmarks2024-01-27
Bely000:00:00pencilmarks2024-01-27
rakesh_rai000:00:00pencilmarks2024-01-27
iaiacricri000:00:00pencilmarks2024-01-27
miroilfox58000:00:00pencilmarks2024-01-27
_Sofia_10000:01:53Patchworkn2024-01-27
xanx9900:02:59Patchworkn2024-01-27
Sara Lodo 80189800:03:06Patchworkn2024-01-27
lowsuann129700:03:45Patchworkn2024-01-27
migza20069600:05:04Patchworkn2024-01-27
gianburrasca9500:05:59Patchworkn2024-01-27
lupogrigio9400:06:56Patchworkn2024-01-27
giannipas9300:07:48Patchworkn2024-01-27
emilio9200:11:30Patchworkn2024-01-27
emilio10000:15:10Parityy2024-01-27
Black Tiger10000:02:50Palindromon2024-01-27
SUDOMICH9900:03:14Palindromon2024-01-27
alexdon9800:03:17Palindromon2024-01-27
Bely9700:03:27Palindromon2024-01-27
_Sofia_9600:04:54Palindromon2024-01-27
molinomalla9500:09:57Palindromon2024-01-27
bjelico9400:12:10Palindromon2024-01-27
iaiacricri9300:03:21Palindromoy2024-01-27
silverdog000:00:00Palindromo2024-01-27
Black Tiger10000:05:22outsiden2024-01-27
Bely9900:06:56outsiden2024-01-27
SUDOMICH9800:07:07outsiden2024-01-27
rhetcappmifcgi9700:07:21outsiden2024-01-27
Svilen Dyakovski9600:08:50outsiden2024-01-27
alexdon9500:08:58outsiden2024-01-27
zephyr9400:12:29outsiden2024-01-27
niki539300:15:05outsiden2024-01-27
Mach29200:16:01outsiden2024-01-27
gierre9100:19:32outsiden2024-01-27
salvo9619000:20:22outsiden2024-01-27
Carloplus8900:23:49outsiden2024-01-27
beca8800:26:55outsiden2024-01-27
ettina8700:28:52outsiden2024-01-27
giorgio19578600:39:25outsiden2024-01-27
Sara Lodo 80188500:44:19outsiden2024-01-27
guspilla8402:36:11outsiden2024-01-27
faber62000:00:00outside2024-01-27
albfilip000:00:00outside2024-01-27
tres4o000:00:00outside2024-01-27
Eti 114000:00:00outside2024-01-27
SUDOMICH10000:04:31Offsetn2024-01-27
alexdon9900:07:12Offsetn2024-01-27
_Sofia_9800:10:04Offsetn2024-01-27
maxxghi9700:14:07Offsetn2024-01-27
tardar9600:15:58Offsetn2024-01-27
_Sofia_10000:00:13Nurikaben2024-01-27
flin689900:00:15Nurikaben2024-01-27
claudio toffon9900:00:15Nurikaben2024-01-27
_Noemi_9700:00:16Nurikaben2024-01-27
emilio9600:00:18Nurikaben2024-01-27
stefidigrona9500:00:22Nurikaben2024-01-27
nerina9400:00:23Nurikaben2024-01-27
Ste17299300:00:24Nurikaben2024-01-27
Spock9200:00:37Nurikaben2024-01-27
Angels9200:00:37Nurikaben2024-01-27
Kelelle9000:00:42Nurikaben2024-01-27
angiolo8900:00:47Nurikaben2024-01-27
xanx8800:00:48Nurikaben2024-01-27
noidea8700:00:52Nurikaben2024-01-27
josehans8600:00:55Nurikaben2024-01-27
miroilfox588500:00:56Nurikaben2024-01-27
random8400:01:00Nurikaben2024-01-27
lowsuann128300:01:02Nurikaben2024-01-27
lupogrigio8200:01:44Nurikaben2024-01-27
dante18100:01:55Nurikaben2024-01-27
Bruno6110000:16:17non consecutivon2024-01-27
stefidigrona9901:07:53non consecutivon2024-01-27
Mach2000:00:00non consecutivo2024-01-27
Bely000:00:00non consecutivo2024-01-27
rhetcappmifcgi000:00:00non consecutivo2024-01-27
alfbus000:00:00non consecutivoy2024-01-27
ANANKE000:00:00non consecutivo2024-01-27
SUDOMICH000:00:00non consecutivo2024-01-27
albfilip000:00:00non consecutivo2024-01-27
alexdon10000:06:34No 3 Consecutiven2024-01-27
stefidigrona9900:07:44No 3 Consecutiven2024-01-27
Mach29800:09:34No 3 Consecutiven2024-01-27
bjelico9700:26:22No 3 Consecutiven2024-01-27
Bruno619600:53:18No 3 Consecutiven2024-01-27
lowsuann1210000:03:32Next to 9n2024-01-27
SUDOMICH9900:04:09Next to 9n2024-01-27
Sara Lodo 80189800:05:05Next to 9n2024-01-27
Svilen Dyakovski9700:05:52Next to 9n2024-01-27
miroilfox589600:06:53Next to 9n2024-01-27
guspilla9500:07:33Next to 9n2024-01-27
charlypapon489400:26:59Next to 9n2024-01-27
lupogrigio000:00:00Next to 92024-01-27
mik110000:45:09Neighboursn2024-01-27
ingmanc10000:00:55multiplen2024-01-27
niki539900:01:38multiplen2024-01-27
bjelico9800:02:00multiplen2024-01-27
emilio9700:02:21multiplen2024-01-27
Black Tiger10000:04:03Monopolyn2024-01-27
xanx9900:07:39Monopolyn2024-01-27
_Sofia_9800:41:54Monopolyn2024-01-27
lulu200810000:06:51modulon2024-01-27
koala10000:14:36Mirror Twinn2024-01-27
carlita210000:08:41Mirror 10n2024-01-27
faber62000:00:00Mirror 102024-01-27
faber6210000:02:00Mirrorn2024-01-27
Black Tiger9900:02:25Mirrorn2024-01-27
SUDOMICH9800:02:58Mirrorn2024-01-27
flin689700:03:16Mirrorn2024-01-27
baron de roc9600:05:56Mirrorn2024-01-27
effeti509500:06:26Mirrorn2024-01-27
batclara9400:08:19Mirrorn2024-01-27
tardar9300:09:10Mirrorn2024-01-27
carlita29200:14:23Mirrorn2024-01-27
jonnie5510000:31:57minmaxn2024-01-27
baffo19519900:21:10minmaxy2024-01-27
SUDOMICH10000:00:58minin2024-01-27
_Sofia_9900:00:59minin2024-01-27
faber629800:01:07minin2024-01-27
Black Tiger9700:01:09minin2024-01-27
alexdon9600:01:10minin2024-01-27
flin689500:01:14minin2024-01-27
Ciao Emmanuel9500:01:14minin2024-01-27
_Noemi_9300:01:23minin2024-01-27
rhetcappmifcgi9200:01:25minin2024-01-27
lucavip9100:01:31minin2024-01-27
tres4o9000:01:35minin2024-01-27
Sara Lodo 80188900:01:40minin2024-01-27
angy718800:01:51minin2024-01-27
Eti 1148700:02:03minin2024-01-27
zephyr8600:02:18minin2024-01-27
albfilip8500:02:20minin2024-01-27
carmela968400:02:37minin2024-01-27
bob 498300:02:38minin2024-01-27
carlita28200:02:59minin2024-01-27
pinuccia+-638200:02:59minin2024-01-27
molinomalla8000:03:35minin2024-01-27
Angels8000:03:35minin2024-01-27
mass527800:03:37minin2024-01-27
lulu20087700:03:42minin2024-01-27
adalbert7600:03:43minin2024-01-27
lupogrigio7600:03:43minin2024-01-27
bjelico7600:03:43minin2024-01-27
szita7300:03:47minin2024-01-27
Pinuccio7200:04:07minin2024-01-27
boscardinale7100:04:10minin2024-01-27
Kelelle7000:05:04minin2024-01-27
rosalpina6900:05:05minin2024-01-27
Panina6800:05:56minin2024-01-27
ettina6700:06:31minin2024-01-27
baron de roc6600:06:52minin2024-01-27
tardar6500:08:00minin2024-01-27
VRC36400:09:20minin2024-01-27
dario526300:09:40minin2024-01-27
giomas626200:33:03minin2024-01-27
rosy566100:01:11miniy2024-01-27
Marq9310000:08:09Memoryn2024-01-27
faber6210000:01:13Master Mind72024-01-27
stefidigrona9900:01:23Master Mind72024-01-27
niki539800:02:08Master Mind72024-01-27
Angels9700:01:29Master Mind82024-01-27
noidea9600:02:20Master Mind82024-01-27
josehans9500:03:39Master Mind82024-01-27
maxxghi9400:13:39Master Mind92024-01-27
emilio9300:02:00Master Mind102024-01-27
guspilla9200:04:39Master Mind102024-01-27
flin689100:02:48Master Mind162024-01-27
mik110000:00:32Logic Mind72024-01-27
flin689900:00:48Logic Mind72024-01-27
Ste17299800:00:55Logic Mind92024-01-27
noidea9700:00:58Logic Mind82024-01-27
stefidigrona9600:01:04Logic Mind72024-01-27
ym46oc9500:01:09Logic Mind72024-01-27
Angels9400:01:14Logic Mind122024-01-27
niki539300:01:24Logic Mind112024-01-27
jonnie559200:01:35Logic Mind152024-01-27
guspilla9100:02:08Logic Mind72024-01-27
bartez9000:02:32Logic Mind152024-01-27
emilio8900:03:38Logic Mind152024-01-27
bartez10000:01:35lampionsn2024-01-27
Black Tiger9900:01:41lampionsn2024-01-27
emilio9800:02:00lampionsn2024-01-27
flin689700:02:44lampionsn2024-01-27
_Sofia_9600:02:52lampionsn2024-01-27
Ste17299500:04:36lampionsn2024-01-27
stefidigrona9400:04:37lampionsn2024-01-27
Angels9300:13:22lampionsn2024-01-27
lowsuann12000:00:00lampions2024-01-27
SUDOMICH10000:02:18kurven2024-01-27
lenzo9900:03:24kurven2024-01-27
lowsuann129800:04:12kurven2024-01-27
niki539700:08:07kurven2024-01-27
faber629600:08:21kurven2024-01-27
ingmanc9500:08:34kurven2024-01-27
boscardinale9400:08:37kurven2024-01-27
alfbus9300:11:29kurven2024-01-27
baron de roc9200:13:51kurven2024-01-27
lenzo10000:02:58kropkin2024-01-27
moso9900:03:28kropkin2024-01-27
rakesh_rai9800:03:35kropkin2024-01-27
guspilla9700:04:33kropkin2024-01-27
bjelico9600:05:55kropkin2024-01-27
Sara Lodo 80189500:06:54kropkin2024-01-27
stefidigrona9400:07:09kropkin2024-01-27
ale19599300:08:30kropkin2024-01-27
lulu20089200:09:59kropkin2024-01-27
emilio10000:06:01Knight forcedy2024-01-27
Hongkong10000:07:34Killer Variantn2024-01-27
ingmanc9900:07:36Killer Variantn2024-01-27
lowsuann129800:09:07Killer Variantn2024-01-27
jonnie559700:11:28Killer Variantn2024-01-27
enricoe9600:12:09Killer Variantn2024-01-27
zephyr9500:13:02Killer Variantn2024-01-27
bjelico9400:14:36Killer Variantn2024-01-27
baron de roc9300:16:38Killer Variantn2024-01-27
dante19200:32:31Killer Variantn2024-01-27
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-27
Bely000:00:00Killer Variant2024-01-27
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-01-27
rhetcappmifcgi000:00:00Killer Variant2024-01-27
lowsuann1210000:03:00Killer Pairn2024-01-27
alexdon9900:03:24Killer Pairn2024-01-27
rakesh_rai9800:03:44Killer Pairn2024-01-27
giannipas9700:06:27Killer Pairn2024-01-27
giogio609600:07:41Killer Pairn2024-01-27
niki539500:08:02Killer Pairn2024-01-27
Giscard9400:07:50Killer Pairy2024-01-27
Mach2000:00:00Killer Pair2024-01-27
Hongkong10000:06:36killern2024-01-27
rhetcappmifcgi9900:07:13killern2024-01-27
Aurelio9800:07:28killern2024-01-27
tres4o9700:07:43killern2024-01-27
angiolo9600:08:10killern2024-01-27
Goggxx9500:08:17killern2024-01-27
miroilfox589400:08:19killern2024-01-27
niki539300:09:48killern2024-01-27
xanx9200:11:02killern2024-01-27
josehans9100:11:36killern2024-01-27
zephyr9000:11:41killern2024-01-27
gpace8438900:11:50killern2024-01-27
Carloplus8800:12:08killern2024-01-27
Angela568700:13:32killern2024-01-27
Bruno618600:13:53killern2024-01-27
guspilla8500:14:03killern2024-01-27
giogio608400:15:26killern2024-01-27
ripafi8300:15:40killern2024-01-27
alexdon8200:18:14killern2024-01-27
serigaia8100:18:53killern2024-01-27
Lucio_Matrigiani8000:20:35killern2024-01-27
Mach27900:21:47killern2024-01-27
giomas627800:22:10killern2024-01-27
angy717700:25:37killern2024-01-27
giorgio19577600:36:38killern2024-01-27
gierre7501:27:23killern2024-01-27
Giscard7400:09:03killery2024-01-27
effeti507300:12:39killery2024-01-27
nerina7200:15:34killery2024-01-27
giannipas000:00:00killery2024-01-27
Pinuccio000:00:00killer2024-01-27
lowsuann12000:00:00killer2024-01-27
tida000:00:00killery2024-01-27
mass52000:00:00killer2024-01-27
Goggxx10000:01:45KakuroDokun2024-01-27
lowsuann129900:02:01KakuroDokun2024-01-27
miroilfox589800:02:09KakuroDokun2024-01-27
niki539700:02:10KakuroDokun2024-01-27
francoclaudio9600:03:10KakuroDokun2024-01-27
zephyr9500:03:29KakuroDokun2024-01-27
baron de roc9400:05:27KakuroDokun2024-01-27
alexdon9300:05:28KakuroDokun2024-01-27
giannipas9200:02:53KakuroDokuy2024-01-27
mara55000:00:00KakuroDoku2024-01-27
Bruno6110000:19:44jigsaw hybridn2024-01-27
Carloplus9900:22:03jigsaw hybridn2024-01-27
lowsuann129800:26:29jigsaw hybridn2024-01-27
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-27
enricoe000:00:00jigsaw hybrid2024-01-27
Mach2000:00:00jigsaw hybrid2024-01-27
tres4o10000:07:36jigsawn2024-01-27
niki539900:10:25jigsawn2024-01-27
alexdon9800:10:56jigsawn2024-01-27
Carloplus9700:15:07jigsawn2024-01-27
Mach29600:16:43jigsawn2024-01-27
cebruma9500:17:01jigsawn2024-01-27
lucavip9400:21:16jigsawn2024-01-27
beca9300:24:57jigsawn2024-01-27
molinomalla9200:27:50jigsawn2024-01-27
bce9100:27:51jigsawy2024-01-27
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw2024-01-27
carmela96000:00:00jigsaw2024-01-27
claudio toffon000:00:00jigsaw2024-01-27
rhetcappmifcgi000:00:00jigsaw2024-01-27
mass52000:00:00jigsaw2024-01-27
lowsuann1210000:05:03isokillern2024-01-27
Bruno619900:07:46isokillern2024-01-27
mass529800:10:51isokillern2024-01-27
dany_thor9700:17:50isokillern2024-01-27
Giscard9600:02:18isokillery2024-01-27
nerina9501:29:56isokillery2024-01-27
baron de roc10000:05:24integern2024-01-27
lulu20089900:08:52integern2024-01-27
lowsuann1210000:07:08Hybridn2024-01-27
ingmanc9900:10:55Hybridn2024-01-27
E4gle10000:09:02greatern2024-01-27
guspilla9900:20:34greatern2024-01-27
giomas62000:00:00greater2024-01-27
lowsuann1210000:01:36Fuzulin2024-01-27
lenzo9900:01:37Fuzulin2024-01-27
tres4o9800:02:24Fuzulin2024-01-27
_Sofia_9700:02:43Fuzulin2024-01-27
Sara Lodo 80189600:03:20Fuzulin2024-01-27
giomas629500:03:52Fuzulin2024-01-27
emilio9400:10:36Fuzulin2024-01-27
giannipas9300:02:31Fuzuliy2024-01-27
rosy56000:00:00Fuzuliy2024-01-27
lulu2008000:00:00Fuzuli2024-01-27
rakesh_rai000:00:00Fuzuli2024-01-27
lowsuann1210000:00:17Futoshikin2024-01-27
lenzo9900:00:21Futoshikin2024-01-27
rakesh_rai9800:00:22Futoshikin2024-01-27
_Sofia_9700:00:26Futoshikin2024-01-27
Black Tiger9600:00:31Futoshikin2024-01-27
Sara Lodo 80189500:00:49Futoshikin2024-01-27
mass529400:00:50Futoshikin2024-01-27
lupogrigio9300:00:57Futoshikin2024-01-27
iaiacricri9200:01:01Futoshikin2024-01-27
rosalpina9100:01:06Futoshikin2024-01-27
vindim9000:01:15Futoshikin2024-01-27
rosy568900:01:46Futoshikin2024-01-27
boscardinale8800:02:00Futoshikin2024-01-27
gianburrasca8700:02:12Futoshikin2024-01-27
tida8600:00:37Futoshikiy2024-01-27
lowsuann1210000:07:21framen2024-01-27
Aurelio9900:10:36framen2024-01-27
Carloplus9800:20:46framen2024-01-27
Angela569700:26:12framen2024-01-27
giannipas000:00:00framey2024-01-27
claudio toffon000:00:00frame2024-01-27
bjelico10000:11:15Fortressn2024-01-27
emilio9900:06:25Fortressy2024-01-27
ANANKE10000:07:13exclusion2n2024-01-27
Mach29900:09:38exclusion2n2024-01-27
lowsuann129800:11:20exclusion2n2024-01-27
koala9700:12:30exclusion2n2024-01-27
salvo9619604:47:55exclusion2n2024-01-27
Black Tiger10000:14:00exclusion1n2024-01-27
Mach29900:29:14exclusion1n2024-01-27
ANANKE9800:33:03exclusion1n2024-01-27
Black Tiger10000:02:24EvenOddn2024-01-27
ANANKE9900:02:42EvenOddn2024-01-27
niki539800:03:32EvenOddn2024-01-27
faber629700:04:24EvenOddn2024-01-27
_Noemi_9600:05:59EvenOddn2024-01-27
VRC39500:06:22EvenOddn2024-01-27
effeti509400:07:03EvenOddn2024-01-27
carlo469304:25:15EvenOddn2024-01-27
mass52000:00:00EvenOdd2024-01-27
vindim000:00:00EvenOdd2024-01-27
Carloplus000:00:00EvenOdd2024-01-27
mimicima000:00:00EvenOdd2024-01-27
lowsuann1210000:07:40Even Odd Viewn2024-01-27
tardar9900:08:36Even Odd Viewn2024-01-27
Carloplus9800:14:08Even Odd Viewn2024-01-27
josehans9700:19:56Even Odd Viewn2024-01-27
Bruno619600:23:03Even Odd Viewn2024-01-27
giannipas9500:08:17Even Odd Viewy2024-01-27
koala10000:07:22Distancen2024-01-27
Carloplus9900:10:30Distancen2024-01-27
dante19800:07:18Distancey2024-01-27
giogio6010000:11:43Diagonal Consecutiven2024-01-27
giannipas9900:04:49Diagonal Consecutivey2024-01-27
Black Tiger10000:03:08diagonaln2024-01-27
SUDOMICH9900:03:17diagonaln2024-01-27
Pinuccio9800:06:48diagonaln2024-01-27
niki539700:06:51diagonaln2024-01-27
szita9600:10:55diagonaln2024-01-27
salvo9619500:12:34diagonaln2024-01-27
Lucio_Matrigiani9400:12:35diagonaln2024-01-27
Carloplus9300:13:15diagonaln2024-01-27
gierre9200:14:58diagonaln2024-01-27
cebruma9100:18:15diagonaln2024-01-27
adalbert9000:20:43diagonaln2024-01-27
serigaia8900:21:13diagonaln2024-01-27
VRC38800:23:42diagonaln2024-01-27
effeti508700:26:06diagonaln2024-01-27
tida8600:05:40diagonaly2024-01-27
dario528500:07:35diagonaly2024-01-27
carlita28400:29:06diagonaly2024-01-27
rakesh_rai000:00:00diagonal2024-01-27
rosalpina000:00:00diagonal2024-01-27
silverdog000:00:00diagonal2024-01-27
Ciao Emmanuel000:00:00diagonal2024-01-27
carlo46000:00:00diagonal2024-01-27
Bely10000:07:53Descriptive Pairsn2024-01-27
rhetcappmifcgi9900:08:50Descriptive Pairsn2024-01-27
lowsuann129800:10:14Descriptive Pairsn2024-01-27
albfilip000:00:00Descriptive Pairs2024-01-27
SUDOMICH000:00:00Descriptive Pairs2024-01-27
rakesh_rai10000:03:46cubicn2024-01-27
lowsuann129900:06:08cubicn2024-01-27
lenzo9800:06:25cubicn2024-01-27
baron de roc9700:07:32cubicn2024-01-27
carmela969600:07:53cubicn2024-01-27
_Sofia_9500:08:12cubicn2024-01-27
Pinuccio9400:14:21cubicn2024-01-27
niki539300:15:45cubicn2024-01-27
lucavip9200:17:59cubicn2024-01-27
VRC39100:47:47cubicn2024-01-27
giogio609001:08:27cubicn2024-01-27
effeti508900:13:31cubicy2024-01-27
alfbus8800:27:27cubicy2024-01-27
Bely000:00:00cubic2024-01-27
charlypapon48000:00:00cubic2024-01-27
SUDOMICH000:00:00cubic2024-01-27
molinomalla000:00:00cubic2024-01-27
gpace84310000:04:05CrossSumn2024-01-27
giogio609900:33:21CrossSumn2024-01-27
Black Tiger10000:00:12Countingn2024-01-27
niki539900:00:16Countingn2024-01-27
Ciao Emmanuel9900:00:16Countingn2024-01-27
heraklion9700:00:19Countingn2024-01-27
emilio9600:00:20Countingn2024-01-27
migza20069600:00:20Countingn2024-01-27
carlita29600:00:20Countingn2024-01-27
Bely9300:00:21Countingn2024-01-27
bjelico9200:00:26Countingn2024-01-27
beca9100:00:37Countingn2024-01-27
dante19100:00:37Countingn2024-01-27
flin688900:00:38Countingn2024-01-27
guspilla8900:00:38Countingn2024-01-27
baron de roc8700:01:24Countingn2024-01-27
noidea8600:01:47Countingn2024-01-27
Mach210005:34:38consecutive -Nn2024-01-27
E4gle10000:05:00consecutiven2024-01-27
ingmanc9900:07:49consecutiven2024-01-27
lenzo9800:10:07consecutiven2024-01-27
stefidigrona9700:14:08consecutiven2024-01-27
lulu20089600:24:07consecutiven2024-01-27
guspilla9500:41:41consecutivey2024-01-27
Carloplus000:00:00consecutive2024-01-27
miroilfox58000:00:00consecutive2024-01-27
xanx000:00:00consecutive2024-01-27
lowsuann1210000:07:08ColorsGroupsn2024-01-27
baron de roc9900:12:14ColorsGroupsn2024-01-27
zephyr9800:18:34ColorsGroupsn2024-01-27
Bely000:00:00ColorsGroups2024-01-27
guspilla000:00:00ColorsGroups2024-01-27
koala10000:10:54ClockFaces QuadMaxn2024-01-27
guspilla9900:19:43ClockFaces QuadMaxy2024-01-27
guspilla10000:06:03Clock Facesy2024-01-27
rhetcappmifcgi10000:06:28classic hardn2024-01-27
niki539900:07:19classic hardn2024-01-27
Bruno619800:09:24classic hardn2024-01-27
Aadvik9700:09:57classic hardn2024-01-27
szita9600:10:59classic hardn2024-01-27
carlita29500:21:39classic hardn2024-01-27
VRC39400:34:42classic hardn2024-01-27
dario529300:04:19classic hardy2024-01-27
rosalpina000:00:00classic hard2024-01-27
mass52000:00:00classic hard2024-01-27
abbracatabbra000:00:00classic hard2024-01-27
Black Tiger10000:01:34classicn2024-01-27
zorko9900:01:57classicn2024-01-27
faber629800:02:18classicn2024-01-27
Ciao Emmanuel9700:02:20classicn2024-01-27
Svilen Dyakovski9600:02:21classicn2024-01-27
moso9500:02:24classicn2024-01-27
Aadvik9400:02:31classicn2024-01-27
lenzo9300:02:46classicn2024-01-27
serigaia9200:03:08classicn2024-01-27
albfilip9100:03:12classicn2024-01-27
Pinuccio9000:03:17classicn2024-01-27
niki538900:03:18classicn2024-01-27
_Sofia_8800:03:25classicn2024-01-27
miroilfox588700:03:35classicn2024-01-27
carlita28600:04:32classicn2024-01-27
rosalpina8500:04:48classicn2024-01-27
pinuccia+-638500:04:48classicn2024-01-27
hobby18300:04:50classicn2024-01-27
tida8200:05:02classicn2024-01-27
valvolino8100:05:24classicn2024-01-27
VRC38000:05:27classicn2024-01-27
bob 497900:05:36classicn2024-01-27
szita7800:05:42classicn2024-01-27
haunted60547700:05:43classicn2024-01-27
gierre7600:05:56classicn2024-01-27
adalbert7500:05:59classicn2024-01-27
GIANNI7400:06:34classicn2024-01-27
abbracatabbra7300:06:43classicn2024-01-27
mass527200:06:49classicn2024-01-27
uvaspina7100:07:38classicn2024-01-27
Carloplus7000:07:49classicn2024-01-27
gabry6900:07:55classicn2024-01-27
beppe586800:08:09classicn2024-01-27
tardar6700:08:10classicn2024-01-27
Marq936600:08:33classicn2024-01-27
effeti506500:09:22classicn2024-01-27
batclara6400:11:02classicn2024-01-27
maxxghi6300:11:56classicn2024-01-27
boscardinale6200:20:28classicn2024-01-27
carlo466100:27:18classicn2024-01-27
rhetcappmifcgi6000:00:58classicy2024-01-27
dario525900:01:28classicy2024-01-27
Bely000:00:00classic2024-01-27
ANANKE000:00:00classic2024-01-27
lowsuann1210000:02:52cityn2024-01-27
lenzo9900:03:12cityn2024-01-27
guspilla9800:03:15cityn2024-01-27
zorko9700:03:18cityn2024-01-27
maxxghi9600:03:45cityn2024-01-27
Bely9500:07:05cityn2024-01-27
Sara Lodo 80189400:07:37cityn2024-01-27
emilio9300:09:38cityn2024-01-27
rosy569200:17:40cityn2024-01-27
mm879100:15:38cityy2024-01-27
albfilip000:00:00city2024-01-27
Black Tiger10000:01:13Chainsn2024-01-27
rakesh_rai9900:01:57Chainsn2024-01-27
Sara Lodo 80189800:02:37Chainsn2024-01-27
emilio9700:03:42Chainsn2024-01-27
baron de roc10000:05:12CentersSumn2024-01-27
vindim9900:17:52CentersSumn2024-01-27
gpace8439800:33:14CentersSumn2024-01-27
baffo19519700:52:54CentersSumn2024-01-27
lenzo10000:00:41Bricksn2024-01-27
angy719900:01:09Bricksn2024-01-27
Bely9800:01:12Bricksn2024-01-27
lowsuann129700:01:19Bricksn2024-01-27
noidea9600:01:21Bricksn2024-01-27
lulu20089500:01:43Bricksn2024-01-27
Black Tiger9400:02:04Bricksn2024-01-27
gianburrasca9300:02:09Bricksn2024-01-27
lupogrigio9200:02:16Bricksn2024-01-27
Kelelle9100:02:52Bricksn2024-01-27
baron de roc9000:02:59Bricksn2024-01-27
emilio8900:03:13Bricksn2024-01-27
Sara Lodo 80188800:03:35Bricksn2024-01-27
_Sofia_8700:03:54Bricksn2024-01-27
carlita28600:14:06Bricksn2024-01-27
rosy568500:05:33Bricksy2024-01-27
lowsuann1210000:03:47Between1e9n2024-01-27
SUDOMICH9900:05:38Between1e9n2024-01-27
Svilen Dyakovski9800:06:46Between1e9n2024-01-27
baron de roc9700:07:36Between1e9n2024-01-27
guspilla9600:09:45Between1e9n2024-01-27
charlypapon489500:16:42Between1e9n2024-01-27
dante19400:30:42Between1e9y2024-01-27
bjelico10000:17:26averagen2024-01-27
Bruno619900:19:45averagen2024-01-27
noidea9800:37:05averagen2024-01-27
ingmanc9709:47:42averagen2024-01-27
migza20069600:09:44averagey2024-01-27
rosy56000:00:00averagey2024-01-27
charlypapon48000:00:00average2024-01-27
Bely10000:04:20Anti XXVn2024-01-27
lenzo9900:06:51Anti XXVn2024-01-27
Mach29800:07:15Anti XXVn2024-01-27
lowsuann129700:10:57Anti XXVn2024-01-27
ANANKE9600:12:24Anti XXVn2024-01-27
guspilla9500:54:03Anti XXVn2024-01-27
giannipas9400:06:05Anti XXVy2024-01-27
zephyr9300:06:21Anti XXVy2024-01-27
gianburrasca000:00:00Anti XXV2024-01-27
Bely10000:06:08Anti XVn2024-01-27
lenzo9900:06:39Anti XVn2024-01-27
lowsuann129800:12:26Anti XVn2024-01-27
guspilla9700:30:39Anti XVn2024-01-27
alfbus9600:36:35Anti XVn2024-01-27
stefidigrona9500:51:44Anti XVn2024-01-27
giannipas9400:08:11Anti XVy2024-01-27
zephyr9300:08:22Anti XVy2024-01-27
Mach2000:00:00Anti XV2024-01-27
ANANKE000:00:00Anti XV2024-01-27
lowsuann1210000:03:02Anti Knightn2024-01-27
Black Tiger9900:03:07Anti Knightn2024-01-27
zorko9900:03:07Anti Knightn2024-01-27
Bely9700:03:08Anti Knightn2024-01-27
tres4o9600:03:46Anti Knightn2024-01-27
Svilen Dyakovski9500:04:34Anti Knightn2024-01-27
_Sofia_9400:05:05Anti Knightn2024-01-27
Aadvik9300:05:34Anti Knightn2024-01-27
niki539200:08:08Anti Knightn2024-01-27
albfilip9100:08:20Anti Knightn2024-01-27
gpace8439000:09:05Anti Knightn2024-01-27
faber628900:09:28Anti Knightn2024-01-27
gierre8800:13:33Anti Knightn2024-01-27
kerez8700:15:32Anti Knightn2024-01-27
scledum8600:23:34Anti Knightn2024-01-27
Black Tiger10000:02:08Anti Diagonaln2024-01-27
Bely9900:02:27Anti Diagonaln2024-01-27
SUDOMICH9800:02:42Anti Diagonaln2024-01-27
Ciao Emmanuel9700:03:08Anti Diagonaln2024-01-27
rhetcappmifcgi9600:03:12Anti Diagonaln2024-01-27
Svilen Dyakovski9500:04:00Anti Diagonaln2024-01-27
scledum9400:06:39Anti Diagonaln2024-01-27
carlita29300:15:18Anti Diagonaln2024-01-27
giannipas9200:02:20Anti Diagonaly2024-01-27
dario529100:04:14Anti Diagonaly2024-01-27
Hongkong000:00:00Anti Diagonal2024-01-27
wiseman10000:01:40alberin2024-01-27
Bely9900:01:41alberin2024-01-27
guspilla9800:02:20alberin2024-01-27
_Sofia_9700:02:22alberin2024-01-27
lulu20089700:02:22alberin2024-01-27
zorko9500:02:24alberin2024-01-27
random9400:02:48alberin2024-01-27
Sara Lodo 80189300:02:50alberin2024-01-27
noidea9200:03:03alberin2024-01-27
Hongkong9100:03:34alberin2024-01-27
angiolo9000:04:02alberin2024-01-27
bob19558900:04:10alberin2024-01-27
Ste17298800:04:17alberin2024-01-27
lenzo8700:04:32alberin2024-01-27
francoclaudio8700:04:32alberin2024-01-27
Angels8500:04:50alberin2024-01-27
mm878400:04:53alberin2024-01-27
_Noemi_8300:04:56alberin2024-01-27
tres4o8200:05:31alberin2024-01-27
ingmanc8100:05:37alberin2024-01-27
miroilfox588000:06:17alberin2024-01-27
Kelelle7900:06:45alberin2024-01-27
claudio toffon7800:06:51alberin2024-01-27
stefidigrona7700:07:06alberin2024-01-27
gianburrasca7600:07:42alberin2024-01-27
rosy567500:12:19alberin2024-01-27
emilio7400:12:20alberin2024-01-27
aretuseo7300:21:39alberin2024-01-27
Ciao Emmanuel000:00:00alberi2024-01-27
rhetcappmifcgi000:00:00alberi2024-01-27
Sbyner000:00:00alberi2024-01-27
xanx000:00:00alberi2024-01-27
simonetta000:00:00alberi2024-01-27
lowsuann12000:00:00alberi2024-01-27
guspilla10000:01:40abcn2024-01-27
lowsuann129900:01:50abcn2024-01-27
zorko9800:01:56abcn2024-01-27
rakesh_rai9700:02:05abcn2024-01-27
_Noemi_9600:02:08abcn2024-01-27
rhetcappmifcgi9500:02:53abcn2024-01-27
Sara Lodo 80189400:03:22abcn2024-01-27
emilio9300:03:30abcn2024-01-27
_Sofia_9200:03:32abcn2024-01-27
claudio toffon9100:07:22abcn2024-01-27
bartez9000:07:34abcn2024-01-27
mm878900:36:17abcn2024-01-27
dante18800:07:52abcy2024-01-27
Bely000:00:00abc2024-01-27
Black Tiger10000:04:184 Boxn2024-01-27
alexdon9900:05:464 Boxn2024-01-27
SUDOMICH9800:09:504 Boxn2024-01-27
Bruno619700:12:554 Boxn2024-01-27
niki539600:13:294 Boxn2024-01-27
lucavip9500:16:504 Boxn2024-01-27
salvo9619400:34:194 Boxn2024-01-27
gpace8439300:37:554 Boxn2024-01-27
gierre9200:47:324 Boxn2024-01-27
dario529100:12:184 Boxy2024-01-27
giannipas9000:19:134 Boxy2024-01-27
nerina8913:39:234 Boxy2024-01-27
rakesh_rai000:00:004 Box2024-01-27
faber62000:00:004 Box2024-01-27
misultin000:00:004 Box2024-01-27
tres4o10000:05:422even2oddn2024-01-27
angy719900:06:312even2oddn2024-01-27
Mach29800:13:552even2oddn2024-01-27
bjelico9700:18:182even2oddn2024-01-27
migza20069600:04:112even2oddy2024-01-27
giannipas9500:05:412even2oddy2024-01-27
Giscard9400:06:142even2oddy2024-01-27
tardar9300:37:102even2oddy2024-01-27
alfbus9201:56:582even2oddy2024-01-27
SUDOMICH10000:01:311and2n2024-01-27
angy719900:01:331and2n2024-01-27
bob19559800:01:441and2n2024-01-27
_Noemi_9700:01:551and2n2024-01-27
Spock9600:02:021and2n2024-01-27
emilio9500:02:041and2n2024-01-27
Ciao Emmanuel9400:02:071and2n2024-01-27
ANANKE9300:02:191and2n2024-01-27
angiolo9200:02:201and2n2024-01-27
mass529100:03:121and2n2024-01-27
lupogrigio9000:03:171and2n2024-01-27
mara558900:03:191and2n2024-01-27
Black Tiger8800:03:221and2n2024-01-27
niki538700:03:261and2n2024-01-27
giannipas8600:03:321and2n2024-01-27
lucavip8500:04:021and2n2024-01-27
scledum8400:04:341and2n2024-01-27
Angels8300:04:491and2n2024-01-27
Sara Lodo 80188200:04:551and2n2024-01-27
rosy568100:05:171and2n2024-01-27
iosonoalessia8000:06:311and2n2024-01-27
gianburrasca7900:06:531and2n2024-01-27
Kelelle7800:07:301and2n2024-01-27
vindim7700:15:581and2n2024-01-27
Hongkong000:00:001and22024-01-27
fenicia10000:04:54XXVn2024-01-26
ANANKE9900:09:50XXVn2024-01-26
angy719800:15:35XXVn2024-01-26
ingmanc9700:22:22XXVn2024-01-26
giannipas9600:12:48XXVy2024-01-26
visznia000:00:00XXVy2024-01-26
Black Tiger10000:02:08xvn2024-01-26
zorko9900:03:13xvn2024-01-26
lenzo9800:03:17xvn2024-01-26
tres4o9700:03:19xvn2024-01-26
stefidigrona9600:04:23xvn2024-01-26
ingmanc9500:04:57xvn2024-01-26
vencanas9400:05:05xvn2024-01-26
ANANKE9400:05:05xvn2024-01-26
giogio609200:05:47xvn2024-01-26
albfilip9100:06:14xvn2024-01-26
zephyr9000:07:14xvn2024-01-26
baron de roc8900:09:04xvn2024-01-26
angy718800:29:56xvn2024-01-26
giannipas8700:05:43xvy2024-01-26
Iris000:00:00xv2024-01-26
alexdon10000:09:15xframen2024-01-26
ingmanc9900:13:26xframen2024-01-26
rhetcappmifcgi9800:16:12xframen2024-01-26
Carloplus9700:18:19xframen2024-01-26
enricoe9600:29:50xframen2024-01-26
jonnie559500:36:34xframen2024-01-26
migza20069400:15:57xframey2024-01-26
xanx000:00:00xframe2024-01-26
tres4o10000:03:04Untouchn2024-01-26
Black Tiger9900:03:21Untouchn2024-01-26
faber629800:04:15Untouchn2024-01-26
zorko9700:04:21Untouchn2024-01-26
fenicia9600:04:37Untouchn2024-01-26
Mach29500:06:17Untouchn2024-01-26
albfilip9400:12:13Untouchn2024-01-26
niki539300:18:02Untouchn2024-01-26
tardar9200:25:15Untouchn2024-01-26
alfbus9100:32:31Untouchn2024-01-26
alexdon9000:57:16Untouchn2024-01-26
Giscard8900:04:34Untouchy2024-01-26
Iris10000:05:48True or Lien2024-01-26
koala9900:05:49True or Lien2024-01-26
xanx9800:06:31True or Lien2024-01-26
bjelico9700:22:10True or Lien2024-01-26
Kelelle000:00:00True or Lie2024-01-26
alexdon10000:01:15Trisn2024-01-26
Black Tiger9900:01:16Trisn2024-01-26
ANANKE9800:01:33Trisn2024-01-26
bartez9700:01:37Trisn2024-01-26
faber629600:01:38Trisn2024-01-26
mik19500:01:44Trisn2024-01-26
Carloplus9400:02:06Trisn2024-01-26
paola599300:02:15Trisn2024-01-26
niki539200:02:18Trisn2024-01-26
boscardinale9100:02:35Trisn2024-01-26
eugene porter9000:03:13Trisn2024-01-26
gheo628900:03:51Trisn2024-01-26
mass528800:04:02Trisn2024-01-26
baron de roc8700:05:31Trisn2024-01-26
yuma678600:07:41Trisn2024-01-26
zephyr8500:04:38Trisy2024-01-26
silverdog10000:21:43Touchyn2024-01-26
giogio609900:55:02Touchyn2024-01-26
migza20069800:06:33Touchyy2024-01-26
bartez000:00:00Touchy2024-01-26
visznia000:00:00Touchyy2024-01-26
alexdon10000:26:48toroidaln2024-01-26
emilio10000:12:55Super Hybridy2024-01-26
stefidigrona10000:06:26Sum 9n2024-01-26
alfbus9901:10:48Sum 9n2024-01-26
bartez10000:11:39sumn2024-01-26
migza200610000:04:24Sudoku Ny2024-01-26
Black Tiger10000:01:34subset5x1n2024-01-26
lowsuann129900:01:48subset5x1n2024-01-26
gheo629800:02:28subset5x1n2024-01-26
mik19700:02:35subset5x1n2024-01-26
angy719600:02:48subset5x1n2024-01-26
bartez9500:03:32subset5x1n2024-01-26
iaiacricri9400:04:55subset5x1n2024-01-26
flin689300:05:08subset5x1n2024-01-26
ANANKE9200:09:11subset5x1n2024-01-26
carlo469100:14:00subset5x1n2024-01-26
zorko000:00:00subset5x12024-01-26
angy7110000:03:02subset4x2n2024-01-26
bartez9900:05:13subset4x2n2024-01-26
emilio9800:08:18subset4x2n2024-01-26
eugene porter9700:12:46subset4x2n2024-01-26
mik19600:15:14subset4x2n2024-01-26
migza20069500:20:23subset4x2n2024-01-26
carlo469416:03:45subset4x2n2024-01-26
lowsuann12000:00:00subset4x22024-01-26
mik110000:02:35subset3x3n2024-01-26
angy719900:02:45subset3x3n2024-01-26
lowsuann129800:03:42subset3x3n2024-01-26
rakesh_rai9700:04:16subset3x3n2024-01-26
migza20069600:05:02subset3x3n2024-01-26
bartez9500:06:22subset3x3n2024-01-26
ANANKE9500:06:22subset3x3n2024-01-26
carlo469300:20:59subset3x3n2024-01-26
yuma67000:00:00subset3x32024-01-26
rosy56000:00:00subset3x32024-01-26
lowsuann1210000:02:48subset3x2n2024-01-26
gheo629900:03:01subset3x2n2024-01-26
migza20069800:03:18subset3x2n2024-01-26
flin689700:03:34subset3x2n2024-01-26
bartez9600:03:39subset3x2n2024-01-26
angy719500:04:10subset3x2n2024-01-26
mik19400:06:25subset3x2n2024-01-26
carlo469300:10:17subset3x2n2024-01-26
angiolo000:00:00subset3x22024-01-26
gheo6210000:01:36subset2x2n2024-01-26
flin689900:01:38subset2x2n2024-01-26
diana9800:01:40subset2x2n2024-01-26
mik19700:02:31subset2x2n2024-01-26
yuma679600:02:34subset2x2n2024-01-26
angiolo9600:02:34subset2x2n2024-01-26
faber629400:02:36subset2x2n2024-01-26
tida9300:02:40subset2x2n2024-01-26
ANANKE9200:02:45subset2x2n2024-01-26
bartez9100:02:46subset2x2n2024-01-26
angy719000:02:55subset2x2n2024-01-26
migza20068900:03:21subset2x2n2024-01-26
_Sofia_8800:03:30subset2x2n2024-01-26
lowsuann128700:03:48subset2x2n2024-01-26
knalla8600:07:50subset2x2n2024-01-26
eugene porter8500:08:07subset2x2n2024-01-26
beca8400:09:59subset2x2n2024-01-26
carlo468315:40:35subset2x2n2024-01-26
faber6210000:03:42Stripesn2024-01-26
Black Tiger9900:03:46Stripesn2024-01-26
fenicia9800:04:05Stripesn2024-01-26
bartez9700:04:11Stripesn2024-01-26
SAYAN9600:06:35Stripesn2024-01-26
bibs9500:08:54Stripesn2024-01-26
adalbert9500:08:54Stripesn2024-01-26
mimicima9300:12:29Stripesn2024-01-26
visznia9200:02:28Stripesy2024-01-26
lenzo10000:03:47Straightn2024-01-26
bartez9900:04:04Straightn2024-01-26
Sara Lodo 80189800:05:47Straightn2024-01-26
Giscard9700:06:05Straightn2024-01-26
magnificoo9600:07:19Straightn2024-01-26
lowsuann129500:07:48Straightn2024-01-26
flin689400:09:18Straightn2024-01-26
josehans9300:09:23Straightn2024-01-26
giomas62000:00:00Straight2024-01-26
rosselena000:00:00Straight2024-01-26
dario5210000:19:43spiraly2024-01-26
bartez000:00:00spiral2024-01-26
faber6210000:05:07Slot Machinen2024-01-26
random9900:06:07Slot Machiney2024-01-26
cebruma10000:23:34Skyscrapern2024-01-26
jonnie559900:24:05Skyscrapern2024-01-26
Ste1729000:00:00Skyscraper2024-01-26
Hongkong000:00:00Skyscrapery2024-01-26
diana10000:17:21Rossini Outsiden2024-01-26
koala9900:17:41Rossini Outsiden2024-01-26
simonetta9800:30:40Rossini Outsiden2024-01-26
ripafi9700:32:58Rossini Outsiden2024-01-26
bjelico9600:41:29Rossini Outsiden2024-01-26
ingmanc9501:23:07Rossini Outsiden2024-01-26
emy89400:11:30Rossini Outsidey2024-01-26
Calimerofi000:00:00Rossini Outside2024-01-26
lowsuann12000:00:00Rossini Outside2024-01-26
albfilip000:00:00Rossini Outside2024-01-26
Bruno61000:00:00Rossini Outside2024-01-26
magnificoo000:00:00Rossini Outside2024-01-26
ale1959000:00:00Rossini Outside2024-01-26
Hongkong000:00:00Rossini Outside2024-01-26
giogio60000:00:00Rossini Outside2024-01-26
fenicia000:00:00Rossini Outside2024-01-26
enricoe000:00:00Rossini Outside2024-01-26
alexdon10000:06:23Rossinin2024-01-26
fenicia9900:08:51Rossinin2024-01-26
diana9800:09:05Rossinin2024-01-26
ingmanc9700:09:52Rossinin2024-01-26
rhetcappmifcgi9600:11:13Rossinin2024-01-26
magnificoo9500:12:56Rossinin2024-01-26
ripafi000:00:00Rossini2024-01-26
giomas62000:00:00Rossini2024-01-26
baffo195110000:31:52Renban 2x2n2024-01-26
visznia9900:07:15Renban 2x2y2024-01-26
claudio toffon000:00:00Renban 2x22024-01-26
Black Tiger10000:04:27queenn2024-01-26
rhetcappmifcgi9900:05:50queenn2024-01-26
zorko9800:06:27queenn2024-01-26
yuma679700:08:12queenn2024-01-26
niki539600:09:06queenn2024-01-26
SAYAN9500:09:41queenn2024-01-26
alfbus9400:11:55queenn2024-01-26
salvo9619300:12:39queenn2024-01-26
VRC39200:19:08queenn2024-01-26
tardar9100:41:28queenn2024-01-26
migza20069000:03:13queeny2024-01-26
dario528900:05:05queeny2024-01-26
ripafi000:00:00queen2024-01-26
lucavip000:00:00queen2024-01-26
faber62000:00:00queen2024-01-26
Black Tiger10000:04:05quadruplen2024-01-26
bjelico9900:08:47quadruplen2024-01-26
rhetcappmifcgi9800:10:33quadruplen2024-01-26
Pinuccio9700:25:38quadruplen2024-01-26
zephyr9603:44:22quadrupley2024-01-26
SUDOMICH000:00:00quadruple2024-01-26
alexdon000:00:00quadruple2024-01-26
faber6210000:10:30Quadron2024-01-26
lucavip9900:17:39Quadron2024-01-26
emy89800:04:21Quadroy2024-01-26
alfbus9702:50:19Quadroy2024-01-26
emilio10000:11:19QuadMax 4Even4Oddy2024-01-26
Sara Lodo 801810000:03:59QGLn2024-01-26
lowsuann129900:04:45QGLn2024-01-26
rakesh_rai9800:05:32QGLn2024-01-26
Pinuccio9700:06:09QGLn2024-01-26
_Sofia_9600:06:15QGLn2024-01-26
lucavip9500:07:27QGLn2024-01-26
random9400:10:45QGLy2024-01-26
iosonoalessia9300:17:28QGLy2024-01-26
ingmanc10000:08:44Productn2024-01-26
Iris10000:00:26Pooln2024-01-26
faber629900:00:31Pooln2024-01-26
mik19800:00:36Pooln2024-01-26
SAYAN9700:00:38Pooln2024-01-26
francoclaudio9600:00:47Pooln2024-01-26
miroilfox589500:00:48Pooln2024-01-26
flin689400:00:49Pooln2024-01-26
carmela969300:00:52Pooln2024-01-26
Black Tiger9300:00:52Pooln2024-01-26
rakesh_rai9300:00:52Pooln2024-01-26
lenzo9000:00:53Pooln2024-01-26
_Sofia_8900:00:57Pooln2024-01-26
yuma678800:00:59Pooln2024-01-26
lowsuann128700:01:08Pooln2024-01-26
giomas628600:01:14Pooln2024-01-26
migza20068500:01:15Pooln2024-01-26
mm878400:01:19Pooln2024-01-26
Bely8400:01:19Pooln2024-01-26
ingmanc8200:01:22Pooln2024-01-26
lulu20088100:01:34Pooln2024-01-26
emilio8000:01:40Pooln2024-01-26
bartez7900:02:12Pooln2024-01-26
eugene porter7800:02:28Pooln2024-01-26
tardar7700:03:12Pooln2024-01-26
Sara Lodo 80187600:03:57Pooln2024-01-26
iaiacricri7500:01:06Pooly2024-01-26
emy87400:01:15Pooly2024-01-26
rosy567300:02:16Pooly2024-01-26
Ste1729000:00:00Pool2024-01-26
visznia000:00:00PlusOrMinusy2024-01-26
lowsuann1210000:02:36pencilmarksn2024-01-26
mik19900:03:30pencilmarksn2024-01-26
_Sofia_9800:03:41pencilmarksn2024-01-26
Hongkong9700:03:47pencilmarksn2024-01-26
alexdon9600:03:50pencilmarksn2024-01-26
rakesh_rai9500:04:02pencilmarksn2024-01-26
Ciao Emmanuel9400:04:16pencilmarksn2024-01-26
yuma679300:04:18pencilmarksn2024-01-26
topi19759200:04:19pencilmarksn2024-01-26
iaiacricri9100:04:41pencilmarksn2024-01-26
ale19599000:04:43pencilmarksn2024-01-26
Iris8900:04:45pencilmarksn2024-01-26
niki538800:04:59pencilmarksn2024-01-26
maxxghi8800:04:59pencilmarksn2024-01-26
ingmanc8600:05:01pencilmarksn2024-01-26
Marq938500:05:07pencilmarksn2024-01-26
Mara8400:05:34pencilmarksn2024-01-26
iosonoalessia8300:05:39pencilmarksn2024-01-26
faber628200:05:42pencilmarksn2024-01-26
Kvara8100:05:51pencilmarksn2024-01-26
emilio8000:05:54pencilmarksn2024-01-26
dario527900:06:04pencilmarksn2024-01-26
vencanas7800:06:52pencilmarksn2024-01-26
Carloplus7700:07:03pencilmarksn2024-01-26
baron de roc7600:07:17pencilmarksn2024-01-26
Eti 1147500:07:59pencilmarksn2024-01-26
boscardinale7400:09:01pencilmarksn2024-01-26
mm877300:13:02pencilmarksn2024-01-26
alfbus7200:22:50pencilmarksn2024-01-26
adalbert7100:31:30pencilmarksn2024-01-26
moso000:00:00pencilmarks2024-01-26
xanx000:00:00pencilmarks2024-01-26
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-26
gianburrasca10000:07:50Patchworkn2024-01-26
rakesh_rai9900:09:06Patchworkn2024-01-26
lowsuann129800:11:29Patchworkn2024-01-26
Iris9700:12:13Patchworkn2024-01-26
emilio9600:12:59Patchworkn2024-01-26
lupogrigio9500:25:55Patchworkn2024-01-26
migza20069400:27:42Patchworkn2024-01-26
eugene porter9300:51:23Patchworkn2024-01-26
Sara Lodo 80189208:03:11Patchworkn2024-01-26
random000:00:00Patchwork2024-01-26
bartez10000:11:04Parityn2024-01-26
alexdon10000:06:14Palindromon2024-01-26
rhetcappmifcgi9900:06:25Palindromon2024-01-26
molinomalla9800:17:49Palindromon2024-01-26
silverdog9700:29:01Palindromon2024-01-26
emy89600:03:29Palindromoy2024-01-26
iaiacricri000:00:00Palindromoy2024-01-26
Black Tiger10000:04:30outsiden2024-01-26
tres4o9900:06:58outsiden2024-01-26
rhetcappmifcgi9800:07:01outsiden2024-01-26
fenicia9700:07:08outsiden2024-01-26
diana9600:08:16outsiden2024-01-26
supermaxnan9500:11:40outsiden2024-01-26
Carloplus9400:12:32outsiden2024-01-26
Sara Lodo 80189300:12:35outsiden2024-01-26
zorko9200:12:42outsiden2024-01-26
Eti 1149100:13:45outsiden2024-01-26
salvo9619000:35:16outsiden2024-01-26
alexdon8900:54:17outsiden2024-01-26
niki538801:23:10outsiden2024-01-26
faber628703:28:04outsiden2024-01-26
zephyr8600:47:46outsidey2024-01-26
gierre8501:01:37outsidey2024-01-26
ettina000:00:00outside2024-01-26
kwaka000:00:00outside2024-01-26
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-26
falco2000:00:00outside2024-01-26
albfilip000:00:00outside2024-01-26
purifire000:00:00outside2024-01-26
fenicia10000:03:36Offsetn2024-01-26
SAYAN9900:03:49Offsetn2024-01-26
alexdon9800:04:06Offsetn2024-01-26
_Sofia_9700:07:00Offsetn2024-01-26
adalbert9600:13:52Offsetn2024-01-26
maxxghi9500:17:59Offsetn2024-01-26
tardar9400:40:57Offsetn2024-01-26
falco29304:32:20Offsetn2024-01-26
visznia9200:07:40Offsety2024-01-26
SUDOMICH000:00:00Offset2024-01-26
flin6810000:00:33Nurikaben2024-01-26
tres4o9900:00:39Nurikaben2024-01-26
claudio toffon9900:00:39Nurikaben2024-01-26
_Sofia_9700:00:44Nurikaben2024-01-26
Ste17299600:00:58Nurikaben2024-01-26
zorko9500:01:13Nurikaben2024-01-26
emilio9400:01:15Nurikaben2024-01-26
angiolo9300:01:28Nurikaben2024-01-26
josehans9200:01:47Nurikaben2024-01-26
Angels9100:01:59Nurikaben2024-01-26
migza20069000:02:00Nurikaben2024-01-26
random8900:02:01Nurikaben2024-01-26
nerina8800:02:09Nurikaben2024-01-26
xanx8700:02:13Nurikaben2024-01-26
bartez8600:02:26Nurikaben2024-01-26
wiseman8600:02:26Nurikaben2024-01-26
eugene porter8400:02:32Nurikaben2024-01-26
miroilfox588300:02:56Nurikaben2024-01-26
lupogrigio8200:04:08Nurikaben2024-01-26
zorko10000:04:01non consecutivon2024-01-26
Iris9900:05:18non consecutivon2024-01-26
fenicia9800:05:33non consecutivon2024-01-26
supermaxnan9700:08:45non consecutivon2024-01-26
niki539600:09:08non consecutivon2024-01-26
alfbus9500:10:38non consecutivon2024-01-26
albfilip9400:11:18non consecutivon2024-01-26
Eti 1149300:19:20non consecutivon2024-01-26
lupinus9200:14:51non consecutivoy2024-01-26
iosonoalessia000:00:00non consecutivoy2024-01-26
faber62000:00:00non consecutivo2024-01-26
simonetta000:00:00non consecutivo2024-01-26
fenicia10000:07:14No Mirrorn2024-01-26
migza20069900:02:52No Mirrory2024-01-26
fenicia10000:05:50No 3 Consecutiven2024-01-26
alexdon9900:06:49No 3 Consecutiven2024-01-26
SAYAN9800:09:51No 3 Consecutiven2024-01-26
rhetcappmifcgi9700:10:12No 3 Consecutiven2024-01-26
Mach29600:15:31No 3 Consecutiven2024-01-26
lenzo000:00:00No 3 Consecutive2024-01-26
SUDOMICH10000:03:17Next to 9n2024-01-26
rhetcappmifcgi9900:05:39Next to 9n2024-01-26
ingmanc9800:06:40Next to 9n2024-01-26
lowsuann129700:07:56Next to 9n2024-01-26
koala9600:09:15Next to 9n2024-01-26
charlypapon489500:19:45Next to 9n2024-01-26
rhetcappmifcgi10000:11:50Neighboursn2024-01-26
faber629900:13:00Neighboursn2024-01-26
mik19800:15:31Neighboursn2024-01-26
rhetcappmifcgi10000:01:34multiplen2024-01-26
purifire9900:01:49multiplen2024-01-26
bartez9800:01:54multiplen2024-01-26
francoclaudio9700:01:59multiplen2024-01-26
flin689600:02:14multiplen2024-01-26
lenzo9500:02:50multiplen2024-01-26
ingmanc9400:03:05multiplen2024-01-26
bjelico9300:04:13multiplen2024-01-26
niki539200:04:56multiplen2024-01-26
Eti 114000:00:00multiple2024-01-26
ingmanc10000:05:56Monopolyn2024-01-26
lenzo9900:06:22Monopolyn2024-01-26
fenicia9800:08:14Monopolyn2024-01-26
baffo19519700:56:28Monopolyn2024-01-26
emy8000:00:00Monopolyy2024-01-26
knalla10000:11:00modulon2024-01-26
lulu20089900:11:03modulon2024-01-26
visznia10000:10:31Mirror Twiny2024-01-26
szita000:00:00Mirror Twin2024-01-26
bartez10000:06:06Mirror 10n2024-01-26
carlita29900:07:51Mirror 10n2024-01-26
faber629800:11:19Mirror 10n2024-01-26
migza20069700:04:12Mirror 10y2024-01-26
SUDOMICH10000:01:44Mirrorn2024-01-26
fenicia9900:01:55Mirrorn2024-01-26
Black Tiger9800:03:01Mirrorn2024-01-26
yuma679700:03:23Mirrorn2024-01-26
tardar9600:04:19Mirrorn2024-01-26
carlita29500:04:46Mirrorn2024-01-26
effeti509400:04:50Mirrorn2024-01-26
orko9300:05:00Mirrorn2024-01-26
faber629200:06:07Mirrorn2024-01-26
flin689100:06:08Mirrorn2024-01-26
baron de roc9000:09:31Mirrorn2024-01-26
jonnie5510000:04:15minmaxn2024-01-26
bartez9900:05:47minmaxn2024-01-26
baffo19519800:47:34minmaxy2024-01-26
flin6810000:01:10minin2024-01-26
tres4o9900:01:18minin2024-01-26
rakesh_rai9800:01:21minin2024-01-26
faber629700:01:24minin2024-01-26
lenzo9600:01:28minin2024-01-26
Bely9500:01:32minin2024-01-26
Black Tiger9400:01:33minin2024-01-26
_Sofia_9300:01:48minin2024-01-26
angy719200:01:56minin2024-01-26
zorko9100:01:57minin2024-01-26
ingmanc9000:02:00minin2024-01-26
SUDOMICH8900:02:07minin2024-01-26
Sara Lodo 80188900:02:07minin2024-01-26
fenicia8700:02:16minin2024-01-26
bartez8600:02:22minin2024-01-26
alexdon8500:02:28minin2024-01-26
Iris8400:02:33minin2024-01-26
magnificoo8300:02:34minin2024-01-26
carmela968200:02:36minin2024-01-26
claudio toffon8100:02:42minin2024-01-26
albfilip8000:02:44minin2024-01-26
yuma677900:02:47minin2024-01-26
mara557800:02:50minin2024-01-26
emilio7800:02:50minin2024-01-26
mik17600:02:52minin2024-01-26
bibs7500:02:55minin2024-01-26
baron de roc7400:02:57minin2024-01-26
zephyr7300:03:04minin2024-01-26
bjelico7200:03:08minin2024-01-26
paola597200:03:08minin2024-01-26
lucavip7000:03:27minin2024-01-26
boscardinale6900:03:53minin2024-01-26
adalbert6800:04:29minin2024-01-26
Eti 1146700:04:50minin2024-01-26
molinomalla6600:04:53minin2024-01-26
giomas626500:04:55minin2024-01-26
eugene porter6400:05:35minin2024-01-26
dario526300:05:36minin2024-01-26
mass526200:05:50minin2024-01-26
ym46oc6100:05:59minin2024-01-26
lupogrigio6000:06:33minin2024-01-26
Panina6000:06:33minin2024-01-26
bob 495800:06:52minin2024-01-26
Angels5700:07:47minin2024-01-26
lulu20085600:08:19minin2024-01-26
vencanas5500:08:21minin2024-01-26
Pinuccio5400:08:22minin2024-01-26
ettina5300:09:13minin2024-01-26
tardar5200:10:29minin2024-01-26
jojo275100:12:02minin2024-01-26
VRC35000:14:53minin2024-01-26
rhetcappmifcgi4900:19:48minin2024-01-26
carlita24800:12:33miniy2024-01-26
szita000:00:00mini2024-01-26
fenicia10000:06:37Memoryn2024-01-26
Marq939900:20:04Memoryn2024-01-26
jojo27000:00:00Memoryy2024-01-26
SAYAN000:00:00Memory2024-01-26
flin6810000:00:30Master Mind52024-01-26
maxxghi9900:01:13Master Mind52024-01-26
yuma679800:00:38Master Mind62024-01-26
niki539700:00:54Master Mind62024-01-26
emilio9600:01:01Master Mind72024-01-26
ym46oc9500:01:18Master Mind72024-01-26
josehans9400:02:49Master Mind72024-01-26
stefidigrona9300:03:33Master Mind72024-01-26
Angels9200:03:18Master Mind102024-01-26
faber629100:06:41Master Mind172024-01-26
bartez9000:04:29Master Mind182024-01-26
mik110000:00:44Logic Mind92024-01-26
Angels9900:00:50Logic Mind92024-01-26
yuma679800:00:52Logic Mind92024-01-26
niki539700:01:13Logic Mind102024-01-26
Ste17299700:01:13Logic Mind112024-01-26
flin689500:01:26Logic Mind82024-01-26
bartez9400:01:27Logic Mind92024-01-26
stefidigrona9300:01:31Logic Mind102024-01-26
ym46oc9200:01:37Logic Mind82024-01-26
jonnie559100:01:44Logic Mind142024-01-26
emilio9000:01:54Logic Mind102024-01-26
bartez10000:01:02lampionsn2024-01-26
flin689900:01:04lampionsn2024-01-26
_Sofia_9800:01:08lampionsn2024-01-26
rakesh_rai9700:01:44lampionsn2024-01-26
Ste17299600:01:53lampionsn2024-01-26
stefidigrona9500:02:04lampionsn2024-01-26
emilio9400:03:31lampionsn2024-01-26
Angels9303:56:26lampionsn2024-01-26
szita000:00:00lampions2024-01-26
visznia000:00:00lampions2024-01-26
fenicia10000:02:40kurven2024-01-26
faber629900:03:02kurven2024-01-26
ingmanc9800:03:18kurven2024-01-26
rakesh_rai9700:03:19kurven2024-01-26
niki539600:05:17kurven2024-01-26
alfbus9500:05:47kurven2024-01-26
boscardinale9400:06:43kurven2024-01-26
lenzo9300:07:10kurven2024-01-26
Bely000:00:00kurve2024-01-26
SUDOMICH000:00:00kurve2024-01-26
Bely10000:02:24kropkin2024-01-26
lenzo9900:02:48kropkin2024-01-26
moso9800:03:18kropkin2024-01-26
tres4o9700:04:43kropkin2024-01-26
bjelico9600:04:59kropkin2024-01-26
lulu20089500:05:46kropkin2024-01-26
orko9400:06:15kropkin2024-01-26
ale19599300:09:23kropkin2024-01-26
Sara Lodo 80189200:10:17kropkin2024-01-26
rakesh_rai000:00:00kropki2024-01-26
emilio10000:14:42Knight forcedy2024-01-26
ingmanc10000:07:54Killer Variantn2024-01-26
lowsuann129900:09:16Killer Variantn2024-01-26
jonnie559800:11:22Killer Variantn2024-01-26
bjelico9700:11:23Killer Variantn2024-01-26
enricoe9600:13:25Killer Variantn2024-01-26
baron de roc9500:16:51Killer Variantn2024-01-26
zephyr9400:17:11Killer Variantn2024-01-26
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-26
zorko000:00:00Killer Variant2024-01-26
giannipas000:00:00Killer Varianty2024-01-26
alexdon10000:04:26Killer Pairn2024-01-26
orko9900:06:15Killer Pairn2024-01-26
magnificoo9800:07:40Killer Pairn2024-01-26
mara559700:09:21Killer Pairn2024-01-26
giogio609600:17:28Killer Pairn2024-01-26
Giscard9500:05:13Killer Pairy2024-01-26
orko10000:07:41killern2024-01-26
niki539900:08:02killern2024-01-26
tres4o9800:08:22killern2024-01-26
Aurelio9700:08:39killern2024-01-26
angy719600:08:46killern2024-01-26
rhetcappmifcgi9500:08:56killern2024-01-26
zorko9400:09:07killern2024-01-26
serigaia9300:09:46killern2024-01-26
wiseman9200:10:44killern2024-01-26
miroilfox589100:11:04killern2024-01-26
magnificoo9100:11:04killern2024-01-26
alexdon8900:11:30killern2024-01-26
ripafi8800:12:17killern2024-01-26
giogio608700:15:41killern2024-01-26
Angela568600:18:25killern2024-01-26
josehans8500:20:17killern2024-01-26
giomas628400:20:18killern2024-01-26
vencanas8300:20:29killern2024-01-26
zephyr8200:38:45killern2024-01-26
gierre8100:39:48killern2024-01-26
gpace8438000:56:54killern2024-01-26
Lucio_Matrigiani7901:15:19killern2024-01-26
Giscard7800:06:57killery2024-01-26
emy87700:10:31killery2024-01-26
effeti507600:12:37killery2024-01-26
giannipas7500:12:51killery2024-01-26
tida7400:18:15killery2024-01-26
nerina7300:25:38killery2024-01-26
mass52000:00:00killer2024-01-26
xanx000:00:00killer2024-01-26
angiolo000:00:00killer2024-01-26
Pinuccio000:00:00killer2024-01-26
Carloplus000:00:00killer2024-01-26
baron de roc000:00:00killer2024-01-26
mara55000:00:00killer2024-01-26
francoclaudio10000:03:50KakuroDokun2024-01-26
alexdon9900:05:32KakuroDokun2024-01-26
mara559800:05:56KakuroDokun2024-01-26
orko9700:06:33KakuroDokun2024-01-26
niki539600:08:25KakuroDokun2024-01-26
bartez9500:19:07KakuroDokun2024-01-26
zephyr9400:21:49KakuroDokun2024-01-26
lowsuann12000:00:00KakuroDoku2024-01-26
Mara000:00:00KakuroDoku2024-01-26
baron de roc000:00:00KakuroDoku2024-01-26
lowsuann1210000:08:23jigsaw hybridn2024-01-26
lenzo9900:10:13jigsaw hybridn2024-01-26
enricoe9800:15:10jigsaw hybridn2024-01-26
bjelico9700:21:47jigsaw hybridn2024-01-26
bce9600:36:30jigsaw hybridy2024-01-26
Carloplus000:00:00jigsaw hybrid2024-01-26
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-26
diana000:00:00jigsaw hybrid2024-01-26
tres4o10000:07:19jigsawn2024-01-26
alexdon9900:08:57jigsawn2024-01-26
faber629800:09:18jigsawn2024-01-26
lucavip9700:13:35jigsawn2024-01-26
zorko9700:13:35jigsawn2024-01-26
Mach29500:15:32jigsawn2024-01-26
niki539400:17:18jigsawn2024-01-26
carmela969300:17:39jigsawn2024-01-26
Carloplus9200:17:46jigsawn2024-01-26
cebruma9100:25:39jigsawn2024-01-26
eugene porter9001:02:52jigsawn2024-01-26
bce8900:21:32jigsawy2024-01-26
beca000:00:00jigsaw2024-01-26
claudio toffon000:00:00jigsaw2024-01-26
Hongkong000:00:00jigsawy2024-01-26
Eti 114000:00:00jigsaw2024-01-26
molinomalla000:00:00jigsaw2024-01-26
Iris000:00:00jigsaw2024-01-26
mass52000:00:00jigsaw2024-01-26
bibs000:00:00jigsaw2024-01-26
bartez10000:06:27isokillern2024-01-26
yuma679900:06:47isokillern2024-01-26
mass529800:08:45isokillern2024-01-26
mik19700:10:40isokillern2024-01-26
giogio609600:12:49isokillern2024-01-26
nerina9500:14:01isokillern2024-01-26
Giscard9400:02:13isokillery2024-01-26
emilio10000:21:47ison2024-01-26
eugene porter9900:26:53ison2024-01-26
Mara10000:04:08integern2024-01-26
baffo19519900:09:47integern2024-01-26
lulu20089800:13:11integern2024-01-26
fenicia10000:05:51Hybridn2024-01-26
ingmanc9900:06:45Hybridn2024-01-26
lowsuann129800:09:28Hybridn2024-01-26
SAYAN9700:10:39Hybridn2024-01-26
Carloplus9600:11:14Hybridn2024-01-26
lupinus9500:15:40Hybridn2024-01-26
bjelico9400:16:57Hybridn2024-01-26
emy89300:04:09Hybridy2024-01-26
Hongkong9200:05:29Hybridy2024-01-26
koala10000:06:24greatern2024-01-26
lucavip9900:11:12greatern2024-01-26
tres4o10000:01:14Fuzulin2024-01-26
lenzo9900:01:24Fuzulin2024-01-26
bartez9800:02:06Fuzulin2024-01-26
flin689700:02:32Fuzulin2024-01-26
lulu20089600:02:55Fuzulin2024-01-26
zorko9500:03:34Fuzulin2024-01-26
Sara Lodo 80189400:06:39Fuzulin2024-01-26
giomas629300:06:42Fuzulin2024-01-26
eugene porter9200:07:48Fuzulin2024-01-26
_Sofia_9110:18:05Fuzulin2024-01-26
rosy569000:03:04Fuzuliy2024-01-26
rakesh_rai000:00:00Fuzuli2024-01-26
lowsuann12000:00:00Fuzuli2024-01-26
lenzo10000:03:20Futoshikin2024-01-26
Black Tiger9900:03:28Futoshikin2024-01-26
rakesh_rai9800:03:42Futoshikin2024-01-26
tres4o9700:04:02Futoshikin2024-01-26
magnificoo9600:06:14Futoshikin2024-01-26
migza20069500:06:16Futoshikin2024-01-26
gianburrasca9400:07:40Futoshikin2024-01-26
Sara Lodo 80189300:09:13Futoshikin2024-01-26
rosy569200:11:19Futoshikin2024-01-26
bartez9100:19:39Futoshikin2024-01-26
boscardinale9000:24:16Futoshikin2024-01-26
lupogrigio8900:57:44Futoshikin2024-01-26
tida8800:03:24Futoshikiy2024-01-26
vindim000:00:00Futoshiki2024-01-26
lowsuann12000:00:00Futoshiki2024-01-26
adalbert000:00:00Futoshiki2024-01-26
mass52000:00:00Futoshiki2024-01-26
emilio000:00:00Futoshiki2024-01-26
claudio toffon10000:09:46framen2024-01-26
Aurelio9900:09:51framen2024-01-26
Carloplus9800:12:23framen2024-01-26
Angela569700:16:49framen2024-01-26
migza20069600:11:16framey2024-01-26
bartez10000:13:45Fortressn2024-01-26
ANANKE10000:09:28exclusion2n2024-01-26
Mach29900:13:06exclusion2n2024-01-26
salvo9619800:14:55exclusion2n2024-01-26
koala9700:22:29exclusion2n2024-01-26
Mach210000:19:56exclusion1n2024-01-26
ANANKE9901:03:50exclusion1n2024-01-26
paola599805:31:14exclusion1n2024-01-26
molinomalla000:00:00exclusion12024-01-26
zorko10000:02:28EvenOddn2024-01-26
bibs9900:02:43EvenOddn2024-01-26
faber629800:02:49EvenOddn2024-01-26
ANANKE9700:02:56EvenOddn2024-01-26
bartez9600:03:09EvenOddn2024-01-26
niki539500:03:44EvenOddn2024-01-26
tardar9400:04:52EvenOddn2024-01-26
effeti509300:05:30EvenOddn2024-01-26
VRC39200:05:38EvenOddn2024-01-26
Carloplus9100:05:44EvenOddn2024-01-26
mimicima9000:05:54EvenOddn2024-01-26
mass528900:07:02EvenOddn2024-01-26
paola598800:09:26EvenOddn2024-01-26
vindim8700:13:58EvenOddn2024-01-26
carlo468600:18:02EvenOddn2024-01-26
fenicia000:00:00EvenOdd2024-01-26
lowsuann1210000:04:58Even Odd Viewn2024-01-26
rakesh_rai9900:05:20Even Odd Viewn2024-01-26
Carloplus9800:06:49Even Odd Viewn2024-01-26
tardar9700:12:16Even Odd Viewn2024-01-26
giannipas9600:07:40Even Odd Viewy2024-01-26
dante19500:08:10Even Odd Viewy2024-01-26
josehans000:00:00Even Odd View2024-01-26
koala10000:05:44Distancen2024-01-26
claudio toffon000:00:00Distance2024-01-26
Carloplus000:00:00Distance2024-01-26
rakesh_rai000:00:00Distance2024-01-26
stefidigrona10000:06:35Diagonal Consecutiven2024-01-26
giogio609900:08:18Diagonal Consecutiven2024-01-26
alfbus9800:18:18Diagonal Consecutiven2024-01-26
visznia9700:05:24Diagonal Consecutivey2024-01-26
giannipas9600:05:54Diagonal Consecutivey2024-01-26
SAYAN10000:02:31diagonaln2024-01-26
fenicia9900:02:50diagonaln2024-01-26
zorko9800:02:53diagonaln2024-01-26
alexdon9700:02:55diagonaln2024-01-26
tres4o9600:03:01diagonaln2024-01-26
serigaia9500:03:23diagonaln2024-01-26
faber629400:03:57diagonaln2024-01-26
Lucio_Matrigiani9300:04:45diagonaln2024-01-26
bibs9200:05:13diagonaln2024-01-26
cebruma9100:05:23diagonaln2024-01-26
Carloplus9000:05:26diagonaln2024-01-26
Pinuccio8900:05:57diagonaln2024-01-26
VRC38800:07:54diagonaln2024-01-26
falco28700:08:02diagonaln2024-01-26
adalbert8600:08:08diagonaln2024-01-26
niki538500:08:09diagonaln2024-01-26
jonnie558400:08:33diagonaln2024-01-26
gierre8300:08:34diagonaln2024-01-26
silverdog8200:08:56diagonaln2024-01-26
effeti508100:09:15diagonaln2024-01-26
giogio608000:11:21diagonaln2024-01-26
carlo467900:15:14diagonaln2024-01-26
salvo9617803:03:05diagonaln2024-01-26
dario527700:03:11diagonaly2024-01-26
tida7600:03:43diagonaly2024-01-26
carlita2000:00:00diagonaly2024-01-26
tardar000:00:00diagonal2024-01-26
SUDOMICH10000:05:42Descriptive Pairsn2024-01-26
albfilip9900:11:03Descriptive Pairsn2024-01-26
orko9800:12:04Descriptive Pairsn2024-01-26
fenicia10000:02:24cubicn2024-01-26
lenzo9900:02:25cubicn2024-01-26
faber629800:02:55cubicn2024-01-26
rakesh_rai9700:03:03cubicn2024-01-26
SUDOMICH9600:03:29cubicn2024-01-26
moso9500:03:37cubicn2024-01-26
_Sofia_9400:03:49cubicn2024-01-26
carmela969300:03:59cubicn2024-01-26
giogio609200:06:57cubicn2024-01-26
niki539100:07:24cubicn2024-01-26
VRC39000:08:19cubicn2024-01-26
eugene porter8900:08:35cubicn2024-01-26
lucavip8800:08:51cubicn2024-01-26
Pinuccio8700:09:52cubicn2024-01-26
molinomalla8600:12:48cubicn2024-01-26
alfbus8500:21:01cubicn2024-01-26
effeti508400:03:18cubicy2024-01-26
mm878306:48:18cubicy2024-01-26
SAYAN000:00:00cubic2024-01-26
gpace84310000:13:32CrossSumn2024-01-26
giogio609900:14:33CrossSumn2024-01-26
yuma6710000:00:15Countingn2024-01-26
baron de roc9900:00:16Countingn2024-01-26
heraklion9800:00:17Countingn2024-01-26
bartez9700:00:25Countingn2024-01-26
carlita29600:00:31Countingn2024-01-26
dante19500:00:38Countingn2024-01-26
flin689400:00:48Countingn2024-01-26
emilio9300:00:53Countingn2024-01-26
niki539200:00:59Countingn2024-01-26
Ciao Emmanuel9100:01:02Countingn2024-01-26
migza20069000:01:08Countingn2024-01-26
beca9000:01:08Countingn2024-01-26
eugene porter8800:01:22Countingn2024-01-26
rakesh_rai8700:01:32Countingn2024-01-26
Mach210000:17:26consecutive -Nn2024-01-26
baffo19519900:47:33consecutive -Ny2024-01-26
lulu2008000:00:00consecutive -N2024-01-26
lenzo10000:05:35consecutiven2024-01-26
supermaxnan9900:06:14consecutiven2024-01-26
ingmanc9800:06:26consecutiven2024-01-26
zorko9700:08:52consecutiven2024-01-26
stefidigrona9600:08:58consecutiven2024-01-26
rhetcappmifcgi9500:11:18consecutiven2024-01-26
gheo629400:13:23consecutiven2024-01-26
niki539300:13:27consecutiven2024-01-26
Carloplus9200:13:42consecutiven2024-01-26
lulu20089100:14:40consecutiven2024-01-26
random9000:13:45consecutivey2024-01-26
iosonoalessia8918:16:26consecutivey2024-01-26
xanx000:00:00consecutive2024-01-26
lowsuann1210000:04:57ColorsGroupsn2024-01-26
baron de roc9900:10:46ColorsGroupsn2024-01-26
zephyr000:00:00ColorsGroups2024-01-26
guspilla000:00:00ClockFaces QuadMax2024-01-26
fenicia10000:04:33classic hardn2024-01-26
tres4o9900:06:31classic hardn2024-01-26
moso9800:08:07classic hardn2024-01-26
VRC39700:13:44classic hardn2024-01-26
szita9600:31:50classic hardn2024-01-26
supermaxnan9500:32:24classic hardn2024-01-26
visznia9400:19:34classic hardy2024-01-26
mass52000:00:00classic hard2024-01-26
zorko000:00:00classic hard2024-01-26
seonghwahong000:00:00classic hard2024-01-26
faber62000:00:00classic hard2024-01-26
tres4o10000:03:27classicn2024-01-26
lenzo9900:04:00classicn2024-01-26
zorko9800:04:50classicn2024-01-26
Black Tiger9700:05:03classicn2024-01-26
seonghwahong9600:05:25classicn2024-01-26
serigaia9500:06:14classicn2024-01-26
niki539400:06:31classicn2024-01-26
VRC39300:07:51classicn2024-01-26
bibs9200:08:40classicn2024-01-26
_Sofia_9100:09:07classicn2024-01-26
lucavip9000:09:25classicn2024-01-26
Lucio_Matrigiani8900:09:35classicn2024-01-26
hobby18800:10:48classicn2024-01-26
mass528700:11:22classicn2024-01-26
boscardinale8600:11:23classicn2024-01-26
Marq938500:13:35classicn2024-01-26
gierre8400:13:43classicn2024-01-26
effeti508300:14:22classicn2024-01-26
valvolino8200:15:54classicn2024-01-26
GIANNI8100:16:19classicn2024-01-26
maxxghi8000:17:18classicn2024-01-26
Pinuccio7900:18:23classicn2024-01-26
adalbert7800:20:08classicn2024-01-26
szita7700:24:23classicn2024-01-26
beppe587600:32:31classicn2024-01-26
gabry7500:34:38classicn2024-01-26
carlita27400:34:59classicn2024-01-26
tida7300:02:19classicy2024-01-26
dario527200:02:30classicy2024-01-26
tardar7100:13:34classicy2024-01-26
haunted60547000:19:56classicy2024-01-26
jojo276903:32:01classicy2024-01-26
fenicia000:00:00classic2024-01-26
Carloplus000:00:00classic2024-01-26
Kvara000:00:00classic2024-01-26
Bruno61000:00:00classic2024-01-26
batclara000:00:00classich2024-01-26
magnificoo000:00:00classic2024-01-26
faber62000:00:00classic2024-01-26
silverdog000:00:00classic2024-01-26
ANANKE000:00:00classic2024-01-26
miroilfox58000:00:00classic2024-01-26
carlo46000:00:00classic2024-01-26
rosalpina000:00:00classic2024-01-26
gheo62000:00:00classic2024-01-26
bob 49000:00:00classic2024-01-26
albfilip000:00:00classic2024-01-26
lenzo10000:02:22cityn2024-01-26
tres4o9900:02:29cityn2024-01-26
SAYAN9800:02:42cityn2024-01-26
zorko9700:03:04cityn2024-01-26
maxxghi9600:03:15cityn2024-01-26
Bely9500:04:01cityn2024-01-26
bartez9400:04:32cityn2024-01-26
albfilip9300:05:37cityn2024-01-26
emilio9200:10:51cityn2024-01-26
eugene porter9100:18:23cityn2024-01-26
rosy569000:27:33cityn2024-01-26
mm878900:03:23cityy2024-01-26
SUDOMICH000:00:00city2024-01-26
iosonoalessia000:00:00cityy2024-01-26
ym46oc000:00:00city2024-01-26
lowsuann12000:00:00city2024-01-26
guspilla000:00:00city2024-01-26
flin6810000:00:33Chainsn2024-01-26
rakesh_rai9900:00:48Chainsn2024-01-26
lenzo9800:00:51Chainsn2024-01-26
bartez9700:01:04Chainsn2024-01-26
eugene porter9600:01:24Chainsn2024-01-26
emilio9500:01:30Chainsn2024-01-26
adalbert10000:14:12CentersSumn2024-01-26
vindim9900:40:16CentersSumn2024-01-26
lucavip000:00:00CentersSum2024-01-26
lenzo10000:01:10Bricksn2024-01-26
lowsuann129900:01:21Bricksn2024-01-26
_Sofia_9800:01:50Bricksn2024-01-26
simonetta9700:01:51Bricksn2024-01-26
angy719600:01:59Bricksn2024-01-26
lupogrigio9500:02:38Bricksn2024-01-26
gianburrasca9400:03:12Bricksn2024-01-26
emilio9300:03:51Bricksn2024-01-26
lulu20089200:04:07Bricksn2024-01-26
migza20069100:04:10Bricksn2024-01-26
baron de roc9000:04:28Bricksn2024-01-26
bartez8900:05:51Bricksn2024-01-26
Sara Lodo 80188800:06:40Bricksn2024-01-26
carlita28700:24:41Bricksy2024-01-26
rakesh_rai000:00:00Bricks2024-01-26
rhetcappmifcgi10000:06:54Between1e9n2024-01-26
SUDOMICH9900:06:56Between1e9n2024-01-26
charlypapon489800:16:14Between1e9n2024-01-26
rossy249700:23:18Between1e9n2024-01-26
baron de roc000:00:00Between1e92024-01-26
emilio10000:17:36averagen2024-01-26
bjelico9900:33:01averagen2024-01-26
ingmanc9800:34:27averagen2024-01-26
migza20069700:10:22averagey2024-01-26
lenzo000:00:00average2024-01-26
rosy56000:00:00averagey2024-01-26
charlypapon48000:00:00average2024-01-26
Mach210000:08:02Anti XXVn2024-01-26
migza20069900:03:55Anti XXVy2024-01-26
zephyr9800:05:04Anti XXVy2024-01-26
iosonoalessia9700:18:33Anti XXVy2024-01-26
fenicia000:00:00Anti XXV2024-01-26
guspilla000:00:00Anti XXV2024-01-26
ingmanc000:00:00Anti XXV2024-01-26
tres4o10000:04:41Anti XVn2024-01-26
zorko9900:05:32Anti XVn2024-01-26
simonetta9800:11:04Anti XVn2024-01-26
ANANKE9700:12:42Anti XVn2024-01-26
guspilla9600:14:24Anti XVn2024-01-26
alfbus9500:16:41Anti XVn2024-01-26
iosonoalessia9400:09:57Anti XVy2024-01-26
zephyr9300:10:52Anti XVy2024-01-26
migza20069200:12:34Anti XVy2024-01-26
Black Tiger10000:02:20Anti Knightn2024-01-26
tres4o9900:02:31Anti Knightn2024-01-26
SAYAN9800:02:45Anti Knightn2024-01-26
zorko9700:03:37Anti Knightn2024-01-26
kerez9600:04:10Anti Knightn2024-01-26
niki539500:04:44Anti Knightn2024-01-26
faber629400:04:51Anti Knightn2024-01-26
scledum9300:06:10Anti Knightn2024-01-26
gpace8439200:06:19Anti Knightn2024-01-26
gierre9100:11:19Anti Knightn2024-01-26
falco29000:19:22Anti Knightn2024-01-26
fenicia000:00:00Anti Knight2024-01-26
albfilip000:00:00Anti Knight2024-01-26
Chelo000:00:00Anti Knighty2024-01-26
lowsuann12000:00:00Anti Knight2024-01-26
francoclaudio10000:01:41Anti Diagonaln2024-01-26
SUDOMICH9900:02:03Anti Diagonaln2024-01-26
Black Tiger9800:02:05Anti Diagonaln2024-01-26
fenicia9700:02:21Anti Diagonaln2024-01-26
zorko9600:02:35Anti Diagonaln2024-01-26
albfilip9500:03:47Anti Diagonaln2024-01-26
scledum9400:05:25Anti Diagonaln2024-01-26
adalbert9300:07:29Anti Diagonaln2024-01-26
visznia9200:08:05Anti Diagonaln2024-01-26
Hongkong9100:01:24Anti Diagonaly2024-01-26
dario529000:02:38Anti Diagonaly2024-01-26
migza20068900:02:48Anti Diagonaly2024-01-26
emy810000:01:52alberin2024-01-26
wiseman9900:01:54alberin2024-01-26
bob19559900:01:54alberin2024-01-26
lenzo9700:01:58alberin2024-01-26
lulu20089600:02:02alberin2024-01-26
Hongkong9500:02:28alberin2024-01-26
stefidigrona9400:02:46alberin2024-01-26
_Sofia_9300:02:48alberin2024-01-26
lowsuann129200:02:54alberin2024-01-26
yuma679100:03:05alberin2024-01-26
ingmanc9000:03:16alberin2024-01-26
francoclaudio8900:03:22alberin2024-01-26
aretuseo8800:03:25alberin2024-01-26
random8700:03:29alberin2024-01-26
zorko8600:03:40alberin2024-01-26
Ciao Emmanuel8500:03:49alberin2024-01-26
Iris8400:04:02alberin2024-01-26
miroilfox588300:04:08alberin2024-01-26
fenicia8200:04:10alberin2024-01-26
Angels8100:04:29alberin2024-01-26
xanx8000:04:30alberin2024-01-26
claudio toffon7900:04:34alberin2024-01-26
_Noemi_7800:04:37alberin2024-01-26
gianburrasca7700:04:48alberin2024-01-26
jojo277600:04:59alberin2024-01-26
Sara Lodo 80187500:05:40alberin2024-01-26
rosy567400:05:44alberin2024-01-26
gheo627300:06:17alberin2024-01-26
Ste17297200:07:46alberin2024-01-26
emilio7100:09:05alberin2024-01-26
tres4o7000:12:17alberin2024-01-26
mm876900:20:06alberin2024-01-26
angiolo000:00:00alberi2024-01-26
Bely000:00:00alberi2024-01-26
Kelelle000:00:00alberi2024-01-26
flin68000:00:00alberi2024-01-26
simonetta000:00:00alberi2024-01-26
lowsuann1210000:00:27abcn2024-01-26
tres4o9900:00:32abcn2024-01-26
rakesh_rai9800:00:39abcn2024-01-26
zorko9700:00:42abcn2024-01-26
claudio toffon9600:00:45abcn2024-01-26
_Sofia_9500:00:47abcn2024-01-26
Sara Lodo 80189400:00:48abcn2024-01-26
rhetcappmifcgi9300:00:51abcn2024-01-26
SAYAN9200:00:52abcn2024-01-26
mm879100:00:59abcn2024-01-26
flin689000:01:02abcn2024-01-26
bartez8900:01:06abcn2024-01-26
emilio8800:02:03abcn2024-01-26
dante18700:02:47abcn2024-01-26
eugene porter8600:12:45abcn2024-01-26
emy88500:01:16abcy2024-01-26
fenicia10000:06:194 Boxn2024-01-26
faber629900:14:484 Boxn2024-01-26
zorko9800:17:494 Boxn2024-01-26
Carloplus9700:19:344 Boxn2024-01-26
_Sofia_9600:22:374 Boxn2024-01-26
salvo9619500:26:484 Boxn2024-01-26
gierre9400:49:134 Boxn2024-01-26
giannipas9300:09:384 Boxy2024-01-26
nerina9200:19:344 Boxy2024-01-26
dario529100:25:234 Boxy2024-01-26
tres4o000:00:004 Box2024-01-26
gheo62000:00:004 Box2024-01-26
gpace843000:00:004 Box2024-01-26
moso000:00:004 Box2024-01-26
mm87000:00:004 Box2024-01-26
SAYAN000:00:004 Box2024-01-26
Hongkong000:00:004 Boxy2024-01-26
lucavip000:00:004 Box2024-01-26
misultin000:00:004 Box2024-01-26
tres4o10000:07:472even2oddn2024-01-26
Mach29900:10:032even2oddn2024-01-26
zorko9800:10:502even2oddn2024-01-26
faber629700:10:572even2oddn2024-01-26
angy719600:11:442even2oddn2024-01-26
lucavip9500:11:512even2oddn2024-01-26
gheo629400:13:422even2oddn2024-01-26
alfbus9300:16:482even2oddn2024-01-26
bjelico9200:17:042even2oddn2024-01-26
migza20069100:03:272even2oddy2024-01-26
Giscard9000:09:332even2oddy2024-01-26
tardar8900:17:552even2oddy2024-01-26
Spock10000:01:281and2n2024-01-26
angy719900:01:421and2n2024-01-26
Ciao Emmanuel9800:01:551and2n2024-01-26
SUDOMICH9700:01:571and2n2024-01-26
angiolo9600:02:031and2n2024-01-26
Kvara9500:02:041and2n2024-01-26
bob19559400:02:051and2n2024-01-26
emy89400:02:051and2n2024-01-26
scledum9200:02:121and2n2024-01-26
rakesh_rai9100:02:151and2n2024-01-26
niki539000:02:241and2n2024-01-26
Hongkong8900:02:291and2n2024-01-26
mara558900:02:291and2n2024-01-26
Black Tiger8700:02:401and2n2024-01-26
gianburrasca8600:02:421and2n2024-01-26
vindim8500:02:481and2n2024-01-26
rossy248400:03:001and2n2024-01-26
rosselena8300:03:131and2n2024-01-26
lucavip8200:03:141and2n2024-01-26
SAYAN8100:03:311and2n2024-01-26
lupogrigio8000:04:021and2n2024-01-26
visznia7900:04:501and2n2024-01-26
mass527800:05:081and2n2024-01-26
iosonoalessia7800:05:081and2n2024-01-26
zephyr7600:05:211and2n2024-01-26
ANANKE7500:06:561and2n2024-01-26
emilio7400:07:241and2n2024-01-26
jojo277300:08:421and2n2024-01-26
tardar7200:09:271and2n2024-01-26
Sara Lodo 80187100:20:321and2n2024-01-26
mm877000:36:341and2n2024-01-26
rosy566904:39:331and2n2024-01-26
fenicia10000:05:29XXVn2024-01-25
angy719900:08:35XXVn2024-01-25
guspilla9800:08:37XXVn2024-01-25
ingmanc9700:36:20XXVn2024-01-25
giannipas9600:25:08XXVy2024-01-25
zephyr000:00:00XXV2024-01-25
fenicia10000:04:19xvn2024-01-25
zorko9900:05:00xvn2024-01-25
tres4o9800:05:32xvn2024-01-25
moso9700:06:36xvn2024-01-25
ingmanc9600:07:15xvn2024-01-25
bjelico9500:07:39xvn2024-01-25
guspilla9400:09:04xvn2024-01-25
stefidigrona9300:10:20xvn2024-01-25
baron de roc9200:10:36xvn2024-01-25
valeriab9100:11:25xvn2024-01-25
zephyr9000:12:10xvn2024-01-25
giogio608900:15:01xvn2024-01-25
albfilip000:00:00xv2024-01-25
giannipas000:00:00xvy2024-01-25
nerina000:00:00xv2024-01-25
yuma67000:00:00xv2024-01-25
Alfredo000:00:00xv2024-01-25
faber62000:00:00xv2024-01-25
koala10000:07:12xframen2024-01-25
alexdon9900:08:10xframen2024-01-25
ingmanc9800:13:13xframen2024-01-25
Carloplus9700:15:22xframen2024-01-25
migza20069600:12:18xframey2024-01-25
giannipas000:00:00xframey2024-01-25
Black Tiger10000:03:53Untouchn2024-01-25
fenicia9900:03:54Untouchn2024-01-25
zorko9800:04:29Untouchn2024-01-25
faber629700:05:52Untouchn2024-01-25
Gotroch9600:06:07Untouchn2024-01-25
magnificoo9500:07:05Untouchn2024-01-25
alexdon9400:07:13Untouchn2024-01-25
alfbus9300:12:01Untouchn2024-01-25
_Sofia_9200:12:22Untouchn2024-01-25
Giscard9100:05:46Untouchy2024-01-25
albfilip000:00:00Untouchy2024-01-25
Mach2000:00:00Untouch2024-01-25
koala10000:10:13True or Lien2024-01-25
bjelico9900:39:52True or Lien2024-01-25
nerina9802:16:05True or Liey2024-01-25
Alfredo000:00:00True or Lie2024-01-25
xanx000:00:00True or Lie2024-01-25
Gotroch10000:01:10Trisn2024-01-25
flin689900:01:17Trisn2024-01-25
alexdon9800:01:26Trisn2024-01-25
Black Tiger9700:01:30Trisn2024-01-25
yuma679600:01:41Trisn2024-01-25
gheo629500:01:52Trisn2024-01-25
mik19400:01:55Trisn2024-01-25
ANANKE9300:01:58Trisn2024-01-25
paola599200:02:18Trisn2024-01-25
bartez9100:02:21Trisn2024-01-25
angy719000:02:39Trisn2024-01-25
zephyr8900:02:49Trisn2024-01-25
Angels8800:02:50Trisn2024-01-25
_Noemi_8700:02:57Trisn2024-01-25
niki538600:03:18Trisn2024-01-25
migza20068500:03:38Trisn2024-01-25
boscardinale8400:03:47Trisn2024-01-25
baron de roc8300:05:13Trisn2024-01-25
mass528200:05:41Trisn2024-01-25
faber62000:00:00Tris2024-01-25
bartez10000:08:22Touchyn2024-01-25
silverdog9900:10:52Touchyn2024-01-25
migza20069800:04:40Touchyy2024-01-25
charlypapon48000:00:00Touchy2024-01-25
alexdon10000:06:27toroidaln2024-01-25
bartez9900:12:10toroidaln2024-01-25
fenicia000:00:00toroidal2024-01-25
Alfredo000:00:00toroidal2024-01-25
emilio10000:06:13Super Hybridy2024-01-25
yuma6710000:07:05Sum 9n2024-01-25
bartez9900:08:39Sum 9n2024-01-25
alfbus9800:40:31Sum 9n2024-01-25
stefidigrona000:00:00Sum 92024-01-25
adalbert000:00:00Sum 92024-01-25
bartez10000:21:16sumn2024-01-25
migza200610000:03:42Sudoku Ny2024-01-25
Black Tiger10000:01:00subset5x1n2024-01-25
Gotroch9900:01:05subset5x1n2024-01-25
zorko9800:01:33subset5x1n2024-01-25
flin689700:01:54subset5x1n2024-01-25
angy719600:02:44subset5x1n2024-01-25
_Sofia_9500:02:52subset5x1n2024-01-25
bartez9400:03:03subset5x1n2024-01-25
gheo629300:03:10subset5x1n2024-01-25
ANANKE9200:03:13subset5x1n2024-01-25
mik19100:03:20subset5x1n2024-01-25
iaiacricri9000:03:27subset5x1n2024-01-25
adalbert8900:13:53subset5x1n2024-01-25
carlo468801:37:03subset5x1n2024-01-25
Gotroch10000:03:31subset4x2n2024-01-25
flin689900:03:41subset4x2n2024-01-25
angy719800:05:13subset4x2n2024-01-25
migza20069700:06:05subset4x2n2024-01-25
bartez9600:06:34subset4x2n2024-01-25
carlo469500:29:17subset4x2n2024-01-25
_Sofia_000:00:00subset4x22024-01-25
angy7110000:01:40subset3x3n2024-01-25
_Sofia_9900:03:21subset3x3n2024-01-25
migza20069800:03:27subset3x3n2024-01-25
bartez9700:03:46subset3x3n2024-01-25
mik19600:03:57subset3x3n2024-01-25
flin689500:04:16subset3x3n2024-01-25
faber629400:05:10subset3x3n2024-01-25
carlo469300:07:44subset3x3n2024-01-25
yuma67000:00:00subset3x32024-01-25
Gotroch10000:02:26subset3x2n2024-01-25
angy719900:04:29subset3x2n2024-01-25
migza20069800:05:09subset3x2n2024-01-25
flin689700:05:22subset3x2n2024-01-25
bartez9600:06:24subset3x2n2024-01-25
mik19500:06:27subset3x2n2024-01-25
gheo629400:14:59subset3x2n2024-01-25
emilio000:00:00subset3x22024-01-25
carlo46000:00:00subset3x22024-01-25
lowsuann12000:00:00subset3x22024-01-25
flin6810000:01:09subset2x2n2024-01-25
bartez9900:01:18subset2x2n2024-01-25
lowsuann129800:01:23subset2x2n2024-01-25
gheo629700:01:25subset2x2n2024-01-25
mik19600:01:29subset2x2n2024-01-25
angy719500:01:48subset2x2n2024-01-25
_Sofia_9400:01:57subset2x2n2024-01-25
faber629400:01:57subset2x2n2024-01-25
yuma679200:02:00subset2x2n2024-01-25
migza20069100:02:02subset2x2n2024-01-25
tida9000:02:07subset2x2n2024-01-25
eugene porter8900:04:03subset2x2n2024-01-25
carlo468800:05:53subset2x2n2024-01-25
Gotroch10000:05:15Stripesn2024-01-25
Black Tiger9900:06:33Stripesn2024-01-25
fenicia9800:06:53Stripesn2024-01-25
bartez9700:08:30Stripesn2024-01-25
bibs9600:11:27Stripesn2024-01-25
alexdon9500:13:49Stripesn2024-01-25
adalbert9400:20:53Stripesn2024-01-25
mimicima000:00:00Stripes2024-01-25
minox000:00:00Stripes2024-01-25
faber62000:00:00Stripes2024-01-25
Gotroch10000:01:47Straightn2024-01-25
lenzo9900:02:17Straightn2024-01-25
bartez9800:03:03Straightn2024-01-25
flin689700:03:44Straightn2024-01-25
Sara Lodo 80189600:04:54Straightn2024-01-25
magnificoo9500:05:00Straightn2024-01-25
lowsuann129400:06:51Straightn2024-01-25
josehans9300:06:58Straightn2024-01-25
rosselena9200:07:20Straightn2024-01-25
giomas629100:10:49Straightn2024-01-25
Giscard000:00:00Straight2024-01-25
minox10000:08:41spiraln2024-01-25
dario529900:11:00spiraly2024-01-25
bartez000:00:00spiral2024-01-25
koala10000:08:23Slot Machinen2024-01-25
faber629900:09:22Slot Machinen2024-01-25
random9800:06:38Slot Machiney2024-01-25
fenicia000:00:00Slot Machine2024-01-25
albfilip10000:04:26Skyscrapern2024-01-25
fenicia9900:04:52Skyscrapern2024-01-25
cebruma9800:05:56Skyscrapern2024-01-25
zorko9800:05:56Skyscrapern2024-01-25
jonnie559600:07:44Skyscrapern2024-01-25
faber629500:12:34Skyscrapern2024-01-25
Ste1729000:00:00Skyscraper2024-01-25
Hongkong000:00:00Skyscrapery2024-01-25
fenicia10000:09:04Rossini Outsiden2024-01-25
koala9900:10:26Rossini Outsiden2024-01-25
albfilip9800:11:24Rossini Outsiden2024-01-25
magnificoo9700:11:49Rossini Outsiden2024-01-25
ale19599600:13:04Rossini Outsiden2024-01-25
simonetta9500:13:15Rossini Outsiden2024-01-25
ripafi9400:17:00Rossini Outsiden2024-01-25
ingmanc9300:20:32Rossini Outsiden2024-01-25
bjelico9200:37:57Rossini Outsiden2024-01-25
emy89100:07:46Rossini Outsidey2024-01-25
Calimerofi000:00:00Rossini Outside2024-01-25
Bely000:00:00Rossini Outside2024-01-25
lowsuann12000:00:00Rossini Outside2024-01-25
Hongkong000:00:00Rossini Outside2024-01-25
alexdon10000:03:45Rossinin2024-01-25
Gotroch9900:04:11Rossinin2024-01-25
fenicia9800:04:56Rossinin2024-01-25
Mara9700:10:04Rossinin2024-01-25
magnificoo9600:10:10Rossinin2024-01-25
gheo629500:33:47Rossinin2024-01-25
giomas62000:00:00Rossini2024-01-25
adalbert000:00:00Rossini2024-01-25
albfilip000:00:00Rossini2024-01-25
Bely000:00:00Rossini2024-01-25
emy8000:00:00repeated neighboursy2024-01-25
Gotroch10000:02:45Renban 2x2n2024-01-25
yuma679900:06:26Renban 2x2n2024-01-25
koala9800:07:08Renban 2x2n2024-01-25
Black Tiger10000:04:00queenn2024-01-25
zorko9900:04:08queenn2024-01-25
faber629800:05:19queenn2024-01-25
purifire9700:07:13queenn2024-01-25
salvo9619600:07:50queenn2024-01-25
fenicia9500:09:22queenn2024-01-25
lucavip9400:10:19queenn2024-01-25
yuma679300:11:37queenn2024-01-25
alfbus9200:15:07queenn2024-01-25
charlypapon489100:30:29queenn2024-01-25
dario529000:11:57queeny2024-01-25
VRC3000:00:00queen2024-01-25
minox000:00:00queen2024-01-25
Black Tiger10000:03:21quadruplen2024-01-25
purifire9900:04:09quadruplen2024-01-25
SUDOMICH9800:04:22quadruplen2024-01-25
alexdon9700:04:58quadruplen2024-01-25
fenicia9600:06:06quadruplen2024-01-25
zephyr9500:06:38quadruplen2024-01-25
bjelico9400:07:10quadruplen2024-01-25
Mara9300:07:51quadruplen2024-01-25
Pinuccio9200:08:45quadruplen2024-01-25
falco29100:13:22quadruplen2024-01-25
albfilip000:00:00quadruple2024-01-25
zorko10000:08:01Quadron2024-01-25
faber629900:08:28Quadron2024-01-25
fenicia9800:09:36Quadron2024-01-25
lucavip9700:15:35Quadron2024-01-25
alexdon9600:15:46Quadron2024-01-25
emy8000:00:00Quadroy2024-01-25
alfbus000:00:00Quadroy2024-01-25
emilio10000:38:14QuadMax 4Even4Oddn2024-01-25
ingmanc9901:52:33QuadMax 4Even4Oddn2024-01-25
dante110000:04:08Quad Maxy2024-01-25
_Sofia_10000:05:50QGLn2024-01-25
rakesh_rai9900:06:11QGLn2024-01-25
lowsuann129800:07:56QGLn2024-01-25
Pinuccio9700:08:25QGLn2024-01-25
lucavip9600:10:14QGLn2024-01-25
iosonoalessia9500:04:09QGLy2024-01-25
random9400:07:04QGLy2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00QGL2024-01-25
wiseman10000:05:58Productn2024-01-25
bjelico9900:08:25Productn2024-01-25
Gotroch10000:00:42Pooln2024-01-25
lowsuann129900:00:48Pooln2024-01-25
flin689800:00:53Pooln2024-01-25
francoclaudio9700:00:58Pooln2024-01-25
Bely9600:01:00Pooln2024-01-25
Black Tiger9500:01:03Pooln2024-01-25
bartez9400:01:32Pooln2024-01-25
_Sofia_9300:01:33Pooln2024-01-25
carmela969200:01:34Pooln2024-01-25
Sara Lodo 80189100:01:41Pooln2024-01-25
mik19000:01:50Pooln2024-01-25
lenzo8900:02:13Pooln2024-01-25
miroilfox588800:02:15Pooln2024-01-25
eugene porter8700:02:16Pooln2024-01-25
guspilla8600:02:34Pooln2024-01-25
mm878500:02:45Pooln2024-01-25
migza20068400:02:53Pooln2024-01-25
lulu20088300:02:57Pooln2024-01-25
giomas628200:04:20Pooln2024-01-25
Ste17298100:06:12Pooln2024-01-25
emy88000:01:39Pooly2024-01-25
iaiacricri7900:03:06Pooly2024-01-25
yuma67000:00:00Pool2024-01-25
faber62000:00:00Pool2024-01-25
yuma6710000:02:01pencilmarksn2024-01-25
Ciao Emmanuel9900:03:16pencilmarksn2024-01-25
Hongkong9800:03:18pencilmarksn2024-01-25
moso9700:03:32pencilmarksn2024-01-25
alexdon9600:03:36pencilmarksn2024-01-25
maxxghi9500:03:42pencilmarksn2024-01-25
lowsuann129400:03:51pencilmarksn2024-01-25
purifire9300:04:06pencilmarksn2024-01-25
iaiacricri9200:04:13pencilmarksn2024-01-25
Mara9100:04:31pencilmarksn2024-01-25
zephyr9000:04:33pencilmarksn2024-01-25
boscardinale8900:04:38pencilmarksn2024-01-25
ale19598800:04:43pencilmarksn2024-01-25
_Noemi_8800:04:43pencilmarksn2024-01-25
ingmanc8600:04:56pencilmarksn2024-01-25
Svilen Dyakovski8500:05:07pencilmarksn2024-01-25
topi19758400:05:17pencilmarksn2024-01-25
miroilfox588300:06:10pencilmarksn2024-01-25
_Sofia_8200:06:17pencilmarksn2024-01-25
Carloplus8100:06:19pencilmarksn2024-01-25
emilio8100:06:19pencilmarksn2024-01-25
baron de roc7900:07:04pencilmarksn2024-01-25
alfbus7800:07:15pencilmarksn2024-01-25
lonewolf637700:07:29pencilmarksn2024-01-25
zorko7600:07:31pencilmarksn2024-01-25
faber627500:08:04pencilmarksn2024-01-25
vencanas7400:08:13pencilmarksn2024-01-25
Eti 1147300:08:56pencilmarksn2024-01-25
valeriab7200:09:14pencilmarksn2024-01-25
adalbert7100:09:24pencilmarksn2024-01-25
Kvara7000:09:58pencilmarksn2024-01-25
peluri6900:10:15pencilmarksn2024-01-25
Marq936800:10:25pencilmarksn2024-01-25
dario526700:17:23pencilmarksn2024-01-25
Black Tiger6600:44:44pencilmarksn2024-01-25
mara55000:00:00pencilmarks2024-01-25
angy71000:00:00pencilmarks2024-01-25
Spock000:00:00pencilmarks2024-01-25
lowsuann1210000:03:55Patchworkn2024-01-25
Gotroch9900:04:44Patchworkn2024-01-25
moso9800:05:48Patchworkn2024-01-25
migza20069700:08:02Patchworkn2024-01-25
lupogrigio9600:12:04Patchworkn2024-01-25
gianburrasca9500:12:38Patchworkn2024-01-25
Sara Lodo 80189400:28:27Patchworkn2024-01-25
eugene porter000:00:00Patchwork2024-01-25
yuma67000:00:00Patchwork2024-01-25
random000:00:00Patchwork2024-01-25
flin68000:00:00Patchwork2024-01-25
bartez10000:09:21Parityn2024-01-25
Calimerofi9900:25:06Parityn2024-01-25
purifire10000:03:52Palindromon2024-01-25
fenicia9900:06:30Palindromon2024-01-25
alexdon9800:09:09Palindromon2024-01-25
zorko9700:11:20Palindromon2024-01-25
valeriab9600:12:12Palindromon2024-01-25
bjelico9500:15:30Palindromon2024-01-25
dante19400:09:34Palindromoy2024-01-25
Ste1729000:00:00Palindromo2024-01-25
iaiacricri000:00:00Palindromoy2024-01-25
falco2000:00:00Palindromo2024-01-25
rossy24000:00:00Palindromo2024-01-25
molinomalla000:00:00Palindromo2024-01-25
lowsuann1210000:06:08outsiden2024-01-25
fenicia9900:07:26outsiden2024-01-25
Gotroch9800:07:52outsiden2024-01-25
Black Tiger9700:08:16outsiden2024-01-25
koala9600:09:08outsiden2024-01-25
wiseman9500:09:10outsiden2024-01-25
zorko9400:10:09outsiden2024-01-25
tres4o9300:10:10outsiden2024-01-25
Svilen Dyakovski9200:11:02outsiden2024-01-25
faber629100:17:11outsiden2024-01-25
Eti 1149000:19:46outsiden2024-01-25
Carloplus8900:26:32outsiden2024-01-25
purifire8800:30:09outsiden2024-01-25
francoclaudio8700:55:04outsiden2024-01-25
gierre8600:56:11outsiden2024-01-25
salvo9618501:03:27outsiden2024-01-25
zephyr8400:18:29outsidey2024-01-25
falco2000:00:00outside2024-01-25
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-25
niki53000:00:00outside2024-01-25
kwaka000:00:00outside2024-01-25
ettina000:00:00outside2024-01-25
magnificoo000:00:00outside2024-01-25
minox000:00:00outside2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00outside2024-01-25
alexdon000:00:00outside2024-01-25
Mach2000:00:00outside2024-01-25
albfilip000:00:00outside2024-01-25
fenicia10000:02:23Offsetn2024-01-25
_Sofia_9900:03:55Offsetn2024-01-25
maxxghi9800:04:41Offsetn2024-01-25
alexdon9700:05:45Offsetn2024-01-25
adalbert9600:07:03Offsetn2024-01-25
gianburrasca000:00:00Offset2024-01-25
_Sofia_10000:00:38Nurikaben2024-01-25
emilio9900:00:39Nurikaben2024-01-25
Ste17299800:00:42Nurikaben2024-01-25
Angels9700:00:44Nurikaben2024-01-25
tres4o9600:01:05Nurikaben2024-01-25
Puzzleland9500:01:06Nurikaben2024-01-25
nerina9400:01:29Nurikaben2024-01-25
lowsuann129300:01:37Nurikaben2024-01-25
zorko9200:01:40Nurikaben2024-01-25
Spock9100:01:58Nurikaben2024-01-25
_Noemi_9000:02:17Nurikaben2024-01-25
josehans8900:02:24Nurikaben2024-01-25
xanx8800:02:26Nurikaben2024-01-25
flin688700:02:58Nurikaben2024-01-25
bartez8600:03:03Nurikaben2024-01-25
migza20068500:03:18Nurikaben2024-01-25
lupogrigio8400:04:53Nurikaben2024-01-25
stefidigrona8300:05:20Nurikaben2024-01-25
claudio toffon8200:16:37Nurikaben2024-01-25
random000:00:00Nurikabe2024-01-25
miroilfox58000:00:00Nurikabe2024-01-25
zorko10000:05:36non consecutivon2024-01-25
lowsuann129900:05:39non consecutivon2024-01-25
moso9800:06:48non consecutivon2024-01-25
fenicia9700:07:30non consecutivon2024-01-25
faber629600:09:15non consecutivon2024-01-25
supermaxnan9500:10:42non consecutivon2024-01-25
ingmanc9400:10:49non consecutivon2024-01-25
minox9300:16:18non consecutivon2024-01-25
alfbus9203:05:51non consecutivoy2024-01-25
purifire000:00:00non consecutivo2024-01-25
albfilip000:00:00non consecutivo2024-01-25
Bely000:00:00non consecutivo2024-01-25
fenicia10000:07:41No Mirrorn2024-01-25
bartez9900:33:58No Mirrorn2024-01-25
migza20069800:06:04No Mirrory2024-01-25
minox000:00:00No Mirror2024-01-25
Gotroch10000:02:06No 3 Consecutiven2024-01-25
alexdon9900:03:21No 3 Consecutiven2024-01-25
fenicia9800:03:40No 3 Consecutiven2024-01-25
moso9700:03:54No 3 Consecutiven2024-01-25
Mach29600:04:12No 3 Consecutiven2024-01-25
minox9500:07:03No 3 Consecutiven2024-01-25
bjelico9400:14:24No 3 Consecutiven2024-01-25
lowsuann1210000:04:30Next to 9n2024-01-25
purifire9900:04:31Next to 9n2024-01-25
moso9800:05:41Next to 9n2024-01-25
koala9700:06:39Next to 9n2024-01-25
alexdon9600:07:06Next to 9n2024-01-25
charlypapon489500:22:07Next to 9n2024-01-25
ingmanc9400:51:03Next to 9n2024-01-25
dante19300:27:40Next to 9y2024-01-25
miroilfox58000:00:00Next to 92024-01-25
Bruno6110000:24:39Neighboursn2024-01-25
mik19900:51:00Neighboursy2024-01-25
magnificoo000:00:00Neighbours2024-01-25
yuma67000:00:00Neighbours2024-01-25
faber62000:00:00Neighbours2024-01-25
lenzo10000:03:53multiplen2024-01-25
flin689900:03:59multiplen2024-01-25
ingmanc9800:04:20multiplen2024-01-25
purifire9700:06:33multiplen2024-01-25
niki539600:15:51multiplen2024-01-25
francoclaudio9500:09:49multipley2024-01-25
bjelico000:00:00multiple2024-01-25
bartez000:00:00multiple2024-01-25
Eti 114000:00:00multiple2024-01-25
magnificoo10000:09:36Monopolyn2024-01-25
baffo19519900:49:53Monopolyy2024-01-25
emy8000:00:00Monopolyy2024-01-25
lulu200810000:08:39modulon2024-01-25
koala10000:13:31Mirror Twinn2024-01-25
emy8000:00:00Mirror Twin2024-01-25
minox10000:08:23Mirror 10n2024-01-25
bartez9900:09:06Mirror 10n2024-01-25
carlita29800:17:11Mirror 10n2024-01-25
migza20069700:03:00Mirror 10y2024-01-25
flin68000:00:00Mirror 102024-01-25
faber62000:00:00Mirror 102024-01-25
Black Tiger10000:01:10Mirrorn2024-01-25
Gotroch9900:01:12Mirrorn2024-01-25
fenicia9800:01:21Mirrorn2024-01-25
flin689700:01:34Mirrorn2024-01-25
minox9600:02:30Mirrorn2024-01-25
orko9500:02:57Mirrorn2024-01-25
faber629400:03:17Mirrorn2024-01-25
baron de roc9300:03:25Mirrorn2024-01-25
carlita29200:04:24Mirrorn2024-01-25
emy8000:00:00Mirror2024-01-25
bartez10000:06:00minmaxn2024-01-25
jonnie559900:10:23minmaxn2024-01-25
baffo19519800:22:15minmaxy2024-01-25
magnificoo000:00:00minmax2024-01-25
alexdon10000:00:52minin2024-01-25
Black Tiger10000:00:52minin2024-01-25
Bely9800:01:05minin2024-01-25
_Sofia_9700:01:09minin2024-01-25
fenicia9600:01:12minin2024-01-25
gheo629500:01:17minin2024-01-25
SUDOMICH9500:01:17minin2024-01-25
lenzo9300:01:20minin2024-01-25
flin689200:01:26minin2024-01-25
faber629200:01:26minin2024-01-25
Ciao Emmanuel9000:01:27minin2024-01-25
_Noemi_8900:01:30minin2024-01-25
angy718900:01:30minin2024-01-25
Sara Lodo 80188700:01:32minin2024-01-25
yuma678600:01:33minin2024-01-25
wiseman8500:01:40minin2024-01-25
lucavip8400:01:42minin2024-01-25
zorko8300:01:50minin2024-01-25
bartez8200:01:54minin2024-01-25
bibs8100:02:01minin2024-01-25
albfilip8000:02:08minin2024-01-25
molinomalla7900:02:15minin2024-01-25
bjelico7800:02:20minin2024-01-25
valeriab7700:02:22minin2024-01-25
paola597600:02:32minin2024-01-25
carmela967500:02:43minin2024-01-25
bob 497500:02:43minin2024-01-25
emilio7300:02:48minin2024-01-25
lonewolf637200:02:50minin2024-01-25
Pinuccio7100:02:51minin2024-01-25
boscardinale7000:02:55minin2024-01-25
zephyr6900:03:01minin2024-01-25
adalbert6800:03:05minin2024-01-25
abbracatabbra6700:03:16minin2024-01-25
Eti 1146600:03:19minin2024-01-25
szita6500:03:25minin2024-01-25
lupogrigio6400:03:26minin2024-01-25
VRC36300:03:28minin2024-01-25
rosalpina6200:03:34minin2024-01-25
magnificoo6100:03:36minin2024-01-25
lulu20086000:03:41minin2024-01-25
jojo275900:03:43minin2024-01-25
ettina5800:03:51minin2024-01-25
eugene porter5700:04:08minin2024-01-25
Angels5600:04:13minin2024-01-25
Panina5500:04:21minin2024-01-25
vencanas5400:04:32minin2024-01-25
tres4o5400:04:32minin2024-01-25
mass525200:07:05minin2024-01-25
baron de roc5100:07:24minin2024-01-25
dario525000:15:36minin2024-01-25
carlita24900:11:28miniy2024-01-25
arancia000:00:00mini2024-01-25
Ste1729000:00:00mini2024-01-25
Marq9310000:08:51Memoryn2024-01-25
baffo19519900:12:26Memoryy2024-01-25
falco2000:00:00Memory2024-01-25
emy8000:00:00Memoryy2024-01-25
maxxghi10000:01:47Master Mind52024-01-25
stefidigrona9900:01:00Master Mind72024-01-25
Angels9800:01:20Master Mind72024-01-25
yuma679700:01:24Master Mind72024-01-25
guspilla9600:01:27Master Mind72024-01-25
josehans9500:08:20Master Mind72024-01-25
niki539400:01:05Master Mind82024-01-25
bartez9300:01:28Master Mind82024-01-25
faber629200:01:34Master Mind82024-01-25
flin689100:02:25Master Mind102024-01-25
emilio9000:02:26Master Mind112024-01-25
migza20068900:01:22Master Mind122024-01-25
Ste17298800:06:31Master Mind182024-01-25
Ste172910000:00:45Logic Mind82024-01-25
niki539900:00:55Logic Mind82024-01-25
stefidigrona9800:01:01Logic Mind72024-01-25
yuma679700:01:02Logic Mind102024-01-25
Angels9600:01:10Logic Mind102024-01-25
emilio9500:01:16Logic Mind82024-01-25
migza20069400:01:23Logic Mind132024-01-25
bartez9300:01:40Logic Mind82024-01-25
jonnie559200:01:49Logic Mind182024-01-25
flin689100:02:23Logic Mind82024-01-25
mik19000:02:53Logic Mind132024-01-25
guspilla8900:03:19Logic Mind92024-01-25
Black Tiger10000:00:19lampionsn2024-01-25
flin689900:00:22lampionsn2024-01-25
Gotroch9800:00:23lampionsn2024-01-25
Puzzleland9700:00:24lampionsn2024-01-25
_Sofia_9600:00:27lampionsn2024-01-25
emilio9500:00:28lampionsn2024-01-25
Angels9400:01:13lampionsn2024-01-25
stefidigrona9300:01:18lampionsn2024-01-25
bartez9200:01:24lampionsn2024-01-25
Ste17299100:03:55lampionsn2024-01-25
yuma67000:00:00lampions2024-01-25
faber6210000:04:50kurven2024-01-25
yuma679900:05:56kurven2024-01-25
lenzo9800:08:09kurven2024-01-25
alfbus9700:18:56kurven2024-01-25
boscardinale9600:32:07kurven2024-01-25
lowsuann12000:00:00kurve2024-01-25
SUDOMICH000:00:00kurve2024-01-25
fenicia000:00:00kurve2024-01-25
lucavip000:00:00kurve2024-01-25
charlypapon48000:00:00kurve2024-01-25
moso10000:05:44kropkin2024-01-25
Sara Lodo 80189900:05:46kropkin2024-01-25
bjelico9800:06:11kropkin2024-01-25
lenzo9700:07:38kropkin2024-01-25
wiseman9600:08:46kropkin2024-01-25
ale19599500:10:37kropkin2024-01-25
lulu20089400:16:08kropkin2024-01-25
orko000:00:00kropki2024-01-25
fenicia000:00:00kropki2024-01-25
emilio10000:06:17Knight forcedy2024-01-25
Gotroch10000:04:30Killer Variantn2024-01-25
moso9900:06:34Killer Variantn2024-01-25
zorko9800:09:16Killer Variantn2024-01-25
ingmanc9700:09:18Killer Variantn2024-01-25
lowsuann129600:09:58Killer Variantn2024-01-25
wiseman9500:10:12Killer Variantn2024-01-25
jonnie559400:11:35Killer Variantn2024-01-25
zephyr9300:12:41Killer Variantn2024-01-25
bjelico9200:19:29Killer Variantn2024-01-25
mass529100:20:41Killer Variantn2024-01-25
valeriab000:00:00Killer Variant2024-01-25
Bely000:00:00Killer Variant2024-01-25
enricoe000:00:00Killer Variant2024-01-25
lowsuann1210000:03:47Killer Pairn2024-01-25
alexdon9900:04:12Killer Pairn2024-01-25
orko9800:05:05Killer Pairn2024-01-25
magnificoo9700:07:16Killer Pairn2024-01-25
mara559600:08:48Killer Pairn2024-01-25
giannipas9500:09:18Killer Pairn2024-01-25
giogio609400:13:10Killer Pairn2024-01-25
Giscard9300:04:09Killer Pairy2024-01-25
emy89200:04:55Killer Pairy2024-01-25
valeriab000:00:00Killer Pair2024-01-25
alexdon10000:05:30killern2024-01-25
flin689900:06:29killern2024-01-25
orko9800:06:45killern2024-01-25
Angela569700:07:14killern2024-01-25
zorko9600:07:54killern2024-01-25
wiseman9500:08:29killern2024-01-25
vencanas9400:10:49killern2024-01-25
magnificoo9300:11:41killern2024-01-25
tres4o9200:11:54killern2024-01-25
miroilfox589100:11:59killern2024-01-25
mara559000:12:30killern2024-01-25
serigaia8900:13:57killern2024-01-25
giogio608800:14:53killern2024-01-25
gpace8438700:17:41killern2024-01-25
gierre8600:22:47killern2024-01-25
Lucio_Matrigiani8500:22:59killern2024-01-25
gheo628400:33:27killern2024-01-25
Aurelio8300:34:33killern2024-01-25
giomas628200:36:16killern2024-01-25
josehans8100:42:06killern2024-01-25
Giscard8000:06:58killery2024-01-25
nerina7900:24:05killery2024-01-25
zephyr7802:21:50killery2024-01-25
emy87703:07:32killery2024-01-25
tida7604:21:38killery2024-01-25
adalbert000:00:00killery2024-01-25
ripafi000:00:00killer2024-01-25
angy71000:00:00killer2024-01-25
giannipas000:00:00killery2024-01-25
mass52000:00:00killer2024-01-25
Gotroch10000:01:29KakuroDokun2024-01-25
lowsuann129900:01:54KakuroDokun2024-01-25
francoclaudio9800:02:31KakuroDokun2024-01-25
niki539700:02:35KakuroDokun2024-01-25
Mara9600:02:51KakuroDokun2024-01-25
wiseman9500:03:16KakuroDokun2024-01-25
mara559400:03:26KakuroDokun2024-01-25
jonnie559300:03:39KakuroDokun2024-01-25
orko9200:03:42KakuroDokun2024-01-25
miroilfox589100:04:03KakuroDokun2024-01-25
magnificoo9000:04:19KakuroDokun2024-01-25
zephyr8900:08:19KakuroDokun2024-01-25
giannipas8800:05:37KakuroDokuy2024-01-25
lowsuann1210000:20:54jigsaw hybridn2024-01-25
fenicia9900:22:57jigsaw hybridn2024-01-25
Carloplus9800:31:09jigsaw hybridn2024-01-25
bce9700:40:54jigsaw hybridy2024-01-25
enricoe000:00:00jigsaw hybrid2024-01-25
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-25
Bely000:00:00jigsaw hybrid2024-01-25
alexdon10000:08:53jigsawn2024-01-25
faber629900:10:10jigsawn2024-01-25
zorko9800:10:23jigsawn2024-01-25
Carloplus9700:11:30jigsawn2024-01-25
carmela969600:12:59jigsawn2024-01-25
Mach29500:13:46jigsawn2024-01-25
tres4o9400:15:20jigsawn2024-01-25
fenicia9300:16:08jigsawn2024-01-25
minox9200:19:21jigsawn2024-01-25
cebruma9100:23:30jigsawn2024-01-25
molinomalla9000:35:47jigsawn2024-01-25
bibs8900:41:58jigsawn2024-01-25
Hongkong8800:05:27jigsawy2024-01-25
bce8700:17:11jigsawy2024-01-25
lulu2008000:00:00jigsaw2024-01-25
beca000:00:00jigsaw2024-01-25
lucavip000:00:00jigsaw2024-01-25
mass52000:00:00jigsaw2024-01-25
claudio toffon000:00:00jigsaw2024-01-25
Gotroch10000:03:00isokillern2024-01-25
moso9900:04:28isokillern2024-01-25
minox9800:07:28isokillern2024-01-25
yuma679700:07:29isokillern2024-01-25
Mara9600:07:59isokillern2024-01-25
mass529500:09:34isokillern2024-01-25
bartez9400:13:45isokillern2024-01-25
nerina9300:16:49isokillern2024-01-25
dante19200:03:11isokillery2024-01-25
peluri10000:25:10ison2024-01-25
minox9900:29:12ison2024-01-25
emilio000:00:00iso2024-01-25
Mara10000:05:01integern2024-01-25
lulu20089900:08:23integern2024-01-25
lenzo10000:05:01Hybridn2024-01-25
ingmanc9900:06:31Hybridn2024-01-25
lowsuann129800:07:47Hybridn2024-01-25
koala9700:10:57Hybridn2024-01-25
emy89600:04:58Hybridy2024-01-25
Hongkong9500:05:26Hybridy2024-01-25
fenicia000:00:00Hybrid2024-01-25
koala10000:07:06greatern2024-01-25
lucavip9900:27:49greatern2024-01-25
giomas62000:00:00greater2024-01-25
flin6810000:01:26Fuzulin2024-01-25
_Sofia_9900:01:39Fuzulin2024-01-25
tres4o9800:01:49Fuzulin2024-01-25
zorko9700:01:55Fuzulin2024-01-25
lowsuann129600:02:06Fuzulin2024-01-25
lenzo9500:02:08Fuzulin2024-01-25
lulu20089400:02:38Fuzulin2024-01-25
bartez9300:03:39Fuzulin2024-01-25
eugene porter9200:05:46Fuzulin2024-01-25
Ste17299100:07:06Fuzulin2024-01-25
Sara Lodo 80189000:07:16Fuzulin2024-01-25
emilio8900:58:02Fuzulin2024-01-25
migza20068805:20:22Fuzuliy2024-01-25
Bely000:00:00Fuzuli2024-01-25
rosselena000:00:00Fuzuli2024-01-25
Gotroch10000:00:39Futoshikin2024-01-25
Black Tiger9900:00:47Futoshikin2024-01-25
lenzo9800:00:52Futoshikin2024-01-25
moso9700:00:53Futoshikin2024-01-25
flin689600:00:54Futoshikin2024-01-25
gianburrasca9500:00:57Futoshikin2024-01-25
faber629400:01:03Futoshikin2024-01-25
tres4o9300:01:04Futoshikin2024-01-25
rakesh_rai9200:01:09Futoshikin2024-01-25
fenicia9100:01:13Futoshikin2024-01-25
bartez9100:01:13Futoshikin2024-01-25
lowsuann128900:01:22Futoshikin2024-01-25
_Sofia_8800:01:28Futoshikin2024-01-25
magnificoo8700:01:38Futoshikin2024-01-25
Sara Lodo 80188600:02:24Futoshikin2024-01-25
boscardinale8500:02:32Futoshikin2024-01-25
vindim8400:02:35Futoshikin2024-01-25
migza20068300:02:40Futoshikin2024-01-25
mass528200:02:48Futoshikin2024-01-25
lupogrigio8100:03:04Futoshikin2024-01-25
rosalpina8000:04:52Futoshikin2024-01-25
adalbert7900:08:27Futoshikin2024-01-25
tida7800:00:41Futoshikiy2024-01-25
lowsuann1210000:05:34framen2024-01-25
Angela569900:09:46framen2024-01-25
claudio toffon9800:11:00framen2024-01-25
Aurelio9700:45:49framen2024-01-25
migza20069600:13:59framey2024-01-25
moso000:00:00frame2024-01-25
bjelico10000:15:17Fortressn2024-01-25
bartez9900:26:35Fortressn2024-01-25
flin68000:00:00Fortress2024-01-25
emilio000:00:00Fortress2024-01-25
ANANKE10000:08:21exclusion2n2024-01-25
Mach29900:09:26exclusion2n2024-01-25
yuma679800:11:22exclusion2n2024-01-25
salvo9619700:14:11exclusion2n2024-01-25
koala9601:57:38exclusion2y2024-01-25
Mach210000:15:16exclusion1n2024-01-25
ANANKE9901:21:30exclusion1n2024-01-25
paola59000:00:00exclusion12024-01-25
_Noemi_10000:02:25EvenOddn2024-01-25
faber629900:02:52EvenOddn2024-01-25
fenicia9800:03:03EvenOddn2024-01-25
zorko9700:03:13EvenOddn2024-01-25
bartez9600:03:16EvenOddn2024-01-25
bibs9500:03:26EvenOddn2024-01-25
ANANKE9400:03:45EvenOddn2024-01-25
paola599300:04:36EvenOddn2024-01-25
VRC39200:06:36EvenOddn2024-01-25
falco29100:11:52EvenOddn2024-01-25
adalbert9000:11:56EvenOddn2024-01-25
vindim8900:14:11EvenOddn2024-01-25
carlo468800:23:30EvenOddn2024-01-25
mimicima000:00:00EvenOdd2024-01-25
mass52000:00:00EvenOdd2024-01-25
fenicia10000:11:47Even Odd Viewn2024-01-25
moso9900:14:22Even Odd Viewn2024-01-25
Carloplus9800:18:15Even Odd Viewn2024-01-25
dante19700:45:56Even Odd Viewy2024-01-25
lowsuann12000:00:00Even Odd View2024-01-25
josehans000:00:00Even Odd View2024-01-25
koala10000:07:55Distancen2024-01-25
Carloplus9900:10:04Distancen2024-01-25
emy89800:05:17Distancey2024-01-25
dante19700:06:28Distancey2024-01-25
lowsuann12000:00:00Distance2024-01-25
stefidigrona10000:05:55Diagonal Consecutiven2024-01-25
fenicia9900:07:19Diagonal Consecutiven2024-01-25
giogio609800:14:12Diagonal Consecutiven2024-01-25
alfbus000:00:00Diagonal Consecutive2024-01-25
francoclaudio10000:03:09diagonaln2024-01-25
fenicia9900:03:58diagonaln2024-01-25
zorko9800:04:22diagonaln2024-01-25
serigaia9700:04:48diagonaln2024-01-25
faber629600:05:27diagonaln2024-01-25
Ciao Emmanuel9500:06:19diagonaln2024-01-25
jonnie559400:06:32diagonaln2024-01-25
szita9300:07:03diagonaln2024-01-25
rosalpina9200:07:23diagonaln2024-01-25
albfilip9100:07:43diagonaln2024-01-25
Carloplus9000:07:45diagonaln2024-01-25
bibs8900:08:00diagonaln2024-01-25
alexdon8800:09:41diagonaln2024-01-25
salvo9618700:10:50diagonaln2024-01-25
adalbert8600:13:58diagonaln2024-01-25
gierre8500:14:21diagonaln2024-01-25
VRC38400:15:06diagonaln2024-01-25
Lucio_Matrigiani8300:16:40diagonaln2024-01-25
Pinuccio8200:16:52diagonaln2024-01-25
cebruma8100:20:37diagonaln2024-01-25
falco28000:22:48diagonaln2024-01-25
charlypapon487900:26:57diagonaln2024-01-25
carlo467800:44:00diagonaln2024-01-25
dario527700:05:27diagonaly2024-01-25
tida7600:24:48diagonaly2024-01-25
magnificoo000:00:00diagonal2024-01-25
carlita2000:00:00diagonaly2024-01-25
lucavip000:00:00diagonal2024-01-25
effeti50000:00:00diagonal2024-01-25
silverdog000:00:00diagonal2024-01-25
albfilip10000:05:37Descriptive Pairsn2024-01-25
lowsuann129900:06:13Descriptive Pairsn2024-01-25
Bely9800:07:00Descriptive Pairsn2024-01-25
orko9700:07:08Descriptive Pairsn2024-01-25
dante19600:08:56Descriptive Pairsn2024-01-25
lenzo10000:02:42cubicn2024-01-25
Gotroch9900:02:45cubicn2024-01-25
fenicia9800:03:57cubicn2024-01-25
faber629700:04:09cubicn2024-01-25
SUDOMICH9600:05:50cubicn2024-01-25
carmela969500:06:53cubicn2024-01-25
alfbus9400:09:40cubicn2024-01-25
giogio609300:10:02cubicn2024-01-25
molinomalla9200:11:30cubicn2024-01-25
_Sofia_9100:12:02cubicn2024-01-25
VRC39000:12:45cubicn2024-01-25
mm878900:13:59cubicn2024-01-25
Pinuccio8800:45:32cubicn2024-01-25
yuma67000:00:00cubic2024-01-25
Bely000:00:00cubic2024-01-25
lucavip000:00:00cubic2024-01-25
flin68000:00:00cubic2024-01-25
rakesh_rai000:00:00cubic2024-01-25
vencanas10000:30:16CrossSumn2024-01-25
giogio609901:44:00CrossSumn2024-01-25
adalbert000:00:00CrossSum2024-01-25
lucavip000:00:00CrossSum2024-01-25
gpace843000:00:00CrossSum2024-01-25
baron de roc10000:00:19Countingn2024-01-25
heraklion9900:01:01Countingn2024-01-25
niki539800:02:11Countingn2024-01-25
dante19700:02:47Countingn2024-01-25
yuma679600:02:53Countingn2024-01-25
Black Tiger9500:03:03Countingn2024-01-25
migza20069400:03:14Countingn2024-01-25
emilio9300:03:48Countingn2024-01-25
eugene porter9200:04:01Countingn2024-01-25
beca9100:05:30Countingn2024-01-25
noidea9000:05:59Countingn2024-01-25
carlita28900:08:28Countingn2024-01-25
Ciao Emmanuel000:00:00Counting2024-01-25
bartez000:00:00Counting2024-01-25
flin68000:00:00Counting2024-01-25
bjelico000:00:00Counting2024-01-25
peluri000:00:00Counting2024-01-25
Mach210000:16:13consecutive -Nn2024-01-25
lulu20089900:21:25consecutive -Nn2024-01-25
Gotroch10000:03:00consecutiven2024-01-25
lenzo9900:05:52consecutiven2024-01-25
zorko9800:05:55consecutiven2024-01-25
moso9700:08:23consecutiven2024-01-25
supermaxnan9600:09:54consecutiven2024-01-25
stefidigrona9500:15:39consecutiven2024-01-25
ingmanc9400:41:35consecutiven2024-01-25
random000:00:00consecutivey2024-01-25
lulu2008000:00:00consecutive2024-01-25
fenicia000:00:00consecutive2024-01-25
miroilfox58000:00:00consecutive2024-01-25
niki53000:00:00consecutive2024-01-25
iosonoalessia000:00:00consecutivey2024-01-25
Mara000:00:00consecutive2024-01-25
zephyr10000:19:36ColorsGroupsn2024-01-25
baron de roc9901:39:54ColorsGroupsn2024-01-25
lowsuann12000:00:00ColorsGroups2024-01-25
koala10000:11:46ClockFaces QuadMaxn2024-01-25
dante1000:00:00ClockFaces QuadMaxy2024-01-25
guspilla000:00:00ClockFaces QuadMax2024-01-25
rosalpina10000:12:33classic hardn2024-01-25
Bruno619900:17:34classic hardn2024-01-25
szita9800:18:06classic hardn2024-01-25
VRC39700:20:38classic hardn2024-01-25
dario529600:06:40classic hardy2024-01-25
mass52000:00:00classic hard2024-01-25
abbracatabbra000:00:00classic hard2024-01-25
albfilip000:00:00classic hard2024-01-25
faber62000:00:00classic hard2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00classic hard2024-01-25
Bely10000:02:38classicn2024-01-25
fenicia9900:02:56classicn2024-01-25
Black Tiger9800:02:59classicn2024-01-25
lenzo9700:03:46classicn2024-01-25
serigaia9600:04:11classicn2024-01-25
zorko9500:04:50classicn2024-01-25
lucavip9400:05:04classicn2024-01-25
albfilip9300:05:28classicn2024-01-25
niki539200:05:41classicn2024-01-25
peluri9100:05:47classicn2024-01-25
Ciao Emmanuel9000:06:07classicn2024-01-25
hobby18900:06:50classicn2024-01-25
Lucio_Matrigiani8800:07:25classicn2024-01-25
Marq938700:07:39classicn2024-01-25
miroilfox588600:08:36classicn2024-01-25
_Sofia_8500:09:33classicn2024-01-25
Pinuccio8400:10:05classicn2024-01-25
Carloplus8300:10:35classicn2024-01-25
carlita28200:11:25classicn2024-01-25
boscardinale8100:11:42classicn2024-01-25
mass528000:11:48classicn2024-01-25
gierre8000:11:48classicn2024-01-25
haunted60547800:12:43classicn2024-01-25
abbracatabbra7700:13:29classicn2024-01-25
jojo277600:13:55classicn2024-01-25
rosalpina7500:14:29classicn2024-01-25
VRC37400:15:57classicn2024-01-25
gabry7300:16:03classicn2024-01-25
bob 497200:16:19classicn2024-01-25
beppe587100:17:44classicn2024-01-25
adalbert7000:19:23classicn2024-01-25
valvolino6900:20:51classicn2024-01-25
bce6800:21:25classicn2024-01-25
Kvara6700:23:16classicn2024-01-25
szita6601:13:11classicn2024-01-25
tida6500:02:20classicy2024-01-25
dario526400:03:02classicy2024-01-25
maxxghi000:00:00classic2024-01-25
falco2000:00:00classic2024-01-25
faber62000:00:00classic2024-01-25
ANANKE000:00:00classic2024-01-25
magnificoo000:00:00classic2024-01-25
carlo46000:00:00classic2024-01-25
uvaspina000:00:00classic2024-01-25
bibs000:00:00classic2024-01-25
Gotroch10000:03:26cityn2024-01-25
Bely9900:04:05cityn2024-01-25
tres4o9800:04:53cityn2024-01-25
albfilip9700:04:59cityn2024-01-25
lenzo9600:05:30cityn2024-01-25
lowsuann129500:05:36cityn2024-01-25
bartez9400:06:02cityn2024-01-25
wiseman9300:06:18cityn2024-01-25
moso9200:06:58cityn2024-01-25
maxxghi9100:08:46cityn2024-01-25
emilio9000:12:01cityn2024-01-25
eugene porter8900:14:50cityn2024-01-25
mm878800:09:27cityy2024-01-25
rosy56000:00:00city2024-01-25
zorko000:00:00city2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00city2024-01-25
guspilla000:00:00city2024-01-25
bjelico000:00:00city2024-01-25
rosalpina000:00:00city2024-01-25
iosonoalessia000:00:00cityy2024-01-25
bartez10000:01:11Chainsn2024-01-25
Sara Lodo 80189900:02:17Chainsn2024-01-25
lenzo9800:02:53Chainsn2024-01-25
eugene porter9700:03:19Chainsn2024-01-25
lucavip10000:07:27CentersSumn2024-01-25
adalbert9900:08:06CentersSumn2024-01-25
vindim9800:15:09CentersSumn2024-01-25
gpace843000:00:00CentersSum2024-01-25
Gotroch10000:02:47Bricksn2024-01-25
lenzo9900:02:53Bricksn2024-01-25
Bely9800:03:14Bricksn2024-01-25
lowsuann129700:03:36Bricksn2024-01-25
angy719600:04:17Bricksn2024-01-25
gianburrasca9500:05:17Bricksn2024-01-25
bartez9400:05:52Bricksn2024-01-25
simonetta9300:06:06Bricksn2024-01-25
_Sofia_9200:07:03Bricksn2024-01-25
noidea9100:07:34Bricksn2024-01-25
lupogrigio9000:07:53Bricksn2024-01-25
lulu20088900:12:49Bricksn2024-01-25
migza20068800:02:22Bricksy2024-01-25
carlita28700:08:08Bricksy2024-01-25
baron de roc000:00:00Bricks2024-01-25
moso000:00:00Bricks2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00Bricks2024-01-25
Gotroch10000:02:43Between1e9n2024-01-25
ingmanc9900:03:45Between1e9n2024-01-25
lowsuann129800:03:48Between1e9n2024-01-25
rossy249700:08:46Between1e9n2024-01-25
wiseman9600:09:27Between1e9n2024-01-25
charlypapon489500:10:17Between1e9n2024-01-25
dante19400:11:17Between1e9y2024-01-25
lenzo000:00:00Between1e92024-01-25
ingmanc10000:04:39averagen2024-01-25
fenicia9900:07:03averagen2024-01-25
charlypapon489800:08:42averagen2024-01-25
bjelico9700:14:28averagen2024-01-25
migza20069600:02:39averagey2024-01-25
rosy56000:00:00averagey2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:00average2024-01-25
lowsuann1210000:05:17Anti XXVn2024-01-25
Mach29900:06:14Anti XXVn2024-01-25
fenicia9800:07:07Anti XXVn2024-01-25
moso9700:09:09Anti XXVn2024-01-25
guspilla9600:13:12Anti XXVn2024-01-25
minox9500:17:31Anti XXVn2024-01-25
zephyr9400:04:39Anti XXVy2024-01-25
migza20069300:05:01Anti XXVy2024-01-25
iosonoalessia9200:09:45Anti XXVy2024-01-25
Bely000:00:00Anti XXV2024-01-25
tres4o10000:03:29Anti XVn2024-01-25
zorko9900:04:26Anti XVn2024-01-25
fenicia9800:05:34Anti XVn2024-01-25
minox9700:08:44Anti XVn2024-01-25
lowsuann129600:11:48Anti XVn2024-01-25
guspilla9500:11:55Anti XVn2024-01-25
alfbus9400:17:23Anti XVn2024-01-25
zephyr9300:02:45Anti XVy2024-01-25
iosonoalessia9200:05:32Anti XVy2024-01-25
migza20069100:06:36Anti XVy2024-01-25
Bely000:00:00Anti XV2024-01-25
simonetta000:00:00Anti XV2024-01-25
fenicia10000:03:30Anti Knightn2024-01-25
Black Tiger9900:03:34Anti Knightn2024-01-25
tres4o9800:04:45Anti Knightn2024-01-25
lowsuann129700:04:53Anti Knightn2024-01-25
albfilip9600:05:25Anti Knightn2024-01-25
faber629500:06:12Anti Knightn2024-01-25
niki539400:08:22Anti Knightn2024-01-25
gpace8439300:10:45Anti Knightn2024-01-25
peluri9200:11:00Anti Knightn2024-01-25
falco29100:46:28Anti Knightn2024-01-25
scledum000:00:00Anti Knight2024-01-25
Bely000:00:00Anti Knight2024-01-25
zorko000:00:00Anti Knight2024-01-25
Bely10000:01:50Anti Diagonaln2024-01-25
fenicia9900:02:11Anti Diagonaln2024-01-25
Black Tiger9800:03:48Anti Diagonaln2024-01-25
minox9700:04:48Anti Diagonaln2024-01-25
peluri9600:05:36Anti Diagonaln2024-01-25
scledum9500:06:42Anti Diagonaln2024-01-25
adalbert9400:08:20Anti Diagonaln2024-01-25
migza20069300:01:46Anti Diagonaly2024-01-25
Hongkong9200:01:50Anti Diagonaly2024-01-25
giannipas9100:02:13Anti Diagonaly2024-01-25
emy89000:02:30Anti Diagonaly2024-01-25
dario528900:04:01Anti Diagonaly2024-01-25
francoclaudio8800:05:52Anti Diagonaly2024-01-25
zorko000:00:00Anti Diagonal2024-01-25
_Noemi_10000:00:46alberin2024-01-25
Gotroch9900:00:50alberin2024-01-25
lowsuann129800:00:52alberin2024-01-25
tres4o9700:00:55alberin2024-01-25
Puzzleland9600:00:56alberin2024-01-25
wiseman9500:01:01alberin2024-01-25
zorko9400:01:04alberin2024-01-25
xanx9300:01:11alberin2024-01-25
yuma679200:01:12alberin2024-01-25
ingmanc9100:01:15alberin2024-01-25
francoclaudio9100:01:15alberin2024-01-25
Ste17298900:01:17alberin2024-01-25
_Sofia_8800:01:18alberin2024-01-25
Sbyner8700:01:21alberin2024-01-25
random8600:01:26alberin2024-01-25
noidea8600:01:26alberin2024-01-25
Angels8400:01:27alberin2024-01-25
lenzo8300:01:31alberin2024-01-25
lulu20088200:01:34alberin2024-01-25
mm878100:01:41alberin2024-01-25
rosy568100:01:41alberin2024-01-25
claudio toffon7900:01:44alberin2024-01-25
miroilfox587800:01:46alberin2024-01-25
emilio7700:01:49alberin2024-01-25
Hongkong7600:01:50alberin2024-01-25
flin687500:01:51alberin2024-01-25
simonetta7400:01:53alberin2024-01-25
fenicia7300:01:57alberin2024-01-25
stefidigrona7200:02:06alberin2024-01-25
Sara Lodo 80187100:02:23alberin2024-01-25
aretuseo7000:02:26alberin2024-01-25
gianburrasca6900:02:31alberin2024-01-25
peluri6800:02:33alberin2024-01-25
gheo626700:02:39alberin2024-01-25
emy86600:03:09alberin2024-01-25
guspilla6500:03:47alberin2024-01-25
jojo276400:03:53alberin2024-01-25
bob19556300:04:05alberin2024-01-25
moso000:00:00alberi2024-01-25
flin6810000:01:05abcn2024-01-25
_Sofia_9900:01:09abcn2024-01-25
Gotroch9800:01:14abcn2024-01-25
zorko9700:01:15abcn2024-01-25
bartez9600:01:28abcn2024-01-25
_Noemi_9500:01:29abcn2024-01-25
moso9400:01:43abcn2024-01-25
tres4o9300:02:18abcn2024-01-25
claudio toffon9200:02:35abcn2024-01-25
Sara Lodo 80189100:02:49abcn2024-01-25
mm879000:03:10abcn2024-01-25
emilio8900:03:29abcn2024-01-25
Angels8800:04:00abcn2024-01-25
dante18700:04:30abcn2024-01-25
eugene porter8600:05:04abcn2024-01-25
emy88500:02:38abcy2024-01-25
lowsuann12000:00:00abc2024-01-25
alexdon10000:03:024 Boxn2024-01-25
zorko9900:03:124 Boxn2024-01-25
fenicia9800:03:184 Boxn2024-01-25
faber629700:03:354 Boxn2024-01-25
rakesh_rai9600:03:564 Boxn2024-01-25
minox9500:06:454 Boxn2024-01-25
niki539400:08:204 Boxn2024-01-25
lucavip9300:10:554 Boxn2024-01-25
nerina9200:23:084 Boxn2024-01-25
salvo9619101:39:554 Boxn2024-01-25
giannipas9000:03:104 Boxy2024-01-25
Hongkong8900:03:374 Boxy2024-01-25
emy88800:03:514 Boxy2024-01-25
dario528700:04:134 Boxy2024-01-25
gierre8600:14:284 Boxy2024-01-25
angy71000:00:004 Box2024-01-25
tres4o000:00:004 Box2024-01-25
angy7110000:03:492even2oddn2024-01-25
zorko9900:04:042even2oddn2024-01-25
tres4o9800:04:372even2oddn2024-01-25
Mach29700:07:142even2oddn2024-01-25
gheo629600:13:402even2oddn2024-01-25
alfbus9500:41:192even2oddn2024-01-25
Giscard9400:05:392even2oddy2024-01-25
migza20069300:06:202even2oddy2024-01-25
giannipas9200:07:382even2oddy2024-01-25
lucavip000:00:002even2odd2024-01-25
fenicia000:00:002even2odd2024-01-25
charlypapon48000:00:002even2odd2024-01-25
faber62000:00:002even2odd2024-01-25
Puzzleland10000:02:101and2n2024-01-25
bob19559900:02:241and2n2024-01-25
SUDOMICH9800:02:351and2n2024-01-25
zorko9700:02:381and2n2024-01-25
Hongkong9600:02:411and2n2024-01-25
ANANKE9500:03:031and2n2024-01-25
gianburrasca9400:03:111and2n2024-01-25
Spock9300:03:121and2n2024-01-25
_Noemi_9200:03:311and2n2024-01-25
rossy249100:04:311and2n2024-01-25
emilio9000:05:461and2n2024-01-25
lowsuann128900:06:171and2n2024-01-25
Black Tiger8800:06:211and2n2024-01-25
niki538700:06:411and2n2024-01-25
angy718600:07:321and2n2024-01-25
lucavip8500:10:201and2n2024-01-25
peluri8400:12:201and2n2024-01-25
Angels8300:14:351and2n2024-01-25
mara558200:14:361and2n2024-01-25
iosonoalessia8100:15:011and2n2024-01-25
vindim8000:15:161and2n2024-01-25
emy87900:21:291and2n2024-01-25
Kvara7800:32:341and2n2024-01-25
lupogrigio7700:53:491and2n2024-01-25
giannipas000:00:001and22024-01-25
scledum000:00:001and22024-01-25
rakesh_rai000:00:001and22024-01-25
lonewolf63000:00:001and22024-01-25
Alfredo000:00:001and2y2024-01-25
Sara Lodo 8018000:00:001and22024-01-25
zephyr000:00:001and22024-01-25
mass52000:00:001and22024-01-25
Ciao Emmanuel000:00:001and22024-01-25
fenicia10000:03:53XXVn2024-01-24
angy719900:07:52XXVn2024-01-24
guspilla9900:07:52XXVn2024-01-24
valeriab9700:15:00XXVn2024-01-24
giannipas9600:11:13XXVy2024-01-24
tres4o10000:04:57xvn2024-01-24
zorko9900:05:41xvn2024-01-24
lenzo9800:06:23xvn2024-01-24
rakesh_rai9700:06:27xvn2024-01-24
rhetcappmifcgi9600:06:39xvn2024-01-24
stefidigrona9500:07:47xvn2024-01-24
guspilla9400:09:22xvn2024-01-24
baron de roc9300:10:26xvn2024-01-24
vencanas9200:16:08xvn2024-01-24
ingmanc9100:22:33xvn2024-01-24
giogio609001:07:42xvn2024-01-24
giannipas8900:07:44xvy2024-01-24
valeriab000:00:00xv2024-01-24
yuma67000:00:00xv2024-01-24
albfilip000:00:00xv2024-01-24
fenicia000:00:00xv2024-01-24
alexdon10000:11:01xframen2024-01-24
ingmanc9900:13:38xframen2024-01-24
Carloplus9800:13:45xframen2024-01-24
giannipas9700:11:31xframey2024-01-24
migza20069602:54:47xframey2024-01-24
valeriab000:00:00xframe2024-01-24
xanx000:00:00xframe2024-01-24
guspilla000:00:00xframe2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00xframe2024-01-24
Black Tiger10000:02:10Untouchn2024-01-24
fenicia9900:03:26Untouchn2024-01-24
zorko9800:04:31Untouchn2024-01-24
faber629700:06:36Untouchn2024-01-24
magnificoo9600:07:16Untouchn2024-01-24
niki539500:14:21Untouchn2024-01-24
alfbus9400:30:22Untouchn2024-01-24
Giscard9300:05:17Untouchy2024-01-24
derdian000:00:00Untouch2024-01-24
guspilla10000:22:38True or Lien2024-01-24
xanx000:00:00True or Lie2024-01-24
_Noemi_10000:01:56Trisn2024-01-24
gheo629900:01:57Trisn2024-01-24
yuma679800:02:27Trisn2024-01-24
alexdon9700:02:41Trisn2024-01-24
flin689600:02:43Trisn2024-01-24
bartez9500:03:46Trisn2024-01-24
niki539400:03:55Trisn2024-01-24
ANANKE9300:05:00Trisn2024-01-24
mik19200:05:18Trisn2024-01-24
faber629100:05:25Trisn2024-01-24
baron de roc9000:05:36Trisn2024-01-24
boscardinale8900:06:09Trisn2024-01-24
Yu16_8800:06:20Trisn2024-01-24
Akuma21000:00:00Tris2024-01-24
paola59000:00:00Tris2024-01-24
bartez10000:11:38Touchyn2024-01-24
silverdog9900:32:20Touchyn2024-01-24
migza20069800:04:34Touchyy2024-01-24
bartez10000:17:49toroidaln2024-01-24
fenicia9900:22:10toroidaln2024-01-24
rakesh_rai10000:01:37Super Hybridn2024-01-24
bartez10000:08:20Sum 9n2024-01-24
yuma679900:09:26Sum 9n2024-01-24
alfbus9800:13:37Sum 9n2024-01-24
stefidigrona9700:15:40Sum 9n2024-01-24
baffo19519600:30:48Sum 9n2024-01-24
bartez10000:08:22sumn2024-01-24
migza200610000:09:49Sudoku Ny2024-01-24
Black Tiger10000:02:44subset5x1n2024-01-24
flin689900:02:47subset5x1n2024-01-24
ANANKE9800:03:23subset5x1n2024-01-24
mik19700:03:41subset5x1n2024-01-24
angy719600:03:46subset5x1n2024-01-24
zorko9500:03:56subset5x1n2024-01-24
gheo629400:04:21subset5x1n2024-01-24
bartez9300:07:19subset5x1n2024-01-24
carlo469200:11:12subset5x1n2024-01-24
iaiacricri000:00:00subset5x12024-01-24
angy7110000:04:47subset4x2n2024-01-24
flin689900:05:07subset4x2n2024-01-24
bartez9800:06:20subset4x2n2024-01-24
yuma679700:07:06subset4x2n2024-01-24
migza20069600:13:28subset4x2n2024-01-24
carlo469500:19:40subset4x2n2024-01-24
emilio9400:20:09subset4x2n2024-01-24
mik1000:00:00subset4x22024-01-24
angy7110000:02:30subset3x3n2024-01-24
mik19900:02:33subset3x3n2024-01-24
yuma679800:03:03subset3x3n2024-01-24
flin689700:03:23subset3x3n2024-01-24
rosy569600:06:34subset3x3n2024-01-24
ANANKE9500:06:46subset3x3n2024-01-24
migza20069400:07:29subset3x3n2024-01-24
bartez9300:08:10subset3x3n2024-01-24
carlo469200:10:13subset3x3n2024-01-24
angy7110000:04:07subset3x2n2024-01-24
bartez9900:07:21subset3x2n2024-01-24
mik19800:08:14subset3x2n2024-01-24
migza20069700:09:05subset3x2n2024-01-24
gheo629600:11:03subset3x2n2024-01-24
emilio9500:13:06subset3x2n2024-01-24
carlo469400:41:50subset3x2n2024-01-24
flin689301:49:32subset3x2n2024-01-24
guspilla000:00:00subset3x22024-01-24
angiolo000:00:00subset3x22024-01-24
flin6810000:01:42subset2x2n2024-01-24
rhetcappmifcgi9900:01:54subset2x2n2024-01-24
lowsuann129800:02:05subset2x2n2024-01-24
tida9700:02:17subset2x2n2024-01-24
bartez9600:02:18subset2x2n2024-01-24
gheo629500:02:24subset2x2n2024-01-24
migza20069400:02:32subset2x2n2024-01-24
angy719300:02:50subset2x2n2024-01-24
angiolo9200:02:58subset2x2n2024-01-24
mik19100:03:57subset2x2n2024-01-24
carlo469000:17:54subset2x2n2024-01-24
yuma678906:39:19subset2x2n2024-01-24
ANANKE000:00:00subset2x22024-01-24
faber62000:00:00subset2x22024-01-24
fenicia10000:08:29Stripesn2024-01-24
faber629900:08:44Stripesn2024-01-24
Black Tiger9800:09:20Stripesn2024-01-24
bartez9700:17:51Stripesn2024-01-24
purifire9600:18:22Stripesn2024-01-24
mimicima9500:35:10Stripesn2024-01-24
alexdon9400:37:46Stripesn2024-01-24
bibs000:00:00Stripes2024-01-24
adalbert000:00:00Stripes2024-01-24
lenzo10000:02:36Straightn2024-01-24
lowsuann129900:03:49Straightn2024-01-24
magnificoo9800:05:26Straightn2024-01-24
flin689700:08:18Straightn2024-01-24
bartez9600:10:22Straightn2024-01-24
rosy569500:11:29Straightn2024-01-24
Giscard000:00:00Straight2024-01-24
giomas62000:00:00Straight2024-01-24
rakesh_rai000:00:00Straight2024-01-24
rosselena000:00:00Straight2024-01-24
minox10000:13:11spiraln2024-01-24
dario529900:07:09spiraly2024-01-24
Black Tiger10000:02:43Slot Machinen2024-01-24
fenicia9900:06:25Slot Machinen2024-01-24
koala9800:06:46Slot Machinen2024-01-24
cebruma10000:08:51Skyscrapern2024-01-24
jonnie559900:10:58Skyscrapern2024-01-24
fenicia9800:13:19Skyscrapern2024-01-24
xanx9700:14:39Skyscrapern2024-01-24
Hongkong9600:11:10Skyscrapery2024-01-24
bigado000:00:00Skyscraper2024-01-24
purifire000:00:00Skyscraper2024-01-24
fenicia10000:09:40Rossini Outsiden2024-01-24
lowsuann129900:13:23Rossini Outsiden2024-01-24
magnificoo9800:15:21Rossini Outsiden2024-01-24
Hongkong9700:15:54Rossini Outsiden2024-01-24
ingmanc9600:22:47Rossini Outsiden2024-01-24
rhetcappmifcgi9500:26:39Rossini Outsiden2024-01-24
ripafi9400:27:27Rossini Outsiden2024-01-24
emy8000:00:00Rossini Outsidey2024-01-24
albfilip000:00:00Rossini Outside2024-01-24
Bely000:00:00Rossini Outside2024-01-24
simonetta000:00:00Rossini Outside2024-01-24
lenzo000:00:00Rossini Outside2024-01-24
koala000:00:00Rossini Outside2024-01-24
fenicia10000:05:09Rossinin2024-01-24
alexdon9900:05:24Rossinin2024-01-24
magnificoo9800:11:45Rossinin2024-01-24
gheo629700:13:29Rossinin2024-01-24
giomas629600:35:12Rossinin2024-01-24
ripafi000:00:00Rossini2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00Rossini2024-01-24
koala10000:06:12Renban 2x2n2024-01-24
claudio toffon9900:17:23Renban 2x2n2024-01-24
baffo19519800:47:05Renban 2x2y2024-01-24
Black Tiger10000:03:14queenn2024-01-24
purifire9900:03:37queenn2024-01-24
fenicia9800:06:37queenn2024-01-24
lucavip9700:07:40queenn2024-01-24
niki539600:08:59queenn2024-01-24
minox9500:09:58queenn2024-01-24
salvo9619400:12:19queenn2024-01-24
yuma679300:16:21queenn2024-01-24
alfbus9200:25:23queenn2024-01-24
VRC39114:20:38queenn2024-01-24
Bely000:00:00queen2024-01-24
Black Tiger10000:03:29quadruplen2024-01-24
purifire9900:04:30quadruplen2024-01-24
rhetcappmifcgi9800:05:08quadruplen2024-01-24
alexdon9700:05:18quadruplen2024-01-24
yuma679600:06:17quadruplen2024-01-24
bjelico9500:15:13quadruplen2024-01-24
falco29400:20:10quadruplen2024-01-24
SUDOMICH000:00:00quadruple2024-01-24
alexdon10000:04:22Quadron2024-01-24
fenicia9900:04:23Quadron2024-01-24
bartez9800:05:40Quadron2024-01-24
lucavip9700:06:52Quadron2024-01-24
faber629600:07:17Quadron2024-01-24
alfbus9500:09:48Quadron2024-01-24
emilio10000:07:28QuadMax 4Even4Oddy2024-01-24
lowsuann1210000:06:17QGLn2024-01-24
_Sofia_9900:18:32QGLn2024-01-24
random9800:07:53QGLy2024-01-24
rakesh_rai000:00:00QGL2024-01-24
iosonoalessia000:00:00QGLy2024-01-24
rakesh_rai10000:05:27Productn2024-01-24
bjelico9900:11:16Productn2024-01-24
ingmanc9800:23:44Productn2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00Product2024-01-24
mik110000:01:17Pooln2024-01-24
flin689900:01:20Pooln2024-01-24
purifire9800:01:30Pooln2024-01-24
bartez9700:01:31Pooln2024-01-24
Black Tiger9600:01:34Pooln2024-01-24
Bely9500:01:41Pooln2024-01-24
lenzo9500:01:41Pooln2024-01-24
migza20069300:01:56Pooln2024-01-24
emilio9200:02:10Pooln2024-01-24
lowsuann129100:02:26Pooln2024-01-24
ingmanc9100:02:26Pooln2024-01-24
_Sofia_8900:02:54Pooln2024-01-24
carmela968800:03:04Pooln2024-01-24
lulu20088700:03:08Pooln2024-01-24
mm878600:03:15Pooln2024-01-24
rhetcappmifcgi8500:03:18Pooln2024-01-24
guspilla8400:04:28Pooln2024-01-24
Spock8300:04:58Pooln2024-01-24
miroilfox588200:05:13Pooln2024-01-24
faber628100:05:26Pooln2024-01-24
mikeylyk8000:05:51Pooln2024-01-24
iaiacricri7900:02:10Pooly2024-01-24
rosy567900:02:10Pooly2024-01-24
rakesh_rai000:00:00Pool2024-01-24
eugene porter000:00:00Pool2024-01-24
yuma67000:00:00Pool2024-01-24
ingmanc10001:31:20Plus Xn2024-01-24
vencanas10000:02:25pencilmarksn2024-01-24
boscardinale9900:02:49pencilmarksn2024-01-24
Hongkong9800:03:12pencilmarksn2024-01-24
Spock9700:03:15pencilmarksn2024-01-24
yuma679600:03:31pencilmarksn2024-01-24
Ciao Emmanuel9500:03:33pencilmarksn2024-01-24
moso9400:04:32pencilmarksn2024-01-24
maxxghi9300:04:58pencilmarksn2024-01-24
rakesh_rai9200:05:09pencilmarksn2024-01-24
faber629100:05:52pencilmarksn2024-01-24
dario529000:06:28pencilmarksn2024-01-24
_Noemi_8900:06:34pencilmarksn2024-01-24
Yu16_8800:06:44pencilmarksn2024-01-24
Black Tiger8700:07:01pencilmarksn2024-01-24
purifire8600:07:05pencilmarksn2024-01-24
niki538500:07:18pencilmarksn2024-01-24
Marq938500:07:18pencilmarksn2024-01-24
Mara8300:07:20pencilmarksn2024-01-24
emilio8200:07:23pencilmarksn2024-01-24
alexdon8100:07:28pencilmarksn2024-01-24
baron de roc8000:08:57pencilmarksn2024-01-24
bigado7900:09:08pencilmarksn2024-01-24
alfbus7800:09:31pencilmarksn2024-01-24
rosy567700:11:26pencilmarksn2024-01-24
mik17600:11:36pencilmarksn2024-01-24
ingmanc7600:11:36pencilmarksn2024-01-24
valeriab7400:13:15pencilmarksn2024-01-24
iaiacricri7300:15:49pencilmarksn2024-01-24
misultin000:00:00pencilmarks2024-01-24
topi1975000:00:00pencilmarks2024-01-24
adalbert000:00:00pencilmarks2024-01-24
xanx000:00:00pencilmarks2024-01-24
mara55000:00:00pencilmarks2024-01-24
angiolo000:00:00pencilmarks2024-01-24
Carloplus000:00:00pencilmarks2024-01-24
lowsuann1210000:08:30Patchworkn2024-01-24
migza20069900:09:04Patchworkn2024-01-24
flin689800:10:37Patchworkn2024-01-24
yuma679700:12:02Patchworkn2024-01-24
gianburrasca9600:13:36Patchworkn2024-01-24
lupogrigio9500:18:27Patchworkn2024-01-24
emilio9400:20:09Patchworkn2024-01-24
xanx000:00:00Patchwork2024-01-24
bartez10000:10:01Parityn2024-01-24
Calimerofi000:00:00Parity2024-01-24
fenicia10000:03:12Palindromon2024-01-24
alexdon9900:03:14Palindromon2024-01-24
purifire9800:03:51Palindromon2024-01-24
rhetcappmifcgi9700:05:41Palindromon2024-01-24
silverdog9600:07:55Palindromon2024-01-24
valeriab9500:08:38Palindromon2024-01-24
falco29400:14:49Palindromon2024-01-24
molinomalla9300:22:59Palindromon2024-01-24
iaiacricri000:00:00Palindromoy2024-01-24
Black Tiger10000:07:15outsiden2024-01-24
koala9900:14:12outsiden2024-01-24
Bely9800:15:15outsiden2024-01-24
zorko9700:17:15outsiden2024-01-24
tres4o9600:18:23outsiden2024-01-24
Bruno619500:24:03outsiden2024-01-24
purifire9400:29:21outsiden2024-01-24
gierre9300:47:40outsiden2024-01-24
salvo9619208:05:55outsiden2024-01-24
Carloplus000:00:00outside2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00outside2024-01-24
supermaxnan000:00:00outside2024-01-24
Eti 114000:00:00outside2024-01-24
ettina000:00:00outside2024-01-24
falco2000:00:00outside2024-01-24
fenicia000:00:00outside2024-01-24
derdian000:00:00outside2024-01-24
kwaka000:00:00outside2024-01-24
faber62000:00:00outside2024-01-24
minox000:00:00outside2024-01-24
albfilip000:00:00outside2024-01-24
magnificoo000:00:00outside2024-01-24
SUDOMICH000:00:00outside2024-01-24
alexdon10000:04:22Offsetn2024-01-24
SUDOMICH9900:05:41Offsetn2024-01-24
fenicia9800:06:40Offsetn2024-01-24
maxxghi9700:08:06Offsetn2024-01-24
_Sofia_9600:10:48Offsetn2024-01-24
falco29501:05:07Offsetn2024-01-24
tres4o10000:00:35Nurikaben2024-01-24
flin689900:00:38Nurikaben2024-01-24
_Sofia_9800:00:40Nurikaben2024-01-24
Puzzleland9800:00:40Nurikaben2024-01-24
_Noemi_9600:00:41Nurikaben2024-01-24
Angels9500:01:00Nurikaben2024-01-24
stefidigrona9400:01:14Nurikaben2024-01-24
zorko9300:01:19Nurikaben2024-01-24
Ste17299200:01:25Nurikaben2024-01-24
claudio toffon9100:01:39Nurikaben2024-01-24
purifire9000:01:52Nurikaben2024-01-24
random8900:01:54Nurikaben2024-01-24
dante18800:01:56Nurikaben2024-01-24
emilio8700:02:02Nurikaben2024-01-24
migza20068600:02:06Nurikaben2024-01-24
nerina8500:02:07Nurikaben2024-01-24
bartez8400:02:11Nurikaben2024-01-24
Spock8300:02:17Nurikaben2024-01-24
xanx8200:02:33Nurikaben2024-01-24
lupogrigio8100:04:15Nurikaben2024-01-24
zorko10000:05:58non consecutivon2024-01-24
purifire9900:07:43non consecutivon2024-01-24
faber629800:09:50non consecutivon2024-01-24
rhetcappmifcgi9700:23:47non consecutivon2024-01-24
supermaxnan9600:35:51non consecutivon2024-01-24
iosonoalessia9500:36:15non consecutivoy2024-01-24
alfbus9402:20:54non consecutivoy2024-01-24
albfilip000:00:00non consecutivo2024-01-24
minox000:00:00non consecutivo2024-01-24
stefidigrona000:00:00non consecutivo2024-01-24
bigado000:00:00non consecutivo2024-01-24
fenicia000:00:00non consecutivo2024-01-24
ANANKE000:00:00non consecutivo2024-01-24
minox10000:06:37No Mirrorn2024-01-24
fenicia9900:06:46No Mirrorn2024-01-24
migza20069800:04:50No Mirrory2024-01-24
bartez000:00:00No Mirror2024-01-24
alexdon10000:02:47No 3 Consecutiven2024-01-24
fenicia9900:04:03No 3 Consecutiven2024-01-24
moso9800:04:44No 3 Consecutiven2024-01-24
rakesh_rai9700:05:13No 3 Consecutiven2024-01-24
stefidigrona9600:05:56No 3 Consecutiven2024-01-24
minox9500:09:03No 3 Consecutiven2024-01-24
SUDOMICH10000:02:57Next to 9n2024-01-24
purifire9900:03:51Next to 9n2024-01-24
alexdon9800:04:16Next to 9n2024-01-24
derdian9700:09:14Next to 9n2024-01-24
dante19600:15:24Next to 9y2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00Next to 92024-01-24
mik110000:15:37Neighboursy2024-01-24
magnificoo000:00:00Neighbours2024-01-24
yuma67000:00:00Neighbours2024-01-24
rhetcappmifcgi10000:05:21multiplen2024-01-24
purifire9900:05:57multiplen2024-01-24
niki539800:06:14multiplen2024-01-24
Bruno619700:06:35multiplen2024-01-24
bartez9600:06:58multiplen2024-01-24
ingmanc9500:07:05multiplen2024-01-24
flin689400:09:29multiplen2024-01-24
emilio9300:18:31multiplen2024-01-24
Akuma21000:00:00multiple2024-01-24
bjelico000:00:00multiple2024-01-24
lenzo000:00:00multiple2024-01-24
fenicia10000:04:53Monopolyn2024-01-24
ingmanc9900:06:31Monopolyn2024-01-24
magnificoo9800:08:23Monopolyn2024-01-24
lulu200810000:08:47modulon2024-01-24
koala10000:08:37Mirror Twiny2024-01-24
bartez10000:05:24Mirror 10n2024-01-24
minox9900:08:05Mirror 10n2024-01-24
faber629801:52:15Mirror 10n2024-01-24
migza20069700:02:08Mirror 10y2024-01-24
carlita29605:58:52Mirror 10y2024-01-24
Black Tiger10000:02:01Mirrorn2024-01-24
flin689900:03:19Mirrorn2024-01-24
fenicia9800:03:24Mirrorn2024-01-24
yuma679700:04:34Mirrorn2024-01-24
minox9600:04:51Mirrorn2024-01-24
orko9500:05:18Mirrorn2024-01-24
baron de roc9400:07:34Mirrorn2024-01-24
effeti509300:08:44Mirrorn2024-01-24
carlita29200:11:32Mirrorn2024-01-24
tardar9100:18:24Mirrorn2024-01-24
faber629000:52:53Mirrorn2024-01-24
SUDOMICH000:00:00Mirror2024-01-24
batclara000:00:00Mirrorh2024-01-24
bartez10000:07:06minmaxn2024-01-24
jonnie559900:10:31minmaxn2024-01-24
baffo19519800:16:12minmaxy2024-01-24
magnificoo000:00:00minmax2024-01-24
alexdon10000:02:08minin2024-01-24
Black Tiger9900:02:32minin2024-01-24
zorko9800:02:48minin2024-01-24
Akuma219700:03:08minin2024-01-24
Bely9600:03:30minin2024-01-24
lenzo9500:03:38minin2024-01-24
bartez9400:04:03minin2024-01-24
rhetcappmifcgi9300:04:25minin2024-01-24
_Noemi_9200:04:35minin2024-01-24
Ciao Emmanuel9100:04:53minin2024-01-24
faber629000:05:23minin2024-01-24
flin688900:05:24minin2024-01-24
tres4o8800:05:33minin2024-01-24
VRC38700:05:55minin2024-01-24
lucavip8600:05:57minin2024-01-24
Sara Lodo 80188500:05:59minin2024-01-24
yuma678400:06:04minin2024-01-24
mass528300:06:23minin2024-01-24
Bruno618200:06:24minin2024-01-24
angy718100:07:55minin2024-01-24
molinomalla8000:08:04minin2024-01-24
boscardinale7900:08:41minin2024-01-24
bjelico7800:09:53minin2024-01-24
valeriab7700:10:00minin2024-01-24
emilio7600:10:20minin2024-01-24
adalbert7500:10:50minin2024-01-24
vencanas7400:11:09minin2024-01-24
baron de roc7300:12:01minin2024-01-24
tardar7200:12:36minin2024-01-24
bob 497100:14:31minin2024-01-24
carmela967000:14:33minin2024-01-24
Panina6900:16:35minin2024-01-24
szita6800:25:23minin2024-01-24
dario526700:42:23minin2024-01-24
lupogrigio6607:15:48minin2024-01-24
carlita26500:13:31miniy2024-01-24
fenicia000:00:00mini2024-01-24
bibs000:00:00mini2024-01-24
rakesh_rai000:00:00mini2024-01-24
albfilip000:00:00mini2024-01-24
magnificoo000:00:00mini2024-01-24
SUDOMICH000:00:00mini2024-01-24
mara55000:00:00mini2024-01-24
gheo62000:00:00mini2024-01-24
pinuccia+-63000:00:00mini2024-01-24
paola59000:00:00mini2024-01-24
rosalpina000:00:00mini2024-01-24
Eti 114000:00:00mini2024-01-24
ettina000:00:00mini2024-01-24
lulu2008000:00:00mini2024-01-24
jojo27000:00:00miniy2024-01-24
abbracatabbra000:00:00mini2024-01-24
fenicia10000:05:22Memoryn2024-01-24
baron de roc9900:05:39Memoryn2024-01-24
Marq939800:09:40Memoryn2024-01-24
falco29700:20:42Memoryn2024-01-24
stefidigrona10000:00:40Master Mind52024-01-24
Angels9900:00:43Master Mind72024-01-24
yuma679800:00:51Master Mind72024-01-24
emilio9700:01:03Master Mind72024-01-24
flin689600:01:58Master Mind72024-01-24
maxxghi9500:02:21Master Mind72024-01-24
niki539400:01:27Master Mind82024-01-24
guspilla9300:02:41Master Mind92024-01-24
faber629200:01:55Master Mind102024-01-24
bartez9100:02:33Master Mind112024-01-24
yuma6710000:00:43Logic Mind82024-01-24
Ste17299900:00:46Logic Mind72024-01-24
niki539800:00:58Logic Mind92024-01-24
mik19700:01:11Logic Mind112024-01-24
Angels9600:01:17Logic Mind82024-01-24
emilio9500:01:21Logic Mind92024-01-24
flin689400:01:23Logic Mind92024-01-24
jonnie559300:01:32Logic Mind172024-01-24
bartez9200:02:10Logic Mind92024-01-24
guspilla9100:03:07Logic Mind82024-01-24
stefidigrona9000:03:22Logic Mind92024-01-24
flin6810000:01:32lampionsn2024-01-24
Angels9900:02:03lampionsn2024-01-24
Ste17299800:02:14lampionsn2024-01-24
stefidigrona9700:02:30lampionsn2024-01-24
emilio9600:04:16lampionsn2024-01-24
Puzzleland9500:04:29lampionsn2024-01-24
bartez9400:05:39lampionsn2024-01-24
jojo27000:00:00lampions2024-01-24
yuma67000:00:00lampions2024-01-24
rakesh_rai000:00:00lampions2024-01-24
SUDOMICH10000:01:55kurven2024-01-24
lenzo9900:02:26kurven2024-01-24
rakesh_rai9800:02:29kurven2024-01-24
faber629700:02:43kurven2024-01-24
fenicia9600:03:27kurven2024-01-24
yuma679500:03:53kurven2024-01-24
boscardinale9400:05:15kurven2024-01-24
bigado9300:05:18kurven2024-01-24
alfbus9200:06:03kurven2024-01-24
niki539100:06:23kurven2024-01-24
baron de roc9000:07:52kurven2024-01-24
lenzo10000:03:21kropkin2024-01-24
rakesh_rai9900:03:54kropkin2024-01-24
moso9800:04:47kropkin2024-01-24
Yu16_9700:05:49kropkin2024-01-24
fenicia9600:08:35kropkin2024-01-24
lulu20089500:08:49kropkin2024-01-24
bjelico9400:09:01kropkin2024-01-24
orko9300:09:26kropkin2024-01-24
valeriab000:00:00kropki2024-01-24
emilio10000:15:26Knight forcedy2024-01-24
rhetcappmifcgi10000:03:44Killer Variantn2024-01-24
ingmanc9900:06:28Killer Variantn2024-01-24
valeriab9800:09:25Killer Variantn2024-01-24
jonnie559700:09:54Killer Variantn2024-01-24
baron de roc9600:23:31Killer Variantn2024-01-24
giannipas9500:05:48Killer Varianty2024-01-24
zephyr9400:15:10Killer Varianty2024-01-24
mass52000:00:00Killer Variant2024-01-24
derdian000:00:00Killer Variant2024-01-24
alexdon10000:04:15Killer Pairn2024-01-24
orko9900:05:16Killer Pairn2024-01-24
rhetcappmifcgi9800:06:25Killer Pairn2024-01-24
angy719700:07:13Killer Pairn2024-01-24
mara559600:09:21Killer Pairn2024-01-24
magnificoo9500:09:37Killer Pairn2024-01-24
zeno09400:15:52Killer Pairn2024-01-24
Giscard9300:06:13Killer Pairy2024-01-24
giogio60000:00:00Killer Pair2024-01-24
valeriab000:00:00Killer Pair2024-01-24
Bely10000:04:54killern2024-01-24
orko9900:05:38killern2024-01-24
rakesh_rai9800:06:03killern2024-01-24
alexdon9700:06:05killern2024-01-24
tres4o9600:06:27killern2024-01-24
wiseman9500:06:35killern2024-01-24
Aurelio9400:07:09killern2024-01-24
angy719300:07:41killern2024-01-24
Goggxx9200:08:55killern2024-01-24
zephyr9100:09:13killern2024-01-24
rhetcappmifcgi9000:09:22killern2024-01-24
valeriab8900:09:33killern2024-01-24
xanx8800:09:42killern2024-01-24
magnificoo8700:09:47killern2024-01-24
niki538600:10:13killern2024-01-24
Angela568500:11:00killern2024-01-24
vencanas8400:11:43killern2024-01-24
giogio608300:12:10killern2024-01-24
mara558200:13:43killern2024-01-24
miroilfox588100:14:20killern2024-01-24
ripafi8000:14:54killern2024-01-24
serigaia7900:15:19killern2024-01-24
giomas627800:16:00killern2024-01-24
gierre7700:16:57killern2024-01-24
Lucio_Matrigiani7600:20:24killern2024-01-24
gpace8437500:42:14killern2024-01-24
baron de roc7401:35:58killern2024-01-24
Giscard7300:08:39killery2024-01-24
tida7200:10:35killery2024-01-24
giannipas7100:12:25killery2024-01-24
nerina7000:13:07killery2024-01-24
mass52000:00:00killer2024-01-24
mikeylyk000:00:00killer2024-01-24
zeno0000:00:00killer2024-01-24
guspilla000:00:00killer2024-01-24
josehans000:00:00killer2024-01-24
angiolo000:00:00killer2024-01-24
francoclaudio10000:02:47KakuroDokun2024-01-24
lowsuann129900:03:07KakuroDokun2024-01-24
niki539800:04:19KakuroDokun2024-01-24
orko9700:04:22KakuroDokun2024-01-24
mara559600:04:34KakuroDokun2024-01-24
alexdon9500:05:58KakuroDokun2024-01-24
Goggxx9400:06:35KakuroDokun2024-01-24
wiseman9300:06:37KakuroDokun2024-01-24
magnificoo9200:06:41KakuroDokun2024-01-24
Mara9100:07:18KakuroDokun2024-01-24
valeriab9000:09:14KakuroDokun2024-01-24
baron de roc8900:11:10KakuroDokun2024-01-24
zeno08800:22:10KakuroDokun2024-01-24
miroilfox58000:00:00KakuroDoku2024-01-24
Carloplus10000:19:41jigsaw hybridn2024-01-24
simonetta000:00:00jigsaw hybrid2024-01-24
tres4o10000:18:57jigsawn2024-01-24
Carloplus9900:23:01jigsawn2024-01-24
niki539800:23:13jigsawn2024-01-24
alexdon9700:24:22jigsawn2024-01-24
zorko9600:24:42jigsawn2024-01-24
faber629500:27:08jigsawn2024-01-24
lulu20089400:33:09jigsawn2024-01-24
lucavip9300:45:44jigsawn2024-01-24
Hongkong9200:13:17jigsawy2024-01-24
molinomalla000:00:00jigsaw2024-01-24
valeriab000:00:00jigsaw2024-01-24
minox000:00:00jigsaw2024-01-24
carmela96000:00:00jigsaw2024-01-24
cebruma000:00:00jigsaw2024-01-24
Mach2000:00:00jigsaw2024-01-24
beca000:00:00jigsaw2024-01-24
bigado000:00:00jigsaw2024-01-24
claudio toffon000:00:00jigsaw2024-01-24
mass52000:00:00jigsaw2024-01-24
Ciao Emmanuel000:00:00jigsaw2024-01-24
fenicia000:00:00jigsaw2024-01-24
bartez10000:10:34isokillern2024-01-24
yuma679900:12:31isokillern2024-01-24
Bruno619800:15:25isokillern2024-01-24
minox9700:16:49isokillern2024-01-24
zeno09600:27:11isokillern2024-01-24
Giscard9500:08:36isokillery2024-01-24
nerina9400:09:53isokillery2024-01-24
Mara000:00:00isokiller2024-01-24
mass52000:00:00isokiller2024-01-24
minox10000:13:32ison2024-01-24
zeno09900:10:02isoy2024-01-24
emilio000:00:00iso2024-01-24
rakesh_rai10000:03:18integern2024-01-24
Mara9900:04:36integern2024-01-24
baron de roc9800:05:27integern2024-01-24
lulu20089700:07:37integern2024-01-24
koala10000:08:27Hybridn2024-01-24
fenicia9900:11:40Hybridn2024-01-24
Carloplus9800:17:02Hybridn2024-01-24
ingmanc9700:31:41Hybridn2024-01-24
lowsuann12000:00:00Hybrid2024-01-24
Hongkong000:00:00Hybridy2024-01-24
koala10000:10:35greatern2024-01-24
giomas62000:00:00greater2024-01-24
lucavip000:00:00greater2024-01-24
Bely10000:03:06Fuzulin2024-01-24
lenzo9900:04:13Fuzulin2024-01-24
tres4o9800:04:41Fuzulin2024-01-24
zorko9700:04:45Fuzulin2024-01-24
bartez9600:04:58Fuzulin2024-01-24
rakesh_rai9500:05:01Fuzulin2024-01-24
flin689400:06:01Fuzulin2024-01-24
lowsuann129300:06:20Fuzulin2024-01-24
_Sofia_9200:07:08Fuzulin2024-01-24
lulu20089100:10:58Fuzulin2024-01-24
giomas629000:12:57Fuzulin2024-01-24
eugene porter8900:41:46Fuzulin2024-01-24
mikeylyk000:00:00Fuzuli2024-01-24
rosy56000:00:00Fuzuliy2024-01-24
Sara Lodo 8018000:00:00Fuzuli2024-01-24
lenzo10000:01:55Futoshikin2024-01-24
gianburrasca9900:02:18Futoshikin2024-01-24
rakesh_rai9800:02:44Futoshikin2024-01-24
moso9700:03:01Futoshikin2024-01-24
bartez9600:03:46Futoshikin2024-01-24
magnificoo9600:03:46Futoshikin2024-01-24
lowsuann129400:04:31Futoshikin2024-01-24
Sara Lodo 80189300:05:40Futoshikin2024-01-24
tres4o9200:05:41Futoshikin2024-01-24
rosy569100:05:52Futoshikin2024-01-24
boscardinale9000:07:25Futoshikin2024-01-24
lupogrigio8900:07:28Futoshikin2024-01-24
migza20068800:09:44Futoshikin2024-01-24
tida8700:01:47Futoshikiy2024-01-24
vindim000:00:00Futoshiki2024-01-24
rosalpina000:00:00Futoshiki2024-01-24
Akuma21000:00:00Futoshiki2024-01-24
flin68000:00:00Futoshiki2024-01-24
mass52000:00:00Futoshiki2024-01-24
Aurelio10000:09:21framen2024-01-24
claudio toffon9900:09:25framen2024-01-24
Carloplus9800:12:54framen2024-01-24
Angela569701:01:27framen2024-01-24
bartez10000:07:31Fortressn2024-01-24
Mach210000:10:28exclusion2n2024-01-24
ANANKE9900:11:17exclusion2n2024-01-24
salvo9619800:19:51exclusion2n2024-01-24
koala000:00:00exclusion22024-01-24
yuma67000:00:00exclusion22024-01-24
ANANKE10000:10:17exclusion1n2024-01-24
Mach29900:12:45exclusion1n2024-01-24
molinomalla000:00:00exclusion12024-01-24
faber6210000:03:02EvenOddn2024-01-24
_Noemi_9900:03:20EvenOddn2024-01-24
ANANKE9800:03:51EvenOddn2024-01-24
niki539800:03:51EvenOddn2024-01-24
bartez9600:03:59EvenOddn2024-01-24
bibs9500:04:15EvenOddn2024-01-24
effeti509400:05:53EvenOddn2024-01-24
VRC39300:07:49EvenOddn2024-01-24
mass529200:10:00EvenOddn2024-01-24
vindim9100:11:53EvenOddn2024-01-24
carlo469002:01:56EvenOddn2024-01-24
Carloplus000:00:00EvenOdd2024-01-24
paola59000:00:00EvenOdd2024-01-24
mimicima000:00:00EvenOdd2024-01-24
fenicia000:00:00EvenOdd2024-01-24
fenicia10000:07:00Even Odd Viewn2024-01-24
rakesh_rai9900:10:17Even Odd Viewn2024-01-24
moso9800:11:12Even Odd Viewn2024-01-24
Carloplus9700:11:25Even Odd Viewn2024-01-24
giannipas9600:05:38Even Odd Viewy2024-01-24
dante19500:10:22Even Odd Viewy2024-01-24
koala10000:07:06Distancen2024-01-24
Carloplus9900:09:00Distancen2024-01-24
Bely10000:05:02Diagonal Consecutiven2024-01-24
stefidigrona9900:05:49Diagonal Consecutiven2024-01-24
fenicia9800:06:02Diagonal Consecutiven2024-01-24
alfbus9702:19:09Diagonal Consecutiven2024-01-24
giannipas9600:06:24Diagonal Consecutivey2024-01-24
moso10000:03:30diagonaln2024-01-24
fenicia9900:03:52diagonaln2024-01-24
zorko9800:03:53diagonaln2024-01-24
Ciao Emmanuel9700:04:27diagonaln2024-01-24
serigaia9600:04:28diagonaln2024-01-24
niki539500:05:32diagonaln2024-01-24
magnificoo9400:06:47diagonaln2024-01-24
jonnie559300:06:52diagonaln2024-01-24
rhetcappmifcgi9200:07:00diagonaln2024-01-24
cebruma9100:09:29diagonaln2024-01-24
Carloplus9000:10:39diagonaln2024-01-24
salvo9618900:10:50diagonaln2024-01-24
bibs8800:10:54diagonaln2024-01-24
Lucio_Matrigiani8700:11:38diagonaln2024-01-24
gierre8600:11:48diagonaln2024-01-24
rosalpina8500:14:00diagonaln2024-01-24
VRC38400:16:09diagonaln2024-01-24
falco28300:16:44diagonaln2024-01-24
carlo468200:17:43diagonaln2024-01-24
silverdog8100:18:21diagonaln2024-01-24
adalbert8001:30:18diagonaln2024-01-24
tida7900:02:54diagonaly2024-01-24
dario527800:09:47diagonaly2024-01-24
szita000:00:00diagonal2024-01-24
effeti50000:00:00diagonal2024-01-24
SUDOMICH10000:04:26Descriptive Pairsn2024-01-24
rakesh_rai9900:05:12Descriptive Pairsn2024-01-24
albfilip9800:05:22Descriptive Pairsn2024-01-24
rhetcappmifcgi9700:07:36Descriptive Pairsn2024-01-24
topi19759600:10:49Descriptive Pairsn2024-01-24
Bely000:00:00Descriptive Pairs2024-01-24
orko000:00:00Descriptive Pairs2024-01-24
lenzo10000:04:52cubicn2024-01-24
rakesh_rai9900:05:25cubicn2024-01-24
fenicia9800:06:18cubicn2024-01-24
faber629700:08:21cubicn2024-01-24
alexdon9600:09:32cubicn2024-01-24
alfbus9500:10:25cubicn2024-01-24
carmela969400:11:18cubicn2024-01-24
VRC39300:13:27cubicn2024-01-24
baron de roc9200:18:12cubicn2024-01-24
giogio609100:18:19cubicn2024-01-24
niki539000:32:39cubicn2024-01-24
effeti508900:03:53cubicy2024-01-24
flin68000:00:00cubic2024-01-24
molinomalla000:00:00cubic2024-01-24
yuma67000:00:00cubic2024-01-24
SUDOMICH000:00:00cubic2024-01-24
vencanas10000:13:35CrossSumn2024-01-24
gpace8439900:39:29CrossSumn2024-01-24
lucavip000:00:00CrossSum2024-01-24
baron de roc10000:00:15Countingn2024-01-24
lenzo9900:00:21Countingn2024-01-24
rakesh_rai9900:00:21Countingn2024-01-24
bartez9700:00:22Countingn2024-01-24
heraklion9600:00:33Countingn2024-01-24
flin689500:00:34Countingn2024-01-24
Bely9400:00:35Countingn2024-01-24
Ciao Emmanuel9300:00:39Countingn2024-01-24
migza20069200:00:47Countingn2024-01-24
niki539100:00:49Countingn2024-01-24
yuma679100:00:49Countingn2024-01-24
emilio8900:01:28Countingn2024-01-24
carlita28800:01:29Countingn2024-01-24
beca8700:04:17Countingn2024-01-24
lulu200810000:24:54consecutive -Nn2024-01-24
baffo19519900:37:51consecutive -Ny2024-01-24
rakesh_rai10000:05:46consecutiven2024-01-24
lenzo9900:06:06consecutiven2024-01-24
Bely9800:06:28consecutiven2024-01-24
fenicia9700:07:24consecutiven2024-01-24
ingmanc9600:07:47consecutiven2024-01-24
zorko9500:08:27consecutiven2024-01-24
supermaxnan9400:11:07consecutiven2024-01-24
stefidigrona9300:12:04consecutiven2024-01-24
xanx9200:14:51consecutiven2024-01-24
niki539100:17:11consecutiven2024-01-24
iosonoalessia9000:18:13consecutivey2024-01-24
moso000:00:00consecutive2024-01-24
lulu2008000:00:00consecutive2024-01-24
rhetcappmifcgi000:00:00consecutive2024-01-24
baron de roc10000:20:17ColorsGroupsn2024-01-24
koala10000:11:51ClockFaces QuadMaxn2024-01-24
guspilla000:00:00ClockFaces QuadMax2024-01-24
rhetcappmifcgi10000:03:03classic hardn2024-01-24
szita9900:08:12classic hardn2024-01-24
faber629800:08:14classic hardn2024-01-24
VRC39700:11:09classic hardn2024-01-24
rosalpina9600:14:28classic hardn2024-01-24
bartez9500:15:41classic hardn2024-01-24
Sara Lodo 8018000:00:00classic hard2024-01-24
fenicia000:00:00classic hard2024-01-24
mass52000:00:00classic hard2024-01-24
abbracatabbra000:00:00classic hard2024-01-24
Black Tiger10000:03:05classicn2024-01-24
rakesh_rai9900:03:32classicn2024-01-24
rhetcappmifcgi9800:03:39classicn2024-01-24
fenicia9700:03:52classicn2024-01-24
zorko9600:03:58classicn2024-01-24
Bely9500:04:26classicn2024-01-24
lenzo9400:05:12classicn2024-01-24
serigaia9300:06:25classicn2024-01-24
niki539200:07:43classicn2024-01-24
faber629100:08:33classicn2024-01-24
bartez9000:08:46classicn2024-01-24
albfilip8900:09:03classicn2024-01-24
miroilfox588800:09:26classicn2024-01-24
adalbert8700:09:30classicn2024-01-24
bibs8600:11:25classicn2024-01-24
boscardinale8500:11:36classicn2024-01-24
magnificoo8400:13:09classicn2024-01-24
peluri8300:13:29classicn2024-01-24
fracal8200:13:55classicn2024-01-24
VRC38100:14:29classicn2024-01-24
hobby18000:15:29classicn2024-01-24
bob 497900:15:53classicn2024-01-24
Lucio_Matrigiani7800:17:04classicn2024-01-24
abbracatabbra7700:17:29classicn2024-01-24
batclara7600:18:04classicn2024-01-24
GIANNI7500:18:36classicn2024-01-24
beppe587400:19:04classicn2024-01-24
maxxghi7300:19:17classicn2024-01-24
effeti507200:20:04classicn2024-01-24
uvaspina7100:21:36classicn2024-01-24
valvolino7000:23:37classicn2024-01-24
gierre6900:25:49classicn2024-01-24
gabry6800:27:51classicn2024-01-24
Marq936700:38:32classicn2024-01-24
rosalpina6605:51:06classicn2024-01-24
tida6500:04:55classicy2024-01-24
dario526400:05:19classicy2024-01-24
carlita26300:07:54classicy2024-01-24
haunted60546200:24:22classicy2024-01-24
szita000:00:00classic2024-01-24
Carloplus000:00:00classic2024-01-24
carlo46000:00:00classic2024-01-24
valeriab000:00:00classic2024-01-24
ANANKE000:00:00classic2024-01-24
mass52000:00:00classic2024-01-24
Ciao Emmanuel000:00:00classic2024-01-24
minox000:00:00classic2024-01-24
Yu16_000:00:00classic2024-01-24
pinuccia+-63000:00:00classic2024-01-24
silverdog000:00:00classic2024-01-24
tardar000:00:00classicy2024-01-24
Bely10000:03:41cityn2024-01-24
lenzo9900:04:08cityn2024-01-24
tres4o9800:04:53cityn2024-01-24
maxxghi9700:06:14cityn2024-01-24
bartez9600:06:19cityn2024-01-24
rosy569500:07:44cityn2024-01-24
emilio9400:09:41cityn2024-01-24
mm879302:33:17cityy2024-01-24
lowsuann12000:00:00city2024-01-24
albfilip000:00:00city2024-01-24
rakesh_rai000:00:00city2024-01-24
iosonoalessia000:00:00cityy2024-01-24
zorko000:00:00city2024-01-24
emilio10000:12:41Chainsn2024-01-24
bartez000:00:00Chains2024-01-24
baron de roc10000:05:46CentersSumn2024-01-24
vindim9900:16:18CentersSumn2024-01-24
adalbert9800:19:17CentersSumn2024-01-24
baffo19519700:28:41CentersSumn2024-01-24
gpace8439602:29:26CentersSumn2024-01-24
lucavip000:00:00CentersSum2024-01-24
angy7110000:04:34Bricksn2024-01-24
gianburrasca9900:05:58Bricksn2024-01-24
bartez9800:06:14Bricksn2024-01-24
baron de roc9700:06:41Bricksn2024-01-24
simonetta9600:08:20Bricksn2024-01-24
lulu20089500:09:20Bricksn2024-01-24
lupogrigio9400:11:41Bricksn2024-01-24
mikeylyk9300:17:08Bricksn2024-01-24
emilio9200:44:26Bricksn2024-01-24
migza20069100:03:18Bricksy2024-01-24
rosy569000:04:42Bricksy2024-01-24
carlita28900:18:04Bricksy2024-01-24
Bely000:00:00Bricks2024-01-24
rhetcappmifcgi10000:08:18Between1e9n2024-01-24
SUDOMICH9900:13:10Between1e9n2024-01-24
charlypapon489800:58:12Between1e9n2024-01-24
dante19700:37:06Between1e9y2024-01-24
rosy56000:00:00Between1e92024-01-24
baron de roc000:00:00Between1e92024-01-24
yuma67000:00:00Between1e92024-01-24
emilio10000:20:09averagen2024-01-24
Bruno619900:26:07averagen2024-01-24
ingmanc9800:42:28averagen2024-01-24
migza20069700:12:16averagey2024-01-24
rosy56000:00:00averagey2024-01-24
charlypapon48000:00:00average2024-01-24
Mach210000:07:43Anti XXVn2024-01-24
Bely9900:09:17Anti XXVn2024-01-24
fenicia9800:12:35Anti XXVn2024-01-24
guspilla9700:15:45Anti XXVn2024-01-24
minox9600:18:10Anti XXVn2024-01-24
migza20069500:05:40Anti XXVy2024-01-24
Bruno61000:00:00Anti XXV2024-01-24
iosonoalessia000:00:00Anti XXVy2024-01-24
Bely10000:05:11Anti XVn2024-01-24
zorko9900:05:45Anti XVn2024-01-24
fenicia9800:07:08Anti XVn2024-01-24
Mach29700:09:41Anti XVn2024-01-24
minox9600:09:58Anti XVn2024-01-24
alfbus9500:15:06Anti XVn2024-01-24
guspilla9400:44:47Anti XVn2024-01-24
migza20069300:04:36Anti XVy2024-01-24
iosonoalessia9200:06:10Anti XVy2024-01-24
ingmanc000:00:00Anti XV2024-01-24
tres4o000:00:00Anti XV2024-01-24
Black Tiger10000:02:30Anti Knightn2024-01-24
tres4o9900:02:41Anti Knightn2024-01-24
zorko9800:02:51Anti Knightn2024-01-24
fenicia9700:02:58Anti Knightn2024-01-24
faber629600:03:10Anti Knightn2024-01-24
niki539500:03:42Anti Knightn2024-01-24
kerez9400:03:55Anti Knightn2024-01-24
albfilip9300:05:01Anti Knightn2024-01-24
gpace8439200:05:59Anti Knightn2024-01-24
scledum9100:10:35Anti Knightn2024-01-24
gierre9000:14:43Anti Knightn2024-01-24
falco28901:08:35Anti Knightn2024-01-24
Bely000:00:00Anti Knight2024-01-24
Black Tiger10000:02:58Anti Diagonaln2024-01-24
zorko9900:03:50Anti Diagonaln2024-01-24
fenicia9800:04:28Anti Diagonaln2024-01-24
Bely9700:05:31Anti Diagonaln2024-01-24
rhetcappmifcgi9600:06:19Anti Diagonaln2024-01-24
albfilip9500:07:32Anti Diagonaln2024-01-24
scledum9400:09:30Anti Diagonaln2024-01-24
adalbert9300:21:49Anti Diagonaln2024-01-24
migza20069200:06:22Anti Diagonaly2024-01-24
giannipas9100:08:37Anti Diagonaly2024-01-24
dario529000:24:35Anti Diagonaly2024-01-24
SUDOMICH000:00:00Anti Diagonal2024-01-24
rakesh_rai000:00:00Anti Diagonal2024-01-24
_Sofia_10000:00:47alberin2024-01-24
Puzzleland10000:00:47alberin2024-01-24
Hongkong9800:00:49alberin2024-01-24
lowsuann129700:00:53alberin2024-01-24
lenzo9600:00:54alberin2024-01-24
_Noemi_9500:00:58alberin2024-01-24
stefidigrona9400:01:01alberin2024-01-24
angiolo9300:01:02alberin2024-01-24
Angels9200:01:05alberin2024-01-24
francoclaudio9100:01:12alberin2024-01-24
flin689000:01:14alberin2024-01-24
guspilla8900:01:15alberin2024-01-24
miroilfox588800:01:24alberin2024-01-24
xanx8700:01:26alberin2024-01-24
zorko8600:01:27alberin2024-01-24
Akuma218500:01:28alberin2024-01-24
fenicia8400:01:31alberin2024-01-24
bob19558300:01:37alberin2024-01-24
gheo628200:01:54alberin2024-01-24
rhetcappmifcgi8200:01:54alberin2024-01-24
simonetta8000:01:55alberin2024-01-24
Ste17297900:01:56alberin2024-01-24
Ciao Emmanuel7800:01:57alberin2024-01-24
lulu20087700:02:06alberin2024-01-24
tres4o7600:02:07alberin2024-01-24
mm877500:02:12alberin2024-01-24
ingmanc7400:02:21alberin2024-01-24
emy87300:02:38alberin2024-01-24
yuma677200:03:17alberin2024-01-24
gianburrasca7100:03:27alberin2024-01-24
emilio7000:03:30alberin2024-01-24
wiseman7000:03:30alberin2024-01-24
claudio toffon6800:04:16alberin2024-01-24
aretuseo6700:04:19alberin2024-01-24
jojo276600:06:22alberin2024-01-24
rosy566503:05:38alberin2024-01-24
random000:00:00alberi2024-01-24
Bely000:00:00alberi2024-01-24
Yu16_000:00:00alberi2024-01-24
Akuma2110000:00:38abcn2024-01-24
lowsuann129900:00:42abcn2024-01-24
rhetcappmifcgi9800:00:55abcn2024-01-24
tres4o9700:00:59abcn2024-01-24
zorko9600:01:06abcn2024-01-24
bartez9500:01:07abcn2024-01-24
moso9400:01:10abcn2024-01-24
rakesh_rai9300:01:12abcn2024-01-24
flin689200:01:20abcn2024-01-24
emilio9100:01:56abcn2024-01-24
_Noemi_9000:02:05abcn2024-01-24
claudio toffon8900:02:15abcn2024-01-24
dante18800:02:57abcn2024-01-24
mm878700:03:28abcn2024-01-24
alexdon10000:06:384 Boxn2024-01-24
lucavip9900:06:564 Boxn2024-01-24
Bely9800:07:144 Boxn2024-01-24
fenicia9700:09:584 Boxn2024-01-24
minox9600:10:144 Boxn2024-01-24
faber629500:13:114 Boxn2024-01-24
zorko9400:13:394 Boxn2024-01-24
niki539300:18:414 Boxn2024-01-24
salvo9619200:25:104 Boxn2024-01-24
giannipas9100:07:294 Boxy2024-01-24
dario529000:09:284 Boxy2024-01-24
gierre8900:16:394 Boxy2024-01-24
nerina8800:40:474 Boxy2024-01-24
angy71000:00:004 Box2024-01-24
gheo62000:00:004 Box2024-01-24
tres4o000:00:004 Box2024-01-24
misultin000:00:004 Box2024-01-24
zorko10000:05:542even2oddn2024-01-24
fenicia9900:06:572even2oddn2024-01-24
gheo629800:08:372even2oddn2024-01-24
angy719700:09:302even2oddn2024-01-24
tres4o9600:09:312even2oddn2024-01-24
lucavip9500:12:542even2oddn2024-01-24
derdian9400:14:282even2oddn2024-01-24
alfbus9300:22:032even2oddn2024-01-24
migza20069200:02:242even2oddy2024-01-24
Giscard9100:04:102even2oddy2024-01-24
giannipas9000:07:052even2oddy2024-01-24
Puzzleland10000:01:341and2n2024-01-24
angy7110000:01:341and2n2024-01-24
_Noemi_9800:01:351and2n2024-01-24
Ciao Emmanuel9700:01:461and2n2024-01-24
scledum9600:01:511and2n2024-01-24
gianburrasca9500:01:521and2n2024-01-24
Hongkong9400:01:541and2n2024-01-24
rakesh_rai9400:01:541and2n2024-01-24
bob19559200:02:041and2n2024-01-24
rosselena9100:02:071and2n2024-01-24
Black Tiger9000:02:111and2n2024-01-24
Spock9000:02:111and2n2024-01-24
niki538800:02:151and2n2024-01-24
emilio8700:02:191and2n2024-01-24
emy88700:02:191and2n2024-01-24
SUDOMICH8700:02:191and2n2024-01-24
vindim8400:02:261and2n2024-01-24
ANANKE8300:02:351and2n2024-01-24
mara558200:02:501and2n2024-01-24
iosonoalessia8100:03:231and2n2024-01-24
bigado8100:03:231and2n2024-01-24
rosy567900:03:441and2n2024-01-24
lucavip7800:04:031and2n2024-01-24
lupogrigio7700:04:051and2n2024-01-24
angiolo000:00:001and22024-01-24
mass52000:00:001and22024-01-24
mm87000:00:001and22024-01-24
giannipas000:00:001and22024-01-24
gheo62000:00:001and22024-01-24
ingmanc10000:06:34XXVn2024-01-23
giannipas9900:08:50XXVy2024-01-23
fenicia000:00:00XXV2024-01-23
lenzo10000:03:57xvn2024-01-23
tres4o9900:05:05xvn2024-01-23
fenicia9800:05:26xvn2024-01-23
ingmanc9700:05:39xvn2024-01-23
Black Tiger9600:08:15xvn2024-01-23
baron de roc9500:16:10xvn2024-01-23
stefidigrona9400:16:15xvn2024-01-23
vencanas9300:22:05xvn2024-01-23
giogio609200:49:08xvn2024-01-23
giannipas9100:13:39xvy2024-01-23
yuma67000:00:00xv2024-01-23
ANANKE000:00:00xv2024-01-23
Bely000:00:00xv2024-01-23
alexdon10000:12:59xframen2024-01-23
xanx9900:14:46xframen2024-01-23
ingmanc9800:18:31xframen2024-01-23
Carloplus9700:19:50xframen2024-01-23
migza20069600:13:34xframey2024-01-23
giannipas000:00:00xframey2024-01-23
Black Tiger10000:03:27Untouchn2024-01-23
fenicia9900:04:47Untouchn2024-01-23
faber629800:08:23Untouchn2024-01-23
tres4o9700:09:19Untouchn2024-01-23
alfbus9600:11:12Untouchn2024-01-23
magnificoo9500:12:28Untouchn2024-01-23
derdian9400:12:54Untouchn2024-01-23
tardar9300:19:57Untouchn2024-01-23
Giscard9200:10:09Untouchy2024-01-23
Mach2000:00:00Untouch2024-01-23
xanx10000:07:28True or Lien2024-01-23
Aadvik9900:22:18True or Lien2024-01-23
nerina9800:23:54True or Lien2024-01-23
Akuma2110000:01:01Trisn2024-01-23
_Noemi_9900:01:11Trisn2024-01-23
Black Tiger9800:01:13Trisn2024-01-23
faber629700:01:23Trisn2024-01-23
gheo629600:01:25Trisn2024-01-23
flin689500:01:28Trisn2024-01-23
alexdon9400:01:32Trisn2024-01-23
Ciao Emmanuel9300:01:40Trisn2024-01-23
mik19300:01:40Trisn2024-01-23
bartez9100:01:46Trisn2024-01-23
yuma679000:01:51Trisn2024-01-23
paola598900:02:05Trisn2024-01-23
niki538800:02:13Trisn2024-01-23
boscardinale8700:02:38Trisn2024-01-23
Yu16_8600:02:42Trisn2024-01-23
eugene porter8500:03:06Trisn2024-01-23
ANANKE8400:03:21Trisn2024-01-23
mass528300:03:35Trisn2024-01-23
baron de roc000:00:00Tris2024-01-23
bartez10000:11:24Touchyn2024-01-23
silverdog9900:47:12Touchyn2024-01-23
migza20069800:03:21Touchyy2024-01-23
fenicia000:00:00Touchy2024-01-23
bartez10000:16:39toroidaln2024-01-23
fenicia000:00:00toroidal2024-01-23